Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Rejestr umów - testowy17/IN/2023 -100942

Data zawarcia:
01.02.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.01.2028
Umowa zawarta z:
Ośrodkiem Produkcyjno-Wdrożeniowym DOSKOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem 93–465 Łódź, ul. Dubois 144/116
Przedmiot umowy:
Dostęp do danych zawartych w aplikacji r-VAT w formie danych archiwalnych, na serwerach Wykonawcy na okres 5 lat
Wartość umowy:
6 150,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

2/GN/2023 -103227

Data zawarcia:
30.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.01.2023
Umowa zawarta z:
Elkon BIS Błażej Grzeszczak
Przedmiot umowy:
umowa na okresowe przeglądy oraz odczyt liczników inwestorów podłączonych do miejskiej sieci elektroenergetycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina - Konin-Międzylesie
Wartość umowy:
14 760,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.01.2023

18/IN/2023 -101501

Data zawarcia:
27.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
F&M Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ulicy Spółdzielców 12
Przedmiot umowy:
Przeglądy oraz konserwacje instalacji klimatyzacyjnych zamontowanych w serwerowniach UM Konin
Wartość umowy:
8 152,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.01.2023

9/AG/2023 -102615

Data zawarcia:
27.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Flortech Sp. z o.o., ul. Sulańska 1, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Monitorowanie i badanie systemu sygnalizacji pożarowej
Wartość umowy:
53 382,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.01.2023

1/KM/2023 -102964

Data zawarcia:
27.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.01.2023
Umowa zawarta z:
Oktawią Gorzeńską, ul. Żeliwna 29/17, 81-159 Gdynia
NIP 617 148 32 21
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest opracowanie oraz dostarczenie przez Wykonawcę 10 stronicowego wkładu do Pakietu inspiracji o tematyce: „Angażujące metody pracy w praktyce – jak prowadzić proces nauczania w ciekawy i włączający uczniów sposób? Praktyczne sposoby organizacji przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej budowaniu relacji i zwiększaniu efektywności nauczania”. w ramach projektu pn. „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?”, w ramach Programu Edukacja - Projekt finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych, na mocy podpisanej Umowy w sprawie realizacji projektu Nr: EOG/21/K4/W/0005 z dn. 20.12.2021 r.
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.01.2023

54/KSS/2023 -103333

Data zawarcia:
27.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2023
Umowa zawarta z:
Konińskim Klubem Sportowym Breaking
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w breakingu
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.01.2023

55/KSS/2023 -103300

Data zawarcia:
27.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Koniński Klub Futsalu
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - FUTSAL
Wartość umowy:
20 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.01.2023

11/GK/2023 -100089

Data zawarcia:
26.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2024
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin,
NIP 665- 000- 12-14 REGON 31001854300000
Przedmiot umowy:
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I
Wartość umowy:
427 497,07 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2023

12/GK/2023 -100155

Data zawarcia:
26.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2024
Umowa zawarta z:
KONSORCJUM
Firma EKO- FLORA Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski
z siedzibą: Kolno 35, 62-590 Golina,
NIP 665-269-93-19 REGON 301378346,
Firma EKO-FLORA Nowoczesna Zieleń Dorota Hańczewska
z siedzibą: Kolno 35, 62-590 Golina,
NIP 665-235-45-14 REGON 362379016,
Przedmiot umowy:
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II
Wartość umowy:
842 003,63 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2023

13/GK/2023 -100167

Data zawarcia:
26.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2024
Umowa zawarta z:
Zakład Usługowo- Handlowy „AGROMAX” Piotr Zbyszewski
z siedzibą: Wola Podłężna ul. Sosnowa 13, 62-510 Konin,
NIP 665-001-24-13 REGON 310332937
Przedmiot umowy:
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III
Wartość umowy:
596 169,85 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2023

53/KSS/2023 -101414

Data zawarcia:
26.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Powiat Koniński
Przedmiot umowy:
Porozumienie w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego
Wartość umowy:
120 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2023

3/GM/2023 -100910

Data zawarcia:
25.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
GISonLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2023

4/WO/2023 -102569

Data zawarcia:
25.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
30-11-2023
Umowa zawarta z:
Vulcan sp z o.o.
Przedmiot umowy:
Nabór Przedszkola Vulcan
Wartość umowy:
18 405,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.01.2023

