skip to content
Rejestr zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę,
o których mowa w art. 29 ust.1, pkt. 1a,2b i 19a
ustawy Prawo budowlane

Nr sprawy Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres inwestycji Opis projektowa-
nego obiektu
Data wpływu zgłoszenia Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Uwagi
UA.6743.172.2020
Jerzy i Krystyna Gradeccy
Przydzialki 27
remont i wykonanie nowych otworów okiennych w przegrodach zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 792 obręb Przydziałki
2020-12-20
brak sprzeciwu
UA.6743.205.2020
Szafrański Tomasz
dz. nr 333 obręb Laskówiec
instalacja gazu Gz-50 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 333 obręb Laskówiec
2020-12-15
brak sprzeciwu
UA.6743.204.2020
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. 1427, 1426/4, 1428, 1429, 1430, 425/1, 425/3, 424/1 obręb Gosławice
sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Sulańskiej
2020-12-11
UA.6743.194.2020
1.Renata Tomasz Spyszkiewicz 2.Invicus s.c.
dz. nr 419/7 i 419/6 obręb Pawłówek
instalacja gazowa do budynku warsztatu samochdowego
2020-11-14
UA.6743.184.2020
Łucja Jerzy Młyńczyk
dz. nr 297/2 i 298/2 obręb Niesłusz
instalacja wewnętrzna gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 297/2 i 298/2 obręb Niesłusz
2020-10-27
UA.6743.186.2020
LUXBUD S.p. z o.o. S.komandytowa
dz. nr 406 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-10-22
brak sprzeciwu
UA.6743.173.2020
Teresa Matuszak
ul. Nasturcjowa 9, 62-510 Konin
zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 905 obręb Nowy Dwór
2020-10-13
Brak sprzeciwu
UA.6743.175.2020
Luxbud Invest Sp. z o.o. Sk
dz. nr 410 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 410 obręb Grójec
2020-10-13
brak sprzeciwu
UA.6743.176.2020
Luxbud Invest Sp. z o.o. Sk
dz. nr 413 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 413 obręb Grójec
2020-10-13
brak sprzeciwu
UA.6743.177.2020
Luxbud Invest Sp. z o.o. Sk
dz. nr 412 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 412 obręb Grójec
2020-10-13
brak sprzeciwu
UA.6743.163.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Poznaniu
dz. nr 644,650,206/3, 216/1 obręb Laskówiec
sieć gazowa ś/c PE100 RC SDR11 Dn63
2020-09-30
brak sprzeciwu
UA.6743.165.2020
Energa Operator S.A.
dz. nr 1894, 1895, 1901, 1880/1, 1880/2 obręb Przydziałki
sieć elektroenergetyczna nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Erazma Pietrygi
2020-09-30
nie wniesiono sprzeciwu
UA.6743.166.2020
Tomasz Samulski
dz. nr 402 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-09-22
brak sprzeciwu
UA.6743.167.2020
Marzena Mirosław Ratajczyk
dz. nr 409 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-09-22
brak sprzeciwu
UA.6743.168.2020
Robert Wioletta Lipa
dz. nr 403 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-09-22
brak sprzeciwu
UA.6743.169.2020
Luxbud Invest Sp. z o.o. Sk
dz. nr 404 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-09-22
Brak sprzeciwu
UA.6743.170.2020
Luxbud Invest Sp. z o.o. Sk
dz. nr 411 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-09-22
Brak sprzeciwu
UA.6743.171.2020
Luxbud Invest Sp. z o.o. Sk
dz. nr 414 obręb Grójec
instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-09-22
Brak sprzeciwu
UA.6743.156.2020
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 645/1, 664, 797/1, 786, 792, 796, 1188 obręb Gosławice
kanalizacja sanitarna w ul.Rybackiej, Kanałowej i Przemysłowej
2020-09-17
brak sprzeciwu
UA.6743.157.2020
RABA Sp. z o.o.
dz. nr 184/9 obręb Nowy Dwór
budowa przyłącza SN - linia kaklowa SN wraz ze stacja transformatorową SN/nn dla zasilania potrzeb pawilonu handlowego RABA Sp. z o.o.
2020-09-14
Brak sprzeciwu
UA.6743.149.2020
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 650, 651, 181/1, 652, 235/1, 234/13, 233/15, 232/1, 225/15, 225/17, 225/19, 225/3, 226/6, 239/1 obręb Laskówiec
sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
2020-09-09
Brak sprzeciwu
UA.6743.141.2020
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 281/7, 91/2, 219/7, 230/1, 241/1, 211/1, 198/1 obręb Maliniec
sieć wodociągowa ul.Hutnicza i ul.Zamurze
2020-08-20
Brak sprzeciwu
UA.6743.136.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
dz. nr 1122, 1675/35 obręb Przydziałki
sieć gazowa n/c
2020-08-13
Brak sprzeciwu
UA.6743.137.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
działka nr 165/3 obręb Nowy Dwór
sieć gazowa n/c PE100 RS SDR11 Dn63
2020-08-13
brak sprzeciwu
UA.6743.138.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
działka nr 793/6, 794/4, 794/5 obręb Przydziałki
sieć gazowa ś/c PE100 RS SDR11 Dn63
2020-08-13
Brak sprzeciwu
UA.6743.135.2020
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 125/3 i 125/5 obręb Maliniec
sieć wodociagowa w ul.Sulańskiej
2020-08-10
Brak sprzeciwu
UA.6743.129.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
działaki nr 127/31, 127/24, 131/8, 127/28, 126/2 obręb Nowy Dwór
