Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Publiczny konkurs ofert na wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Miasta Konina w 2020 r.
 

Zmiana ogłoszenia w trybie zmieniającym:

 Informacje wizerunkowe miasta Konina, w tym nowy logotyp, są poufne do czasu ich oficjalnego upublicznienia przez Wydział Strategii i Marketingu Miasta Urzędu Miejskiego w Koninie, dlatego w drodze niniejszego konkursu nie są one dostępne publicznie (na stronie BIP Zamawiającego).

Jeżeli jednak będzie to miało wpływ na warunki składanej oferty, w tym ceny, to Zamawiający, na wniosek  zainteresowanego Wykonawcy, udostępni je w trybie poufnym, pod warunkiem podpisania przez Wykonawcę klauzuli o poufności, zaświadczającej, że Wykonawca nie upubliczni tych informacji przed ich oficjalnym przedstawieniem przez Wydział Strategii i Marketingu Miasta Urzędu Miejskiego w Koninie (w zał. stosowne oświadczenie).

Jeśli wybrany w drodze niniejszego konkursu Wykonawca nie podpisał wcześniej, przed złożeniem oferty, klauzuli poufności, jest zobowiązany do jej podpisania wraz z umową na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. W takim przypadku również Wykonawcę obowiązuje poufność do momentu upublicznienia logotypu przez Urząd Miejski w Koninie.
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Agnieszka Gołębiowska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2020-08-27
Data udostępnienia: 2020-08-27 07:19:05
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-27 12:32:41
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,