skip to content
Dodatkowy nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8 ogłasza nabór na stanowisko pracy – Główny Księgowy w wymiarze pełnego 1/1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8, w terminie do dnia 06 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.

Szczegółowe wytyczne dla kandydatów znajdują się w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załączniki do Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte  w Koninie, ul. Fikusowa 8

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

II etap – kwalifikacja merytoryczna, obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte  w Koninie, ul. Fikusowa 8

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły  www.bip.sp9konin.wikom.pl.

 
Załączniki do pobrania:


Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Maria Jesiołowska - SP 9
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2017-05-23
Data udostępnienia: 2017-05-23 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-24 06:32:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5153370
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,