budowa sieci gazowej ś/c PE100 SDR11 Dn63 działaki nr 127/31, 127/24, 131/8, 127/28, 126/2 obręb Nowy Dwór
2020-08-05
Brak sprzeciwu
UA.6743.128.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
dz. nr 519/2 obręb Pawłówek
sieć gazowa średniego ciśnienia z rurPE 100RC dn90 SDR 17,6 o MOP=0,5MPa
2020-08-03
Brak sprzeciwu
UA.6743.122.2020
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Armii Krajowej dz. nr 34 obręb Pawłówek
sieć wodociągowa w ul. Armii Krajowej w Koninie
2020-07-30
brak sprzeciwu
UA.6743.123.2020
Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Reformacka dz. nr 908 obręb Starówka i dz. nr 592 obręb Wilków
sieć wodociagowa w ul. Reformackiej
2020-07-30
Brak sprzeciwu
UA.6743.119.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład gazowniczy w Pozaniu
dz. nr 477, 454/9 obręb Laskówiec
sieć gazowa ś/c PE100 RC SDR11 Dn63
2020-07-24
brak sprzeciwu
UA.6743.115.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
dz. nr 795, 764/8, 763/1, 761/8, 751/6 obręb Wilków
sieć gazowa ś/c PE100 SDR11 Dn63
2020-07-14
brak sprzeciwu
UA.6743.102.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odziała Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Staromorzysławska, 62-510 Konin
Sieć gazowa ś/c PE100 SDR11 Dn63
2020-06-25
Brak sprzeciwu
UA.6743.103.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odziała Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Okólna, 62-510 Konin
Sieć gazowa n/c PE100 SDR17,6 Dn90
2020-06-25
Brak sprzeciwu
UA.6743.85.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Poznaniu
dz. nr 831, 828/3 obręb Wilków
Sieć gazowa ś/c PE100 SDR11 Dn6
2020-05-28
brak sprzeciwu
UA.6743.82.2020
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 32/115, 32/114 obręb Glinka
preizolowana sieć ciepłownicza z przyłączam
2020-05-26
brak sprzeciwu
UA.6743.81.2020
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 50, 51, 73, 74, 132, 133,144/6, 145 obręb Grójec i dz. nr 234/1, 235/1, 239/1, 240/3, 642 obręb Laskówiec
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grójeckiej i Strażackiej
2020-05-21
brak sprzeciwu
UA.6743.34.2020
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Konin, w ul.Polnej, Półwiejskiej, Czereśniowej, Wrzosowej,Dożynkowej, Willowej dz. nr 383, 411, 430, 444/1, 462 obręb Międzylesie
sieć wodociagowa
2020-02-18
brak sprzeciwu
UA.6743.22.2020
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Maliniecka i Sulańska dz. nr 198/1, 197/3, 197/2, 212/2,125/3 obręb Maliniec
sieć wodociagowa w ulicy Malinieckiej i Sulańskiej w Koninie.
2020-01-30
brak sprzeciwu
UA.6743.19.2020
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Gajowa dz. nr 2440/2, 580/10, 2543 obręb Niesłusz
Budowa sieci wodociągowej
2020-01-29
brak sprzeciwu
UA.6743.11.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
działka nr 648, 68/7, 41/2, 39/2, 40/13, 40/14 obreb Laskówiec
budowa sieci gazowej ś/c PE100 SDR11 Dn63, działka nr 648, 68/7, 41/2, 39/2, 40/13, 40/14 obreb Laskówiec
2020-01-21
brak sprzeciwu
UA.6743.152.2019
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Konin, ul. Sulańska
2019-11-19
UA.6743.141.2019
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 1038/3, 1039/2 obręb Wilków
sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dz. nr 1038/3, 1039/2 obręb Wilków
2019-10-16
Brak sprzeciwu
UA.6743.126.2019
Polska Spółka gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
działka nr 144, 2551, 186/3, 185/2 obręb Niesłusz
sieć gazowa n/c PE100 SDR 17,6 Dn125 działka nr 144, 2551, 186/3, 185/2 obręb Niesłusz
2019-10-02
Brak sprzeciwu
UA.6743.127.2019
Polska Spółka gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
działki nr 401, 412,415/1 obręb Pawłówek
sieć gazowa ś/c PE100 SDR11 Dn63 działki nr 401, 412,415/1 obręb Pawłówek
2019-10-02
Brak sprzeciwu
UA.6743.129.2019
Polska Spółka Gazownictwa S. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
dz. nr 50, 74, 360, 389, 385, 376, 396, 370, 364 obręb Grójec
sieć gazowa ś/c PE100 SDR11 Dn63
2019-10-02
brak sprzeciwu
UA.6743.115.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
działki nr ewid. 1419/2, 1586, 1437 (obręb Przydziałki)
Budowa sieci gazowej ś/c PE100 SDR11 Dn63 na działkach o nr ewid. 1419/2, 1586, 1437 (obręb Przydziałki)
2019-09-20
brak sprzeciwu
UA.6743.103.2019
Maciej Michałowski
dz. nr 178/9 obręb Pawłówek
budynek mieszkalny jednorodzinny dz. nr geod. 178/9 obręb Pawłówek
2019-08-23
brak sprzeciwu
UA.6743.84.2019
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 7/2, 3/9, 4/3, 5/6, 5/13, 10/3, 5/14, 5/8 obręb Glinka, dz. nr 231/3, 229/26, 246/18, 244/13, 244/8, 244/1, 235/20, 235/23, 235/26, 1826, 235/25,418, 419/1, 235/24 obręb Czarków, dz. nr 735, 781,714/2, 695, 694, 704/1, 688/5, 688/4, 811/3, 811/2 obręb Chorzeń
