Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Rejestr umów - testowy31/GK/2022 -74542

Data zawarcia:
04.10.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Marlena Agnieszka Sowińska zam. ul. Makowa 4/29, 62-510 Konin, w imieniu której występują: Pani Izabela Kowalewska oraz Pan Sebastian Szczerba – Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62-510 Konin.
Przedmiot umowy:
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
10 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.10.2022

25/OI/2022 -70182

Data zawarcia:
03.10.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.10.2022
Umowa zawarta z:
Robert Jankowski
Przedmiot umowy:
przeprowadzenie pokazu oszczędnego/prawidłowego spalania w trakcie Targów OZE
Wartość umowy:
1 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.10.2022

51/RI/2022 -70644

Data zawarcia:
30.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Michajłow
al. Niepodległości 31, 61-714 Poznań
Przedmiot umowy:
Świadczenie usług prawnych.
Wartość umowy:
61 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.09.2022

34/COP/2022 -71087

Data zawarcia:
30.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2023
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
Przedmiot umowy:
Świadczenie usługi utrzymania i wsparcia technicznego w zakresie Generatora eNGO
Wartość umowy:
5 233,65 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.10.2022

24/OI/2022 -70190

Data zawarcia:
29.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.10.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof Woźniak
Przedmiot umowy:
przeprowadzenie pokazu oszczędnego/efektywnego spalania w trakcie Targów OZE
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.09.2022

100/OS/2022 -72048

Data zawarcia:
28.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof Kopczyński
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.09.2022

16/OR/2022 -63477

Data zawarcia:
28.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Volodymyr Kushko
Przedmiot umowy:
• pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie,
• pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy,
• pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
Wartość umowy:
8 392,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.09.2022

17/OR/2022 -70052

Data zawarcia:
28.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Janusz Ogórkiewicz
Przedmiot umowy:
Wykonanie zadań polegających na ochronie mienia oraz dozorze obiektów i budynków Urzędu Miejskiego w Koninie, wydawaniu i przyjmowaniu kluczy do pomieszczeń oraz obsłudze, konserwacji i naprawie zegara w Ratuszu
Wartość umowy:
9 600,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.09.2022

30/GK/2022 -72064

Data zawarcia:
27.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof Owczarek zam. ul. Jana Pawła II 99, 62-510 Konin,
Przedmiot umowy:
umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
4 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.09.2022

29/GK/2022 -69421

Data zawarcia:
26.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
2 miesiące od daty zawarcia
Umowa zawarta z:
Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk,
Lipniki, ul. Akacjowa 3, 86-005 Białe Błota
Przedmiot umowy:
Dostawa i montaż 2 sztuk wiat przystankowych
Wartość umowy:
13 284,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.09.2022

23/OI/2022 -61857

Data zawarcia:
26.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.10.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof Kochanowski
Przedmiot umowy:
przeprowadzenie prelekcji i udział w panelu eksperckim w trakcie Targów OZE 2022
Wartość umowy:
2 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.09.2022

48/WZ/2022 -72100

Data zawarcia:
23.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice w Koninie, 62-506 Konin,
al. Cukrownicza 15 A
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny sprzętu ppoż. dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
Wartość umowy:
14 744,88 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.09.2022

49/WZ/2022 -72141

Data zawarcia:
23.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Morzysławiu, 62-510 Konin,
al. Jana Pawła II 17
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny środka pianotwórczego dla OSP Morzysław.
Wartość umowy:
599,99 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.09.2022

50/WZ/2022 -72137

Data zawarcia:
23.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice w Koninie, 62-506 Konin,
al. Cukrownicza 15 A
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny baterii do defibrylatora dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
Wartość umowy:
756,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.09.2022

106/KSS/2022 -64709

Data zawarcia:
23.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
ASEC S.A.
Przedmiot umowy:
Powierzenie przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji PKKM
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.09.2022

6/UA/2022 -14482

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.12.2023
Umowa zawarta z:
Jagabudex-Projekt Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 60-354 Poznań
Przedmiot umowy:
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla części I zamówienia obejmującej:
- wybranych terenów położonych na 3 osiedlach: Laskówiec, Starówka, Wilków,
- miasta Konina – Pątnów Północ,
- miasta Konina: Józefa Piłsudskiego – Jaspisowa.
Wartość umowy:
80 900,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

7/UA/2022 -14488

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.12.2023
Umowa zawarta z:
Jagabudex-Projekt Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 60-354 Poznań
Przedmiot umowy:
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla części II zamówienia obejmującej:
- miasta Konina – Jezioro Gosławskie,
- miasta Konina: Hurtowa – św. Maksymiliana Kolbego,
- miasta Konina: Kleczewska – Jeżowa.
Wartość umowy:
68 900,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

8/UA/2022 -14482

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.12.2023
Umowa zawarta z:
Jagabudex-Projekt Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 60-354 Poznań
Przedmiot umowy:
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach umowy Nr 6/UA/2022-14482 z dnia 22.09.2022 r.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

9/UA/2022 -14488

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.12.2023
Umowa zawarta z:
Jagabudex-Projekt Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 60-354 Poznań
Przedmiot umowy:
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach umowy Nr 7/UA/2022-14488 z 22.09.2022 r.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

51/GN/2022 -70191

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Irena Filipiak, Łukasz Filipiak, Paweł Filipiak, Mariola Czekalska, Marzena Wyrobek
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa
Wartość umowy:
905,28 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.09.2022

52/GN/2022 -70124

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Mariola Chojnacka, Elżbieta Chojnacka, Zygmunt Chojnacki, Grażyna Majchrowska, Andrzej Chojnacki
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa
Wartość umowy:
1 008,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.09.2022

53/GN/2022 -70126

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Renata Szajda
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa
Wartość umowy:
376,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.09.2022

54/GN/2022 -70120

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Mirosław Miedziński
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa
Wartość umowy:
1 017,60 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.09.2022

55/GN/2022 -63230

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Edward i Barbara Kordylewscy
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa
Wartość umowy:
11 976,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.09.2022

56/GN/2022 -70135

Data zawarcia:
22.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Jerzy Olejnik
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa
Wartość umowy:
5 568,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.09.2022

26/GK/2022 -69093

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
2 miesiące od daty zawarcia
Umowa zawarta z:
Hańczewska Bożena „Hortiflora”, ul. Poznańska 210, 62-510 Konin
NIP 665-165-46-97 REGON 310195311
Przedmiot umowy:
Zadanie I- Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zakole 1-3
Wartość umowy:
120 975,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.09.2022

27/GK/2022 -69108

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
2 miesiące od daty zawarcia
Umowa zawarta z:
Hańczewska Bożena „Hortiflora”, ul. Poznańska 210, 62-510 Konin
NIP 665-165-46-97 REGON 310195311
Przedmiot umowy:
Zadanie II – Budowa parku kieszonkowego przy ul. Sosnowej 5
Wartość umowy:
157 512,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.09.2022

28/GK/2022 -68657

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.10.2022
Umowa zawarta z:
Natalia Krupczyk zam. ul. Zachodnia 13, 62-500 Konin,
Przedmiot umowy:
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
651,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

22/OI/2022 -61858

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.10.2022
Umowa zawarta z:
Piotr Kolasa
Przedmiot umowy:
opracowanie i dostarczenie prezentacji, prowadzenie prelekcji, udział w panelu dyskusyjnym w trakcie Targów OZE 2022
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

96/OS/2022 -59312

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
26.09.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Świadczenie usługi doradczej w zakresie konsultacji technicznych w sprawie wykonywania nasadzeń zieleni
w warunkach miejskich prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie w szczególności na ul. Mikołaja Kopernika oraz ul. Bankowej
Wartość umowy:
3 080,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

97/OS/2022 -65826

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Marta Wikorska
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

98/OS/2022 -663869

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Wiesław Szerszeń
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

50/RI/2022 -70139

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
21.09.2022
Umowa zawarta z:
Wojciech Konieczny
Przedmiot umowy:
Tłumaczenie ustne, w tym symultaniczne szeptane (z języka angielskiego na język polski i odwrotnie) w trakcie pobytu delegacji Norweskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) podczas pobytu oraz podczas konferencji pn. „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce.” w dniach 20-21.09.2022 r.
Wartość umowy:
2 077,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.09.2022

99/OS/2022 -66957

Data zawarcia:
20.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Małagorzata Modelska
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.09.2022

36/IN/2022 -61850

Data zawarcia:
19.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.03.2024
Umowa zawarta z:
PZP24.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 57D lok. B/J
54-203 Wrocław
Przedmiot umowy:
Umowa na dostęp do platformy przetargowej PZP24.pl
Wartość umowy:
12 177,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.09.2022

93/OS/2022 -68550

Data zawarcia:
19.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Magdalena Dzierzgwa - Szczepańska
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.09.2022

94/OS/2022 -68778

Data zawarcia:
19.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Alicja Natywo
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.09.2022

95/OS/2022 -67950

Data zawarcia:
19.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Mateusz Starosta
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.09.2022

21/OI/2022 -64507

Data zawarcia:
19.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
umowa zlecenie
Umowa zawarta z:
ANONIMIZACJA
Przedmiot umowy:
Tłumaczenie ustne, w tym symultaniczne z języka angielskiego na język polski i odwrotnie, w trakcie trwania pobytu delegacji Miasta Konina, reprezentującej WDE na targach Expo Real w Monachium. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR.
Wartość umowy:
13 950,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.09.2022

19/OI/2022 -63293

Data zawarcia:
16.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.10.2022
Umowa zawarta z:
ADM Poland Barbara Adamska, ul. M. Kajki 41/43 lok. 6, gm. Wawer, 04-634 Warszawa, NIP: 7181330904
Przedmiot umowy:
udział w panelu dyskusyjnym zaplanowanym w trakcie Targów OZE "Nowa Energia w Regionie"
Wartość umowy:
2 459,98 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.09.2022

20/OI/2022 -61844

Data zawarcia:
16.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.10.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof Bukała
Przedmiot umowy:
udział w panelu eksperckim zaplanowanym w trakcie Targów OZE "Nowa Energia w Regionie"
Wartość umowy:
1 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.09.2022

92/OS/2022 -46201

Data zawarcia:
15.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
10.10.2022
Umowa zawarta z:
Eko-Flora Współczesne Tereny Zieleni
Mateusz Hańczewski
Kolno 35, Golina
Przedmiot umowy:
Wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu pasów drogowych po prawej stronie ul. M. Kopernika o długości ok. 250 m oraz przy ul. Bankowej (pas drogowy po obu stronach ulicy o łącznej długości ok. 440 m) w Koninie.
Wartość umowy:
118 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.09.2022

20/AG/2022 -2501-12

Data zawarcia:
15.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie
Przedmiot umowy:
użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Miejskiego
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.09.2022

90/WO/2022 -67587

Data zawarcia:
15.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.09.2022

89/OS/2022 -67038

Data zawarcia:
14.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Hanna Grętkiewicz
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.09.2022

90/OS/2022 -67951

Data zawarcia:
14.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Janusz Maciejewski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.09.2022

91/OS/2022 -66365

Data zawarcia:
14.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Andrzej Wojciechowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.09.2022

35/GM/2022 -68396

Data zawarcia:
13.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Bernardeta Żylińska
Przedmiot umowy:
Dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.09.2022

2/KS/2022 -67952

Data zawarcia:
12.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.09.2022
Umowa zawarta z:
ProPolis Consulting Sp z o.o. ul. Ziemowita 60 61-063 Poznań
Przedmiot umowy:
Kompleksowe usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie restrukturyzacji istniejącego zadłużenia Miasta Konina .
Wartość umowy:
16 605,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.09.2022

89/WO/2022 -68235

Data zawarcia:
12.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 350,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.09.2022

35/IN/2022 -57686

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
Do momentu realizacji przedmiotu umowy.
Umowa zawarta z:
Orange Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-326), al. Jerozolimskie 160
Przedmiot umowy:
Audyt cyberbezpieczeństwa zrealizowany zgodnie z wymogami projektu „Cyfrowa Gmina"
Wartość umowy:
4 182,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.09.2022

49/RI/2022 -67248

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
10.09.2022
Umowa zawarta z:
Biurem Turystycznym BONTA Justyna Stefaniak
62-700 Turek, ulica Kolska 5
NIP 634-23-14-153, REGON 278287144
Przedmiot umowy:
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Wrocławia o tematyce proekologicznej dla 10 osób ( 8 uczniów III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie z 2 opiekunami, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)
2. Wycieczka realizowana jest w ramach projektu pn. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” Program „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.
Wartość umowy:
4 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

79/WO/2022 -66694

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
419,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.09.2022

80/WO/2022 -66898

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
3 426,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.09.2022

81/WO/2022 -67041

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 351,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.09.2022

82/WO/2022 -67079

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
331,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.09.2022

83/WO/2022 -67607

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Wartość umowy:
611,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.09.2022

84/WO/2022 -67624

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnego do szkoły.
Wartość umowy:
792,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.09.2022

85/WO/2022 -67195

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Wartość umowy:
3 030,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.09.2022

86/WO/2022 -67247

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Wartość umowy:
852,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.09.2022

87/WO/2022 -66877

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Wartość umowy:
2 050,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.09.2022

88/WO/2022 -67665

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
926,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.09.2022

34/GM/2022 -66371

Data zawarcia:
08.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Usługi Geodezyjne Violetta Skotnicka
Przedmiot umowy:
Umowa na dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.09.2022

76/WO/2022 -67142

Data zawarcia:
07.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 261,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

77/WO/2022 -67004

Data zawarcia:
07.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
770,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

78/WO/2022 -66879

Data zawarcia:
07.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 063,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

25/GK/2022 -60827

Data zawarcia:
06.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
10.12.2022
Umowa zawarta z:
,,SOMAR” Marek Daszkiewicz Czyszczenie i renowacja budowli
ul. Liliowa 22, 62-510 Konin
NIP 665-188-07-90, REGON 311114480
Przedmiot umowy:
Remont grobu śp. Aleksandra Zawarzyna na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Kolskiej w Koninie
Wartość umowy:
21 525,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.09.2022

75/WO/2022 -66709

Data zawarcia:
06.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.
Wartość umowy:
1 008,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.09.2022

72/WO/2022 -66398

Data zawarcia:
05.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 487,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.09.2022

73/WO/2022 -66568

Data zawarcia:
05.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
657,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.09.2022

74/WO/2022 -66623

Data zawarcia:
05.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
1 387,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.09.2022

47/WZ/2022 -60866

Data zawarcia:
02.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.09.2022
Umowa zawarta z:
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Dysponent Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań,
Przedmiot umowy:
1. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Dysponenta Funduszu dotacji w wysokości 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Dotowanemu, na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w celu pokrywania bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy.
Wartość umowy:
60 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.09.2022

68/WO/2022 -63561

Data zawarcia:
02.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Wartość umowy:
1 580,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.09.2022

69/WO/2022 -65713

Data zawarcia:
02.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Wartość umowy:
2 161,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.09.2022

70/WO/2022 -64994

Data zawarcia:
02.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Aninimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Wartość umowy:
1 248,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.09.2022

71/WO/2022 -66399

Data zawarcia:
02.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
613,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.09.2022

105/KSS/2022 -66643

Data zawarcia:
02.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Hurtownią Artykułów Elektrycznych PH „ART.-EL” J. Kościuch i wspólnicy s.j. pl. Zamkowy 10, 62-500 Konin, NIP: 665-221-30-73, REGON 310332736 wpisaną do KRS pod nr 0000075533 prowadzącą Hotel KAKADU al. Cukrownicza 4,
62 – 510 Konin
Przedmiot umowy:
Uchodźcy
Wartość umowy:
54 600,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.09.2022

15/OR/2022 -65953

Data zawarcia:
01.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
18.09.2022
Umowa zawarta z:
Biuro Podróży "Eurokon Travel"
Przedmiot umowy:
organizacja imprezy turystycznej
Wartość umowy:
32 475,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.09.2022

62/WO/2022 -62602

Data zawarcia:
01.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
629,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.09.2022

63/WO/2022 -65585

Data zawarcia:
01.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
10 123,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.09.2022

64/WO/2022 -64082

Data zawarcia:
01.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 042,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.09.2022

65/WO/2022 -61613

Data zawarcia:
01.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
913,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.09.2022

66/WO/2022 -64033

Data zawarcia:
01.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 666,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.09.2022

67/WO/2022 -62893

Data zawarcia:
01.09.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 345,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.09.2022

45/GN/2022 -64231

Data zawarcia:
31.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Różewicz Jadwiga
Ciesielska Aneta
Cegielska Beata
Przedmiot umowy:
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
Wartość umowy:
1 728,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

46/GN/2022 -64277

Data zawarcia:
31.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Antecki Hieronim
Przedmiot umowy:
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
Wartość umowy:
1 528,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

47/GN/2022 -64598

Data zawarcia:
31.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Goździk Wojciech
Przedmiot umowy:
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
Wartość umowy:
792,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

48/GN/2022 -64794

Data zawarcia:
31.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Biesiada Benedykt i Halina
Przedmiot umowy:
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
Wartość umowy:
1,44 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

49/GN/2022 -63198

Data zawarcia:
31.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Przybylski Jacek
Przedmiot umowy:
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
Wartość umowy:
2 659,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

50/GN/2022 -64793

Data zawarcia:
31.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Kubicki Piotr
Przedmiot umowy:
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
Wartość umowy:
1 008,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.09.2022

104/KSS/2022 -64982

Data zawarcia:
30.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Medi Partner Sp.z o.o.
ul. Cybernetyki 19
02 - 677 Warszawa
Przedmiot umowy:
Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022 - 2023
Wartość umowy:
90 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.08.2022

86/OS/2022 -64926

Data zawarcia:
30.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Elżbieta Walaszek
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.08.2022

87/OS/2022 -64927

Data zawarcia:
30.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Danuta Kaliszewska
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.08.2022

88/OS/2022 -64928

Data zawarcia:
30.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof Stasiak
Przedmiot umowy:
umowa na dotacji celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.08.2022

