skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Organizacyjny i Kadr

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1


Kierownik Wydziału:
Joanna Hernes
pokój 202, tel. 63 2401 221, e-mail:wbnaan.urearfhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy:
1.Prowadzenie spraw pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem placówek oświatowo–wychowawczych).
2.Prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu, a w szczególności:
   1)nabór pracowników na wolne stanowiska,
   2)przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (umowa o pracę,  powołanie, wybór, świadectwa pracy),
   3)przygotowywanie dokumentów związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników,
   4)naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych,
   5)przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie rehabilitacyjne,
  6)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych i dyscyplinarnych,
  7)ewidencja czasu pracy,
  8)realizacja zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników –kierowanie na studia, kursy i szkolenia.
3.Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień Prezydenta.
4.Wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta dotyczących oświadczeń majątkowych, oraz innych oświadczeń składanych na podstawie ustaw o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
5.Prowadzenie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie.
6.Organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
7.Organizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych.
8.Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami oraz kontrola prawidłowości wykorzystania funduszu płac w Urzędzie.
9.Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych.
10.Prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.
11.Prowadzenie kancelarii ogólnej.
12.Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością:
  1)prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji systemu,
  2)realizacja działań zapobiegawczych i korygujących,
  3)organizowanie auditów wewnętrznych i przeglądu systemu,
  4)organizacja szkoleń z zakresu ISO.
13.Prowadzenie spraw związanych z zamówieniem i ewidencją książek i wydawnictw, dzienników i czasopismoraz nadzór nad sprawami związanymi z zamówieniem pieczęci urzędowych.
14.Współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.
15.Współpraca ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich.
16.Współdziałanie w realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego, Parlamentu Europejskiego oraz referendumPodmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-15 08:53:57
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8781022
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,