przyłącze energetyczne SN kV od stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV OPB do stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV PT 13.1 - dz. nr 7/2, 3/9, 4/3, 5/6,5/9, 5/13, 10/3, 5/14, 5/8 obręb Glinka, dz. nr 231/3, 229/26, 246/18, 244/13, 244/8, 244/1, 235/20, 235/23, 235/26, 1826, 235/25,418, 419/1, 235/24 obręb Czarków, dz. nr 735, 781,714/2, 695, 694, 704/1, 688/5, 688/4, 811/3, 811/2 obręb Chorzeń
2019-07-16
brak sprzeciwu
UA.6743.69.2019
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu
działki nr 1059, 478/6 obręb Starówka
2019-06-06
brak wniesienia sprzeciwu
UA.6743.62.2019
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu
dz. nr 240/15, 240/3, 642 obręb Laskówiec i dz. nr 74, 360,385, 386, 387, 392, 390, 396, 395, 397, 376, 399, 402, 400, 370, 405, 408, 406, 364, 411, 414, 412, 50 obręb Grójec
sieć 0,4 kV wraz z przyłączam elektroenergetycznymi
2019-05-23
brak sprzeciwu
UA.6743.53.2019
1. Piotr Grzybowski 2. Radosław Raźniewski
dz. nr 144,2551,186/3, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550 obręb Niesłusz
sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 3 budynków mieszkalnych -dz. nr 144,2551, 186/3, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550 obręb Niesłusz
2019-05-02
brak sprzeciwu
UA.6743.39.2019
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 32/40, 32/56, 32/41, 32/148, 32/146, 32/143 obręb Glinka
odbudowa metodą bezwykopową magistrali wodociągowej - dz. nr 32/40, 32/56, 32/41, 32/148, 32/146, 32/143 obręb Glinka
2019-03-25
brak sprzeciwu
UA.6743.40.2019
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 36/103, 36/101, 36/86, 36/81, 36/80, 36/109,36/64, 36/11 obręb Glinka
odbudowa metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN500 i DN 300 na odcinku od SUW do 11 Listopada od węzła W-3 do węzła W6
2019-03-25
brak sprzeciwu
UA.6743.38.2019
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Konin, dz. nr 396, 8/41, 32/55, 9/2, 32/72, 32/37 obręb Glinka
odbudowa magistrali wodociągowej metodą bezwykopową, Konin, dz. nr 396, 8/41, 32/55, 9/2, 32/72, 32/37 obręb Glinka
2019-03-22
brak sprzeciwu
UA.6743.32.2019
Dekada Konin Sp. z o.o.
sieć energetyczna, ul. Kolejowa, dz. 250/60 obręb Czarków
sieć energetyczna, ul. Kolejowa, dz. 250/60 obręb Czarków
2019-03-15
umorzenie postępowania - decyzja z dnia 03.04.2019r.
UA.6743.28.2019
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu
dz. nr 286/41 i 385 obręb Maliniec
3-polowy rozgałęźnik kablowy średniego napięcia oraz budowa linii kablowej średniego napięcia
2019-03-06
brak sprzeciwu
UA.6743.23.2019
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Konin ul. Polna, działki nr 301, 469, 471/2, 472, 236/2, 237/1 i 295/4 obręb Miedzylesie
sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, Konin ul. Polna, działki nr 301, 469, 471/2, 472, 236/2, 237/1 i 295/4 obręb Miedzylesie
2019-02-19
brak sprzeciwu
UA.6743.16.2019
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Konin, ul. Świętojańska dz. nr 1002,1039/2, 1525, 1003/2 obręb Wilków
sieć wodociągowa, Konin, ul. Świętojańska dz. 1002, 1039/2, 1525, 1003/2 obręb Wilków
2019-02-08
brak sprzeciwu
UA.6743.15.2019
Energa Operator S.A. oddział w Kaliszu
dz. nr 593,51,653, 652/2,650/1, 186/14, 186/15,578/1,649/6, 186/7, 186/6, 186/5,185,645/4,644/12, 644/10, 643/6,642/6, 641/1, 635,633,631, 627/1, 614,616 obręb Wilków
demontaż słupów i napowietrznej linii nN, budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z odbudową wewnętrznych linii zasilających - dz. nr 593,51,653, 652/2,650/1, 186/14, 186/15,578/1,649/6, 186/7, 186/6, 186/5,185,645/4,644/12, 644/10, 643/6,642/6, 641/1, 635,633,631, 627/1, 614,616 obręb Wilków
2019-02-06
brak sprzeciwu
UA.6743.8.2019
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Konin, ul. Świętojańska dz. 1002, 1039/2, 1525, 1003/2, 1015 obręb Wilków
sieć wodociągowa, Konin, ul. Świętojańska dz. 1002, 1039/2, 1525, 1003/2, 1015 obręb Wilków
2019-01-24
umorzenie postępowania - decyzja z dn. 28.01.2019r.
UA.6743.9.2019
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Konin, dz. nr 785/12, 784/5, 1600, obręb Wilków
kanalizacja sanitarna o średnicy 200/160 mm PVC-U
2019-01-23
brak sprzeciwu
UA.6743.6.2019
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Grójecka dz. nr 74 i 50 obręb Grójec, 235/1, 239/1, 240/3,642 obręb Laskówiec
Sieć wodociągowa w ul. Grójeckiej - dz. nr 74 i 50 obręb Grójec, 235/1, 239/1, 240/3,642 obręb Laskówiec
2019-01-22
brak sprzeciwu
UA.6743.7.2019
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w ul.Zagórowskiej, Marii Kuncewiczowej i Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej dz. nr 659/1, 411/6, 400/2, 397/1, 396/5, 393/7,392/8, 392/9, 392/8, 386/3, 382/2, 381/4,379/2,375/1, 372/1, 392/7, 393/6, 396/8,405/5,387/2 obręb Przydziałki
sieć wodociągowa w ul. Zagórowskiej, Marii Kuncewiczowej i Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej dz.659/1, 411/6, 400/2, 397/1, 396/5, 393/7, 392/8, 392/9, 392/8, 386/3, 382/2, 381/4, 379/2, 375/1, 372/1, 392/7, 393/6, 396/8, 405/5, 387/2 obręb Przydziałki
2019-01-22
brak sprzeciwu
UA.6743.189.2018
Energa Operator S.A.
