Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DATA
INFORMACJI
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

2021-01-29

Dostawa routera (rdzeniowego MAN) dla Urzędu Miejskiego w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2021-01-29 

2020-12-18

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2020-12-18 

2020-12-10

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA KONINA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-12-10 

2020-11-13

Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową „Domu Zemełki”, w ramach zadania inwestycyjnego „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-11-13 

2020-11-13

Rozbudowa i przebudowa „Domu Zemełki” w Koninie, w ramach zadania inwestycyjnego „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2020-11-13 

2020-08-12

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 18.510.000 ZŁ
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2020-08-12 

2020-07-30

WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: „MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW 5 OSIEDLA – II ETAP (KBO)”; „PLAC ZABAW „DZIECIĘCE MARZENIA”(SOSZW) (KBO)”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2020-07-30 

2020-07-30

PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO "PRZYSTAŃ GOSŁAWICE" PRZY UL. RYBACKIEJ W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-07-30 

2020-07-24

MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ 3. KLASY NA TERENIE MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-07-24 

2020-07-01

BUDOWA TORÓW ROWEROWO-ROLKOWYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: ZADANIE I - „PUMPTRACK - TOR ROWEROWO-ROLKOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W KONINIE (KBO)”; ZADNIE II - „ROLKOWISKO (ZSBIKZ) (KBO)”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-07-01 

2020-06-18

Budowa torów rowerowo-rolkowych na terenie miasta Konina, w ramach zadań inwestycyjnych: „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)” i „Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO)”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2020-06-18 

2020-06-03

WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM - BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W KONINIE (KBO)" – ZADANIE II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-06-03 

2020-05-29

WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: "MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW 5 OSIEDLA - II ETAP (KBO)"; "RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM - BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W KONINIE (KBO)"
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-05-29 

2020-05-21

WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W 2020 R. (CZĘŚĆ II)
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-05-21 

2020-04-30

Dostawa i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych oraz 23 stojaków na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2020-04-30 

2020-03-25

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA – REJON III
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-03-25 

2020-03-12

WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W 2020 R. (CZĘŚĆ I)
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-03-12 

2020-02-27

WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: ZADANIE I "ZABAWA BEZ BARIER - PLACE ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ INTEGRACYJNYCH NA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACACH ZABAW NA OS. ZATORZE W KONINIE (KBO)"; ZADANIE II "RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM - BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W KONINIE (KBO)"
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2020-02-27 

2020-02-14

WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: „ZABAWA BEZ BARIER – PLACE ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ INTEGRACYJNYCH NA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACACH ZABAW NA OS. ZATORZE W KONINIE (KBO)”; „RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM – BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W KONINIE (KBO)”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2020-02-14 

2020-01-24

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA – REJON I i II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-01-24 

2020-01-14

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2020-01-14 

2019-12-17

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 15.450.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-12-17 

2019-11-28

OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA DLA TERENÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ ULICY OSADA WRAZ Z OPRACOWANIEM PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ PROGNOZY SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-11-28 

2019-11-12

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-11-12 

2019-10-29

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-10-29 

2019-10-15

WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: „ZABAWA BEZ BARIER – PLACE ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ INTEGRACYJNYCH NA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACACH ZABAW NA OS. ZATORZE W KONINIE (KBO)”; „RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM – BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W KONINIE (KBO)”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-10-15 

2019-10-11

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-10-11 

2019-08-13

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIASTA KONINA I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020 - 2021
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-08-13 

2019-07-18

WYKONANIE DWÓCH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: 1) SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA III OSIEDLA W KONINIE (ZS IM. M. KOPERNIKA) (KBO) 2) SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA V OSIEDLU W KONINIE (ZSBIKZ) (KBO)
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-07-18 

2019-06-04

MINI UZDROWISKO - TĘŻNIA SOLANKOWA NA V OSIEDLU (KBO)
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-06-04 

2019-04-24

Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-04-24 

2019-04-01

Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania inwestycyjnego: "Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)"
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-04-01 

2019-03-06

OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-03-06 

2019-02-26

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-02-26 

2019-02-21

UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-02-21 

2019-02-19

Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-02-19 

2019-02-13

MINI UZDROWISKO - TĘŻNIA SOLANKOWA NA V OSIEDLU (KBO)
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-02-13 

2019-02-01

OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-02-01 

2019-01-17

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „NADWARCIAŃSKA STREFA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ (KBO)”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-01-17 

