Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
WI.7011.2.2016
Wynik zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Na zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2016 r. dotyczące: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, w terminie określonym w zapytaniu tj. do 22 sierpnia 2016 r. do godziny 14. złożonych zostało 11 ofert.

Po przeanalizowaniu ofert, wybrano ofertę złożoną przez:

TOYADESIGN Tomasz Wojtkowiak

60-236 Poznań, ul. Marcina Kasprzaka 19/6

na kwotę: 97 600,00 zł brutto (słownie zł.: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 00/100 złotych) - jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, w publicznym konkursie ofert.
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data udostępnienia: 2016-09-01 00:00:00
Osoba modyfikująca: Maksymilian Sypniewski
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-01 14:12:49
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,