skip to content
Koordynator ds. dostępności
Urząd Miejski, 62-500 Konin, 3 Maja 1-3
 

Tomasz Gilewski - Koordynator ds. dostępności

tel. 63 24 01 028, e-mail: gbznfm.tvyrjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Do zakresu działania Koordynatora ds. dostępności należy:
1.   Opiniowanie dokumentacji projektowej pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa
i dostępności dla niepełnosprawnych.
2.   Ocenianie zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi standardami w Koninie.
3.   Opiniowanie projektów podlegających uzgodnieniu przez zarządcę - w formie pisemnej lub/i otwartych dyskusji.
4.   Ustalanie szczególnych wytycznych dla formułowania warunków technicznych budowy dróg i infrastruktury.
5.   Ocena szczegółowa rozwiązań technicznych elementów w przestrzeni publicznej pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
6.   Ocena dostępności obiektów, ulic i placów, placów publicznych, parkingów, terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych, a także rozwiązań przejść pieszych
w układach komunikacyjnych budowy dróg, ulic, ścieżek/dróg rowerowych oraz naziemnych elementów  infrastruktury w obrębie pasa drogowego i innych miejsc ogólnodostępnych.
7.   Zalecanie do stosowania autorskich rozwiązań standardów dla osób niepełnosprawnych
w nietypowych układach zagospodarowania przestrzeni publicznej i układów komunikacyjnych.
8.   Inicjowanie wprowadzania oznakowania miejsc niebezpiecznych (ew. identyfikowanie ich w mieście) oraz wnioskowanie o ich zmianę poprzez przebudowę.
9.   Opiniowanie wniosków o budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasach drogowych, w szczególności w chodnikach bezpośrednio przylegających do zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
10.  Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i wydziałami Urzędu, mająca na celu koordynację przepływu informacji, konsultacje działań – związane
z wprowadzaniem oraz obsługą Standardów Dostępności w Koninie.

11. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd.

12. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, zgodnie z ustawowymi wymaganiami.

13. Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2018-10-12
Data udostępnienia: 2019-11-29 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-08 13:17:55
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6777777
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,