Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17 czerwca 2010 r. „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udostępniamy Państwu możliwość złożenia podania przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Koninie znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Miejskim w Koninie, jest opublikowana w systemie ePUAP.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl),
  2. wypełnić udostępniony formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisać przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego.

Jeśli nie posiadasz konta na ePUAP możesz założyć je tutaj.

Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą z poziomu konta na ePUAP'ie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego. Punkt potwierdzania w Koninie jest w Urzędzie Skarbowym przy ul. Zakładowej 7A.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miejskiego w Koninie na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

Akceptowalne formaty załączników.
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2011-02-02 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Kowalczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-19 14:11:42
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1428956
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,