skip to content
OGŁOSZENIA O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DATA
INFORMACJI
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

2019-11-28

OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA DLA TERENÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ ULICY OSADA WRAZ Z OPRACOWANIEM PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ PROGNOZY SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-11-28 

2019-11-12

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-11-12 

2019-10-29

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Joanna Romaniszyn   2019-10-29 

2019-10-15

WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA KONINA W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: „ZABAWA BEZ BARIER – PLACE ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ INTEGRACYJNYCH NA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACACH ZABAW NA OS. ZATORZE W KONINIE (KBO)”; „RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM – BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W KONINIE (KBO)”
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-10-15 

2019-10-11

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021
przetarg nieograniczony
wyświetl informację o wyniku

 opublikował:   Małgorzata Jakubowska   2019-10-11 

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4181250
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,