Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego


Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. (art.2 ust.2 upw)

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016  r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz. 352).

I  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Koninie:

1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wykorzystywać będą ponownie informację sektora publicznego pozyskaną  z zasobów Urzędu Miejskiego w Koninie, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona zgodnie  z Ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz. 352), zobowiązane są do:

1) wskazania informacji o źródle pochodzenia informacji sektora publicznego (Urząd Miejski  w Koninie),

2) podania informacji o czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Miejskiego w Koninie;

2. Podmioty wskazane w ust. 1, mogą ponownie wykorzystywać informację sektora publicznego w wersji przetworzonej. W takim przypadku zobowiązane są do podania stosownych danych przy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

3. Urząd Miejski w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2016-06-16
Data udostępnienia: 2016-06-16 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-16 07:37:38
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598700
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,