skip to content

Wydział Spraw Lokalowych

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2


Kierownik Wydziału:
Maria Radoch
pokój 103, tel. 63 2401 269, e-mail: znevn.enqbpuhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Andrzej Kosmal
pokój 114, tel. 63 2401 363, e-mail: naqemrw.xbfznyhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Spraw Lokalowych należy:

 1. Realizacja całości spraw związanych z najmem lokali w tym:
  1. przyjmowanie i rejestracja wniosków  o przydział lokalu z zasobów Miasta,
  2. obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  3. prowadzenie i aktualizacja list uprawnionych do ubiegania się o przydział  mieszkań komunalnych i lokali socjalnych,
  4. prowadzenie i aktualizacja listy: wyroki eksmisyjne – osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego,
  5. przygotowywanie projektów umów z najemcami lokali komunalnych i socjalnych oraz  aneksów do tych umów,
  6. wypowiadanie umów najmu,
  7. spisywanie ugody w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach,
  8. przygotowywanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta.
 2. Reprezentowanie interesów Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały, w tym:
 1. przygotowywanie projektów umów z administratorami/zarządcami mieszkaniowych zasobów Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych,
 2. udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
 3. planowanie kosztów utrzymania zasobów Miasta zgodnie z udziałami Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych,
 4. Współpraca z Zarządami i Zarządcami  Wspólnot Mieszkaniowych.

      3. Gospodarka zasobami lokalowymi Miasta (bez garaży) w tym:

 1. przygotowywanie projektów umów z administratorami/zarządcami mieszkaniowych zasobów Miasta,
 2. przygotowywanie propozycji zmian wysokości czynszu najmu za lokale wchodzące
  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
 3. przygotowywanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami Miasta oraz planowanie rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego,
 4. opracowywanie planów w zakresie gospodarki mieszkaniowej
 5. opracowywanie planów remontów budynków i lokali komunalnych,
 6. udział wspólnie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w przejmowaniu lokali mieszkalnych od zakładów pracy,
 7. prowadzenie i aktualizacja wykazu budynków mieszkaniowego zasobu Miasta.
 1. Realizacja spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi w tym:
  1. przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz  przygotowywanie projektów decyzji,
  2. ewidencja, zapotrzebowanie i rozliczanie środków finansowych na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
  3. prowadzenie wywiadów środowiskowych u Wnioskodawcy.
 2. Współpraca z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.
 3. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Maria Radoch
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-10 06:08:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 7982560
© 2003-2017 Urząd Miejski w Koninie