5/WO/2023 -102571

Data zawarcia:
25.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:

Umowa zawarta z:
VULCAN sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN
Wartość umowy:
18 690,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.01.2023

13/WZ/2023 -100121

Data zawarcia:
23.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
EGIDA&POLISH GROUP Sp. z o.o.
Sławsk 91, 62-586 Rzgów
NIP: 6653042900 Regon 520030613
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacji, napraw i wymiany elementów systemu monitoringu wizyjnego Miasta Konina.
Wartość umowy:
30 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

48/KSS/2023 -101921

Data zawarcia:
23.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, ul. Staromorzysławska 1, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie Świetlic Środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
113 857,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.01.2023

49/KSS/2023 -101895

Data zawarcia:
23.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.02.2023
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
42 083,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.01.2023

51/KSS/2023 -101826

Data zawarcia:
23.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Uczniowskim Klubem Pływackim "REKIN" Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
Wartość umowy:
7 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.01.2023

52/KSS/2023 -101873

Data zawarcia:
23.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Aeroklub Koniński
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych,
samolotowych i balonowych
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.01.2023

40/KSS/2023 -99569

Data zawarcia:
20.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.02.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
51 416,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

41/KSS/2023 -99688

Data zawarcia:
20.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
159 023,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

42/KSS/2023 -100382

Data zawarcia:
20.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
05.02.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Trzech Pokoleń, z siedzibą w Koninie Ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
13 216,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

43/KSS/2023 -100409

Data zawarcia:
20.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Trzech Pokoleń, z siedzibą w Koninie Ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej
Wartość umowy:
21 634,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

44/KSS/2023 -100559

Data zawarcia:
20.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin, z siedzibą w Koninie ul. Harcerska 4, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Harcerska Świetlica Podwórkowa - realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
23 366,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

45/KSS/2023 -100932

Data zawarcia:
20.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Teraz Młodzież, z siedzibą w Koninie ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
68 271,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

46/KSS/2023 -100949

Data zawarcia:
20.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Szeroka 8, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
54 847,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

47/KSS/2023 -101646

Data zawarcia:
20.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
137 619,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2023

50/KSS/2023 -100092

Data zawarcia:
19.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
Wartość umowy:
55 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.01.2023

37/KSS/2023 -100222

Data zawarcia:
18.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Konińskie Towarzystwo Pływackie „Iskra”
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu
Wartość umowy:
40 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.01.2023

38/KSS/2023 -100341

Data zawarcia:
18.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – piłka nożna mężczyzn
Wartość umowy:
20 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.01.2023

39/KSS/2023 -100376

Data zawarcia:
18.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Akademia Tenisowa
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.01.2023

7/AG/2023 -2512

Data zawarcia:
17.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Zakład Instalacji Urządzeń Alarmowych Marek Skąpski
Przedmiot umowy:
Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie
Wartość umowy:
17 720,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

1/GM/2023 -99594

Data zawarcia:
17.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
GEO-EKSPRES ARKADIUSZ KUSTOSZ
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2023

2/GM/2023 -100333

Data zawarcia:
17.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Arkadiusz Banaszak
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2023

3/WO/2023 -96616

Data zawarcia:
17.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Dotyczy używania samochodu osobowego marki FORD FOCUS nr rej. PN 53797 poj. Silnika 1753 cm 3 stanowiącego współwłasność pracownika do celów służbowych.
Wartość umowy:
2 760,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2023

16/KSS/2023 -98048

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul.PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
Wartość umowy:
130 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

17/KSS/2023 -98126

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

18/KSS/2023 -99494

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.02.2023
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul.PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
Wartość umowy:
33 285,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

19/KSS/2023 -99470

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
66 383,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

20/KSS/2023 -98073

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy",
Wartość umowy:
53 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

21/KSS/2023 -98850

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

22/KSS/2023 -98177

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Fundacja Wiosna w Sercu
Przedmiot umowy:
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
72 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

23/KSS/2023 -99704

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszeniem Sportu Rekreacji i Rehabilitacji „START” w Koninie
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – piłka ręczna
Wartość umowy:
185 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

24/KSS/2023 -98500

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
"Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych" Z drugiej strony okna
Wartość umowy:
79 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