dz. nr 111/7, 111/4, 112/8, 113/27 obręb Laskówiec
linia kablowa nN 0,4kV
2018-12-19
brak sprzeciwu
UA.6743.184.2018
Energa Operator S.A. oddział w Kaliszu
dz. nr 465/1, 465/4, 465/5, 633/6, 2154 obręb Przydziałki
linia kablowa SN, małogabarytowa stacja transformatorowa typu MBST 20/630, szafka pomiarowa nn oraz wymiana słupa nr 9/2
2018-12-18
Brak sprzeciwu
UA.6743.187.2018
Energa Operator S.A. oddział w Kaliszu
dz. nr 240/15,240/3, 642 obręb Laskówiec i dz. nr 74, 360,385,383, 384, 382, 379, 381,377,378,376, 374, 375, 373, 371, 372, 370, 368,369,367,365,366,364,362,363,361,50 obręb Grójec
sieć 0,4 kV wraz z przyłączam elektroenergetycznymi na dz. nr 240/15,240/3, 642 obręb Laskówiec i dz. nr 74, 360,385,383, 384, 382, 379, 381,377,378,376, 374, 375, 373, 371, 372, 370, 368,369,367,365,366,364,362,363,361,50 obręb Grójec
2018-12-17
brak sprzeciwu
UA.6743.169.2018
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE
Konin - obręb Pawłówek, działki ozn. nr ewid.: 74/2, 753, 794, 256/8, 797, 798, 254/3
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Armii Krajowej i Piłsudskiego
2018-10-22
brak sprzeciwu
UA.6743.152.2018
Greenway Infrastructure Poland Sp. z o.o.
dz. nr 1071/2 obręb Przydziałki
elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną punktu ładowania samochodów elektrycznych
2018-09-24
brak sprzeciwu
UA.6743.130.2018
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu
dz. nr 22,41/2,42,43/2,47/9,47/10, 57,60,62,66,67,68,69/5,69/6,69/8,69/9,74 obręb Przydziałki
linia kablowa nn ze złączami kablowo pomiarowymi do zasilania obiektów ul. Nadrzeczna
2018-08-02
brak sprzeciwu
UA.6743.129.2018
preizolowana sieć ciepłownicza na potrzeby połączenia ul.Ignacego Paderewskiego z ul.Wyzwolenia w związku z modernizacją linii kolejowej E-20
dz. nr ewid. 114/2, 112/2, 112/1 i 111 (obręb Niesłusz)
preizolowana sieć ciepłownicza na potrzeby połączenia ul.Ignacego Paderewskiego z ul.Wyzwolenia w związku z modernizacją linii kolejowej E-20
2018-08-01
brak sprzeciwu
UA.6743.123.2018
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 16/1 i 16/4 obręb Łężyn i dz. nr 446/1 obręb Pątnów
sieć wodociągowa dz. nr 16/1 i 16/4 obręb Łężyn i dz. nr 446/1 obręb Pątnów
2018-07-23
brak sprzeciwu
UA.6743.66.2018
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 365/57, 366/90 obręb Glinka
preizolowana sieć ciepłownicza w rejonie ul. Wyzwolenia
2018-04-24
brak sprzeciwu
UA.6743.58.2018
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 136/1 obręb Łężyn
sieć wodociągowa w ul.Krańcowej - dz. nr 136/1 obręb Łężyn
2018-04-17
brak sprzeciwu
UA.6743.59.2018
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 1895, 1901 obręb Przydziałki
sieć wodociągowa osiedle Sikorskiego - rejon ul.Józefa Piłsudskiego
2018-04-17
brak sprzewciwu
UA.6743.40.2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz nr 1897, 1895 i 1900 obręb Przydziałki
preizolowana sieć ciepłownicza z przyłączami
2018-03-23
brak sprzeciwu
UA.6743.34.2018
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Kąkolowa dz. nr 696 i 849/6 obręb Nowy Dwór
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Kąkolowej
2018-03-16
nie wniesiono sprzeciwu
UA.6743.31.2018
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w ul.Ogrodowej, Jasnej,Wiśniowej i Północnej działki nr 369, 408, 388, 368 obręb Czarków
kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul.Ogrodowej, Jasnej,Wiśniowej i Północnej działki nr 369, 408, 388, 368 obręb Czarków
2018-03-08
brak sprzeciwu
UA.6743.28.2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 164/2, 165/2, 170/4,171/4, 171/5, 172/4, 172/5,172/6,175/5, 175/11, 472/5, 472/7, obręb Czarków
preizolowana sieć ciepłownicza z przyłączami
2018-03-06
brak sprzeciwu
UA.6743.4.2018
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu
Konin, dz. nr 36/74, 36/155, 366/90, 365/57 (obręb Glinka)
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV zasilającej garaże przy ul. Wyszyńskiego w Koninie , dz. nr 36/74, 36/155, 366/90, 365/57 (obręb Glinka)
2018-01-26
brak sprzeciwu
UA.6743.2.2018
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Storczykowa dz. nr 127/31, 127/24, 131/10, 134/10, 131/8 obręb Nowy Dwór
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Storczykowej i Begoniowej w Koninie
2018-01-16
brak sprzeciwu
UA.6743.191.2017
Miasto Konin
działka nr 408 obręb Czarków
Oświetlenie ulicy Jasnej.
