skip to content
Informacje o petycjach wniesionych do Prezydenta Miasta

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie oznakowania dojazdu na ulicę Torową
Numer petycji: BP.152.50.2020
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2020-09-22
Data publikacji: 2020-09-23 12:18:35
Data modyfikacji: 2020-09-23 12:19:08

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie podjęcia działań prawnych, mających na celu ustanowienie parku miejskiego na terenach pokopalnianych
Numer petycji: BP.152.41.2020
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2020-07-26
Data publikacji: 2020-07-28 09:42:10
Data modyfikacji: 2020-07-28 09:42:43

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Kanałowej w Koninie
Numer petycji: BP.152.39.2020
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2020-06-30
Data publikacji: 2020-07-02 09:17:22
Data modyfikacji: 2020-09-10 08:21:37

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zorganizowania Domu Seniora w Koninie
Numer petycji: BP.152.30.2020 r.
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2020-05-27
Data publikacji: 2020-06-01 11:08:18
Data modyfikacji: 2020-08-25 08:05:10

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie obniżenia, zawieszenia i umorzenia podatku od nieruchomości
Numer petycji: BP.152.25.2020
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2020-05-07
Data publikacji: 2020-05-11 11:10:43
Data modyfikacji: 2020-06-01 09:56:51

Przedmiot petycji: Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia
Numer petycji: BP.152.17.2020
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2020-03-27
Data publikacji: 2020-04-01 09:26:38
Data modyfikacji: 2020-04-16 10:52:43

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wsparcia finansowego podmiotom prywatnym realizującym zadania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
Numer petycji: BP.152.16.2020
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2020-03-24
Data publikacji: 2020-04-01 09:16:06
Data modyfikacji: 2020-04-22 10:10:38

Przedmiot petycji: Podwyższenie dotacji dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych
Numer petycji: BP.152.44.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-10-31
Data publikacji: 2019-11-07 09:03:42
Data modyfikacji: 2019-12-09 11:58:17

Przedmiot petycji: Podwyższenie dotacji dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych
Numer petycji: BP.152.43.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-10-30
Data publikacji: 2019-11-07 08:58:13
Data modyfikacji: 2019-12-09 11:58:05

Przedmiot petycji: Podwyższenie dotacji dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych
Numer petycji: BP.152.41.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-10-23
Data publikacji: 2019-11-07 08:55:04
Data modyfikacji: 2019-12-09 12:00:03

Przedmiot petycji: Podwyższenie dotacji dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych
Numer petycji: BP.152.51.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-10-22
Data publikacji: 2019-12-05 13:24:46
Data modyfikacji: 2019-12-09 11:58:36

Przedmiot petycji: Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie - na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w sprawie płatności bezgotówkowych
Numer petycji: BP.152.36.2019
Podmiot wnoszący: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok.13, 00-412 Warszawa
Data złożenia: 2019-10-14
Data publikacji: 2019-10-17 08:12:11
Data modyfikacji: 2020-01-02 07:20:24

Przedmiot petycji: Podwyższenie dotacji dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych
Numer petycji: BP.152.40.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-10-14
Data publikacji: 2019-11-07 08:51:30
Data modyfikacji: 2019-12-09 11:56:43

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie odwołania Pana Mirosława Pachciarza za stanowiska prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie
Numer petycji: BP.152.34.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-10-08
Data publikacji: 2019-10-10 09:05:07
Data modyfikacji: 2019-11-13 09:09:48

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Numer petycji: BP.152.27.2019
Podmiot wnoszący: Radca Prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Data złożenia: 2019-07-29
Data publikacji: 2019-07-31 14:10:48
Data modyfikacji: 2019-09-17 09:52:04

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusów
Numer petycji: BP.152.23.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-06-26
Data publikacji: 2019-07-18 08:19:39
Data modyfikacji: 2019-07-22 11:55:23

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie ulicy Bocznej
Numer petycji: BP.152.9.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-02-10
Data publikacji: 2019-03-06 07:49:12
Data modyfikacji: 2019-03-06 07:59:16

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej
Numer petycji: BP.152.7.2019
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2019-01-25
Data publikacji: 2019-01-29 12:05:39
Data modyfikacji: 2019-02-06 09:50:39

Przedmiot petycji: Petycja dot. dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej
Numer petycji: BP.152.54.2018
Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Data złożenia: 2018-11-15
Data publikacji: 2018-11-21 14:25:05
Data modyfikacji: 2018-11-27 10:51:49