25/KSS/2023 -98163

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Fundacja Wiosna w Sercu
Przedmiot umowy:
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
27 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

26/KSS/2023 -97989

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Anita Piguła
Przedmiot umowy:
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
92 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

27/KSS/2023 -98159

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Przedmiot umowy:
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
41 250,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

28/KSS/2023 -98046

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Hanna Wertlewska
Przedmiot umowy:
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
74 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

29/KSS/2023 -98005

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Edyta Andrzejewska
Przedmiot umowy:
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
101 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

30/KSS/2023 -98157

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Bank Żywności w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Przemysłowa 124/D, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
50 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

31/KSS/2023 -98150

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Paweł Andrzejewski
Przedmiot umowy:
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
44 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

32/KSS/2023 -98445

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o.o., NIP 665-230-58-75
62-500 Konin ul. Wojska Polskiego 33
Przedmiot umowy:
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Wartość umowy:
7 680,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

33/KSS/2023 -97962

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Agnieszka Kupczyńska
Przedmiot umowy:
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
110 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

34/KSS/2023 -98565

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "Etap", z siedzibą w Koninie ul. Wiśniowa 7, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
Wartość umowy:
115 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

10/GK/2023 -99614

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Mariusz Robak, ul. Puchalskiego 10, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
9 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

35/KSS/2023 -98928

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
Wartość umowy:
140 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

36/KSS/2023 -98259

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Koniński Dom Kultury, plac Niepodległości 1, 62-510 Konin
NIP 665-10-11-404 REGON 001307261
Przedmiot umowy:
Organizacja koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę”
Wartość umowy:
65 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

1/WK/2023 -98504

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 144
Przedmiot umowy:
przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

2/WK/2023 -98501

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
z siedzibą: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
Przedmiot umowy:
wykonanie wspólnych czynności kontrolnych zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2022.988 z późn. zm.) zwana dalej - „Prawo o ruchu drogowym” w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Prezydenta.
Wartość umowy:
11 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

4/OS/2023 -99002

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2023
Umowa zawarta z:
Marek Kimnes
Przedmiot umowy:
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych”
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.01.2023

1/GN/2023 -99780

Data zawarcia:
16.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Konińska Spółdzielnia Socjalna „SPECTRUM” reprezentowana przez Annę Leśną - Szymańską, prezes Konińskiej Spółdzielni Socjalnej „SPECTRUM” z siedzibą w Koninie,
62-510 Konin,
ul. Powstańców Wielkopolskich 14
Przedmiot umowy:
Utrzymanie ładu i porządku na terenie przylegającym do budynku przy ulicy Powstańców Wlkp. 14 w Koninie
Wartość umowy:
2 875,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2023

2/WO/2023 -98807

Data zawarcia:
13.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niesprawnością Intelektualną Koło
Przedmiot umowy:
ref. kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych "SZANSA" w Koninie
Wartość umowy:
100 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

3/OS/2023 -88827

Data zawarcia:
13.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2023
Umowa zawarta z:
Kamila Olejniczak i Patryk Olejniczak
Przedmiot umowy:
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych”
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.01.2023

1/SO/2023 -97878

Data zawarcia:
13.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Studio Foto Raj
Przedmiot umowy:
Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy
Wartość umowy:
8 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2023

2/SO/2023 -97882

Data zawarcia:
13.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Sypniewski Maciej "Foto Sypniewski"
Przedmiot umowy:
Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2023

9/KSS/2023 -97961

Data zawarcia:
12.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA
Przedmiot umowy:
Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina
Wartość umowy:
75 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2023

10/KSS/2023 -97855

Data zawarcia:
12.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Uczniowskim Klubem Sportowym „Górnicza” przy ZSGE
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
Wartość umowy:
30 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2023

11/KSS/2023 -97797

Data zawarcia:
12.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Klub Sportowy Copacabana Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie w dyscyplinie boks
Wartość umowy:
50 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2023

12/KSS/2023 -97972

Data zawarcia:
12.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Fundacja Lech Poznań Football Academy
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – realizacja zadania publicznego w 2023 roku. Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci
i młodzieży wg. filozofii Lecha Poznań w oddziale Lech Poznań Football Academy Konin
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2023

13/KSS/2023 -97052

Data zawarcia:
12.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.01.2023
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Przedmiot umowy:
KBO - Czytamy z filiami 2
Wartość umowy:
99 999,99 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2023

