Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17 czerwca 2010 r. „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udostępniamy Państwu możliwość złożenia podania przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Koninie znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Miejskim w Koninie, jest opublikowana w systemie ePUAP.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl),
  2. wypełnić udostępniony formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisać przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego.

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP /3062011/SkrytkaESP
Nazwa jednostki na ePUAP: KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Jeśli nie posiadasz konta na ePUAP możesz założyć je tutaj.

Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą z poziomu konta na ePUAP'ie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego. Punkt potwierdzania w Koninie jest w Urzędzie Skarbowym przy ul. Zakładowej 7A.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miejskiego w Koninie na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

Akceptowalne formaty załączników.
 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data udostępnienia: 2011-02-02 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Kowalczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-04 12:55:39
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,