skip to content

Biuro Rady Miasta

Urząd Miejski, 62-500 Konin, Ratusz Miejski, ul. Wiosny Ludów 6

 


Kierownik Wydziału:
Hanna Bryska
pokój 15, tel. 63 2401 148, e-mail: unaan.oelfxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Biura Rady Miasta należy:

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady, a w szczególności:
  1. przygotowywanie materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji,
  2. opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom, nadzór nad ich realizacją,
  3. sporządzenie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
  4. prowadzenie rejestrów: projektów uchwał, uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych,
  5. prowadzenie zbioru uchwał Rady,
  6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet dla radnych.
 2. Udział w opracowywaniu planów pracy Rady i jej organów.
 3. Udział w opracowywaniu uchwał Rady oraz wniosków i opinii komisji.
 4. Współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowywaniu projektów ważniejszych uchwał.
 5. Opracowywanie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczących informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady.
 6. Prowadzenie spraw radnych wynikających z ochrony stosunku pracy i przygotowywanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
 7. Sporządzenie scenariuszy obrad sesji Rady.
 8. Przygotowywanie projektów dyżurów radnych dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg mieszkańców.
 9. Udział w organizowaniu konsultacji społecznych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z petycjami.
 11. Obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych, przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli oraz podejmowanie działań w celu ich rozpatrzenia.
 12. Organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.
 13. Załatwianie spraw związanych z nadawaniem tytułów „Honorowego Obywatela Miasta” i „Zasłużony dla Miasta Konina”.
 14. Realizacja zadań związanych z wyborami ławników sądowych.
 15. Wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu Miasta Konina.
 16. Realizacja i koordynacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego, Parlamentu Europejskiego oraz referendum.

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-06 07:50:25
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6368594
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,