skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. 3 Maja 21


Kierownik Wydziału:
Roman Jankowski
pokój 12, tel. 63 2401 102, e-mail: ebzna.wnaxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Aldona Stasiak
pokój 11, tel. 63 2401 130, e-mail: nyqban.fgnfvnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Katarzyna Rejniak
pokój 14, tel. 63 2401 151, e-mail: xngnemlan.erwavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


 

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Gospodarczego należy:
1.    Realizacja przedsięwzięć strategicznych - nowa ścieżka rozwoju (NSR) wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta, dotyczących Wydziału DG.
2.    Prowadzenie spraw związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta.
3.    Prowadzenie bieżącego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych.
4.    Przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pozabudżetowych.
5.    Prowadzenie rejestru działań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych.
6.    Inicjowanie powoływania i przygotowywanie składów osobowych zespołów roboczych ds. zarządzania projektami.
7.    Prowadzenie spraw z zakresu CEIDG zgodnie z przepisami Konstytucji Biznesu.
8.    Koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem handlu na terenie Miasta, wyrażanie zgody na prowadzenie sprzedaży okazjonalnej na terenie Miasta.
9.    Obsługa spraw związanych z ustalaniem stawek, poborem oraz rozliczeniem inkasentów opłaty targowej.
10.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie  napojów  alkoholowych.
11.    Inicjowanie przedsięwzięć na rzecz likwidacji bezrobocia we współdziałaniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie.
12.    Współpraca z konińskim instytucjami otoczenia biznesu (IOB).
13.    Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie.
14.    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją inwestycji finansowanych z budżetu Miasta, za wyjątkiem inwestycji drogowych, w tym:
1)    przygotowywanie inwestycji od strony formalno-prawnej oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
2)    przygotowywanie umów na wykonanie dokumentacji projektowej, na roboty budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski,
3)    kontrolowanie przebiegu inwestycji w sposób zapewniający ich terminową realizację,
4)    rozliczanie finansowo-rzeczowe zrealizowanych inwestycji, przekazywanie do użytkowania i przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi.


 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 12:35:17
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8780863
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,