Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Obsługa interesantów w siedzibach
Urzędu Miejskiego w Koninie

Godziny pracy Urzędu

od poniedziałku do piątku - od 7.30 do 15.30
 

Kasa Urzędu

Kasa UM przy ul. Plac Wolności 1 czynna od 8.00 do 14.30 z przerwą 11.30-11.50

Plac Wolności 1
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ
czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30 z przerwą 11.30-11.50
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ
 

 

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021r. wszystkie płatności w Wydziale Komunikacji będą mogły być dokonywane za pomocą kart płatniczych (bezgotówkowo), gotówką w Kasie Urzędu przy placu Wolności 1 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego.

 

Numery kont bankowychSiedziby Urzędu

Plac Wolności 1 (Stary Konin)

Plac Wolności 6 (Stary Konin)

ul. Wiosny Ludów 6 (Ratusz - Stary Konin)

ul. Westerplatte 2 (USC - Stary Konin)

ul. 3 Maja 21 (Stary Konin)

ul. Wojska Polskiego 2 (Stary Konin)

ul. Przemysłowa 2 (budynek Policji - Nowy Konin)

ul. Stanisława Staszica 17 (Stary Konin)

ul. 3 Maja 1-3 (Stary Konin)

ul. płk. Witolda Sztarka 1 (Stary Konin)

Plac Wolności 1

(Stary Konin - tel. 63 2401 111)
(wejście dla niepełnosprawnych od strony Warty)
budynek na Placu Wolności 1

 

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) tel. 63 2401 273, 63 2401 226

(w godzinach pracy Urzędu)
 

Stanowisko nr 1 (tel. 63 2401 273)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • podatków i opłat,
 • budżetu,
 • księgowości.

Stanowisko nr 2 (tel. 63 2401 273)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • działalności gospodarczej,
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • handlu ulicznego.

Stanowisko nr 3 (tel. 63 2401 226)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • budownictwa,
 • architektury,
 • drogownictwa,
 • inwestycji,
 • gospodarki komunalnej.

Stanowisko nr 4 (tel. 63 2401 226)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
 • geodezji i katastru,
 • ochrony środowiska,
 • mieszkalnictwa,
 • oświaty.

 

OSOBISTE PRZYJĘCIA INTERESANTÓW prowadzi:

 1. Prezydent i Zastępcy Prezydenta - w poniedziałki od 10.00 do 16.00 - obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu przyjęcia w sekretariacie.
 2. Sekretarz, kierownicy wydziałów  a w razie ich nieobecności zastępcy kierowników - codziennie w godzinach urzędowania.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków
w następnym dniu roboczym w godzinach od 10.00 - do 16.00.

 

Plac Wolności 6

(Stary Konin)
budynek na Placu Wolności 6

 

Wydział Spraw Obywatelskich


Pokój nr 1 (tel.63 2401 257, 63 2401 289)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • przyjmowania interesantów w sprawach złożenia  wniosków o wydanie dowodu osobistego, nadania numerów Pesel przy ubieganiu się o wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka oraz wydawania dowodów osobistych; obsługa odbywa się w godz. 7.30 do 15.00.

Pokój nr 3  (tel. 63 2401 205) W godzinach pracy Urzędu

 • ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie).

Pokój nr 7 (tel. 63 2401 255, 63 2401 254) W godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie).

Pokój nr 6 (tel. 63 2401 259) W godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • nadzoru nad stowarzyszeniami, rejestracji stowarzyszeńul. Wiosny Ludów 6

(Ratusz - Stary Konin)
budynek na ul. Wiosny Ludów 6

 

Sekretarz

Wydział Oświaty

 

ul. Westerplatte 2

(USC - Stary Konin)
budynek na ul. Westerplatte 2

 

Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 3 (tel. 63 240 11 18) w godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • rejestracji małżeństw,
 • administracyjnej zmiany nazwisk,
 • rejestracja (transkrypcja) małżeństw, dotyczących dokumentów zagranicznych.

Pokój nr 4 (tel. 63 240 12 91) w godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • rejestracji noworodków,
 • rejestracja (transkrypcja) urodzeń, dotyczących dokumentów zagranicznych.

