skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Biuro Prezydenta Miasta

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1


Kierownik Wydziału:
 
Rafał Duchniewski
pokój 6, tel. 63 24 01 171, e-mail: ensny.qhpuavrjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
                                                                                                                                          

Zastepca Kierownika Wydziału:

Aldona Rychlinska
pokój 8, tel. 63 24 01 247, e-mail: nyqban.elpuyvafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
 
Rzecznik Prasowy Prezydenta:
 
Aneta Wanjas
pokój nr 103, tel. 63 24 01 244, e-mail: nargn.jnawnfhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Do zakresu działania Biura Prezydenta Miasta należy:
1.    Współpraca przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, tj. uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta.
2.    Przygotowywanie przy udziale wydziałów Urzędu projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koninie oraz jego zmian.
3.    Współpraca z Biurem Rady Miasta w zakresie przygotowywania materiałów na sesję Rady oraz realizacji wniosków i interpelacji radnych.
4.    Obsługa organizacyjna posiedzeń Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie.
5.    Przygotowywanie sprawozdań z działalności Prezydenta.
6.    Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem przedkładania:
1)    uchwał Rady organom nadzoru,
2)    aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych do publikacji w dzienniku urzędowym.
7.    Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta jako organu.
8.    Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta jako kierownika Urzędu.
9.    Prowadzenie spraw związanych z petycjami.
10.    Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
11.    Prowadzenie postępowania w sprawie skarg i wniosków obywateli.
12.    Zarządzanie statystyczną sprawozdawczością elektroniczną.
13.    Realizacja zadań związanych z wypełnianiem ankiet oraz przekazywaniem informacji statystycznych o mieście do urzędów i instytucji.
14.    Przygotowywanie pism okolicznościowych Prezydenta.
15.    Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – zamieszczanie oraz udostępnianie informacji publicznej.
16.    Prowadzenie Miejskiego Serwisu Internetowego.
17.    Współudział w działalności promocyjnej Miasta w kraju i za granicą.
18.    Informowanie mediów o działalności, programach i decyzjach Prezydenta oraz Urzędu i udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową.
19.    Organizowanie konferencji prasowych Prezydenta.
20.    Redagowanie i wydawanie pisma samorządowego oraz nadzór nad jego dystrybucją.
21.    Współpraca z Klubem Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej.
22.    Organizacja wizyt Prezydenta Miasta u mieszkańców Konina.
23.    Przygotowywanie przy udziale wydziałów Urzędu odpowiedzi na „Pytania do Prezydenta” ze strony internetowej Miasta.
24.    Prowadzenie spraw związanych z patronatem Prezydenta.
25.    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na posługiwanie się symbolami Miasta oraz używanie nazwy i herbu Miasta w znakach towarowych firm.
26.    Koordynowanie współpracy z miastami partnerskimi w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i wypoczynku oraz spraw związanych z wizytami delegacji zagranicznych.
27.    Utrzymywanie kontaktów oraz wymiana informacji z przedstawicielstwami zagranicznymi w Polsce.
28.    Obsługa podróży służbowych zagranicznych prezydentów.
29.    Prowadzenie sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta.
30.    Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń Prezydenta.

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 12:53:08
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8780905
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,