14/KSS/2023 -97739

Data zawarcia:
12.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w kolarstwie
Wartość umowy:
235 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2023

15/KSS/2023 -97864

Data zawarcia:
12.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2023

7/GK/2023 -97776

Data zawarcia:
11.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.10.2023
Umowa zawarta z:
Pavo Projekt Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
NIP 8943102296, REGON 367011321
Przedmiot umowy:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie
Wartość umowy:
280 440,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.01.2023

8/AG/2023 -2512

Data zawarcia:
11.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.01.2023
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Przedmiot umowy:
użyczenie lokalów użytkowych - garaży o powierzchni 40 m2 położonych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie przy ul. Dworcowej 13.
Wartość umowy:
8 856,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.01.2023

6/AG/2023 -2512

Data zawarcia:
10.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
MANAVI z siedzibą w Koninie, ul. Makowa 7C/27
Przedmiot umowy:
korzystanie z energii elektrycznej z budynku przy ul. 3 Maja 62a w Koninie, do zasilania kamery monitoringu miejskiego.
Wartość umowy:
1 476,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

8/GK/2023 -96724

Data zawarcia:
10.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
AUTO MIRMAR S.C. M. SZCZEPANKIEWICZ, M. LIS
ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Świadczenie usług związanych z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały usunięte z dróg z terenu miasta Konina na podstawie art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2023

15/IN/2023 -96144

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Operator WSS Sp. z o.o.
Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
Przedmiot umowy:
Eksploatacja sieci ODN-WSS - 2022r.
Wartość umowy:
6 642,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2023

1/RI/2023 -96942

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.0202
Umowa zawarta z:
Powiat Koniński
Przedmiot umowy:
Ustalenie zasad, wysokości i terminów przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Wartość umowy:
1 700 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

6/GK/2023 -96335

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.12.2023
Umowa zawarta z:
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina
Wartość umowy:
4 938 450,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

1/KSS/2023 -97612

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.01.2023
Umowa zawarta z:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, ul. Staromorzysławska 1, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
1 000 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

2/KSS/2023 -97726

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.01.2023
Umowa zawarta z:
Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów SZANSA, ul. Dworcowa 7/u7, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina
Wartość umowy:
100 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

3/KSS/2023 -97233

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Klub Bokserski Zagłębie Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w Boksie
Wartość umowy:
180 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

4/KSS/2023 -97168

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Koniński Klub Szermierczy
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
Wartość umowy:
500 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

5/KSS/2023 -97600

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego Medyk Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
Wartość umowy:
655 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

6/KSS/2023 -97698

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Młodzieżowym Klubem Sportowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
Przedmiot umowy:
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce
Wartość umowy:
150 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

7/KSS/2023 -97051

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Przedmiot umowy:
KBO - Z książką po drodze 5
Wartość umowy:
99 999,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

8/KSS/2023 -97030

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Przedmiot umowy:
KBO - Konin lubi książki 8
Wartość umowy:
99 999,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.01.2023

9/GK/2023 -94930

Data zawarcia:
09.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.04.2023
Umowa zawarta z:
PGE Paliwa Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków
Przedmiot umowy:
Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych
Wartość umowy:
4 050 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2023

1/WO/2023 -96279

Data zawarcia:
05.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2023
Umowa zawarta z:
Spółdzielnia Socjalna SPORT i REHABILITACJA
Przedmiot umowy:
refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w Marianowie
Wartość umowy:
50 456,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.01.2023

4/GK/2023 -96727

Data zawarcia:
05.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2023
Umowa zawarta z:
Kazimierz Bocian prowadzący działalność gospodarczą pn.:„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Bocian" Kazimierz Bocian”, ul. Świętojańska 25B, 62 -500 Konin
Przedmiot umowy:
Realizacja usługi polegającej na transporcie, magazynowaniu oraz wydawaniu nabywcy paliwa stałego (węgla kamiennego) zakupionego przez Gminę i będącego jej własnością
Wartość umowy:
216 300,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.01.2023

5/GK/2023 -96829

Data zawarcia:
05.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2023
Umowa zawarta z:
Kazimierz Bocian prowadzący działalność gospodarczą pn.:„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Bocian" Kazimierz Bocian”, ul. Świętojańska 25B, 62 -500 Konin
Przedmiot umowy:
Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy nr 4/GK/2023-96727 z dnia 05.01.2023 r.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.01.2023