19/AG/2022 -63913

Data zawarcia:
29.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o., ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno
Przedmiot umowy:
zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Miasta Konina
Wartość umowy:
28 302,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.08.2022

103/KSS/2022 -64813

Data zawarcia:
29.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
28.10.2022
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Przedmiot umowy:
XLII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup” 2022
w ramach „Konińskiej Jesieni Poetyckiej” (7 października 2022 roku)
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.08.2022

48/RI/2022 -64693

Data zawarcia:
26.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.09.2022
Umowa zawarta z:
Marcin Szafrański
Przedmiot umowy:
Usługa prowadzenia XXV Gali Biznesu w dniu 9.09.2022 r.
Wartość umowy:
2 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.08.2022

102/KSS/2022 -64709

Data zawarcia:
26.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
ASEC S.A.,
ul. Aleje Jerozolimskie 184B,
02-486 Warszawa
Przedmiot umowy:
Uruchomienie oraz obsługa Programu Konińskiej Karty Mieszkańca obejmująca dostawę sprzętu i oprogramowania do wydawania i personalizacji kart, udostępnienie oprogramowania, dzierżawę terminali do weryfikacji kart, wdrożenie Systemu Konińskiej Karty Mieszkańca, dostawę niespersonalizowanych Kart, utrzymanie systemu i asysty technicznej.
Wartość umowy:
114 755,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.08.2022

85/OS/2022 -59300

Data zawarcia:
26.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.09.2022
Umowa zawarta z:
Wojciech Stasz PPHU "BSW"
Przedmiot umowy:
worki do kropelkowego podlewania drzew
Wartość umowy:
17 564,39 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.08.2022

83/OS/2022 -63760

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Bogumiła Tryk
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

84/OS/2022 -58121

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Patryk Czajkowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

41/GN/2022 -64182

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Maciej i Agnieszka Nowak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
888,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

42/GN/2022 -64149

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Arkadiusz Matuszak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
26 448,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

43/GN/2022 -64179

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Jerzy i Elżbieta Żak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
2 592,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

44/GN/2022 -63695

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Renata Frankowska
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
2 880,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

47/RI/2022 -64022

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
25.01.2023
Umowa zawarta z:
METRICAL STUDIO SP. Z O.O.
ul. Atolowa 3/2, 85-435 Osówiec
NIP 554-299-32-24
Przedmiot umowy:
Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej utworzenia 1 Klubu Seniora.
Wartość umowy:
94,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.08.2022

32/GM/2022 -64340

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.08.2022

18/OI/2022 -61840

Data zawarcia:
25.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.10.2022
Umowa zawarta z:
Marcin Szafrański
Przedmiot umowy:
prowadzenie w dniach 11 – 12.10.2022 r. konferencji organizowanej w trakcie Targów OZE – „Nowa Energia w Koninie"
Wartość umowy:
1 770,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.08.2022

13/GN/2022 -63503

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Michał Bryl
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową.
Wartość umowy:
4 872,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

14/GN/2022 -63501

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Józef Matuszak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
5 424,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

15/GN/2022 -63192

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stanisław i Małgorzata Walczak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
5 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

16/GN/2022 -63499

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Piotr Piaskowski
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
912,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

17/GN/2022 -63507

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Cybulska Maria, Kozłowska Bożena, Terlewicz-Rutkowska Beata, Kordylas Teresa, Andrzej Simiński
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
837,60 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

18/GN/2022 -63480

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Jarosław Szubiński
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
926,40 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

19/GN/2022 -63572

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Jacek Piaskowski
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
1 596,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

20/GN/2022 -63505

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Helena Zwierz
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
1 176,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

21/GN/2022 -63791

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Leszek Pawlaczyk, Wojciech Pawlaczyk, Bożena Pawlaczyk Szymon Pawlaczyk, Krzysztof Pawlaczyk, Alicja Kapustka
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
720,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

22/GN/2022 -63189

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Sylwester Simiński
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
1 051,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

23/GN/2022 -63183

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Jan Warzych
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
1 713,60 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

24/GN/2022 -63200

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Zofia Grzebielucha, Urszula Lewandowska, Andrzej Grzebielucha, Halina Grzebielucha
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
768,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

25/GN/2022 -63231

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Renata Mikołajczyk
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
2 088,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

26/GN/2022 -63229

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Ewelina Swędrowska-Stawniak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
264,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

27/GN/2022 -63222

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Krystyna Żabierek
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
187,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

28/GN/2022 -63220

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Marek Gościniak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
1 008,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

29/GN/2022 -63237

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Emilia Bryl
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
2 208,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

30/GN/2022 -63132

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Dariusz i Aneta Piątkowscy
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
5 808,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

31/GN/2022 -63212

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Graczyk Jarosław
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
945,60 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

32/GN/2022 -63201

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Mariusz i Bogumiła Etynkowscy
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
2 376,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

33/GN/2022 -63163

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Wiesław Sadowski
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
8 928,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

34/GN/2022 -63158

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Paweł i Anna Gościniak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
936,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

35/GN/2022 -63153

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Bożena Liszkowska
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
2 592,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

36/GN/2022 -63150

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Błażej Durlak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
1 080,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

37/GN/2022 -63203

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Lech Głowacki
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
1 296,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

38/GN/2022 -63206

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Agnieszka Czerwińska
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
2 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

39/GN/2022 -63260

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Kaszuba Wiesława, Szkudlarek Jacek, Cierzniak Jadwiga, Ławniczak Andrzej
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
2 688,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

46/WZ/2022 -63694

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o., ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno
NIP: 6652993705, Regon: 302667992, KRS: 0000504213
Przedmiot umowy:
Zakup paliw do pojazdów i sprzętu będących na stanie OSP z terenu Miasta Konina.
Wartość umowy:
9 926,30 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

40/GN/2022 -64181

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof i Renata Durlak
Przedmiot umowy:
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową
Wartość umowy:
960,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.08.2022

61/WO/2022 -64640

Data zawarcia:
24.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Spółdzielnia Socjalna SPORT I REHABILITACJA
Przedmiot umowy:
dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
Wartość umowy:
36 652,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.08.2022

30/GM/2022 -59439

Data zawarcia:
23.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
PwC Advisory Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
Przedmiot umowy:
Dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.08.2022

81/OS/2022 -63233

Data zawarcia:
23.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Daniel Rusin
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.08.2022

82/OS/2022 -62991

Data zawarcia:
23.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Sandra Rusin
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.08.2022

31/GM/2022 -62452

Data zawarcia:
22.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
INSTYTUT WYCENY NIERUCHOMOŚCI ANNA RADOMYSKA-DŁUTEK
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.08.2022

101/KSS/2022 -63787

Data zawarcia:
22.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt
Przedmiot umowy:
Międzynarodowy Festiwal Bluesonalia 2022
Wartość umowy:
34 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.08.2022

41/WZ/2022 -63281

Data zawarcia:
18.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie-Chorzniu
Poznańska 69
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny sprzętu ppoż.
Wartość umowy:
29 506,85 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.08.2022

42/WZ/2022 -62762

Data zawarcia:
18.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie-Grójcu
Strażacka 1
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny sprzętu ppoż.
Wartość umowy:
3 345,82 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.08.2022

43/WZ/2022 -63267

Data zawarcia:
18.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie Gosławicach
Muzealna 4
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny sprzętu ppoż.
Wartość umowy:
8 740,56 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.08.2022

44/WZ/2022 -62808

Data zawarcia:
18.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie
3 maja 60
62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny sprzętu ppoż.
Wartość umowy:
10 492,32 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.08.2022

45/WZ/2022 -62944

Data zawarcia:
18.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie Morzysławiu
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny sprzętu ppoż.
Wartość umowy:
12 602,94 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.08.2022

12/GN/2022 -43590

Data zawarcia:
17.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Jerzy Witczak
Przedmiot umowy:
Wykonanie kontroli okresowej pięcioletniej Bulwaru Nadwarciańskiego
Wartość umowy:
4 978,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.08.2022

79/OS/2022 -61136

Data zawarcia:
16.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Dorota Kacprzak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.08.2022

80/OS/2022 -61848

Data zawarcia:
16.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Małgorzatą Cieśluk z upoważnienia, której działa Ryszard Pucek
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.08.2022

77/OS/2022 -58120

Data zawarcia:
11.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Magdalena Wanjas
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.08.2022

78/OS/2022 -58270

Data zawarcia:
11.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.10.2022
Umowa zawarta z:
Anna Maria Zielińska
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.08.2022

45/RI/2022 -61378

Data zawarcia:
11.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
4 miesiące od dnia zawarcia umowy
Umowa zawarta z:
MM2021 Sp. z.o.o , ul. Przemysłowa 1a, 63-720 Koźmin Wlkp.
Przedmiot umowy:
Dostawa i montaż 5 zielonych przystanków w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa
Wartość umowy:
299 589,26 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.08.2022

46/RI/2022 -61382

Data zawarcia:
11.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
4 miesiące od dnia zawarcia umowy
Umowa zawarta z:
MM2021 Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1a, 63-720 Koźmin Wlkp.
Przedmiot umowy:
Dostawa i montaż wiaty rowerowej z zielonym dachem w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa
Wartość umowy:
58 041,61 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.08.2022

40/WZ/2022 -59840

Data zawarcia:
10.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
10.08.2022
Umowa zawarta z:
EGIDA&POLISH GROUP Sp. z o.o. z siedzibą SŁAWSK 91, 62-586 SŁAWSK
Przedmiot umowy:
UMOWA w sprawie wykonywania czynności związanych z montażem punktu monitorowania systemu wizyjnego Miasta Konina
Wartość umowy:
5 700,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.08.2022

69/OS/2022 -57548

Data zawarcia:
09.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Włodzimierz Jałkiewicz
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.08.2022

70/OS/2022 -58269

Data zawarcia:
09.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
05.12.2022
Umowa zawarta z:
Grzegorz Klimczak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.08.2022

71/OS/2022 -57828

Data zawarcia:
09.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Mirosław Ignaczak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.08.2022

72/OS/2022 -59614

Data zawarcia:
09.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Tomasz Maciejewski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.08.2022

73/OS/2022 -60148

Data zawarcia:
09.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Jadwiga Siemiątkowska
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.08.2022

100/KSS/2022 -60928

Data zawarcia:
08.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
2022-08-13 - 2022-09-09
Umowa zawarta z:
WOPR ZR w Koninie
Przedmiot umowy:
Obsługa techniczna - zabezpieczenie spływu kajakowego
Wartość umowy:
1 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.08.2022

74/OS/2022 -56604

Data zawarcia:
08.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Szymon Predecki
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.08.2022

75/OS/2022 -56604

Data zawarcia:
08.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Waldemar Markiewicz
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.08.2022

76/OS/2022 -59340

Data zawarcia:
08.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Katarzyna Bąkowska
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.08.2022

67/OS/2022 -56263

Data zawarcia:
02.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Grzegorz Kwieciński
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.08.2022

29/GM/2022 -58659

Data zawarcia:
02.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Andrzej Strażyński
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.08.2022

68/OS/2022 -57824

Data zawarcia:
01.08.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Magdaleną Gaca upoważnienia, której działa:
Przemysław Gaca
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.08.2022

44/RI/2022 -59299

Data zawarcia:
29.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
- Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Wójcik
- Kornelia Jakubowicz
Przedmiot umowy:
Umowa na odbycie miesięcznego stażu dla uczniów szkół średnich w ramach PWP 2020-2022
Wartość umowy:
1 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.07.2022

34/IN/2022 -56596

Data zawarcia:
28.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
5 miesięcy od daty podpisania umowy
Umowa zawarta z:
Sieciowe Systemy Informatyczne – Andrzej Kowalczyk, Plac Zamkowy 24a, 55-200 Oława
Przedmiot umowy:
Dostawa przełączników sieciowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie
Wartość umowy:
207 537,90 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.07.2022

65/OS/2022 -55010

Data zawarcia:
28.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
26.09.2022
Umowa zawarta z:
Spółdzielnią Socjalną „Razem dla środowiska” ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,
Przedmiot umowy:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
Wartość umowy:
60 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.07.2022

66/OS/2022 -57547

Data zawarcia:
28.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Anitą Walczak
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.07.2022

28/GM/2022 -57599

Data zawarcia:
25.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Jacek Klimczak Przedsiębiorstwo Usługowe MARS,
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.07.2022

24/GK/2022 -58318

Data zawarcia:
25.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.10.2022
Umowa zawarta z:
Izabela Zimnawoda zam. ul. Tuwima 3/29, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
8 250,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.07.2022

39/WZ/2022 -58412

Data zawarcia:
25.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie-Grójcu
Przedmiot umowy:
Akumulator do pojazdu Lublin
Wartość umowy:
550,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.07.2022

22/GK/2022 -57260

Data zawarcia:
20.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Paweł Kasprzak, zam. ul. Targowa 34, 62-310 Pyzdry
Przedmiot umowy:
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
9 300,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.07.2022

23/GK/2022 -57261

Data zawarcia:
20.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Anna Fritz, zam. ul. I. Sendlerowej 10, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
41 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.07.2022

43/RI/2022 -56308

Data zawarcia:
19.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
19.01.2023
Umowa zawarta z:
LPW Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
Przedmiot umowy:
Wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Budowa parkingu z lokalami użytkowymi przy targowisku w Starym Koninie” – Część IV, w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.)
Wartość umowy:
232 470,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.07.2022

26/GM/2022 -56683

Data zawarcia:
18.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Kamil Kochański
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.07.2022

63/OS/2022 -55909

Data zawarcia:
15.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Emil Wyruch
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.07.2022

64/OS/2022 -55531

Data zawarcia:
15.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Bartłomiej Grzesiak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.07.2022

32/IN/2022 -53330

Data zawarcia:
14.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
14 dni od daty podpisania
Umowa zawarta z:
System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec NIP: 8172031249, REGON
Przedmiot umowy:
zakup oprogramowania do wirtualizacji
Wartość umowy:
146 125,23 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.07.2022

33/IN/2022 -53650

Data zawarcia:
14.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
40 dni od daty podpisania umowy
Umowa zawarta z:
REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 43-300 Bielsko-Biała NIP: 547-017-14-40, REGON: 070773220,
Przedmiot umowy:
zakup serwera HP
Wartość umowy:
74 538,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.07.2022

60/WO/2022 -54433

Data zawarcia:
11.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
14.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
140,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.07.2022

33/COP/2022 -54007

Data zawarcia:
11.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
14.10.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Wspiera.MY przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Prezentacja i promocja dorobku artystycznego placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.07.2022

62/OS/2022 -54488

Data zawarcia:
11.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Piotr Hopke
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

58/WO/2022 -54437

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.08.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
350,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

59/WO/2022 -54438

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
18.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
350,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

50/WO/2022 -54419

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
13.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
280,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

51/WO/2022 -54421

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
13.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
280,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

52/WO/2022 -54423

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
13.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
210,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

53/WO/2022 -54424

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
13.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
210,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

54/WO/2022 -54426

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
18.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
630,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

55/WO/2022 -54431

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.08.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
630,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

56/WO/2022 -54432

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
18.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
840,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

57/WO/2022 -54435

Data zawarcia:
08.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wartość umowy:
280,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

42/RI/2022 -54240

Data zawarcia:
07.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin
2. Jakub Górniak
Przedmiot umowy:
Umowa na zorganizowanie stażu.
Wartość umowy:
1 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.07.2022

31/IN/2022 -40295

Data zawarcia:
07.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
05.08.2022
Umowa zawarta z:
Zycom Polska sp. z o.o.
ul. Puszczyka 9
02-785 Warszawa
NIP 9511741050
REGON 012772710
Przedmiot umowy:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na który składa się:
Komputer stacjonarny – 6 szt.
Monitor - 6 szt.
Wartość umowy:
21 121,56 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.07.2022

14/OR/2022 -53390

Data zawarcia:
07.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Volodymyr Kushko
Przedmiot umowy:
Pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie,pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy, pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
Wartość umowy:
5 594,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.07.2022

41/RI/2022 -53810

Data zawarcia:
07.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.08.2022
Umowa zawarta z:
Arkada Będzin Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 63, 42-506 Będzin
Przedmiot umowy:
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu budowlanego renowacji budynku synagogi w Koninie w zakresie robót budowlanych związanych z: przebudową i renowacją elewacji Synagogi, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów, wykonaniem drenażu i opaski żwirowej, naprawą murów, renowacją wieżyczki na dachu, wykonaniem instalacji przeciwpożarowej oraz systemu bezpieczeństwa i alarmowania.
Wartość umowy:
9 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.07.2022

28/IN/2022 -40295

Data zawarcia:
06.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
04.08.2022
Umowa zawarta z:
Konrad Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin
NIP: 6652332553
REGON: 311065272
Przedmiot umowy:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na który składa się: Laptop – 48 szt.
Wartość umowy:
157 872,96 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.06.2022

29/IN/2022 -40295

Data zawarcia:
06.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
04.08.2022
Umowa zawarta z:
Konrad Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin
NIP: 6652332553
REGON: 311065272
Przedmiot umowy:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na który składa się: Tablet – 1 szt.
Wartość umowy:
1 832,70 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.06.2022

30/IN/2022 -40295

Data zawarcia:
06.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
04.08.2022
Umowa zawarta z:
Konrad Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin
NIP: 6652332553
REGON: 311065272
Przedmiot umowy:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biurowego na który składa się: Microsoft Office Home & Student 2021 PL – 55 szt.
Wartość umowy:
31 051,35 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.06.2022

57/OS/2022 -52817

Data zawarcia:
05.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
17.10.2022
Umowa zawarta z:
Katarzyna Krowiak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.07.2022

97/KSS/2022 -52445

Data zawarcia:
05.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Parafia Rzymsko – Katolicka św. Bartłomieja Apostoła, 62-500 Konin,
ul. Kościelna 1, NIP 665-150-15-22
Przedmiot umowy:
prace konserwatorskie ołtarza kaplicy Przemienienia Pańskiego z początku XVIII w. z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koninie
Wartość umowy:
30 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.07.2022

