skip to content

Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z dziedziny prowadzenia działalności wspierającej rozwój wspólnoty lokalnej i działań związanych z  włączeniem obywateli w prace na rzecz miasta Konina i jego promocji, pt. „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020”

 

1. Oferty należy składać wyłącznie w Generatorze Wniosków eNGO dostępnym pod adresem: https://konin.engo.org.pl. Wygenerowaną ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Koninie, pl. Wolności 1 62-500 Konin, Biuro Obsługi Interesanta w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: ,,Otwarty konkurs ofert- Promocja KBO na 2020” do dnia 4 lutego 2019 r. do godziny 15:30.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia w wersji papierowej w ww. terminie podlegają odrzuceniu.
3. O przyjęciu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Koninie.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Bartosz Jędrzejczak
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2019-01-11
Data udostępnienia: 2019-01-11 09:39:29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-11 09:41:42
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2852547
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,