skip to content
Program współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
 

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Pełnomocnik ds. Osób Nieppełnosprawnych i Organizacji Pozarządow
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2012-11-23 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-23 12:10:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3841468
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,