98/KSS/2022 -52087

Data zawarcia:
05.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych" Z drugiej strony okna.
Wartość umowy:
30 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.07.2022

25/GM/2022 -54152

Data zawarcia:
05.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Bartosz Wrzesiński - NatGeo Geodezja Bartosz Wrzesiński
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.07.2022

59/OS/2022 -24018

Data zawarcia:
05.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Katarzyna Styś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GREEN CRAFT Katarzyna Styś
Przedmiot umowy:
realizacja usługi polegającej na wykonaniu pięciu ostoi dla ptaków
Wartość umowy:
61 900,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.07.2022

99/KSS/2022 -51754

Data zawarcia:
05.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
do końca realizacji projektu
Umowa zawarta z:
Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przedmiot umowy:
Współorganizacja spektaklu "Zapach czasu"
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.07.2022

55/OS/2022 -51826

Data zawarcia:
04.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Grażyna Operacz
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.07.2022

56/OS/2022 -52317

Data zawarcia:
04.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Grzegorz Piotrowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.07.2022

96/KSS/2022 -52974

Data zawarcia:
04.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
24.10.2022
Umowa zawarta z:
Koniński Dom Kultury
Przedmiot umowy:
Dotacja celowa - Inauguracja Roku Kulturalnego 2022/2023
Wartość umowy:
75 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.07.2022

58/OS/2022 -45196

Data zawarcia:
01.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Władysław i Jadwiga Miętkiewicz
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.07.2022

60/OS/2022 -44388

Data zawarcia:
01.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Marian Jarmakowski i Anna Kowalska-Jarmakowska
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.07.2022

61/OS/2022 -52316

Data zawarcia:
01.07.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Janina Juszczak
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.07.2022

95/KSS/2022 -52258

Data zawarcia:
30.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie
Przedmiot umowy:
Porozumienie w zakresie współpracy podczas realizacji spektaklu w dn. 17 lipca 2022
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.06.2022

31/COP/2022 -52384

Data zawarcia:
30.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie ul. Różyckiego 3
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Jednodniowa wycieczka edukacyjno-kulturalna do Warszawy z opiekunami.
Wartość umowy:
8 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.06.2022

32/COP/2022 -52390

Data zawarcia:
30.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Razem Damy Radę z siedzibą w Koninie ul. Kaliska 19
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. XIV Konińskie Dni Autyzmu "Na sportowo-kolorowo"
Wartość umowy:
6 620,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.06.2022

24/GM/2022 -47367

Data zawarcia:
29.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
ERGO-KREDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Przedmiot umowy:
Umowa na dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.06.2022

40/RI/2022 -52457

Data zawarcia:
29.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
1. EK Group Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 26, 62-510 Konin
2. Patryk Czarnecki
Przedmiot umowy:
Umowa na zorganizowanie stażu.
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.06.2022

48/OS/2022 -51198

Data zawarcia:
28.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Grażyna Pałaszyńska
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

49/OS/2022 -51193

Data zawarcia:
28.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Justyna Markowska
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

50/OS/2022 -47656

Data zawarcia:
28.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.11.2022
Umowa zawarta z:
Łukasz Wieczorek
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

51/OS/2022 -37194

Data zawarcia:
28.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.07.2022
Umowa zawarta z:
Mieczysław Malinowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

52/OS/2022 -46727

Data zawarcia:
28.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.07.2022
Umowa zawarta z:
Stanisław Gronostaj
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

38/WZ/2022 -51142

Data zawarcia:
28.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.10.2022
Umowa zawarta z:
HS Medical Poland, ul. Fabryczna 45 43-100 Tychy
Przedmiot umowy:
Zakup i montaż 10 sztuk fabrycznie nowych automatycznych defibrylatorów.
Wartość umowy:
67 239,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.06.2022

53/OS/2022 -44637

Data zawarcia:
27.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Łukasz Balcerzak
Przedmiot umowy:
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

93/KSS/2022 -51926

Data zawarcia:
27.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
27.06.2022
Umowa zawarta z:
Teatr KTO z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków
Przedmiot umowy:
Realizacja spektakli:
5 lipca: "Pelat" Joan Catala (Hiszpania), "Etsumon" Afuma (Togo, Afryka),
16 lipca: "Zapach czasu" Teatr KTO z Krakowa
Wartość umowy:
61 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

54/OS/2022 -44276

Data zawarcia:
27.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Andrzej Balcerzak
Hanna Szymańska-Balcerzak
Przedmiot umowy:
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

17/OI/2022 -51641

Data zawarcia:
27.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.07.2022
Umowa zawarta z:
ANONIMIZACJA
Przedmiot umowy:
Przetłumaczenie prezentacji pn. „Oferta terenów inwestycyjnych”, z języka polskiego na język ukraiński.
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

94/KSS/2022 -52031

Data zawarcia:
27.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Staromorzysławska 1, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
1 000 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.06.2022

36/WZ/2022 -46828

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
24.06.2022
Umowa zawarta z:
EGIDA & POLISH GROUP Spółka z o.o. NIP: 6653042900, REGON: 520030613
Przedmiot umowy:
wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem analizy monitoringu wizyjnego Miasta Konina
Wartość umowy:
2 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.06.2022

37/WZ/2022 -49040

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
31.10.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie z siedzibą przy ul. 3 maja 60, 62-500 Konin,
posiadającym nr KRS: 0000038368, NIP: 6652645996, REGON: 31112016600000 reprezentowanym przez:
-Pana Tomasza Rachwała – Prezesa Zarządu
Przedmiot umowy:
Dotacja na remont dachu
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.06.2022

28/RI/2022 -51022

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
Nie później niż 6 m-cy od podpisania umowy
Umowa zawarta z:
AGRARIA Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
Przedmiot umowy:
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Ekologiczny salon miasta – przebudowa wyspy Pociejewo” – Część I w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.)
Wartość umowy:
325 950,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.06.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-24
Informacje:
Dotyczy zmiany szczegółowych terminów realizacji prac przez Wykonawcę.


29/RI/2022 -51094

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
Nie później niż 6 m-cy od podpisania umowy
Umowa zawarta z:
DS Consulting Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80-252 Gdańsk
Przedmiot umowy:
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Trasa Warszawska” – Część II, w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.)
Wartość umowy:
119 925,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.06.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-24
Informacje:
Aneks dot. zmiany szczegółowych terminów realizacji prac przez Wykonawcę.


30/RI/2022 -51111

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
Nie później niż 31.01.2023 r.
Umowa zawarta z:
Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
Przedmiot umowy:
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Zielony i pasywny Amfiteatr” – Część III, w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.)
Wartość umowy:
59 040,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.06.2022

31/RI/2022 -51471

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.07.2022
Umowa zawarta z:
1. GUZIK - systemy informatyczne, ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin
2. Filip Łukasiewicz
Przedmiot umowy:
Umowa na zorganizowanie stażu.
Wartość umowy:
1 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.06.2022

32/RI/2022 -51177

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
Nie później niż 6 m-cy od podpisania umowy
Umowa zawarta z:
Kancelarią Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak, ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa
Przedmiot umowy:
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – Część V w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.)
Wartość umowy:
178 350,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.06.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-24
Informacje:
Aneks dot. zmiany szczegółowych terminów realizacji prac przez Wykonawcę.


33/RI/2022 -51204

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
Nie później niż 6 m-cy od podpisania umowy
Umowa zawarta z:
DS Consulting Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80-252 Gdańsk
Przedmiot umowy:
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Przygotowanie procesu/regulaminu PPP, celem zwiększenia gotowości Zamawiającego do przeprowadzenia procedur PPP dotyczących wdrożenia Inwestycji objętych Ocenami Efektywności” – Część VI w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.)
Wartość umowy:
36 285,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.06.2022

34/RI/2022 -51558

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
1. Piórko Tomasz Lewandowski, Rybie 59, 62-570 Rychwał
2. Emilia Laskowska
Przedmiot umowy:
Umowa na zorganizowanie stażu.
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.06.2022

35/RI/2022 -51471

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
1. Dom Pomocy Społecznej, ul. Południowa 1, 62-510 Konin
2. Wanessa Borowska
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 1-miesięcznego stażu.
Wartość umowy:
1 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.06.2022

36/RI/2022 -51471

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.07.2022
Umowa zawarta z:
1. Nadleśnictwo Konin, ul. Gajowa 2, 62-510 Konin
2. Róża Rybarczyk
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 1-miesięcznego stażu.
Wartość umowy:
1 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.06.2022

37/RI/2022 -51471

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.07.2022
Umowa zawarta z:
1. MZK Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
2. Kacper Jaroński
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 1-miesięcznego stażu.
Wartość umowy:
1 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.06.2022

38/RI/2022 -51558

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
1. EFOR FINANSE Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin
2. Klaudia Robak
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 2-miesięcznego stażu.
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.06.2022

39/RI/2022 -51558

Data zawarcia:
24.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
10.09.2022
Umowa zawarta z:
1. Konimpex Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin
2. Paulina Pawłowska
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 2-miesięcznego stażu.
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.06.2022

18/AG/2022 -50268

Data zawarcia:
23.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2023
Umowa zawarta z:
JAK-BUD Jakub Budziński
Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40I, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie – część II
Wartość umowy:
496 581,75 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.06.2022

92/KSS/2022 -51144

Data zawarcia:
23.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego
Przedmiot umowy:
Festiwal "Muzyczne Przestrzenie" w ramach otwartego konkursu ofert na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina w 2022 roku
Wartość umowy:
34 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.06.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-08-19
Informacje:
Zmiana treści harmonogramu


17/AG/2022 -47476

Data zawarcia:
22.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.07.2022
Umowa zawarta z:
Konsorcjum:
DGP Clean Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żytniej 15/23, 01-014 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411127, kapitał zakładowy: 3 100 000,00, NIP 691-24-97-105, REGON 021820528,
oraz
SEBAN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Jesionowej 9A, 40-159 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420043, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, NIP 954-273-78-65, REGON 242943040,
oraz
4 OP Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Środkowej 20, 59-220 Legnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330266, kapitał zakładowy: 210 000,00 zł, NIP 6912438864,REGON 020982140,
Przedmiot umowy:
sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie – część II
Wartość umowy:
210 606,52 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.06.2022

30/COP/2022 -45675

Data zawarcia:
21.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.10.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej POMOC z siedzibą w Koninie ul. Poludniowa 1
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON pt. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.06.2022

90/KSS/2022 -49036

Data zawarcia:
21.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.09.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych "Półkolonie miejscem aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku",
Wartość umowy:
51 032,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.06.2022

91/KSS/2022 -48973

Data zawarcia:
21.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.09.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Trzech Pokoleń, z siedzibą w Koninie Ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
15 032,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.06.2022

89/KSS/2022 -46942

Data zawarcia:
20.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.09.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ŻYCIE POZA SIECIĄ
Wartość umowy:
55 932,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.06.2022

11/GN/2022 -47162

Data zawarcia:
20.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
14.07.2022
Umowa zawarta z:
PHU Barbaros Barbara Tomczak 62-500 Konin, plac Wolności 7
Przedmiot umowy:
Remont budynku przy ulicy Kleczewskiej 41A
Wartość umowy:
14 732,73 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.06.2022

23/GM/2022 -46539

Data zawarcia:
17.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Krzysztof Pilczyński
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.06.2022

35/WZ/2022 -46562

Data zawarcia:
15.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja punktów alarmowych wchodzących w skład Radiowego Systemu Włączania Syren (RSWS 2000-3000) na terenie miasta Konina-syreny mechaniczne
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.06.2022

88/KSS/2022 -45563

Data zawarcia:
15.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
17.07.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Scena 96
Przedmiot umowy:
Spektakl "Cmok.Smok" w ramach projektu Otwórz okno na kulturę
Wartość umowy:
4 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.06.2022

84/KSS/2022 -45462

Data zawarcia:
14.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja EKOKULTURA
Przedmiot umowy:
II edycja imprezy ,,Zbarejowany Konin'' w ramach otwartego konkursu na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
Wartość umowy:
11 150,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.06.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-08-09
Informacje:
Zmiana numeru konta


47/OS/2022 -45469

Data zawarcia:
14.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Beata Biedzian
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celo9wą do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.06.2022

85/KSS/2022 -45811

Data zawarcia:
14.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.09.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych POZA SIECIĄ
Wartość umowy:
70 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.06.2022

86/KSS/2022 -45774

Data zawarcia:
14.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin, ul. Harcerska 4, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. ŚCIEŻKAMI ZDROWIA - kolonia socjoterapeutyczna  w Pobierowie
Wartość umowy:
70 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.06.2022

87/KSS/2022 -45844

Data zawarcia:
14.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.09.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
38 004,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.06.2022

29/COP/2022 -43877

Data zawarcia:
14.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
17.12.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z siedzibą w Koninie ul. Południowa 2a
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w trybie małych grantów pt."Wiśnik CUP-turniej koszykówki na wózkach"
Wartość umowy:
8 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.06.2022

27/RI/2022 -31385

Data zawarcia:
10.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
Na okres realizacji projektu
Umowa zawarta z:
Firmą „DREWS” Agnieszka Drews, z siedzibą 60 – 792 Poznań, ul. Wojskowa 1
Przedmiot umowy:
Umowa dotyczy oddania w użyczenie przedmiotu użyczenia, którym są lokale użytkowe, położone w Koninie przy ul. Al. 1 Maja 13, składające się
z pomieszczeń o łącznej powierzchni 214 m² (VII piętro Hotelu KONIN).
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.06.2022

16/AG/2022 -41740

Data zawarcia:
09.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
10.06.2022
Umowa zawarta z:
PHU FRAPO Sp. z o.o.
Ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
dostawa materiałów papierniczych
i biurowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie
Wartość umowy:
80 909,40 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.06.2022

49/WO/2022 -30508

Data zawarcia:
09.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Wojewoda Wielkopolski, al. Niepodległości 16/18, 62-713 Poznań
Przedmiot umowy:
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3
Wartość umowy:
32 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.06.2022

34/WZ/2022 -44286

Data zawarcia:
08.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka
Przedmiot umowy:
Umowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina
Wartość umowy:
79 433,97 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.06.2022

9/GN/2022 -43590

Data zawarcia:
08.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.07.2022
Umowa zawarta z:
Bud-Serwis Mirosław Sztuba ul. Młodzieżowa 37,
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Przeglądy okresowe budynków - Miasto Konin
Wartość umowy:
9 040,50 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.06.2022

10/GN/2022 -43590

Data zawarcia:
08.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.07.2022
Umowa zawarta z:
Bud-Serwis Mirosław Sztuba ul. Młodzieżowa 37,
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Przeglądy okresowe - Skarb Państwa
Wartość umowy:
2 214,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.06.2022

15/AG/2022 -2512

Data zawarcia:
07.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.07.2022
Umowa zawarta z:
Bud-Serwis Mirosław Sztuba
ul. Młodzieżowa 37,
62-510 Konin,
Przedmiot umowy:
„Kontrola roczna budynków zarządzanych przez Zleceniodawcę” .
Wartość umowy:
4 415,70 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.06.2022

46/OS/2022 -43320

Data zawarcia:
06.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof Królikowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.06.2022

29/WZ/2022 -24432

Data zawarcia:
06.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej
Wartość umowy:
2 836,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.06.2022

30/WZ/2022 -24758

Data zawarcia:
06.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym do kwalifikacji wojskowej
Wartość umowy:
2 836,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.06.2022

31/WZ/2022 -38284

Data zawarcia:
06.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym do kwalifikacji wojskowej
Wartość umowy:
2 836,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.06.2022

32/WZ/2022 -25548

Data zawarcia:
06.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym do kwalifikacji wojskowej
Wartość umowy:
2 836,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.06.2022

33/WZ/2022 -11375

Data zawarcia:
06.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.07.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym do kwalifikacji wojskowej
Wartość umowy:
2 836,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.06.2022

83/KSS/2022 -44162

Data zawarcia:
06.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Wielkopolskie Stowarzyszenie „Gospel”
Przedmiot umowy:
19. Koncert Urodzinowy Konin Gospel Choir w ramach otwartego konkursu ofert na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
Wartość umowy:
21 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.06.2022

3/OI/2022 -37831

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa o dzieło
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.05.2022

4/OI/2022 -37978

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Umowa o dzieło
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.05.2022

5/OI/2022 -39225

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.06.2022
Umowa zawarta z:
Wojciech Czekała
Przedmiot umowy:
Opracowaniu i dostarczeniu prezentacji – do dnia 06.06.2022 r.
Przeprowadzeniu prelekcji w terminie 07.06.2022 r. oraz czynnego udziału w dyskusji po prelekcji.
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.05.2022

7/OI/2022 -41832

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
Roman Karbowy
Przedmiot umowy:
Udział w misji gospodarczej
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.05.2022

8/OI/2022 -41820

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
Artur Tomicki GRACJAN
Przedmiot umowy:
Udział w misji gospodarczej
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.05.2022

9/OI/2022 -41821

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
NOT Konin
Przedmiot umowy:
Udział w misji gospodarczej
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.05.2022

11/OI/2022 -42140

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
ENERGIA EKO Sp. z o.o. 62 – 510 Konin ul. Spółdzielców 5
Przedmiot umowy:
Udział w misji gospodarczej
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.05.2022

13/OI/2022 -42458

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
ArtDOM SERWIS Michał Mielczarski
Przedmiot umowy:
Udział w misji gospodarczej
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.05.2022

14/OI/2022 -42469

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
Pracownia Projektowa 3F Bartosz Kapuściński
Przedmiot umowy:
Udział w misji gospodarczej
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.05.2022

15/OI/2022 -42525

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
ELPRO Tomasz Szymczak
Przedmiot umowy:
Udział w misji gospodarczej
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.05.2022

16/OI/2022 -42456

Data zawarcia:
03.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
Chartari Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
Udział w misji gospodarczej
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.05.2022

5/BHP/2022 -39632

Data zawarcia:
02.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.06.2022
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym PiastPol M. R. Michał Rutkowski, Woźniaków 19; 99-300 Kutno
Przedmiot umowy:
Zakres usług obejmuje dostarczenie wody pracownikom w okresie letnim.
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

44/OS/2022 -38111

Data zawarcia:
02.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Zbigniew i Zofia Pośpiech
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.05.2022

45/OS/2022 -42014

Data zawarcia:
02.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Zbigniew Chojnacki
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.06.2022

27/COP/2022 -42068

Data zawarcia:
02.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
05.11.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON pt. Jedni z Wielu
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.06.2022

28/COP/2022 -42071

Data zawarcia:
02.06.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.08.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON pt. "Lato w mieście"
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.06.2022

28/WZ/2022 -39746

Data zawarcia:
31.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2022
Umowa zawarta z:
Firma "FOKS" Maciej Ślęzak
Przedmiot umowy:
Zakup i montaż 2 syren elektronicznych z osprzętem
Wartość umowy:
52 988,40 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.05.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-30
Informacje:
zmiana terminu zakończenia umowy na 15.07.2022r.


