Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wynik publicznego konkursu ofert na Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"

Informuje, że publiczny konkurs ofert z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, przygotowywanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego został unieważniony na podstawie pkt. XI.3 ogłoszenia.

Unieważnienie wynika z błędnego zapytania, którego skutkiem jest brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty a tym samym zawarcia ważnej umowy.

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 2016-07-29 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-29 13:08:05
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,