Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina
 
Zgodnie z art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska starosta prowadzi obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.
 
Prezydenta Miasta Konina, na zlecenie którego działała firma KIELKART Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych, w 2018 r. zrealizował przedsięwzięcie pn. Wykonanie „Rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów”. Miasto Konin, na realizację przedsięwzięcia, otrzymało dotację w wysokości 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).
Przedmiotowy rejestr zawiera:
- mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których te ruchy występują,

- objaśnienia tekstowe do mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których te ruchy występują,
- karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi,
- karty rejestracyjne osuwisk.
"Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów" został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.
 
 
 
 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2018-11-22
Data udostępnienia: 2018-11-22 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20 10:48:14
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598917
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,