2017-12-19
brak sprzeciwu
UA.6743.181.2017
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu
ul.Kleczewska 41 dz. nr 3/5, 13/10, 13/14, 13/15, 13/16, 13/20, 13/29, 13/34, 13/40, 13/41, 13/42, 13/60 obręb Czarków
przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Energa -Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie przy ul. Kleczewskiej 41
2017-11-29
brak sprzeciwu
UA.6743.175.2017
Energa Operator S.A. Oddzial w Kaliszu
ul.Kleczewska 41 Konin dz. nr 13/10, 13/14, 13/42, 13/16, 13/15, 13/20, 13/40, 13/60, 13/29, 13/34, 13/41 obręb Czarków
Budowa sieci elektroenergetycznej na terenie RD Konin - zasilanie oświetlenia w ramach inwestycji pt. Utwardzenie terenu (przebudowa nawierzchni ) przy ul.Kleczewskiej 41 na dz. nr 13/10, 13/14, 13/42, 13/16, 13/15, 13/20, 13/40, 13/60, 13/29, 13/34, 13/41 obręb Czarków
2017-11-21
brak sprzeciwu
UA.6743.176.2017
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Swiętojańska i Reformacka dz. nr 592 obręb Wilków i dz. nr 670 obręb Starówka
Budowa kanalizacji sanitarnej
2017-11-20
brak sprzeciwu
UA.6743.168.2017
PROEKOGAZ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa
Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami
2017-11-10
brak sprzeciwu
UA.6743.165.2017
Proekogaz Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa
Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami
2017-11-06
decyzja umorzenia z dnia 13.11.2017 r.
UA.6743.162.2017
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Brzozowa dz. nr 747/1, 745/1, 749/5, 751/6, 759/3 obręb Wilków
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koninie przy ul. Brzozowej na działkach nr ewid. 747/1, 745/1, 749/5, 751/6, 759/3, 758/3 obręb Wilków
2017-10-30
brak sprzeciwu
UA.6743.153.2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Jędrzejewskiego, działki nr 581/1, 589, 590, 591, 592 ,
preizolowana sieć ciepłownicza z przylaczami
2017-09-29
brak sprzeciwu
UA.6743.137.2017
Energa Operator S.A. OD Kalisz RD Konin
dz. nr 377/3, 467, 452, 468, 510 508, 493, 491/1, 489/6 obręb Wilków
Budowa linii kablowej NN 0,4 kV, wymiana transformatora, wymiana rozdzielnicy stacyjnej NN dz. nr 377/3, 467, 452, 468, 510 508, 493, 491/1, 489/6 obręb Wilków
2017-08-25
brak sprzeciwu
UA.6743.131.2017
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu
działka nr 449/66 obręb Starówka
kontenerowa stacja transformatorowa Sn/nn typu MRw-b2pp 20/630-3
2017-08-18
brak sprzeciwu
UA.6743.118.2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 688/5, 704/1, 693/2 obręb Chorzeń
sieć elektroenergetyczna 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków - dz. nr 688/5, 704/1 i 693/2 obr. Chorzeń w Koninie
2017-07-20
brak sprzeciwu
UA.6743.101.2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 919/1, 919/5, 919/7, 919/46, 920/1,920/2, 920/3, 920/5, 920/6, 920/11 obręb Starówka
sieć centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dz.nr 919/1, 919/5, 919/7, 919/46, 920/1,920/2, 920/3, 920/5, 920/6, 920/11 obręb Starówka
2017-06-22
brak sprzeciwu
UA.6743.86.2017
Energa Operator SA Oddział w Kaliszu
Konin, dz. nr 13/29, 13/21, 13/34, 13/36, 13/61, 13/62,16/65, 13/66, 15 obręb Czarków
sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, Konin, dz. nr 13/29, 13/21, 13/34, 13/36, 13/61, 13/62,16/65, 13/66, 15 obręb Czarków
2017-05-31
brak sprzeciwu
UA.6743.76.2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 106 i 74 obręb Pawłówek
budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej, dz. nr 106 i 74 obręb Pawłówek
2017-05-22
brak sprzeciwu
UA.6743.75.2017
Energa Operator S.A.
dz. nr 113/26, 113/27, 113/28, 114/26, 113/14, 113/15, 113/16, 113/17, 113/18, 113/19, 113/20 obręb Laskówiec
linia kablowa niskiego napięcia
2017-05-18
brak sprzeciwu
UA.6743.59.2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Krańcowa , Warmińska i Wojciechowo dz. nr 89/7, 89/9, 90/3, 92/1, 109/3, 110/3, 111/6, 111/9, 112/5, 113/3, 114/3 115/8, 115/11, 116/6, 447/2, 118/3, 119/3, 120/8, 121/7, 123/12, 136/1, 448/5, 449/5, 453/9 obręb Łężyn
sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
2017-04-27
brak sprzeciwu
UA.6743.39.2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul.Aleje 1 maja 1A dz. nr 215/86, 1846, 1845, 214/2, 229/18 obręb Czarków
wysokoparametrowe przyłącza cieplnego do węzła do budynku Basenu i hali sportowej w Koninie
2017-03-31
brak sprzeciwu
decyzja umorzenia postępowania z dnia20.04.2017 r.
