skip to content
Otwarte konkursy ofert - 2020 rok

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego . przyznanie dotacji na tzw. wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020r. z dziedziny pomocy społecznej: „Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina”

Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina

Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji na tzw. wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w zakresie dostosowania do przepisów p.poż., celem zrealizowania inwestycji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 53/2020 Prezydenta Miasta Konina z 8.04.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina” w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z DZIEDZINY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOTY LOKALNEJ I DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WŁĄCZENIEM OBYWATELI W PRACE NA RZECZ MIASTA KONINA I JEGO PROMOCJI PT. „PROMOCJA KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2021”

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych

Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychOtwarte konkursy ofert - 2019 rok
Otwarte konkursy ofert - 2018 rok
Otwarte konkursy ofert - 2017 rok
Otwarte konkursy ofert - 2016 rok
Otwarte konkursy ofert - 2015 rok
Otwarte konkursy ofert - 2014 rok
Otwarte konkursy ofert - 2013 rok
Otwarte konkursy ofert - 2012 rok
Otwarte konkursy ofert - 2011 rok
Otwarte konkursy ofert - 2010 rok
Otwarte konkursy ofert - 2009 rok
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6183830
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,