Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Spis telefonów do Urzędu Miejskiego

Wydział Obsługi Inwestora

Kierownik wydziału - Barbara Masternak
tel. 63 240 11 33 - e-mail: oneonen.znfgreanxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Informacje o terenach inwestycyjnych, obsługa inwestorów i biznesu lokalnego
tel. 63 240 11 33 - e-mail: oneonen.znfgreanxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Informacje o pomocy regionalnej i ulgach w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców
tel. 63 240 11 89 - e-mail: oneonen.xvrgarehfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Informacje o przetargach, informacja o działkach na sprzedaż
tel. 63 240 12 34 - e-mail: zntqnyran.wnaxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Spraw Lokalowych

Kierownik wydziału - Maria Radoch
tel. 63 240 12 69 - e-mail: znevn.enqbpuhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy mieszkaniowe
tel. 63 240 13 45 - e-mail: erangn.jeboryhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub 63 240 13 62 - e-mail: nqnz.wnabjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
e-mail: ntavrfmxn.cvnfxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Spłata należności czynszowych, odpracowania, umorzenia
tel. 63 240 13 47 - e-mail: zntqnyran.fmxhqynerxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. 63 240 11 85 - e-mail: znytbemngn.cvbgebjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub 63 240 13 51 - e-mail: nqnz.jnyraglabjvpmhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
oraz tel. 63 240 11 98 - e-mail: ntavrfmxn.xyvzrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
;

Dopłaty do czynszu
tel. 63 240 13 48 - e-mail: angnyvn.ebonxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
;  lub 63 240 13 63 - e-mail: znytbemngn.fmghonhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
;  tel. 63 240 11 72 – e-mail ntngn.abjnxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
; te. 63 240 11 85 – e-mail: whyvgn.jnjemlavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
;

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik wydziału - Paweł Figurski – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 63 240 10 14 - e-mail: cnjry.svthefxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Zgromadzenia publiczne, Zarządzanie kryzysowe, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej
tel. 63 240 11 24

Sprawy obronne, w tym: przyjmowanie wniosków w sprawie: uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, uznania żołnierza za żołnierza samotnego, ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
tel. 63 240 12 15

Ochrona Przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo Publiczne, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
tel. 63 240 11 31
Obrona Cywilna, Kwalifikacja Wojskowa
tel. 63 240 12 16
 

Wydział Urbanistyki i Architektury

Kierownik Wydziału - Mariusz Kaczmarczyk
tel. 63 2401 253, e-mail: znevhfm.xnpmznepmlxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału-Architekt Miejski - Joanna Olczak
tel. 63 2401 173, e-mail: wbnaan.bypmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Opinie urbanistyczne, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
tel. 63 240 12 65, 63 240 12 67 lub 63 240 12 70

Pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie zamiaru dokonania rozbiórki, przeniesienie pozwolenia na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
tel. 63 240 12 71, 63 240 12 68, 63 240 11 53 lub 63 240 12 72

Zaświadczenie o samodzielności lokalu, zaświadczenie o powierzchni lokalu
tel. 63 240 12 71, 63 240 12 68, 63 240 11 53, 63 240 12 72, 63 240 12 65 lub 63 240 12 70

Wydawanie dziennika budowy
tel. 63 240 12 26

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Kierownik wydziału - Zenona Sroczyńska
tel. 63 240 12 29, e-mail: mraban.febpmlafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dotacje w zakresie kultury

Marta Baran, tel. 63 240 13 65; e-mail: znegn.onenahfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Martyna Dłużewska-Przyszło, tel. 63 240 13 65, e-mail: martyna.przyszłbhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Mirosław Jeżyk, tel. 63 240 13 41, e-mail: zvebfynj.wrmlxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dotacje w zakresie sportu

Małgorzata Okupniarek, tel. 63 240 13 41, znytbemngn.bxhcavnerxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zbigniew Iciaszek, tel. 63 240 11 97, movtavrj.vpvnfmrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
 

Radosław Rabiega, tel. 63 240 12 28, radoslaw.rabiega@ konin.um.gov.pl 

Dotacje w zakresie  turystyki, zabytki
Andrzej Łącki, tel. 63 240 11 64; e-mail: naqemrw.ynpxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dotacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej

Jacek Czajka, tel. 63 240 13 66; e-mail: wnprx.pmnwxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych
Sylwia Majdzińska, tel. 63 240 12 27; e-mail: flyjvn.znwqmvafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Składanie wniosków i wydawanie:  Karty Dużej Rodziny, Wielkopolskiej Karty Dużej Rodziny
Joanna Piguła, tel. 63 240 12 28; e-mail: wbnaan.cvthynhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Radosław Rabiega, tel. 63 240 12 28, radoslaw.rabiega@ konin.um.gov.pl 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Małgorzata Raczyńska, tel. 63 240 12 76 - e-mail: znytbemngn.enpmlafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Paweł Pyrzyński, tel. 63 240 13 72 - e-mail: cnjry.clemlafxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Koninie

