Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Rejestr umów zawartych przez Urząd Miejski w Koninie w roku 2017

Numer umowy Nazwa kontrahenta Data zawarcia umowy Przedmiot umowy Wartość umowy brutto [PLN] Data zamieszczenia informacji w rejestrze umów
1/GK/2018-39061
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-12-29
"Oczyszczanie Miasta Konina"
3776166,00
COP.RU.24.2017
Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA Kolorowa 6 20-802 Lublin
2017-12-27
"Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina"
9989,20
OR.RU.12.2017
Benefit Systems Spółka Akcyjna Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
2017-12-20
Umowa o świadczenie usług
45000,00
Aneks nr 1
Benefit Systems Spółka Akcyjna Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
2018-06-15
Aneks do umowy nr OR.RU.12.2017
Zmiany do umowy związane z wprowadzeniem RODO
45000,00
GN.RU.64.2017
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu Aleja Wolnosci 8 62-800 Kalisz
2017-12-20
Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina - Konin - Międzylesie.
400000,00
GN.RU.63.2017
Anonimizacja
2017-12-14
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1051,20
GK.RU.110.2017
PKS Konin
2017-12-12
Strony zawierają umowę dotyczącą: Prowadzenia jednego całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu Miasta Konina
11377,50
35/IN/2017
Point Sp z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A 02-366 Warszawa
2017-12-11
Umowa z Point - utrzyanie urządzeń UTM -2x Fortigate 500D
49938,40
OR.RU.11.2017
FRAPO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. Hurtowa 2 62-510 Konin
2017-12-07
Zakup bonów towarowych dla emerytów i rencistów UM i ZOUM.
19850,00
109/GK/2017 – 37467
MZGOK Sulańska 13 62-510 Konin
2017-12-07
Przedmiotem umowy jest: 1) zagospodarowanie przez Wykonawcę pochodzących z terenu miasta Konina zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz wszystkich odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. 2) prowadzenie i obsługa na rzecz Zamawiającego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej "PSZOK".
1010875,44
108/GK/2017-36764
Przedsiębiorstwo Usługowe HOLOX Spółka cywilna ul. Wilsona 9/1 43-300 Bielsko Biała
2017-12-06
Umowa na wycenę MZK Konin
3382,50
108.1/GK/2017-36764
Przedsiębiorstwem Usługowym HOLOX Spółka cywilna ul. Wilsona 9/1 43-300 Bielsko Biała
2017-12-13
Aneks do umowy nr 108/GK/2017-36764
Aneks do umowy na wycenę MZK w sprawie zmiany terminu realizacji
3382,50
131/DG/2017-36996
PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Świerkowa 37A Konin
2017-12-06
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową fontann przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina i na skwerse im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka
2706,00
129/DG/2017-36768
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2017-12-05
Umowa na wykonanie budowy fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka
94710,00
33/IN/2017
Doskomp Dubois 114/116 93-465 Łódź
2017-12-01
Licencja na używanie licencji Planowanie i Realizacji Budżetu
24600,00
WZ.RU.35.2017
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2A 60 844 Poznań
2017-11-30
Przekazanie przez Miasto Konin środków finansowych w kwocie 65.000,00 złotych łącznie (słownie: słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł), z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji
65. 000,00
KT.RU.57.2017
CKiS
2017-11-30
Jarmark świąteczny. Kolęda na wysokości_porozumienie
23000,00
OR.RU.10.2017
HURTOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA Poznańska 74 62-510 Konin
2017-11-29
Zakup paczek dla dzieci pracowników UM i ZOUM
9930,60
GN.RU.62.2017
Anonimizacja
2017-11-29
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
904,80
34/IN/2017
Advacom Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Informatyczne Zawady 33 61-001 Poznań
2017-11-28
Zakup wsparcia serwisowego do systemu Avamar
10696,26
106/GK/2017-34124
BIRKENORD Polska Sp. z o.o. Węglowa 1/3 Poznań 60-122
2017-11-28
Zakup i montaż wiat przystankowych
74907,00
49/OŚ/2017-35140
Anonimizacja
2017-11-24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
48/OŚ/2017-33728
Anonimizacja
2017-11-23
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
46/OŚ/2017-32229
Anonimizacja
2017-11-22
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
47/OŚ/2017-31442
Anonimizacja
2017-11-21
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
125/DG/2017-34680
Anonimizacja
2017-11-21
Nadzór nad pracami konserwatorskimi przy zieleni parkowej w Laskówcu
10455,00
ST.RU.7.2017
REGIONALNY KLUB KARATE KYOKUSHIN KONIN Królowej Jadwigi 59 62 502 Konin
2017-11-17
Zawody, turnieje i akademie Karate
7000,00
ST.RU.6.2017
KLUB BIEGACZA "AKTYWNI" KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2017-11-09
organizacja XXVI Biegu o Lampkę Górnicz
16000,00
44/OŚ/2017-33803
Anonimizacja
2017-11-08
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
45/OŚ/2017-33586
Anonimizacja
2017-11-08
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
GM.RU.22.2017
AZYMUT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH Tadeusz Matysiak Zakole 16/11 62-510 Konin
2017-11-08
Podział nieruchomości położonej na terenie m. Konina oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków - obręb Osada - numerami działek: 227/3 i 227/5
2340,00
43/OŚ/2017-33810
Anonimizacja
2017-11-07
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
WO.RU.55.2017
VULCAN sp z o.o. Wołowska 6 51-116 Wrocław
2017-11-07
Umowa na konfigurację aplikacji Dotacje oraz szkolenie dotowanych jednostek
3000,00
ST.RU.5.2017
FUNDACJA IMIENIA DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ POŁUDNIOWA 2A 62-510 Konin
2017-11-06
Wiśnik CUP
7000,00
103/GK/2017-33854
Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dolina 35 85-212 Bydgoszcz
2017-11-06
Działania informacyjno-promocyjne dla projektu pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"
108408,51
ST.RU.4.2017
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KWB KONIN Ślesińska 42 62 510 Konin
2017-10-27
XXIII Zimowe Regaty Barbórkowe
10000,00
102/GK/2017-31350
PREZYDENT MIASTA KONINA plac Wolności 1 62-500 Konin
2017-10-26
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
5940,90
ST.RU.3.2017
Fundacja Piotra Reissa Źródlana 19/1 60-642 Poznań
2017-10-26
Reiss Cup - turniej piłki nożnej
2000,00
WO.RU.54.2017
Anonimizacja
2017-10-25
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1420,00
WS.RU.61.2017
STOWARZYSZENIE KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Przyjaźni 1 62-510 Konin
2017-10-23
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
12985,00
42/OŚ/2017-31402
Anonimizacja
2017-10-19
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
COP.RU.23.2017
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ Południowa 2a 62-510 Konin
2017-10-18
Integracyjny Przegląd Twórczości MUZYCZNA POCZTÓWKA"
7610,00
aneks nr 1
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ Południowa 2a 62-510 Konin
2017-10-26
Aneks do umowy nr COP.RU.23.2017
aneks nr 1 do umowy nr 23.COP/2017-31337 z dn. 18.10.2017 r. "Integracyjny Przegląd Twórczości Muzyczna Pocztówka
7610,00
WO.RU.52.2017
Anonimizacja
2017-10-17
zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie, ul. Przemysłowa 7.
1300,00
WS.RU.60.2017
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społeczne" POMOC" Południowa 1 62-510 Konin
2017-10-17
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
15425,00
GM.RU.20.2017
AZYMUT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH Tadeusz Matysiak Zakole 16/11 62-510 Konin
2017-10-17
Wyznaczenie wraz ze stabilizacją punktów granicznych oraz okazanie znaków granicznych.
