Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestr umów zawartych przez Urząd Miejski w Koninie

Numer umowy Nazwa kontrahenta Data zawarcia umowy Przedmiot umowy Wartość umowy brutto [PLN] Data zamieszczenia informacji w rejestrze umów
25/IN/2021-25509
PZP24.pl Sp. z o.o. ul. Legnicka 57D lok. B/J 54-203 Wrocław
2021-09-14
Umowa na dostęp do platformy przetargowej PZP24.pl
5880
2021-09-14
129/OŚ/.2021-25913
WALICKA BOGUSŁAWA
2021-09-09
Umowa na utylizację azbestu- Bogusława Walicka
2000,00
KSS.RU.109.2021
Anonimizacja
2021-09-09
Porozumienie - spokrewniona rodzina zastępcza
4724,67
41/GK/2021-19590
Salon Urody Lavages Woźniak Anna ul. 11 Listopada 31 62-510 Konin
2021-09-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
2021-09-03
WZ.RU.17.2021
NZOZ KON VITA Przemysłowa 2 62-510 Konin
2021-08-31
Umowa na specjalistyczne badania lekarskie na potrzeby kwalifikacji wojskowej
3788,10
112/OŚ/2021-25018
Zaczkiewicz Lesław
2021-08-31
Umowa dotacji na utylizację azbestu-Lesław Zaczkiewicz
2000,00
110/OŚ/2021-25020
Chojnacki Zbigniew
2021-08-31
Umowa dotacji na utylizację azbestu-Z. Chojnacki
2000
98/OŚ/2021-23608
ANDRZEJEWSKA-SŁUGIEWICZ NATALIA
2021-08-30
2000,00
107/OŚ/2021-24298
TOMICKA ANNA
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Tomicka Anna
2000,00
100/OŚ/2021-24299
TOMICKI JÓZEF
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Tomicki Józef
2000,00
101/OŚ/2021-24311
Kukulska Grażyna
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Grażyna Kukulska
6000,00
102/OŚ/2021-24312
MIĘTKIEWICZ WŁADYSŁAW
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Miętkiewicz Władysław i Jadwiga
2000,00
103/OŚ/2021-24315
GRZEJSZCZAK JOLANTA
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Grzejszczak Jolanta
10000,00
104/OŚ/2021-24318
STUDZIŃSKA HANNA
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Studzińska Hanna
6000,00
105/OŚ/2021-24319
ANDRZEJEWSKA-SŁUGIEWICZ NATALIA
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Andrzejewska-Sługiewicz Natalia
10000,00
106/OŚ/2021-24322
Andrzejewska Bożena
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Andrzejewska Bożena
2000,00
108/OŚ/2021–24755
Anonimizacja
2021-08-27
umowa dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z budową instalacji do gromadzenia wód opadowych i roztopowych
2000,00
2021-08-27
GM.RU.28.2021
GEO-MAS JAKUB KRUSZCZAK
2021-08-11
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GM.RU.25.2021
Maciej Górecki wycena nieruchomości
2021-08-04
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
GM.RU.24.2021
SKB GIS s.c. Złota 14/25 10-698 Olsztyn
2021-08-03
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej kl. 3 dla miasta Konina - etap II
89790,00
KSS.RU.106.2021
Anonimizacja
2021-08-03
Porozymienie - rodzina zastępcza
10054,94
GM.RU.23.2021
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Plac Wolności 1 62-500 Konin
2021-07-30
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonej na terenie miasta Konina - w zakresie podziałów nieruchomości
4920,00
GM.RU.22.2021
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Plac Wolności 1 62-500 Konin
2021-07-28
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - w zakresie podziałów nieruchomości
7626,00
KSS.RU.105.2021
WOPR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄD REJONOWY W KONINIE SZYMANOWSKIEGO 5A 62-510 Konin
2021-07-28
zapewnienie bezpieczeństwa imprez na wodzie
2600,00
104/KSS/2021-21762
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-07-26
Porozumienie Miasto-MBP w Koninie - książka A. Majewskiego
0
2021-07-30
96/OŚ/2021–21355
Anonimizacja
2021-07-22
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-22
89/OŚ/2021-21309
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-20
90/OŚ/2021-21311
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-21
92/OŚ/2021-21320
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-21
93/OŚ/2021-21331
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-21
94/OŚ/2021-21374
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-21
OŚ.RU.95.2021
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
6000,00
2021-07-21
86/OŚ/2021-21144
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-21
85/OŚ/2021-21150
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-20
87/OŚ/2021-21155
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-20
88/OŚ/.2021-21157
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
6000,00
2021-07-21
91/OŚ/2021-21318
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-20
WO.RU.57.2021
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU al.Niepodleglości 34 61-714 Poznań
2021-07-17
"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dofinansowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"
1527895,35
2021-08-03
77/OŚ/2021-20634
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-16
78/OŚ/2021-20678
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-19
80/OŚ/2021-20839
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-19
81/OŚ/2021-20867
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-19
82/OŚ/2021-20884
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-19
79/OŚ/2021-20908
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-19
83/OŚ/2021-20900
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-21
84/OŚ/2021-20917
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-21
102/KSS/2021-20664
KONIŃSKI DOM KULTURY ul. Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2021-07-14
Umowa na projektor laserowy
180000,00
2021-07-16
KSS.RU.101.2021
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Zarząd Rejonowy w Koninie Szymanowskiego 5A 62-510 Konin
2021-07-07
Samochód dla grupy interwencyjnej wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym
89298,00
64/OŚ/2021-18816
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZEMYSŁOWA 132 ul. Przemysłowa 132 62-510 Konin
2021-07-06
Umowa dotacji na utylizację azbest
6000,00
2021-07-06
99/KSS/2021-19882
Fundacja CODA Różyckiego 2/16 62-510 Konin
2021-07-05
Umowa - zBajerowny Konin
13000
2021-07-05
KSS.RU.100.2021
R2 ul.Spółdzielców 14 Konin
2021-07-05
Wyznakowanie Konińskiego Szlaku Miejskiego poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków II etap.
5613,72
62/OŚ/2021-18813
Anonimizacja
2021-07-01
Umowa dotacji na utylizację azbestu - Ostrowski Mariusz
2000,00
2021-07-01
98/KSS/2021-19564
Fundacja Miasto Prowincjonalne Poznańska 158 62-510 Konin
2021-07-01
Umowa - Pirania
29998,80
2021-07-06
97/KSS/2021-19588
MTBS SP ZOO 3 Maja 21 62-500 Konin KONIŃSKI DOM KULTURY ul. Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2021-06-30
Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji spektaklu "Peregrinus" w ramach projektu "Otwórz okno na kulturę"
0,00
95/KSS/2021-19283
Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2021-06-29
Umowa - Plener rzeźbiarski
10000
2021-06-29
2/OI/2021-19129
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin
2021-06-28
najem pomieszczeń na potrzeby Targów OZE w Koninie
7478,40
2021-06-30
1/OI/2021-15992
AAA EXPO sp. z o.o. os. B. Chrobrego 34/13 60-681 Poznań
2021-06-28
wynajem stoisk wystawienniczych - Targi OZE w Koninie
55227,00
2021-06-05
93/KSS/2021-18982
Visual Sensation laser & technologies Jaroslaw Nadolny Glówna 2 64-117 Krzycko Małe
2021-06-25
Umowa mapping
6524,30
2021-06-25
94/KSS/2021-19012
KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28A 62-510 Konin
2021-06-25
Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji spektaklu "Lament na placu Konstytucji
0,00
2021-06-28
OR.RU.7.2021
Ogórkiewicz Aleksandra
2021-06-25
wykonanie czynności pracownika technicznego wsparcia do spraw organizacyjnych w USC w Koninie.
7020,00
2021-06-25
1/RI/2021-18434
ANDROKOP Krycha 18 62-610 Sompolno
2021-06-24
Przedmiotem umowy jest budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7A w Koninie, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap I (KBO
233700,00
2/RI/2021-18484
Pracownia Projektowa 3F Bartosz Kapuściński Wyzwolenia 1 62-590 Golina
2021-06-23
Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7A w Koninie"
9500,00
91/KSS/2021-18536
STOWARZYSZENIE AUTORÓW DYREKCJA OKRĘGOWA W POZNANIU Grobla 27a 61-858 Poznań
2021-06-22
ZAIKS_Cool!turalny Weekend
1599
40/GK/2021-18315
KO-MAR Malicki Michał ul. Dobiegniewska 21 87-820 Kowal
2021-06-22
Umowa na sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie-część III
61047,36
2021-06-22
90/KSS/2021-18226
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE ADAMA MICKIEWICZA 3 62-500 Konin
2021-06-21
22000
2021-06-21
GN.RU.9.2021
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2021-06-21
Umowa o dostarczanie ścieków i odprowadzanie ścieków.
400,00
2021-07-20
GM.RU.20.2021
Adam Bodnar Wycena Nieruchomości Gen. Stanisława Maczka 12/63 08-110 Siedlce
2021-06-21
elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
WZ.RU.16.2021
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2A 60 844 Poznań
2021-06-17
Porozumienie Miasto Konin Policja na samochody 2021 r
110000,00
86/KSS/2021-17988
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE GOSPEL ul. 3 Maja 1:3 62-510 Konin
2021-06-17
21000
2021-06-18
87/KSS/2021-18006
2021-06-17
6000
2021-06-18
88/KSS/2021-18036
Fundacja Głos Koniński ul. 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2021-06-17
3000
2021-06-18
89/KSS/2021-18042
Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego Kiszkowska 1 62-200 Piekary
2021-06-17
30000
2021-06-18
GM.RU.18.2021
Wycena Nieruchomości Marcin Arndt
2021-06-16
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
GN.RU.6.2021
Energa Operator S.A.
2021-06-15
Umowa dystrybucji energii elektrycznej
1000,00
GN.RU.7.2021
Energa Operator S.A.
2021-06-15
Umowa dystrybucji energii elektrycznej
600,00
84/KSS/2021-17691
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2021-06-14
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszakańców Konina
18000,00
2021-06-14
37/GK/2021-16996
DGP Clean Partner Sp. z o.o. Zygmunta Słomińskiego 15/52 00-195 Warszawa
2021-06-11
Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie - część I
ROK 2021: - kwota brutto: 144 396,36 ROK 2022: - kwota brutto: 154 494,12
2021-06-11
38/GK/2021-17130
DGP Clean Partner Sp. z o.o. Zygmunta Słomińskiego 15/52 00-195 Warszawa
2021-06-11
Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie - część II
ROK 2021: - kwota brutto: 56996,70 ROK 2022: - kwota brutto: 59 783,22
2021-06-11
39/GK/2021-17147
US Destello Wojciech Wójcik Górna 23 44-100 Gliwice
2021-06-11
Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie - część III
ROK 2021: - kwota brutto: 21 857,52 ROK 2022: - kwota brutto: 24 158,34
2021-06-11
WZ.RU.15.2021
OSP Chorzeń Poznańska 69 62-510 Konin
2021-06-11
Umowa darowizny nr
4590,00
2021-06-11
28.COP/2021-16402
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2021-06-10
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON
10000,00
29.COP/2021-16405
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska HUFIEC Konin
2021-06-10
Realizacja zadania publicznego ze środkow PFRON w trybie malych grantów
10000,00
30.COP/2021-17233
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
2021-06-10
realizacja umowy ze środków PFRON w trybie małych grantów
7390,00
GN.RU.8.2021
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań
2021-06-07
Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa
252
KSS.RU.85.2021
PARAFIA RZYM.-KAT. PW.ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA ul. Kościelna 1 62-500 Konin
2021-06-07
prace konserwatorskie polichromii kaplicy Przemienienia Pańskiego
30000,00
GM.RU.15.2021
DeGosh Investments GRZEGORZ GÓRNY ul. Lisiecka 60 62-571 Stare Miasto
2021-05-27
wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - w zakresie podziałów nieruchomości
40020,51
35/GK/2021-16169
Anna Kałkowska ul. Staromorzysławska 10 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-26
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
2021-05-27
36/GK/2021-16172
Dorota Olejnik ul. Staromorzysławska 10 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-26
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
2021-05-27
58/OŚ/2021-14223
Anonimizacja
2021-05-24
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-05-21
60/OŚ/2021-15108
Anonimizacja
2021-05-24
Umowa na utylizację wyrobów zawierających azbest
2000,00
2021-05-21
59/OŚ/2021-15134
Anonimizacja
2021-05-24
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-05-21
81/KSS/2021- 15653
Polska Flota Klasy Korsarz
2021-05-21
Wielkopolski Puchar Klasy Korsarz - Regaty
8000
82/KSS/2021-15847
PWSZ Przyjaźni 1 62-510 Konin
2021-05-21
Umowa najmu z PWSZ
1399,74
2021-05-24
79/KSS/2021- 15294
Stowarzyszenie Klub Żeglarski "SPINAKER"
2021-05-19
Organizacja regat w klasie 0ptymist
8000
29/GK/2021-14061
Anna Chojnicka ul. Osada 7 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9300,00
2021-05-17
30/GK/2021-14063
Zofia Sucharska ul. Osada 9 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
8400,00
2021-05-17
31/GK/2021-14065
Daniel Rybicki ul. Osada 5 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9300,00
2021-05-17
32/GK/2021-14066
Danuta Andrzejewska ul. Osada 13 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9000,00
2021-05-17
33/GK/2021-14068
Piotr Lament ul. Konwaliowa 2/33 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
2021-05-17
34/GK/2021-14070
Jakub Kolosek ul. Staromorzysławska 3D 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
37500,00
2021-05-17
74/KSS/2021-14455
Teatr Klinika Lalek Stacja Wolimierz ul. Dworcowa 73 59-820 Leśna
2021-05-17
Dotyczy spektaklu "Cyrk Tarabumba"
18000
66/KSS/2021-14373
PTTK Kolejowa 11 62-510 Konin
2021-05-14
: Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina
8400
65/KSS/2021- 14637
FUNDACJA JESZCZE WIĘCEJ SPORTU ul. Kolejowa 12/10 62-600 Koło
2021-05-14
: River Triathlon Series Konin
10000,00
69/KSS/2021- 14764
Klub Sportowy Copacabana Konin Stefanii Esse 19 62-500 Konin
2021-05-14
Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu
8000
70/KSS/2021-14784
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO KONIN ul. Ślesińska 42 62-506 Konin
2021-05-14
XXVII Zimowe Regaty Barbórkowe o
6000
72/KSS/2021-
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA Dworcowa 2 62-510 Konin
2021-05-14
#Złap_za_wiosło!
5000
68/KSS/2021- 14989
KLUB BIEGACZA AKTYWNI KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2021-05-14
organizacja biegu nocnego z okazji 10-lecia klubu
5000
73/KSS/2021- 14518
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KORTY Sosnowa 10A 62-510 Konin
2021-05-14
Liga tenisa ziemnego, turnieje tenisowe
5000
27.COP/2021-14306
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2021-05-13
realizacja zadania publicznego ze śr. PFRON w trybie małych grantów
10000,00
25.COP/2021-13534
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto
2021-05-12
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON
10000,00
26.COP/2021-13770
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE
2021-05-12
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantow ze środków PFRON
10000,00
12/DG/2021-13652
Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe OLBUD Krystian Olejniczak Rzgowska 8 62-500 Posoka
2021-05-10
wykonanie ogrodu zimowego w budynku hospicjum przy ul. Południowej 3 w Koninie
190000,00
KSS.RU.64.2021
Auto Kobziński sp z o.o. Sulejowska 45 97-300 Piotrków Trybunalski
2021-05-06
KBO - samochód dla grupy interwencyjnej WOPR
89298,00
53/OŚ/2021-13021
Anonimizacja
2021-05-05
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-05-05
KSS.RU.62.2021
Błękitna Fala os. Zwycięstwa 13/75 61-647 Poznań
2021-05-05
zakup i dostawa skutera wodnego wyprodukowanego w 2020 roku, marki YAMAHA VX1050E-W, poj. silnika 1050 cm3, zwanego dalej ,,skuterem" oraz Szkolenie K38 na stopień "Operatora skutera ratowniczego" dla 4 ratowników WOPR.
80000,00
COP.RU.24.2021
FUNDACJA MIELNICA
2021-05-05
Dofinansowanie działaności WTZ przez Miasto Konin i Powiat Koniński - Fundacja Mielnica
194370,00
2021-05-05
COP.RU.22.2021
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2021-05-05
Dofinansowanie działaności WTZ przez Miasto Konin i Powiat Koniński - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
56544,00
2021-05-05
COP.RU.21.2021
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KONINIE
2021-05-05
Dofinansowanie działaności WTZ przez Miasto Konin i Powiat Koniński
102486,00
2021-05-05
63/KSS/2021-13020
Janda Marszałkowska 56 Warszawa
2021-05-04
Realizacja spektaklu "Lament na Placu Konstytucji"
14000
GM.RU.14.2021
GEOMAP SPÓŁKA Z.O.O. DARIUSZ KACZMAREK
2021-05-04
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
11/DG/2021-13196
Arkada Będzin Sp. z o.o. Mickiewicza 63 42-506 Będzin
2021-05-04
Aktualizacja projektu budowlanego przebudowy elewacji i pokrycia dachowego budynku Synagogi w Koninie
81918,00
1/RI/2021- 23279
Arkada Będzin Sp. z o.o. Mickiewicza 63 42-506 Będzin
2021-08-18
Aneks do umowy nr 11/DG/2021-13196
Przesunięcie terminu wykonania umowy do 30.09.2021 r.