2018-12-28

Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania inwestycyjnego: "Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)"
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-12-31 

2018-12-21

ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PN. SZLAK PIASTOWSKI (PROJEKT NR RPWP.04.04.01-30-0001/17) - ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA KONIŃSKIEGO SŁUPA DROGOWEGO
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-12-21 

2018-12-20

WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-12-20 

2018-12-11

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 12.600.000,00 ZŁ NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-12-11 

2018-11-23

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-11-23 

2018-10-25

Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadań inwestycyjnych: ”Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO)” i „Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)”,
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-10-25 

2018-10-22

Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadań inwestycyjnych: "Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO)" ; "Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)"
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-10-22 

2018-10-05

Pozyskanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz migracja danych do rejestrów mpzp, zieleni miejskiej i innych” w ramach projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-10-05 

2018-08-21

ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PN. SZLAK PIASTOWSKI (PROJEKT NR RPWP.04.04.01-30-0001/17) - ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA KONIŃSKIEGO SŁUPA DROGOWEGO
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-08-21 

2018-07-26

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 15.000.000,00 ZŁ
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-07-26 

2018-07-20

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-07-20 

2018-07-12

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-07-12 

2018-07-06

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „WYKONANIE ŚCIEŻKI PIESZEJ Z MIEJSCEM ODPOCZYNKU I PUNKTEM WIDOKOWYM NA RZEKĘ WARTĘ (KBO)” –ZADANIE II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-07-06 

2018-06-25

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: „NADWARCIAŃSKA STREFA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ (KBO)”;„WYKONANIE ŚCIEŻKI PIESZEJ Z MIEJSCEM ODPOCZYNKU I PUNKTEM WIDOKOWYM NA RZEKĘ WARTĘ (KBO)”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-06-25 

2018-06-08

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-06-08 

2018-06-08

ZAKUP INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWO-PROGRAMOWEJ W RAMACH PROJEKTU „WZMACNIANIE ZASTOSOWANIA TIK W MIEŚCIE KONIN- INTEGRACJA I HARMONIZACJA BAZ DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-06-08 

2018-06-08

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH 8 WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ 8 STOJAKÓW SZEŚCIOSTANOWISKOWYCH NA ROWERY PRZEWIDZIANYCH DO ZAINSTALOWANIA NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-06-08 

2018-06-06

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH 8 WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ 8 STOJAKÓW SZEŚCIOSTANOWISKOWYCH NA ROWERY PRZEWIDZIANYCH DO ZAINSTALOWANIA NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-06-06 

2018-05-18

ZESTAW NARZĘDZI OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO OBSZARU REWITALIZACJI „STARÓWKA” W KONINIE - PILOTAŻ
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-05-18 

2018-05-08

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-05-08 

2018-04-23

PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO OD TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIĘDZYLESIU DO UL. PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z LIKWIDACJĄ I PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTÓW
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-04-23 

2018-03-30

BUDOWA HANGARU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-03-30 

2018-03-22

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-03-22 

2018-02-23

Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-02-23 

2018-02-23

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2018-02-23 

2018-02-21

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJĘ I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA – REJON I
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-02-21 

2018-02-09

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2018-02-09 

2017-12-12

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-12-12 

2017-12-05

Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski (projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17) - zagospodarowanie otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-12-05 

2017-12-01

Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)” (ZADANIE I); „Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka” (ZADANIE II)
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-12-01 

2017-11-08

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „ZAGOSPODAROWANIE PARKU W LASKÓWCU”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-11-08 

2017-11-02

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „WYKONANIE ŚCIEŻKI PIESZEJ Z MIEJSCEM ODPOCZYNKU I PUNKTEM WIDOKOWYM NA RZEKĘ WARTĘ (KBO)” ZADANIE II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-11-02 

2017-10-20

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: „NADWARCIAŃSKA STREFA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ (KBO)”(ZADANIE I); „WYKONANIE ŚCIEŻKI PIESZEJ Z MIEJSCEM ODPOCZYNKU I PUNKTEM WIDOKOWYM NA RZEKĘ WARTĘ (KBO)” (ZADANIE II)
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-10-20 

2017-10-04

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I TECHNICZNYM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-10-04 

2017-09-27

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIASTA KONINA I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2018-2019
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-09-27 

2017-09-06

OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA – GLINKA, KURÓW
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-09-06 