1740,00
GK.100.2017
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-10-16
"Przegląd, remont,montaż i konserwacja iluminacji świątecznych " 2017 rok
68388,00
WS.RU.58.2017
STOWARZYSZENIE KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Przyjaźni 1 62-510 Konin
2017-10-16
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
10800,00
WO.RU.53.2017
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Kościuszki 93 61-716 Poznań
2017-10-13
Program rządowy "Aktywna tablica"
150478,00
121/DG/2017-31167
Anonimizacja
2017-10-10
Budowa sali gimnastycznej sportowo-rehabilitacyjnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie
3655165,45
29/IN/2017
TELION SP ZOO Węglew Kolonia 166c 62-590 Golina
2017-10-10
Budowa przyłączy SP6 i BS1
29766,00
41/OŚ/2017-31183
Krakowskie Biuro Promocji Kultury oś. Niepodległości 5/168 31-861 Kraków
2017-10-10
umowa dot.usługi polegającej na wystawienia spektaklu "Baron Smog"
3000,00
120/DG/2017-30219
Anonimizacja
2017-10-09
Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy SOSW
42435,00
28/IN/2017
NetSecure Sp. z o.o. Kochanowskiego 45 lok. 6 01-627 Warszawa
2017-10-05
Dostawa urządzenia FortiAnalyzer 400E firmy Fortinet
42328,00
ST.RU.2.2017
Koniński Klub K-1 Dawid Drzewiecki 11 Listopada 33/10 62-510 Konin
2017-10-05
organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina
7000,00
99/GK/2017 – 30037
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-10-03
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
2300,00
26/IN/2017
TEROPLAN S.A. Klucznikowska 1 32-600 Oświęcim
2017-10-02
Dostarczenia dodatkowego stanowiska dla systemu Foris-Dokumenty
1599,00
40/OŚ/2017-29777
Anonimizacja
2017-10-02
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
ST.RU.1.2017
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2017-10-02
XXV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie
15000,00
102/DG/2017-29734
Anonimizacja
2017-10-02
Wykonanie koncepcji na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim
19680,00
DG.RU.102.1.2017
Anonimizacja
2017-10-31
Aneks do umowy nr 102/DG/2017-29734
Przedłużenie terminu realizacji koncepcji do 16.11.2017 r.
19680,00
84/DG/2017-29318
Anonimizacja
2017-09-29
umowa szkoleniowo-doradcza
-
85/DG/2017-29321
Anonimizacja
2017-09-29
umowa szkoleniowo-doradcza
-
96/GK/2017 – 29758
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
7800,00
89/GK/2017 - 29763
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
3400,00
89.1/GK/2017 - 36040
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 89/GK/2017 - 29763
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
3400,00
95/GK/2017 – 29779
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
3200,00
94/GK/2017 – 29815
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
4400,00
94.1/GK/2017-36046
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 94/GK/2017 - 29815
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
4400,00
93/GK/2017 – 29819
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
6400,00
92/GK/2017 – 29825
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
4600,00
91/GK/2017 – 30010
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
4600,00
90/GK/2017 – 30023
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
1000,00
80/DG/2017-27829
Anonimizacja
2017-09-25
Nadzór archeologiczny nad budową sali gimnastycznej przy SOSW
5000,00
WZ.RU.33.2017
Anonimizacja
2017-09-21
Umowa w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie
1100,00
WO.RU.50.2017
Anonimizacja
2017-09-20
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1070,00
WO.RU.51.2017
Anonimizacja
2017-09-20
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1500,00
GK.RU.80.2017
Zakład Betoniarsko Kamieniarski "Skorbet" Marek Skoraszewski ul. Staromorzysławska 8A 62 - 510 Konin
2017-09-14
budowa nagrobka dzieci martwo urodzonych
13284,00
83/GK/2017 - 27951
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-09-14
Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na oczyszczaniu Miasta Konina.
3777300,00
KT.RU.56.2017
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2017-09-14
Utworzenie kącika dla seniorów
11000,00
GN.RU.61.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO EKOLOGICZNE EKO MEL SPÓŁKA Z O.O. Solna 28A 62-500 Konin
2017-09-13
Naprawa rowów melioracyjnych w obrębach: Międzylesie, Morzysław w Koninie".
24649,40
84/GK/2017 - 28552
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-13
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
800,00
87/GK/2017 - 28583
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-13
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
1400,00
85/GK/2017 - 28593
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-13
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
1000,00
86/GK/2017 - 28609
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-13
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
1600,00
86.1/GK/2017-36073
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 86/GK/2017 - 28609
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
1600,00
38/OŚ/2017-26960
Anonimizacja
2017-09-12
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000.00
39/OŚ/2017-27693
Anonimizacja
2017-09-11
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
WO.RU.49.2017
VULCAN sp z o.o. Wołowska 6 51-116 Wrocław
2017-09-08
Korzystanie z aplikacji Dotacje
8000,01
37/OŚ/2017-27680
Anonimizacja
2017-09-08
zmiana sytemu ogrzewania
5000,00
81/GK/2017 - 28031
Anonimizacja
2017-09-08
Udzielenie dotacji celowej w kwocie nie przekraczającej 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie: "Budowa przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej".
900,00
OR.RU.9.2017
BIURO PODRÓŻY RAJDTOUR Kolejowa 11 62-510 Konin
2017-09-07
Organizacja wycieczki na trasie:Kraków-Wieliczka
22762,00
76/DG/2017-27007
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KAZIMIERZ OLIWECKI Nowy Krzymów 33 62-513 Krzymów
2017-09-05
Umowa na wykonanie przebudowy wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
551058,50
60/GN/2017-26713
2017-09-04
rozbiórka budynków ul. Janowska w Koninie
39360,00
36/OŚ/2017-26704
Anonimizacja
2017-09-01
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
77/DG/2017-27084
INNOWATOR-PLUS Poznańska 74 62-510 Konin
2017-08-31
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
8610,00
1/DG/2017-
INNOWATOR-PLUS Poznańska 74 62-510 Konin
2017-10-16
Aneks do umowy nr 77/DG/2017-27084
Zmiana terminu przedmiotu umowy do 30.11.2017 r.
bz
WO.RU.47.2017
Anonimizacja
2017-08-30
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1600,00
WO.RU.46.2017
Anonimizacja
2017-08-30
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1700,00
74/DG/2017-26350
R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA Roman Pilch Siąszyce 67 62-570 Rychwał
2017-08-29
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie połączenia budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie z kamienicą "Dom Zemełki" na potrzeby osób niepełnosprawnych
20000,00
1
R PILCH Siąszyce 67 62-570 Rychwał
2017-09-29
Aneks do umowy nr 74/DG/2017-26350
Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy o projekt nowego systemu sygnalizacji pożaru i projekt budowlany; zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 29 348,00 PLN; wydłużenie terminu realizacji z 29.09.2017 do 31.10.2017
29348,00
SL.RU.3.2017
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE 3 Maja 21 62-500 Konin
2017-08-29
Umowy w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na dziłakach nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka.
1400000,00
Aneks nr 1/2018
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE 3 Maja 21 62-500 Konin
2018-02-07
Aneks do umowy nr SL.RU.3.2017
Aneks nr 1 do umowy nr 3/SL/2017-26361 z dnia 29.08.2017r.
2050000,00
79/GK/2017-26557
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-08-29
Przedmiotem Umowy jest świadczenie na terenie Miasta Konina usługi polegającej na: a) odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; b) odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne; c) transporcie odpadów, o których mowa w punktach a) i b) do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie; d) utrzymaniu i obsłudze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie.
10252539,36
GK.77.2017
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY AGROMAX Sosnowa 13 62-510 Konin Wola Podłężna
2017-08-23
"Wykonanie remontu chodnika na terenie Plac Lotnika w Koninie"
10455,00
78/GK/2017-26257
Anonimizacja
2017-08-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4000,00
33/OŚ/2017-24332
Anonimizacja
2017-08-22
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
WZ.RU.32.2017
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3 Maja 21 62-500 Konin
2017-08-21
Umowa na zakup i montaż wyciągu spalin w dwóch garażach w OSP Konin-Chorzeń.
29950,00
72/DG/2017-25401
Brian Tracy International Sp.z o.o Mickiewicza 9/U5 Warszawa
2017-08-21
przeprowadzenie wykładu
9840,00
73/DG/2017 - 25552
Ewa Siwicka Media Wiesiołkowa 21 61-680 Poznań
2017-08-21
prowadzenie III Forum Gospodarczego
3813,00
34/OŚ/2017-24325
Anonimizacja
2017-08-17
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
76/GK/2017-25151
zakład wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk akacjowa 3 86-005 Lipniki Białe Błota
2017-08-17
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Chopina
3700,00
35/OŚ/2017-25372
Anonimizacja
2017-08-17
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
31/OŚ/2017-24825
Anonimizacja
2017-08-10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
32/OŚ/2017-24945
Anonimizacja
2017-08-10
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
71/DG/2017-24971
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STASYSTYCZNEJ GUS JACHRANKA 81 Serock
2017-08-10
opracowanie statystyczne dot. trendów i kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego
8364,00
74/GK/2017-24471
EKOPACK SP. Z O.O.
2017-08-07
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
18700,00
74.1/GK/2017-36241
Anonimizacja
2017-11-30
Aneks do umowy nr 74/GK/2017-24471
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
18700,00
75/GK/2017 - 24473
Anonimizacja
2017-08-07
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4900,00
70/DG/2017-24086
Anonimizacja
2017-08-01
Wykonanie projektu budowlanego na wydzielony zakresu zagospdarowania parku w Laskówcu .