nie dotyczy
10/DG/2021-13029
STOWARZYSZENIE HELIANTHUS 11 Listopada 26 62-510 Konin
2021-04-30
Umowa darowizny
99841,00
1.PO.2021-10781 NK 89690
KSSP KURYŁO SUDOLSKI SZREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Tadeusza Kościuszki 29/BUD. B IIp 50-011 Wrocław
2021-04-29
Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Miasta Konina usług doradztwa prawnego
301230,00
19.COP/2021-12591
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE
2021-04-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
10000,00
22/GK/2021-12075
Roman Łętowski ul. Działkowa 14 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
2021-04-21
23/GK/2021-12076
Małgorzata Grzyśnik ul. Osada 17 b 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
2021-04-21
24/GK/2021-12078
Krzysztof Olejnik ul. Osada 17 c 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7200,00
2021-04-21
25/GK/2021-12079
Stanisław Goździk ul. Działkowa 2 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5100,00
2021-04-21
26/GK/2021-12081
Irena Budner ul. Osada 19 a 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
2021-04-21
27/GK/2021-12082
Urszula Kałecka ul. Działkowa 4 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5100,00
2021-04-21
COP.RU.18.2021
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE
2021-04-21
Dofinansowanie działalności WTZ przez Miasto Konin
95418,00
2021-04-21
KSS.RU.59.2021
Anonimizacja
2021-04-16
Porozumienie -Santiago Dopieralski
213,36
15/GK/2021-11390
Jerzy Frej ul. Działkowa 3 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
2021-04-15
16/GK/2021-11391
Jerzy Frej ul. Działkowa 3 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
2021-04-15
17/GK/2021-11393
Grażyna Kordylewska ul. Działkowa 10 a 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15000,00
2021-04-15
18/GK/2021-11395
Joanna Szmyt ul. Osada 17 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7500,00
2021-04-15
19/GK/2021-11397
Małgorzata Łechtańska ul. Działkowa 5 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
11700,00
2021-04-15
20/GK/2021-11399
Karolina Papiera ul. Kazimierska 54 A 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
2021-04-15
21/GK/2021-11401
Tomasz Pieńkowski ul. Harcerska 9A 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5400,00
2021-04-15
6/DG/2021-9553
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Aleja Wolności 8 62-800 Kalisz
2021-04-14
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej "Domu Zemełki"
6855,28
38/OŚ/2021-9874
Anonimizacja
2021-04-07
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-04-07
39/OŚ/2021-10069
Anonimizacja
2021-04-07
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-04-07
40/OŚ/2021-10093
Anonimizacja
2021-04-07
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-04-07
23/IN/2021-9864
Digital Sp. z o.o. Skarbka z Gór 15D/26 03-287 Warszawa
2021-04-06
Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin
36900,00
2021-04-06
31/OŚ/2021-9173
Anonimizacja
2021-03-30
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-03-30
31.1/OŚ/.2021-17677
Anonimizacja
2021-06-21
Aneks do umowy nr 31/OŚ/2021-9173
Zmiana terminu realizacji umowy
2000,00
2021-06-21
8/DG/2021-9554
MPEC-Konin Sp.zo.o. Gajowa 1 62-510 Konin
2021-03-30
Wniesienie do MPEC-Konin wkładu pieniężnego na wykonanie niezależnego węzła cieplnego dla zabytkowego "Domu Zemełki"
80000,00
11/GK/2021-9125
Żelichowska Barbara Słowackiego 4/16 62-500 Konin
2021-03-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6900,00
2021-03-29
12/GK/2021-9138
Miśkiewicz Paulina ul. Osada 37 A 62-500 Konin
2021-03-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3750,00
2021-03-29
13/GK/2021-9146
Maria Wróbel ul. Osada 2 62-500 Konin
2021-03-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6750,00
2021-03-29
21/IN/2021-8808
REBEL IT MAGDALENA OSTROWSKA T.Toeplitza 2/62 01-560 Warszawa
2021-03-22
Umowa na zakup oprogramowania ESET Endpoint Protection Standard i ESET Mail Security for IBM Lotus Domino
33333,00
2021-03-22
WO.RU.42.2021
Śledź Kamila
2021-03-15
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
712,00
WO.RU.40.2021
MANUSZAK TOMASZ
2021-03-08
-zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1390,00
WO.RU.39.2021
Wojciechowska-Klabisz Ewa
2021-03-04
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
942,00
23/OŚ/2021-4937
Anonimizacja
2021-03-01
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-02-25
23.1/OŚ/2021-12191
Anonimizacja
2021-04-26
Aneks do umowy nr 23/OŚ/2021-4937
Aneks w sprawie przesunięcia terminu realizacji umowy
2000,00
17.COP.2021-5916
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2021-03-01
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
6900,00
8.COP.2021-5752
STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY KONIN
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5,400
10.COP.2021-5912
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2021-02-26
realizacja umowy w trybie małych grantów
10000,00
11.COP.2021-5914
Klub Żeglarski " SPINAKER"
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
4,500
12.COP/2021-5915
Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie Skatekon
2021-02-26
reakizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
8,499
13.COP.2021-5918
Stowarzyszenie Senior - Art
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5000,00
14.COP.2021-5919
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC KONIN
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
7000,00
15.COP.2021-5920
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społeczne" POMOC"
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
3700,00
16.COP.2021-5923
STOWARZYSZENIE AKCJA KONIN
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
6000,00
26/OŚ/2021-5409
"Ekostandard" Pracownia Analiz Środowiskowych Robert Siudak ul. Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las
2021-02-25
Umowa na opracowanie Programu Ochrony Środowiska
9840,00
2021-02-26
OŚ.RU.26.1.2021
Ekostandard Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las
2021-06-23
Aneks do umowy nr 26/OŚ/2021-5409
Aneks do umowy w sprawie zmiany terminu na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Konina na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028
9840,00
2021-06-23
WO.RU.38.2021
Kostiukow Dawid
2021-02-24
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3371,00
22/OŚ/2021-4963
Anonimizacja
2021-02-23
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-02-25
BP.RU.2.2021
Agora S.A. ul.Czerska 8/10 00-732 Warszawa
2021-02-23
Druk i dostawa Konińskiego Informatora Samorządowego
23286,00
2021-03-19
14/WZ/2021-4493
CHS-MED Chryzanta Sobczyńska ul. Spółdzielców 5 62-510 Konin
2021-02-22
Umowa w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu
4000
58/KSS/2021-5120
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-02-22
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w wydaniu albumu "Ryszard Fórmanek. Fotoreporter nieoczywisty".
0
2021-02-22
3.COP.2021-4891
STOWARZYSZENIE HELIANTHUS
2021-02-19
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
6300,00
aneks nr 1
STOWARZYSZENIE HELIANTHUS
2021-04-06
Aneks do umowy nr 3.COP.2021-4891
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
6300
4.COP.2021-4925
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej
2021-02-19
realizacja umowy w trybie małych grantów
7500,00
aneks nr 1
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej
2021-06-25
Aneks do umowy nr 4.COP.2021-4925
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
7500,00
5.COP.2021-4933
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnoksztalcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
2021-02-19
realizacja zadania publicznego w trtbie małych grantów
7200,00
6.COP.2021-4935
Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości
2021-02-19
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
2000,00
7.COP.2021-5007
Fundacja Miasto Prowincjonalne
2021-02-19
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5000,00
3/ GN/2021-4359
Wika Błażej Wojdak Karłowicza 6/18 62-510 Konin
2021-02-18
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2021 roku
20720,00
2021-02-18
4/GN/2021- 4368
Wycena nieruchomości Anna Kabacińska oś. Wł. Łokietka 5c/1 62-200 Gniezno
2021-02-18
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2021 roku
11070,00
2021-02-18
5/GN/2021-4370
CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74/116 62-510 Konin
2021-02-18
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2021 roku
17200,32
2021-02-18
10/GK/2021-4598
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie Gajowa 7a 62-510 Konin
2021-02-16
Realizacja zadania pn.:,,Opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
99000,00
GM.RU.5.2021
MSG Michał Sędziwy
2021-02-16
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
1.COP/.2021-3913
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI"
2021-02-12
realizacja umowy w trybie małych grantów
10000
2021-02-15
2.COP/2021-3918
Fundacja W spektrum życia
2021-02-12
realizacja umowy w trybie małych grantów
5000
2021-02-15
19/OŚ/.2021-3228
Anonimizacja
2021-02-11
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-02-11
12/WZ/2021-4271
OSP Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2021-02-11
Umowa darowizny akumulatorów - OSP Cukrownia.
1510,00
13/WZ/2021-4273
OSP w Koninie 3 Maja 60 62-500 Konin
2021-02-11
Umowa darowizny akumulatorów - OSP Konin.
450,00
2021-02-11
WO.RU.34.2021
Szubert Agnieszka
2021-02-10
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3116,00
WO.RU.35.2021
Jacolik Jacek
2021-02-10
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
302,00
WO.RU.33.2021
Płóciennik Marta
2021-02-09
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
986,00
WO.RU.32.2021
Leczyk Julita
2021-02-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1184,00
GK/8/2021-2929
PGKIM Sp. z o.o. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2021-02-05
Bieżące remonty i utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci
34798,65
WO.RU.31.2021
KARCZEWSKA ANDŻELIKA
2021-02-05
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
757,00
KSS.RU.57.2021
Uczniowski Klub Pływacki " REKIN" Konin
2021-02-05
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
4000,00
KSS.RU.56.2021
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Hetman" ODK Zatorze
2021-02-05
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach
17000,00
15/OŚ/2021-2681
NIEZABITOWSKI MAREK
2021-02-04
opinie dendrologiczne
4.000.00
15/IN/2021
OPW Doskomp Sp. z o.o. Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łódź
2021-02-01
Przedmiotem Umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Fakturowanie"
7083,57
2021-02-01
16/IN/2021
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2021-02-01
Przedmiotem Umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Centralny Rejestr VAT dla JST"
6884,31
2021-02-01
WO.RU.29.2021
Czarnoucka Małgorzata
2021-02-01
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
673,00
KSS.RU.55.2021
UKS MTB SMECZ
2021-02-01
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
8000,00
WO.RU.30.2021
Pawlak Małgorzata
2021-02-01
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2591,00
7/GK/2021-2766
Eko-Geo Glob Rafał Modzejewski ul. Klonowa 30 43-250 Pawłowice
2021-02-01
"Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2021-2035"
8610,00
WO.RU.27.2021
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KONINIE
2021-01-29
-ref.kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w Koninie
90000,00
WO.RU.28.2021
Siekierska Sabrina
2021-01-29
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1484,00
KSS.RU.54.2021
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2021-01-29
Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego
100000,00
2021-02-01
GN.RU.2.2021
FLORTECH SP. Z O.O. SULAŃSKA 1 62-510 Konin
2021-01-29
umowa dot. monitorowania systemu sygnalizacji pożarowej
7143,84
2021-02-02
WO.RU.26.2021
TOMIAK ELŻBIETA
2021-01-28
zwrot kosztów przewozu ucznia do OREW w Koninie
1124,00
KSS.RU.51.2021
Klub Sportowy Oranje Sport Konin
2021-01-27
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
95000,00
KSS.RU.52.2021
Fundacja Lech Poznań
2021-01-27
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
6000,00
KSS.RU.53.2021
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang
2021-01-27
Szkolenie uzdolnionych w dyscyplinie koszykówka na wózkach
55000,00
50/KSS/2021-2220
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-01-26
Strefa Chilloutu - Czytelnie dla każdego
99999,99
2021-01-27
GN.RU.1.2021
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zagórowska 20 62-500 Konin
2021-01-26
Odczyt liczników, przegląd sieci i zestawienia zużycia energii elektrycznej.
14760,00
2021-02-03
17/IN/2021
F&M TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Spółdzielców 3 62-510 Konin
2021-01-25
Przegląd klimatyzacji
5953,20
2021-01-25
WO.RU.23.2021
BĄCLER RENATA
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu ucznia nepełnosprawnego do szkoły
579,00
WO.RU.21.2021
Gajewska Jolanta
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1155,00
WO.RU.22.2021
Kaczmarek Lidia
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1459,00
WO.RU.24.2021
KOSMOWSKA WIOLETTA
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
820,00
WO.RU.25.2021
SKARZYŃSKA MAŁGORZATA
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
886,00
WO.RU.20.2021
Cieślak Alicja
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola
829,00
KSS.RU.49.2021
Akademia Tenisowa w Koninie
2021-01-25
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym
4000,00
4/GK/2021-1226
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2021-01-22
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I,
286527,28
2021-01-22
5/GK/2021-1242
EKO-FLORA Nowoczesna Zieleń Kolno 35 62-590 Golina
2021-01-22
utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II
559877,22
2021-01-22
6 /GK/2021-1279
agromax zakład usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2021-01-22
utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III
475415,45
2021-01-22
KSS.RU.41.2021
UKS SMECZ Konin
2021-01-22
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach
60000,00
KSS.RU.40.2021
UKS SMECZ Konin
2021-01-22
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
20000,00
KSS.RU.46.2021
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-01-22
KBO_ Konin lubi książki 6
99999,00
KSS.RU.43.2021
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA KONIN
2021-01-22
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubelskich Lig Piłkarskich oraz rozgrywek WZPN dla dzieci i młodzieży z Konina
18000,00
KSS.RU.42.2021
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY " GÓRNICZA" PRZY ZSGE W KONINIE
2021-01-22
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
26000,00
2021-01-25
KSS.RU.44.2021
Koniński KLub Futsalu
2021-01-22
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie (halowej piłki noznej - Futsal)
18000,00
KSS.RU.45.2021
AREOKLUB KONIŃSKI
2021-01-22
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
15000,00
KSS.RU.39.2021
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-01-21
Projekt KBO "Z książką po drodze 3"
99900,00
2021-01-21
WO.RU.19.2021
ZBIERSKA MILENA
2021-01-21
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1082,00
WO.RU.17.2021
Królikowska-Wydrzyńska Magdalena
2021-01-21
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
601,00
WO.RU.18.2021
TREPKA EWA
2021-01-21
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
974,00
GM.RU.2.2021
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina płk. Witolda Sztarka 1 62-500 Konin
2021-01-21
Umowa powierzenia przetwarzania danych w rejestrze publicznym egib
.
KSS.RU.37.2021
Koniński Klub Golfowy
2021-01-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie
10000,00
2021-01-21
KSS.RU.36.2021
COPACABANA KONIN
2021-01-20
Szkolenie w dyscyplinie boks
45000,00
2021-01-21
KSS.RU.38.2021
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY SPARTA KONIN
2021-01-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej mężczyzn
5000,00
WO.RU.15.2021
RÓŻAŃSKA BEATA RUDZICKA 42 62-510 Konin
2021-01-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1000,00
WO.RU.14.2021
Wszendybył Monika
2021-01-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1073,00
WO.RU.13.2021
Wojtczak Iwona
2021-01-19
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
548,00
WO.RU.16.2021
Pawlak Wioleta
2021-01-19
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
418,00
12/OŚ/2021 - 1485
Dehmel Maciej Przecznica 13 A 62-040 Puszczykowo
2021-01-19
Reprezentacja Miasta Konina jako oskarżyciela posiłkowego w toczącym się przed Sądem Rejonowym w Koninie postępowaniu karnym (sygn. akt II K 1567/19).
8000,00
2021-01-20
WO.RU.12.2021
Lewandowski Tomasz
2021-01-18
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1040,00
WO.RU.4.2021
Anonimizacja
2021-01-15
Ryczałt na samochód
2000,00
KSS.RU.22.2021
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2021-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo w Boksie
160000,00
WO.RU.3.2021
Lisnyj Elżbieta
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1637,00
WO.RU.7.2021
Musiałowska Emilia
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1725,00
WO.RU.6.2021
Nawrocka Izabela
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1316,00
WO.RU.5.2021
Nowakowski Tomasz
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
920,00
KSS.RU.23.2021
AZS PWSZ KONIN
2021-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
35000,00
WO.RU.9.2021
BLUMCZYŃSKA ANNA
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprwnego do szkoły
1007,00
WO.RU.8.2021
PRZYBYLSKI ARTUR
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
6841,00
WO.RU.11.2021
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPORT I REHABILITACJA
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
20000,00
WO.RU.10.2021
Kobojek Anna
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
681,00
OR.RU.5.2021
LASKOWSKA JADWIGA
2021-01-15
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo-księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie
10752,00
2021-01-15
OR.RU.6.2021
DOMAGAŁA TERESA
2021-01-15
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo-księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie
8736,00
2021-02-01
KSS.RU.19.2021
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2021-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowow w piłce nożnej mężczyzn
510000,00
KSS.RU.20.2021
KONIŃSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2021-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo w kolarstwie
210000,00
2021-01-15
KSS.RU.21.2021
MKS MOS
2021-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
140000,00
3/GK/2021 - 32
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O.
2021-01-13
Konserwacji, demontażu i magazynowania zamontowanych iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina - 2021 rok
44526,00
2021-01-14
KSS.RU.8.2021
Kupczyńska Agnieszka Piłsudskiego 22 B 62 - 500 Konin
2021-01-13
Porozumienie
100000,00
KSS.RU.9.2021
Fundacja Wiosna w Sercu Akacjowa 5 62-510 Konin
2021-01-13
Porozumienie
36000,00
KSS.RU.11.2021
Piguła Anita ul. Poznańska 208 62-510 Konin
2021-01-13
Porozumienie
84000,00
KSS.RU.13.2021
WERTLEWSKA HANNA
2021-01-13
Porozumienie
68000,00
KSS.RU.14.2021
ANDRZEJEWSKI PAWEŁ
2021-01-13
Porozumienie
40000,00
KSS.RU.15.2021
Andrzejewska Edyta
2021-01-13
Porozumienie
92000,00
KSS.RU.16.2021
Fundacja Wiosna w Sercu Akacjowa 5 62-510 Konin
2021-01-13
Porozumienie
27000,00
KSS.RU.17.2021
MEDYK Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego
2021-01-13
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
610000,00
2021-01-14
KSS.RU.7.2021
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2021-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
482000,00
2021-01-13
KSS.RU.8.2021
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2021-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
60000,00
KSS.RU.9.2021
KTP ISKRA
2021-01-12
32000,00
11/WZ/2021-163
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O.
2021-01-11
Umowa w sprawie usuwania, transportu i odławiania zwierząt nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina
98892,00
2021-01-11
WO.RU.1.2021
Rodzic dziecka.
2021-01-11
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie,
1300,00
WO.RU.2.2021
Rodzic dziacka
2021-01-11
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie "Leszczynowa Górka"
3600,00
KSS.RU.5.2021
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA
2021-01-08
Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej
60000,00
2021-01-11
14/IN/2021-40504
Orange S.A.Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
2021-01-07
Umowa o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet Fiber
1905,27
10/WZ/2021-40117
Anonimizacja
2021-01-05
Umowa z konserwatorem sprzetu w OSP Konin-Grójec.
4800
2021-01-05
9/WZ/2021 - 5
AMM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-01-05
Umowa Nr 9/WZ/2021-5 o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS
5000
2021-01-05
OR.RU.4.2021
Konińskie Centrum JU JITSU Wojciech Malczak
2021-01-05
Przeprowadzenie szkolenia z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w zakresie samoobrony oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego
3600,00
5/IN/2021
Konica Minolta
2021-01-04
Wsparcie techniczne systemu SafeQ
7221,33
7/IN/2021
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp zoo Krakowiaków 44 02-255 Warszawa
2021-01-04
Dzierżawa urządzeń drukujących
88493,58
8/IN/2021
MT-IT S.C Strzelców Bytomskich 87B 41-914 Bytom
2021-01-04
Asysta techniczna na rok 2021
11808
OR.RU.2.2021
GARMOND PRESS KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA. Unii Lubelskiej 3 61-249 Poznań
2021-01-04
Umowa na prasę na rok 2021
33847,73
BP.RU.1.2021
Katarzyna Chlebowska Interaktywna Agencja Reklamowa Sweet Lemon ul.Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2021-01-04
Usługi związane ze stroną internetową miasta Konina
9600,00
2/WZ/2021-40108
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z Komendantem Gminnym związku OSP.
7800
3/WZ/2021-40110
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin.
4800
4/WZ/2021-40112
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP konin-Chorzeń.
4800
5/WZ/2021-40113
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserewatorem sprzetu w OSP Konin-Morzysław.
4800
6/WZ/2021-40115
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin Gosławice.
4800
2021-02-19
7/WZ/2021-40118
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
4800
8/WZ/2021-40134
Med-Alko sp. z o.o. Gajowa 7 62-510 Konin
2021-01-04
Umowa o wykonanie badań lekarskich dla strazaków ochotników z jednostek OSP.
12000,00
1/WZ/2021-40141
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2021-01-04
Umowa na zakup paliw i olejów do pojazdów i sprzętu ppoż. w 2021r.
19500,00
OR.RU.3.2021
Pałasz Bożena
2021-01-04
Zadania związane z WPF.
4000,00
24.COP/2020-39405
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2021-01-04
Prowadzenie Środowiskowego Domun Samopomocy typu B w Koninie
460557,00
2021-01-04
OR.RU.1.2021
WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZADOWYCH Sienkiewicza 22 60-818 Poznań
2021-01-02
Umowa dotycząca usługi polegającej na comiesięcznym przesyłaniu publikacji "Dotacje-Serwis informacyjny"
967,80
1/KS/2020-39418
2021-01-01
37047,60
OR.RU.11.2020
Benefit Systems Spółka Akcyjna Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
2020-12-29
Umowa o świadczenie usług.
57000,00
OR.RU.10.2020
PKO TFI ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa
2020-12-21
umowa o zarządzanie PPK dla pracowników urzędu
1,5% wynagrodzenia
35/IN/2020-7446
Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 142 A 02-305 Warszawa
2020-12-18
Pozostawienie i korzystanie z sieci teletechnicznej
738,00
2021-03-15
GN.RU.55.2020
PGKIM Sp. z o.o. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2020-12-16
Demontaż, konserwacja i magazynowanie ogródków letnich
11070,00
OR.RU.9.2020
FRAPO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O.
2020-12-15
Zakup bonów towarowych dla emerytów i rencistów UM i ZOUM.
33250,00
BU.RU.7.2020
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Puławska 15 02-515 Warszawa
2020-12-09
Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji
4579180,20
BU.RU.8.2020
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Puławska 15 02-515 Warszawa
2020-12-09
Umowa o wykonanie funkcji Agenta Emisji
7380,00
6/IN/2021
Sigid
2020-12-04
Przedłużenie gwarancji
25138,74
1
Sigid
2021-07-01
Aneks do umowy nr IN.RU.6.2021
W związku z przejęciem od ZOUM w Koninie przes Miasto Konin Programów
27325,07
2021-07-02
30/IN/2020
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2020-12-01
Przedmiotem umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemów informatycznych Planowanie i Realizacja Budżetu JST-WPF, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST oraz Cesarz,
24151,05
OR.RU.8.2020
HURTOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA Poznańska 74 62-510 Konin
2020-11-27
Przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla dzieci dla pracowników UM l ZOUM w Koninie
11196,80
33/DG/2020-36540
ARKON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-200 Gniezno ul. św. Michała 8/6
2020-11-23
Rozbudowa i przebudowa zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie.