UA.6743.24.2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 150 obręb Wilków
Budowa sieci wodociągowej (PE 100) w ul. Topolowej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 150
2017-02-24
brak sprzeciwu
UA.6743.25.2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 797/1, 786,1188 obręb Gosławice
budowa sieci wodociągowej w ul. Rybackiej, na dz. nr 797/1, 786, 1188 obręb Gosławice
2017-02-24
brak sprzeciwu
UA.6743.20.2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Tadeusza Kościuszki dz. nr 401, 399 obręb Starówka
sieć wodociągowa w ul.Tadeusza Kościuszki, dz. nr 401, 399 obręb Starówka
2017-02-15
brak sprzeciwu
UA.6743.18.2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Armii Krajowej, Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego dz. nr 106, 826, 254/2, 256/8, 256/7,794, 793, 753, 256/6, 791, 751, 741, 827, 806, 807, 271, 805, 276/7, 280/8, 281/8 obręb Pawłówek
sieć wodociagowa w ul.Armii Krajowej, Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego dz. nr 106, 826, 254/2, 256/8, 256/7,794, 793, 753, 256/6, 791, 751, 741, 827, 806, 807, 271, 805, 276/7, 280/8, 281/8 obręb Pawłówek
2017-02-14
brak sprzeciwu
UA.6743.12.2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
działki nr 1510, 1511, 1548/2, 1550, 1568, 1555, 1563, 1573, 1581, 1582, 1586 obręb Wilków
sieć wodociągowa os. Wilków Południe I etap (Puchalskiego, Brzozowa, Słowicza, Skowronowa, Kanarkowa, Czyżykowa)
2017-02-02
brak sprzeciwu
UA.6743.219.2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Brzozowa działki nr 763/1, 764/8, 761/8, 759/3, 758/3, 757/1, 751/6, 749/5, 747/1 obręb Wilków
sieć wodociągowa przy ul. Brzozowej
2016-12-09
brak sprzeciwu
UA.6743.220.2016
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Gajowa na zachód od ul. Przemysłowej - etap II działki nr 578/19, 2440/2, 2453, 587/17 obręb Niesłusz
kanalizacja sanitarna przy ul. Gajowej na zachód od ul. Przemyslowej - etap II
2016-12-09
brak sprzeciwu
UA.6743.216.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 803/1, 810/6 obreb Chorzeń i dz. nr 218/15, 228, 229/26, 245, 246/18, 246/19, 246/20, 246/21, 246/22, 246/23, 246/25, 246/26 obreb Czarków
osiedlowa sieć ciepłownicza dz. nr 803/1, 810/6 obreb Chorzeń i dz. nr 218/15, 228, 229/26, 245, 246/18, 246/19, 246/20,246/21, 246/22, 246/23, 246/25, 246/26 obreb Czarków
2016-12-08
brak sprzeciwu
UA.6743.217.2016
Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
wzdłuż ul.Poznańskiej do kanału Ulgi dz. nr 803/1, 810/6 obręb Chorzeń, dz. nr 1, 2, obręb Osada i 29 obręb Starówka
przebudowa sieci ciepłowniczej - wzdłuż ul.Poznańskiej do kanału Ulgi dz. nr 803/1, 810/6 obręb Chorzeń, dz. nr 1, 2, obręb Osada i 29 obręb Starówka
2016-12-08
nie wniesiono sprzeciwu
UA.6743.215.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Sp. z o.o.
łącznik w rejonie ul. Żwirki i Wigury dz. nr 514 obręb Starówka
preizolowana sieć ciepłownicza łącznik w rejonie ul. Żwirki i Wigury dz. nr 514 obręb Starówka
2016-12-07
brak sprzeciwu
UA.6743.212.2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
rejon ul.Gajowa na wschód od ul.Przemysłowej (ul. Gajowa, Witkiewicza, Matejki i Malczewskiego) dz. nr 560/15,592,375,376,380,381,382,364/2,365/2,366/3,367/3,368/3,370/3, 373/3, 383/2,384/2,389/1,391/2,393/1,383/4,385,383/5,594,215 obręb Niesłusz
sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej rejon ul.Gajowa na wschód od ul.Przemysłowej (ul. Gajowa, Witkiewicza, Matejki i Malczewskiego) dz. nr 560/15,592,375,376,380,381,382,364/2,365/2,366/3,367/3,368/3,370/3, 373/3, 383/2,384/2,389/1,391/2,393/1,383/4,385,383/5,594,215 obręb Niesłusz
2016-11-28
brak sprzeciwu
UA.6743.213.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul.Hurtowa dz. nr 528 obreb Chorzeń i dz. nr 286/3,329/2, 329/8, 329/21, 329/22, 330/4, 333/4 obręb Czarków
osiedlowa sieć ciepłownicza wzdłuż ul.Hurtowej dz. nr 528 obreb Chorzeń i dz. nr 286/3,329/2, 329/8, 329/21, 329/22, 330/4, 333/4 obręb Czarków
2016-11-28
brak sprzeciwu
UA.6743.208.2016
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 642/12, 642/4, 642/8, 642/7, 642/9, 642/13, 641/6, 640/6,653,259,200,192,194/2,197/1,209/2,679/1,204,159/2,574,158,133/3,297, 156,153,151,150/6,124,123/2, 307/2, 308/2, 321/2, 313, 314/3, 314/6, 321/10, 314/7, 321/9,324/6, 121/2, 121/1, 120,314/2,102, 311/2, 312/1, 315/1, 311/5 obręb Osada i dz. nr 620/3, 620/9, 477, 512/2, 479/3 obręb Starówka
kanalizacja sanitarna w ul. Osada dz. nr 642/12, 642/4, 642/8, 642/7, 642/9, 642/13, 641/6, 640/6,653,259,200,192,194/2,197/1,209/2,679/1,204,159/2,574,158,133/3,297, 156,153,151,150/6,124,123/2, 307/2, 308/2, 321/2, 313, 314/3, 314/6, 321/10, 314/7, 321/9,324/6, 121/2, 121/1, 120,314/2,102, 311/2, 312/1, 315/1, 311/5 obręb Osada i dz. nr 620/3, 620/9, 477, 512/2, 479/3 obręb Starówka
2016-11-08
brak sprzeciwu
UA.6743.207.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 457/4 i 457/5 obręb Starówka
preizolowana sieć ciepłownicza
2016-11-03
brak sprzeciwu
UA.6743.205.2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Konin, ul. Danysza Mariana i Frankiewicza Fabiana,dz. nr 368, 454/8, 95/11, 278/2, 276/7, 454/16,95/21,649,462 obręb Laskówiec
Budowa sieci wodociagowej o 100 w ul. Mariana Danysza łącząc ją z istniejącym wodociągiem w ul. Rudzickiej oraz z wodociagiem w ul. Olszewskiego. Budowa sieci wodociagowej o 80 w ul. Fabiana Frankiewicza, łącząc ja z istniejącym wodociagiem w ul. Hirszfelda i z projektowanym wodociagiem w ul. Mariana Danysza. Budowa kanalizacji sanitarnej o 200 w ul. Danysza, włączając ja do istnejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Rudzickiej. Budowa kanalizacj sanitarnejo 200 w ul. Fabiana Frankiewicza, włączając ją do projektowanej kanalizacj w ul. Mariana Danysza. .
