skip to content
Obsługa interesantów w siedzibach
Urzędu Miejskiego w Koninie


 

Godziny pracy Urzędu: 
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Kasa Urzędu

Plac Wolności 1

Wojska Polskiego 2

 

Przemysłowa 2

czynna od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00
przerwa od 11.30 do 11.50.

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ

 

czynna od poniedziałku do piątku od 7.45 do 14.45 PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB GOTÓWKĄ,

14.45-15.20 PŁATNOŚĆ TYLKO KARTĄ

Numer konta: 
numery kont bankowych
Siedziby Urzędu: 
Plac Wolności 1 (Stary Konin)
Plac Wolności 6 (Stary Konin)
ul. Wiosny Ludów 6 (Ratusz - Stary Konin)
ul. Westerplatte 2 (USC - Stary Konin)
ul. 3 Maja 21 (Stary Konin)
ul. Wojska Polskiego 2 (Stary Konin)
ul. Przemysłowa 2 (budynek Policji - Nowy Konin)
ul. Stanisława Staszica 17 (Stary Konin)
ul. 3 Maja 1-3 (Stary Konin)
ul. Andrzeja Benesza 1 (Stary Konin)

 


 
Plac Wolności 1
(Stary Konin - tel. 63 2401 111)
(wejście dla niepełnosprawnych od strony Warty)
 

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) tel. 63 2401 273, 63 2401 226
(w godzinach pracy Urzędu)

  Stanowisko nr 1 (tel. 63 2401 273)

  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • podatków i opłat,
 • budżetu,
 • księgowiści.

Stanowisko nr 2 (tel. 63 2401 273)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • działalności gospodarczej,
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • dzierżawy gruntu pod ustawienie reklamy,
 • handlu ulicznego.

Stanowisko nr 3 (tel. 63 2401 226)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • budownictwa,
 • architektury,
 • drogownictwa,
 • inwestycji,
 • gospodarki komunalnej.

Stanowisko nr 4 (tel. 63 2401 226)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
 • geodezji i katastru,
 • ochrony środowiska,
 • mieszkalnictwa,
 • oświaty.


OSOBISTE PRZYJĘCIA INTERESANTÓW prowadzi:
 
 1. Prezydent i Zastępcy Prezydenta - w poniedziałki od 10.00 do 16.00 - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu przyjęcia w sekretariacie.
 2. Sekretarz, kierownicy wydziałów  a w razie ich nieobecności zastępcy kierowników - codziennie w godzinach urzędowania.
W przypadku, gdy poniedziałek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków
w następnym dniu roboczym w godzinach od 10.00 - do 16.00.


 
Plac Wolności 6
(Stary Konin)
 

Wydział Spraw Obywatelskich

  Pokój nr 1 ( tel.63 2401 257, 63 2401 289).
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • wydawanie dowodów osobistych (w godzinach pracy Urzędu) - tel. 63 2401 287,
 • przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30).

Pokój nr 3  ( tel. 63 2401 205) W godzinach pracy Urzędu.
 • ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie).

Pokój nr 7 ( tel. 63 2401 255, 63 2401 254) W godzinach pracy Urzędu.

  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie).

Pokój nr 6 (tel. 63 2401 259) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • obronności kraju (poboru do wojska),
 • nadzoru nad stowarzyszeniami, rejestracji stowarzyszeń,
 • organizowania imprez masowych, zgromadzeń, zbiórek publicznych.


 
ul. Wiosny Ludów 6
(Ratusz - Stary Konin)
 

Wydział Oświaty 
ul. Westerplatte 2
(USC - Stary Konin)
 

Urząd Stanu Cywilnego

  Pokój nr 3 (tel. 63 240 12 90 ) w godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rejestracji małżeństw,
 • administracyjnej zmiany nazwisk

Pokój nr 4 (tel. 63 240 12 91) w godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rejestracji noworodków,
 • przyjmowanie wniosków - złote gody

Pokój nr 5 (tel. 63 240 12 95) w godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rejestracji zgonów,
 • wydawania odpisów z akt stanu cywilnego.

 


 
ul. 3 Maja 21
(Stary Konin)
 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju
spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  Pokój nr 11 (tel. 63 2401 276) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

 
ul. Wojska Polskiego 2
(Stary Konin)
 

Sekretarz

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Ochrony Środowiska

 
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • ochrony środowiska.

Wydział Spraw Lokalowych

  Pokoje nr 101 i 102 - parter (tel. 63 2401 362) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • gospodarki lokalami (przydziały, zaległości czynszowe, ugody, spłaty zaległości).

Pokoje nr 115-117 - parter (tel. 63 2401 185 lub 63 2401 348) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

  Pokój nr 109, 110 - parter (tel. 63 2401 187, 63 2401 352) W godzinach pracy Urzędu.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • poradnictwa konsumenckiego,
 • ochrony interesów konsumentów. 
ul. Przemysłowa 2
(Nowy Konin, budynek Policji)
(możliwość korzystania z windy)
 

Wydział Komunikacji

  Sala obsługi - II piętro (tel. 63 2401 150, 63 2401 160)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rejestracji pojazdów.
Informacja (tel. 63 2401 168)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • rejestracji pojazdów.
Pokój 300 - III piętro (tel. 63 2401 183)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • wydawania praw jazdy.
Pokój 304 - III piętro (tel. 63 2401 178)
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • wydawania zezwoleń na przewozy.

Godziny pracy Wydziału Komunikacji:

REJESTRACJA POJAZDóW:

Poniedziałek-Piątek 7.45-14.30

Stanowisko pracy nr 8 - (zmiany w dowodzie rejestracyjnym)

Poniedziałek-Piątek 7.45-15.20

INFORMACJA - rejestracja pojazdów

Poniedziałek-Piątek 7.40-15.20

PRAWA JAZDY

Poniedziałek-Piątek 8.00-14.30 przyjmowanie dokumentów
Poniedziałek-Piątek 7.50-15.00 wydawanie praw jazdy

KASA

Poniedziałek-Piątek

8.00-14.45 PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ

14.45 -15.20 PŁATNOŚĆ TYLKO KARTĄ

 


Straż Miejska (tel. alarmowy 986 - bezpłatny)

  Pokój nr 404 - IV piętro (tel. 63 2423 986) Od poniedziałku do soboty od 7.00 do 21.00.
  Prowadzi sprawy z zakresu:
 • porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta.


 
ul. Stanisława Staszica 17
(Stary Konin)
 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie
ul. Stanisława Staszica 17

 

Pokój nr 3 (tel. 63 2401 111 wew. 154, 155, 156,157,158) W godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • orzekania o niepełnosprawności
 • orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 • wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
 • wydawania kart parkingowych.


 
ul. 3 Maja 1-3
(Stary Konin)
 

Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 1-3

   


 
ul. Andrzeja Benesza 1
(Stary Konin)
 

Wydział Geodezji i Katastru
ul. A. Benesza 1

   

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2004-08-08 16:31:45
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-14 10:04:34
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9653653
© 2003-2017 Urząd Miejski w Koninie