skip to content

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1

siedziba wydziału - plac Wolności 6


Kierownik Wydziału:

Tomasz Sękowski
pokój 2, tel. 63 2401 149, e-mail:gbznfm.frxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 


Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

 1. Prowadzenie kartoteki i rejestru elektronicznego stałych i czasowych  mieszkańców Konina.
 2. Prowadzenie kartoteki i rejestru elektronicznego byłych mieszkańców Konina.
 3. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców.
 4. Rejestracja danych o:
  1. urodzeniach,
  2. zmianach stanu cywilnego,
  3. imionach i nazwiskach,
  4. obywatelstwie i osobach przebywających za granicą,
  5. dokumentach tożsamości,
  6. zgonach.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie potwierdzeń o dokonaniu tej czynności.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach związanych
  z zameldowaniem bądź wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego.
 3. Sporządzanie wykazów:
  1. dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
  2. przedpoborowych,
  3. osób zmarłych do urzędów skarbowych.
 1. Występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL oraz jego upowszechnianie.
 2. Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców z akt dowodów osobistych oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 3. Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych.
 4. Prowadzenie rejestru dowodów utraconych.
 5. Prowadzenie kartoteki oraz rejestru elektronicznego wydanych dowodów osobistych.
 6.  Wykonywanie zadań związanych z organizacją obchodów rocznic dla uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego oraz współpraca ze stowarzyszeniami kombatanckimi.    
 7. Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie zgodności ich działania ze statutami i ustawą o stowarzyszeniach.
 8. Prowadzenie spraw związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.
 9. Prowadzenie spraw związanych z repatriantami.

   

 

 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-02 12:21:52
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8176444
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,