skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Straż Miejska

62-510 Konin, ul. Przemysłowa 2


Komendant Straży Miejskiej:
Andrzej Andrzejewski
pokój 403, tel. 63 2401 1742, e-mail: xbzraqnaghfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Komendanta:
Tomasz Kosko
pokój 403, tel. 63 2401 175, e-mail: gbznfm.xbfxbhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Dyżurny Straży Miejskiej - tel. 986


Do zakresu działania Straży Miejskiej należy:
1.    Ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego.
2.    Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
3.    Kontrola prawidłowego oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji oraz estetycznego wyglądu obiektów użyteczności publicznej, miejsc plakatowania i ogłoszeń.
4.    Kontrola wykonywania obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.
5.    Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie Miasta prac inwestycyjno-remontowych.
6.    Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
7.    Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
8.    Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia.
9.    Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
10.    Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
11.    Doprowadzanie osób nietrzeźwych do Policyjnej Izby Zatrzymań, Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie lub miejsca zamieszkania, jeśli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia
w miejscu publicznym, znajdują się  okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
i zdrowiu innych osób.
12.    Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
13.    Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych zgodnie z potrzebami Miasta.
14.    Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy jest to uzasadnione wymogami ustawy o strażach gminnych.
15.    Nadzór nad monitoringiem miejskim.
16.    Nadzór i organizacja prac społecznie użytecznych wykonywanych przez skazanych, którzy kierowani są przez Sąd Rejonowy w Koninie.
17.    Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych:
1)    ewidencjonowanie rzeczy znalezionych,
2)    przechowywanie akt i rzeczy znalezionych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3)    podejmowanie poszukiwań osoby uprawnionej do odbioru rzeczy i sposób i na zasadach określonych prawem.
15.    Zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną straży określa Regulamin Straży Miejskiej w Koninie nadany przez Prezydenta.

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 12:48:01
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8780866
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,