2017-08-28

PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-08-28 

2017-08-24

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE WSZYSTKICH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-08-24 

2017-08-08

Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski (projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17) - zagospodarowanie otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-08-08 

2017-07-13

DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚCIEŻKI NAD JEZIOREM ZATORZE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-07-13 

2017-07-03

WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W 2017 R. – CZĘŚĆ II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-07-03 

2017-07-03

PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-07-03 

2017-06-20

WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W 2017 R.
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-06-20 

2017-05-17

OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA - ŁĘŻYN
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-05-17 

2017-05-17

WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W 2017 R.
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-05-18 

2017-05-16

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 13.350.000 ZŁ
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-05-16 

2017-05-09

Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-05-09 

2017-04-27

OCZYSZCZANIE MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-04-27 

2017-04-07

WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W 2017 R.
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-04-07 

2017-03-31

WYKONANIE ORTOFOTOMAPY, ZDJĘĆ LOTNICZYCH UKOŚNYCH ORAZ NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DLA OBSZARU MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-03-31 

2017-03-31

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina - Rejon II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-03-31 

2017-03-27

UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-03-27 

2017-03-17

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-03-17 

2017-03-14

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA - REJON I
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-03-14 

2017-03-07

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA KONINA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-03-07 

2017-03-06

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2017 ROKU
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2017-03-06 

2017-02-22

UTRZYMANIE, PIELĘGNACJA I PORZĄDKOWANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KONINA - REJON II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-02-22 

2017-02-15

Utrzymanie,pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2017-02-15 

2016-12-12

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENY INWESTYCYJNE, KONIN - MIĘDZYLESIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-12-12 

2016-12-09

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2016-12-09 

2016-11-15

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2016 ROKU - CZ. II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-11-15 

2016-10-11

Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie – Chorzniu w 2016 roku
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-10-11 

2016-08-10

Grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2016-08-10 

2016-07-28

Grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2016-07-28 

2016-07-27

Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konina w budynkach komunalnych oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2016-07-27 

2016-07-21

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KLUBU ENERGETYK NA POTRZEBY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE - ETAP II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-07-21 

2016-07-01

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8, PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 24 W KONINIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-07-29 

2016-06-20

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KLUBU ENERGETYK NA POTRZEBY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE - ETAP II
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-06-20 

2016-06-10

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000,00 złotych
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2016-06-10 

2016-05-11

MODERNIZACJA POZIOMEJ OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ 3. KLASY DLA MIASTA KONINA
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-05-11 

2016-04-22

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2016 ROKU
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-04-22 

2016-04-08

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2016 ROKU
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-04-08 

2016-03-16

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2016-03-16 

2016-02-29

Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2016-02-29 

2016-02-04

Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina na 2016r.
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-02-04 

2016-01-21

Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina-nawierzchnie bitumiczne
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2016-01-21 

2014-06-03

UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W OBRĘBIE KONIN-MIĘDZYLESIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 (Nr POIG.06.02.02-00-001/12)
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2014-06-03 

2014-05-28

NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ UZBROJENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W OBRĘBIE KONIN-MIĘDZYLESIE
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2014-05-28 

2014-04-03

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Dariusz Lewandowski   2014-04-03 

2014-03-24

Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Dariusz Lewandowski   2014-03-24 

2013-08-14

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ORAZ ZWIĄZANEGO Z NIMI DORADZTWA INDYWIDUALNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA FIRMA - WSPOMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYCH W KONINIE Nr POKL.06.02.00-30-046/12
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2013-08-14 

2013-04-26

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa dla uczestników Projektu Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy Nr POKL.06.01.01-30-129/12.
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Dariusz Lewandowski   2013-04-26 

2013-04-24

Opracowanie dokumentacji związanych z uzbrojeniem terenu w ramach projektu pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Dariusz Lewandowski   2013-04-24 

2013-03-26

Opracowanie dokumentacji związanych z uzbrojeniem terenu w ramach projektu pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Dariusz Lewandowski   2013-03-26 

2013-02-28

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz związanego z nimi doradztwa indywidualnego dla uczestników Projektu Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Nr POKL.06.02.00-30-042/12
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Dariusz Lewandowski   2013-02-28 

2013-02-22

„Organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu „Nowe możliwości zawodowe – Twoja szansa na konińskim rynku pracy” Nr POKL.06.01.01-30-128/12”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:      2013-02-22 

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9542819
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,