Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Dostarczanie dokumentów elektronicznych

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Koninie
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się na parterze budynku głównego Urzędu Miejskiego w Koninie, pl. Wolności 1 na następujących nośnikach danych:
  • Płyta CD lub DVD
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
 1. do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne- formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx;
 2. do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg), .geotiff, .tif (.tiff), .png, .svg;
 3. do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4;
 4. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z;
 5. do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
  • do definiowania układu informacji: .xml, .xsd;
  • do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xls, .xslt;
 6. do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.

Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.Inne wymagania:
 1. Dokumenty elektroniczne przekazane do Urzędu powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument:
  • imieniem i nazwiskiem,
  • adresem korespondencyjnym.
 2. Dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych.
 3. Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną przyjęte przez pracownika Urzędu.Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2011-12-19 14:16:15
Osoba modyfikująca: Katarzyna Kowalczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-29 12:29:35
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5862111
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,