Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Opłata od posiadania psów
W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania ze zwolnień z opłaty od posiadania psa należy w Urzędzie Miejskim w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin przedłożyć następujące dokumenty:
 
1. Osoby przynależące do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny przedstawić:
 • wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań (do pobrania poniżej) bądź oświadczenie napisane odręcznie,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty właściciela psa,
 
2. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego powinny przedstawić:
 • wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań (do pobrania poniżej) bądź oświadczenie napisane odręcznie,
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, znajdujący się w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów,
 • dowód osobisty właściciela psa,
 
3. Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące SAMODZIELNIE gospodarstwo domowe powinny przedstawić:
 • wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań (do pobrania poniżej) bądź oświadczenie napisane odręcznie,
 • dowód osobisty właściciela psa,
 
4. Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych powinni przedstawić:
 • wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań (do pobrania poniżej) bądź oświadczenie napisane odręcznie,
 • decyzję w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego opłacanego przez właściciela psa,
 • dowód osobisty właściciela psa,
 
5. Osoby, które posiadają psa z wszczepionym identyfikatorem w postaci czipa powinny przedstawić:
 • wypełnioną informację o wszczepieniu psu identyfikatora w postaci czipa (do pobrania poniżej) bądź informację napisaną odręcznie,
 • dowód rejestracji psa wydany przez lekarza weterynarii,
 • dowód osobisty właściciela psa.
 
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów, należy powiadomić tut. urząd w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 
 
 
 
 
 
 
 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Ewa Walczak
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2011-12-20
Data udostępnienia: 2011-12-27 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-03 07:24:59
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,