skip to content
Obsługa interesantów w siedzibach
Urzędu Miejskiego w Koninie


 

Godziny pracy Urzędu: 
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Kasa Urzędu

Plac Wolności 1

Wojska Polskiego 2

 

 

 

Przemysłowa 2

czynna od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.15
przerwa od 11.30 do 11.50.

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ

Kasa Urzędu przy ul. Wojska Polskiego jest czynna okresowo od 1 lutego do 30 kwietnia

 

czynna od poniedziałku do piątku od 7.45 do 14.45 PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB GOTÓWKĄ,

14.45-15.20 PŁATNOŚĆ TYLKO KARTĄ

Numer konta: 
numery kont bankowych
Siedziby Urzędu: 
Plac Wolności 1 (Stary Konin)
Plac Wolności 6 (Stary Konin)
ul. Wiosny Ludów 6 (Ratusz - Stary Konin)
ul. Westerplatte 2 (USC - Stary Konin)
ul. 3 Maja 21 (Stary Konin)
ul. Wojska Polskiego 2 (Stary Konin)
ul. Przemysłowa 2 (budynek Policji - Nowy Konin)
ul. Stanisława Staszica 17 (Stary Konin)
ul. 3 Maja 1-3 (Stary Konin)
ul. płk. Witolda Sztarka 1 (Stary Konin)

 


 
Plac Wolności 1
(Stary Konin - tel. 63 2401 111)
(wejście dla niepełnosprawnych od strony Warty)
 

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) tel. 63 2401 273, 63 2401 226
(w godzinach pracy Urzędu)

  Stanowisko nr 1 (tel. 63 2401 273)

  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • podatków i opłat,
 • budżetu,
 • księgowości.

Stanowisko nr 2 (tel. 63 2401 273)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • działalności gospodarczej,
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • dzierżawy gruntu pod ustawienie reklamy,
 • handlu ulicznego.

Stanowisko nr 3 (tel. 63 2401 226)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • budownictwa,
 • architektury,
 • drogownictwa,
 • inwestycji,
 • gospodarki komunalnej.

Stanowisko nr 4 (tel. 63 2401 226)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
 • geodezji i katastru,
 • ochrony środowiska,
 • mieszkalnictwa,
 • oświaty.


OSOBISTE PRZYJĘCIA INTERESANTÓW prowadzi:
 
 1. Prezydent i Zastępcy Prezydenta - w poniedziałki od 10.00 do 16.00 - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu przyjęcia w sekretariacie.
 2. Sekretarz, kierownicy wydziałów  a w razie ich nieobecności zastępcy kierowników - codziennie w godzinach urzędowania.
W przypadku, gdy poniedziałek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków
w następnym dniu roboczym w godzinach od 10.00 - do 16.00.


 
Plac Wolności 6
(Stary Konin)
 

Wydział Spraw Obywatelskich

  Pokój nr 1 ( tel.63 2401 257, 63 2401 289).
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • wydawanie dowodów osobistych (w godzinach pracy Urzędu) - tel. 63 2401 287,
 • przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.15).

Pokój nr 3  ( tel. 63 2401 205) W godzinach pracy Urzędu.
 • ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie).

Pokój nr 7 ( tel. 63 2401 255, 63 2401 254) W godzinach pracy Urzędu.

  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie).

Pokój nr 6 (tel. 63 2401 259) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • obronności kraju (poboru do wojska),
 • nadzoru nad stowarzyszeniami, rejestracji stowarzyszeń,
 • organizowania imprez masowych, zgromadzeń, zbiórek publicznych.


 
ul. Wiosny Ludów 6
(Ratusz - Stary Konin)
 

Wydział Oświaty 
ul. Westerplatte 2
(USC - Stary Konin)
 


Urząd Stanu Cywilnego

W każdy poniedziałek Urząd Stanu Cywilnego pracuje w godzinach od 7:30 do 17.00
 


Pokój nr 3 (tel. 63 240 12 90 ) w godzinach pracy Urzędu.
Prowadzi sprawy z zakresu:
•    rejestracji małżeństw,
•    administracyjnej zmiany nazwisk,
•    rejestracja (transkrypcja) małżeństw, dotyczących dokumentów zagranicznych.