2016-10-28
Nie wniesiono sprzeciwu
Brak
UA.6743.187.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.
dz.nr 449/48, 1046, 1047 obręb Starówka
budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami
2016-09-22
brak sprzeciwu
UA.6743.184.2016
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE
Konin, dz. nr 533/1, 609, 459
budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej
2016-09-16
brak sprzeciwu
UA.6743.169.2016
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 333/44, 333/110 obręb Glinka
preizolowana sieć ciepłownicza
2016-08-29
brak sprzeciwu
UA.6743.157.2016
Miasto Konin
dz.nr 1419/3 obręb Przydziałki
oświetlenie ul.Ametystowej
2016-08-01
brak sprzeciwu
UA.6743.152.2016
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 676/3, 460, 456, 468/3, 467/1, 447/2, 448/7,595/5, 596/1, 596/3, 640/1, 640/2, 435/4 obręb Chorzeń
kanalizacja sanitarna w ul.Poznańskiej, Rolnej i Bocznej na dz. nr 676/3, 460, 456, 468/3, 467/1, 447/2, 448/7,595/5, 596/1, 596/3, 640/1, 640/2, 435/4 obręb Chorzeń
2016-07-20
brak wniesienia sprzeciwu
UA.6743.137.2016
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 900, 511/13, 253 obręb Starówka
kanalizacja sanitarna ul. Szarych Szeregów na dz. nr 900, 511/13, 253 obręb Starówka
2016-07-04
brak sprzeciwu
UA.6743.125.2016
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
od ul.Górniczej do ul.Bydgoskiej dz. nr 218/15, 218/16, 218/3, 219/201, 219/27, 219/28, 219/29, 219/30, 219/32, 220, 222/2, 222/73,223/1, 228, 257/54, 257/74, 260/1, 260/3 obręb Czarków
osiedlowa sieć ciepłownicza od ul.Górniczej do ul.Bydgoskiej dz. nr 218/15, 218/16, 218/3, 219/201, 219/27, 219/28, 219/29, 219/30, 219/32, 220, 222/2, 222/73,223/1, 228, 257/54, 257/74, 260/1, 260/3 obręb Czarków
2016-06-27
brak sprzeciwu
UA.6743.122.2016
Miasto Konin
ul.Konwaliowa dz. nr 442/3, 443/6, 446/7, 447/2, 448/7, 430/1, 458/8, 459/4 obręb Chorzeń
oświetlenie ulicy Konwaliowej w Koninie - sięgacz, na działkach nr ewid. 442/3, 443/6, 446/7, 447/2, 448/7, 430/1, 458/8, 459/4 obręb Chorzeń
2016-06-24
brak sprzeciwu
UA.6743.123.2016
Miasto Konin
ul.Konwaliowa i Malwowa dz. nr 440/7, 408/1, 432/3, 435/5, 431/3, 433/7, 427/3, 426/7, 421/7, 419/4, 413/6, 412/14, 409/11, 407/12 obręb chorzeń
budowa oświetlenia ulicznego ulicy Konwaliowej i Malwowej na dz. o nr ewid. 440/7, 408/1, 432/3, 435/5, 431/3, 433/7, 427/3, 426/7, 421/7, 419/4, 413/6, 412/14, 409/11, 407/12, obręb Chorzeń
2016-06-24
brak sprzeciwu
UA.6743.117.2016
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 92/1, 93/22, 93/26, 93/27 obręb Łężyn
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie przy ul. Wojciechowo na działkach oznaczonych nr ewid. 92/1, 93/22, 93/26, 93/27 obręb Łężyn
2016-06-22
brak sprzeciwu
UA.6743.118.2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 211/12, 212/3, 228/1, 224/4, 224/7, 224/10 obręb Łężyn
sieć wodociągowa - rejon ogródków działkowych, dz. nr 211/12, 212/3, 228/1, 224/4, 224/7, 224/10 obręb Łężyn
2016-06-22
brak sprzeciwu
UA.6743.113.2016
Waldemar Mejer
działka nr 1433/2 obręb Przydziałki
Budynek mieszkalny jednorodzinny
2016-06-16
brak sprzeciwu
UA.6743.102.2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Poznańska dz. nr 688/4, 688/5, 704/1, 694, 693/2 obręb Chorzeń
niskoparametrowa sieć cieplna, kanalizacjatechnologiczna oraz kanalizacja teletechniczna
2016-06-08
brak sprzeciwu
UA.6743.104.2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 124,11, 119/2, 115/9, 115/14, 115/10, 115/3, 116/1, 117/1 i 118/1 obręb Międzylesie
Sieć wodociągowa os. Międzylesie w Koninie na dz. nr 124,11, 119/2, 115/9, 115/14, 115/10, 115/3, 116/1, 117/1 i 118/1 obręb Międzylesie
2016-06-08
brak sprzeciwu
UA.6743.96.2016
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 235/20 i 235/23 obręb Czarków oraz 811/2 i 811/4 obręb Chorzeń
budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Poznanska i Dworcowa
2016-06-02
brak sprzeciwu
UA.6743.97.2016
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 218/5, 218/15, 218/26, 228, 244/5, 244/12 obręb Czarków
budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul.Bydgoskiej do ul.Dworcowej
2016-06-02
brak sprzeciwu
UA.6743.98.2016
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 343/2, 352/21, 353/12, 369 obręb Czarków
budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Ogrodowa i Poznańska w Koninie
2016-06-02
brak sprzeciwu
UA.6743.80.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.
konin, ul. 11 Listopada, dz. nr 32/115 i 32/114
Preizolowana sieć ciepłownicza z przylączami
2016-05-11
brak sprzeciwu
UA.6743.76.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul.Szpitalnej i Józefa Piłsudskiego dz. nr 1, 59, 516/2, 297, 289/7, 531/14 obręb Pawłówek i 780/2, 778/9, 778/5, 776/5 obręb Przydziałki
sieć ciepłownicza
2016-04-29
brak sprzeciwu
UA.6743.63.2016
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1/15, 1/8, 415, 2/2, 7/7,27/2,32/3, 32/4, 33/7, 33/9, 51/1, 62, 92/8, 92/12, 83/3, 70, 103, 121/42, 104/1 (obręb Morzysław), 58/14, 58/7 (obr. Glinka)
sieć kanalizacji sanitarnej dla os.Morzysław I etap
2016-04-08
brak sprzeciwu
UA.6743.54.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.p. z o.o.
dz. nr 59,115, 35/17 obręb Pawłówek
Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Józefa Bema
2016-03-31
04.05.2016
UA.6743.55.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Enenrgetyki Cieplnej S.p. z o.o.