4/AG/2023 -95426

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
odbiór i wywóz odpadów komunalnych
z obiektów Miasta Konina.
Wartość umowy:
36 082,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2023

5/AG/2023 -94311

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Biuro Serwis Wszystko dla Biura Sylwia Spychała spółka komandytowa,
ul. Ks. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Przedmiot umowy:
dostawa materiałów papierniczych
i biurowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2023 r.
Wartość umowy:
78 559,05 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2023

1/BP/2023 -95600

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
04.01.2023
Umowa zawarta z:
Interaktywna Agencja Reklamowa Sweet Lemon, ul. Hiacyntowa 1, 62-540 Kleczew NIP 617-196-36-42, REGON 301119231
Przedmiot umowy:
Hosting strony internetowej www.konin.pl
Wartość umowy:
12 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

4/WZ/2023 -95815

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Zakładem Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MED-ALKO” sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Gajowej 7 w Koninie,
, NIP 6652305935
Przedmiot umowy:
Badania lekarskie strażaków z jednostek OSP z terenu M. Konina.
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

5/WZ/2023 -95808

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o., ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno
NIP: 6652993705,
Przedmiot umowy:
Umowa na zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu M. Konina.
Wartość umowy:
25 130,97 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

6/WZ/2023 -95911

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Anomizacja
Przedmiot umowy:
Umowa z komendantem gminnym ochrony ppoż.
Wartość umowy:
7 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

7/WZ/2023 -95914

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Anomizacja
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec.
Wartość umowy:
5 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

8/WZ/2023 -95935

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Anomizacja
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin.
Wartość umowy:
5 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

9/WZ/2023 -95957

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anomizacja
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
Wartość umowy:
5 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

10/WZ/2023 -95962

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Anomizacja
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław w Koninie.
Wartość umowy:
5 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

11/WZ/2023 -95947

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Anomizacja
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń.
Wartość umowy:
5 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

12/WZ/2023 -95941

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Anomizacja
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice.
Wartość umowy:
5 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

1/BHP/2023 -91597

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.01.2023
Umowa zawarta z:
Neurologia – Medycyna Pracy MED - NEURO, ul. Wodna 39 L.02, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników urzędu.
Wartość umowy:
19 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2023

2/BHP/2023 -91603

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.01.2023
Umowa zawarta z:
Polskie Laboratoria Analityczne Sp. z o.o. Sp. k., ul. 11 listopada 27; 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Zapewnienie badań laboratoryjnych pracownikom urzędu w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2023

3/BHP/2023 -92185

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.01.2023
Umowa zawarta z:
Piotr Kleina-Schmidt NZOZ EUROMED PORADNIA OKULISTYCZNA, ul. Przemysłowa 9, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Zapewnienie badań okulistycznych pracownikom urzędu w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2023

4/BHP/2023 -92186

Data zawarcia:
04.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.01.2023
Umowa zawarta z:
GASTRO MUSIC WITKOWSKI” Janowice 65, 62-571 Stare Miasto
Przedmiot umowy:
Zapewnienie posiłków profilaktycznych pracownikom Straży Miejskiej.
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2023

1/IN/2023 -3217

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Orange S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Przedmiot umowy:
Umowa o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet Fiber, budynek ul. Teligi 1
Wartość umowy:
1 904,04 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.12.2022

2/OS/2023 -93366

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Maciej Dehmel, radca prawny prowadzący kancelarię przy ul. Przecznica 13a, 62-040 Puszczykowo
Przedmiot umowy:
Reprezentacja prawna Miasta Konina jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym dot. nielegalnego wysypiska przy ul. Marantowskiej 13 w Koninie
Wartość umowy:
11 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.12.2022

1/AG/2023 -94169

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o., ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno
Przedmiot umowy:
zakup paliw płynnych i adblue w systemie bezgotówkowym na potrzeby Miasta Konina i OSP w 2023 r.
Wartość umowy:
85 898,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

2/AG/2023 -94756

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
KON-WIND inż. Jan Łuczak, ul. 11 Listopada 19, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Konserwacji i utrzymania w należytym stanie technicznym dźwigów osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie
Wartość umowy:
42 976,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