27/IN/2022 -41773

Data zawarcia:
30.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
60 dni
Umowa zawarta z:
Point Sp. z o.o. 02-366 Warszawia, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A
Przedmiot umowy:
Dostawa systemu bezpieczeństwa typu UTM
Wartość umowy:
109 470,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.05.2022

25/RI/2022 -41716

Data zawarcia:
30.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
23.06.2022
Umowa zawarta z:
Sun&More Sp. z o.o.
ul. Madalińskiego 8/215, 70-101 Szczecin
Przedmiot umowy:
Organizacja wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii dla 2 osób
Wartość umowy:
24 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.05.2022

27/WZ/2022 -41159

Data zawarcia:
30.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.05.2022
Umowa zawarta z:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KON-VITA POZ
Przedmiot umowy:
Wykonanie badań specjalistycznych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Koninie
Wartość umowy:
3 440,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.05.2022

82/KSS/2022 -42085

Data zawarcia:
30.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja Głos Koniński
Przedmiot umowy:
Prezentacja "Faunt-le-Roy i jego Eskadra w Polsce" w ramach otwartego konkursu na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na rok 2022
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.05.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-08-29
Informacje:
Zmiany terminu realizacji zadania


12/OI/2022 -41802

Data zawarcia:
27.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
06.10.2022
Umowa zawarta z:
Grzegorz Grabarczyk, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Biuro Targów Monachijskich w Polsce - Grzegorz Grabarczyk, z siedzibą przy ul. Białej 4, 00-895 Warszawa, NIP 521-120-95-44, REGON 147005213
Przedmiot umowy:
Najem 20 m2 powierzchni wystawienniczej na indywidualnym stoisku oraz zabudowa i wyposażenie najętej powierzchni – system PURE podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2022
Wartość umowy:
25 574,16 EUR
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.05.2022

43/OS/2022 -40584

Data zawarcia:
26.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.11.2022
Umowa zawarta z:
Małgorzata Falińska
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.05.2022

81/KSS/2022 -40786

Data zawarcia:
26.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
MKS MOS
Przedmiot umowy:
Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski u13K
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.05.2022

10/OI/2022 -41157

Data zawarcia:
26.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
09.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Tłumaczenie ustne, (z języka angielskiego na język polski i odwrotnie) w trakcie pobytu delegacji z Turcji na misji gospodarczej w Koninie, w dniach 06-09.06.2022 r.
Wartość umowy:
2 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.05.2022

20/GK/2022 -39496

Data zawarcia:
26.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
2 miesiące od daty zawarcia
Umowa zawarta z:
MM2021 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
NIP 621-18-40-450, REGON 389409354
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Spółdzielców w Koninie
Wartość umowy:
30 830,85 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.05.2022

21/GK/2022 -40952

Data zawarcia:
26.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Szymon Rąpel SZART
ul. Pionierów 55, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Dostawa i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski – lokalizacja masztu: Konin, ul. Aleje 1 Maja, działka nr 229/20, obręb Czarków
Wartość umowy:
9 778,50 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.05.2022

26/WZ/2022 -41896

Data zawarcia:
25.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
OSP Konin Gosławice
Przedmiot umowy:
Umowa darowizny akumulatora do pojazdu Lublin nr rej. KMP 0498.
Wartość umowy:
576,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.05.2022

26/RI/2022 -22912

Data zawarcia:
25.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
25.05.2022
Umowa zawarta z:
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
Przedmiot umowy:
Umowa Powierzenia Danych Osobowych z rejestru PESEL dot. liczby osób zameldowanych na stałe i czasowo w granicach Miasta Konin w celu prowadzenia prac analitycznych i planistycznych przy opracowaniu "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030"
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.05.2022

6/OI/2022 -40953

Data zawarcia:
24.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
09.10.2022-13.10.2022
Umowa zawarta z:
Expo Code sp. z o.o.
ul. Mieszka I 48/50
35-303 Rzeszów
Przedmiot umowy:
najem wyposażenia strefy wystawienniczej, transport, montaż, rozbiórka na potrzeby Targów OZE, które odbędą się w dniach 11-12.10.2022
Wartość umowy:
75 681,90 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.05.2022

22/GM/2022 -40658

Data zawarcia:
23.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Zbigniew Kempiński
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.05.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-27
Informacje:
Zmiana zapisu Par. 2 Umowy 22/GM/2022-40658. Usunięcie błędnie wpisanego ust. 2


24/COP/2022 -39968

Data zawarcia:
23.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
26.08.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto z siedzibą w Koninie ul. Powstańców Wielkopolskich 14
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Gepetto-relAACja IV
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.05.2022

25/COP/2022 -40368

Data zawarcia:
23.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
24.08.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z siedzibą w Koninie ul. Południowa 2a
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych granów ze środków PFRON pt. Integracyjny Teatr PODAJ DALEJ
Wartość umowy:
4 980,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.05.2022

26/COP/2022 -40366

Data zawarcia:
23.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej Pomoc w Koninie ul. Południowa 1
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Piknik Integracyjny "Niepełnosprawni razem"
Wartość umowy:
7 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.05.2022

42/OS/2022 -39207

Data zawarcia:
20.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
26.05.2022
Umowa zawarta z:
Marian Mazur
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.05.2022

13/OR/2022 -38484

Data zawarcia:
19.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.07.2022
Umowa zawarta z:
Volodymyr Kushko
Przedmiot umowy:
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
• pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie,
• pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy,
• pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
Wartość umowy:
5 594,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.05.2022

39/OS/2022 -38880

Data zawarcia:
19.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Jarosław Godycki - Ćwirko
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.05.2022

24/RI/2022 -39526

Data zawarcia:
19.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
23.06.2022
Umowa zawarta z:
Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8/215,
70-101 Szczecin
Przedmiot umowy:
Organizacja wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii dla 15 osób w ramach realizacji projektu "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"
Wartość umowy:
108 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.05.2022

40/OS/2022 -38884

Data zawarcia:
19.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Teresa Juszczak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.05.2022

41/OS/2022 -39207

Data zawarcia:
19.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
28.06.2022
Umowa zawarta z:
Marian Mazur
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.05.2022

21/GM/2022 -39670

Data zawarcia:
19.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
GEOGRID Aleksander Winiarek
Przedmiot umowy:
Umowa na dostęp do i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.05.2022

5/UA/2022 -35760

Data zawarcia:
18.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.05.2023
Umowa zawarta z:
Geofabryka Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń
Przedmiot umowy:
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy Nr 4/UA/2022-35760 z dnia 11.05.2022 r.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.05.2022

19/GK/2022 -39440

Data zawarcia:
18.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
6 tygodni od dnia zawarcia
Umowa zawarta z:
Małgorzata Werhun-Popiołek
ul. Zachodnia 9, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parku kieszonkowego przy ul. Zakole 1-3 oraz ul. Sosnowej 5.
Wartość umowy:
18 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.05.2022

36/OS/2022 -37658

Data zawarcia:
17.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Anna Gajdzińska
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.05.2022

23/COP/2022 -38429

Data zawarcia:
17.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.11.2022
Umowa zawarta z:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin z siedzibą w Koninie ul. Harcerska 4
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w trybie małych grantów pt. "LogoShow - warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnościami"
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.05.2022

38/OS/2022 -33953

Data zawarcia:
17.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
2 miesiące od daty zawarcia
Umowa zawarta z:
PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak, ul. Golska 4, 63-233 Jaraczewo
Przedmiot umowy:
realizacja usługi polegającej na wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków i nietoperzy na terenie objętym projektem pn. „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"
Wartość umowy:
15 006,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.05.2022

35/OS/2022 -37657

Data zawarcia:
12.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Iwona Popek-Kicińska
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.05.2022

37/OS/2022 -36243

Data zawarcia:
12.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Jolantą Grzejszczak z upoważnienia, której działa:
Tadeusz Grzejszczak
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.05.2022

4/UA/2022 -35760

Data zawarcia:
11.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.05.2023
Umowa zawarta z:
Geofabryka Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń reprezentowana przez: Tomasza Giętkowskiego – Wiceprezesa Zarządu
Przedmiot umowy:
świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxly i bieżącej aktualizacji danych
Wartość umowy:
4 550,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.05.2022

20/GM/2022 -37068

Data zawarcia:
10.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Artur Kuchowicz Biuro Geodezji, Słupca
Przedmiot umowy:
umowa na dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.05.2022

34/OS/2022 -36240

Data zawarcia:
06.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Zdzisław Giętkowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.05.2022

22/COP/2022 -35782

Data zawarcia:
06.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.07.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego o/ Konin z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a.
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin pt. Siła wsparcia dla SM- owców!2022
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.05.2022

16/GM/2022 -35435

Data zawarcia:
05.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.12.2022
Umowa zawarta z:
Artur Kuchowicz Biuro Geodezji
ul. Warszawska 64 62-400 Słupca
Przedmiot umowy:
wykonanie prac geodezyjnych związanych
z podziałami nieruchomości – obręb Chorzeń, Czarków, Nowy Dwór.
Wartość umowy:
65 153,10 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.04.2022

17/GM/2022 -35435

Data zawarcia:
05.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.12.2022
Umowa zawarta z:
„GiK” Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne Piotr Dzierzgowski
ul. Ogrodowa, 62-571 Stare Miasto
Przedmiot umowy:
Wykonanie prac geodezyjnych związanych
z podziałami nieruchomości - obręb Glinka, Laskówiec, Maliniec, Morzysław, Niesłusz, Osada, Przydziałki, Starówka, Wilków
Wartość umowy:
127 182,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.04.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-30
Informacje:
Zmienia się:
1. § 1 ust. 2 lit. n umowy w ten sposób, że:
zamiast:
„obręb Niesłusz – działka 66/1”
będzie:
„obręb Przydziałki – działka 871/5”
2. § 1 ust. 2 lit. p umowy w ten sposób, że
zamiast:
„obręb Osada – działka 227/12”
będzie:
„obręb Niesłusz – działki: 291/2, 292/6”

Numer aneksu: 2
Data aneksu: 2022-07-15
Informacje:
Zmienia się:
§ 1 ust. 2 lit. o) umowy w ten sposób, że:
zamiast:
„obręb Glinka – działka 13/16”
będzie:
„obręb Morzysław – działka 13/11”


18/GM/2022 -35435

Data zawarcia:
05.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.12.2022
Umowa zawarta z:
GEO-STAR Usługi Geodezyjne s.c.
Przedmiot umowy:
Prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości – obręb Łężyn;
Prace geodezyjne związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w rejonie ulic Krańcowa, Wojciechowo – obręb Łężyn.
Wartość umowy:
97 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.04.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-10
Informacje:
Zmienia się:
§ 1 ust. 2 pkt a lit. b umowy
w ten sposób, że
zamiast:
obręb Łężyn – działki: 447/3, 118/4, 119/4, 120/9, 121/8, 109/2, 122/1, 121/2, 120/11, 120/3, 93/10, 101/5, 102/1, 107/3;
będzie:
obręb Łężyn – działki: 447/3, 118/4, 119/4, 120/9, 121/8, 122/1, 121/2, 120/11, 120/3, 93/10, 101/5, 102/1, 107/3, 116/7, 120/5.


19/GM/2022 -35435

Data zawarcia:
05.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.07.2022
Umowa zawarta z:
Artur Kuchowicz Biurem Geodezji
ul. Warszawska, 62-400 Słupca
Przedmiot umowy:
Wykonanie prac geodezyjnych związanych z
wyznaczeniem punktów granicznych, ich utrwaleniem znakami granicznymi i okazaniem znaków granicznych nieruchomości położonych w Koninie
Wartość umowy:
9 963,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.04.2022

32/OS/2022 -35598

Data zawarcia:
05.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Zdzisława Zaporowicz
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.05.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-14
Informacje:
zmiany systemu ogrzewania z pompy ciepła na elektryczne


33/OS/2022 -35953

Data zawarcia:
05.05.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Janusz Roszak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.05.2022

20/COP/2022 -34498

Data zawarcia:
29.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
27.11.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie z siedzibą w Koninie ul. Kilińskiego 1
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin pt. Moda dla każdego! edycja 15
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.04.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-17
Informacje:
Do umowy wprowadza się paragraf 15a o nazwie Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


21/COP/2022 -34516

Data zawarcia:
29.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
26.08.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie z siedzibą w Koninie ul. Kilińskiego 1
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Otwarci na hipoterapię
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.04.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-17
Informacje:
Do umowy wprowadza się paragraf 15a o nazwie Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


31/OS/2022 -32142

Data zawarcia:
28.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Wacławem Obarskim i Ewą Obarską
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.04.2022

80/KSS/2022 -35174

Data zawarcia:
28.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
08.05.2022
Umowa zawarta z:
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
Przedmiot umowy:
Koncert RZAWP w dn. 8 maja 2022 w Koninie
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.04.2022

26/IN/2022 -35853

Data zawarcia:
28.04.2022
Miejsce zawarcia:
Warszawa
Okres obowiązywania umowy:
18 miesięcy
Umowa zawarta z:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13A
Przedmiot umowy:
Zakup uaktualnienia (upgrade) systemu bezpieczeństwa typu UTM
Wartość umowy:
100 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.04.2022

18/GK/2022 -32275

Data zawarcia:
27.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. M. Dąbrowskiej 8,
62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa na bieżące utrzymanie porządku w miejscach pamięci znajdujących się na terenie miasta Konina.
Wartość umowy:
49 600,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.04.2022

14/GM/2022 -30133

Data zawarcia:
22.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Damian Bukowski
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.04.2022

12/OR/2022 -33106

Data zawarcia:
22.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2022
Umowa zawarta z:
Volodymyr Kushko
Przedmiot umowy:
Pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie.
Pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy.
Pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
Wartość umowy:
3 073,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.04.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-10
Informacje:
Ilość godzin pracy w miesiącu maju została zwiększona do 134.


14/AG/2022 -29156

Data zawarcia:
22.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Biuro-Techniczno-Handlowe „Klima” s. c.
z siedzibą w 62-600 Koło, Stary Rynek 24
Przedmiot umowy:
konserwacja instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie
Wartość umowy:
10 824,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.04.2022

8/GN/2022 -30804

Data zawarcia:
22.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.10.2022
Umowa zawarta z:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
Przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej obiektu przy ul. Powstańców Wlkp. 14
Wartość umowy:
32 134,44 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.04.2022

2/OI/2022 -32290

Data zawarcia:
21.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
10.06.2022
Umowa zawarta z:
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
NIP 6652279617
Przedmiot umowy:
najem auli, sal 2B, 3B mieszczących się w budynku ANS w Koninie przy ul. Przyjaźni 1, w celu organizacji w dniach 8-9 czerwca 2022 r. Targów OZE
Wartość umowy:
8 511,60 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.04.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-17
Informacje:
zmiana terminu wynajęcia pomieszczeń na okres od 09.10.2022 do 13.10.2022


48/WO/2022 -30766

Data zawarcia:
21.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 630,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.04.2022

29/OS/2022 -31904

Data zawarcia:
21.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2022
Umowa zawarta z:
Grażyna Wróbel
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.04.2022

30/OS/2022 -31621

Data zawarcia:
21.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Jolanta Kostrzewa
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.04.2022

20/IN/2022 -24470

Data zawarcia:
20.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
360 dni
Umowa zawarta z:
REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
Przedmiot umowy:
Dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie
Wartość umowy:
3 351 750,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

79/KSS/2022 -32345

Data zawarcia:
19.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Konińskie Towarzystwo Muzyczne, 62-500 Konin, ul. Mickiewicza 3,
NIP 6651657721, REGON 001076985, wpisanym do KRS nr 0000091210
Przedmiot umowy:
Organizacja koncertów ,,Muzyka w ratuszu. Prezydent miasta zaprasza" w ramach otwartego konkursu ofert na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
Wartość umowy:
25 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.04.2022

25/IN/2022 -31738

Data zawarcia:
15.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.04.2023
Umowa zawarta z:
SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE – ANDRZEJ KOWALCZYK
Oława, pl. Zamkowy 24A, NIP: 912-110-33-30, REGON: 933009579
Przedmiot umowy:
Wsparcie techniczne dla przełączników Cisco w sieci LAN i WAN
Wartość umowy:
10 455,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.04.2022

15/GM/2022 -30634

Data zawarcia:
14.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Świdurska
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.04.2022

17/GK/2022 -31064

Data zawarcia:
14.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koninie, ul. Gajowa 7a, 62-510 Konin,
Przedmiot umowy:
Bezpłatne czipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
Wartość umowy:
99 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.04.2022

78/KSS/2022 -31566

Data zawarcia:
13.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
13.04.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Koniński Teatr Tańca - Konin Dance Theatre
Przedmiot umowy:
Spektakl taneczny "Składamy się z..." w ramach otwartego konkursu ofert na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na 2022 rok
Wartość umowy:
14 850,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.04.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-17
Informacje:
1).-zmienia się tytuł zadania z „Składamy się z…” na „Origami” ;

2).-zmienia się termin realizacji zadania określony w harmonogramie do oferty zadania publicznego stanowiącej załącznik do umowy i wprowadza się termin
do 8 listopada 2022 r.

