Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wynik z przeprowadzenia postepowania dotyczącego "Opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina"

GK.7240.1.4.2016

Na zapytanie ofertowe z dnia 12.01.2016 r. dotyczące ,,Opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” w terminie określonym w zapytaniu tj. do 19.01.2016 r. do godziny 13:00 złożone zostały 4 oferty.

Po przeanalizowaniu ofert pod względem zaproponowanych kosztów oraz posiadanego doświadczenia wybrano ofertę złożoną przez Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów na kwotę 14.450,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) - jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego określone w  publicznym konkursie ofert.
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 2016-01-26 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-26 11:45:20
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,