3/AG/2023 -94754

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
HELPDESK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 119, 60-185 Poznań
Przedmiot umowy:
1.Zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video z obrad Rady Miasta Konina,
2.Usługa przechowywania i udostępnienia w systemie transmisji nagrań archiwalnych z obrad z okresu od 21.11.2018 r. do 31.12.2022 r.
3.Świadczenie usługi konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenie go w materiale audio/video z posiedzeń organizowanych przez Zamawiającego.
4.Świadczenie usługi „Zdalnej Sesji”,
5.Opieka serwisowa systemu.
Wartość umowy:
29 867,09 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

1/WZ/2023 -96157

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.01.2023
Umowa zawarta z:
AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław),
Przedmiot umowy:
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

2/WZ/2023 -96211

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.01.2023
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa w sprawie usuwania, transportu i odławiania zwierząt nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
98 892,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

3/WZ/2023 -96277

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.01.2023
Umowa zawarta z:
lek. med. Chryzantą Wilczyńską, zarejestrowaną w Izbie Lekarskiej pod numerem 123456, prowadzącą gabinet lekarski 62-510 Konin ul. Spółdzielców 5,
Przedmiot umowy:
Umowa w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu
Wartość umowy:
9 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

2/GK/2023 -95695

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2023
Umowa zawarta z:
Henryk Durkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TOJAN" Henryk Durkiewicz”, ul. Zagórowska 1A, 62 -500 Konin
Przedmiot umowy:
Realizacja usługi polegającej na transporcie, magazynowaniu oraz wydawaniu nabywcy paliwa stałego (węgla kamiennego) zakupionego przez Gminę i będącego jej własnością
Wartość umowy:
618 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2023

3/GK/2023 -95696

Data zawarcia:
03.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2023
Umowa zawarta z:
Henryk Durkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TOJAN" Henryk Durkiewicz”, ul. Zagórowska 1A, 62 -500 Konin
Przedmiot umowy:
Powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy nr 2/GK/2023-95695 z dnia 03.01.2023 r.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2023

1/OS/2023 -88412

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda - Świerz
ul. Artura Grottgera 22 A, 40 - 681 Katowice
Przedmiot umowy:
Usługę monitorowania i wizualizacji jakości powietrza polegającą na profesjonalnym przetwarzaniu danych pochodzących z odczytów pomiarów jakości powietrza
Wartość umowy:
1 036,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.12.2022

2/IN/2023 -90035

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Help Office spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie,
ul. Aleje 1 Maja 6/18,
62-510 Konin,
NIP: 665-301-40-51,
REGON 380160054
Przedmiot umowy:
Eksploatacja systemu SELWIN - 2023r.
Wartość umowy:
43 202,52 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.12.2022

3/IN/2023 -90049

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Technika IT Sp. z o.o.
ul. Toszecka 2,
44-102 Gliwice,
NIP 631-259-22-84,
REGON 241235653
Przedmiot umowy:
Eksploatacja systemu AA_USC - 2023r.
Wartość umowy:
4 551,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.12.2022

4/IN/2023 -90103

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
ATMOTERM Spółka Akcyjna
ul. Łangowskiego 4,
45-031 Opole,
NIP: 754-033-94-96,
REGON: 530600238
Przedmiot umowy:
Eksploatacja systemu F& - 2023r.
Wartość umowy:
2 103,30 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.12.2022

8/IN/2023 -93084

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
Przedmiot umowy:
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2023 do 31.12.2023 roku
Wartość umowy:
10 627,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.12.2022

1/GK/2023 -88480

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2023
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.zo.o. w Koninie
Przedmiot umowy:
„Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania”.
Wartość umowy:
49 788,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.12.2022

11/IN/2023 -91932

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
MT-IT , z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 87B, wpisaną do CEiDG, NIP: 626 302 41 88,
REGON: 366209848
Przedmiot umowy:
Umowa serwisowa na rok 2023
Wartość umowy:
11 808,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2022

12/IN/2023 -94677

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Spółdzielnią Mieszkaniową „ZATORZE” z siedzibą w Koninie przy ul. Noskowskiego 1A
Przedmiot umowy:
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4 na 2023 r.
Wartość umowy:
5 904,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2022