5000,00
GM.RU.19.2017
Geoanglo Lech Głowacki Piwoniowa 14 62-502 Konin
2017-07-31
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
30/OŚ/2017-23723
Anonimizacja
2017-07-28
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
67/GK/2017-23964
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
19200,00
68/GK/2017-23965
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
13800,00
70/GK/2017-23966
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2200,00
71/GK/2017-23967
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
8400,00
72/GK/2017-23968
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5800,00
73/GK/2017-23969
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1600,00
69/GK/2017-23970
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
10200,00
29/OŚ/2017-23123
Anonimizacja
2017-07-24
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.55.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI"
2017-07-20
Rowerem Szlakami Wielkopolski
9700,00
GK.65.2017
OTHER-BUDOWNICTWO SP.Z O.O. Sokołów 2 62-570 Rychwał
2017-07-19
" Dokończenie budowy ścieżki nad jeziorem Zatorze"
164210,42
WS.RU.44.2017
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2017-07-14
Realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina
10000
WS.RU.45.2017
Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilatyczno-Konsultacyjna w Koninie Okólna 54 62-510 Konin
2017-07-14
Realizacja szkolnego programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli
7000
KT.RU.53.2017
Uczniowski Klub Sportowy Strzelec Wodna 1 62-500 Konin
2017-07-14
II Bieg Legionisty
3000,00
KT.RU.52.2017
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SMECZ
2017-07-14
Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach - II Liga Seniorów
15000,00
28/OŚ/2017-22240
Anonimizacja
2017-07-13
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
GN.RU.59.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO EKOLOGICZNE EKO MEL SPÓŁKA Z O.O. Solna 28A 62-500 Konin
2017-07-11
Awaryjna naprawa rowów przy ulicach : Rudzicka i Torowa w Koninie
13202,66
21/OŚ/2017-18176
Anonimizacja
2017-07-10
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
20/OŚ/2017-18224
Anonimizacja
2017-07-10
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
OŚ.RU.24.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 4 drzew
3588,45
OŚ.RU.25.2017
Anonimizacja
2017-07-10
likwidacja piezometrów na terenie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina
32595,00
58/GK/2017-21751
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1200,00
59/GK/21754
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
10200,00
60/GK/2017-21757
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
61/GK/2017-21758
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9800,00
61.1/GK/2017-36072
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 61/GK/2017-21758
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
9800,00
62/GK/2017-21760
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2400,00
63/GK/2017-21762
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5600,00
63.1/GK/2017-36074
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 63/GK/2017-21762
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
5600,00
64/GK/2017-21763
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4400,00
26/OŚ/2017-21939
Anonimizacja
2017-07-10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
27/OŚ/2017-21945
Anonimizacja
2017-07-10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
GM.RU.15.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Scalenie i podział nieruchomości w obrębie Wilków
125952,00
WZ.RU.31.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Umowa na orzeglad punktów alarmowych na terenie miasta
1900,00
GM.RU.15.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Scalenie i podział nieruchomości w obrębie Wilków
125952,00
OŚ.RU.24.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 4 drzew
3588,45
WS.RU.43.2017
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2017-07-07
Realizacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna
20000
UW.RU.1.2017
BARTGRAFIC Bartosz Kosiba Składowa 10 62-081 Przeźmierowo
2017-07-05
dodatkowe urny wyborcze dla miasta Konina, dodatkowe opakowania kartonowe do urn oraz plomby do urn wyborczych
11999,32
23/IN/2017
VOLTIS
2017-07-03
Serwis klimatyzacji w serwerowniach UM Konin
2583,00
GM.RU.13.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE Poznańska 49 62-510 Konin
2017-07-03
Umowa na dostęp do rejestrów publicznych - EGiB oraz BDSOG
.
23/OŚ/2017-20348
Anonimizacja
2017-06-30
usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
GN.RU.58.2017
Anonimizacja
2017-06-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
672,00
GN.RU.57.2017
Anonimizacja
2017-06-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładawoa
905,28
53/GK/2017-20784
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6400,00
54/GK/2017-20785
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9700,00
55/GK/2017-20786
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4900,00
55.1/GK/2017-36043
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 55/GK/2017-20786
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
4900,00
56/GK/2017-20787
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5800,00
57/GK/2017-20788
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2800,00
DG.RU.69.2017
Anonimizacja
2017-06-28
staże dla uczniów i studentów
2825,90
WS.RU.40.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-06-27
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
20250,00
WS.RU.39.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-06-27
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
39500,00
WS.RU.38.2017
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEHO HUFIEC KONIN Harcerska 4 62-510 Konin
2017-06-27
"Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych"
60000,00
WS.RU.37.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-06-27
"Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych"
60000,00
WS.RU.41.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-06-27
"Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
20250
GM.RU.12.2017
Anonimizacja
2017-06-26
Świadczenie usług doradczych - Inżyniera Projektu, dla projektu pn. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"
94753,71
GN.RU.55.2017
Anonimizacja
2017-06-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2560,80
GN.RU.56.2017
Anonimizacja
2017-06-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1344,00
GN.RU.54.2017
Anonimizacja
2017-06-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
376,80
GM.RU.11.2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina - Benesza 1 62-500 Konin
2017-06-23
Umowa powierzenia przetwarzania danych - PINB
.
68/DG/2017-19828
Anonimizacja
2017-06-22
staże dla uczniów i studentów
900,00
GM.RU.10.2017
Sipa Mateusz Wybickiego 8 62-500 Konin
2017-06-22
Umowa o zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
KT.RU.51.2017
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA Dworcowa 2 62-510 Konin
2017-06-22
Wodna przygoda na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski
10300,00
60/DG/2017-19646
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
59/DG/2017-19654
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
2825,90
58/DG/2017-19731
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
61/DG/2017-19808
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
62/DG/2017-19811
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
63/DG/2017-19819
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
2825,90
64/DG/2017-19637
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
GN.RU.42.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
81568,00
GN.RU.43.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
984,00
GN.RU.35.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
GN.RU.36.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
936,00
GN.RU.37.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.38.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
8928,00
GN.RU.39.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5424,00
GN.RU.40.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
8016,00
GN.RU.41.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2659,20
GN.RU.44.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
264,00
GN.RU.45.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.46.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.47.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1728,00
GN.RU.48.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
4872,00
GN.RU.49.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.50.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
888,00
GN.RU.51.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5808,00
GN.RU.52.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.53.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1017,60
OŚ.RU.19.2017
Anonimizacja
2017-06-19
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
WZ.RU.29.2017
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE Przemysłowa 7 62-510 Konin
2017-06-13
Umowa przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
40000,00
WZ.RU.30.2017
HARMON MACIEJ ZAKRZEWSKI Poznańska 134A 62-510 Konin
2017-06-13
Umowa na zakup i montaż bramy garażowej w OSP Konin-Grójec.
8949,48
55/DG/2017-18109
Projekty Miejskie Andrzej Brzozowy Bartycka 18 00-716 Warszawa
2017-06-12
Umowa na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zaangażowanych w proces rewitalizacji
2000,00
KT.RU.50.2017
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW BARTŁOMIEJA Kościelna 1 62-500 Konin
2017-06-12
prace remontowo - budowlane instalacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. św. Bartłomieja
123000,00
KT.RU.50.1.2017
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW BARTŁOMIEJA Kościelna 1 62-500 Konin
2017-11-09
Aneks do umowy nr KT.RU.50.2017
Czas realizacji zadania ustala się od chwili zawarcia umowy do 30 listopada 2017 r.
123000,00
47/GK/2017-18177
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1500,00
48/GK/2017-18216
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5700,00
49/GK/2017-18218
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
50/GK/2017-18219
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
51/GK/2017-18220
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2200,00
52/GK/2017-18221
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2500,00
GN.RU.25.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.18.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
1440,00
GN.RU.19.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2376,00
GN.RU.20.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
11976,00
GN.RU.21.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2508,00
GN.RU.22.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5568,00
GN.RU.23.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
837,60
GN.RU.24.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
945,60
GN.RU.26.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5400,00
GN.RU.27.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
792,00
GN.RU.28.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2400,00
56/DG/2017-18114
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRODZKA" PLAC WOLNOŚCI 7 62-500 Konin
2017-06-12
Umowa na świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pracowników zaangażowanych w proces rewitalizacji
600,00
GN.RU.32.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2880,00
GN.RU.29.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1713,60
GN.RU.34.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.31.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1176,00
GN.RU.33.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2088,00
GN.RU.30.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
926,40
GM.RU.9.2017
ASGEO Perłowa 5 62-600 Koło
2017-06-07
Umowa o zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GK.46.2017
Zaklad Usługowo Handlowy SITLAS Andrzej Łubik Posada Kossaka 8 62-530 Kazimierz Biskupi
2017-06-06
"Zagospodarowanie skwerów zieleni przy ul.Błaszaka 4 w Koninie"
29 766,00 z
KT.RU.49.2017
Koniński Klub Golfowy
2017-05-31
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie
12000,00
4/BU/2017-16537
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
2017-05-30
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 13 350 000,00 zł
13350000,00
SL.RU.1.2017
MTBS SP ZOO 3 Maja 21 62-500 Konin
2017-05-29
Umowa wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zakup działki od PKS
4400000,00
Aneks nr 1/2018
MTBS SP ZOO 3 Maja 21 62-500 Konin
2018-02-07
Aneks do umowy nr SL.RU.1.2017
Aneks nr 1 do umowy nr 1/SL/2017-17065 z dn. 29.05.2017r.
