skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1

siedziba wydziału - plac Wolności 6


Kierownik Wydziału:

Tomasz Sękowski
pokój 2, tel. 63 2401 149, e-mail:gbznfm.frxbjfxvhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 


Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy:
1.    Prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
2.    Wprowadzanie zmian do rejestru PESEL na podstawie zgłoszeń meldunkowych i decyzji administracyjnych.
3.    Wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o nadanie numeru PESEL.
4.    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców.
5.    Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców.
6.    Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
7.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach związanych  z zameldowaniem bądź wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego.
8.    Sporządzanie wykazów:
1)    dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
2)    rejestru osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
3)    osób zmarłych do urzędów skarbowych.
9.    Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych.
10.    Prowadzenie rejestru dowodów utraconych.
11.    Realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej.
12.    Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi na uzasadniony wniosek.
13.    Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych wszystkich obywateli.
14.    Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie zgodności ich działania ze statutami i ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
15.    Prowadzenie spraw związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.
16.    Prowadzenie spraw związanych z repatriantami.


 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-02 12:38:26
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8781216
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,