10945770,00
1
ARKON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-200 Gniezno ul. św. Michała 8/6
2020-12-23
Aneks do umowy nr 33/DG/2020-36540
Wykreślenie z §7 umowy ustępu 1 o płatnościach dla Wykonawcy w kolejnych latach
10945770,00
34/DG/2020-36541
MBI Sp. z o.o. 87-800 Włocławek Wojskowa 11
2020-11-23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową "Domu Zemełki" w Koninie
118080,00
1
MBI Sp. z o.o. Wojskowa 11 87-800 Włocławek
2020-12-23
Aneks do umowy nr 34/DG/2020-36541
Wykreślenie z §8 umowy ustępu 3 o płatnościach dla Wykonawcy w kolejnych latach
118080,00
BU.RU.5.2020
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Aleje Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
2020-11-23
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.300.000 zł
7300000
GK.RU.65.2020
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2020-11-20
Przeglądu, remontu, montażu i konserwacji iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina
75813,42
64/GK/2020 – 36514
SOMAR - czyszczenie i renowacja budowli Liliowa 22 62-510 Konin
2020-11-19
Dodatkowe prace przy remoncie fontanny "KOŃ"
3075,00
32/DG/2020-36271
MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE 62-505 Konin ul. Muzealna 6
2020-11-18
Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas rozbudowy i przebudowy "Domu Zemełki", w zakresie dotyczącym przeprowadzenia badań archeologicznych podczas robót ziemnych
6000,00
1
MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE ul. Muzealna 6 62-505 Konin
2021-05-28
Aneks do umowy nr 32/DG/2020-36271
Zmiana terminu umownego z 28.05 na 29.10.2021 r.
bz.
31/DG/2020-34017
TOYA DESIGN ul. Marcina Kasprzaka 19/6 60-236 Poznań
2020-11-10
Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego przy przebudowie "Domu Zemełki"
118080,00
63/GK/2020-35985
Mariusz Dynia ul. Starommorzysławska 16 62-510 w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-11-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwesty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2100,00
63.1/GK/2020 – 37242
Mariusz Dynia ul. Staromorzysławska 16 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurencji PWiK Sp. z o.o.
2020-11-26
Aneks do umowy nr 63/GK/2020-35985
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
3000,00
WO.RU.136.2020
Grochocińska Agata
2020-11-04
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1032,00
30/DG/2020-32210
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zagórowska 20 62-500 Konin
2020-11-03
wykonanie oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie OW "Przystań Gosławice"
21088,35
1.WM.2020. 34372
Marta Kornalska
2020-10-30
Umowa o dzieło grafiki
585
79/OŚ/2020-31178
Anonimizacja
2020-10-28
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
GN.RU.52.2020
Kubicki Piotr
2020-10-28
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
OR.RU.7.2020
Maliński Tomasz Jesionowa 13A 62-090 Poznań
2020-10-21
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozpoznawania gatunków drzew.
2400,00
BU.RU.4.2020
Aesco Group Sp. z o.o. Sienna 72A/1602 00-833 Warszawa
2020-10-20
Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji
55350
WO.RU.130.2020
Pawlak Wioleta
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
307,00
WO.RU.129.2020
BLUMCZYŃSKA ANNA
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
739,00
WO.RU.127.2020
PRZYBYLSKI ARTUR
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do SOS-W w Laskach
4759,00
WO.RU.128.2020
MANUSZAK TOMASZ
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1124,00
WO.RU.133.2020
ŚLIWCZYŃSKI RADOSŁAW
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
596,00
WO.RU.131.2020
Królikowska-Wydrzyńska Magdalena
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
441,00
WO.RU.132.2020
Jacolik Jacek
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
222,00
WO.RU.134.2020
Kostiukow Dawid
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
2440,00
WO.RU.135.2020
LEŚNIEWSKA BOŻENA
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
284,00
WZ.RU.42.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CUKROWNIA GOSŁAWICE W KONINIE Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2020-10-14
Umowa darowizny- Fundusz Sprawiedliwości.
17000,00
WZ.RU.41.2020
PUH Termit - Skoczylas Karol 11 listopada 34/44 62-510 Konin
2020-10-13
Umowa - dezynfekcja szkół.
29889,00
WS.RU.41.2020
Anonimizacja
2020-10-12
Porozumienie - Anna Jarocka - rodzina zastępcza - PCPR Konin
6627,60
WO.RU.126.2020
Kwiecińska Anna
2020-10-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
495,00
WO.RU.125.2020
BĄCLER RENATA
2020-10-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
425,00
COP.RU.23.2020
KONIŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE MUSTANG ul. 3 Maja 3 62-500 Konin
2020-10-08
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin
10000,00
59/GK/2020 – 32141
SOMAR - czyszczenie i renowacja budowli Liliowa 22 62-510 Konin
2020-10-06
wykonania remontu fontanny "Koń" na skwerze zieleni miejskiej Plac Niepodległości / ul. Dworcowa w Koninie
131610,00
60 /GK/2020 - 32296
OBSŁUGA BUDOWNICTWA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA Posada ul. Elizy Orzeszkowej 4 62-530 Kazimierz Biskupi
2020-10-06
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu fontanny "Koń" na skwerze zieleni miejskiej Plac Niepodległości / ul. Dworcowa w Koninie"
6150,00
WZ.RU.39.2020
Sprzęt-Poż Jagiełły 17E 45-920 Opole
2020-10-02
Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie. Fundusz Sprawiedliowści.
17000,00
WZ.RU.36.2020
FLORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Sulańska 1 62-510 Konin
2020-09-29
Umowa na wykonanie monitoringu w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie.
14553,56
WZ.RU.37.2020
Majer Andrzej Solna 30A 62-500 Konin
2020-09-29
Umowa na modernizację podjazdów przy budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie.
15219,49
WO.RU.122.2020
KOSMOWSKA WIOLETTA
2020-09-29
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do zkoły w roku szk.2020/2021
602,00
WZ.RU.35.2020
KMP Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kochanowskiego 2a
2020-09-28
Przeznaczenie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
8000
WO.RU.121.2020
Cieślak Alicja
2020-09-25
zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola
376,00
29/DG/2020-30931
Leroy Melrlin Polska Sp. z o.o. Spółdzielców 16 62-510 Konin
2020-09-25
umowa darowizny
686,26
GM.RU.24.2020
SKB GIS s.c. ul. Złota 14/25 10-698 Olsztyn
2020-09-25
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zadania pn. "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3. klasy na terenie miasta Konina"
9309,87
WO.RU.120.2020
Musiałowska Emilia
2020-09-24
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1266,00
UMOWA 7/WM/2020-29590
AMS S.A.
2020-09-24
Wynajem billbordów AMS
7902,02
9/WM/2020-31507
Epiqe Creative Agata Goldman
2020-09-24
Umowa na wykonanie gadżetów dla Miasta
8 649.36
WO.RU.118.2020
Pawlak Małgorzata
2020-09-18
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
2094,00
WO.RU.119.2020
Kobojek Anna
2020-09-18
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
500,00
GN.RU.51.2020
MATUSZAK JAROSŁAW
2020-09-17
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Posada
4608,00
69/OŚ/2020-30588
Anonimizacja
2020-09-15
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
WS.RU.40.2020
Anonimizacja
2020-09-15
Porozumienie - Oliwia Garncarz - spokrewniona rodzina zastępcza
5014,71
WO.RU.116.2020
TREPKA EWA
2020-09-15
zwrot kosztów rzewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
715,00
WO.RU.117.2020
Kucharska Karolina
2020-09-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
659,00
WZ.RU.34.2020
Anonimizacja
2020-09-11
Przegląd punktów alarmowych na terenie miasta Konina
1900,00
WO.RU.115.2020
Kaczmarek Lidia
2020-09-10
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1071,00
8/WM/2020-30302
butterfly Agnieszka Borowy Myśliwska 8/1 71-112 Szczecin
2020-09-10
23671,35
GN.RU.50.2020
KSM Kard.S. Wyszyńskiego 28 A Konin
2020-09-10
Dzierżawa gruntu od KSM
19680,00
68/OŚ/2020-30060
Anonimizacja
2020-09-10
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
67/OŚ/2020-30077
Anonimizacja
2020-09-10
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
GN.RU.49.2020
OLEJNIK JERZY
2020-09-10
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5568,00
GN.RU.48.2020
Pawlaczyk Leszek Pawlaczyk Wojciech Pawlaczyk Bożena Pawlaczyk Szymon Pawlaczyk Krzysztof Kapusta Alicja
2020-09-10
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
720,00
WO.RU.113.2020
Siekierska Sabrina
2020-09-09
zwrot kosztów przewozu ucznia nepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1131,00
WO.RU.111.2020
ZBIERSKA MILENA
2020-09-09
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
794,00
WO.RU.112.2020
Płóciennik Marta
2020-09-09
-zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
724,00
WO.RU.110.2020
Sali Elis
2020-09-09
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
572,00
58/GK/2020-30182
Daszkiewicz Marek "Somar"- Czyszczenie i Renowacja Budowli ul. Liliowa 22 62-510 Konin
2020-09-09
Umowa na wykonanie i montaż poręczy na schodach przy ul. Paderewskiego
3690,00
WO.RU.107.2020
LEWANDOWSKI TOMASZ DARIUSZ
2020-09-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
764,00
WO.RU.108.2020
Przybysz Ewa
2020-09-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
471,00
WO.RU.109.2020
Czarnoucka Małgorzata
2020-09-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
494,00
WO.RU.105.2020
Gajewska Jolanta
2020-09-07
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
848,00
WO.RU.106.2020
Lisnyj Elżbieta
2020-09-07
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1201,00
ST.RU.41.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-09-04
Rowerowy Konin
5500,00
WO.RU.104.2020
TOMIAK ELŻBIETA
2020-09-04
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do OREW w Koninie
825,00
GN.RU.30.2020
JULMAT KONIN Sp. z o.o. Zakładowa 4 62-510 Konin
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1296,00
GN.RU.31.2020
Zaradzki Maciej
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
3129,60
GN.RU.32.2020
Nowak Mirosław i Jolanta
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
888,00
GN.RU.33.2020
SZUBIŃSKI JAROSŁAW
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
926,40
GN.RU.35.2020
Miedziński Mirosław Agnieszka Przybylak
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1017,60
GN.RU.36.2020
MATUSZAK JÓZEF
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
5424,00
GN.RU.37.2020
Piatkowscy Aneta i Dariusz
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
5808,00
GN.RU.38.2020
GOŹDZIK WOJCIECH
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
792,00
GN.RU.39.2020
GŁOWACKI LECH
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1296,00
GN.RU.40.2020
SWĘDROWSKA - STAWNIAK EWELINA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
264,00
GN.RU.41.2020
FILIPIAK IRENA ŁUKASZ FILIPIAK PAWEŁ FILIPIAK MARIOLA CZEKALSKA MARZENA WYROBEK
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
905,28
GN.RU.43.2020
WALCZAK MAŁGORZATA STANISŁAW
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
5400,00
GN.RU.42.2020
DURLAK KRZYSZTOF I RENATA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.44.2020
PRZYBYLSKI JACEK
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
2659,20
GN.RU.45.2020
ZWIERZ HELENA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1176,00
GN.RU.34.2020
ANTECKI HIERONIM
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1528,80
GN.RU.47.2020
Piaskowski Piotr
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
912,00
GN.RU.46.2020
WARZYCH JAN
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1713,60
GN.RU.27.2020
KASZUBA WIESŁAWA JACEK SZKUDLAREK JADWIGA CIERZNIAK ANDRZEJ ŁAWNICZA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa Zakładowa
1344,00
GN.RU.29.2020
RÓŻEWICZ JADWIGA CIESIELSKA ANETA CEGIELSKA BEATA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1728,00
WO.RU.103.2020
Kubiak Anna
2020-09-03
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
835,00
WO.RU.102.2020
Nowakowski Tomasz
2020-09-03
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
676,00
WO.RU.98.2020
Leczyk Julita
2020-09-02
ref.kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
869,00
WO.RU.99.2020
Szubert Agnieszka
2020-09-02
kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do SOS-W w Owińskach w roku szk.2020/2021
2493,00
WO.RU.100.2020
KARCZEWSKA ANDŻELIKA
2020-09-02
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
556,00
WO.RU.101.2020
Andrzejewska Wioletta
2020-09-02
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
235,00
WO.RU.114.2020
Rodzic dziecka Pani Rychlińska Monika.
2020-09-02
W zakresie zapewnienia i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałamia Integracyjnymi.
600,00
UMOWA 4/WM/2020-29279
Vixonmedia Sp. z o. o.
2020-09-02
Wynajem billbordów
21586,50
6/WM/2020-29376
Agencja Reklamy Błażej Kupczyk
2020-09-02
Umowa na wynajem billbordu Kupczyk
2214
5/WM/2020-29297
Luxbud s. c.
2020-09-02
Wynajem billbordu
2160
WO.RU.95.2020
Pałaszyńska Izabela
2020-09-01
ref.kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
1213,00
WO.RU.92.2020
Nawrocka Izabela
2020-09-01
ref.kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
966,00
WO.RU.91.2020
RÓŻAŃSKA BEATA
2020-09-01
ref.kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
734,00
WO.RU.89.2020
WSZENDYBYŁ WALDEMAR
2020-09-01
ref.kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
591,00
WO.RU.90.2020
Kwiecień Paweł
2020-09-01
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do OREW w Koninie w roku szk.2020/2021
533,00
WO.RU.94.2020
Wojtczak Iwona
2020-09-01
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
402,00
WO.RU.93.2020
Wojciechowska-Klabisz Ewa
2020-09-01
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
954,00
WO.RU.96.2020
SKARZYŃSKA MAŁGORZATA
2020-09-01
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
650,00
2/WM/2020-27345
Megato
2020-09-01
Wynajem billbordów Megato
12177
3/WM/2020-84738
MEDAS Sp. z o. o.
2020-09-01
Umowa na wynajem billbordów
3653,10
WZ.RU.33.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN-CHORZEŃ POZNAŃSKA 69 62-510 Konin
2020-08-31
Umowa darowizny łodzi ratunkowej dla OSP Konin-Chorzeń.
67650,00
KT.RU.14.2020
Wielkopolskie Stowarzyszenie "Gospel" ul. 3 Maja 1 i 3 62-510 Konin
2020-08-28
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
23000
KT.RU.15.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-08-28
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
20000
ST.RU.40.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W KONINIE
2020-08-26
Organizacja rajdów rowerowych i pieszych
6550,00
WZ.RU.32.2020
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kochanowskiego 2a
2020-08-25
Umowa darowizny nr 32/WZ/2020-27852
27267,21
ST.RU.39.2020
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN Dworcowa 2A 62-510 Konin
2020-08-25
Mecz Boksersk
6000,00
GN.RU.24.2020
Gościniak Paweł Anna
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
936,00
GN.RU.18.2020
GOŚCINIAK MAREK
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
1008,00
GN.RU.19.2020
MATUSZAK JAROSŁAW
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
8016,00
GN.RU.20.2020
Piaskowski Jacek
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
1596,00
GN.RU.21.2020
ETYNKOWSCY BOGUMIŁA MARIUSZ
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2376,00
GN.RU.22.2020
Czerwińska Agnieszka
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2400,00
GN.RU.10.2020
Mariola Chojnacka Elżbieta Chojnacka Zygmunt Chojnacki Grażyna Majchrowska Zenon Chojnacki Andrzej Chojnacki
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
3024,00
GN.RU.23.2020
MIKOŁAJCZAK RENATA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2088,00
GN.RU.15.2020
BIESIADA HALINA BENEDYKT
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
1440,00
GN.RU.16.2020
Durlak Błażej
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
1080,00
GN.RU.17.2020
GRACZYK JAROSŁAW
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
945,60
GN.RU.26.2020
KORDYLEWSCY EDWARD I BARBARA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
11976,00
GN.RU.25.2020
GRZEBIELUCHA ZOFIA URSZULA LEWANDOWSKA ANDRZEJ GRZEBIELUCHA ALEKSANDER GRZEBIELUCHA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
768,00
GN.RU.14.2020
Poniedziałek Teresa i Kazimierz
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2592,00
GN.RU.13.2020
SADOWSKI WIESŁAW
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
8928,00
GN.RU.12.2020
Bryl Michał
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
4872,00
GN.RU.11.2020
FRANKOWSKA RENATA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową.
2880,00
GN.RU.9.2020
Bryl Helena i Antoni
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2208,00
GN.RU.8.2020
SZAJDA RENATA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową.
376,80
BU.RU.2.2020
PKO BANK POLSKI Puławska 15 02-515 Warszawa
2020-08-19
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 18.510.000 zł
18510000
ST.RU.38.2020
Polska Flota Klasy Korsarz Jałowcowa 23 89-608 Małe Swornegacie
2020-08-19
Wielkopolski Puchar Klasy Korsarz - Regaty
10000,00
ST.RU.36.2020
Akademia Tenisowa w Koninie Wiśniowa 7 62-510 Konin
2020-08-14
Rodzinny Piknik z Tenisem Ziemnym
4000,00
ST.RU.35.2020
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN Dmowskiego 4 62-500 Konin
2020-08-06
Turniej piłki noznej o Puchar Prezesa Górnika Konin dla uczniów konińskich szkół podstawowych (klasy pierwsze)
3000,00
1
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2020-10-21
Aneks do umowy nr ST.RU.35.2020
Zmiana sposobu wykonania zadania publicznego
3000,00
UMOWA NR 1 / UA /2020 – 26067
Stadtraum Polska sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11 61-693 Poznań
2020-08-05
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej sieci zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy.
39819,80 brutto
ST.RU.34.2020
Klub Biegacza Aktywni Konin ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2020-08-04
organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Konina
10000,00
Klub Biegacza Aktywni Konin ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2020-12-14
Aneks do umowy nr ST.RU.34.2020
zmiana terminu
10000,00
ST.RU.33.2020
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO KONIN ul. Ślesińska 42 62-506 Konin
2020-08-03
XXVI Zimowe Regaty Barbórkowe
8000,00
ST.RU.30.2020
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KORTY Sosnowa 10A 62-510 Konin
2020-07-31
Turnieje tenisowe, liga tenisowa
8000,00
ST.RU.31.2020
Stowarzyszenie Klub Żeglarski "SPINAKER" Rybacka 7 62-510 Konin
2020-07-31
Organizacja regat w klasie Optimist
8000,00
ST.RU.29.2020
Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie Skatekon 3 Maja 1 i 3 62-500 Konin
2020-07-31
Organizacja imprez rolkowych dla mieszkańców Konina
2000,00
OR.RU.5.2020
Pałasz Bożena
2020-07-31
Zadania związane z WPF.
5000,00
1/2020
Pałasz Bożena
2020-12-14
Aneks do umowy nr OR.RU.5.2020
Zadania związane z WPF
7800,00
ST.RU.32.2020
KONIŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Matejki 18A 62-510 Konin 2
2020-07-31
organizacja sportowych i turystycznych imprez żeglarskich
5500,00
GM.RU.19.2020
POLSERVICE Geo Sp. z o.o. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
2020-07-30
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Konina
92434,50
56/GK/2020-25808
WERHUN-POPIOŁEK MAŁGORZATA
2020-07-30
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania pn. "Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie".