4400000,00
GN.RU.17.2017
Anonimizacja
2017-05-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1587,12
GN.RU.16.2017
Anonimizacja
2017-05-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1080,00
GN.RU.15.2017
Anonimizacja
2017-05-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2208,00
GN.RU.14.2017
Anonimizacja
2017-05-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
DG.RU.53.2017
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA ZAKŁADOWA 11 62-510 Konin
2017-05-25
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
17000,00
54/DG/2017- 15648
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA ZAKŁADOWA 11 62-510 Konin
2017-05-25
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
0,00
WO.RU.45.2017
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Kościuszki 93 61-716 Poznań
2017-05-25
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2017r
168000,00
GM.RU.6.2017
Anonimizacja
2017-05-22
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina
126254,33
GM.RU.8.2017
Anonimizacja
2017-05-22
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina
314845,68
GM.RU.7.2017
Anonimizacja
2017-05-22
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina
261108,18
WS.RU.34.2017
Fundacja Aleją Zdrowia-od Juniora do Seniora Osiedle Legionów 12/1 62-510 Konin
2017-05-22
"Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu" (zadanie realizowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok).
20000
WS.RU.35.2017
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2017-05-22
Prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach Klubów Seniora
10000
WS.RU.36.2017
Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 3 Maja 1-3 K0Nin
2017-05-22
Prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach Klubów Seniora
4000
17/OŚ/2017-15122
Anonimizacja
2017-05-17
ususwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
18/OŚ/2017-15482
Anonimizacja
2017-05-16
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.48.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-05-16
II Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego
1500,00
KT.RU.47.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-05-16
Międzyszkolny Maraton Sportowy Szkoła Bez Przemocy i Uzależnień
3000,00
38/GK/2017-15539
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
800,00
39/GK/2017-15541
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
40/GK/2017-15542
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5600,00
41/GK/2017-15543
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
42/GK/2017-15544
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2200,00
43/GK/2017-15546
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
21000,00
44/GK/2017-15547
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1000,00
45/GK/2017-15548
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
800,00
WZ.RU.28.2017
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2A 60 844 Poznań
2017-05-11
Przekazanie przez Miasto Konin środków finansowych w kwocie 55.000,00 złotych łącznie (słownie: słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł), z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji
55. 000,00
WZ.RU.28.1.2017
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2A 60 844 Poznań
2017-06-29
Aneks do umowy nr WZ.RU.28.2017
Aneks w sprawie zmiany nazwy zadania i daty przekazania środków finasowych
55000,00
COP.RU.19.2017
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ Południowa 2a 62-510 Konin
2017-05-09
"KONIN- Miasto dostępne"
10000,00
COP.RU.16.2017
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2017-05-08
Umowa -"Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach"
10 000.00
aneks nr 2
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie
2017-12-08
Aneks do umowy nr COP.RU.16.2017
aneks nr 2 do umowy nr 16.COP/2017-12837 z 8 maja 2017 r.
10,000
COP.RU.18.2017
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2017-05-08
"Niepełnosprawny senior aktywny społecznie"
10000,00
COP.RU.17.2017
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto Powstańców Wielkopolskich 14 62-510 Konin
2017-05-08
"Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek"
10000,00
COP.RU.20.2017
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE Jana Kilińskiego 1 62-500 Konin
2017-05-08
"MODA DLA KAŻDEGO- edycja 10"
10000,00
COP.RU.21.2017
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA Harcerska 4 62-510 Konin
2017-05-08
"HARCERSKA PRZYGODA- edukacyjno- wychowawczy obóz dla osób niepełnosprawnych w Pobierowie"
5800,00
COP.RU.15.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-05-08
Umowa- "Integracyjny festyn rodzinny- w zdrowym stylu"
9,200.00
COP.RU.22.2017
STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI EDUKACJI PROMOCJI ZDROWIA I REHABILITACJI Pck 13 62-500 Konin
2017-05-08
"Integracyjne warsztaty z robotyki i programowania dla dzieci niepełnosprawnych i zajęcia wspierające ich rodziców"
9960,00
WZ.RU.27.2017
ARPAPOL SP.Z O.O Karmelkowa 29 52-437 Wrocław
2017-05-08
Umowa na dostawe łodzi ratunkowej wraz z osprzetem dla OSP Cukrownia Gosławice.
95275,80
52/DG/2017-13438
Anonimizacja
2017-05-05
Wykonanie dokumentacji na wyposażenie budynku urzędu przy pl. Wolnosci 1 w windę do transportu osób niepełnosprawnych
19557,00
15/OŚ/2017-13209
Anonimizacja
2017-05-04
usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
BP.RU.13.2017
PRZEGLĄD KONIŃSKI ul.Przemysłowa 9 62-510 Konin
2017-05-02
Wywiady z prezydentem Konina na portalu www.przegladkoninski.pl
3936,00
KT.RU.46.2017
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-05-02
Wniesienie wkładu do PWiK_budowa przyłącza
157724,00
GK.RU.35.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-04-28
Oczyszczanie miasta Konina - Rejon I
376099,20
GK.RU.36.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-04-28
Oczyszczanie misata Konina - Rejon II
447439,44
16/OŚ/2017-15122
Anonimizacja
2017-04-27
usuwanie wyrobów zawiertających azbest
2000,00
GN.RU.12.2017
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-04-25
umowa kupna- sprzedaży nakładów
896155,25
28/GK/2017-8616
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt - OTOZ ANIMALS oddział w Koninie Karłowicza 2/16 62-510 Konin
2017-04-20
Umowa na realizację zadania pn.: ,,Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami" w ramach Konińskeigo Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
50000,00
GK.34.2017
agromax zakład usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2017-04-13
"Budowa 4 szt ogrodzen placów zabaw na terenie m. Konina"
79999,20
WZ.RU.26.2017
Sprzęt-Poż Jagiełły 17E 45-920 Opole
2017-04-12
Umowa na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu miasta Konina.
36176,00
14/OŚ/2017-12090
Anonimizacja
2017-04-12
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
KT.RU.44.2017
COPACABANA KONIN Stefanii Esse 19 62-504 Konin
2017-04-10
XV Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu
10500,00
GK.32.2017
EURO-INVEST Wojsdka Polskiego 37 62-500 Konin
2017-04-07
Wykonanie schodów wraz z ciągiem dla niepełnosprawnych z ul.Młodzieżowej do ul.Jana Pawla II - osiedle Glinka.
66844,71
33/GK/2017-11276
Anonimizacja
2017-04-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2600,00
GK.31.2017
EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski Kolno 35 62-590 Golina
2017-04-06
Utrzymanie, pielęgnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina - REJON II
444409,02
KT.RU.43.2017
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE Jana Kilińskiego 1 62-500 Konin
2017-04-05
"Piknik rodzinny - bądź aktywny"
3000,00
11/DG/2017-10102
Anonimizacja
2017-04-04
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: - Ścieżkę pieszą z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO) - Nadwarciańską strefę edukacji przyrodniczej (KBO)
12000,00
COP.RU.14.2017
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE Różyckiego 3 62-510 Konin
2017-04-04
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
70483,23
10/DG/2017-4694
PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Świerkowa 37A Konin
2017-04-03
Umowa na wykonanie domumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji stawu i odbudowy fontanny przy wejściu do Parku Miejskiego im F. Chopina oraz budowy fontanny na skwerze im. Harcmistrza Stachowiaka
21402,00
30/GK/2017-10337
Anonimizacja
2017-04-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6500,00
20/IN/2017
HAWE ul. Franciszka Nullo 2 00-486 Warszawa 00-486 Warszawa
2017-04-01
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.04.2017 do 31.12.2017 roku -umowa-HAVE
14391,00
KT.RU.42.2017
Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie Skatekon 3 Maja 1 i 3 62-500 Konin
2017-03-31
Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina
7500,00
KT.RU.41.2017
Koniński Klub Kajakowy i Sportów Wodnych Zofii Urbanowskiej 12 62-500 Konin
2017-03-31
Kajakarstwo i sporty wodne
3000,00
13/OŚ/2017-10054
Anonimizacja
2017-03-31
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.39.2017
KLUB BIEGACZA "AKTYWNI" KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2017-03-30
organizacja VII Pikniku z okazji Dnia Flagi oraz uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom
4000,00
KT.RU.40.2017
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA WIELKOPOLSKIE ODDZIAŁ REGIONALNY KONIN 3 Maja 26 skryt.poczt. 62-510 Konin
2017-03-30
10000,00
WO.RU.43.2017
Anonimizacja
2017-03-30
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2200,00
COP.RU.13.2017
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2017-03-30
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
132159,50
ANEKS NR 3
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2017-08-08
Aneks do umowy nr COP.RU.13.2017
ANEKS NR 3 do umowy NR 13.COP/2017-10024 z dnia 30 marca 2017 r.