Pokój nr 5 (tel. 63 240 12 95) w godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • wydawania odpisów z akt stanu cywilnego,
 • przyjmowanie wniosków na sprostowanie aktów stanu cywilnego.

Pokój nr 6 (tel. 63 240 12 78) w godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • rejestracji zgonów,
 • rejestracja (transkrypcja) zgonów, dotyczących dokumentów zagranicznych,
 • przyjmowanie wniosków - złote gody.


 

ul. 3 Maja 21

(Stary Konin)
budynek na ul. 3 Maja 21

 

Wydział Rozwoju i Inwestycji

 

ul. Wojska Polskiego 2

(Stary Konin)
budynek na ul. Wojska Polskiego 2

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Pokoje nr 305 i 319 – II piętro  (tel. 63 2401 372, 63 2401 228) W godzinach pracy Urzędu. • Składanie wniosków i wydawanie: Karty Seniora, Konińskiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny
 • Prowadzi sprawy z zakresu:wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Wydział Ochrony Środowiska

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • ochrony środowiska.

 

Wydział Spraw Lokalowych

Pokoje nr 101 i 102 - parter (tel. 63 2401 362) W godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • gospodarki lokalami (przydziały, zaległości czynszowe, ugody, spłaty zaległości).

Pokoje nr 115-117 - parter (tel. 63 2401 185 lub 63 2401 348) W godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Pokój nr 109, 110 - parter (tel. 63 2401 187, 63 2401 352) W godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • poradnictwa konsumenckiego,
 • ochrony interesów konsumentów.

 

ul. Przemysłowa 2

(Nowy Konin, budynek Policji)
(możliwość korzystania z windy)
budynek na ul. Przemysłowej 2

 

Wydział Komunikacji

 
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021r. wszystkie płatności w Wydziale Komunikacji będą mogły być dokonywane za pomocą kart płatniczych (bezgotówkowo), gotówką w Kasie Urzędu przy placu Wolności 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta.

 

Sala obsługi - II piętro (tel. 63 2401 150, 63 2401 160)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • rejestracji pojazdów.

Informacja (tel. 63 2401 168)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • rejestracji pojazdów  (należy telefonicznie bądź osobiście umówić termin wizyty)

Pokój 300 - III piętro (tel. 63 2401 183)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • wydawania praw jazdy.

Pokój 304 - III piętro (tel. 63 2401 178)

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • wydawania zezwoleń na przewozy.

Godziny pracy Wydziału Komunikacji:

REJESTRACJA POJAZDÓW:
Poniedziałek-Piątek 7.45-14.30

Stanowisko pracy nr 8 - (zmiany w dowodzie rejestracyjnym)
Poniedziałek-Piątek 7.45-15.00

INFORMACJA - rejestracja pojazdów
Poniedziałek-Piątek 7.40-15.20

PRAWA JAZDY
Poniedziałek-Piątek 7:45-14.45 przyjmowanie dokumentów, wydawanie profili kandydata na kierowcę (PKK)
Poniedziałek-Piątek 7.45-15.00 wydawanie praw jazdy

Straż Miejska (tel. alarmowy 986 - bezpłatny)


Pokój nr 404 - IV piętro (tel. 63 2423 986) Od poniedziałku do soboty od 7.00 do 21.00.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta.ul. Stanisława Staszica 17

(Stary Konin)
budynek na ul. Stanisława Staszica 17

 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie

ul. Stanisława Staszica 17
 

Pokój nr 3 (tel. 63 2401 111 wew. 154, 155, 156,157,158) W godzinach pracy Urzędu.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • orzekania o niepełnosprawności
 • orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 • wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
 • wydawania kart parkingowych.ul. 3 Maja 1-3

(Stary Konin)
budynek na ul. 3 Maja 1-3

 

Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. 3 Maja 1-3


 

ul. płk. Witolda Sztarka 1

(Stary Konin)
budynek na ul. płk. Witolda Sztarka 1

 

Wydział Geodezji i Katastru

ul. płk. Witolda Sztarka1


 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2004-08-08 16:31:45
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-30 13:06:20
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832299
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,