Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

Zarządzenie Nr 8/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Treść zarządzenia:
zarz_2017_008_1484289434.pdf
Załączniki:


Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2017-01-12
Data udostępnienia: 2017-01-13 06:37:14
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-13 06:37:14
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4929733
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,