skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Biuro Rady Miasta

Urząd Miejski, 62-500 Konin, Ratusz Miejski, ul. Wiosny Ludów 6

 


Kierownik Wydziału:
Hanna Bryska
pokój 15, tel. 63 2401 148, e-mail: unaan.oelfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Biura Rady Miasta należy:
1.    Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady, a w szczególności:
1)    przygotowywanie materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji,
2)    opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom, nadzór nad ich realizacją,
3)    sporządzenie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
4)    prowadzenie rejestrów: projektów uchwał, uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych,
5)    prowadzenie zbioru uchwał Rady,
6)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet dla radnych.
2.    Udział w opracowywaniu planów pracy Rady i jej organów.
3.    Udział w opracowywaniu uchwał Rady oraz wniosków i opinii komisji.
4.    Współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady, w szczególności
w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowywaniu projektów ważniejszych uchwał.
5.    Opracowywanie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczących informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady.
6.    Prowadzenie spraw radnych wynikających z ochrony stosunku pracy i przygotowywanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
7.    Sporządzenie scenariuszy obrad sesji Rady.
8.    Przygotowywanie projektów dyżurów radnych dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg mieszkańców.
9.    Udział w organizowaniu konsultacji społecznych.
10.    Prowadzenie spraw związanych z petycjami.
11.    Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, które wypływają do Rady Miasta Konina.
12.    Obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych, przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli oraz podejmowanie działań w celu ich rozpatrzenia.
13.    Organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.
14.    Załatwianie spraw związanych z nadawaniem tytułów „Honorowego Obywatela Miasta” i „Zasłużony dla Miasta Konina”.
15.    Realizacja zadań związanych z wyborami ławników sądowych.
16.    Wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu Miasta Konina.
17.    Realizacja i koordynacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego, Parlamentu Europejskiego oraz referendum.

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 12:45:39
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8781301
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,