Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Wynik z przeprowadzenia postępowania wyboru wykonawcy projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla m. Konina

GM.1615.1.2015

Na zapytanie ofertowe z 3 sierpnia 2015 r. dotyczące opracowania projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla m. Konina w terminie określonym w zapytaniu tj. do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00 złożone zostało 6 ofert.

Przy kryterium najniższa cena wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów – na kwotę 42 976,20 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 20/100).
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 2015-08-19 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-19 13:17:07
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3961206
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,