skip to content

Straż Miejska

62-510 Konin, ul. Przemysłowa 2


Komendant Straży Miejskiej:
Mieczysław Torchała
pokój 405, tel. 63 2401 175, e-mail: zvrpmlfynj.gbepunynhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Komendanta:
Tomasz Kosko
pokój 403, tel. 63 2401 174, e-mail: gbznfm.xbfxbhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dyżurny Straży Miejskiej - tel. 986


Do zakresu działania Straży Miejskiej należy:

 1. Ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego.
 2. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 3. Kontrola prawidłowego oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji oraz estetycznego wyglądu obiektów użyteczności publicznej, miejsc plakatowania i ogłoszeń.
 4. Kontrola wykonywania obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.
 5. Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie Miasta prac inwestycyjno-remontowych.
 6. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym.
 7. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 8. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia.
 9. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 10. Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.
 11. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 12. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeśli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
  i zdrowiu innych osób.
 13. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
  i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw
  i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 14. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych zgodnie z potrzebami Miasta.
 15. Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń
  w miejscach publicznych w przypadku, gdy jest to uzasadnione wymogami ustawy
  o strażach gminnych.
 16. Nadzór nad monitoringiem miejskim.
 17. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych:
  1. ewidencjonowanie rzeczy znalezionych,
  2. przechowywanie akt i rzeczy znalezionych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. podejmowanie poszukiwań osoby uprawnionej do odbioru rzeczy i sposób i na zasadach określonych prawem.

18. Zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną straży określa Regulamin Straży Miejskiej w Koninie nadany przez Prezydenta.

 

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Mieczysław Torchała
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-31 10:52:33
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 7982558
© 2003-2017 Urząd Miejski w Koninie