Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydział Oświaty

Ratusz Miejski, 62-500 Konin, ul. Wiosny Ludów 6

(adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1)


Kierownik Wydziału:
Małgorzata Hopen
pokój 1a, tel. 63 24 01 107, e-mail: znytbemngn.ubcrahfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 


Do zakresu działania Wydziału Oświaty należy:
1.    Przygotowywanie propozycji planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych na podstawie danych statystycznych i prognoz demograficznych.
2.    Realizacja zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i utrzymywaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek na terenie Miasta.
3.    Prowadzenie spraw związanych z reorganizacją profili i kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych z dostosowaniem tych szkół do wymogów wdrażanej reformy oświaty oraz potrzeb kadrowych Miasta i regionu.
4.    Realizacja spraw związanych z:
1)    przyjmowaniem projektów planów finansowych jednostek oświatowych i ich weryfikacją,
2)    sporządzaniem zbiorczych zestawień wg klasyfikacji budżetowej i przekazywanie do Wydziału Budżetu,
3)    informowanie jednostek oświatowych o kwotach ujętych w projekcie budżetu Miasta.
5.    Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem warunków finansowych i materialnych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań placówek oświatowych.
6.    Prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem placówkom organizacyjnych warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania.
7.    Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat oraz wdrażanie postępowania egzekucyjnego na wniosek dyrektora szkoły w przypadku nie spełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego.
8.    Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz aneksów wprowadzanych w ciągu roku szkolnego do tych arkuszy.
9.    Przygotowywanie dokumentacji związanej z wydaniem zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
10.    Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
11.    Przygotowywanie dokumentacji o nadanie (i cofanie) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
12.    Przyjmowanie wniosków i realizacja dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
13.    Rozliczanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.
14.    Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
15.    Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
16.    Prowadzenie doradztwa w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy w placówkach oświatowych.
17.    Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty.
18.    Sporządzanie i przedstawianie propozycji wniosków do nagród państwowych, resortowych i lokalnych.
19.    Koordynowanie organizacji pracy placówek oświatowo - wychowawczych podporządkowanych Miastu (Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Bursa Szkolna).
20.    Inspirowanie i pomoc przy wdrażaniu nowych planów i programów funkcjonowania placówek oświatowych i metod ich zarządzania.
21.    Przygotowywanie planów inwestycji oświatowych, remontów i modernizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
22.    Dokonywanie inspekcji i kontroli doraźnych w podległych przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych według kompetencji organu prowadzącego.
23.    Przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
24.    Prowadzenie spraw związanych z nadaniem nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Agnieszka Muszyńska
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-21 13:53:04
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1385340
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,