Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wynik z przeprowadzenia postepowania dotyczącego "Szkolenie z zakresu ePUAP oraz doręczania pism drogą elektroniczną"

IN.062.1.2015

Na zaproszenie do składania ofert z dnia 27.01.2016 r. dotyczące "Szkolenie z zakresu ePUAP oraz doręczania pism drogą elektroniczną" w terminie określonym w zaproszeniu tj. do 08.02.2016 r. do godziny 12:00 złożone zostało 11 ofert.

Po przeanalizowaniu ofert pod względem zaproponowanych kosztów oraz posiadanego doświadczenia wybrano ofertę złożoną przez it-Edukacja Paweł Grzegorz Zalewski,  ul. Kilińskiego 33, 08-110 Siedlce na kwotę 2700,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data wytworzenia: 2016-02-12
Data udostępnienia: 2016-02-12 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Kowalczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-12 09:01:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861644
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,