131959,26
ANEKS NR 2
fUNDACJA MIELNICA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Zagórowska 3 a 62-500 Konin
2017-07-04
Aneks do umowy nr COP.RU.13.2017
ANEKS NR 2 do umowy NR 13.COP/2017-10024 z dnia 30 marca 2017 r.
132159,50
ANEKS NR 1
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2017-06-14
Aneks do umowy nr COP.RU.13.2017
ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 13.COP/2017-10024 z dnia 30 marca 2017 r.
130958,06
COP.RU.12.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-03-30
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
41664,00
COP.RU.11.2017
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2017-03-30
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
69684,10
GK..21.2017
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-03-29
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Kona Rejon I 2017/18 r.
247736,23
OI.RU.3.2017
4 Stars Małgorzata Bywalska 11 Listopada 14/10 62-510 Konin
2017-03-29
Wykonanie filmów promocyjnych na portal www.gospodarka.konin.pl
2900,00
KT.RU.38.2017
Andrzejewski Oskar Rudzicka 41c 62-510 Konin
2017-03-28
Odmalujmy Konin
37000,00
1
Andrzejewski Oskar Rudzicka 41c 62-510 Konin
2017-05-18
Aneks do umowy nr KT.RU.38.2017
zmiana par. 1 ust.2, 2 ust. 1, 3 ust. 1 i załącznika nr 1 do umowy
34000,00
WW.RU.9.2017
Anonimizacja
2017-03-27
Umowa-zlecenie dot. tłumaczenia podczas FKMP - M.Szeflińska
600,25otych
WW.RU.10.2017
Anonimizacja
2017-03-27
Umowa-zlecenie dot. tłumaczenia podczas FKMP - M.Wiatrowska-Pers
600,25otych
11/OŚ/2017-9241
Anonimizacja
2017-03-24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
18/IN/2017
REBEL IT MAGDALENA OSTROWSKA T.Toeplitza 2/62 01-560 Warszawa
2017-03-24
Umowa na oprogramowanie ESET Endpoint Antivirus Suite i ESET Mail Security for IBM Lotus Domino
30688,50
12/OŚ/2017-9352
Anonimizacja
2017-03-24
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
COP.RU.10.2017
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2017-03-24
Porozumienie w sprawie wysokości i zasad pokrywania w 2017r. przez Powiat Koniński kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu konińskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta Konin
24230,10
Aneks nr 2
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2017-07-26
Aneks do umowy nr COP.RU.10.2017
Aneks nr 2 do porozumienia nr 10.COP/2017-9435 z dnia 24 marca 2017 r.
22828,42
1/BU/2017-7828
GETIN NOBLE BANK PRZYOKOPOWA 33 01-208 Warszawa
2017-03-23
Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych
0,00
2/BU/2017-9396
GETIN NOBLE BANK PRZYOKOPOWA 33 01-208 Warszawa
2017-03-23
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym w ramach umowy na "Bankową obsługę budżetu miasta Konina oraz podległeych jednostek organizacyjnych"
37216,00
WW.RU.5.2017
Łebkowska Zofia
2017-03-20
Umowa o dzieło X FKMP - Z. Łebkowska
1500,00
WW.RU.6.2017
Anonimizacja
2017-03-20
Umowa-zlecenie dot. tłumaczenia na FKMP - I.Wiatrowski
805,00otych
WW.RU.8.2017
Anonimizacja
2017-03-20
Umowa-zlecenie dot. tłumaczenia podczas FKMP - D.Małas-Manikowska
600,25otych
WW.RU.7.2017
Anonimizacja
2017-03-20
Umowa-zlecenie dot. tłumaczenia podczas FKMP - A. Żerkowska
600,25otych
10/OŚ/2017-8186
Anonimizacja
2017-03-20
Opracowanie Programu Ochrony Środowislka dla Miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
9225,00
OI.RU.2.2017
Studio Fabryka Szkolna 5 64-000 Kościan
2017-03-20
Wykonanie strony www.gospodarka.konin.pl
6027,00
20/GK/2017-8603
Anonimizacja
2017-03-20
Umowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a
860000,00
19/IN/2017
INEA SPÓŁKA AKCYJNA Klaudyny Potockiej 25 60-211 Poznań
2017-03-15
Dostawa internetu dla Miasta Konina 2017 r -umowa z INEA
14129,01
9/DG/2017-8028
Art-Expo
2017-03-15
budowę stoisk wystawienniczych na potrzeby III Konińskich Targów Przedsiębiorczości
26445,00
19/GK/2017-7644
Zakład Betoniarsko Kamieniarski "Skorbet" Marek Skoraszewski ul. Staromorzysławska 8A
2017-03-14
opracowanie trzywariantowej koncepcji nagrobka dzieci martwo urodzonych oraz zagospodarowania placu przynależnego do grobu
615,00
GK.18.2017
Marina Ląd 62-405 Ląd 137
2017-03-09
- "Leżaki ze stolikami w parku ojców ul.Harcerska (park 700 Lecia) w Koninie"
17890,35
WS.RU.30.2017
Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna Wojska Polskiego 33 62-500 Konin
2017-03-09
usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
2720
17/GK/2017-6647
Miejski Zakład Komunikacji M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-03-08
"Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina"
-
16/GK/2017-7280
Anonimizacja
2017-03-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
GN.RU.9.2017
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zachodnia 15 A 62-500 Konin
2017-03-07
odzcyt, zestawienie zużycia energii elektrycznej.
12300,00
KT.RU.35.2017
KONIŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Matejki 18A 62-510 Konin 2
2017-03-07
Organizacja imprez żeglarskich dla mieszkańców Konina
15000,00
KT.RU.36.2017
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KORTY Sosnowa 10A 62-510 Konin
2017-03-07
organizacja imprez sportowo rekreacyjnych i cyklicznych turniejów w tenisie dla mieszkańców miasta Konina
15000,00
WW.RU.4.2017
PRESS Sp. z o.o. sp.k Mazowiecka 63/2 60-623 Poznań
2017-03-06
Umowa dot. wystawy Grand Press Photo 2017 w Koninie
8610,00
WO.RU.39.2017
Anonimizacja
2017-03-06
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2200,00
WZ.RU.18.2017
SPRZĘT-POŻ Zielonogórska 1 45-323 Opole
2017-03-03
Umowa na zakup motopompy szlamowej dla OSP Cukrownia Gosławice.
4999,00
14/GK/2017-6654
Anonimizacja
2017-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1400,00
15/GK/2017-6679
Anonimizacja
2017-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1670,00
GM.4.2017
SYSTHERM INFO SPÓŁKA Z O.O. Złotowska 27 60-189 Poznań
2017-03-02
konwersja baz danych
38622,00
WW.RU.3.2017
Przedsiębiorstwo Handlowo-Rozrywkowo-Usługowe Jerzy Maciejewski Okrzei 13 62-540 Kleczew
2017-03-01
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
7000,00
WZ.RU.17.2017
Anonimizacja
2017-03-01
Umowa-zlecenie obsługi przeprawy promowej na rzece Warcie,przy ul.Promowej w Koninie
7150,00
BP.RU.12.2017
3 MAR SP. z o. o. ul. Zakładowa 4 62-510 Konin
2017-03-01
Konin na portalu wkonin.pl
14760,00
WZ.RU.16.2017
Sabpol Szarych Szeregów 9 62-500 Konin
2017-02-28
Umowa na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Cukrownia Gosławice.
