Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenie o zamiarze  bezpośredniego zawarcia umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 1. Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1867, ze zm).

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Miasto Konin, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Konina

adres:  Plac Wolności 1, 62-500 Konin

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy
 1. Rodzaj transportu:
  Udzielenie zamówienia na powiatowe pasażerskie przewozy autobusowe.
 1. Obszar objęty przedmiotem zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie Miasta Konina, Powiatu Konińskiego, Powiatu Kolskiego i Powiatu Słupeckiego, będących stronami porozumienia międzypowiatowego. Zamówienie obejmuje organizowanie, zarządzanie, planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego i wykonywanie zadań organizatora w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i innych aktów prawnych na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Miasta Konina oraz powiatów będących stronami porozumienia międzypowiatowego, zgodnie z uchwalonym planem transportowym.
 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Nie wcześniej niż 01 sierpnia 2018 r.

 1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany informacji.

 1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (w treści zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70)
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Koninie (Plac Wolności 1, 62-500 Konin)
 • strona internetowa organizatora www.konin.plPodmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Sławomir Matysiak
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 2017-07-28 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-28 13:43:44
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,