Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wynik z przeprowadzenia postępowania dotyczącego "Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina"
 
GK.7240.2.25.2016

Na zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2016 r. dotyczące ,,Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina” w terminie określonym w zapytaniu tj. do 15.02.2016 r. do godziny 13:00 złożone zostały 3 oferty.
Po przeanalizowaniu ofert wybrano ofertę złożoną przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin na kwotę 39.852,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) - jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych w  publicznym konkursie ofert.Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Sławomir Matysiak
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2016-02-15
Data udostępnienia: 2016-02-15 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-15 13:41:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5610871
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,