Przedmiot petycji: Petycja dotycząca Programu "Wzorowa łazienka"
Numer petycji: BP.152.46.2018
Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o, ul. Poligonowa 1, 0051 Warszawa
Data złożenia: 2018-10-11
Data publikacji: 2018-10-15 11:11:42
Data modyfikacji: 2018-10-19 12:10:52

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie opłat na Targowicy przy ulicy Żwirki i Wigury
Numer petycji: BP.152.41.2018
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2018-09-10
Data publikacji: 2018-09-26 10:40:25
Data modyfikacji: 2019-12-09 11:57:20

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przebudowy instalacji deszczowej na ul. Taczanowskiego i Hallera
Numer petycji: BP.152.31.2018
Podmiot wnoszący: Mieszkańcy
Data złożenia: 2018-08-14
Data publikacji: 2018-08-24 10:21:07
Data modyfikacji: 2018-10-08 10:35:20

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Kolskiej i ulicy Europejskiej w Koninie
Numer petycji: BP.152.11.2018
Podmiot wnoszący: Mieszkańcy
Data złożenia: 2018-03-15
Data publikacji: 2018-03-19 09:52:17
Data modyfikacji: 2018-05-29 08:28:08

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej
Numer petycji: BP.152.46.2017
Podmiot wnoszący: Grzybowski Igor
Data złożenia: 2017-12-06
Data publikacji: 2017-12-14 12:32:06
Data modyfikacji: 2018-01-02 08:26:42

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie postawienia ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Wyszyńskiego
Numer petycji: BP.152.38.2017
Podmiot wnoszący: Mieszkańcy ulicy Pionierów
Data złożenia: 2017-08-28
Data publikacji: 2017-09-20 08:22:51
Data modyfikacji: 2018-06-13 11:01:45

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Ślesińskiej
Numer petycji: BP.152.32.2017
Podmiot wnoszący: Mieszkańcy Cukrowni
Data złożenia: 2017-07-21
Data publikacji: 2017-07-31 09:23:34
Data modyfikacji: 2017-08-03 10:00:19

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przebudowy mostu w ciągu ulicy Bernardynka
Numer petycji: BP.152.31.2017
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2017-06-28
Data publikacji: 2017-07-18 08:51:22
Data modyfikacji: 2017-08-01 11:49:34

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie budowy ulic Pomorskiej, Kujawskiej, Lubuskiej i Krańcowej
Numer petycji: BP.152.21.2017
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2017-05-16
Data publikacji: 2017-07-11 07:39:30
Data modyfikacji: 2017-08-09 08:57:49

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie utwardzenia drogi na Cmentarzu Komunalnym
Numer petycji: BP.152.14.2017
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2017-03-13
Data publikacji: 2017-05-30 10:13:03
Data modyfikacji: 2017-06-13 07:04:04

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie utworzenia klas sportowych
Numer petycji: BP.152.8.2017
Podmiot wnoszący: Społeczność Gimnazjum nr 6 Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie
Data złożenia: 2017-02-07
Data publikacji: 2017-05-05 07:36:42
Data modyfikacji: 2017-05-05 07:38:07

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie
Numer petycji: BP.152.3.2017
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2016-12-30
Data publikacji: 2017-02-06 07:46:30
Data modyfikacji: 2017-02-24 11:45:21

Przedmiot petycji: Petycja o odbudowę Konińskiej Kolei Miejskiej
Numer petycji: BP.152.46.2016
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2016-10-27
Data publikacji: 2016-11-14 09:02:18
Data modyfikacji: 2017-05-23 08:08:11

Przedmiot petycji: Petycja dotycząca przebudowy ulicy Leśnej wraz z przebudową centralnego ogrzewania
Numer petycji: BP.152.19.2016
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2016-05-04
Data publikacji: 2016-05-23 08:52:22
Data modyfikacji: 2016-06-20 06:04:35

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie budowy drogi łącznika od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej
Numer petycji: BP.152.7.2016
Podmiot wnoszący:
Data złożenia: 2016-02-17
Data publikacji: 2016-04-29 10:36:58
Data modyfikacji: 2016-04-29 10:37:49

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych
Numer petycji: BP.152.38.2015
Podmiot wnoszący: Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
Data złożenia: 2015-11-17
Data publikacji: 2016-02-17 07:22:20
Data modyfikacji: 2016-02-17 07:23:24
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Aneta Lewandowska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2020-09-23 12:18:35
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-23 12:18:35
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6749738
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,