skip to content
Spis telefonów do Urzędu Miejskiego

Wydział Obsługi Inwestora

Kierownik wydziału - Waldemar Jaskólski
tel. 63 240 11 33 - e-mail: jnyqrzne.wnfxbyfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Informacje o terenach inwestycyjnych, obsługa inwestorów i biznesu lokalnego
tel. 63 240 11 33 - e-mail: jnyqrzne.wnfxbyfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Informacje o pomocy regionalnej i ulgach w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców
tel. 63 240 11 89 - e-mail: oneonen.xvrgarehfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Informacje o przetargach, informacja o działkach na sprzedaż
tel. 63 240 12 34 - e-mail: zntqnyran.wnaxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Spraw Lokalowych

Kierownik wydziału - Maria Radoch
tel. 63 240 12 69 - e-mail: znevn.enqbpuhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy mieszkaniowe
tel. 63 240 13 45 - e-mail: erangn.jeboryhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub 63 240 13 62 - e-mail: nqnz.wnabjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Spłata należności czynszowych, odpracowania, umorzenia
tel. 63 240 13 47 - e-mail: zntqnyran.fmxhqynerxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub 63 240 13 46 - e-mail: ntavrfmxn.cvnfxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. 63 240 11 85 - e-mail: znytbemngn.cvbgebjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub 63 240 13 51 - e-mail: nqnz.jnyraglabjvpmhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dopłaty do czynszu
tel. 63 240 13 48 - e-mail: angnyvn.ebonxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub 63 240 13 63 - e-mail: znytbemngn.fmghonhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik wydziału - Paweł Figurski
tel. 63 240 10 14 - e-mail: cnjry.svthefxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zgromadzenia publiczne, sprawy obronne, w tym: przyjmowanie wniosków w sprawie: uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, uznania żołnierza za żołnierza samotnego, ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
tel. 63 240 11 24

Zarządzanie kryzysowe
tel. 63 240 12 15

Bezpieczeństwo Publiczne, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej , Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Kwalifikacja Wojskowa, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej
tel. 63 240 12 15

Obrona Cywilna
tel. 63 240 12 16

Ochrona Przeciwpożarowa
tel. 63 240 11 31

Wydział Urbanistyki i Architektury

Kierownik wydziału - Joanna Olczak
tel. 63 240 11 73 - e-mail: wbnaan.bypmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Opinie urbanistyczne, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
tel. 63 240 12 65, 63 240 12 67 lub 63 240 12 70

Pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie zamiaru dokonania rozbiórki, przeniesienie pozwolenia na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
tel. 63 240 12 71, 63 240 12 68, 63 240 11 53 lub 63 240 12 72

Zaświadczenie o samodzielności lokalu, zaświadczenie o powierzchni lokalu
tel. 63 240 12 71, 63 240 12 68, 63 240 11 53, 63 240 12 72, 63 240 12 65 lub 63 240 12 70

Wydawanie dziennika budowy
tel. 63 240 12 26

Wydział Sportu i Turystyki

Kierownik wydziału - Tomasz Sękowski
tel. 63 240 13 41 - e-mail: gbznfm.frxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dotacje w zakresie sportu i turystyki, turystyka
tel. 63 240 13 41 - e-mail: gbznfm.frxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub movtavrj.vpvnfmrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub zvebfynj.wrmlxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dotacje w zakresie sportu i turystyki, turystyka, zabytki
tel. 63 240 11 64- e-mail: naqemrw.ynpxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Ochrony Środowiska