62-500 Konin, ul. Stanisława Staszica, ul. Tadeusza Kościuszki
Przebudowa sieci ciepłowiczej
2016-03-31
brak sprzeciwu
UA.6743.56.2016
Miejskie Przedsiebiortwo Energetyki Cieplnej S. p. z o.o.
dz. nr 401 obręb Starówka, 418, 659/2, 424/1, 659/1, 658, 662/1 obręb Przydziałki, 1, 59 obręb Pawłówek
przebudowa sieci ciepłowniczej z izolacją tradycyjna na siecpreizolowaną w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Parowej, Zagórowskiej i Szpitalnej
2016-03-31
0.4.05.2016
UA.6743.38.2016
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Młodzieżowa dz. nr 108/4 obręb Glinka
sieć wodociągowa w ul. Młodzieżowej
2016-03-11
brak sprzeciwu
UA.6743.9.2016
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
dz. nr 1879, 1895, 1900, 1901, 1880/2, obręb Przydziałki
sieć i przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2016-01-22
brak sprzeciwu
UA.6743.5.2016
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Brzozowa dz. nr 764/8 i 795 obręb Wilków
budowa sieci wodociagowej w Koninie, przy ul. Brzozowej na działce nr ewid. 764/8 i 795 obręb Wilków
2016-01-15
brak sprzeciwu
UA.6743.6.2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 124/11 obręb Międzylesie
sieć wodociągowa
2016-01-15
brak sprzeciwu
UA.6743.230.2015
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dz. nr 374, 375, 533/1, 609 i 611/1 obręb Gosławice
budowa sieci cieplnej preizolowanej w ul.Leopolda Staffa - Pogodna dz. nr 374, 375, 533/1, 609 i 611/1 obręb Gosławice
2015-12-30
brak sprzeciwu
UA.6743.220.2015
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
dz. nr 13/11, 16/6, 26/5, 144/15 obręb Morzysław
kanalizacja sanitarna wraz ze zjazdem do przepompowni w ul.Harcerskiej
2015-11-24
brak sprzeciwu
UA.6743.218.2015
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
działki nr 227/1, 228/32, 228/30 obręb Pawłówek
Budowa sieci wodociagowej przy ul. Pawłówek w Koninie obreb Pawłówek na działkach nr ewid. 227/1, 228/32 i 228/30
2015-11-23
brak sprzeciwu
UA.6743.203.2015
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Krańcowa, 62-510 Konin
sieć wodociągowa PE-100
2015-10-15
brak sprzeciwu
UA.6743.197.2015
Anna Janusz Michalak
Konin, działka nr 295/8 (obręb Międzylesie)
Budynek mieszkalny jednorodzinny i przydomowa oczyszczalnia ścieków.
2015-10-01
umorzenie postępowania - decyzja z dnia 14.10.2015r.
UA.6743.179.2015
Barbara Stanisław Jareccy
Konin, ul. M.Kopernika
budynek mieszkalny jednorodzinny
2015-09-07
brak sprzeciwu
UA.6743.173.2015
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul.Harcerska dz. nr 143/1, 145/3, 144/10, 144/15, 26/5, 16/6 obręb Morzysław i 61/31 obręb Glinka
sieć wodociągowa w ul.Harcerskiej
2015-08-27
brak sprzeciwu
UA.6743.172.2015
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki cieplnej Spółka z o.o.
ul.Wyzwolenia dz. nr 36/124, 36/125, 36/153, 72/35, 364/65,366/87 obręb Czarków
preizolowana sieć ciepłownicza
2015-08-26
brak sprzeciwu
UA.6743.159.2015
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dz. nr 577, 578/20, 592, 581, 2440/2 obręb Niesłusz
sieć wodociągowa i kanalizacyji sanitarnej w ul.Gajowej na zachód od ul.Przemysłowej
2015-08-03
brak sprzeciwu
UA.6743.154.2015
Aurelia Zbigniew Piotrowscy
ul.Koralowa dz. nr 1394 obręb Przydziałki
budynek mieszkalny jednorodzinny
2015-07-14
umorzenie postępowania - decyzja z dnia 22.07.2015r
UA.6743.138.2015
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie
dz nr 794/3 794/5 1640 obręb Przydziałki
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie
2015-06-29
Brak sprzeciwu
UA.6743.139.2015
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o. o.
dz nr 13/11 obręb Morzysław
Budowa preizolowanej sieci cieplnej
2015-06-29
Brak sprzeciwu
UA.6743.140.2015
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o. o.
dz nr 1668 1656/5 obręb Czarków
Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej
2015-06-29
Brak sprzeciwu
UA.6743.198.2020
Leszek Młodzieniak
dz. nr 234 obręb Niesłusz
0000-00-00
brak sprzeciwu
UA.6743.207.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
dz. nr 19/26 obręb Niesłusz
Budowa sieci gazowej n/c PE100
0000-00-00Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Urząd Miejski w Koninie
Informacja wprowadzona przez:
Data wytworzenia: 2015-06-29
Data udostępnienia: 2015-06-29 07:42:11
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-29 07:42:11
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8190703
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,