skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Podatków i Opłat

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1


Kierownik Wydziału:
Ewa Walczak
pokój 218, tel. 63 2401 116, e-mail: rjn.jnypmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Daniel Pietrzak
pokój 217A, tel. 63 2401 113, e-mail: qnavry.cvrgemnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastepca Kierownika Wydziału:

Tomasz Marcinkowski
pokój 217A, tel. 63 2401 113, e-mail: gbznfm.znepvaxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów.
 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją dochodów Urzędu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją dochodów z zadań zleconych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych realizowanych przez wydział.
 5. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i określaniem wymiaru podatków, opłat i innych należności określonych odrębnymi przepisami.
 7. Sprawowanie kontroli powszechności opodatkowania i podstaw jego wymiaru.
 8. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg, umorzeń, rozkładania na raty należności podatkowych i niepodatkowych.
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej przychodów Urzędu w zakresie dochodów budżetu JST nieujętych w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.
 10. Prowadzenie ewidencji księgowej należnych dochodów z zadań zleconych.
 11. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów z zadań własnych i zadań zleconych.
 12. Sporządzenie sprawozdań w zakresie operacji finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej oraz innych wymaganych przepisami informacji i opracowań.
 13. Dokonywanie analizy wykonania dochodów budżetowych.
 14. Dokonywanie analizy stanu zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz ich windykacja.
 15. Przygotowywanie projektów zmian w budżecie Miasta w zakresie dochodów i przekazywanie ich do Wydziału Budżetu.
 16. Prowadzenie zbiorczej ewidencji/rejestru podatku VAT i sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędu jako jednostki organizacyjnej.
 17. Sporządzanie sprawozdań finansowych /bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu/ w części dochodowej Urzędu jako jednostki budżetowej i przekazywanie ich do Głównego Księgowego.
 18. Sporządzanie dokumentacji konsolidacyjnej z przedstawionych w bilansie wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań i przekazywanie jej do Wydziału Budżetu.
 19. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem informacji i zaświadczeń na podstawie ewidencji prowadzonej przez wydział.


Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-24 09:16:25
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8780779
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,