4918,00
24/DG/2020-25262
GMINA KRAMSK Chopina 12 62-511 Kramsk Gmina Golina Nowa 1 62-590 Golina GMINA RZGÓW Konińska 8 62-586 Rzgów Gmina Stare Miasto Główna 16b 62-571 Stare Miasto GMINA KAZIMIERZ BISKUPI Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi GMINA KRZYMÓW Kościelna 2 62
2020-07-30
Ustanowienie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap III", w ramach WRPO 2014+
nie dotyczy
55/GK/2020-25258
International Management Services Sp. z o.o. Felicjanek 4/10 Kraków
2020-07-29
Umowa na aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina na lata 2021-2030
12054,00
22/DG/2020-24951
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH "BUDOPROJEKT" ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI Bolesława ul. Śmiałego 6 62-502 Konin
2020-07-27
Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy zasilania elektroenergetycznego MOW "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie
4000,00
KT.RU.11.2020
Red Chili Studio & Event
2020-07-21
Porozumienie o współpracyw zakresie organizacji wydarzenia o charakterze społecznym i edukacyjnym pt. "#WspieramyPolskę"
0
COP.RU.20.2020
FUNDACJA PODAJ DALEJ Południowa 2A 62-510 Konin
2020-07-20
realizacja zadania publicznego w kategorii Działalność na rzez osób niepełnosprawnych
9960,00
WO.RU.81.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
280,00
WO.RU.82.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
560,00
WO.RU.80.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
840,00
WO.RU.83.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
420,00
WO.RU.84.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
140,00
WO.RU.85.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
140,00
WO.RU.86.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
140,00
WO.RU.87.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
210,00
WO.RU.88.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
210,00
20/DG/2020-23682
RAD TRACKS Sp. z o.o. 14-200 Iława ul. Jagiellończyka 16 p.210
2020-07-13
Budowa toru rowerowo-rolkowego typu pumptrack, przy Szkole Podstawowej nr 8
150000,00
21/DG/2020-23559
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ul. Górna Wilda 99A/8 81-903 Poznań
2020-07-10
Porozumienie z PCK dot. realizacji przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie, w zakresie dostosowania do przepisów p.poż.
-
62/OŚ/2020 - 24083
Dudek Jadwiga i Zbigniew
2020-07-10
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
BR.RU.74.2020
ŁASOWSKI MARCIN WOJNAROWSKA EDYTA
2020-07-10
Miejski Zespół Informatyczny - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
1400
BR.RU.79.2020
Krzyżostaniak Emil Bernat Bartosz KORDYLAS SŁAWOMIR DĘBOWSKI LECH Protasiewicz Urszula Samulczyk Jolanta
2020-07-10
Umowy od nr 319 do nr 324 - obsługa techniczna wyborów - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
3700
BR.RU.77.2020
Sypniewski Maksymilian ŁUBIK KATARZYNA
2020-07-10
umowy ne 313 i 314 - strona internetowa i BIP - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
400
BR.RU.76.2020
BOTOR CZESŁAW BŁASZCZYK MACIEJ ŁUKOMSKA JULITA DOBRYCHŁOP MARZENA TORZEWSKA KATARZYNA Krysiak Adam
2020-07-10
Umowy od nr 307 do nr 312 - aktualizacja spisu wyborców - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
7614,22
BR.RU.75.2020
Bąkowska Katarzyna NOWIŃSKA ANNA BARTCZAK ELIZA JANIAK DOROTA CYBULSKA MAGDALENA MAŁECKA JUSTYNA
2020-07-10
obsługa ksiegowa wyborów - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
4411,98
BR.RU.78.2020
TRZCIELIŃSKA MONIKA Michnicka Magdalena Kamińska Magdalena Koszal Justyna
2020-07-10
Umowy dod nr 315 do nr 318 - obsługa administracyjna wyborów - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
7178,40
61/OŚ/2020 - 23542
Świderska Irena
2020-07-09
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
56/OŚ/2020 - 22726
Stolarek Jarosław
2020-07-07
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
KT.RU.8.2020
KONIŃSKI DOM KULTURY ul. Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2020-07-07
Dotacja celowa Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim i Jarmark św. Bartłomieja
12000
BR.RU.71.2020
obsługa informatyczna wyborów
2020-07-07
47 umów - obsługa informatyczna wyborów - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
17051,59
BR.RU.73.2020
przygotownie i dezynfekcja kolali wyborczych
2020-07-07
Umowy od nr 261 do nr 298 - dezynfekcja lokali - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
5850
WZ.RU.30.2020
MAZURIA 11-214 Galiny Galiny 2
2020-07-01
Umowa na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Konin- Chorzeń.
67650,00
58/OŚ/2020 - 22594
MARZOL STANISŁAW
2020-07-01
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
WZ.RU.31.2020
Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Morzysław Jana Pawła II 17 62-510 Konin
2020-07-01
Umowa darowizny.
870,00
COP.RU.17.2020
TPD Noskowskiego 1a 62-510 Konin
2020-07-01
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin
10000,00
COP.RU.18.2020
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Kilińskiego 1 62-500 Konin
2020-07-01
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin
10000,00
aneks nr 1
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Kilińskiego 1 62-500 Konin
2020-09-23
Aneks do umowy nr COP.RU.18.2020
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
10000,00
GM.RU.14.2020
USŁUGI GEODEZYJNE KRZYSZTOF SKOTNICKI Legionów 4/9 62-510 Konin
2020-07-01
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GM.RU.13.2020
Przedsiębiorstwo Usługowe Inter Geo Paweł Jagodziński
2020-06-30
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
54/OŚ/2020 - 22335
Maszałkiewicz Beata
2020-06-26
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
18/DG/2020-22333
MPEC-Konin Sp. z o.o. 62-510 Konin ul. Gajowa 1
2020-06-24
Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Domu Zemełki
j.w.
52/GK/2020-1973
Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski "AGROMAX" Wola Podłężna ul. Sosnowa 13 62-510 Konin
2020-06-24
Utrzymanie tężni solankowej w Koninie przy ul. Zakole (OS. V)
:64 698,00
49/OŚ/2020 - 21354
Łosik Helena Łosik Henryk
2020-06-23
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
47/OŚ/2020 - 20971
WOJTENKO PIOTR WOJTENKO ANNA
2020-06-19
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
aneks nr 1
Anna Wojtenko i Piotr Wojtenko
2020-07-21
Aneks do umowy nr 47/OŚ/2020 - 20971
Zmiana terminu realizacji prac i rozliczenia dotacji
2000,00
WZ.RU.29.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CUKROWNIA GOSŁAWICE W KONINIE Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2020-06-18
Umowa darowizny - akumulatory. OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
1300,00
COP.RU.15.2020
ZHP KONIN Harcerska 4 62-510 Konin
2020-06-18
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów. Śr. PFRON w dysp. MOPR Konin
10000,00
COP.RU.16.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2020-06-18
realizacja zad. publicz. w trybie małych grantów. Środki PFRON w dyspozycji MOPR Konin
8600,00
UMOWA NR 45/OŚ/2020 - 20797
MAŁGORZATA i SŁAWOMIR LACHOWICZ
2020-06-17
Dotacja celowa na utylizację wyrobów zawierajacych azbest
2000,00
15/DG/2020-19830
Agromax Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2020-06-09
Umowa na wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 "Kosmatek"
162255,45
43/OŚ/2020 - 20139
Czapski Wojciech
2020-06-09
dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
16/DG/2020-19363
SM ZATORZE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-06-09
Umowa użytkowania urzadzeń zamontowanych na placach zabaw na os. Zatorze
bz
COP.RU.14.2020
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Geppetto" Powstańców Wielkopolskich Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Geppetto" 14 62-510 Konin
2020-06-04
10000,00
WO.RU.79.2020
CORTLAND ul. Zgoda 38 60-122 Poznań
2020-06-01
Umowa z dostawcą na zakup sprzętu komputerowego (76 szt. tabletów) w ramach projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
125076,24
WO.RU.78.2020
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa
2020-05-29
dofinansowanie zakupu tabletów dla szkół w ramach programu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
125323,96
GM.RU.12.2020
PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE GEODETA ANDRZEJ BURSZTYN Hiacyntowa 3B/46 62-510 Konin Usługi Geodezyjne Ryszard Bartkowiak Bolesława Chrobrego 60 73-200 Choszczno
2020-05-27
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - Część II w zakresie podziałów nieruchomości, wyznaczenia punktów granicznych i ich utrwalenia znakami, wyznaczenia i okazania znaków granicznych.
28536,00
WZ.RU.24.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CUKROWNIA GOSŁAWICE W KONINIE Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzetu ppoż.- OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
12767,26
WZ.RU.23.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE-CHORZNIU ul. Poznańska 69 62-502 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Chorzeń.
25763,00
WZ.RU.25.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - GOSŁAWICE ul. Muzealna 4 62-505 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Gosławice.
8421,81
WZ.RU.26.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE ul. 3 Maja 60 62-500 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Konin.
15519,13
WZ.RU.27.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRÓJEC Strażacka 1 62-510 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Grójec.
18892,80
WZ.RU.28.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE - MORZYSŁAWIU ul. Jana Pawła II 17 62-510 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Morzysław.
13549,93
WZ.RU.22.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE-CHORZNIU ul. Poznańska 69 62-502 Konin
2020-05-22
Umowa darowizny.
380,00
14/DG/2020-16546
TOYA DESIGN 60-236 Poznań ul. Marcina Kasprzaka 19/6
2020-05-12
Wykonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych rozbudowy i przebudowy "Domu Zemełki"
36900,00
1
TOYA DESIGN ul. Marcina Kasprzaka 19/6 60-236 Poznań
2020-06-23
Aneks do umowy nr 14/DG/2020-16546
Zmiana terminu umownego z 23.06 na 03.07.2020 r.
b.z.
13/DG/2020-15647
ALFA PROJEKT Spółka z o. o. Przedzamcze 8 87-100 Toruń
2020-05-07
Przygotowanie studium wykonalności do projektu "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin - dostosowanie infrastruktury edykacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"
9999,90
46/GK/2020-15550
Arret Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11 41-807- Zabrze
2020-05-06
Umowa na dostawę i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych
203256,60
31/OŚ/2020 - 15635
Nyzio Jarosław Nyzio Emilia
2020-05-06
udzielenie dotacji celowej z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
47/GK/2020-15924
EKO-FLORA Nowoczesna Zielen Kolno 35 62-590 Golina
2020-05-05
"Nasadzenia krzewów kwitnących w Koninie"
19764,00
45/GK/2020-15602
Arret Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11 41-807- Zabrze
2020-05-04
Umowa na dostawę i montaż fabrycznie nowych 23 stojaków na rowery
13437,75
WO.RU.59.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZOFII URBANOWSKIEJ W KONINIE ul. Kolska 2 62-500 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
7140,15
WO.RU.60.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KONINIE ul. Sosnowa 16 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.61.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W KONINIE ul. Kazimierza Błaszaka 4 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.62.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KONINIE ul. Kolejowa 2 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.63.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.64.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.65.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE ul. Fikusowa 8 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.66.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KONINIE ul. Leopolda Staffa 5 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.67.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. FLORIANA MARCINIAKA W KONINIE ul. Łężyńska 9 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.68.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KONINIE ul. Tadeusza Szeligowskiego 5 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.69.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW Turkusowa 1A 62-504 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.70.2020
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KONINIE ul. Adama Mickiewicza 14 62-500 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
7140,15
WO.RU.71.2020
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KONINIE ul. 11 Listopada 7A 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.72.2020
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE ul. Karola Szymanowskiego 5 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.73.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE ul. płk. Witolda Sztarka 2 62-500 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.74.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE Wodna 1 62-500 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.75.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE ul. Aleje 1 Maja 22 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.76.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.77.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE ul. Budowlanych 6 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
9520,20
44/GK/2020-14833
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2020-04-27
Umowa na bieżące remonty i utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci
34798,65
28/OŚ/2020 - 14684
Józef Okoń Anna Okoń Monika Łuczak
2020-04-23
Umowa udzielenia dotacji celowej na utylizację azbestu
2000,00
WZ.RU.20.2020
OSP Chorzeń Poznańska 69 62-510 Konin
2020-04-21
Umowa darowizny.
19903,90
BR.RU.19.2020
Koszal Justyna
2020-04-17
obsługa administracyjna wyborów
2000
BR.RU.17.2020
Sypniewski Maksymilian
2020-04-16
strona internetowa - wybory
400
BR.RU.18.2020
ŁUBIK KATARZYNA
2020-04-16
umieszczanie informacji w BIP - wybory
400
BR.RU.11.2020
Bąkowska Katarzyna
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
1000
BR.RU.12.2020
Nowińska Anna
2020-04-16
obsługa ksiegowa wyborów
700
BR.RU.14.2020
BARTCZAK ELIZA
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.16.2020
JANIAK DOROTA
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.13.2020
CYBULSKA MAGDALENA
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.15.2020
SZMAGAJ IWONA
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
500
BR.RU.3.2020
ŁASOWSKI MARCIN
2020-04-15
koordynator gminny do spraw informatyki
700
BR.RU.4.2020
WOJNAROWSKA EDYTA
2020-04-15
zastepca koordynatora gminnego do spraw informatyki
700
BR.RU.5.2020
BOTOR CZESŁAW
2020-04-15
sporządzenie spisu wyborców
2220,40
BR.RU.6.2020
Błaszczyk Maciej
2020-04-15
sporzadzenie spisu wyborców
2220,40
BR.RU.8.2020
MIKOŁAJEWSKA MAŁGORZATA
2020-04-15
sporzadzenie spisu wyborców
2220,40
BR.RU.9.2020
DOBRYCHŁOP MARZENA
2020-04-15
sporządzenie spisu wyborców
2220,40
BR.RU.10.2020
Torzewska Katarzyna
2020-04-15
sporządzenie spisu wyborców
2220,40
WO.RU.58.2020
Advisor Spółka z o.o. Sp.k. ul.Św.Wincentego7 61-003 Poznań
2020-04-09
zakup komputerów w ramach programu Zdalna Szkoła
99962,10
27/OŚ/2020 - 13736
Radca Prawny Dehmel Maciej Przecznica 13 A 62-040 Puszczykowo
2020-04-08
Reprezentacja prawna Miasta Konina jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
8000,00
aneks nr 1
Dehmel Maciej Przecznica 13 A 62-040 Puszczykowo
2020-09-01
Aneks do umowy nr 27/OŚ/2020 - 13736
zwiększenie zakresu usługi oraz zmiana terminu płatności II raty wynagrodzenia
8000,00
ST.RU.26.2020
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Zarząd Rejonowy w Koninie Szymanowskiego 5A 62-510 Konin
2020-04-06
zakup sprzętu ratowniczego
32200,00
COP.RU.13.2020
TPD
2020-04-01
Dofinansowanie działalności WTZ w 2020 r.- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy w Koninie
51264,00
COP.RU.12.2020
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
2020-04-01
Dofinansowanie działaności WTZ 2020 r.- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepłnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
92916,00
COP.RU.11.2020
FUNDACJA MIELNICA
2020-04-01
Dofinansowanie działalności WTZ w 2020 r. -Fundacja Mielnica
176220,00
COP.RU.10.2020
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE
2020-04-01
Dofinansowanie działaności WTZ w 2020 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Chorych Psychicznie
86508,00
BP.RU.4.2020
WTI ul. Zakładowa 7 62-510 Konin
2020-03-30
Realizacja materiałów filmowych emitowanych na antenie TV Wielkopolska
15000,00
GK.43.2020
Agromax Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2020-03-27
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III
492054,09
WZ.RU.18.2020
OSP Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2020-03-26
280,00
42/GK/2020-8336
Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dolina 35 85-212 Bydgoszcz
2020-03-25
Umowa na realizację zadania nr 4 - działania informacyjno promocyjne dla projektu "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II"
59409,00
GM.RU.7.2020
Kancelaria Geodezyjno-Prawna GEO-LEX Józef Starczyński Piłsudskiego 8/17 62-504 Konin
2020-03-18
Scalenie i podział nieruchomości położonych w Koninie, w sąsiedztwie ulic: Brzozowa - Michała Oczapowskiego.
95571,00
BR.RU.1.2020
Michnicka Magdalena
2020-03-18
Umowa na obsługę administracyjną i organizacyjną wyborów
2500
BR.RU.2.2020
TRZCIELIŃSKA MONIKA
2020-03-18
Umowa na obsługę administracyjną i organizacyjną wyborów
2500
21/IN/2020-10587
REBEL IT MAGDALENA OSTROWSKA T.Toeplitza 2/62 01-560 Warszawa
2020-03-17
Umowa na zakup oprogramowania ESET Endpoint Protection Standard i ESET Mail Security for IBM Lotus Domino
33333,00
22/IN/2020-10507
Flortech Sp. z o.o Sulańska 1 62-510 Konin
2020-03-17
Wykonanie, uruchomienie i konfigurację System SSWiN + KD
15019,30
WZ.RU.17.2020
OSP Konin Gosławice.
2020-03-16
Umowa darowizny
400,00
WZ.13.2020
Anonimizacja
2020-03-13
2040,00 350,67
WZ.14.2020
Anonimizacja
2020-03-13
2040,00
41/GK/2020-9503
Luxury Care & More sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6 71-441 Szczecin
2020-03-06
Umowa na realizację zadania nr 5 - akcja informacyjno promocyjna dotycząca zrównoważonej mobliności dla projektu" Ekologiczny Konin- rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"
58506,49
41.1/2020-13972
Luxury Care & More sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6 71-441 Szczecin
2020-04-10
Aneks do umowy nr 41/GK/2020-9503
Aneks do umowy na realizację zadania nr 5 - akcja informacyjno promocyjna dotycząca zrównoważonej mobliności dla projektu" Ekologiczny Konin- rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"
58506,49
KT.RU.6.2020
Teatr Klinika Lalek Stacja Wolimierz ul. Dworcowa 73 59-820 Leśna
2020-03-06
Umowa_Cyrk Tarabumba
18000,00
WO.RU.56.2020
KWIECIEŃ PAWEŁ
2020-03-05
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do OREW w Koninie
663,00
GN.RU.5.2020
Żabierek Krystyna
2020-03-05
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
51799,20
COP.RU.9.2020
POWIAT KONIŃSKI Aleje 1 Maja 9 Konin 62-510
2020-03-05
Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu konińskiego będących uczestnikami WTZ na terenie miasta Konina
28836,00
16/OŚ/2020 - 8214
MAŁECKA KATARZYNA
2020-03-04
dotacja celowa na transport i utylizację azbestu
2000,00
17/OŚ/2020 - 8324
ŁUKASZEWSCY RENATA I ZBIGNIEW
2020-03-04
dotacja celowa na transport i utylizację azbestu
2000,00
WZ.RU.11.2020
HARMON MACIEJ ZAKRZEWSKI Poznańska 134A 62-510 Konin
2020-03-04
Umowa- brama garażowa.
19903,90
39/GK/2020-9429
Krzysztof Bukaty ul. Witkiewicza 12 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-04
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
40/GK/2020-9432
Anna Walczak ul. Osada 18 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-04
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4800,00
ST.RU.23.2020
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW ANDRZEJA APOSTOŁA Gosławicka 38 62-505 Gosławice
2020-03-03
prace konserwatorsko - restauratorskie
30000,00
8/DG/2020-8283
INNOWATOR-PLUS Poznańska 74 62-510 Konin
2020-03-02
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)"
9840,00
9/DG/2020-8306
Lider Projekt Sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 1/3 Poznań
2020-03-02
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na przygotowaniu kompletnej propozycji projektu wraz z załącznikami w tym m. in. Programem Rozwoju Lokalnego i Programem rozwoju instytucjonalnego (etap II procedury wyboru projektów) w sposób zgodny z informacjami wskazanymi w Ogłoszeniu o naborze i w Regulaminie naboru i wyboru projektów w ramach Programu "Rozwój Lokalny" wraz z załącznikami, opublikowanymi na stronie www - http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/rozpoczyna-sie-ii-etap-naboru-wnioskow-do-programu-rozwoj-lokalny/
36900,00
Aneks nr 1 do umowy DG.RU.9.1.2020
Lider Projekt Sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 1/3 Poznań
2020-07-08
Aneks do umowy nr 9/DG/2020-8306
Zmiana w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy do 30.10.2020 r. z uwagi na decyzję Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą terminu naboru kompletnych propozycji projektów.
nie dotyczy
35/GK/2020-8527
Andrzej Marek Muszyński plac Górnika 3/3 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
19500,00
36/GK/2020-8528
Jacek Kacprzak ul. Malczewskiego 19 62-510 Konin
2020-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
37/GK/2020-8529
Zofia Piaskowska ul. Osada 40 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
38/GK/2020-8530
Barbara Swędrowska ul. Działkowa 18 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7800,00
ST.RU.25.2020
FUNDACJA LECH POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY
2020-02-28
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
4000,00
ST.RU.24.2020
TOWARZYSTWO SPORTOWO REKRACYJNE HETMAN ODK ZATORZE
2020-02-28
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - SZACHY
15000,00
14/OŚ/2020 - 7165
Strużyński Arkadiusz
2020-02-24
dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
KT.RU.5.2020
Teatr KTO Krowoderska 74 31-158 Kraków
2020-02-24
Otwórz okno na kulturę_Reregrinus
21000,00
1
Teatr KTO
2020-06-26
Aneks do umowy nr KT.RU.5.2020
zmiana daty spektaklu_ §1 ust.3 i §2 ust.3
21000,00
COP.RU.8.2020
Fundacja W spektrum życia
2020-02-24
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5,000
aneks nr 2
Fundacja W spektrum życia
2020-10-21
Aneks do umowy nr COP.RU.8.2020
aneks nr 2 do umowy nr 8.COP/2020-7253 z 24 lutego 2020 r.