Paweł Pyrzyński, tel. 63 240 13 72 - e-mail: cnjry.clemlafxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału - Anna Kaszkowiak-Sypniewska
tel. (63) 240 12 13, e-mail: naan.xnfmxbjvnx-flcavrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału - Agnieszk Szkudelska
tel. (63) 240 12 18, e-mail: ntavrfmxn.fmxhqryfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Powiatowy Doradca Klimatyczny - Joanna Krause-Szałaj
tel. (63) 240 11 62

Gminny Doradca Klimatyczny - Patrycja Cierzniak
tel. (63) 240 11 67

Gminny Punkt Informacyjno-konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
godziny otwarcia: wtorek godz. 12.00-16.00, środa i czwartek g. 13.00-16.00
tel. (63) 240 13 58, e-mail: tzvan.xbava.cxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła, zakup zbiorników do retencjonowania wody oraz utylizację wyrobów zawierających azbest,
tel. 63 240 13 50

Sprawy zezwoleń i zgłoszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów
tel. (63) 240 11 81 lub (63) 240 13 59

Geologia
tel. (63) 240 13 59

Decyzje środowiskowe
 tel. (63) 240 13 59 lub (63) 240 13 55
 

Wydział Spraw Obywatelskich

Kierownik wydziału - Tomasz Sekowski
tel. 63 240 11 49 - e-mail: gbznfm.frxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dowody osobiste
tel. 63 240 12 89

Ewidencja ludności
tel. 63 240 12 05

Stowarzyszenia
tel. 63 240 12 59

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Kierownik wydziału - Joanna Torchała
tel. 63 240 11 40 - e-mail: wbnaan.gbepunynhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy z zakresu zamówień publicznych
tel. 63 240 11 38 - e-mail: mnzbjvravnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Oświaty

Kierownik wydziału - Małgorzata Hopen
tel. 63 240 11 07 - e-mail: znytbemngn.ubcrahfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
tel. 63 240 11 03 - e-mail: nyvpwn.xnmzvrepmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy związane z małżeństwami
tel. 63 240 11 18 e-mail: zntqnyran.enpmlafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego
tel. 63 240 12 95 e-mail: qnahgn.fmnoryfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
; gbznfm.pvrfynxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Rejestracja urodzeń
tel. 63 240 12 91 e-mail: orngn.wnxnyfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
;xngnemlan.gbzpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Rejestracja zgonów
tel. 63 240 12 78 e-mail: xngnemlan.gbznfmrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
; fnen.oebfxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie

Przewodnicząca - Iwona Gajewska
tel. 63 240 11 55 - e-mail: vjban.tnwrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sekretarz - Monika Kowalkowska
tel. 63 240 11 56 - e-mail: zbavxn.xbjnyxbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Straż Miejska w Koninie

Komendant SM - Andrzej Andrzejewski
tel. 63 240 12 25, e-mail: naqemrw.naqemrwrjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Telefon alarmowy - dyżurny straży
tel. 986 lub 63 240 11 74, e-mail: fzxbavahfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenie
tel. 63 240 11 88

Biuro Rzeczy Znalezionych
tel. 63 240 11 882

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik wydziału - Małgorzata Lalak
tel. 63 240 12 41 - e-mail: znytbemngn.ynynxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Użytkowanie wieczyste gruntów
tel. 63 240 12 33 - e-mail: zvyran.xnepmrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub tenmlan.jeboryhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Umowy dzierżawy
tel. 63 240 12 37 - e-mail: temrtbem.jvavrpxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
lub zvebfynj.mvryvafxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności gruntu pod budowę drogi
tel. 63 240 12 36 - e-mail: hefmhyn.xhovnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wykup gruntu przez miasto lub sprzedaż gruntu będącego własnością miasta
tel. 63 240 12 35 - e-mail: jvbyrggn.jbmavnx-jeboryhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zamiana gruntów
tel. 63 240 12 40 - e-mail: yvyvnan.yberaphfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Przekształcenie prawa użytkowania gruntów w prawo własności
tel. 63 240 12 33 - e-mail: milena.karczewska @ konin.um.gov.pl

Pozostałe sprawy
tel. 63 240 12 38

Wydział Komunikacji

Kierownik wydziału - Tadeusz Tyrański
tel. 63 240 11 86 - e-mail: gnqrhfm.glenafxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Prawa jazdy
tel. 63 240 11 83