3).-zmienia się zapis w § 3 ust. 1 pkt a umowy i nadaje następujące brzmienie:
„ a) transza w wysokości 14.850,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) w terminie do 30.09.2022r.”.


23/IN/2022 -30067

Data zawarcia:
11.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
11.04.2022
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
Przedmiot umowy:
Przekazanie sprzętu komputerowego
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.04.2022

28/OS/2022 -29468

Data zawarcia:
11.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Arkadiusz Dąbkowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.04.2022

75/KSS/2022 -30340

Data zawarcia:
11.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Klub Biegacza Aktywni Konin z siedzibą w Koninie ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja Biegu Ulicznego o Lampkę Górniczą
Wartość umowy:
7 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

76/KSS/2022 -30343

Data zawarcia:
11.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.12.2022
Umowa zawarta z:
Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego , ul. Ślesińska 42, 62 510 Konin
Przedmiot umowy:
XXVIII Zimowe Regaty Barbórkowe
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

77/KSS/2022 -30331

Data zawarcia:
11.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker, ul. Rybacka 7, 62 - 510 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja regat w klasie 0ptymist
Wartość umowy:
7 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

73/KSS/2022 -29635

Data zawarcia:
07.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2022
Umowa zawarta z:
Dom Pomocy Społecznej w Koninie
Przedmiot umowy:
Porozumienie ws. zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy
Wartość umowy:
136 499,99 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.04.2022

74/KSS/2022 -29638

Data zawarcia:
07.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.04.2022
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "KONIN" Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
Porozumienie ws. zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.
Wartość umowy:
166 600,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.04.2022

23/RI/2022 -28810

Data zawarcia:
06.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.05.2022
Umowa zawarta z:
SZART Szymon Rąpel, 62-510 Konin, ul. Pionierów 55
Przedmiot umowy:
Wykonanie utwardzenia ścieżki spacerowej nad brzegiem Jeziora Zatorze w ramach zadania pt. „Budowa ścieżki spacerowej nad Jeziorem Zatorze” z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
Wartość umowy:
88 129,50 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.04.2022

27/OS/2022 -27854

Data zawarcia:
06.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Krzysztof Kozłowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.04.2022

12/GM/2022 -28946

Data zawarcia:
06.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Usługi Geodezyjne Piotr Oporski
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.04.2022

13/GM/2022 -28637

Data zawarcia:
06.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Katarzyna Trubaj
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
06.04.2022

24/IN/2022 -17214

Data zawarcia:
06.04.2022
Miejsce zawarcia:
Warszawa
Umowa obowiązuje do dnia:
06.02.2023
Umowa zawarta z:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
01-044 Warszawa, ul. Spokojnej 13A
Przedmiot umowy:
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Wartość umowy:
251 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.04.2022

10/GM/2022 -25943

Data zawarcia:
05.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Agnieszka Bogucka
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.03.2022

21/RI/2022 -28415

Data zawarcia:
05.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
OnlineIdea Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań
Przedmiot umowy:
Ulepszenia aplikacji internetowej System Koordynacji Strategii Rozwoju Konina 2020-2030
Wartość umowy:
31 615,92 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022

22/RI/2022 -28167

Data zawarcia:
05.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
26.08.2022
Umowa zawarta z:
Joto Giotto Dimitrow Artysta Plastyk, 62-510 Konin, ul. Harcerska 26.
Przedmiot umowy:
Wykonanie Statuetek Złotego Konia, statuetek nominacyjnych i dyplomów
Wartość umowy:
17 455,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022

16/COP/2022 -28064

Data zawarcia:
04.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja Mielnica
Przedmiot umowy:
Dofinansowanie działalności WTZ Mielnica w 2022 r.
Wartość umowy:
205 260,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022

17/COP/2022 -28083

Data zawarcia:
04.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
Przedmiot umowy:
Dofinansowanie WTZ TPD OP w Koninie
Wartość umowy:
59 712,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022

18/COP/2022 -28093

Data zawarcia:
04.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie
Przedmiot umowy:
Dofinansowanie WTZ SnrzPOChP w 2022 r.
Wartość umowy:
100 764,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022

19/COP/2022 -28097

Data zawarcia:
04.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
Przedmiot umowy:
Dofinansowanie WTZ PSnrzOzNI Koło w Koninie w 2022 r.
Wartość umowy:
108 228,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022

72/KSS/2022 -732

Data zawarcia:
04.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.01.2023
Umowa zawarta z:
Artur Celiński, al. Niepodległości 21a/29, 02-653 Warszawa
Przedmiot umowy:
Opracowanie Programu Rozwoju Kultury w Koninie
w ramach projektu pn.”Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
Wartość umowy:
68 880,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-07-07
Informacje:
zmienia się treść harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy

Numer aneksu: 2
Data aneksu: 2022-09-07
Informacje:
Zmiana harmonogramu


7/GN/2022 -27950

Data zawarcia:
04.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
08.04.2022
Umowa zawarta z:
Jerzy Wilczak
Przedmiot umowy:
Umowa o dzieło - wykonanie ekspertyzy na bulwarach Rzeki Warty w Koninie
Wartość umowy:
5 208,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022

26/OS/2022 -26584

Data zawarcia:
01.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Arkadiusz Parus
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.03.2022

22/IN/2022 -27052

Data zawarcia:
01.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
28.02.2023
Umowa zawarta z:
Andrzej Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE – ANDRZEJ KOWALCZYK
Oława, pl. Zamkowy 24A, NIP: 912-110-33-30, REGON: 933009579
Przedmiot umowy:
Utrzymania pełnej funkcjonalności sprzętowej i programowej routera Cisco Catalyst 8500-12X (SN: TTM24330AWG) (wykonawca dokona aktywacji umowy serwisowej typu SmartNet 8x5xNBD w firmie Cisco Systems, Inc.)
Wartość umowy:
36 518,70 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.04.2022

13/AG/2022 -21483

Data zawarcia:
01.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2022
Umowa zawarta z:
Archimika Studio Architektury Monika Majerkowska, ul. Suwalska 25/27 lok. 3, 93-176 ŁÓDŹ
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest przygotowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej na przebudowę i wyposażenie Urzędu Miejskiego w Koninie (plac Wolności 1) w celu stworzenia nowych funkcji wraz z przygotowaniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wartość umowy:
15 990,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.04.2022

10/OR/2022 -28419

Data zawarcia:
01.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
21.04.2022
Umowa zawarta z:
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
Przedmiot umowy:
umowa dot.: przeprowadzenia kursów jednodniowych (8 godzin zegarowych) z zakresu zarządzania projektami realizowanego w ramach projektu: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”,
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.04.2022

11/OR/2022 -28421

Data zawarcia:
01.04.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.05.2022
Umowa zawarta z:
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
Przedmiot umowy:
umowa dot.: przeprowadzenia kursów jednodniowych (8 godzin zegarowych) z zakresu zarządzania projektami realizowanego w ramach projektu: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”,
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.04.2022

8/OR/2022 -19876

Data zawarcia:
31.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.05.2022
Umowa zawarta z:
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. reprezentowane przez: Tomasza Nieściór - Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Sprzedaży Zewnętrznej;
Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 665-00-17-907, reprezentowany przez:
Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina
Przedmiot umowy:
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie.
Wartość umowy:
766 875,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.03.2022

11/GM/2022 -28080

Data zawarcia:
31.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
BIURO GEODEZYJNE inż. Antoni Grobelny
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.03.2022

71/KSS/2022 -26255

Data zawarcia:
31.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja System Aktywizacji Seniora w Łodzi, 90 -151 Łódź, ul. J. Muszyńskiego 2
Przedmiot umowy:
„Przygotowanie polityki senioralnej dla Miasta Konina” na lata 2022-2030 w ramach realizacji projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” w ramach dofinansowania z Programu ROZWÓJ LOKALNY
Wartość umowy:
30 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.03.2022

9/OR/2022 -26085

Data zawarcia:
31.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.04.2022
Umowa zawarta z:
Anastasiya Sakharova
Przedmiot umowy:
• pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie,
• pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy,
• pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
Wartość umowy:
6 304,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.03.2022

3/UA/2022 -7437

Data zawarcia:
31.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
JOANNA LITYŃSKA-DWORNICZAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OGRODY JOANNA LITYŃSKA-DWORNICZAK.
ul. Stalowa 4/10, 59-400 Jawor, NIP 695-147-28-94,
Przedmiot umowy:
opracowanie Standardów dbania o przestrzeń miejską
w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
Wartość umowy:
46 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.03.2022

20/RI/2022 -25565

Data zawarcia:
30.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Foto Sypniewski Maciej Sypniewski
Przedmiot umowy:
Wykonanie i przekazanie zdjęć na potrzeby projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.
Wartość umowy:
11 070,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.03.2022

47/WO/2022 -27347

Data zawarcia:
30.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
17.03.2022
Umowa zawarta z:
VULCAN Sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław
Przedmiot umowy:
Przedłużenie licencji na korzystanie z aplikacji Dotacje
Wartość umowy:
8 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.03.2022

25/OS/2022 -25019

Data zawarcia:
25.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
14.07.2022
Umowa zawarta z:
Andrzej Juśkiewicz
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
50 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.03.2022

12/AG/2022 -22251

Data zawarcia:
25.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
ARTBAU Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 109, 93-320 Mszczonów
Przedmiot umowy:
Przedmiotem zamówienia opracowanie koncepcji jednolitego oznaczenia poziomego i pionowego dla budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w ramach realizacji projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Wartość umowy:
9 840,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.03.2022

9/GM/2022 -25149

Data zawarcia:
24.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
GEO-STAR Usługi Geodezyjne s.c
Józef Starczyński, Paweł Gorgolewski
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

21/IN/2022 -5558

Data zawarcia:
24.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.06.2022
Umowa zawarta z:
TELION Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Zaprojektowanie linii światłowodowej łączącej powstający budynek Ciepłowni Geotermalnej. Roboty budowlane obejmujące wykonanie na podstawie przygotowanego projektu linii światłowodowej łączącej powstający budynku Ciepłowni Geotermalnej ul. Podwale z linią światłowodową sieci KoMAN biegnąca wzdłuż Trasy Warszawskiej.
Zaprojektowanie linii światłowodowej łączącej budynek MOSiR przy ul. Kurów 1 z linią światłowodową sieci KoMAN biegnąca wzdłuż ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wartość umowy:
41 205,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.03.2022

16/GK/2022 -25374

Data zawarcia:
24.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2024
Umowa zawarta z:
Mechanika Blacharstwo Lakiernictwo Zbyszek Berezowski,
z siedzibą: Kozarzewek 1, 62-530 Kazimierz Biskupi,
Przedmiot umowy:
„Prowadzenie jednego całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu Miasta Konina i przekazanie na parking strzeżony na podstawie art. 130a ust.1 i 2 oraz art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 ze zm.).
Wartość umowy:
60 885,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.03.2022

12/GK/2022 -24708

Data zawarcia:
23.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Maciej Zaradzki
NIP 665-182-42-60 , REGON 311511493
reprezentowana przez:
Macieja Zaradzkiego - właściciela
Przedmiot umowy:
Obsługa ogólnodostępnego szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie miasta Konina– część I
(szalet przy ul. Aleje 1-go Maja 18a)
Wartość umowy:
101 598,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

13/GK/2022 -24716

Data zawarcia:
23.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Maciej Zaradzki
NIP 665-182-42-60 , REGON 311511493
reprezentowana przez:
Macieja Zaradzkiego - właściciela
Przedmiot umowy:
Obsługa ogólnodostępnego szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie miasta Konina– część II
(szalet przy ul. 11 Listopada 7)
Wartość umowy:
112 668,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

14/GK/2022 -25367

Data zawarcia:
23.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2024
Umowa zawarta z:
Mechanika Blacharstwo Lakiernictwo Zbyszek Berezowski,
z siedzibą: Kozarzewek 1, 62-530 Kazimierz Biskupi,
Przedmiot umowy:
„Świadczenie całodobowych usług, przez 7 dni w tygodniu w zakresie holowania pojazdów usuniętych z dróg z terenu Miasta Konina i przekazanie na parking strzeżony na podstawie art. 130a ust.1 i 2 oraz art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U z 2011 r. Nr 143, poz. 845 ze zm.).
Wartość umowy:
6 145 550,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.03.2022

15/GK/2022 -25866

Data zawarcia:
23.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Anna Woźniak, ul. Niedźwiedzia 50/1, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
10 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.03.2022

24/WZ/2022 -25106

Data zawarcia:
22.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
P.T.H.U. „KONIN” Spółka z o.o.
Przedmiot umowy:
Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy
Wartość umowy:
24 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

25/WZ/2022 -25090

Data zawarcia:
22.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Dom Pomocy Społecznej w Koninie
Przedmiot umowy:
Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców
Wartość umowy:
16 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

69/KSS/2022 -24678

Data zawarcia:
22.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
28.10.2022
Umowa zawarta z:
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Matejki 18a, 62 - 510 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja sportowych i turystycznych imprez żeglarskich
Wartość umowy:
7 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

70/KSS/2022 -24680

Data zawarcia:
22.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży ,,Otwarcie”, ul. Kilińskiego 1 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Otwarci na zdrowie - piknik rodzinny
Wartość umowy:
4 999,95 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

19/IN/2022 -20836

Data zawarcia:
21.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
04.04.2023
Umowa zawarta z:
REBEL IT Magdalena Ostrowska, z siedzibą w Warszawie (01-560), ul. Teodora Toeplitza 2/62
Przedmiot umowy:
Zakup oprogramowania 530 licencji ESET PROTECT Complete ON-PREM
Wartość umowy:
39 309,57 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.03.2022

22/WZ/2022 -25439

Data zawarcia:
21.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Foto Akraj Andrzej Krajewski
Przedmiot umowy:
wykonanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.03.2022

23/WZ/2022 -25438

Data zawarcia:
21.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Kupczyk Studio Franciszek Kupczyk
Przedmiot umowy:
wykonanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.03.2022

46/WO/2022 -23589

Data zawarcia:
21.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 046,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.03.2022

66/KSS/2022 -23618

Data zawarcia:
18.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.08.2022
Umowa zawarta z:
Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, ul. Południowa 2a 62-510 Konin,
Przedmiot umowy:
Spływa kajakowy osób z niepełnosprawnościami z piknikiem
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.03.2022

67/KSS/2022 -24006

Data zawarcia:
18.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
22.11.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Towarzystwo Turystyczno –Krajoznawcze Oddział w Koninie , ul. Kolejowa 11, 62 510 Konin
Przedmiot umowy:
Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina
Wartość umowy:
8 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.03.2022

19/WZ/2022 -24789

Data zawarcia:
18.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
18.03.2022
Umowa zawarta z:
Sypniewski Maciej "Foto Sypniewski"
Przedmiot umowy:
wykonywanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.03.2022

20/WZ/2022 -24792

Data zawarcia:
18.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
18.03.2022
Umowa zawarta z:
Studio Fotograficzne Małgorzata Zielińska
Przedmiot umowy:
Wykonywanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.03.2022

21/WZ/2022 -24790

Data zawarcia:
18.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
18.03.2022
Umowa zawarta z:
Studio Foto Raj
Przedmiot umowy:
Wykonywanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.03.2022

24/OS/2022 -22423

Data zawarcia:
18.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.10.2022
Umowa zawarta z:
Paweł i Ewa Gorgolewscy
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.03.2022

68/KSS/2022 -23510

Data zawarcia:
17.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
12.09.2022
Umowa zawarta z:
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina z siedzibą w Koninie ul. Dworcowa 2,
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
#Złap_za_wiosło!
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.03.2022

13/WZ/2022 -23947

Data zawarcia:
16.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie-Chorzniu
Przedmiot umowy:
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.03.2022

14/WZ/2022 -24054

Data zawarcia:
16.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
16.03.2022
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie
Przedmiot umowy:
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.03.2022

15/WZ/2022 -24056

Data zawarcia:
16.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
16.03.2022
Umowa zawarta z:
OSP w Koninie-Morzysławiu
Przedmiot umowy:
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.03.2022

16/WZ/2022 -24062

Data zawarcia:
16.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
16.03.2022
Umowa zawarta z:
OSP Konin-Gosławice
Przedmiot umowy:
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.03.2022

17/WZ/2022 -24073

Data zawarcia:
16.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
16.03.2022
Umowa zawarta z:
OSP Cukrownia Gosławice w Koninie
Przedmiot umowy:
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.03.2022

18/WZ/2022 -24091

Data zawarcia:
16.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
16.03.2022
Umowa zawarta z:
OSP Konin-Grójec
Przedmiot umowy:
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.03.2022

45/WO/2022 -22184

Data zawarcia:
16.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
657,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.03.2022

1/SO/2022 -SO.5010

Data zawarcia:
15.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Prezydent Miasta Konina - Julita Łukomska
Przedmiot umowy:
Umowa Zlecenie - Rejestr Wyborców 2022
Wartość umowy:
1 975,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.03.2022

2/SO/2022 -5010.3.

Data zawarcia:
15.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
PREZYDENT MIASTA KONIN - ADAM KRYSIAK
Przedmiot umowy:
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022
Wartość umowy:
1 975,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.03.2022

3/SO/2022 -5010.3.

Data zawarcia:
15.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
PREZYDENT MIASTA KONINA - MARZENA DOBRYCHŁOP
Przedmiot umowy:
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022
Wartość umowy:
1 975,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.03.2022

4/SO/2022 -5010.3.

Data zawarcia:
15.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
PREZYDENT MIASTA KONINA - KATARZYNA TORZEWSKA
Przedmiot umowy:
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022
Wartość umowy:
1 975,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.03.2022

44/WO/2022 -22185

Data zawarcia:
15.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 444,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.03.2022

5/SO/2022 -5010.3.

