Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta Konina
w okresie od 26 kwietnia do 17 maja 2006 roku

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 24 projekty uchwał Rady Miasta Konina, wydał 2 Zarządzenia i rozpatrzył ogółem 27 wniosków.


Projekty uchwał Rady Miasta dotyczyły następujących spraw:

 • zbycia nieruchomości (obręb Nowy Dwór, Chorzeń) - 3 projekty,
 • nabycia nieruchomości (obreb Chorzeń),
 • zamiany nieruchomości (obręb Chorzeń),
 • ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Koninie,
 • zmiany Uchwaly Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Konina,
 • nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: 3 Maja - Dąbrowskiego - Kolska w Koninie,
 • uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmujących rejony ulic: Chopina, Liliowej, Janowskiej, Żwirki i Wigury - Benesza, Żwirki i Wigury, Zakładowej, Grójeckiej, Olszewskiego - Jana Pawła II. - 8 uchwał,
 • przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonach ulic: Torowej, narożnik Przyjaźni i 11 Listopada, Kąkolowej, Paderewskiego (garaże), Krańcowej, Poznańska - Spółdzielców, Działkowej - 7 projektów,
 • zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: "Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów";

Wydane zarządzenia dotyczyły:

 • powołania komisji do spraw wyboru najlepszej oferty na zlecenie zadania - zorganizowanie Międzynarodowego Młodzieżowego Obozu Ekologicznego "EURO - CAMP POLSKA - Konin 2006",
 • wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

Prezydent rozpatrzył pozytywnie wnioski dotyczące miedzy innymi:

 • odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu działek gruntu położonych w Koninie w obrębie Maliniec - 1 działka,
 • oddania nieruchomości w dzierżawę w obrębach: Starówka, Czarków - 2 działki,
 • utworzenia od 01.09.2006 r. klas integracyjnych w: SP-8, SP-9, SP-15 (po jednym oddziale na poziomie klasy I w każdej ze szkół), oraz w G Nr 2 trzech oddziałów (dwóch na poziomie klasy I i jednego na poziomie klasy II ) i w G-3 trzech oddziałów na poziomie klasy I.,
 • wyrażenia zgody na dodatkowe zajęcia logopedyczne w SP-1, SP-3, SP-6, SP-8, SP-10;

W okresie międzysesyjnym udzieliłem 7 pełnomocnictw pracownikom UM i jednostek organizacyjnych Miasta.

Informacja dot. inwestycji "Przeprawa przez rz. Wartę" wg stanu na dzień 17 maja 2006 r.

Na międzywalu Warty zaczęły się próby wytrzymałości pali, mających stanowić podstawę podpór pod most i estakadę.
Każdy z wybudowanych pali ma od 10 do 14 metrów długości i około półtora metra średnicy. Wykonawca wykonał około 72 procent z przewidzianych w projekcie budowy 4 km pali. Na palach tuż przy Warcie wykonywane są zbrojenia i wylewane ławy fundamentowe pod pylony, na których most będzie podwieszony. Na razie najbardziej widocznym efektem prac zbrojeniowych i murarskich jest mocno wystająca nad ziemią podpora wiaduktu przy ulicy Nadrzecznej.
W rejonie ulicy Poznańskiej rozpoczęło się wykonywanie ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kleczewski; przekładane są instalacje elektryczne i budowany jest nowy kolektor kanalizacyjny. Ta część inwestycji ma być zakończona we wrześniu.


Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2006-10-27 13:58:41
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833541
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,