Kierownik wydziału - Elżbieta Niewiadomska
tel. 63 240 13 59 - e-mail: rymovrgn.avrjvnqbzfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wniosek „Czyste Powietrze”
tel. 63 240 11 62 - e-mail: wbnaan.xenhfr-fmnynwhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cyyho
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
63 240 11 67 - e-mail: cngelpwn.pvremavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dotacje na wymianę pieca
tel. 63 240 11 62 - e-mail: wbnaan.xenhfr-fmnynwhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dotacje na usuwanie azbestu
tel. 63 240 13 55 - e-mail:  znevhfm.mnpmrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Sprawy zezwoleń i zgłoszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów
tel. 63 240 11 81 - e-mail: vjban.znfyvafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
, hefmhyn.ehfvahfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cyyho
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
63 240 12 13 - e-mail: naan.xnfmxbjvnx-flcavrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
, (63) 240 13 55 - e-mail: znevhfm.mnpmrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Pozwolenia dotyczące gospodarowania odpadami
tel. 63 240 12 13 - e-mail: naan.xnfmxbjvnx-flcavrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cyyho
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
63 240 11 67 – e-mail: cngelpwn.pvremavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Geologia
tel. 63 240 11 67 - e-mail: glzbgrhfm.wnxhorxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Decyzje środowiskowe
tel. 63 240 11 67 - e-mail: glzbgrhfm.wnxhorxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub 63 240 12 18 - e-mail: cngelpwn.pvremavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
, ntavrfmxn.fmxhqryfxnhfhanp_gb(znycn)xxbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Spraw Obywatelskich

Kierownik wydziału - Czesław Botor
tel. 63 240 11 49 - e-mail: pmrfynj.obgbehfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dowody osobiste
tel. 63 240 12 89

Ewidencja ludności
tel. 63 240 12 05

Stowarzyszenia
tel. 63 240 12 59

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Kierownik wydziału - Joanna Torchała
tel. 63 240 11 40 - e-mail: wbnaan.gbepunynhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy z zakresu zamówień publicznych
tel. 63 240 11 38 - e-mail: mnzbjvravnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Oświaty

Kierownik wydziału - Małgorzata Hopen
tel. 63 240 11 07 - e-mail: znytbemngn.ubcrahfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
tel. 63 240 11 03 - e-mail: nyvpwn.xnmzvrepmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC - Anna Nowicka
tel. 63 240 12 90 - e-mail: naan.abjvpxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy związane z małżeństwami
tel. 63 240 11 18

Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego
tel. 63 240 12 95

Rejestracja urodzeń
tel. 63 240 12 91

Rejestracja zgonów
tel. 63 240 12 78

Wydział Spraw Społecznych

Kierownik wydziału - Jolanta Stawrowska
tel. 63 240 12 98 - e-mail: wbynagn.fgnjebjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych
tel. 63 240 12 27 - e-mail: wbnaan.qbjane-mncbyfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Składanie wniosków i wydawanie: Karty Seniora, Konińskiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny
tel. 63 240 13 72 - e-mail: cnjry.clemlafxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie

Przewodnicząca - Iwona Gajewska
tel. 63 240 11 55 - e-mail: vjban.tnwrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sekretarz - Monika Kowalkowska
tel. 63 240 11 56 - e-mail: zbavxn.xbjnyxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Straż Miejska w Koninie

Komendant SM - Andrzej Andrzejewski
tel. 63 240 12 25, e-mail: naqemrw.naqemrwrjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Telefon alarmowy - dyżurny straży
tel. 986 lub 63 240 11 74, e-mail: fzxbavahfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenie
tel. 63 240 11 88

Biuro Rzeczy Znalezionych
tel. 63 240 11 882

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik wydziału - Tadeusz Jakubek
tel. 63 240 12 33 - e-mail: gnqrhfm.wnxhorxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Użytkowanie wieczyste gruntów
tel. 63 240 12 33 - e-mail: zvyran.xnepmrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub tenmlan.jeboryhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Umowy dzierżawy
tel. 63 240 12 37 - e-mail: temrtbem.jvavrpxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub grerfn.tnynmxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności gruntu pod budowę drogi
tel. 63 240 12 36 - e-mail: hefmhyn.xhovnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wykup gruntu przez miasto lub sprzedaż gruntu będącego własnością miasta
tel. 63 240 12 35 - e-mail: jvbyrggn.jbmavnx-jeboryhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zamiana gruntów oraz przekształcenie prawa użytkowania gruntów w prawo własności
tel. 63 240 12 40 - e-mail: yvyvnan.yberaphfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Pozostałe sprawy
tel. 63 240 12 38 - e-mail: oynmrw.mnyrjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Komunikacji

