Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydział Rozwoju i Inwestycji

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. 3 Maja 21

(adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1)


Kierownik Wydziału:
Roman Jankowski
pokój 12, tel. 63 2401 102, e-mail: ebzna.wnaxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Katarzyna Rejniak
pokój 14, tel. 63 2401 151, e-mail: xngnemlan.erwavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


 

Do zakresu działania Wydziału Rozwojui Inwestycji należy:
1.Planowanie i koordynacja działań związanych z tworzeniem, realizacja i monitoringiem Strategii Rozwoju Miasta.
2.Prowadzenie spraw związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta.
3.Prowadzenie bieżącego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych.
4.Przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pozabudżetowych.
5.Prowadzenie monitoringu działań związanych z wnioskowaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych.
6.Inicjowanie powoływania i przygotowywanie składów osobowych zespołów ds. realizacji projektów.
7.Prowadzenie spraw z zakresu CEIDG zgodnie z przepisami Konstytucji Biznesu.
8.Koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem handlu na terenie Miasta, wyrażanie zgody na prowadzenie sprzedaży okazjonalnej na terenie Miasta.
9.Obsługa spraw związanych z ustalaniem stawek, poborem oraz rozliczeniem inkasentów opłaty targowej.
10.Inicjowanie przedsięwzięć na rzecz likwidacji bezrobocia we współdziałaniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie.
11.Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie.
12.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją inwestycji, za wyjątkiem inwestycji drogowych, w tym: 1)przygotowywanie inwestycji od strony formalno-prawnej oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
2)przygotowywanie umów na wykonanie dokumentacji projektowej, na roboty budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski,
3)kontrolowanie przebiegu inwestycji w sposób zapewniający ich terminową realizację,
4)rozliczanie finansowo-rzeczowe zrealizowanych inwestycji, przekazywanie do użytkowania i przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi.
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-08 10:17:39
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,