Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
PORZĄDEK OBRAD LXI SESJI RADY MIASTA KONINA
5 SIERPNIA 2022 r.
  • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  • 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 811).
  • 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 (druk nr 812).
  • 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1, Typ akcji: KA121-VET-Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego, wniosek nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063264 pod nazwą „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ” (druk nr 807).
  • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu pn. : „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (druk nr 808).
  • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 731 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. (druk nr 809).
  • 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 810).
  • 7. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miasta Konina.Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Rada Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Kamińska
Data wytworzenia: 2022-08-02
Data udostępnienia: 2022-08-02 12:05:16
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-02 12:05:16Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez:
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2592278
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,