Transport drogowy
tel. 63 240 11 78

W celu umówienia wizyty (dnia i godziny) w Wydziale Komunikacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 63 240 11 68. Pytania i wnioski można też zgłaszać drogą elektroniczną e-mail: erwrfgenpwnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Kierownik Wydziału:

Rafał Oblizajek

tel. 63 24 01 176, e-mail: ensny.boyvmnwrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:

Karolina Minta

tel. 63 24 01 367, e-mail: xnebyvan.zvagnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Odpady komunalne (deklaracje, informacje)

tel. 63 240 13 71, 63 240 13 74

Utrzymanie terenów zielonych

tel. 63 240 11 44

Utrzymanie czystości w mieście

tel. 63 240 13 74, 63 240 11 44

Transport publiczny

tel. 63 240 13 42

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych

tel. 63 240 13 74

 
Ogrodnik Miejski

Małgorzata Werhun-Popiołek
tel. 63 240 12 70 - e-mail: znytbemngn.jreuha-cbcvbyrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


 

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Kierownik wydziału - Roman Jankowski
tel. 63 240 11 02 - e-mail: ebzna.wnaxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy dotyczące działalności gospodarczej związane z wpisem do CEIDG lub zmianą we wpisie
tel. 63 240 12 73 - e-mail: xvatn.oreaneqhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy związane z wyrażeniem zgody na prowadzenie sprzedaży okazjonalnej na terenie Konina
tel. 63 240 12 06 - e-mail: qnahgn.jbmavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydawanie zaświadczeń dotyczących obszaru rewitalizacji Miasta Konina
tel. 63 240 12 06 - e-mail: xngnemlan.mybgavpxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Podatków i Opłat

Kierownik wydziału - Ewa Walczak
tel. 63 240 11 35 - e-mail: rjn.jnypmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Sprawy z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego
tel. 63 240 11 35 - e-mail: znegn.fmpmrcnafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Księgowość podatkowa
tel. 63 240 11 14 - e-mail: vyban.yrgbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wpłaty za śmieci, posiadanie psa, opłaty skarbowe
tel. 63 240 12 62 - e-mail: naan.naqemrwrjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wpłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenia
tel. 63 240 11 70 - e-mail: flyjvn.tebpubpvafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów - Tatiana Przychodzka
tel. 63 240 13 52 - e-mail: emrpmavxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel. 63 240 11 87 - e-mail: emrpmavxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Wydział Geodezji i Katastru

Kierownik Wydziału - Paweł Smogór
tel. 63 240 12 64 - e-mail: cnjry.fzbtbehfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
 
Zamawianie map informacyjnych, wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, danych z rejestru cen i wartości nieruchomości,
tel. 63 240 10 22 e-mail: naqmryvxn.jbmavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

tel. 63 240 11 91
 
Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, numeracja porządkowa budynków,
tel. 63 240 11 95
 
Zgłaszanie zmian w ewidencji gruntów, budynków i lokali
tel. 63 240 13 77
 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
tel. 63 240 11 92 e-mail: vmnoryn.abjnpxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Obsługa geodetów tel. 63 240 11 90 lub 63 240 11 91

 

Centrum Organizacji Pozarządowych

Kierownik wydziału - Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych - Bartosz Jędrzejczak
tel. 63 240 12 84 - e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zadania zlecone, umowy, obsługa eNGO – portalu dla zlecania zadań publicznych oraz Program Współpracy JST z NGO - Anna Majchrzak
tel. 63 240 12 84 - e-mail: naan.znwpuemnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zadania zlecone "male granty" w tym środki PFRON, kontrole realizacji zadań oraz obsługa eNGO – portalu dla zlecania zadań publicznych - Marek Kowalczykiewicz
tel. 63 240 10 28 - e-mail: znerx.xbjnypmlxvrjvpmhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Koniński Budżet Obywatelski - Koordynatorka KBO Maria Cybulska
tel. 63 240 12 84 - e-mail: znevn.plohyfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Koniński Budżet Obywatelski - Bolesław Pecyna
tel. 63 240 - 10 28 - e-mail: obyrfynj.crplanhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Projektowanie dostępne, dostępność internetowa - Koordynator Dostępności - Tomasz Gilewski
tel. 63 240 01 28 - e-mail: gbznfm.tvyrjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 
Koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych
 
Agnieszka Gołębiowska
tel. 63 240 10 25, e-mail: ntavrfmxn.tbyrovbjfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2021-12-10 12:05:15
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-05 07:04:48
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5915832
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,