Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie
 
Rok 2021

1. Wydział Kontroli

2. Wydział Gospodarki Komunalnej

3. Wydział Ochrony Środowiska

4. Wydział Rozwoju i Inwestycji

5. Wydział Spraw Lokalowych

6. Inspektorzy Danych Osobowych

7. Centrum Organizacji Pozarządowych

8. Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

9. Wydział Komunikacji

10. Służba BHP

11. Wydział Księgowości

 12. Archiwista - koordynator czynności kancelaryjnych 

Rok 2020
 
1. Służba BHP
2. Wydział Księgowości
3. Archiwista koordynator czynności kancelaryjnych 
4. Wydział Kontroli 
5. Centrum Organizacji Pozarządowych
6. Wydział Ochrony Środowiska
7. Wydział Gospodarki Komunalnej
8. Wydział Strategii i Marketingu Miasta
9. Wydział Kultury, Wydział Sportu i Turystyki
10. Wydział Spraw Społecznych
11. Inspektorzy Danych Osobowych
12. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
13. Wydział Spraw Lokalowych

 

Rok 2019
 
1. Centrum Organizacji Pozarządowych

2. Wydział Rozwoju Gospodarczego

3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

4. Wydział Gospodarki Komunalnej

5. Wydział Komunikacji

6. Wydział Kontroli

7. Wydział Kultury

8. Wydział Ochrony Środowiska

9. Wydział Sportu i Turystyki

10. Wydział Spraw Lokalowych

11. Wydział Spraw Społecznych

 

Rok 2018
 1. Archiwista - koordynator czynności kancelaryjnych

       2. Centrum Organizacji Pozarządowych

       3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

       4. Wydział Gospodarki Komunalnej

       5. Wydział Komunikacji

       6. Wydział Kontroli

       7. Wydział Kultury

       8. Wydział Ochrony Środowiska

       9. Wydział Podatków i Opłat

      10. Wydział Sportu i Turystyki

      11. Wydział Spraw Lokalowych

      12. Wydział Spraw Społecznych

 

 
Rok 2017
 1. Wydział Kontroli
 2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 3. Centrum Organizacji Pozarządowych
 4. Wydział Ochrony Środowiska
 5. Wydział Komunikacji
 6. Wydział Spraw Lokalowych
 7. Wydział Podatków i Opłat
 8. Wydział Spraw Społecznych
 9. Wydział Gospodarki Komunalnej
 10. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 11. Archiwista

 
Rok 2016
 
 1. Archiwista
 2. Centrum Organizacji Pozarządowych
 3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 4. Wydział Gospodarki Komunalnej
 5. Wydział Komunikacji
 6. Wydział Kontroli
 7. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
 8. Wydział Ochrony Środowiska
 9. Wydział Spraw Lokalowych
 10. Wydział Spraw Społecznych
      
 
Rok 2015
 1. Wydział Kontroli

      2.  Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju

      3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

      4. Wydział Spraw Społecznych

      5. Centrum Organizacji Pozarządowych

      6.  Wydział Ochrony Środowiska

      7. Wydział Gospodarki Komunalnej

      8. Archiwista - koordynator czynności kancelaryjnych

 
 
Rok 2014
 1. Wydział Kontroli

      2.  Wydział Kultury Sportu i Turystyki

      3. Wydział Spraw Społecznych

      4. Centrum Organizacji Pozarządowych

       5. Wydział Ochrony Środowiska

       6. Wydział Spraw Obywatelskich

 
 
Rok 2013
 1. Wydział Kontroli

      2.  Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

      3. Wydział Spraw Społecznych

      4. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych

       5. Wydział Ochrony Środowiska

       6. Wydział Spraw Obywatelskich

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Magdalena Kuznowicz-Górniak
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2014-04-07 13:55:40
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-01 12:29:58
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,