5495,00
GK.12.2017
BUGLO PLACE ZABAW ZWYCIĘSTWA 276 Koszalin
2017-02-24
"Mini Zjazd Linowy w parku 700 Lecia ul.Harcerska w Koninie"
15998,49
16/IN/2017
Sieciowe Systemy Informatyczne - Andrzej Kowalczyk Plac Zamkowy 24a 55-200 Oława
2017-02-24
Pomoc techniczna dla przełącznika Cisco Catalyst 6509E oraz przełączników Cisco w sieci LAN
7390,00
KT.RU.33.2017
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Popiełuszki 2A/28 62-510 Konin
2017-02-24
organizacja imprez i stałych rozgrywek w piłce siatkowej
8500,00
5/OŚ/2017-5408
Anonimizacja
2017-02-24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
7/OŚ/2017-5448
Anonimizacja
2017-02-24
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
8/OŚ/2017-5587
Anonimizacja
2017-02-24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
9/OŚ/2017-5619
Anonimizacja
2017-02-24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
6/OŚ/2017-5448
Anonimizacja
2017-02-24
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
GK.13.2017
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY AGROMAX Sosnowa 13 62-510 Konin Wola Podłężna
2017-02-23
"Utrzymanie , pielęgnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina - REJON III " 2017/18 r.
341779,70
GN.RU.7.2017
GEOWIK WIKTOR KASPRZYK Armii Krajowej 17 62-504 Konin
2017-02-21
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2017
13659,15
GN.RU.8.2017
Wika Błażej Wojdak Chrusty 23 62-590 Golina
2017-02-21
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2017 roku
11830,00
KT.RU.31.2017
KONIŃSKI KLUB TENISOWY Okólna 37/14 62-510 Konin
2017-02-21
Halowy Deblowy Turniej Tenisowy z Okazji 25-rocznicy Powstania Klubu. XIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym
16000,00
KT.RU.32.2017
Uczniowski Klub Sportowy Strzelec Wodna 1 62-500 Konin
2017-02-21
Bieg Tropem Wilczym
2000,00
WO.RU.38.2017
Anonimizacja
2017-02-21
dowóz uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
690,00
GN.RU.5.2017
CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74 62-510 Konin
2017-02-20
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2017 roku
9827,70
OI.RU.1.2017
TELEWIZJA POLSKA POZNAŃ Serafitek 8 61-144 Poznań
2017-02-20
Reportaż "Ukryte skarby"
24600,00
BP.RU.11.2017
WIELKOPOLSKA TELEWIZJA INFORMACYJNA Sp. z o.o ul. Kleczewska 37 62-510 Konin
2017-02-17
Wywiady z prezydentem Konina w programie "Ekspres Wielkopolski"
22000,00
GN.RU.6.2017
Anonimizacja
2017-02-17
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową.
40784,00
KT.RU.34.2017
Koniński Dom Kultury
2017-02-17
Realizacja filmu dokumentalnego_100 lecie Zakładu Cukrownia Gosławice
8000,00
14/IN/2017
Sieciowe Systemy Informatyczne - Andrzej Kowalczyk Plac Zamkowy 24a 55-200 Oława
2017-02-16
Serwis pogwarancyjny przełączników Cisco
35978,12
COP.RU.8.2017
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN Dworcowa 2A 62-510 Konin
2017-02-16
Mistrzostwa Wielkopolski kadetów i juniorów w boksie"
9900,00
COP.RU.7.2017
TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2017-02-16
Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018r
30000,00
WO.RU.35.2017
Anonimizacja
2017-02-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1980,00
3/OŚ/2017-4707
Anonimizacja
2017-02-16
opinie dendrologiczne
3000,00
COP.RU.6.2017
Fundacja Sztuki Współczesnej i Edukacji Aluminium Margaretkowa 7/4 62-510 Konin
2017-02-15
mały grant pn. " Wystawa plakatów polskich filmów wykonywanych przez kongijskich artystów"
5090,00
KT.RU.30.2017
Stowarzyszenie MORSY Konin Chopina 7/44 62-510 Konin
2017-02-15
Mroźna odlotowa rekreacja sportowa
1500,00
KT.RU.29.2017
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2017-02-14
Konin lubi książki 2
30000,00
KT.RU.25.2017
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA
2017-02-13
Udzielanie inf turyst.
42000,00
KT.RU.26.2017
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W KONINIE
2017-02-13
Organizacja imprez turyst
30000,00
COP.RU.4.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-02-10
Mały grant- " Jedni z Wielu"
9980,00
COP.RU.5.2017
Stowarzyszenie "Pojutrze" ul. Narcyzowa 2 62-510 Konin
2017-02-10
mały grant " Zlot Migiem pamięci Michała Gościniaka"
10000,00
13/IN/2017
ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA Łangowskiego 4 45-031 Opole
2017-02-09
Umowa na zakup licencji na programu F7
1230,00
10/GK/2017-3697
WERHUN-POPIOŁEK MAŁGORZATA
2017-02-08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Zagospodarowanie parku w Laskówcu"
:14 000,00
WS.RU.29.2017
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE Szeroka 8 62-506 Konin
2017-02-08
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem" (placówka przy ul. Szerokiej 8)
60500
9/GK/2017-3457
INFRA POLIS Cytrynowa 16 62-504 Konin - Posada
2017-02-06
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Dokonczenie budowy ścieżki nad jeziorkiem ul.Paderewskiego " VI Etap
12054,00
11/GK/2017-3702
PROBUD GÓRNICZA 6/18 62-510 Konin
2017-02-06
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: "Wykonanie schodów wraz z ciągiem dla niepełnosprawnych z ul. Młodzieżową do ul. Jana Pawła II - osiedle Glinka"
4305,00
8/GK/2017-3674
Anonimizacja
2017-02-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5000,00
7/GK/2017-3691
Anonimizacja
2017-02-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
8400,00
WO.RU.34.2017
Anonimizacja
2017-02-03
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3500,00
WO.RU.37.2017
Anonimizacja
2017-02-03
sporządzenie opinii prawnej
1900,00
GN.RU.3.2017
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-01-31
Odpłatna eksploatacja przepompowni ścieków na terenach inwestycyjnych Miasta Konina
56419,56
GM.2.2017
SYSTHERM INFO SPÓŁKA Z O.O. Złotowska 27 60-189 Poznań
2017-01-31
umowa na nadzór autorski nad oprogramowaniem geo-info na 2017 r.
13038,00
WS.RU.28.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-01-30
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem" (placówka przy ul. Powstańców Styczniowych 2),
47021
KT.RU.23.2017
konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang
2017-01-30
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce na wózkach
50000,00
COP.RU.2.2017
Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2017-01-30
V Kongres Kobiet
9950,00
COP.RU.3.2017
Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka Plac Zamkowy 3/9 62-500 Konin
2017-01-30
umowa- mały grant
5080,00
KT.RU.24.2017
COPACABANA KONIN
2017-01-30
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pięściarstwie
100000,00
WW.RU.1.2017
NARWAL GROUP DAWID WITKOWSKI Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań
2017-01-27
Umowa z NARWAL GROUP na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Miasta Konina
36700,13
GM.RU.1.2017
SYSTHERM INFO SPÓŁKA Z O.O. Złotowska 27 60-189 Poznań
2017-01-27
subskrypcja oprogramowania GEO INFO na rok 2017
32718,00
WW.RU.2.2017
PROMOBAY Słowiańska 55 c 61-664 Poznań
2017-01-27
Umowa z PROMOBAY na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Miasta Konina
54286,67
KT.RU.22.2017
PWSZ Przyjaźni 1 62-510 Konin
2017-01-27
Porozumienie IRK_2017
0,00
WS.RU.25.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-01-26
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem" (placówka przy ul. Goździkowej 2)
58500
WS.RU.24.2017
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2017-01-26
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem" (placówka przy ul. Staromorzysławskiej 1)
46026
WS.RU.26.2017
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2017-01-26
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem" (placówka przy ul. Dmowskiego 2)
47650
WS.RU.27.2017
Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa Staszica 27 62-500 Konin
2017-01-26
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem" (placówka przy ul. Przemysłowej 21)
24079
WO.RU.31.2017
Anonimizacja
2017-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1100,00
WO.RU.32.2017
Anonimizacja
2017-01-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
5900,00
WO.RU.33.2017
Anonimizacja
2017-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2500,00
12/IN/2017
DOSKOMP SP. Z O.O OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łodź
2017-01-25
Niewyłączna licencja na używanie systemu informatycznego Fakturowanie
19065,00
WO.RU.30.2017
Anonimizacja
2017-01-25
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2000,00
WS.RU.17.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-01-24
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Szkoła Podstawowa nr 8 w Koninie)
5900
WS.RU.18.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-01-24
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie)
5900
WS.RU.19.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-01-24
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie)
5000
WS.RU.20.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-01-24
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Świetlica środowiskowa przy ul. Kamiennej 57A)
5000
WS.RU.21.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-01-24
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 7 przy ul. Staffa 5)
5000
WS.RU.22.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-01-24
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem" (placówka przy ul. Kamiennej 57A)
49224
WS.RU.23.2017
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE Szeroka 8 62-506 Konin
2017-01-24
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Świetlica środowiskowa przy ul. Szerokiej 8)
4200
WO.RU.29.2017
Anonimizacja
2017-01-24
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1300,00
2/OŚ/2017-1009
Anonimizacja
2017-01-23
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
BP.RU.5.2017
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z O.O. ul. Żurawia 8 00-503 Warszawa
2017-01-23
Konin na antenie Radia ZET Gold
16236,00
WO.RU.28.2017
Anonimizacja
2017-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
4000,00
WS.RU.14.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-01-23
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie)
10000
WS.RU.15.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-01-23
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem"
48500
WS.RU.16.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-01-23
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Świetlica środowiskowa przy ul. PCK 13)
4500
WZ.RU.15.2017
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Chlebowa 4/8 61-003 Poznań
2017-01-23
Aneks nr 5 do Porozumienia Nr 17/WZ-2013-1474 z dnia 12 lipca 2013 r.
