Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Urząd Stanu Cywilnego

Dworek Zofii Urbanowskiej, ul. Obrońców Westerplatte 2

(adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1)


Kierownik Wydziału:

Magdalena Kuznowicz-Górniak

pokój 2, tel. 63 24 01 290 , e-mail: zntqnyran.xhmabjvpm-tbeavnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Zastępca Kierownika Wydziału:
Magdalena Raczyńska
pokój 3, tel. 63 24 01 118, e-mail: zntqnyran.enpmlafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:
Agnieszka Stępińska
pokój 4, tel. 63 24 01 291, e-mail: ntavrfmxn.fgrcvafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 


Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie odpisów stanu cywilnego.
 2. Transkrypcja – wpisanie do ksiąg polskich aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw  i zgonów, które nastąpiły poza granicami kraju.
 3. Odtworzenie aktów stanu cywilnego/urodzeń, małżeństw i zgonów.
 4. Przyjmowanie, na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego i dziecka poczętego.
 5. Nadanie Nr PESEL dzieciom urodzonym w Koninie.
 6. Aktualizowanie aktów stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, prostowania oczywistego błędu pisarskiego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.
 7. Zamieszczanie przypisków pod aktami stanu cywilnego.
 8. Uzupełnienie aktów stanu cywilnego. 
 9. Konserwacja ksiąg stanu cywilnego i przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego.
 10. Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu ksiąg stanu cywilnego.
 11. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 12. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa.
 13. Wydawanie powiadomienia o nadaniu nr PESEL.
 14. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia ślubu za granicą, że zgodnie z  prawem  obywatel polski może zawrzeć małżeństwo.
 15. Wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
 16. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego.
 17. Wydawanie zaświadczeń okolicznościowych dotyczących zawarcia małżeństwa.
 18. Przyjmowanie zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński i braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu cywilnego.
 19. Przyjmowanie oświadczeń w formie protokołu o zmianie imion lub imienia dziecka oraz nadaniu nazwiska męża matki.
 20. Przyjmowanie oświadczeń w formie protokołu rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 21. Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska.
 22. Przyjmowanie i realizowanie zadań z innych Urzędów Stanu Cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz aktualizowanie danych zawartych w rejestrze PESEL i wysyłanie własnych zleceń dotyczących aktualizacji rejestru stanu cywilnego.
 23. Prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej i instytucjami oraz placówkami dyplomatycznymi.
 24. Przyjmowanie wniosków na Jubileusze.
 25. Przekazywanie danych dla potrzeb statystyki publicznej GUS.
 26. Organizowanie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego – celebra uroczystości.
 27. Organizowanie Jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego i urodzin 100-latków.
 28. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie państw Unii Europejskiej.
 29. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej.Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Agnieszka Muszyńska
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-23 11:03:59
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,