13/IN/2023 -93758

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
JOLKON - Konrad Famulski, , ul. Dębowa 2, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Wsparcie inżyniera Microsoft
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

14/IN/2023 -93762

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Grzegorz Kędziora Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne
Przedmiot umowy:
wsparcie inżyniera vmware
Wartość umowy:
4 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

1/OR/2023 -81495

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Garmond Press Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3
Przedmiot umowy:
Dostawa czasopism i prasy do Urzędu Miejskiego w Koninie w 2023 roku
Wartość umowy:
44 467,35 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

2/OR/2023 -82152

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Poznań
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
Przedmiot umowy:
Usługa polegająca na comiesięcznym przesyłaniu publikacji "Dotacje-Serwis Informacyjny" zawierającej informacje o dostępnych środkach pomocowych dla samorządów i NGO
Wartość umowy:
1 180,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

3/OR/2023 -85193

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2023
Umowa zawarta z:
Volodymyr Kushko
Przedmiot umowy:
pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie, pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy, pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
Wartość umowy:
19 425,60 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

4/OR/2023 -83242

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Aleksandra Ogórkiewicz
Przedmiot umowy:
Wykonanie czynności pracownika technicznego wsparcia do spraw organizacyjnych w USC w Koninie.
Wartość umowy:
16 668,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

5/OR/2023 -93964

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2023
Umowa zawarta z:
Janusz Ogórkiewicz
Przedmiot umowy:
Wykonanie zadań polegających na ochronie mienia oraz dozorze obiektów i budynków Urzędu Miejskiego w Koninie, wydawaniu i przyjmowaniu kluczy do pomieszczeń oraz obsłudze, konserwacji i naprawie zegara w Ratuszu.
Wartość umowy:
21 888,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

1/ZO/2023 -95359

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
42 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

2/ZO/2023 -95371

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
21 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

3/ZO/2023 -95374

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
37 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

4/ZO/2023 -95376

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
14 700,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

5/ZO/2023 -95381

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
18 900,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

6/ZO/2023 -95384

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
16 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

7/ZO/2023 -95386

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
7 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

8/ZO/2023 -95388

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
7 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

9/ZO/2023 -95360

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.12.2023
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
5 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.01.2023

1/COP/2023 -97706

Data zawarcia:
02.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
Przedmiot umowy:
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Koninie
Wartość umowy:
544 752,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2023

5/IN/2023 -92019

Data zawarcia:
01.01.2023
Miejsce zawarcia:
Warszawa
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
Przedmiot umowy:
Roczne udostępnienie wsparcia technicznego
i aktualizacji oprogramowania
Wartość umowy:
9 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.12.2022

6/IN/2023 -91226

Data zawarcia:
01.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-255, przy ulicy Krakowiaków 44
Przedmiot umowy:
1. Dostawa i wdrożenie urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Koninie wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, usługą serwisową i naprawami dostarczonych urządzeń drukujących.
Wartość umowy:
129 002,40 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.12.2022

7/IN/2023 -91221

Data zawarcia:
01.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.01.2023
Umowa zawarta z:
Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa
Przedmiot umowy:
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę niewyłącznych i niezbywalnych
licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych wydawanych przez Licencjodawcę w ramach oferty „LEX
Administracja”,
Wartość umowy:
27 800,46 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.12.2022

16/IN/2023 -94999

Data zawarcia:
01.01.2023
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
ZAKŁADEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Hanny Januszewskiej 1
Przedmiot umowy:
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad świadczenia przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów.
Wartość umowy:
3 025,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2023

9/IN/2023 -93321

Data zawarcia:
30.12.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą w (61-704) Poznaniu ul. Z. Noskowskiego 12/14
Przedmiot umowy:
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2023 do 31.12.2023 roku - umowa PCSS
Wartość umowy:
7 380,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.12.2022

10/IN/2023 -93482

Data zawarcia:
30.12.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Suntar Professional Services Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów
NIP: 8733276133, REGON: 386603179
Przedmiot umowy:
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej (transmisja głosu, faksów, danych, wideo-konferencji), usługi SIP (usługi VOIP) w zakresie połączeń wychodzących lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych, zapewnienie połączeń przychodzących oraz usługę wsparcia technicznego dotyczącego systemu telekomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem w 2023 r
Wartość umowy:
36 767,16 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.12.2022


Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,