5000,00
aneks nr 1
Fundacja W spektrum życia
2020-04-30
Aneks do umowy nr COP.RU.8.2020
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
5,000
COP.RU.7.2020
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
2020-02-21
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5000,00
BU.RU.1.2020.6101
EURO INNOWACJE GARBARY 100/11 Poznań
2020-02-20
Świadczenie usług udostępnienia Platformy budzetyjst.pl
2658,03
ST.RU.22.2020
Uczniowski Klub Sportowy MTB " Smecz"
2020-02-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
10000,00
GM.RU.3.2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Marek Bajcar
2020-02-20
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Komornik
.
WS.RU.23.2020
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Zagórowska 3a 62-500 Konin
2020-02-20
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych
20000
KT.RU.3.2020
Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Marszałkowska 56 Warszawa
2020-02-19
Otwórz okno na kulturę_Lament na placu Konstytucji
14000,00
26/GK/2020-6213
Zofia Bejanek ul. Zapłocie 1/3 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4.800.00
27/GK/2020-6214
Zdzisław Nowak ul. Pogodna 19 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5.400.00
28/GK/2020-6215
Agnieszka Szparagowska ul. Laskówiecka 9 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
29/GK/2020-6216
Marek Gościniak ul. Poznańska 100 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
30/GK/2020-6217
Waldemar Niemczynowicz ul. Poznańska 118 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1500,00
31/GK/2020-6218
Jan Kubasiewicz ul. Poznańska 144 A 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
31.1/GK/2020-36729
Jan Kubasiewicz ul. Poznańska 144 A 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-11-18
Aneks do umowy nr 31/GK/2020-6218
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
9000,00
32/GK/2020-6371
Jolanta Szczepaniak ul. Zemełki 57 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7500,00
33/GK/2020-6373
Jerzy Mróz ul. Osada 33 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7200,00
34/GK/2020-6374
Krzysztof Świderski ul. Olszewskiego 16 62-510 Konin
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
COP.RU.5.2020
TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE
2020-02-17
Promocja KBO na 2021 r.
25.000, 00
COP.RU.6.2020
Stowarzyszenie Senior - Art
2020-02-17
realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Senior Art
5,000
aneks nr 1
Stowarzyszenie Senior - Art
2020-05-04
Aneks do umowy nr COP.RU.6.2020
aneks do umowy na realizację zadania publicznego w trybie małych grantów
5000,00
14/GK/2020-6194
Stefan Sobolewski ul. Jędrzejewskiego 8 62-510 Konin
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
22470,00
16/GK/2020-6197
Robert Tralewski ul. Rolna 8 A 62-510 Konin
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1200,00
17/GK/2020-6201
Sławomir Koszewski ul. Dąbrowskiego 16 A w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15000,00
18/GK/2020-6202
Damian Olejniczak ul. Frankiewicza 6 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
19/GK/2020-6204
Jadwiga Drzewiecka ul. Poznańska 75 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1.200.00
19.1/GK/2020-36728
Jadwiga Drzewiecka ul. Poznańska 75 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-11-18
Aneks do umowy nr 19/GK/2020-6204
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
2100,00
20/GK/2020-6206
Dorota Jędro ul. Brzozowa 53 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15900,00
21/GK/2020-6207
Katarzyna Plewa ul.Spacerowa 4 A 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
22500,00
21.1/GK/2020 – 36913
Katarzyna Plewa ul. Spacerowa 4 A 62-510 Konin w imienu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o.
2020-11-23
Aneks do umowy nr 21/GK/2020-6207
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
24600,00
22/GK/2020-6208
Sylwia Ćwiklińska ul. Plonowa 9 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
23/GK/2020-6209
Piotr Inerowicz ul. Staromorzysławska 12 B 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
24/GK/2020-6211
Izabela Bobrowska ul. Staromorzysławska 12 C 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
25/GK/2020-6212
Zbigniew Lech ul. Zapłocie 1/2 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
25.1/GK/2020-35983
Zbigniew Lech ul. Zapłocie 1/2 62-510 Konin
2020-11-10
Aneks do umowy nr 25/GK/2020-6212
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
10800,00
GN.RU.3.2020
CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74 62-510 Konin
2020-02-14
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2020 roku
6420,60
13/OŚ/2020-4886
Niezabitowski Marek
2020-02-14
Opinie dendrologiczne
4000,00
ST.RU.21.2020
COPACABANA KONIN
2020-02-14
Szkolenie w dyscyplinie boks
75000,00
KT.RU.2.2020
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2020-02-14
Konin lubi książki 5
80000,00
GK.10.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-10
Pielęgnacja zieleni Rejon I na rok 2020/21
298388,10
GK.9.2020
EKO-FLORA Nowoczesna Zielen Kolno 35 62-590 Golina
2020-02-10
Pielęgnacja zieleni EKO-FLORA Rejon II 2020 rok
629376,73
COP.RU.3.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2020-02-04
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów przez PTSR o/Konin pt. Z kulturą za pan brat III
5000,00
aneks nr 1
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2020-04-01
Aneks do umowy nr COP.RU.3.2020
aneks do umowy nr 3.COP/2020- 4008 z 4 lutego 2020 r. spowodowny przesunięciem terminu realizcji zadania publicznego (pandemia)
5,000
COP.RU.4.2020
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM"
2020-02-04
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów przez St. Razem pt. Wspólnota konińskich seniorów
4,750
13/IN/2020
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2020-02-03
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Centralny Rejestr VAT dla JST"
6555,95
12/IN/2020
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2020-02-03
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Fakturowanie"
6746,50
WO.RU.49.2020
Anonimizacja
2020-02-03
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1788,00
15/IN/2020
ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA Łangowskiego 4 45-031 Opole
2020-01-31
Umowa na zakup licencji na programu F7 z konwersją baz danych
2460,00
GN.RU.2.2020
Expell Michał Żuławski 11 Listopada 37/6 62-510 Konin
2020-01-30
utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina
72740,00
ST.RU.20.2020
AREOKLUB KONIŃSKI
2020-01-30
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
20000,00
WO.RU.48.2020
Anonimizacja
2020-01-30
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
787,00
GM.RU.2.2020
Usługi Geodezyjne Przemysław Łechtański
2020-01-29
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
ST.RU.18.2020
Koniński Klub Golfowy
2020-01-29
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
10000,00
WO.RU.46.2020
Anonimizacja
2020-01-29
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
380,00
ST.RU.19.2020
Koniński Klub Futsalu
2020-01-29
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie (halowej piłki nożnej - Futsal). Popularyzacja dyscypliny.
15000,00
WO.RU.47.2020
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2020-01-29
refundacja kosztów przewozu ucznióe niepełnosprawnych do OREW w Koninie
80000,00
BP.RU.3.2020
Agora S.A. ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
2020-01-29
Druk i dostawa Konińskiego Informatora Samorządowego w 2020 roku
22338,00
WO.RU.45.2020
Rodzic dziecka
2020-01-28
zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym Ertanem Nedzhmedina do Samorządowego Przedszkola w Starym Mieście.
2600,00
8/Gk/2020-46931
Firma Projektowa E.Orzechowskiej 4 Kazimierz Biskupi
2020-01-27
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: "Kompleksowy remont fontanny "Kon" na skwrze zieleni miejskiej Plac Niepodległości/ul.Dworcowa w Koninie"
8610,00
6/DG/2020-3555
KERRIA Piórkowski sp. j. ul.Żeromskiego 80 62-600 Koło
2020-01-27
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO)" przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
4797,00
WO.RU.41.2020
Anonimizacja
2020-01-27
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3881,00
WO.RU.42.2020
Anonimizacja
2020-01-27
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
340,00
WO.RU.43.2020
Anonimizacja
2020-01-27
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
469,00
WO.RU.44.2020
Anonimizacja
2020-01-27
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
220,00
GK.RU.7.2020
INSTYTUT KARPACKI Łącznik 12h 33-300 Nowy Sącz
2020-01-24
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Konina na lata 2020-2035"
21525,00
ST.RU.17.2020
PR9 Sp. z o. o.
2020-01-24
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej oraz rozgrywek WZPN dla dzieci i młodzieży z Konina
15000,00
ST.RU.16.2020
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SMECZ
2020-01-24
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
56000,00
WO.RU.38.2020
Anonimizacja
2020-01-24
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1179,00
WO.RU.39.2020
Anonimizacja
2020-01-24
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
629,00
WO.RU.25.2020
Anonimizacja
2020-01-23
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1034,00
ST.RU.14.2020
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2020-01-23
Szkolenie uzdolnionych sportowców w Boksie
149000,00
ST.RU.15.2020
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG
2020-01-23
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce na wózkach
50000,00
WO.RU.33.2020
Rodzic dziecka Pani Monika Rychlińska.
2020-01-23
w zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
1000,00
WO.RU.35.2020
Rodzic dziecka Pani Izabela Nawrocka
2020-01-23
w zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
1400,00
WO.RU.34.2020
Anonimizacja
2020-01-23
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1832,00
WO.RU.37.2020
Rodzic dziecka Pani Elżbieta Lisnyj
2020-01-23
Umowa w sprawie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
1200,00
GN.RU.1.2020
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zagórowska 20 62-500 Konin
2020-01-23
Umowa - odczyt liczników, przegląd sieci i zestawienia zużycia energii elektrycznej.
7380,00
WO.RU.36.2020
Rodzic dziecka Pani Matela Iwona
2020-01-23
w zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnymP-10
1200,00
3/DG/2020-1981
AG PROJEKT Agnieszka Maciejewska Lipowa 11 62-530 Kazimierz Biskupi
2020-01-22
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - rozbudowa plac zabaw "Dziecięce marzenia" na terenie SOSW w Koninie
4182,00
WO.RU.24.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do OREW w Koninie
1274,00
WO.RU.19.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
432,00
WO.RU.20.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1137,00
WO.RU.21.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
958,00
WO.RU.22.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1315,00
WO.RU.23.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1117,00
WO.RU.27.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1263,00
WO.RU.26.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
474,00
WO.RU.28.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu uczna niepełnosprawnego do szkoły
1133,00
WO.RU.31.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
405,00
WO.RU.29.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
858,00
WO.RU.30.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3919,00
WO.RU.32.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
7711,00
WS.RU.22.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE Szeroka 8 62-506 Konin
2020-01-21
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
8000
WS.RU.15.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-01-20
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
42120
WS.RU.17.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-01-20
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
119494,20
WS.RU.18.2020
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 1i 3 62-500 Konin
2020-01-20
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
58716,20
WS.RU.20.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE Szeroka 8 62-506 Konin
2020-01-20
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
58716,20
WS.RU.19.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-20
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
4000
WS.RU.21.2020
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Etap Wiśniowa 7 62-510 Konin
2020-01-20
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
89520
WS.RU.16.2020
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2020-01-20
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
113494,20
WO.RU.14.2020
Anonimizacja
2020-01-17
zwrot kosztów przewozu uczenncy niepełnosprawnej do szkoły
722,00
WO.RU.15.2020
Anonimizacja
2020-01-17
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1409,00
WO.RU.17.2020
Anonimizacja
2020-01-17
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1246,00
WO.RU.18.2020
Anonimizacja
2020-01-17
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1289,00
BP.RU.2.2020
Newspoint Sp.z o.o. ul. Zygmunta Słomińskiego 5/104 00-195 Warszawa
2020-01-17
Monitoring mediów w 2020 roku
5461,20
WS.RU.14.2020
Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa Dworcowa 7/U7 62-500 Konin
2020-01-17
Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina
60000
WS.RU.13.2020
Bank Żywności w Koninie Przemysłowa 124D 62-510 Konin
2020-01-17
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
30000
WS.RU.12.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-01-17
Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT
10000
WO.RU.3.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
701,00
WO.RU.4.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
783,00
WO.RU.6.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
650,00
WO.RU.5.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
469,00
WO.RU.7.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
620,00
WO.RU.8.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
918,00
WO.RU.11.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2828,00
WO.RU.10.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1176,00
WO.RU.9.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
921,00
WO.RU.13.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
969,00
WO.RU.12.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1714,00
WS.RU.5.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-16
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
53085
WS.RU.8.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-16
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"
43000
WS.RU.6.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-16
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
110000
WS.RU.7.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-16
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
18330
WS.RU.9.2020
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-01-16
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
16550
WS.RU.10.2020
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-01-16
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
120000
WS.RU.11.2020
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-01-16
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
116494,20
2/DG/2020-1337
Radosław Karczewski RABAnet Radosław Karczewski Klonowa 6 62-500 Konin
2020-01-15
wykonanie usługi hostingu strony internetowej dedykowanej rewitalizacji
2280,00
ST.RU.13.2020
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2020-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
55000,00
WO.RU.2.2020
Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja 3 Maja 3 62-500 Konin
2020-01-14
Zapewnienie przewozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
27000,00
ST.RU.11.2020
Stowarzyszenie Sportu Rekreacji i Rehabilitacji "START"
2020-01-13
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce ręcznej
148000,00
ST.RU.12.2020
KONIŃSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2020-01-13
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
195000,00
11/IN/2020
F&M TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-01-10
Przegląd i konserwacje klimatyzacji w serwerowniach UM Konin
5166,00
OR.RU.3.2020
LASKOWSKA JADWIGA
2020-01-10
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo-księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie
10752,00
OR.RU.4.2020
DOMAGAŁA TERESA
2020-01-10
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo-księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie
8736,00
ST.RU.10.2020
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KONINIE
2020-01-09
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce
135000,00
WS.RU.3.2020
MULTIMED INVEST Tadeusz Jucyk Sp. Jawna Wojska Polskiego 33 62-500 Konin
2020-01-09
usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
6000
ST.RU.2.2020
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
479000,00
ST.RU.4.2020
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
550000,00
1
2020-02-14
Aneks do umowy nr ST.RU.4.2020
Zmiana § 1 ust. 3 - zmiana harmonogramu transz
550000,00
ST.RU.5.2020
AZS PWSZ KONIN
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
35000,00
ST.RU.3.2020
UKS SMECZ Konin
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie stołowym
31000,00
ST.RU.6.2020
Oranje Sport Klub
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - piłka nożna
90000,00
ST.RU.7.2020
Uczniowski Klub Sportowy Górnicza przy ZSGE
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
26000,00
ST.RU.8.2020
Konińskie Towarzystwo Pływackie "ISKRA"
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu
37000,00
ST.RU.9.2020
KKPK MEDYK
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
600000,00
WZ.RU.9.2020
AMM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Gajcego 19 51-143 Wrocław
2020-01-07
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS zawarta w dniu 07.01..2020r. w Koninie
5000,00
WZ.RU.10.2020
Anonimizacja
2020-01-07
Umowa z konserwatorem sprzetu w OSP Konin w 2020r.
4800
OR.RU.2.2020
Konińskie Centrum JU JITSU Wojciech Malczak
2020-01-07
Umowa dotycząca prowadzenia zajęć z zakresu stosowania środków przymusu bezpośrednego dla pracowników Straży Miejskiej
3600,00
ST.RU.1.2020
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA
2020-01-07
Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej
60000,00
WS.RU.1.2020
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2020-01-03
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
1300000
GK.RU.1.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-01-02
Konserwacja, demontaz i magazynowanie zamontowanych iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina - 2020 rok
39999,99
OR.RU.16.2019
GARMOND PRESS S.A. ul. Lubicz 3 31-034 Kraków
2020-01-02
Zakup czasopism dla UM Konin
33568,95
5/IN/2020
INEA SPÓŁKA AKCYJNA Klaudyny Potockiej 25 60-211 Poznań
2020-01-02
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku -umowa-Inea
9594,00
4/IN/2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-01-02
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4
5904,00
GK.RU.3.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-01-02
1. "Usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.
37584,00
GK.RU.3.1.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-10-12
Aneks do umowy nr GK.RU.3.2020
zwiekszenie wynagrodzenia na nielegalne wysypiska
117584,00
9/IN/2020
Sigid
2020-01-02
23413,05
7/IN/2020
WOLTERS KLUWER
2020-01-02
korzystanie z publikacji elektronicznych wydawanych Wolters Kluwer
21463,50
8/IN/2020
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp zoo
2020-01-02
Wsparcia techniczne na System Ysoft SafeQ 5
6462,48
WZ.RU.36.2019
Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczny OPracy MED-ALKO Sp.z.o.o. Gajowa 7 62-510 Konin
2020-01-02
Umowa o wykonanie badań lekarskich dla strażaków z jednostek OSP.
10000,00
WZ.RU.37.2019
AMM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Gajcego 19 51-143 Wrocław
2020-01-02
Umowa Nr 37/WZ/2019-51355 o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS . Uwaga - Umowa została błędnie wprowadzona do rejestru umów w 2019r. .Ponownie została wprowadzona do rejestru na 2020r.
5000
WZ.RU.6.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń w 2020r.
4800,00
WZ.RU.1.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław w 2020r.
4800,00
WZ.RU.5.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec w 2020r.
4800,00
1/OŚ/2020 - 50920
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda - Świerz Artura Grottgera 22 A 40-681 Katowice
2020-01-02
usługa monitorowania jakości powietrza
1033,20
WZ.RU.4.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice.
4800,00
WZ.RU.3.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia-Gosławice w 2020r.
4800,00
WZ.RU.2.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z Komendantem Gminnym w 2020r.
7800,00
WZ.RU.7.2020
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2020-01-02
Umowa na zakup paliw w 2020r.
19500,00
1
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2020-04-22
Aneks do umowy nr WZ.RU.7.2020
ANEKS NR 1/WZ/2020 do umowy Nr 7/WZ/2020-51107 z dn. 2.01.2020r
19500,00
WZ.RU.8.2020
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED ALKO SP. Z O.O. Gajowa 7 62-510 Konin
2020-01-02
Umowa o wykonanie badań lekarskich członków OSP z terenu miasta Konina.
10000,00
WZ.RU.8.1.2020
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED ALKO SP. Z O.O. Gajowa 7 62-510 Konin
2020-06-17
Aneks do umowy nr WZ.RU.8.2020
Aneks nr 1.
12000,00
GK.RU.6.2020
PGKIM SPÓŁKA Z O.O.
2020-01-02
porozumienie w sprawie powierzenia wykonania zadania utworzenia oraz prowadzenia dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej PSZOK) na terenie Miasta Konina (jeden dla sektora I i jeden dla sektora
1.414 946,88
GK.RU.6.4.2020
PGKIM SPÓŁKA Z O.O.