15.000 15.000
WZ.RU.14.2017
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie
2017-01-23
Umowa przekazania środków finasowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
10000,00
10/IN/2017
SIGMATEL FILIP GRUSZCZYŃSKI Os. Rusa 32/5 61-245 Poznań
2017-01-20
Projekt przyłączy do sieci KoMAN
16800,00
WS.RU.2.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-01-20
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"
45000
WS.RU.3.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-01-20
"Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"
100000
WS.RU.4.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-01-20
"Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych"
110000
WS.RU.6.2017
KONIŃSKI BANK ŻYWNOŚCI Przemysłowa 124d 62-510 Konin
2017-01-20
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
25000
WS.RU.7.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-01-20
"Olimpiada wiedzy nt. uzależnień"
4000
WS.RU.8.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-01-20
"Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT"
15000
WS.RU.9.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-01-20
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie)
5000
WS.RU.10.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-01-20
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie)
5000
WS.RU.11.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-01-20
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" (miejsce półkolonii Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie)
4500
WS.RU.12.2017
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 62a 62-500 Konin
2017-01-20
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem"
45500
WS.RU.13.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-01-20
"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem"
53000
KT.RU.19.2017
CUKROWNICZY KLUB SPORTOWY "SPARTA KONIN"
2017-01-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w uprawnionych dyscyplinach sportu - piłka nożna
103000,00
KT.RU.18.2017
Uczniowski Klub Sportowy Górnik
2017-01-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w judo
34500,00
KT.RU.20.2017
Klub Sportowy Oranje Sport Konin
2017-01-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
70000,00
WZ.RU.12.2017
NZOZ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ KRYSTYNA DRELAK Kolejowa 11 62-510 Konin
2017-01-20
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- badania lekarskie.
00,00
11/IN/2017
RIPE NCC Stationsplein 11 1012 Amsterdam
2017-01-20
Standardowa Umowa o Świadczenie Usług z RIPE NCC - umowa rejestracyjna członka RIPE
18287,05
WO.RU.26.2017
Anonimizacja
2017-01-19
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2730,00
5/GK/2017-1546
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie
2017-01-19
Bieżące remonty i utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci w Koninie
14.999.76
GN.RU.1.2017
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Chopina 9 62-510 Konin
2017-01-18
Umowa najmu lokalu od "Społem"
11808,00
GN.RU.1.5.2017
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Chopina 9 62-510 Konin
2021-03-24
Aneks do umowy nr GN.RU.1.2017
dot. ustaslenia czynszu najmu
13656,24
2021-04-19
Aneks nr 3
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Chopina 9 62-510 Koni
2019-04-02
Aneks do umowy nr GN.RU.1.2017
Zmiana stawki najmu
37073,82
GN.RU.2.2017
ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
2017-01-18
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
246000,00
WO.RU.22.2017
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2017-01-18
ref.kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do OREW w Koninie
60000,00
WO.RU.25.2017
Anonimizacja
2017-01-18
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepelnosprawnego do szkoły
1800,00
WO.RU.24.2017
Anonimizacja
2017-01-18
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2700,00
WO.RU.23.2017
Anonimizacja
2017-01-18
wrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
10000,00
WO.RU.21.2017
Anonimizacja
2017-01-17
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2000,00
BP.RU.3.2017
Wydawnictwo PRZEGLĄD KONIŃSKI Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9 62-510 Konin
2017-01-16
Publikacja materiałów z życia i działalności seniorów w Koninie
14760,00
BP.RU.4.2017
4 STARS Małgorzata Bywalska ul. 11 Listopada 14/10 62-510 Konin
2017-01-16
Konin na portalu infoKONIN.pl
11808,00
KT.RU.17.2017
AZS PWSZ KONIN
2017-01-16
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
20000,00
BP.RU.6.2017
LM LOKALNE MEDIA SPÓŁKA Z O.O. ul. Przyjaźni 2 62-510 Konin
2017-01-16
Konin na portalu lm.pl
16531,20
BP.RU.7.2017
Wydawnictwo PRZEGLĄD KONIŃSKI Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9 62-510 Konin
2017-01-16
Puls Konina
29520,00
BP.RU.9.2017
ŻARYN OLGA KONCEPT ul. Sosonowa 17/11 62-510 Konin
2017-01-16
Prowadzenie FB miasta Konina
13200,00
BP.RU.10.2017
DOMSKA AGATA "Dpmskastudio" ul. Kapitańska 9 62-510 Konin
2017-01-16
Kalejdoskop Wielkopolski Wchodniej
15600,00
1/BP/2017-7894
Firma "domskastudio" Agata Domska
2017-03-14
Aneks do umowy nr BP.RU.10.2017
Zmiana miejsca emisji materiałów oraz wynagrodzenia umownego
14300,00
BP.RU.8.2017
AGENCJA REKLAMOWA ESPERO PAWEŁ SIKORSKI ul. Młodzieżowa 24 62-510 Konin
2017-01-16
Konin na portalu konin24.info
10808,00
WO.RU.18.2017
Anonimizacja
2017-01-16
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1740,00
WO.RU.19.2017
Anonimizacja
2017-01-16
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1990,00
KT.RU.16.2017
Klub Bokserski Zagłębie Konin
2017-01-16
Szkolenie uzdolnionych sportowców w Boksie
123000,00
WO.RU.20.2017
Anonimizacja
2017-01-16
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2700,00
WO.RU.16.2017
Anonimizacja
2017-01-13
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
4500,00
1/OŚ/.2017 - 76
ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. ul. Sulańska 11 62-510 Konin
2017-01-12
Unieszkodliwianie przeterminowanych leków
14000,00
KT.RU.13.2017
KONIŃSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2017-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w kolarstwie
155000,00
KT.RU.14.2017
PR9 Sp. z o. o.
2017-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo biorących udział - piłka nożna
10000,00
WO.RU.15.2017
Anonimizacja
2017-01-12
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2740,00
KT.RU.15.2017
Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
2017-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu
49820,00
3/GK/2017-1059
Anonimizacja
2017-01-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3400,00
4/GK/2017-1092
Anonimizacja
2017-01-12
Umowa dotacji dla TONZ na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi
9000,00
OR.RU.3.2017
Anonimizacja
2017-01-11
3500
WZ.RU.11.2017
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
2017-01-11
pprzekazanie przez Miasto Konin środków finansowych w kwocie 500 000 złotych w 2017 roku i 500 000 złotych w 2018 roku, łącznie 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion zł), z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji
kwota brutto (2017r.): 500 000, kwota brutto (2018r.): 500 000
KT.RU.8.2017
AEROKLUB KONIŃSKI
2017-01-11
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
25500,00
KT.RU.10.2017
Uczniowski Klub Sportowy Górnicza przy ZSGE
2017-01-11
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
35000,00
OR.RU.5.2017
Anonimizacja
2017-01-11
Umowa zlecenia PKZP - J.Laskowska
9600
OR.RU.4.2017
Anonimizacja
2017-01-11
Umowa zlecenia -PKZP - Teresa Domagała
7800
KT.RU.9.2017
MEDYK Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego
2017-01-11
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
601000,00
KT.RU.12.2017
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2017-01-11
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
496000 ,00
KT.RU.11.2017
STOWARZYSZENIE SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI START W KONINIE
2017-01-11
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce ręcznej
164000,00
WO.RU.14.2017
Anonimizacja
2017-01-11
ref.kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3240,00
BP.RU.2.2017
Digital Art Studio Przemysław Gała ul. Szkolna 40 26-026 Blicza
2017-01-10
Opracowanie, druk i dostawa Konińskiego Informatora Samorządowego w 2017 roku
10886,40
KT.RU.7.2017
UKS SMECZ Konin
2017-01-10
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach
58500,00
WZ.RU.10.2017
SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS SP. Z O.O Kruczkowskiego 19 51-143 Wrocław
2017-01-10
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów z wykorzystaeniem Systemu SISMS
20000,00
1
2017-04-12
Aneks do umowy nr WZ.RU.10.2017
725,70
WO.RU.13.2017
Anonimizacja
2017-01-10
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2000,00
2/GK/2017-439
Anonimizacja
2017-01-09
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
17600,00
WO.RU.12.2017
Anonimizacja
2017-01-09
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2500,00
1/WI/2017-204
HYDROPROJEKT Grunwaldzka 21 60-783 Poznań
2017-01-09
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rowu melioracyjnego od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacja i przbudową przepustów
55350,00
2/DG/2017-17174
HYDROPROJEKT Grunwaldzka 21 60-783 Poznań
2017-05-26
Aneks do umowy nr 1/WI/2017-204
Zmiana terminu zakończenia
bz
WZ.RU.9.2017
Anonimizacja
2017-01-05
Umowa-zlecenie z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Starówka na 2017r.