Data zawarcia:
15.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
PREZYDENT MIASTA KONINA - TOMASZ SĘKOWSKI
Przedmiot umowy:
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022
Wartość umowy:
1 975,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.03.2022

6/SO/2022 -5010.3.

Data zawarcia:
15.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
PREZYDENT MIASTA KONINA - MACIEJ BŁASZCZYK
Przedmiot umowy:
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022
Wartość umowy:
1 975,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.03.2022

63/KSS/2022 -22356

Data zawarcia:
14.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
28.06.2022
Umowa zawarta z:
Klub Sportowy Copacabana z siedzibą w Koninie ul. Stefanii Esse 19, 62-500 Konin, pisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000428533,
Przedmiot umowy:
XIX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu
Wartość umowy:
7 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.03.2022

64/KSS/2022 -22433

Data zawarcia:
14.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
10.07.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Korty”, ul. Sosnowa 10a, 62 - 510 Konin
Przedmiot umowy:
: Liga tenisa ziemnego, turnieje tenisowe
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.03.2022

65/KSS/2022 -22431

Data zawarcia:
14.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
28.07.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja ,,Jeszcze więcej sportu” z siedzibą w Kole ul. Kolejowa 12/10
Przedmiot umowy:
Samsung River Triathlon Series Konin
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.03.2022

19/RI/2022 -22355

Data zawarcia:
11.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
stadtraum Polska Sp. z o.o., 61-693 Poznań, ul. Drużbickiego 11
NIP 972-10-91-859 REGON: 634572004
Przedmiot umowy:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową. Zadanie jest realizowane w ramach zadania pn. „Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO).”
Wartość umowy:
88 049,01 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.03.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-30
Informacje:
Zmiana umowy w zakresie:
- terminu wykonania zamówienia
- płatności za I i II cześć zamówienia. Ogólna kwota umowy bez zmian.

Numer aneksu: 2
Data aneksu: 2022-07-29
Informacje:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową, w ramach zadania inwestycyjnego "Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)"

Numer aneksu: 3
Data aneksu: 2022-09-01
Informacje:
Przesunięcie terminu realizacji umowy.


1/KS/2022 -20754

Data zawarcia:
11.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Doradztwo Podatkowe Przemysław Roszkowski ; Warszawa 01-142 ul. Sokołowskiej 11/66
Przedmiot umowy:
świadczenie usług doradczych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) ,doradztwa podatkowego i inne doradztwo zgodnie z potrzebami
Wartość umowy:
56 284,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.03.2022

23/OS/2022 -17671

Data zawarcia:
08.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.05.2022
Umowa zawarta z:
Halina Nawrocka
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.03.2022

18/RI/2022 -19500

Data zawarcia:
08.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
do 30.04.2024 r.
Umowa zawarta z:
Wydawnictwo – Przegląd Koniński Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest napisanie 8 artykułów prasowych sponsorowanych o charakterze informacyjno-promocyjnym
Wartość umowy:
9 210,60 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.03.2022

11/GK/2022 -19479

Data zawarcia:
07.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
9 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Umowa zawarta z:
Firma MAKI architekci sp. z o.o.,
ul. Wesele 6/6,
30-127 Kraków
NIP 677 944 29 65
REGON 382944587
reprezentowana przez:
Kamila Mądralę – Prezesa Zarządu, oraz
Katarzynę Maury – Członka Zarządu
Przedmiot umowy:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie.
Wartość umowy:
303 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.03.2022

8/GK/2022 -18165

Data zawarcia:
04.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2023
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
NIP 665-000-12-14 , REGON - 31001854300000, reprezentowanym przez:
Michała Zawadzkiego – Prezesa Zarządu,
Przedmiot umowy:
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I.
Wartość umowy:
318 199,93 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.03.2022

9/GK/2022 -18166

Data zawarcia:
04.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2023
Umowa zawarta z:
KONSORCJUM
Firma EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski
z siedzibą: Kolno 35, 62-590 Golina
NIP 665 269 93 19 REGON 301378346
Firma EKO-FLORA Nowoczesna Zieleń Dorota Hańczewska
z siedzibą: Kolno 35, 62-590 Golina
NIP 665 235 45 14 REGON 362379016,
reprezentowanym przez:
Mateusz Hańczewski – lider Konsorcjum
Przedmiot umowy:
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II.
Wartość umowy:
632 760,37 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.03.2022

10/GK/2022 -18168

Data zawarcia:
04.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2023
Umowa zawarta z:
Zakład Usługowo-Handlowy „AGROMAX” Piotr Zbyszewski
z siedzibą: Wola Podłężna ul. Sosnowa 13, 62-510 Konin
NIP 665-001-24-13 REGON 310332937 , reprezentowanym przez:
Piotr Zbyszewski - właściciel
Przedmiot umowy:
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III
Wartość umowy:
587 488,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.03.2022

22/OS/2022 -19171

Data zawarcia:
04.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Jarosław Jaskulski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.03.2022

8/GM/2022 -19937

Data zawarcia:
03.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Rzeczoznawca Majątkowy Urszula Żurawska-Lipska
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.03.2022

43/WO/2022 -19424

Data zawarcia:
03.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły
Wartość umowy:
750,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.03.2022

16/RI/2022 -19206

Data zawarcia:
03.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
Przedmiot umowy:
Przeprowadzenie Kampanii dla młodzieży „Być Przedsiębiorcą” w ramach zadania Realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości realizowanego z projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa
Wartość umowy:
65 989,50 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.03.2022

17/RI/2022 -19206

Data zawarcia:
03.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2023
Umowa zawarta z:
Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.03.2022

14/COP/2022 -19054

Data zawarcia:
03.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
13.08.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker z siedzibą w Koninie ul. Rybacka 7
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami
Wartość umowy:
7 090,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.03.2022

15/COP/2022 -19057

Data zawarcia:
03.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
06.07.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Młodzi Lokalsi z siedzibą w Koninie ul. 3 Maja 1-3
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Debaty Młodych:Konin 2022
Wartość umowy:
1 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.03.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-30
Informacje:
Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji zadania publicznego od 04.07.2022 do 20.09.2022 r. Aneks nie powoduje zmian finansowych.


2/UA/2022 -6882

Data zawarcia:
02.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.11.2022
Umowa zawarta z:
Monika Arczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska
Przedmiot umowy:
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.03.2022

14/RI/2022 -18680

Data zawarcia:
01.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą na wykonanie szczegółowych an
Umowa zawarta z:
LEGALLY.SMART Latymowicz, Liżewski, Rozbicka – Cieślińska, Tkaczyk Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska
Przedmiot umowy:
Wykonanie „Dokumentacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (przedmiot zamówienia) na przygotowanie wytycznych do opracowania szczegółowej analizy budowania partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Wartość umowy:
46 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.02.2022

1/UA/2022 -6882

Data zawarcia:
01.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.11.2022
Umowa zawarta z:
Monika Arczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska
Przedmiot umowy:
Opracowanie Programu „Zielona przestrzeń” – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
Wartość umowy:
115 005,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.03.2022

7/GM/2022 -19088

Data zawarcia:
01.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
HFS Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.03.2022

15/RI/2022 -18454

Data zawarcia:
01.03.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Epiqe Creative Agata Goldman
Przedmiot umowy:
Obsługa fanpage na Facebooku pod nazwą „Konin dla Biznesu” oraz przeprowadzenie kampanii w systemie reklamowym Facebook Ads.
Wartość umowy:
3 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.03.2022

13/RI/2022 -18582

Data zawarcia:
28.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
22.04.2022
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
NIP 665-000-13-26 REGON 310025187,
reprezentowanym przez: Urszulę Małek – Prokurenta, Izabelę Kowalewską - Prokurenta
Przedmiot umowy:
Opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina – etap IV”
Wartość umowy:
467 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.02.2022

62/KSS/2022 -18419

Data zawarcia:
28.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.01.2023
Umowa zawarta z:
Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
„Plan Smart City – Konin” w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
Wartość umowy:
99 507,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.03.2022

21/OS/2022 -13265

Data zawarcia:
26.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
17.06.2022
Umowa zawarta z:
Ireneusz Jestratjew
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.02.2022

13/COP/2022 -17016

Data zawarcia:
25.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Powiat koniński
Przedmiot umowy:
Dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej
Wartość umowy:
44 784,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.02.2022

61/KSS/2022 -17792

Data zawarcia:
25.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2023
Umowa zawarta z:
Koniński Dom Kultury, plac Niepodległości 1, 62-510 Konin
NIP 665-10-11-404 REGON 001307261
Przedmiot umowy:
opracowanie dokumentacji technicznej - Zielony i pasywny Amfiteatr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Wartość umowy:
910 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.02.2022

6/OR/2022 -15532

Data zawarcia:
24.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
24.03.2022
Umowa zawarta z:
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22 60-818 Poznań
Przedmiot umowy:
Warsztaty z zakresu wypracowania i rozwiązań i pracy w grupie (13 osób)
Wartość umowy:
4 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.02.2022

7/OR/2022 -15554

Data zawarcia:
24.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.04.2022
Umowa zawarta z:
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, ul. Sienkiewicza 22 60-818 Poznań
Przedmiot umowy:
Warsztaty z zakresu wypracowania rozwiązań i pracy w grupie (17 osób)
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.02.2022

6/GK/2022 -16699

Data zawarcia:
23.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.12.2023
Umowa zawarta z:
NEXTBIKE POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą ul. Przasnyska 6B,
01-756 Warszawa
Przedmiot umowy:
Kompleksowa obsługa systemu wypożyczalni Konińskiego Roweru Miejskiego (KRM)
Wartość umowy:
559 994,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.02.2022

11/AG/2022 -5681

Data zawarcia:
23.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
23.02.2022
Umowa zawarta z:
EGIDA&POLISH GROUP Sp. z o.o.
Sławsk 91, 62-586 Rzgów
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacji i napraw systemu monitoringu wizyjnego Miasta Konina, składającego się 86 punktów kamerowych wraz z urządzeniami transmisyjnymi oraz systemem obserwacji i rejestracji obrazu.
Wartość umowy:
26 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.02.2022

1/OI/2022 -16807

Data zawarcia:
23.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
18.03.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Tłumaczenie ustne (z języka francuskiego na język polski i odwrotnie) w trakcie pobytu delegacji Miasta Konina reprezentującej Wielkopolską Dolinę Energii na targach inwestycyjnych MIPIM 2022 w Cannes we Francji, w dniach 15-18.03.2022 r.
Wartość umowy:
8 730,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.02.2022

4/SL/2022 -12849

Data zawarcia:
23.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
15 lat
Umowa zawarta z:
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie
ul. 3 Maja 21
62-500 Konin
Przedmiot umowy:
umowa dotycząca budowy, finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie powstałych przy udziale finansowym Miasta Konina w budynku mieszkalnym wielorodzinnym „Dom Seniora” w Koninie oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego
Wartość umowy:
18 212 547,89 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.02.2022

5/SL/2022 -10376

Data zawarcia:
23.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
15 lat
Umowa zawarta z:
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie
ul. 3 Maja 21
62-500 Konin
Przedmiot umowy:
umowa dotycząca budowy, finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie powstałych przy udziale finansowym Miasta Konina w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Koninie, przy ul. Obrońców Westerplatte oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego
Wartość umowy:
6 329 877,15 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.02.2022

6/SL/2022 -16316

Data zawarcia:
23.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
15 lat
Umowa zawarta z:
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie
ul. 3 Maja 21
62-500 Konin
Przedmiot umowy:
umowa dotycząca budowy, finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie powstałych przy udziale finansowym Miasta Konina w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego
Wartość umowy:
9 949 638,33 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.02.2022

6/GM/2022 -16530

Data zawarcia:
22.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
CASA Biuro Wyceny Nieruchomości Daniel Płócienniczak
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.02.2022

7/GK/2022 -16721

Data zawarcia:
22.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Piotr Tomaszewski, ul. Świerkowa 35A , 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
37 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.02.2022

20/OS/2022 -6578

Data zawarcia:
22.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.08.2022
Umowa zawarta z:
Wiesław Kapral
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
14 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
23.02.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-08-10
Informacje:
Zmiana terminu realizacji umowy


1/BP/2022 -15487

Data zawarcia:
21.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
16.12.2022
Umowa zawarta z:
Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Drukarnia w Poznaniu
Przedmiot umowy:
Usługa składu, łamania, drukowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dwumiesięcznika „Koniński Informator Samorządowy”
Wartość umowy:
19 947,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.03.2022

3/SL/2022 -16316

Data zawarcia:
21.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
15 lat
Umowa zawarta z:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955
Przedmiot umowy:
finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta Konin w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie przy ul. Wodnej
Wartość umowy:
9 949 638,33 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.02.2022

19/OS/2022 -5590

Data zawarcia:
18.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.07.2022
Umowa zawarta z:
Wiesław Kapral
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
14 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.02.2022

42/WO/2022 -14766

Data zawarcia:
18.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
765,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.02.2022

18/OS/2022 -7500

Data zawarcia:
17.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2022
Umowa zawarta z:
Interco PHU Zbigniew Mendza
Przedmiot umowy:
realizacja usługi polegającej na wykonaniu pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 z użyciem drona na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
2 950,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.02.2022

5/GK/2022 -15106

Data zawarcia:
17.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koninie, ul. Gajowa 7a, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
,,Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Konina” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
Wartość umowy:
99 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.02.2022

16/OS/2022 -12669

Data zawarcia:
16.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
14.12.2022
Umowa zawarta z:
Zuzanna Piekarska
Przedmiot umowy:
dotacja do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
2 950,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.02.2022

10/AG/2022 -14179

Data zawarcia:
16.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Zakład Instalacji Urządzeń Alarmowych Marek Skąpski
Przedmiot umowy:
Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie
Wartość umowy:
14 883,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.02.2022

41/WO/2022 -15589

Data zawarcia:
16.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola Samorządowego
w Starym Mieście
Wartość umowy:
1 900,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
16.02.2022

40/WO/2022 -12525

Data zawarcia:
15.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
596,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.02.2022

60/KSS/2022 -13233

Data zawarcia:
14.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
UKS MTB SMECZ
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
Wartość umowy:
8 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.02.2022

12/RI/2022 -14704

Data zawarcia:
14.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
Przedmiot umowy:
Przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadanie pn.” Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice” do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie
Wartość umowy:
7 170,90 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.02.2022

15/OS/2022 -7053

Data zawarcia:
14.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Bartoszem Jędrzejczakiem
Ewą Jędrzejczak
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.02.2022

12/COP/2022 -13216

Data zawarcia:
14.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
14.06.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja Dobry Rytm z siedzibą w Koninie ul. Jana Zemełki 36
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Pociągiem do tańca- integracyjny spektakl taneczny.
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.02.2022

17/OS/2022 -6983

Data zawarcia:
14.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Michałem Dąbek
Agnieszką Dąbek
Przedmiot umowy:
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
14 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
15.02.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-18
Informacje:
Aneks zmieniający numer rachunku na który ma zostać przekazana dotacja


14/OS/2022 -10284

Data zawarcia:
11.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Joanna Łuczak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.02.2022

10/RI/2022 -9239

Data zawarcia:
11.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.02.2023
Umowa zawarta z:
Konsorcjum pod nazwą: Instytut Badawczy IPC sp. z.o.o. & Lider Projekt Sp. z.o.o.
Lider Konsorcjum - Lider Projekt Sp. z.o.o., al. Karola Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
Partner Konsorcjum: Instytut Badawczy IPC sp. z.o.o., ul. Aleksandra Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław,
Przedmiot umowy:
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina polegające na świadczeniu usługi doradztwa eksperckiego polegającego na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) na podstawie współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji oraz zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku
Wartość umowy:
86 100,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.02.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-04-21
Informacje:
zmiana treści Załącznika Nr 1 do umowy Nr 10/RI/2022-9239 z dnia 11.02.2022 r.