Pokój nr 4 (tel. 63 240 12 91) w godzinach pracy Urzędu.
Prowadzi sprawy z zakresu:
•    rejestracji noworodków,
•    przyjmowanie wniosków - złote gody,
•    rejestracja (transkrypcja) urodzeń, dotyczących dokumentów zagranicznych.

Pokój nr 5 (tel. 63 240 12 95) w godzinach pracy Urzędu.
Prowadzi sprawy z zakresu:
•    wydawania odpisów z akt stanu cywilnego,
•    przyjmowanie wniosków na sprostowanie aktów stanu cywilnego.

Pokój nr 6 (tel. 63 240 12 78) w godzinach pracy Urzędu.
Prowadzi sprawy z zakresu:
•    rejestracji zgonów,
•    rejestracja (transkrypcja) zgonów, dotyczących dokumentów zagranicznych.


 
 


 
ul. 3 Maja 21
(Stary Konin)
 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju
spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  Pokój nr 11 (tel. 63 2401 276) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

 
ul. Wojska Polskiego 2
(Stary Konin)
 


Sekretarz

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Kultury

Wydział Sportu i Turystyki


Wydział Spraw Społecznych

Wydział Ochrony Środowiska
 

 
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • ochrony środowiska.

Wydział Spraw Lokalowych

  Pokoje nr 101 i 102 - parter (tel. 63 2401 362) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • gospodarki lokalami (przydziały, zaległości czynszowe, ugody, spłaty zaległości).

Pokoje nr 115-117 - parter (tel. 63 2401 185 lub 63 2401 348) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

  Pokój nr 109, 110 - parter (tel. 63 2401 187, 63 2401 352) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • poradnictwa konsumenckiego,
 • ochrony interesów konsumentów. 
ul. Przemysłowa 2
(Nowy Konin, budynek Policji)
(możliwość korzystania z windy)
 

Wydział Komunikacji

  Sala obsługi - II piętro (tel. 63 2401 150, 63 2401 160)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rejestracji pojazdów.
Informacja (tel. 63 2401 168)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rejestracji pojazdów.
Pokój 300 - III piętro (tel. 63 2401 183)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • wydawania praw jazdy.
Pokój 304 - III piętro (tel. 63 2401 178)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • wydawania zezwoleń na przewozy.

Godziny pracy Wydziału Komunikacji:

REJESTRACJA POJAZDóW:

Poniedziałek-Piątek 7.45-14.30

Stanowisko pracy nr 8 - (zmiany w dowodzie rejestracyjnym)

Poniedziałek-Piątek 7.45-15.20

INFORMACJA - rejestracja pojazdów

Poniedziałek-Piątek 7.40-15.20

PRAWA JAZDY

Poniedziałek-Piątek 8.00-14.30 przyjmowanie dokumentów
Poniedziałek-Piątek 7.50-15.00 wydawanie praw jazdy

KASA

Poniedziałek-Piątek

8.00-14.45 PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ

14.45 -15.20 PŁATNOŚĆ TYLKO KARTĄ

 


Straż Miejska (tel. alarmowy 986 - bezpłatny)

  Pokój nr 404 - IV piętro (tel. 63 2423 986) Od poniedziałku do soboty od 7.00 do 21.00.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta.


 
ul. Stanisława Staszica 17
(Stary Konin)
 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie
ul. Stanisława Staszica 17

 

Pokój nr 3 (tel. 63 2401 111 wew. 154, 155, 156,157,158) W godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • orzekania o niepełnosprawności
 • orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 • wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
 • wydawania kart parkingowych.


 
ul. 3 Maja 1-3
(Stary Konin)
 

Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 1-3

   


 
ul. płk. Witolda Sztarka 1
(Stary Konin)
 


Wydział Geodezji i Katastru
ul. płk. Witolda Sztarka1

Wydział Strategii i Marketingu Miasta
 ul. płk. Witolda Sztarka 1

   

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2004-08-08 16:31:45
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-07 10:47:05
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4550304
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,