Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wynik z przeprowadzonego postępowania na: Wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Miasta Konina oraz na wykonanie wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych

GM.271.7.2016

Na zapytanie ofertowe z dnia 29 czerwca.2016 r. dotyczące: wykonania podziałów nieruchomości położonych na terenie Miasta Konina oraz na wykonanie wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych w terminie określonym w zapytaniu tj. do 07 lipca 2016 r. do godziny 1500 złożonych zostało 5 ofert.

Po przeanalizowaniu ofert pod względem przyjętego w postępowaniu kryterium oceny: cena 100%, jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego określone w  publicznym konkursie ofert, wybrano ofertę złożoną przez:

Jacka Gałęzewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

GKN Projekt, 88-300 Mogilno, ul. 900-Lecia 19/14

na kwotę: 28.450,00 zł brutto (słownie zł.: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) za podziały nieruchomości oraz  4.220,00 zł brutto (słownie zł.: cztery tysiące dwieście dwadzieścia 00/100) za wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych, łącznie 32.670,00 zł (słownie zł.: trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt).




Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 2016-07-11 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-11 12:52:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5916077
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,