4800
1
Anonimizacja
2017-01-17
Aneks do umowy nr WZ.RU.9.2017
Aneks nr 1 do umowy zlecenie Nr 9/WZ/2017-38112 z dnia 05.01.2017r.
4800
WZ.RU.6.2017
Anonimizacja
2017-01-05
Umowa-zlecenie z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice na 2017r.
4800
WZ.RU.6.1.2017
Anonimizacja
2017-01-17
Aneks do umowy nr WZ.RU.6.2017
ANEKS Nr 1 do umowy Nr 6/WZ/2017-38114 z dnia 05.01.2017r.
4800,00
WZ.RU.7.2017
Anonimizacja
2017-01-05
Umowa-zlecenie z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice.
4800
WZ.RU.7.1.2017
Anonimizacja
2017-01-17
Aneks do umowy nr WZ.RU.7.2017
ANEKS NR 1/WZ/2017 do umowy Nr 7/WZ/2017-38118z dnia 05.01.2017r.
4800,00
WZ.RU.8.2017
Anonimizacja
2017-01-05
Umowa-zlecenie z Komendantem Gminnym OSP na 2017r.
7800
KT.RU.6.2017
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KONINIE
2017-01-05
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce
150000,00
WO.RU.8.2017
Anonimizacja
2017-01-05
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3480,00
WO.RU.9.2017
Anonimizacja
2017-01-05
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
9000,00
WO.RU.6.2017
Anonimizacja
2017-01-05
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepelnosprawnego do szkoły
1500,00
WO.RU.7.2017
Anonimizacja
2017-01-05
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2990,00
WO.RU.10.2017
Anonimizacja
2017-01-05
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
8950,00
WO.RU.11.2017
Anonimizacja
2017-01-05
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
8460,00
WZ.RU.5.2017
Anonimizacja
2017-01-04
Umowa-zlecenie z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń na 2017r.
4800
Anonimizacja
2017-01-17
Aneks do umowy nr WZ.RU.5.2017
Aneks Nr 1 do umowy Nr 5/WZ/2017- 38113 z dnia 04.01.2017r.
4800,00
WZ.RU.4.2017
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2017-01-04
Umowa z PKS Konin na zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów i sprzętu ppoż. jednostek OSP z terenu miasta Konina. Umowa przetwarzania danych osobowych.
12000
KT.RU.4.2017
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2017-01-04
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
483000,00
KT.RU.2.2017
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SMECZ
2017-01-04
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie stołowym
36500,00
KT.RU.3.2017
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2017-01-04
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
57980,00
2
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2017-10-26
Aneks do umowy nr KT.RU.3.2017
Zmiana numeru konta oraz terminu przekazania IV transzy
57980,00
KT.RU.1.2017
KONIŃSKI KLUB TENISOWY
2017-01-04
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym
15200,00
WO.RU.2.2017
Spółdzielnia Socjalna Sportu i Rehabilitacji 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2017-01-04
ref.kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w Marianowie
25000,00
COP.RU.1.2017
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE Jana Kilińskiego 1 62-500 Konin
2017-01-04
Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
180000,00
KT.RU.5.2017
WOES 3 Maja 26 62-500 Konin
2017-01-04
Umowa partnerska o współpracy
0,00
WO.RU.5.2017
Anonimizacja
2017-01-04
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2490,00
WO.RU.3.2017
Anonimizacja
2017-01-04
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
4480,00
WZ.RU.3.2017
Anonimizacja
2017-01-03
Umowa-zlecenie z konserwatorem sprzętu w OSp Konin-Grójec na 2017r.
4800
WZ.RU.3.1.2017
Anonimizacja
2017-01-17
Aneks do umowy nr WZ.RU.3.2017
4800,00
103/GK/2016-34672
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych Al. Niepodeległości 8 61-875 Poznań
2017-01-02
Porozumienie w sprawie utrzymania przejścia pod torami na stracji w Koninie w roku 2017
13108,34
1/IN/2017
WOLTERS KLUWER Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
2017-01-02
Umowa na korzystanie z pakietów prawniczych
16874,38
28/IN/2016
PAIP ALTECH SPÓŁKA ZO.O. Hutnicza 1 62-510 Konin
2017-01-02
Serwis klimatyzacji w serweroniach
5904,00
4/IN/2017
HELPDESK PLUS SPÓŁKA CYWILNA Poznańska 119 60-185 Poznań/Skórzewo
2017-01-02
Transmisja audio Rady Miasta Konina
3960,00
5/IN/2017
Sigid H.Januszewskiej 1 61-195 Poznań
2017-01-02
Umowa na serwis pograrancyjny programów firmy SIGID
20964,12
OR.RU.2.2017
Ruch S.A. Chłodna 52 00-872 Warszawa
2017-01-02
umowa na prasę na rok 2017
41419,27
104/GK/2016-37797
AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA MAXPERT MACIEJ ZARADZKI Zakładowa 4 62-510 Konin
2017-01-02
Usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
40046,40
6/IN/2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZATORZE" ul. Noskowskiego 1 62-510 Konin
2017-01-02
Dzierżawa pomieszczenia na serwerownię
5904,00
GK.RU.105.2016
mechanika blacharstwo lakiernictwo zbyszek berezowski i usługi specjalistyczne Pokrzywka i wspólnicy s.c
2017-01-02
umowa na prowadzenie parkingu strzeżonego w latach 01.01.207-31.03.2019
27900,00
Konsorcjum Mechanika Blacharstwo Lakiernictwo Zbyszek Berezowski i Usługi Specjalistyczne Pokrzywka i Wspólnicy s.c
2017-11-10
Aneks do umowy nr GK.RU.105.2016
wypowiedzenie umowy
0
GK.RU.1.2017
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-01-02
Konserwacja, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina - 2017 rok
38148,94
WZ.RU.1.2017
Anonimizacja
2017-01-02
Umowa-zlecenie z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław na 2017r
4800
WZ.RU.1.1.2017
Anonimizacja
2017-01-17
Aneks do umowy nr WZ.RU.1.2017
4800,00
BP.RU.1.2017
Interaktywna Agencja Reklamowa Sweet Lemon Chlebowska Katarzyna ul. Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2017-01-02
Hosting strony www.konin.pl
7380,00
GK.RU.106.2016
konsorcjum Mechanika Blacharstwo Lakiernictwo Zbyszek Berezowski i Usługi Specjalistyczne Pokrzywka i Współnicy s.c.
2017-01-02
umowa na holowanie pojazdów z terenu Miasta Konina w latach 02.01.2017-31.03.2019r.
46207,60
8/IN/2017
DOSKOMP SP. Z O.O OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łodź
2017-01-02
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie Centralny Rejestr dla JST
27060,00
WS.RU.1.2017
NADZIEJA Kolorowa 6 20-802 Lublin
2017-01-02
świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
1299948
GK.RU.107.2016
MZGOK Sulańska 13 62-510 Konin
2017-01-02
Umowa na zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu miasta Konina.
7980889,68
COP.RU.25.2016
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2017-01-01
Umowa SDS Konin
180000,00
Aneks Nr 2
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2017-11-08
Aneks do umowy nr COP.RU.25.2016
Aneks Nr 2 do umowy Nr 25.COP/2016-38477 z dnia 01.01.2017 rok
248781,60
COP.RU.25.1.2016
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2017-03-06
Aneks do umowy nr COP.RU.25.2016
Aneks nr 1
228240,00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4478394
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,