11/RI/2022 -9239

Data zawarcia:
11.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
02.02.2023
Umowa zawarta z:
Konsorcjum pod nazwą: Instytut Badawczy IPC sp. z.o.o. & Lider Projekt Sp. z.o.o. w skład którego wchodzą:
Lider Konsorcjum: Lider Projekt Sp. z.o.o., al. Karola Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
Partner Konsorcjum: Instytut Badawczy IPC sp. z.o.o., ul. Aleksandra Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
Przedmiot umowy:
Przetwarzanie powierzonych danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.02.2022

13/OS/2022 -12080

Data zawarcia:
10.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.12.2022
Umowa zawarta z:
inż. leśnictwa Marek Niezabitowski
Przedmiot umowy:
usługi dendrologiczne
Wartość umowy:
5 600,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.02.2022

9/RI/2022 -12815

Data zawarcia:
10.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2023
Umowa zawarta z:
„AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
zakup usługi biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji oraz zatwierdzenia przygotowanych przez Zamawiającego sprawozdań z realizacji projektu wraz z zestawieniem dokumentów księgowych w ramach realizacji projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, co będzie potwierdzone przygotowanym Protokołem z badania biegłego rewidenta.
Wartość umowy:
14 514,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.02.2022

4/GN/2022 -11655

Data zawarcia:
09.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Biuro Nieruchomości CONSTANS
Przedmiot umowy:
Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2022 roku
Wartość umowy:
12 270,48 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.02.2022

5/GN/2022 -11657

Data zawarcia:
09.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
WIKA Błażej Wojdak
Przedmiot umowy:
Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2022 roku
Wartość umowy:
10 080,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.02.2022

6/GN/2022 -11659

Data zawarcia:
09.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
GEOWIK Wiktor Kasprzyk
Przedmiot umowy:
Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2022 roku
Wartość umowy:
33 456,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.02.2022

5/GM/2022 -13667

Data zawarcia:
09.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Junkiert Przemysław Investment
Przedmiot umowy:
Dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.02.2022

59/KSS/2022 -12863

Data zawarcia:
08.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Klub Sportowy GÓRNIK KONIN
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej mężczyzn
Wartość umowy:
450 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
08.02.2022

4/GM/2022 -12555

Data zawarcia:
08.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Elżbieta Kubacka Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych „VERTICAL
Przedmiot umowy:
Umowa na dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.02.2022

18/IN/2022 -10555

Data zawarcia:
07.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
F&M Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ulicy Spółdzielców 12
Przedmiot umowy:
Serwis klimatyzacji w serwerowniach UM Konin
Wartość umowy:
6 252,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.02.2022

8/RI/2022 -11508

Data zawarcia:
07.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.04.2024
Umowa zawarta z:
Wydawnictwo – Przegląd Koniński Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
publikacja artykułów sponsorowanych o charakterze informacyjno-promocyjnym
Wartość umowy:
40 344,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.02.2022

57/KSS/2022 -9240

Data zawarcia:
04.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
do czasu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
Umowa zawarta z:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
al.1-go Maja 9
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
Wartość umowy:
10 949,35 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022

7/RI/2022 -9105

Data zawarcia:
04.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.03.2022
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa „Inwest-Bud” Sparażynski Zdzisław, ul. Begoniowa 14, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz
z kosztorysem, na planowane zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie”.
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022

58/KSS/2022 -10749

Data zawarcia:
04.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Koniński Klub Golfowy
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.02.2022

39/WO/2022 -11195

Data zawarcia:
03.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
3 309,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022

6/COP/2022 -10612

Data zawarcia:
03.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
07.06.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego o/Konin z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Z kulturą za pan brat
Wartość umowy:
3 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022

7/COP/2022 -10632

Data zawarcia:
03.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
28.08.2022
Umowa zawarta z:
Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie SkateKon z siedzibą w Koninie ul. 3 Maja 1-3
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Integracja Konińskiego środowiska rolkarskiego.
Wartość umowy:
8 960,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022

8/COP/2022 -10640

Data zawarcia:
03.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.07.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywne Zatorze z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Senior w podróży
Wartość umowy:
8 250,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022

9/COP/2022 -10659

Data zawarcia:
03.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
25.06.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie ul. Dworcowa 13
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Konin czasów Napoleona-książka, wystawa, konkurs
Wartość umowy:
7 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-23
Informacje:
Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół MBP w Koninie.


10/COP/2022 -10746

Data zawarcia:
03.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
24.06.2022
Umowa zawarta z:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin z siedzibą w Koninie ul. Harcerska 4
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Remont harcówki VII Szczepu Harcerskiego w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-06-21
Informacje:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów przez ZHP Konin. Aneks dotyczy przesunięcia terminu realizacji zadania publicznego i przesunięć kosztorysowych.


11/COP/2022 -11813

Data zawarcia:
03.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
14.05.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Akcja Konin z siedzibą w Koninie ul. 3 Maja 1-3
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Żydowski Konin-miejsce nie tylko na mapie
Wartość umowy:
9 900,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.02.2022

38/WO/2022 -10265

Data zawarcia:
02.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
821,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.02.2022

3/COP/2022 -10558

Data zawarcia:
02.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja Barwy Kultury z siedzibą w Koninie ul. Żeglarska 2c
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Integracyjny Festiwal Piosenki Razem
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.02.2022

4/COP/2022 -10742

Data zawarcia:
02.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
24.06.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Powiatowy w Koninie ul. Noskowskiego 1a
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Rodzinny Festyn Integracyjny W zdrowym stylu
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.02.2022

5/COP/2022 -10579

Data zawarcia:
02.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
15.09.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego o/Konin z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a
Przedmiot umowy:
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Aktywni w przestrzeni 2022
Wartość umowy:
6 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.02.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-07-14
Informacje:
Aneks dotyczy zmiany miejsca realizacji zadania publicznego.


14/IN/2022 -4482

Data zawarcia:
01.02.2022
Miejsce zawarcia:
Łódź
Umowa obowiązuje do dnia:
31.01.2023
Umowa zawarta z:
Ośrodek Produkcyjno–Wdrożeniowy Doskomp Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem 93–465 Łódź, ul. Dubois 114/116
Przedmiot umowy:
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego „Centralny Rejestr VAT dla JST”
Wartość umowy:
6 844,31 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

15/IN/2022 -4462

Data zawarcia:
01.02.2022
Miejsce zawarcia:
Łódź
Umowa obowiązuje do dnia:
31.01.2023
Umowa zawarta z:
Ośrodek Produkcyjno–Wdrożeniowy Doskomp Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem 93–465 Łódź, ul. Dubois 114/116
Przedmiot umowy:
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego „Fakturowanie”
Wartość umowy:
7 083,57 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

12/OS/2022 -7162

Data zawarcia:
01.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
29.07.2022
Umowa zawarta z:
Małgorzata Jędrzejczak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.01.2022

16/IN/2022 -5566

Data zawarcia:
01.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Grzegorz Kędziora Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne
Przedmiot umowy:
wsparcie VMware
Wartość umowy:
4 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.02.2022

17/IN/2022 -5571

Data zawarcia:
01.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
JOLKON Konrad FAMULSKI
Przedmiot umowy:
wsparcie Microsoft
Wartość umowy:
3,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.02.2022

5/RI/2022 -7866

Data zawarcia:
01.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.04.2024
Umowa zawarta z:
Eurozet Sp. z o.o., Warszawa ul. Żurawia 8
Przedmiot umowy:
Produkcja i emisja spotów reklamowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dot. projektu pn. "Zielone Korytarze Miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.02.2022

6/RI/2022 -8595

Data zawarcia:
01.02.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.04.2024
Umowa zawarta z:
Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa ul. Fabryczna 5A
Przedmiot umowy:
Produkcja i emisja spotów reklamowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dot. projektu pn. "Zielone Korytarze Miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"
Wartość umowy:
14 819,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
01.02.2022

11/OS/2022 -7161

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Zofia Żmuda
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany sytemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.01.2022

50/KSS/2022 -9347

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Aeroklub Koniński
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.01.2022

51/KSS/2022 -9348

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne HETMAN
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach
Wartość umowy:
17 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.01.2022

52/KSS/2022 -9356

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Uczniowski Klub Pływacki "REKIN" Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.01.2022

53/KSS/2022 -9350

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo – koszykówka na wózkach
Wartość umowy:
55 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.01.2022

54/KSS/2022 -9345

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Konin
Przedmiot umowy:
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i WLLP dla dzieci i młodzieży z Konina
Wartość umowy:
18 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.01.2022

55/KSS/2022 -9343

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Klub Sportowy APR Oranje Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej,
biorących udział w rozgrywkach WZPN
Wartość umowy:
70 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.01.2022

56/KSS/2022 -9335

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Akademia Tenisowa w Koninie
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.01.2022

35/WO/2022 -10236

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Spółdzielnia Socjalna SPORT I REHABILITACJA
Przedmiot umowy:
refundacja kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
Wartość umowy:
30 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
31.01.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-03-28
Informacje:
zmiana stawki za 1 km


36/WO/2022 -5587

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 975,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.02.2022

37/WO/2022 -2069

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 621,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
02.02.2022

2/SL/2022 -12849

Data zawarcia:
31.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
15 lat
Umowa zawarta z:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Przedmiot umowy:
finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta Konin w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dom Seniora w Koninie
Wartość umowy:
18 212 547,89 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
09.02.2022

9/AG/2022 -7611

Data zawarcia:
28.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
Przedmiot umowy:
Użyczenie garaży o powierzchni 40 m2 położonych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie przy ul. Dworcowej 13.
Wartość umowy:
8 856,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.01.2022

33/WO/2022 -9719

Data zawarcia:
28.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 188,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.01.2022

34/WO/2022 -6228

Data zawarcia:
28.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie „Leszczynowa Górka”.
Wartość umowy:
2 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.01.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-04-13
Informacje:
Zmiana samochodu.


2/COP/2022 -7959

Data zawarcia:
27.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.05.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości
Przedmiot umowy:
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Przyszłość na dwóch kołach-budowa elektrycznego roweru.
Wartość umowy:
5 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.01.2022

29/WO/2022 -5997

Data zawarcia:
26.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
VULCAN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
Przedmiot umowy:
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 za pomocą systemu komputerowego
Wartość umowy:
15 188,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2022

30/WO/2022 -5382

Data zawarcia:
26.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
VULCAN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
Przedmiot umowy:
Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 za pomocą systemu komputerowego.
Wartość umowy:
10 920,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2022

31/WO/2022 -4022

Data zawarcia:
26.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 429,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2022

8/AG/2022 -5666

Data zawarcia:
26.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Flortech Sp. z o.o., ul. Sulańska 1, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Monitorowanie i przeglądy systemu sygnalizacji pożarowej.
Wartość umowy:
44 526,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2022

3/GM/2022 -8391

Data zawarcia:
26.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
ESTATE SOLUTION Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
26.01.2022

32/WO/2022 -9042

Data zawarcia:
26.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Koninie
Przedmiot umowy:
refundacja kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły
Wartość umowy:
95 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.01.2022

4/RI/2022 -9664

Data zawarcia:
26.01.2022
Miejsce zawarcia:
Warszawa
Umowa obowiązuje do dnia:
31.03.2023
Umowa zawarta z:
Skarb Państwa - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Przedmiot umowy:
dotacja w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” na realizację projektu: "Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
Wartość umowy:
3 241 145,46 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.01.2022

49/KSS/2022 -8130

Data zawarcia:
25.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Staromorzysławska 1, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
85 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.01.2022

21/WO/2022 -5588

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
10 809,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

22/WO/2022 -5265

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 215,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

23/WO/2022 -2071

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 788,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

24/WO/2022 -2072

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 295,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

25/WO/2022 -6233

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia do ośrodka
Wartość umowy:
1 385,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2022

26/WO/2022 -6575

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
1 090,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2022

27/WO/2022 -6232

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
1 297,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

28/WO/2022 -6244

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
377,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

8/OS/2022 -6309

Data zawarcia:
24.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.10.2022
Umowa zawarta z:
Zenon Gościniak
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

9/OS/2022 -6847

Data zawarcia:
21.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Małgorzata Pydyńska
Przedmiot umowy:
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
2 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

48/KSS/2022 -6552

Data zawarcia:
21.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „START” w Koninie
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
Wartość umowy:
165 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

10/OS/2022 -7032

Data zawarcia:
21.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Dariusz Markowski
Justyna Markowska
Przedmiot umowy:
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

3/RI/2022 -4975

Data zawarcia:
21.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Rabanet Radosław Karczewski
ul. Klonowa 6
62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Hosting strony i wsparcie techniczne przy jej prowadzeniu (obsługa strony internetowej dedykowanej rewitalizacji – www.rewitalkonin.pl), monitoring funkcjonowania strony www.
Wartość umowy:
2 460,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
24.01.2022

1/SL/2022 -10376

Data zawarcia:
21.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
15 lat
Umowa zawarta z:
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Przedmiot umowy:
finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta Konin w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie przy ul. Obrońców Westerplatte
Wartość umowy:
6 329 877,15 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.02.2022

7/AG/2022 -5329

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
MANAVI Małgorzata Witkowska
Przedmiot umowy:
korzystanie z energii elektrycznej z budynku przy ul. 3 Maja 62a, do zasilania kamery monitoringu miejskiego
Wartość umowy:
1 033,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-02-01
Informacje:
We wstępie do umowy następuje nowe określenie stron:
Miastem Konin,
NIP: 665-28-99-834, REGON: 311019036,
reprezentowanym przez Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina
z upoważnienia którego działa:
Hanna Bryska – Sekretarz Miasta Konina
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
firmą MANAVI Małgorzata Witkowska z siedzibą w Koninie, ul. Makowa 7C/27
NIP: 666-140-85-34, Regon: 310270290
reprezentowaną przez:
Małgorzatę Witkowską – właściciela firmy,
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą


2/GN/2022 -6429

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Flortech Sp. z o. o. z siedzibą w 62-510 Konin,
ul. Sulańska 1
Przedmiot umowy:
Monitorowanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z jego konserwacją w budynku przy ulicy Ametystowej 1 w Koninie.
Wartość umowy:
7 143,84 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2022

3/GN/2022 -6407

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
ELKON BIS Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Błażej Grzeszczak
62-500 Konin ul. Zagórowska 20
Przedmiot umowy:
Odczyt liczników, przegląd sieci i zestawienia zużycia energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina.
Wartość umowy:
14 760,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2022

39/KSS/2022 -6825

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Koniński Dom Kultury, plac Niepodległości 1, 62-510 Konin
NIP 665-10-11-404 REGON 001307261
Przedmiot umowy:
Organizacja koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę”
Wartość umowy:
60 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2022

40/KSS/2022 -6362

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Szeroka 8, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
65 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2022

41/KSS/2022 -6359

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
w Koninie, z siedzibą w Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
121 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2022

42/KSS/2022 -7373

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Teraz Młodzież, z siedzibą w Koninie ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
64 888,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.01.2022

43/KSS/2022 -6658

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Koniński Klub Futsalu
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej - FUTSAL
Wartość umowy:
18 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

44/KSS/2022 -6623

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Młodzieżowy Klub Sportowym Sparta Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

45/KSS/2022 -6605

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja Lech Poznań Football Academy
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – realizacja zadania publicznego w 2022 roku
Wartość umowy:
6 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

46/KSS/2022 -7364

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu
Wartość umowy:
33 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

47/KSS/2022 -6504

Data zawarcia:
20.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Koninie
Przedmiot umowy:
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce
Wartość umowy:
146 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.01.2022

36/KSS/2022 -5722

Data zawarcia:
19.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
59 270,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

37/KSS/2022 -5574

Data zawarcia:
19.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Klub Bokserski „Zagłębie” Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w Boksie
Wartość umowy:
170 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

38/KSS/2022 -5635

Data zawarcia:
19.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Uczniowski Klub Sportowy SMECZ Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach
Wartość umowy:
62 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

13/IN/2022 -3217

Data zawarcia:
18.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Orange Polska Spółką Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160
Przedmiot umowy:
Umowa o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet Fiber
Wartość umowy:
1 761,24 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

2/GM/2022 -5181

Data zawarcia:
18.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
ART.MAPS Usługi Geodezyjne Artur Fudała
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

32/KSS/2022 -5451

Data zawarcia:
18.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna,
NIP 665-230-58-75
62-500 Konin ul. Wojska Polskiego 33
Przedmiot umowy:
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Wartość umowy:
6 720,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.01.2022

33/KSS/2022 -5229

Data zawarcia:
18.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "Etap", z siedzibą w Koninie ul. Wiśniowa 7, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
Wartość umowy:
100 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

34/KSS/2022 -5756

Data zawarcia:
18.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Wartość umowy:
144 842,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022

35/KSS/2022 -5623

Data zawarcia:
18.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w kolarstwie
Wartość umowy:
225 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.01.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-09-27
Informacje:
Zmienia się dotychczasowy kosztorys realizacji zadania


29/KSS/2022 -4846

Data zawarcia:
17.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Uczniowski Klub Sportowy GÓRNICZA przy ZSGE w Koninie
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w wybranych dyscyplinach sportu
Wartość umowy:
30 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

30/KSS/2022 -5518

Data zawarcia:
17.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Klub Sportowy Copacabana Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie w dyscyplinie boks
Wartość umowy:
50 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

31/KSS/2022 -5064

Data zawarcia:
17.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
Wartość umowy:
30 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

4/OS/2022 -96579

Data zawarcia:
17.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Andrzej Wróbel
Przedmiot umowy:
dotacja celowa do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

5/OS/2022 -3975

Data zawarcia:
17.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
Tadeusz Gajda
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

6/OS/2022 -4305

Data zawarcia:
17.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Eugeniusz Szymański
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

7/OS/2022 -1741

Data zawarcia:
17.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Tomasz Kantarowski
Przedmiot umowy:
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

21/KSS/2022 -948

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"
Wartość umowy:
43 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

22/KSS/2022 -695

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
Wartość umowy:
4 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

23/KSS/2022 -3587

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Paweł Andrzejewski
ul. Żwirki i Wigury 12, 62 – 500 Konin
NIP 665 26 67 176 REGON 311605509
Przedmiot umowy:
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
44 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

4/OR/2022 -3286

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Jadwiga Laskowska
Przedmiot umowy:
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo- księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie.
Wartość umowy:
11 520,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

24/KSS/2022 -1768

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62 – 510 Konin
NIP 7770001720 REGON 000512421
Przedmiot umowy:
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
41 250,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

5/OR/2022 -3288

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Teresa Domagała
Przedmiot umowy:
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo- księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie.
Wartość umowy:
9 360,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

11/WO/2022 -4283

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
789,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

12/WO/2022 -4282

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 175,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

13/WO/2022 -4021

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
4 466,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

14/WO/2022 -4284

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
674,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

15/WO/2022 -2067

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do niepublicznego przedszkola
Wartość umowy:
1 636,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

16/WO/2022 -4020

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 305,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

12/WZ/2022 -3491

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
Łukasz Kaniewski
Przedmiot umowy:
Umowa z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej.
Wartość umowy:
7 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

25/KSS/2022 -3843

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Koniński Klub Szermierczy
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
Wartość umowy:
492 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

26/KSS/2022 -4704

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
Wartość umowy:
60 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

27/KSS/2022 -4806

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego MEDYK Konin
Przedmiot umowy:
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
Wartość umowy:
660 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

3/GK/2022 -1044

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Aleksandra Laskowska, ul. Brzozowa 20 B , 62-500 Konin,Tomasz Laskowski, ul. Brzozowa 20 B, 62-500 Konin,
Przedmiot umowy:
Umowa udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
15 900,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

4/GK/2022 -4526

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Dorota Stolarska, ul. Łężyńska 9/4 , 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wartość umowy:
3 780,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

