skip to content
Herb Konina

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Koninie

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Urząd Miejski, 62-500 Konin, plac Wolności 1


Kierownik Wydziału:
Joanna Torchała
pokój 307, tel. 63 2401 140, e-mail:wbnaan.gbepunynhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)


Do zakresu działania Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych należy:

1.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych związanych z obsługą prawną Urzędu, a w szczególności:
      1)    udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
      2)    sporządzanie opinii prawnych w sprawach:
           a)    skomplikowanych,
           b)    roszczeń zgłaszanych wobec Miasta oraz umarzania należnych Miastu wierzytelności,
           c)    związanych z prowadzonymi przez Urząd postępowaniami przed organami orzekającymi,
     3)    opiniowanie pod względem zgodności z prawem:
           a)    projektów uchwał Rady,
           b)    zarządzeń Prezydenta,
           c)    umów zawieranych przez Miasto,
     4)    prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych (dopuszczalne w wersji elektronicznej),
     5)    udzielanie informacji o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
     6)    zastępstwo prawne i procesowe przed organami orzekającymi,
     7)    nadzór nad sprawami prawnymi prowadzonymi przez pracowników Urzędu.
2.    Realizacja, przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dokonywanych ze środków budżetu Miasta, a w szczególności:
    1)    przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i zakończeniu postępowania,
    2)    przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
    3)    obsługa komisji przetargowej,
    4)    sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,
    5)    wykonywanie zadań związanych z korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej,
    6)    prowadzenie rejestrów (dopuszczalne w wersji elektronicznej):
          a)    ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
          b)    otrzymanych ofert,
          c)    stosowania klauzul społecznych o charakterze zatrudnieniowym,
          d)     udzielonych przez Miasto zamówień publicznych.
3.    Szczegółowe zasady podziału obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych oraz regulamin pracy komisji przetargowej reguluje odrębne zarządzenie Prezydenta.
 Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2010-12-08 09:15:19
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-24 09:19:14
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8780789
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,