Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
 
P r e z y d e n t    M i a s t a   K o n i n a
 
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości położonej w Koninie obręb Chorzeń ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 126 o pow. 0,1473 ha, zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 124 ust. 1 i 2 w związku z art. 124a i 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej spółce ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku na zakładanie i przeprowadzanie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej (napowietrznej linii 110 kV). Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się wraz z tytułem własności w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia do Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 3, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Tadeusz Jakubek
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2020-09-10 07:45:41
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-10 07:45:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,