28/KSS/2022 -3969

Data zawarcia:
14.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.10.2022
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna im Zofii Urbanowskiej w Koninie,
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, NIP 665-24-92-038 REGON 311097510
Przedmiot umowy:
KBO - Czytamy z filiami – nowe książki dla bibliotek osiedlowych
Wartość umowy:
99 999,99 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

3/OS/2022 -2052

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.10.2022
Umowa zawarta z:
Magdalena Świtaj
Przedmiot umowy:
Umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

9/KSS/2022 -3557

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anita Piguła zamieszkała ul. Poznańska 208, 62 – 510 Konin
NIP 665 23 23 471 REGON 302749342
Przedmiot umowy:
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
92 400,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

10/KSS/2022 -1074

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
Wartość umowy:
130 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

11/KSS/2022 -3768

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Agnieszka Kupczyńska ul. Piłsudskiego 22C/27,
62 – 500 Konin
NIP 665 27 05 103 REGON 369464417
Przedmiot umowy:
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
110 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

12/KSS/2022 -782

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
Wartość umowy:
120 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

13/KSS/2022 -3617

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja „Wiosna w Sercu”
ul. Akacjowa 5, 62 – 510 Konin
NIP 665 288 01 31 REGON 300907742
Przedmiot umowy:
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
72 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

14/KSS/2022 -1026

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

1/WK/2022 -3375

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Warszawa
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
Przedmiot umowy:
Wspólne czynności kontrolne zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450 z późn. zm.) w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Prezydenta.
Wartość umowy:
11 900,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

10/WO/2022 -4023

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
1 568,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

2/WK/2022 -3196

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Warszawa
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
Przedmiot umowy:
Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

15/KSS/2022 -3602

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Fundacja „Wiosna w Sercu”
ul. Akacjowa 5, 62 – 510 Konin
NIP 665 288 01 31 REGON 300907742
Przedmiot umowy:
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
27 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

16/KSS/2022 -3580

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Hanna Wertlewska
zam. ul. Wojciechowo 12,
62 – 510 Konin
NIP 665 264 32 76 REGON 300169882
Przedmiot umowy:
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
74 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

17/KSS/2022 -3571

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Edyta Andrzejewska
Główiew 69, 62 – 570 Rychwał
NIP 665 278 12 45 REGON 302258408
Przedmiot umowy:
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
101 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
13.01.2022

18/KSS/2022 -4499

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
05.02.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
31 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

19/KSS/2022 -4810

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
05.02.2022
Umowa zawarta z:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywni, z siedzibą w Koninie ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
45 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

20/KSS/2022 -4850

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
05.02.2022
Umowa zawarta z:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, z siedzibą w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
34 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

18/WO/2022 -1583

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
2 081,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

19/WO/2022 -1579

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
1 111,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

20/WO/2022 -3074

Data zawarcia:
13.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 281,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
17.01.2022

9/WO/2022 -683

Data zawarcia:
12.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
Wartość umowy:
2 005,92 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2022

3/KSS/2022 -692

Data zawarcia:
12.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów SZANSA, 62-510 Konin, ul. Dworcowa 7/u7
Przedmiot umowy:
Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina
Wartość umowy:
85 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2022

4/KSS/2022 -3426

Data zawarcia:
12.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA
Przedmiot umowy:
Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina
Wartość umowy:
65 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2022

5/KSS/2022 -680

Data zawarcia:
12.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Bank Żywności w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 124D
Przedmiot umowy:
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
Wartość umowy:
40 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2022

6/KSS/2022 -582

Data zawarcia:
12.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2024
Umowa zawarta z:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, 62-510 Konin ul Staromorzysławska 1
Przedmiot umowy:
Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych
Wartość umowy:
180 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2022

7/KSS/2022 -657

Data zawarcia:
12.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2024
Umowa zawarta z:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, 62-510 Konin ul. Staromorzysławska 1
Przedmiot umowy:
Prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych
Wartość umowy:
1 080 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2022

8/KSS/2022 -629

Data zawarcia:
12.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, 62-510 Konin ul. Staromorzysławska 1
Przedmiot umowy:
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
1 000 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2022

10/WZ/2022 -789

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław),
Przedmiot umowy:
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS
Wartość umowy:
5 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

11/WZ/2022 -855

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
lek. med. Chryzantą Wilczyńską, zarejestrowana w Izbie Lekarskiej pod numerem 123456, prowadząca gabinet lekarski 62-510 Konin ul. Spółdzielców 5
Przedmiot umowy:
Umowa w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu
Wartość umowy:
8 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

2/RI/2022 -1375

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
OnlineIdea Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/89, 60-853 Poznań
Przedmiot umowy:
Świadczenie usługi hostingowej.
Wartość umowy:
3 896,64 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

1/WO/2022 -2817

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
1 796,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

2/WO/2022 -808

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
723,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

3/WO/2022 -2816

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
Wartość umowy:
1 422,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

4/WO/2022 -2068

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
879,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

5/WO/2022 -792

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
629,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

6/WO/2022 -1578

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anominizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
482,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

7/WO/2022 -2815

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.06.2022
Umowa zawarta z:
Anomimizacja
Przedmiot umowy:
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
Wartość umowy:
891,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

8/WO/2022 -2070

Data zawarcia:
11.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.08.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
Zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola
Wartość umowy:
1 600,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.01.2022

1/BHP/2022 -37039

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
01.01.2022
Umowa zawarta z:
Gastro Music Witkowski Janowice 65
62-571 Stare Miasto
Przedmiot umowy:
sprzedaż posiłków profilaktycznych dla strażników Straży Miejskiej w Koninie w okresie zimowym 2022
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

2/BHP/2022 -37054

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
03.01.2022
Umowa zawarta z:
PIOTR KLEINA-SCHMIDT
ul. Strzelecka 48B
61-846 Poznań
Przedmiot umowy:
świadczenie usług w zakresie badań okulistycznych na rzecz pracowników
Wartość umowy:
15 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

3/BHP/2022 -37064

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
03.01.2022
Umowa zawarta z:
Neurologia – Medycyna Pracy MED - NEURO, ul. Wodna 39 L.02, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Świadczenie usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej na rzecz pracowników.
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

4/BHP/2022 -37072

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
03.01.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Laboratoria medyczne Spółka z o.o. Sp. k. 11 Listopada 27, 62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Zakres usług obejmuje wykonywanie badań laboratoryjnych.
Wartość umowy:
10 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

9/WZ/2022 -487

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spólka z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8 , 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa w sprawie usuwania, transportu i odławiania zwierząt nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina
Wartość umowy:
98 892,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.01.2022

1/KSS/2022 -1019

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna im Zofii Urbanowskiej w Koninie,
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, NIP 665-24-92-038 REGON 311097510
Przedmiot umowy:
Projekt KBO "Z książką po drodze 4"
Wartość umowy:
99 999,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.01.2022

2/KSS/2022 -738

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.11.2022
Umowa zawarta z:
Miejska Biblioteka Publiczna im Zofii Urbanowskiej w Koninie,
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, NIP 665-24-92-038 REGON 311097510
Przedmiot umowy:
Projekt KBO " Konin lubi książki 7"
Wartość umowy:
99 999,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
10.01.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-06
Informacje:
Zmienia się treść kosztorysu bez wpływu na kwotę końcową


6/AG/2022 -1297

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
HELPDESK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 119, 60-185 Poznań
Przedmiot umowy:
1. Zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video z obrad Rady Miasta Konina,
2. Usługa przechowywania i udostępnienia w systemie transmisji nagrań archiwalnych z obrad z okresu od 21.11.2018 r. do 31.12.2021 r.
3. Świadczenie usługi konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenie go w materiale audio/video z posiedzeń organizowanych przez Zamawiającego.
4. Świadczenie usługi „Zdalnej Sesji”.
Wartość umowy:
30 594,50 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

1/GK/2022 -2088

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
16.12.2022
Umowa zawarta z:
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
NIP 665-30-15-381, REGON 380615402
Przedmiot umowy:
Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina
Wartość umowy:
44 925,75 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
11.01.2022

17/WO/2022 -953

Data zawarcia:
10.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.09.2022
Umowa zawarta z:
VULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
Przedmiot umowy:
Nabór elektroniczny do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023
Wartość umowy:
14 963,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

1/GM/2022 -809

Data zawarcia:
07.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
Przedmiot umowy:
dostęp do aplikacji i.Kerg
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.01.2022

1/RI/2022 -616

Data zawarcia:
05.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Powiat Koniński
Przedmiot umowy:
umowa w sprawie zasad, wysokości i terminów przekazywania dotacji celowej na współdziałanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2022 roku
Wartość umowy:
1 700 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
05.01.2022

1/IN/2022 -35322

Data zawarcia:
04.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2021
Umowa zawarta z:
Help Office spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Aleje 1 Maja 6/18
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Eksploatacja systemu Selwin - 2022r.
Wartość umowy:
38 376,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.12.2021

8/IN/2022 -36454

Data zawarcia:
04.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
ATMOTERM Spółka Akcyjna
ul. Łangowskiego 4
45-031 Opole
Przedmiot umowy:
Eksploatacja Programu F7 - 2022r.
Wartość umowy:
1 845,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.12.2021

1/OS/2022 -35693

Data zawarcia:
04.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda - Świerz
Przedmiot umowy:
Dostawca zobowiązuje się odpłatnie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę monitorowania i wizualizacji jakości powietrza,
Dział, rozdział paragraf: 900,90095,4300 NK 96044 płacone ze środków ochrony środowiska

Umowy do 30.000 € netto
- kwota netto: 3 960,00
- kwota brutto: 4 870,80
Wartość umowy:
4 870,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
27.12.2021
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-03-22
Informacje:
zmiana wartości przedmiotu zamówienia w związku z rozbudową systemu czujników do badania jakości powietrza


1/GN/2022 -GN.6845

Data zawarcia:
04.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie, 62-500 Konin, ul. 3 Maja 21, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, KRS nr 0000094591, NIP 665-24-30-505, REGON 311093742
reprezentowanym przez :

Prezesa Zarządu – Marka Libertowskiego
Przedmiot umowy:
Zarządzanie w 2022 roku nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Konina.
Wartość umowy:
61 275,96 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2022

2/IN/2022 -35325

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Technika IT Sp. z o.o.
ul. Toszecka 2
44-102 Gliwice
Przedmiot umowy:
Eksploatacja systemu AA_USC - 2022r.
Wartość umowy:
4 378,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.12.2021

3/IN/2022 -35285

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Konica Minolta
ul. Dąbrowskiego 286/288
60-406 Poznań
Przedmiot umowy:
Dzierżawa urządzeń drukujących
Wartość umowy:
100 958,40 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.12.2021

4/IN/2022 -35804

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
WOLTERS KLUWER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
Przedmiot umowy:
Udzielenie licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych
Wartość umowy:
23 881,68 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.12.2021

5/IN/2022 -35861

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o. o.
ul. Hanny Januszewskiej 1
60-195 Poznań
Przedmiot umowy:
Aktualizacja programów SIGID
Wartość umowy:
27 212,52 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.12.2021

6/IN/2022 -36266

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Konica Minolta
ul. Dąbrowskiego 286/288
60-406 Poznań
Przedmiot umowy:
Wsparcie techniczne do systemu drukowania SafeQ
Wartość umowy:
7 872,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
21.12.2021

7/IN/2022 -36378

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
MT-IT S.C Strzelców Bytomskich 87B
41-914 Bytom
Przedmiot umowy:
umowa asysty technicznej HCL DOMINO 2022
Wartość umowy:
11 808,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
22.12.2021

10/IN/2022 -36372

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
INEA Sp. z o.o.. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo
Przedmiot umowy:
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2022 do 31.12.2022 roku -umowa-Inea
Wartość umowy:
11 070,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
28.12.2021

9/IN/2022 -36951

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Operator WSS Sp. z o.o. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo
Przedmiot umowy:
Eksploatacja sieci ODN-WSS - 2022r.
Wartość umowy:
6 642,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

1/OR/2022 -36939

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Aleksandra Ogórkiewicz
Przedmiot umowy:
Pracownik technicznego wsparcia do spraw organizacyjnych w USC w Koninie.
Wartość umowy:
14 184,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

2/OR/2022 -35728

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Garmond Press Kraków S.A. ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków
Przedmiot umowy:
Prenumerata prasy dla Urzędu Miejskiego w Koninie na 2022 rok
Wartość umowy:
34 460,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

3/OR/2022 -35969

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Poznań
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
Przedmiot umowy:
usługa polegająca na comiesięcznym przesyłaniu publikacji "Dotacje-Serwis Informacyjny"
Wartość umowy:
1 180,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
29.12.2021

2/OS/2022 -36959

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
31-12-2022
Umowa zawarta z:
Dehmel Maciej
Przecznica 13a
62-040 Puszczykowo
Przedmiot umowy:
usługa polegająca na reprezentacji Miasta Konina jako oskarżyciela posiłkowego w toczącym się przed Sądem Rejonowym w Koninie postępowaniu karnym (sygn. akt II K 1567/19)
Wartość umowy:
9 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.12.2021

1/AG/2022 -36303

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Przedmiot umowy:
Odbiór odpadów komunalnych z obiektów UM w Koninie
Wartość umowy:
30 769,20 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.12.2021

2/AG/2022 -33209

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Biuro Serwis Wszystko dla Biura Sylwia Spychała,
ul. Ks. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Przedmiot umowy:
Dostawa materiałów papierniczych
i biurowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2022 r.
Wartość umowy:
129 621,85 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.12.2021

3/AG/2022 -37367

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
KON-WIND inż. Jan Łuczak, 62-510 Konin, ul. 11 Listopada 19
Przedmiot umowy:
Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym dźwigów osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie
Wartość umowy:
41 278,80 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.12.2021

4/AG/2022 -35854

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o., ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno
Przedmiot umowy:
Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Miasta Konina w 2022 r.
Wartość umowy:
60 740,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
30.12.2021

1/WZ/2022 -603

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
ZUH NAFTOHURT Sp. z .o.o.
ul. warszawska 58, 62-610 Sompolno
NIP:6652993705, Regon: 302667992
Przedmiot umowy:
Zakup paliw dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina.
Wartość umowy:
14 072,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022

2/WZ/2022 -613

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Zakład Opieki zdrowotnej i Medycyny Pracy "MED-ALKO" Sp. z o.o.
Gajowa 7, 62-510 Konin,
NIP: 6652305935
Przedmiot umowy:
Umowa o wykonanie okresowych badań lekarskich dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Konina.
Wartość umowy:
12 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-30
Informacje:
Dodatkowe badania strażaków w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Zwiększona kwota do 15000.


3/WZ/2022 -670

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
Marek Gościniak
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń.
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022

1/COP/2022 -647

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
Przedmiot umowy:
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Koninie w 2022 r.
Wartość umowy:
516 816,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2022-05-20
Informacje:
Aneks nr 1 do umowy 1/COP/2022-647


4/WZ/2022 -690

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
Remigiusz Andrzejewski
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin.
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022

5/WZ/2022 -739

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
Robert Łysiak
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław.
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022

6/WZ/2022 -743

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
Przedmiot umowy:
Piotr Koszela
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022

7/WZ/2022 -755

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
Hubert Skwarczyński
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice.
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022

8/WZ/2022 -761

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
30.12.2022
Umowa zawarta z:
Jakub Ziemniarski
Przedmiot umowy:
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec.
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.01.2022

11/IN/2022 -36565

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica
Przedmiot umowy:
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2022 do 31.12.2022 roku -umowa-HAVE
Wartość umowy:
10 922,40 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2022

12/IN/2022 -37181

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZATORZE ul. Zygmunta Noskowskiego 1A
62-510 Konin
Przedmiot umowy:
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4
Wartość umowy:
5 904,06 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
04.01.2022

5/AG/2022 -37411

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
31.12.2022
Umowa zawarta z:
COPY CENTER Grzegorz Wasilewski
Przedmiot umowy:
Korzystanie z energii elektrycznej do zasilania kamery monitoringu miejskiego oraz zasilania anteny internetu bezprzewodowego
Wartość umowy:
3 480,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
07.01.2022

1/ZO/2022 -36812

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Wartość umowy:
38 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

2/ZO/2022 -36813

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
19 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

3/ZO/2022 -36816

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
26 600,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

4/ZO/2022 -36817

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
19 000,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

5/ZO/2022 -36818

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
9 500,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

6/ZO/2022 -36821

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
7 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

7/ZO/2022 -36823

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
7 200,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

8/ZO/2022 -36825

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
4 800,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

9/ZO/2022 -36815

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Anonimizacja
Przedmiot umowy:
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Wartość umowy:
7 600,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
12.04.2022

2/GK/2022 -35857

Data zawarcia:
03.01.2022
Miejsce zawarcia:
Konin
Umowa obowiązuje do dnia:
20.12.2022
Umowa zawarta z:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z.o.o w Koninie
Przedmiot umowy:
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.
Wartość umowy:
53 892,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
14.01.2022

27/GM/2022 -56684

Data zawarcia:
30.11.1999
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
GEO-MAP Anna Olszewska-Krawczyk
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
18.07.2022

33/GM/2022 -64537

Data zawarcia:
30.11.1999
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
PHU „GEODEZJA” Robert Talaga
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
25.08.2022

36/GM/2022 -69952

Data zawarcia:
30.11.1999
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
GEO-PAR Usługi Geodezyjne Maciej Partyka
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
19.09.2022

37/GM/2022 -71092

Data zawarcia:
30.11.1999
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
GEO-CAD Usługi Geodezyjne Daniel Sadowicz
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
20.09.2022

38/GM/2022 -73715

Data zawarcia:
30.11.1999
Miejsce zawarcia:
Konin
Okres obowiązywania umowy:
na czas nieokreślony
Umowa zawarta z:
Biuro Usług Geodezyjnych GEO-KOM-PAP Krystian Krawczyk
Przedmiot umowy:
dostęp do i.aplikacji
Wartość umowy:
0,00 PLN
Tryb zawarcia umowy:
oferta
Data dodania do rejestru:
03.10.2022


Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,