skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Informatyki

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1


Kierownik Wydziału:
Dariusz Ryś
pokój 118a, tel. 63 2401 100, e-mail: qnevhfm.elfhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Marcin Łasowski
pokój 108, tel. 63 24 01 296, e-mail: znepva.ynfbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Informatyki należy:
1.    Planowanie i realizacja wydatków budżetowych związanych z zakupami nowych urządzeń i programów oraz eksploatacją sprzętu komputerowego, sieci zasilających i logicznych, linii przesyłowych i teleinformatycznych.
2.    Wdrażanie oprogramowywania oraz koordynowanie, nadzór i odbiór prac wdrożeniowych.
3.    Nadzór nad zachowaniem spójności oprogramowania wdrażanego
i eksploatowanego przez Urząd, współpraca przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcą oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów.
4.    Administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi.
5.    Wykonywanie bieżącej obsługi urządzeń informatycznych.
6.    Prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.
7.    Przygotowywanie i kontrola realizacji umów dotyczących informatyzacji Urzędu.
8.    Przygotowywanie oraz realizacja umów z podmiotami zewnętrznymi na dzierżawę łączy i korzystanie z linii teleinformatycznych.
9.    Nadzór merytoryczny i rzeczowy nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania.
10.    Archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie w formie elektronicznej.
11.    Organizowanie szkoleń oraz doraźne instruowanie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu i oprogramowania.
12.    Zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji miedzy Urzędem a Internetem.
13.    Zapewnienie wymiany informacji miedzy wydziałami Urzędu oraz instytucjami z terenu Miasta.
14.    Rozbudowa i zarządzanie miejską siecią szerokopasmową KoMAN.
15.    Zarządzanie strukturą Biuletynu Informacji Publicznej.

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 12:57:57
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8780756
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,