2021-02-19
Aneks do umowy nr GK.RU.6.2020
zmiana cennika za zagospodaorwanie odpadów niebezpiecznych
1447125,29
GK.RU.6.1.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-04-06
Aneks do umowy nr GK.RU.6.2020
zwiększenie należności głównej
1433298,24
OR.RU.1.2020
WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZADOWYCH Sienkiewicza 22 60-818 Poznań
2020-01-02
Umowa dotycząca usługi polegającej na comiesięcznym przesyłaniu publikacji "Dotacje-Serwis informacyjny"
967,80
BP.RU.1.2020
Katarzyna Chlebowska Interaktywna Agencja reklamowa Sweet Lemon ul. Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2020-01-02
Usługi związane ze stroną internetową miasta Konina
9000,00
COP.RU.1.2020
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie
2020-01-02
Prowadzenie ŚDS typu B
453722,00
COP.RU.2.2020
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE
2020-01-02
Prowadzenie Klubu Wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w latach 2020-2023
260000,00
101/GK/219-51099
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie Gajowa 7a 62-510 Konin
2019-12-27
Umowa na prowadzenie schroniska dla bezomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a
1530000,00
5/BU/2019-50626
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
2019-12-27
Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
15450000
KS.RU.2.2019
DOSKOMP SP. Z O.O OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łodź
2019-12-20
Umowa wdrożeniowa modułu fakturowanie dla podległych jednostek organizacyjnych Miasta Konin
5166,00
KT.RU.46.2019
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2019-12-20
Porozumienie w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego w 2020 roku
100000,00
GM.RU.37.2019
ROLSKI PIOTR BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
2019-12-20
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
UMOWA NR 16 / UA /2019 – 48223
Instytut Rozwoju Miast i Regionów ul. Targowa 45 03-728 Warszawa NIP 6772201345 REGON 356582934 reprezentowany przez Wojciecha Jarczewskiego - Dyrektora
2019-12-11
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
18450,00
UMOWA NR 17/UA/2019 – 48320
Instytut Rozwoju Miast i Regionów ul. Targowa 45 03-728 Warszawa NIP 6772201345 REGON 356582934 reprezentowany przez Wojciecha Jarczewskiego - Dyrektora
2019-12-11
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Umowa bezwydatkowa
65/OŚ/2019 - 47761
WOLBACH JAN Wolbach Barbara
2019-12-06
Umowa dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
64/OŚ/2019 - 48253
Steczyński Maciej Stokrotkowa 31 62-510 Konin
2019-12-06
Umowa dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
1
Steczyński Maciej Stokrotkowa 31 62-510 Konin
2019-12-13
Aneks do umowy nr 64/OŚ/2019 - 48253
zmiana terminu realizacji prac
2000,00
OR.RU.15.2019
FRAPO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. Hurtowa 2 62-510 Konin
2019-12-06
Dostarczenie bonów towarowych dla emerytów i rencistów UM i ZOUM.
23150,00
GN.RU.66.2019
GEOWIK WIKTOR KASPRZYK Armii Krajowej 17 62-500 Konin
2019-12-06
Umowa do powołania rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym
9348,00
6/IN/2020
POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO SIECIOWE Zygmunta Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań
2019-12-06
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku -umowa-PCSS
10922,40
GN.RU.62.2019
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu Aleja Wolnosci 8 62-800 Kalisz
2019-12-05
Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych - 2020 r.
390000,00
27/IN/2019
Point Sp z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A 02-366 Warszawa
2019-12-04
Umowa - utrzymanie urządzeń UTM FortiGate-500D
59040,00
GN.RU.65.2019
ARIS Izabela Szczecińska Izabelin 60 62-510 Konin
2019-12-04
Umowa do powołania rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym
8118,00
26/IN/2019
Anonimizacja
2019-12-02
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemów informatycznych
23001,00
GK.99.2019
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-12-02
Powierzenia parki Miejskie, las komunalny, Bulwar Nadwarcianski i mini zoo na rok 2010 i 2021.
1666154,55
GN.RU.64.2019
BIURO NIERUCHOMOŚCI CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74/116 62-510 Konin
2019-12-02
Umowa do powołania rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym
6765,00
OR.RU.14.2019
HURTOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA Poznańska 74 62-510 Konin
2019-11-29
Sprzedaż i dostarczenie paczek świątecznych dla dzieci pracowników UM i ZOUM.
11111,00
63/ÓŚ/2019-46416
Centrum Dendrologiczne Pawłowice ul. Topolowa 39 05-555 Tarczyn
2019-11-27
wykonanie opinii dendrologicznej
2214,00
GK.97.2019
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2019-11-08
"Przegląd, remont, montaz i konserwacja iluminacji świątecznych" 2019r.
:75 813,42
104/DG/2019-44068
Anonimizacja
2019-11-08
umowa na udzielenie wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji "Starówka"
1590,00
GN.RU.60.2019
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2019-11-08
Demontaż,magazynowanie ,konserwacj i montaż ogródków letnich.
9500,00
62/OŚ/2019-42847
ŚWIĄTEK JAROSŁAW
2019-11-06
dotacja celowa na wymianę systemu grzewczego A
5000,00
102/DG/2019-43349
IMMOQEE Sp. z o.o. Karola Chodkiewicza 3/U10 02-593 Warszawa
2019-11-05
umowa na realizację indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw z obszaru rewitalizacji Starówka
7950,00
WS.RU.50.2019
Piguła Anita ul. Poznańska 208 62-510 Konin
2019-11-04
porozumienie
10400,00
59/OŚ/2019 - 40868
Gasiorowski Waldemar
2019-10-30
umowa na dotację celową do wymiany systemu grzewczego
5000,00
ST.RU.46.2019
Koniński KLub Futsalu
2019-10-30
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie (pięcioosobowej halowej piłki nożnej - Futsal). Popularyzacja dyscypliny.
15000,00
COP.RU.33.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI"
2019-10-30
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni
7000,00
KT.RU.45.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-10-28
XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup" Konin 2019
5000,00
WO.RU.76.2019
Anonimizacja
2019-10-25
zwrot kosztów przejazdu ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
1000,00
COP.RU.30.2019
Stowarzyszenie Aktywne Zatorze
2019-10-25
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z kategorii- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznośći lokalnych
7869,00
61/OŚ/2019 - 39082
KOSTIUKOW ANDRZEJ
2019-10-24
dotacja celowa na wymianę systemu grzewczego
5000,00
1/OI/2019-40566
Sense Consulting Świętego Michała 43 61-119 Poznań
2019-10-23
usługa doradcza polegająca na przygotowaniu zgodnie z dokumentacją konkursową studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. "Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii", w celu złożenia go w naborze nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19, ogłoszonym w ramach Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, WRPO 2014+.
31365,00
COP.RU.31.2019
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER
2019-10-23
Prowadzenie Generatora eNGO
4495,65
95/GK/2019-40993
Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa ul. Armii Poznań 93 a 62-030 Luboń
2019-10-22
Opracowanie koncepcji rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a
7995,00
COP.RU.29.2019
STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY KONIN
2019-10-22
realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Bezpieczny Konin z kategorii Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spoleczności lokalnych
10000,00
WO.RU.75.2019
Anonimizacja
2019-10-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
460,00
25/IN/2019
NetSecure Sp.z o.o. ul. Słowackiego 16/18 01-627 Warszawa
2019-10-16
Odnowienie usługi Fortinet FortiCare 8x5 utrzymania pełnej funkcjonalności sprzętowej urządzenia FortiAnalyzer 400E
7749,00
58/OŚ/2019 - 37511
Papiewska-Szpak Maria Reymonta 14 62-500 Konin
2019-10-14
umowa na dotację celową do wymiany systemu grzewczego
5000,00
57/OŚ/2019 - 38982
ECOVIDI Piotr Stańczuk Łukasiewicza 1 31-429 Kraków
2019-10-10
dotyczy przygotowania raportu z realizacji PGN dla miasta Konina na lata 2014-2020
3690,00
WO.RU.74.2019
Anonimizacja
2019-10-09
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1000,00
GN.RU.58.2019
BRYL ANTONI
2019-10-08
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.59.2019
PĘDZIWIATR J. M.
2019-10-08
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
189,37
GN.RU.57.2019
Kubicki Piotr
2019-10-08
odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
56/OŚ/2019-38028
Rosłon-Szeryńska Edyta
2019-10-07
wykonanie opinii denrologicznej dwóch dębów na terenie Parku im. F. Chopina
1476,00
COP.RU.28.2019
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
2019-10-04
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z kategorii Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pt. Dostępność gabinetów ginekologicznych
6000,00
aneks nr 1
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
2019-11-15
Aneks do umowy nr COP.RU.28.2019
aneks do umowy nr 28.COP/2019-37481 z 04.10.2019 r. - nie zmieniający kosztorysu realizacji zadania publicznego.
6000,00
BR.RU.194.2019
BERNAT BARTOSZ
2019-10-04
obsługa techniczna wyborów 13.10.2019
1200
BR.RU.193.2019
KRZYŻOSTANIAK EMIL
2019-10-04
obsługa techniczna wyborów 13.10.2019
1200
BR.RU.195.2019
DĘBOWSKI LECH
2019-10-04
obsługa techniczna wyborów 13.10.2019
1000
1
DĘBOWSKI LECH
2019-10-11
Aneks do umowy nr BR.RU.195.2019
usługa transportu - zmiana ilości godzin
1200
BR.RU.196.2019
PROTASIEWICZ URSZULA
2019-10-04
obsługa techniczna wyborów 13.10.2019
400
55/OŚ/2019 - 34686
STRÓŻCZYK JADWIGA
2019-10-03
dotacja celowa na wymianę systemu grzewczego
5000,00
BR.RU.150.2019
HEPNER MAGDALENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.151.2019
DUBONOSOW PIOTR
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.152.2019
WITEK GRAŻYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.153.2019
POTRZEBOWSKI MARIAN
2019-10-02
przygotowanie lokali wyborczych - 13.10.2019
500
BR.RU.154.2019
SZATKOWSKI PIOTR
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.155.2019
STRZELCZYŃSKA DOROTA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.156.2019
DREWNIKOWSKA IWONA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.157.2019
KAŁUŻNA SABINA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.158.2019
PAKUŁA KAMILA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.159.2019
KACZYŃSKA MONIKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.160.2019
PRZYBYLAK ADAM
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.161.2019
OSAJDA BEATA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.162.2019
UBYCH RENATA
2019-10-02
przygotowanie lokali wyborczych - 13.10.2019
500
BR.RU.163.2019
KLEJNA JUSTYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.164.2019
BLIM MONIKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.165.2019
WOLNIAK MIESZKO
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.166.2019
ŁAPUT KRZYSZTOFA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.167.2019
ANTAS MAŁGORZATA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.168.2019
WOŹNIAK MARTYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.169.2019
ZIMNA JUSTYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.170.2019
MAZURKIEWICZ AGNIESZKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego -13.10.2019
350
BR.RU.171.2019
JASIAK IRENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.172.2019
KAMIŃSKA JUSTYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.173.2019
NOWAKOWSKA EWELINA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.174.2019
KAPERA MAŁGORZATA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.175.2019
JAKUBOWSKA ANNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.176.2019
ANDRZEJCZYK MARIA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.177.2019
ZARĘBSKA ANETA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.178.2019
ANDRZEJEWSKA DARIA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.179.2019
MIJALSKA-GUSKO MONIKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.180.2019
WOJDAK HANNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.181.2019
KASPEROWICZ RENATA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.182.2019
GRZYBOWSKA MARIA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.183.2019
JADCZAK URSZULA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.184.2019
OLEJNICZAK GRZEGORZ
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.185.2019
BUBACZ MILENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.186.2019
KUBIAK AGNIESZKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.187.2019
PACHCIARZ ELŻBIETA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.188.2019
NOWAK DOROTA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.189.2019
JUSZCZAK MICHAŁ
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.190.2019
WOŹNIAK MARLENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.191.2019
KLUGA MAGDALENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.192.2019
GUTKOWSKA MONIKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
54/OŚ/2019 - 27767
CHORZEWSKI JAN
2019-10-01
umowa na dotację celową wymiany systemu grzewczego
5000
BR.RU.102.2019
ROGOWSKI MIROSŁAW
2019-10-01
informatyk OKW 1 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.103.2019
DUBONOSOW PIOTR
2019-10-01
informatyk OKW 2 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.104.2019
ROGAWSKA ALICJA
2019-10-01
informatyk OKW 3 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.105.2019
WANJAS MARTA
2019-10-01
informatyk OKW 4 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.106.2019
GAWLIK AGNIESZKA
2019-10-01
informatyk OKW 5 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.107.2019
KANTANISTA ARKADIUSZ
2019-10-01
informatyk OKW 6 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.108.2019
BOROWCZYK KRZYSZTOF
2019-10-01
informatyk OKW 7 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.109.2019
KRASZEWSKA ALINA
2019-10-01
informatyk OKW 8 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.110.2019
SZCZEPANIAK EMILIA
2019-10-01
informatyk OKW 9 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.111.2019
GOŹDZIK ROBERT
2019-10-01
informatyk OKW 10 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.112.2019
PAWŁOWSKA ELŻBIETA
2019-10-01
informatyk OKW 11 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.113.2019
KRYSIAK ADAM
2019-10-01
informatyk OKW 12 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.114.2019
LUSARSKA MARIOLA
2019-10-01
informatyk OKW 13 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.115.2019
KAMIŃSKI ADAM
2019-10-01
informatyk OKW 14 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.116.2019
KLEJNA JUSTYNA
2019-10-01
informatyk OKW 15 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.117.2019
POLOWCZYK KATARZYNA
2019-10-01
informatyk OKW 16 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.118.2019
WALCZAK JAKUB
2019-10-01
informatyk OKW 17 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.119.2019
KARPIŃSKA ŻANETA
2019-10-01
informatyk OKW 18 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.120.2019
KIERZEK MACIEJ
2019-10-01
informatyk OKW 19 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.121.2019
BODZIANOWSKI ŁUKASZ
2019-10-01
informatyk OKW 20 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.122.2019
POTURAŁA STANISŁAW
2019-10-01
informatyk OKW 21 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.123.2019
KOŚCIELSKA JOLANTA
2019-10-01
informatyk OKW 22 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.124.2019
SZMYT GRZEGORZ
2019-10-01
informatyk OKW 23 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.125.2019
MAZGAJCZYK ADAM
2019-10-01
informatyk OKW 24 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.126.2019
ZAWADZIŃSKI ROBERT
2019-10-01
informatyk OKW 25 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.127.2019
MIEDZIŃSKI KAROL
2019-10-01
informatyk OKW 26 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.128.2019
ZALEWSKI ROBERT
2019-10-01
informatyk OKW 27 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.129.2019
KAPERA MAŁGORZATA
2019-10-01
informatyk OKW 28 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.130.2019
ZALEWSKA ANNA
2019-10-01
informatyk OKW 29 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.131.2019
CZAPSKI KRZYSZTOF
2019-10-01
informatyk OKW 30 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.132.2019
PIECHALAK TOMASZ
2019-10-01
informatyk OKW 31 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.133.2019
OLEJNICZAK SŁAWOMIR
2019-10-01
informatyk OKW 32 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.134.2019
MIJALSKA-GUSKO MONIKA
2019-10-01
informatyk OKW 33 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.135.2019
WOJDAK ADRIAN
2019-10-01
informatyk OKW 34 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.136.2019
KASPEROWICZ ANDRZEJ
2019-10-01
informatyk OKW 35 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.137.2019
JEŻYK MIROSŁAW
2019-10-01
informatyk OKW 36 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.138.2019
ŁUKOMSKI MICHAŁ
2019-10-01
informatyk OKW 37 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.139.2019
KACZMAREK PRZEMYSŁAW
2019-10-01
informatyk OKW 38 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.140.2019
KRZOS OLGA
2019-10-01
informatyk OKW 39 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.141.2019
KUBIAK AGNIESZKA
2019-10-01
informatyk OKW 40 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.142.2019
PACHCIARZ ELŻBIETA
2019-10-01
informatyk OKW 41- wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.143.2019
WASILEWSKI JACEK
2019-10-01
informatyk OKW 44 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.144.2019
ŻACZEK MARIUSZ
2019-10-01
informatyk OKW 43 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.145.2019
ŁUKASIEWICZ KLAUDIUSZ
2019-10-01
informatyk OKW 44 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.146.2019
ADAMCZAK TOMASZ
2019-10-01
informatyk OKW 45 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.147.2019
GÓRSKI DAWID
2019-10-01
informatyk OKW 46 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.148.2019
KOWALCZYK KATARZYNA
2019-10-01
informatyk OKW 47 - wybory 13.10.2019 r.
350
99/DG/2019-36176
RAD TRACKS Sp. z o.o. 14-200 Iława ul. Jagiellończyka 16/210
2019-09-27
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)"
10000,00
WS.RU.44.2019
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Przyjaźni 1 62-510 Konin
2019-09-26
Badania dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży - umowa została anulowana w dniu 01.10.2019r.
16000,00
WO.RU.73.2019
Anonimizacja
2019-09-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1000,00
WS.RU.43.2019
Edukacja Rozwój Praca Konińska 18 62-540 Kleczew
2019-09-25
Razem w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
9900,00
COP.RU.26.2019
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie
2019-09-25
realizacja zadania publicznego pt. Poprawa komfortu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
4125,00
COP.RU.27.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2019-09-25
realizacja zadania publicznego pt. "Organizacja Gali Jubileuszowej z okazji 100 lecia TPD"
10000,00
52/OŚ/2019-355512019
SYLWESTRZAK JOANNA
2019-09-24
dotacja celowa na wymianę systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.44.2019
Roth Linus
2019-09-24
Muzyczne Przestrzenie 2019
5360
KT.RU.42.2019
Ogrodowska Karolina
2019-09-24
"Muzyczne Przestrzenie 2019
13640
KT.RU.43.2019
Pastuszka Martyna
2019-09-24
Muzyczne Przestrzenie 2019
11000
51/OŚ/2019 - 34436
BURSZTYN GRAŻYNA
2019-09-23
umowa na dotację celową Grażyna Bursztyn
5000,00
98/DG/2019-35024
AX-BUD Inwestycje Sp. z o.o. 62-561 Ślesin ul. Powstańców Wielkopolskich 17
2019-09-20
Wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych przy wejściu do Filii "Siódemka" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, w celu zapewnienia dostępu osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych, w zakresie części I - przebudowy wejścia, budowy podjazdu i miejsca postojowego.
71310,00
1
AX-BUD Inwestycje Sp. z o.o. Powstańców Wielkopolskich 17 62-561 Ślesin
2019-12-09
Aneks do umowy nr 98/DG/2019-35024
Zmiana terminu umownego z 9.12. na 20.12.2019 r.
71310,00
COP.RU.25.2019
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM"
2019-09-20
realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5,010
KT.RU.41.2019
Pikała Rafał
2019-09-19
koncert_Niestraszne arie w pałacu
5000,00
WO.RU.72.2019
Anonimizacja
2019-09-19
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1460,00
BR.RU.96.2019
Katarzyna Bąkowska
2019-09-19
nadzór nad obsługą księgową wyborów 13.10.2019 r.
1000
BR.RU.100.2019
Dorota Janiak
2019-09-19
obsługa ksiegowa wyborów 13.10.2019 r.
700
BR.RU.97.2019
Anna Nowińska
2019-09-19
obsługa księgowa wyborów 13.10.2019 r.
700
BR.RU.98.2019
Eliza Bartczak
2019-09-19
obsługa księgowa wyborów 13.10.2019 r.
700
BR.RU.99.2019
Magdalena Cybulska
2019-09-19
obsługa księgowa wyborów 13.10.2019 r.
700
BR.RU.101.2019
Justyna Małecka
2019-09-19
obsługa księgowa wyborów 13.10.2019 r.
500
WZ.RU.33.2019
Anonimizacja
2019-09-17
Przegląd punktów alarmowych na terenie miasta Konina
1900
GM.RU.29.2019
Karykowski Geodezja Marcin Karykowski
2019-09-17
Zzgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
BR.RU.94.2019
Maksymilian Sypniewski
2019-09-17
aktualizacja danych strona internetowa miasta - wybory 13.10.2019 r.
400
BR.RU.95.2019
Katarzyna Łubik
2019-09-17
aktualizacja danych w BIP - wybory 13.10.2019 r.
400
GM.RU.28.2019
GLOB NIERUCHOMOŚCI Daniel Adamczyk
2019-09-16
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
BR.RU.82.2019
Magdalena Michnicka
2019-09-12
obsługa administracyjna wyborów - 13.10.2019 r.
2300
BR.RU.83.2019
Monika Trzcielińska
2019-09-12
obsługa adinistracyjna wyborów
2300
BR.RU.84.2019
Magdalena Kamińska
2019-09-12
obsługa administracyjna wyborów
2000
BR.RU.85.2019
Justyna Koszal
2019-09-12
obsługa administracyjna wyborów
2000
BR.RU.86.2019
Marcin Łasowski
2019-09-12
koordynator gminny informatycznej obsługi wyborów - 13.10.2019 r.
700
BR.RU.87.2019
Edyta Wojnarowska
2019-09-12
z-ca kierownika Miejskiego Zespołu Informatycznego w Koninie
700
BR.RU.88.2019
Czesław Botor
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - 13.10.2019 r.