Kierownik wydziału - Tadeusz Tyrański
tel. 63 240 11 86 - e-mail: gnqrhfm.glenafxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Prawa jazdy
tel. 63 240 11 83

Transport drogowy
tel. 63 240 11 78

W celu umówienia wizyty (dnia i godziny) w Wydziale Komunikacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 63 240 11 68. Pytania i wnioski można też zgłaszać drogą elektroniczną e-mail: erwrfgenpwnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Kierownik wydziału - Rafał Oblizajek
tel. 63 240 11 76 - e-mail: ensny.boyvmnwrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Odpady komunalne (deklaracje, informacje)
tel. 63 240 13 50

Utrzymanie terenów zielonych
tel. 63 240 13 67

Utrzymanie czystości w mieście
tel. 63 240 13 74, 63 240 11 44

Transport publiczny
tel. 63 240 13 42

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych
tel. 63 240 13 74

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Kierownik wydziału - Roman Jankowski
tel. 63 240 11 02 - e-mail: ebzna.wnaxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
tel. 63 240 12 76 - e-mail: znytbemngn.enpmlafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy dotyczące działalności gospodarczej związane z wpisem do CEIDG lub zmianą we wpisie
tel. 63 240 12 73 - e-mail: enqbfynj.enovrtnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy związane z wyrażeniem zgody na prowadzenie sprzedaży okazjonalnej na terenie Konina
tel. 63 240 12 93 - e-mail: naan.xyvzrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydawanie zaświadczeń dotyczących obszaru rewitalizacji Miasta Konina
tel. 63 240 12 76 - e-mail: qnahgn.jbmavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Podatków i Opłat

Kierownik wydziału - Ewa Walczak
tel. 63 240 11 35 - e-mail: rjn.jnypmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego
tel. 63 240 11 35 - e-mail: znegn.fmpmrcnafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Księgowość podatkowa
tel. 63 240 11 14 - e-mail: vyban.yrgbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wpłaty za śmieci, posiadanie psa, opłaty skarbowe
tel. 63 240 12 62 - e-mail: naan.naqemrwrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wpłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenia
tel. 63 240 11 70 - e-mail: flyjvn.tebpubpvafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów - Tatiana Przychodzka
tel. 63 240 13 52 - e-mail: emrpmavxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel. 63 240 11 87 - e-mail: emrpmavxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Geodezji i Katastru

Kierownik wydziału - Paweł Smogór
tel. 63 240 12 64 - e-mail: cnjry.fzbtbehfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zamawianie map informacyjnych, wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, danych z rejestru cen i wartości nieruchomości
tel. 63 240 10 22 lub 63 240 11 91

Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, numeracja porządkowa budynków
tel. 63 240 11 95

Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
tel. 63 240 13 78 lub 63 240 11 95

Zgłaszanie zmian w ewidencji gruntów, budynków i lokali
tel. 63 240 13 77

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
tel. 63 240 11 92 lub 63 240 11 94

Obsługa geodetów
tel. 63 240 11 90 lub 63 240 11 91

Centrum Organizacji Pozarządowych

Kierownik wydziału - Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych - Bartosz Jędrzejczak
tel. 63 240 12 84 - e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zadania zlecone, umowy oraz obsługa eNGO – portalu dla zlecania zadań publicznych
tel. 63 240 12 84 - e-mail: naan.znwpuemnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2020-06-16
Data udostępnienia: 2020-06-16 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-23 11:31:37
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6778139
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,