2236,50
BR.RU.89.2019
Maciej Błaszczyk
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - 13.10.2019 r.
2236,50
BR.RU.90.2019
Julita Łukomska
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - wybory 13.10.2019 r.
2928,75
1
ŁUKOMSKA JULITA
2019-10-11
Aneks do umowy nr BR.RU.90.2019
zmiana ilości godzin
2928,75
BR.RU.91.2019
Małgorzata Mikołajewska
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - wybory 13.10.2019 r.
2236,50
1
MIKOŁAJEWSKA MAŁGORZATA
2019-10-11
Aneks do umowy nr BR.RU.91.2019
zmiana ilości godzin - sporządzenie spisu wyborców
2928,75
BR.RU.92.2019
Marzena Dobrychłop
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - wybory 13.10.2019 r.
2928,75
BR.RU.93.2019
Katarzyna Torzewska
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - wybory 13.10.2019 r.
159,75
96/DG/2019-33167
LM LOKALNE MEDIA SPÓŁKA Z O.O. plac Wolności 2 62-500 Konin
2019-09-09
Umowa na spopularyzowanie usług gastronomicznych na obszarze rewitalizacji "Starówka" w zakresie przedsięwzięcia pn. "Smacznie na Starówce"
20000,00
WO.RU.71.2019
Anonimizacja
2019-09-09
zwrot kosztów przejzdu uczennicy niepełnisprawnej do szkoły
950,00
WO.RU.70.2019
Anonimizacja
2019-09-05
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnisprawnej do szkoły
420,00
WO.RU.69.2019
Anonimizacja
2019-09-04
zwrot kosztów przejazdu ucznennicy niepełnosprawnej do szkoły
1000,00
GN.RU.56.2019
CIEPLIŃSKI JACEK
2019-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2560,80
WZ.RU.35.2019
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN-MORZYSŁAW . 62-510 Konin al. Jana Pawła II 17
2019-09-04
Umowa darowizny.
350,00
48/OŚ/2019 - 32026
ANNSTAL SPÓŁKA Z O.O. KONIN
2019-09-02
dotacja celowa na wymianę systemu
5000,00
47/OŚ/2019 - 32029
RUSIN JAN
2019-09-02
dotacja celowa do wymiany systemu grzewczego
5000,00
49/OŚ/2019 - 32135
GRABOWSKA IWONA
2019-09-02
celowa dotacja systemu grzewczego
5000;00
WO.RU.68.2019
Anonimizacja
2019-08-30
zwrot kosztów dojazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
420,00
87/GK/2019-31844
Anonimizacja
2019-08-28
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania pn.: ,,Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a
3936,00
45/OŚ/2019-31427
Tomaszewski Błażej
2019-08-26
celowa dotacja na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
46/OŚ/2019-31541
LASKOWSKA MARIA LASKOWSKI JAN
2019-08-26
dotacja celowa do wymiany systemu grzewczego
5000,00 ZŁ
GN.RU.55.2019
Olejnik Piotr
2019-08-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
904,80
OR.RU.9.2019
Biuro Podróży EUROKON TRAVEL Al.1 Maja 13 62-510 Konin
2019-08-23
Organizacja wycieczki w Bieszczady.
37050,00
WO.RU.67.2019
Anonimizacja
2019-08-23
zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1000,00
WO.RU.65.2019
Anonimizacja
2019-08-22
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
70,00
WO.RU.66.2019
Anonimizacja
2019-08-22
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
70,00
OŚ/44/2019 - 31231
Pawlak Arkadiusz
2019-08-22
dotacja celowa na wymianę systemu grzewczego Arkadiusz Pawlak
5000,00
93/DG/2019-31265
Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa ul. Armii Poznań 93a 62-030 Luboń
2019-08-22
wykonanie materiału informacyjnego z wizualizacją dla projektu przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej
9840,00
42/OŚ/2019-31288
Śmigielska Zofia
2019-08-21
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
GN.RU.54.2019
Przedsiębiorstwo Melioracyjno Ekologiczne EKO-MEL Solna 28A 62-500 Konin
2019-08-13
Odwodnienie gruntów przy ul. Objazdowej w Koninie
24648,59
ST.RU.45.2019
Stowarzyszenie "Pojutrze"
2019-08-12
Stworzenie i promocja ścieżki geocashingowej POZNAJCIE KONIN
3500,00
GM.RU.26.2019
AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI MAGISTER INŻYNIERII ZBIGNIEW BRYŁKA
2019-08-12
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
39/OŚ/2019-16810
Anonimizacja
2019-08-09
zmiana systemu
5000
41/OŚ/2019 - 28895
Anonimizacja
2019-08-09
usuwanie wyrobów azbeztowych
2000,00
40/OŚ/2019-29039
Anonimizacja
2019-08-09
zmiana systemu ogrzewania
5000
23/IN/2019
3pro Sp. z o.o. ul. Marcina Flisa 4 02-247 Warszawa
2019-08-09
Umowa na zakup upgrade systemu Veeam do wersji Veeam Backup & Replication Enterprise
80005,35
36/OŚ/2019-27686
PHU EXIM Katarzyna Grzelka
2019-08-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
37/OŚ/2019-27767
OLEK DOROTA
2019-08-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
38/OŚ/2019-27802
RYBARCZYK MARIAN RYBARCZYK GRAŻYNA
2019-08-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
90/DG/2019-26610
DAMART Damian Smelczyński Grabowska 30B 62-570 Rychwał
2019-07-26
Umowa na wykonanie siłowni zennętrznej dla III Osiedla ( ZS im. M. Kopernika)
82586,98
91/DG/2019-26614
DAMART Damian Smelczyński Grabowska 30B 62-570 Rychwał
2019-07-26
Umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na V Osiedlu (ZSBiKZ )
79592,00
85/GK/2019-27008
PPHU CEZBET Franikowski Cezary Władysława Reymonta 22 Posada 62-530 Kazimierz Biskupi
2019-07-25
,Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a - etap II
39899,97
ST.RU.44.2019
KLUB BIEGACZA AKTYWNI KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2019-07-25
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
11000,00
35/OŚ/2019-22079
MATCZAK RYSZARD
2019-07-24
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
92/DG/2019-25768
VN Consulting Beata Frontczak Dobrowolskiego 17 62-510 Konin
2019-07-24
Usługa doradcza polegająca na przygotowaniu zgodnie z dokumentacją konkursową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. "Adaptacja Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności Kulturalnej" w celu złożenia go w naborze nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19, ogłoszonym w ramach Poddziałania 4.4.1 WRPO 2014+ - Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Zamówienie obejmuje sporządzenie ewentualnej korekty, wynikającej z oceny formalnej i merytorycznej wniosku przez IZ WRPO 2014+.
10000,00
34/OŚ/2019-27043
WIŚNIEWSKA ŁUCJA
2019-07-24
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
33/OŚ/2019-25932
ZAWISNY ROMAN
2019-07-23
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
29/OŚ/2019-24875
STRZELECKI TOMASZ
2019-07-19
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
30/OŚ/2019-24879
GRZECHOWIAK JOANNA
2019-07-19
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania - umowa
5000,00
321/OŚ/2019-24935
Miedziński Mirosław
2019-07-19
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania - umowa
5000,00
32/OŚ/2019-25912
BRZĘCKI STANISŁAW
2019-07-19
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
ST.RU.38.2019
Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin 3 Maja 26 62-500 Konin
2019-07-19
organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
5000,00
ST.RU.40.2019
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SAMURAJ Harcerska 1/31 62-510 Konin
2019-07-19
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1500,00
ST.RU.39.2019
Konińskie Stowarzyszenie Rolkalskie SkateKon 3 Maja 1 62-500 Konin
2019-07-19
3500,00
ST.RU.42.2019
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN Dworcowa 2A 62-510 Konin
2019-07-19
6000,00
ST.RU.41.2019
Koniński Klub K-1 11 Listopada 33/10 62-510 Konin
2019-07-19
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
5000,00
GM.RU.19.2019
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Włodzimierz Pachciarz
2019-07-19
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Komornik
.
88/DG/2019-26051
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA ZAKŁADOWA 11 62-510 Konin
2019-07-18
Umowa na organizację Kongresu Gospodarczego
20000,00
ST.RU.35.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-07-18
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2000,00
ST.RU.36.2019
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KWB KONIN Ślesińska 42 62 510 Konin
2019-07-18
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
8000,00
ST.RU.37.2019
Koniński Klub Golfowy
2019-07-18
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie
11000,00
GM.RU.16.2019
GEOKART GEODEZJA Sp. z o.o.
2019-07-16
zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GM.RU.17.2019
PRACOWNIA GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNA GEOCENTER ROBERT ŚWIDERSKI Krokusowa 3 62-510 Konin
2019-07-16
zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
OR.RU.7.2019
Podryban-Jankowska Martyna
2019-07-16
Umowa zlecenie - Przeprowadzenia analizy rynku pod kątem identyfikacji wizualnej stosowanej przez JST w Polsce i za granicą oraz agencji reklamowych specjalizujących się w projektowaniu identyfikacji wizualnej oraz tworzeniu strategii komunikacji. - Przeprowadzenie analizy komunikacji stosowanej przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Konina w ciągu ostatnich lat. - Przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia konkursu na wykonanie identyfikacji wizualnej dla Miasta Konin.
5865,60
ST.RU.34.2019
KONIŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Matejki 18A 62-510 Konin 2
2019-07-15
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
6000,00
ST.RU.33.2019
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ Południowa 2a 62-510 Konin
2019-07-15
organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami
7000,00
WO.RU.54.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
490,00
WO.RU.55.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
280,00
WO.RU.57.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
280,00
WO.RU.56.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
280,00
WO.RU.59.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
210,00
WO.RU.60.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
210,00
WO.RU.61.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
210,00
WO.RU.62.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
420,00
WO.RU.63.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
420
WO.RU.64.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
140,00
ST.RU.32.2019
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Kilińskiego 1 62-500 Konin
2019-07-11
3000,00
WO.RU.58.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
140,00
GM.RU.15.2019
PRZYŁĘBSKI MAREK
2019-07-08
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GK.84.2019
POLAMP Sp. z o.o Przemysłowa 1 11-500 Giżycko
2019-07-05
" Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie KBO"
60516,00
25/OŚ/2019-22117
MITEK DARIUSZ
2019-07-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
26/OŚ/2019-23702
Kurzawa Agnieszka
2019-07-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
28/OŚ/2019-23761
PIJACKA TERESA
2019-07-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
27/OŚ/2019-23811
JAŚNIEWSKI MARIUSZ
2019-07-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
ST.RU.30.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MŁODZI AKTYWNI
2019-07-04
Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Konina ,,Rowerowy Konin" promocja jazdy rowerem.
4000,00
86/DG/2019-22851
Lider Projekt Sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 1/3 Poznań
2019-06-28
Usługa polegająca na przygotowaniu Zarysu projektu (etap I procedury wyboru projektów), w sposób zgodny z z informacjami wskazanymi w Regulaminie naboru i wyboru projektów w ramach Programu "Rozwój Lokalny", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021
11685,00
WS.RU.41.2019
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM" J.Malczewskiego 6 62-510 Konin
2019-06-28
Realizacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna
20000
WS.RU.42.2019
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM" J.Malczewskiego 6 62-510 Konin
2019-06-28
Realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Konina.
10000
WZ.RU.32.2019
Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Cukrownia Gosławice.
1590,00
WZ.RU.29.2019
Ochotnicza Straż Pożarna 3 Maja 60 62-500 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny- OSP Konin.
1180,00
WZ.RU.30.2019
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE CHORZEŃ Poznańska 69 62-502 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Chorzeń.
1180,00
WZ.RU.31.2019
Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Morzysław Jana Pawła II 17 62-510 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Morzysław.
1190,00
WZ.RU.28.2019
Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Gosławice Muzealna 4 62-510 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Gosławice.
1250,00
WZ.RU.27.2019
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRÓJEC Strażacka 1 62-510 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Grójec.
2050,00
23/OŚ/2019-22071
BIESIADA HALINA
2019-06-26
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
24/OŚ/2019-22154
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda - Świerz ul. A. Grottgera 22a 40-681 Katowice
2019-06-26
Ekran LED - umowa
19500,00
82/GK/2019 - 22379
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-06-26
"Odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i ich przekazywanie do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Koninie" na okres 01.07.2019 r. - 30.06.2023 r.
47517855,23
GK.RU.82.3.2019
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2020-03-31
Aneks do umowy nr 82/GK/2019 - 22379
48548747,71
GK.RU.82.2.2019
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-12-05
Aneks do umowy nr 82/GK/2019 - 22379
47817855,23
83/GK/2019-22681
Enovio Sp. z o.o. ul. Puławska 457 02-844 Warszawa
2019-06-26
Umowa na realizację projektu KBO pt.: "Zakup i montaż inteligentnych i ekologicznych ławek z funkcją ładowania, WiFi oraz sensorem smogu"
61500,00
83.1/GK/2019-25221
Enovio Sp. z o.o. ul. Puławska 457 02-844 Warszawa
2019-07-12
Aneks do umowy nr 83/GK/2019-22681
Aneks do umowy na realizację projektu KBO pt.: "Zakup i montaż inteligentnych i ekologicznych ławek z funkcją ładowania, WiFi oraz sensorem smogu"
61500,00
ST.RU.28.2019
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W KONINIE
2019-06-25
Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina
7500,00
ST.RU.29.2019
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KORTY Sosnowa 10A 62-510 Konin
2019-06-25
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i cyklicznych turniejów tenisowych dla mieszkańców Konina
7000,00
GN.RU.53.2019
GOŹDZIK WOJCIECH
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
792,00
GN.RU.52.2019
WARZYCH JAN
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1713,60
GN.RU.51.2019
SZUBIŃSKI JAROSŁAW
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
926,40
GN.RU.50.2019
Piaskowski Piotr
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
912,00
GN.RU.49.2019
SIMIŃSKI SYLWESTER
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1051,20
GN.RU.48.2019
Żak Elżbieta i Jerzy
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
22/OŚ/2019-18011
FLORTECH SPÓŁKA Z O.O. ANDRZEJ BIERNACKI
2019-06-21
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
WZ.RU.26.2019
OSP Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2019-06-21
52500,00
WS.RU.40.2019
Anonimizacja
2019-06-19
Porozumienie - Krzysztof Marczak
6380,32otych
WM.RU.3.2019
Onlineidea Sp zoo Poznańska 62/89 60-853 Poznań
2019-06-19
Elektroniczny system koordynacji projektu
70000,00
3/BU/2019-19646
Anonimizacja
2019-06-19
Umowa serwisu brokerskiego
0,00
4/BU/2019-21216
Anonimizacja
2019-06-19
Umowa serwisu brokerskiego
0,00
BP.RU.12.2019
Jolanta Pietrzak
2019-06-18
Tłumaczenie ustne (j.rosyjski) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.13.2019
Magdalena Szeflińska
2019-06-18
Tłumaczenie ustne (j.rosyjski) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.14.2019
Victor Mitrushin
2019-06-18
Tłumaczenie ustne (j.rosyjski) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.15.2019
ATUT Sp. z o.o. ul. Toruńska 27 62-563 Licheń Stary
2019-06-18
Usługi hotelowe, gastronomiczne i turystyczne dla delegacji z zagranicy uczestniczących w Dniach Konina
do 50.000,00
83/DG/2019-15859
Konińska Izba Gospodarcza ul. Zakładowa 11 62-510 Konin
2019-06-17
Przedmiotem umowy jest realizacja indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym w ramach projektu"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI", numer projektu: Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 dla 34 osób, w wymiarze 6 godzin zegarowych na jedną osobę, w terminie od czerwca 2019 r. do lutego 2020 r.
36720,00
WS.RU.39.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-06-17
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
40495
GM.RU.13.2019
GEO-MAPA Ewelina Zawadzka
2019-06-17
Zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
.
GN.RU.47.2019
WALCZAK MAŁGORZATA STANISŁAW
2019-06-17
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa -
5400,00
GN.RU.46.2019
FILIPIAK IRENA FILIPIAK ŁUKASZ FILIPIAK PAWEŁ CZEKALSKA MARIOLA WYROBEK MARZENA
2019-06-17
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa -
905,28
GN.RU.39.2019
NOWAK MIROSŁAW JOLANTA
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
888,00
GN.RU.40.2019
ZWIERZ HELENA
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1176,00
GN.RU.42.2019
Żabierek Krystyna
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1587,12
GN.RU.43.2019
RÓŻEWICZ JADWIGA CIESIELSKA ANETA CEGIELSKA BEATA
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1728,00
GN.RU.41.2019
ANTECKI HIERONIM
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1528,80
GN.RU.45.2019
PRZYBYLSKI JACEK
2019-06-17
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
2659,20
72/DG/2019-20569
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2019-06-14
Wykonanie mini tężni solankowej rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego "Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)"
485850,00
73/DG/2019-20571
Biuro Obsługi Budownictwa Arkadiusz Kwieciński Brzeźno ul. Okólna 17 62-513 Krzymów
2019-06-14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)",
8900,00
81/GK/2019-19530
PREZYDENT MIASTA KONINA
2019-06-12
bieżące remonty i utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci
31919,94
GN.RU.34.2019
FRANKOWSKA RENATA
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
2880,00
GN.RU.33.2019
Piatkowscy Aneta i Dariusz
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
5808,00
GN.RU.32.2019
SZAJDA RENATA
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
376,80
GN.RU.35.2019
Bryl Michał
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
4872,00
GN.RU.37.2019
SADOWSKI WIESŁAW
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
8928,00
GN.RU.36.2019
OLEJNIK JERZY
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
5568,00
GN.RU.38.2019
Swędrowska-Stawniak Ewelina
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
264,00
WS.RU.38.2019
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEHO HUFIEC KONIN Harcerska 4 62-510 Konin
2019-06-11
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych W POSZUKIWANIU SIEBIE - kolonia socjoterapeutyczna w Pobierowie
60000
ST.RU.25.2019
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Popiełuszki 2A/28 62-510 Konin
2019-06-11
Organizacja imprez i stałych rozgrywek w piłce siatkowej,
4000,00
ST.RU.24.2019
TOWARZYSTWO SPORTOWO REKRACYJNE HETMAN ODK ZATORZE
2019-06-10
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - SZACHY
15000,00
WS.RU.37.2019
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 1i 3 62-500 Konin
2019-06-07
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
6375
WS.RU.36.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-06-07
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych "Turystycznie i sportowo w 100-lecie TPD"
22625
71/DG/2019-20195
MTM Magdalena Tamulska Monika Tamulska Stróżyk s.c Wiśniowa 14 Konin
2019-06-05
na świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji
3664,50
WS.RU.34.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-06-04
"Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
20505
WS.RU.35.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-06-04
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ,, BUTY DO CELU"
60000
KS.RU.1.2019
GETIN NOBLE BANK PRZYOKOPOWA 33 01-208 Warszawa
2019-06-04
Umowa na limit karty płatnicze
40000,00
GM.RU.12.2019
GEONET
2019-06-04
Zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
.
GN.RU.31.2019
Etynkowscy Bogumiła i Mariusz
2019-06-03
Odszkodowanie za dorgę Rumiankowa - Zakładowa
2376,00
GN.RU.30.2019
Grzebielucha Zofia Grzebielucha Andrzej Grzebielucha Aleksander Lewandowska Urszula
2019-06-03
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.28.2019
Miedziński Mirosław Przybylak Agnieszka
2019-06-03
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1017,60
GN.RU.29.2019
Poniedziałek Teresa i Kazimierz
2019-06-03
Odszkodwanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.26.2019
Przybylscy Stanisław i Stanisława
2019-06-03
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.27.2019
MATUSZAK JÓZEF
2019-06-03
Odszkodwanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5424,00
GN.RU.25.2019
Kaszuba Wiesława Szkudlarek Jacek Cierzniak Jadwiga Ławniczak Andrzej
2019-06-03
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1344,00
DG.RU.67.2019
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Aleja Wolności 8 62-800 Kalisz
2019-05-31
Umowa o przyłączenie do sieci ENERGA-OPERATOR Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań-Gosławice" przy ul. Rybackiej
81078,53
80/GK/2019-19255
Box Play.pl Budownictwo Modułowe Zdwórz 10/2 09-520 Łąck
2019-05-31
Zakup i montaz dwóch kontenerów biurowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
46000,00
KT.RU.32.2019
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW MAKSYMILIANA KOLBEGO bł. Maksymiliana Kolbego 2 62-510 Konin
2019-05-31
Umowa - Koncert Muzyki Chrześcijańskiej CORPUS DEI - Parafia
6500,00
KT.RU.31.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-05-31
Umowa - Festiwal muzyki ludowo-biesiadnej z nocą świętojańską - TPD
2000,00
GN.RU.24.2019
Gościniak Paweł i Anna
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
936,00
GN.RU.23.2019
KORDYLEWSCY EDWARD I BARBARA
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
11976,00
GN.RU.22.2019
MIKOŁAJCZAK RENATA
2019-05-30
Odszkodowanie za droge Rumiankowa - Zakładowa
2088,00
GN.RU.21.2019
Durlak Błażej
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1080,00
GN.RU.20.2019
Hyży Agnieszka
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2400,00
GN.RU.16.2019
Pawlaczyk Leszek Krystyna Pawlaczyk Wojciech Pawlaczyk Bożena Pawlaczyk
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
720,00
GN.RU.15.2019
Piaskowski Jacek
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1596,00
GN.RU.18.2019
GRACZYK JAROSŁAW
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
945,60
GN.RU.17.2019
DURLAK KRZYSZTOF i RENATA
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.19.2019
MATUSZAK JAROSŁAW
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
8016,00
KT.RU.30.2019
Fundacja Konin Dzieciom Sosnowa 1/54 62-510 Konin
2019-05-29
Umowa - Artystyczny Festyn Rodzinny Konin Dzieciom - Konin Dzieciom
5500,00
21/OŚ/2019-18144
Cierniak Andrzej
2019-05-28
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
19/OŚ/2019-17946
JANICKA MAŁGORZATA
2019-05-27
dotacja celowa-zmiana systemu ogrzewania
5000,00
20/OŚ/2019-18015
KUKULSKA DOBROWOLSKA MAGDALENA
2019-05-27
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
1/WM/2019-72862
Greenhat Sp. z. o. o. ul. Nowowiejskiego 25/4 61-732 Poznań
2019-05-24
Umowa z Agencją Strategiczną
49200
2/WM/2019-73086
Resort Marketing sp. z o. o.
2019-05-24
Umowa z Agencją Kreatywną
39973,52
Aneks nr 1
Resort Marketing sp. z o. o.
2019-11-12
Aneks do umowy nr 2/WM/2019-73086
Zmiana terminu realizacji
39973,52
70/GK/2019-14316
Iwona Kałużnaw imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12450,00
71/GK/2019-14332
Paweł Krygier w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
72/GK/2019-14336
Dariusz Mitek w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
73/GK/2019-14337
Dariusz Myszkun w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2250,00
74/GK/2019-14340
Sylwia Dominiak w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3900,00
75/GK/2019-14342
Elżbieta Walaszek w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15300,00
76/GK/2019-14343
Jolanta Przydryga w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
11400,00
77/GK/2019-14345
Magdalena Gruchalska w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7500,00
78/GK/2019-14347
Remigiusz Rogoziński w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6150,00
79/GK/2019-14915
Arkadiusz Łukomski w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3900,00
GN.RU.13.2019
BIESIADA HALINA BENEDYKT
2019-05-23
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1440,00
GN.RU.14.2019
GOŚCINIAK MAREK
2019-05-23
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
GN.RU.12.2019
Bryl Helena i Antoni
2019-05-23
Odszkodowanie za dorgę Rumiankowa - Zakładowa
2208,00
KT.RU.28.2019
Wielkopolskie Stowarzyszenie "Gospel" ul. 3 Maja 1 i 3 62-510 Konin
2019-05-22
Umowa - 15 Festiwal Gospel nad Wartą - GOSPEL
15000,00
66/DG/2019-18134
SAUF sp. z o.o. Paderewskiego 14 62-510 Konin
2019-05-22
umowa na opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałow informacyjnych
12000,00
KT.RU.29.2019
Wielkopolskie Stowarzyszenie "Gospel" ul. 3 Maja 1 i 3 62-510 Konin
2019-05-22
Umowa - 16 Koncert Urodzinowy Konin Gospel Choir - GOSPEL
11000,00
GK.63.2019
Park Edukacyjny "INTERAKCJE" Sp. z o.o. ul. Straconki 58/2 63-300 Bielko-Biała
2019-05-20
- "Ścieżka doświadczen nad jeziorkiem Zatorze - ul.Paderewskiego KBO"
98799,75
18/OŚ/2019-16811
MIĘTKIEWSKA JÓZEFA
2019-05-20
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
17/OŚ/2019-16812
Herbich Marzena
2019-05-20
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
65/GK/2019-14320
Sebastian Andrzejewski
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9900,00
66/GK/2019-14321
Janusz Pieńkowski
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
67/GK/2019-14322
Marek Pieńkowski
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5850,00
68/GK/2019-14325
Iwona Szmagaj
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
69/GK/2019-14331
Anna Nowińska
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6900,00
KT.RU.27.2019
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE ADAMA MICKIEWICZA 3 62-500 Konin
2019-05-20
Umowa - XXXII Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych - KONIN 2019 - KTM
2000
64/GK/2019-17316
Gmina Krzymów ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów
2019-05-20
Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzymów w formie dotacji celowej
10000,00
KT.RU.26.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-05-17
Umowa - Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańcow Konina - Młodzi-Aktywni
10000,00
KT.RU.25.2019
Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych "FRONTAR" Wrocławska 23/5 61-838 Poznań
2019-05-16
Umowa - Wczasy w Koninie - Dziedzictwo - Frontar
20000,00
64/DG/2019-16545
Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa INWEST BUD Begoniowa 14 62-510 Konin
2019-05-15
Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ametystowej 1 do przepisów p.poż.
29889,00
65/DG/2019-16327
WROGEO Marek Jędrzeczak Spółka Jawna Osobowicka 70 A 51-008 Wrocław
2019-05-15
Umowa na wykonanie skanowania laserowego Konińskiego Słupa Drogowego
5300,00
BR.RU.81.2019
Elżbieta Ramecka
2019-05-15
obsługa organizacyjna wyborów do PE
300
KT.RU.23.2019
Szymański Michał Nieświastów 51a 62-530 Kazimierz Biskupi
2019-05-14
Umowa na prowadzenie imprezy pn. Urodziny Zofii Urbanowskiej
600
16/OŚ/2019-16222
WRÓBEL TOMASZ
2019-05-14
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
BR.RU.80.2019
Andrzej Papiewski
2019-05-14
obsługa organizacyjna wyborów do PE - kierowca
500
62/DG/2019-16643
Usługi transportowe EURO-BUS Andrzej Krysztofowicz Poznańska 47a 62-540 Kleczew
2019-05-13
umowa na świadczenie usług transportowych na wyjazdy studyjne w ramach projektu "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz modelowym pilotażem"
4710,00
63/DG/2019-16770
Sadowa Sp. z.o.o. Grunwaldzka 56 80-769 Gdańsk
2019-05-13
umowa na usługę hotelową, gastronomiczną w ramach projektu Rewitalizacja konińskiej Starówki ...... - wraz z modelowym pilotażem"
6050,00
BR.RU.50.2019
Czesław Botor
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.55.2019
Maciej Błaszczyk
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.51.2019
Julita Łukomska
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.52.2019
Małgorzata Mikołajewska
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.53.2019
Marzena Dobrychłop
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.54.2019
Magdalena Michalak
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.56.2019
Katarzyna Torzewska
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.63.2019
Magdalena Michnicka
2019-05-13
przygotowanie i obsługa organizacyjna wyborów
2000
BR.RU.66.2019
Magdalena Kamińska
2019-05-13
przygotowanie i obsługa organizacyjna wyborów
1350
BR.RU.64.2019
Monika Trzcielińska
2019-05-13
przygotowanie i obsługa organizacyjna wyborów
2000
BR.RU.67.2019
Justyna Koszal
2019-05-13
przygotowanie i obsługa organizacyjna wyborów
1800
BR.RU.59.2019
Anna Nowińska
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.60.2019
Eliza Bartczak
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.68.2019
Dorota Janiak
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.61.2019
Magdalena Cybulska
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.62.2019
Iwona Szmagaj
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
500
BR.RU.57.2019
Maksymilian Sypniewski
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów - umieszczanie informacji na stronie internetowej miasta
300
BR.RU.58.2019
Katarzyna Łubik
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów - umieszczanie i aktualizacja informacji w BIP
300
BR.RU.75.2019
Adam Przybylak
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.69.2019
Joanna Janicka
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
400
BR.RU.74.2019
Hanna Wojdak
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.71.2019
Maria Grzybowska
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.72.2019
Michał Juszczak
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.73.2019
Monika Gutkowska
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.76.2019
Bartosz Bernat
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów do PE
800
BR.RU.77.2019
Emil Krzyżostaniak
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów do PE
800
BR.RU.78.2019
Lech Dębowski
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów do PE
800
BR.RU.79.2019
Urszula Protasiewicz
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów do PE
300
WZ.RU.24.2019
Fire-Max Al. Jerozolimskie 224 02-495 Warszawa
2019-05-09
Dostawa narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
52500,00
BR.RU.3.2019
Mirosław Rogowski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.4.2019
Piotr Dubonosow
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.5.2019
Alicja Rogawska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.6.2019
Marta Wanjas
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.7.2019
Agnieszka Gawlik
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.8.2019
Jarosław Kwaśniewski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.9.2019
Krzysztof Borowczyk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.10.2019
Alina Kraszewska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.12.2019
Emilia Szczepaniak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.11.2019
Robert Goździk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.13.2019
Elzbieta Pawłowska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.14.2019
Artur Sobczak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.15.2019
Mariola Lusarska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.16.2019
Adam Kamiński
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.17.2019
Justyna Klejna
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.18.2019
Katarzyna Polowczyk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.19.2019
Jakub Walczak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.20.2019
Bartłomiej Białek
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.21.2019
Maciej Kierzek
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.22.2019
Łukasz Bodzianowski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.23.2019
Stanisław Poturała
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.24.2019
Janusz Lubiewski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.25.2019
Grzegorz Szmyt
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.26.2019
Adam Mazgajczyk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.27.2019
Robert Zawadziński
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.28.2019
Karol Miedzińsk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.29.2019
Robert Zalewski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.30.2019
Małgorzata Kapera
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.31.2019
Anna Zalewska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.32.2019
Dominik Łukasiewicz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.33.2019
Tomasz Piechalak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.34.2019
Sławomir Olejniczak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.35.2019
Krzysztof Czapski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.36.2019
Mariusz Żaczek
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.37.2019
Andrzej Kasperowicz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.38.2019
Dawid Łukasiewicz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.39.2019
Michał Łukomski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.40.2019
Przemysław Kaczmarek
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.41.2019
Olga Krzos
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.42.2019
Agnieszka Kubiak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.43.2019
Elżbieta Pachciarz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.44.2019
Jacek Wasilewski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.45.2019
Klaudiusz Łukasiewicz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.46.2019
Maciej Jasiński
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.47.2019
Tomasz Adamczak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.48.2019
Edyta Wojnarowska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.49.2019
Katarzyna Kowalczyk K
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
61/DG/2019-14888
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STASYSTYCZNEJ GUS JACHRANKA 81 Serock
2019-05-06
wykonanie "Opracowania statystycznego na potrzeby programu gospodarczego dla m. Konina"
14760,00
WZ.RU.23.2019
ENERGO-SERWIS WOJCIECH GĘBSKI Lewkoniowa 4 62-502 Konin
2019-04-30
Umowa na wykonanie, wymianę i montaż zbiornika wodnego w samochodzie Star 244 nr rej. PN 47920 (OSP Cukrownia Gosławice w Koninie).
8270,52
WZ.RU.22.2019
Anonimizacja
2019-04-30
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław.
3200,00
12/OŚ/2019-12548
Adrian Momot
2019-04-26
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
15/OŚ/2019-13691
Anonimizacja
2019-04-26
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
BR.RU.1.2019
Marcin Łasowski
2019-04-26
koordynator gminny obsługi informatycznej - wybory PE
1000,00
BR.RU.2.2019
Edyta Wojnarowska
2019-04-26
operator zespołu informatycznego - wybory PE
360,00
KT.RU.20.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-04-25
Monografia Z. Urbanowskiej
25000,00
KT.RU.19.2019
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2019-04-25
współorganizacja Pikniku Patriotycznego
50000,00
WO.RU.50.2019
WOJEWODA WIELKOPOLSKI al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
2019-04-25
porozumienie dot. sfinansowania kosztów doradców metodycznych
604032,00
13/OŚ/2019-12820
Anonimizacja
2019-04-25
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
14/OŚ/2019-13725
Anonimizacja
2019-04-25
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.18.2019
Anonimizacja
2019-04-16
Prowadzenie wydarzenia_Urodziny ulicy S.Moniuszki
1000,00
KT.RU.16.2019
PPHU ZIMEL-Michał Zimny Złotkowska 3b 62-570 Rychwał
2019-04-15
obsługa energetyczna_Moniuszko i Z. Urbanowska
2460,00
GM.RU.10.2019
GiK Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne Piotr Dzierzgowski Ogrodowa 48 62-571 Stare Miasto
2019-04-11
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - Część 1
89421,00
BP.RU.11.2019
PPH Jawapol Ks. Jerzego Popiełuszki 2 62-510 Konin
2019-04-11
Kolportaż Konińskiego Informatora Samorządowego
8856,00
OŚ/11/2019-11063
EKO-PRECYZJA Zakład Analiz Środowiskowych Paweł Czupryn ul. Sikorskiego 10 43-450 Ustroń
2019-04-11
19680,00
GM.RU.10.2019
GiK Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne Piotr Dzierzgowski Ogrodowa 48 62-571 Stare Miasto
2019-04-11
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - Część 1
89421,00
44/GK/2019-6182
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2250,00
45/GK/2019-6185
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7335,00
46/GK/2019-6187
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
47/GK/2019-6189
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
18000,00
48/GK/2019-6191
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2550,00
49/GK/2019-6192
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
11850,00
50/GK/2019-6194
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
16050,00
51/GK/2019-6197
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7950,00
52/GK/2019-10656
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1830,00
53/GK/2019-10657
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1950,00
54/GK/2019-10658
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6150,00
55/GK/2019-10660
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4320,00
56/GK/2019-10662
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
57/GK/2019-10663
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9000,00
58/GK/2019-11306
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5250,00
59/GK/2019-11307
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
42/GK/2019-9299
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-04-01
Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie
558150,00
42.1/GK/2019 – 48290
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-12-18
Aneks do umowy nr 42/GK/2019-9299
Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie
744999,12
10/OŚ/2019-10205
Pracownia Geologiczno - Inżynierska Anna Tunak ul. Pelargoniowa 5 62-510 Konin
2019-04-01
Likwdacja otworów obserwacyjnych
14760,00
BP.RU.10.2019
MITRUSHIN VICTOR
2019-04-01
Tłumaczenie - język rosyjski
1000,00
BP.RU.4.2019
Małas-Manikowska Danuta
2019-04-01
Tłumaczenie - język czeski
1400,00
BP.RU.8.2019
Szeflińska Magdalena
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
BP.RU.7.2019
Pietrzak Jolanta
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
BP.RU.9.2019
Wiatrowska-Pers Maria
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
BP.RU.5.2019
Stępień-Milukow Dymitr
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
BP.RU.6.2019
WIATROWSKI IRENEUSZ
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
9/OŚ/2019-9490
EKO-PRECYZJA Zakład Analiz Środowiskowych Bielska 94 43-520 Chybie
2019-03-26
Aktualizacja Programu usuwania azbestu
19680,00
20/IN/2019
REBEL IT MAGDALENA OSTROWSKA T.Toeplitza 2/62 01-560 Warszawa
2019-03-25
Umowa na zakup oprogramowania ESET Endpoint Antivirus Suite i ESET Mail Security for IBM Lotus Domino
33333,00
GK.RU.40.2019
Usługi Specjalistyczne Pokrzywka i Wspólnicy s.c. Europejska 83 62-500 Konin
2019-03-21
prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego
14800,00
GK.RU.41.2019
MECHANIKA BLACHARSTWO LAKIERNICTWO ZBYSZEK BEREZOWSKI
2019-03-21
umowa na holowanie pojazdów od 01.04.2019r.-31.03.2022r
60733,20
COP.RU.19.2019
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM Szeroka 8 62-510 Konin
2019-03-21
realizacja zadania publicznego. Środki PFRON w dyspozycji MOPR Konin
10,000
19/IN/2019
HILTEL Kolska 19 62-700 Turek
2019-03-20
Umowa na wykonanie modernizacji sieci strukturalnej
23663,14
8/OŚ/2019- 8137
Anonimizacja
2019-03-20
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
OR.RU.6.2019
Anonimizacja
2019-03-19
Szkolenie pracowników Wydziału Oświaty
715,00
BP.RU.3.2019
Agora S.A. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
2019-03-19
Druk Konińskiego Informatora Samorządowego
13910,40
ST.RU.23.2019
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA Dworcowa 2 62-510 Konin
2019-03-18
Promocja walorów turystycznych Miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej
60000,00
53/DG/2019-8146
Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa INWEST-BUD 62-510 Konin Begoniowa 14
2019-03-18
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie (KBO)"
3690,00
KT.RU.9.2019
TOMASZEWSKI ANDRZEJ
2019-03-15
Umowa o dzieło - wykonanie obrazu
1100,00
WZ.RU.15.2019
NZOZ KON VITA Przemysłowa 2 62-510 Konin
2019-03-15
Umowa zlecenie na badanie osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2000
GM.RU.8.2019
Vavatech Sp. z o.o. ul. Olesińska 21 02-548 Warszawa
2019-03-14
Szkolenia z oprogramowania do archiwizacji - w ramach realizacji zamówienia w części GM.271.3.2018
14200,00
7/OŚ/2019-7032
Anonimizacja
2019-03-14
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.8.2019
RABIEGA ARKADIUSZ
2019-03-14
Umowa - prowadzenie XII Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
360,00
38/GK/2019 - 7157
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-03-13
Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego miasta Konina w zakresie zarządzania Targowiskami miejskimi
837 853,98 - na rok 2019
38.2/GK/2021 - 1297
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2021-01-25
Aneks do umowy nr 38/GK/2019 - 7157
Aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego miasta Konina w zakresie zarządzania Targowiskami miejskimi
1117200,00
Aneks nr Nr 38.1/GK/2019-48379
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-12-18
Aneks do umowy nr 38/GK/2019 - 7157
Aneks Nr 38.1/GK/2019-48379 do Porozumienia nr 38/GK/2019-7157 z dnia 13.03.2019r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego miasta Konina w zakresie zarządzania Targowiskami miejskimi- ustalenie wynagrodzenia na 2020 rok
1117200,00
ST.RU.22.2019
PR9 Sp. z o. o.
2019-03-13
Szkolenie uzdolnionych sportowo biorących udział - piłka nożna
15000,00
COP.RU.13.2019
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2019-03-12
Dofinansowanie WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
84013,68
COP.RU.12.2019
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE Różyckiego 3 62-510 Konin
2019-03-12
Dofinansowanie WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie
78219,63
COP.RU.14.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-03-12
Dofinansowanie WTZ - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
46352,37
COP.RU.10.2019
FUNDACJA MIELNICA Szpitalna 43 62-504 Konin
2019-03-12
Dofinansowanie WTZ - Fundacja Mielnica
159336,28
GK..35.2019
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-03-11
Utrzymanie, pielegnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I 2019/20 r.
222868,18
GK..36.2019
EKO-FLORA Nowoczesna Zielen Kolno 35 62-590 Golina EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski Kolno 35 62-590 Golina
2019-03-11
Utrzymanie, pielęgnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina REJON II 2019/20r
504453,68
GK.37.2019
Agromax Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2019-03-11
Utrzymanie, pielęgnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III 2019/20 r
465366,61
GN.RU.9.2019
TRANS GAJ PAWEŁ GRABARCZYK Zagórowska 16 62-500 Konin
2019-03-08
Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina
47368,35
WO.RU.49.2019
Anonimizacja
2019-03-08
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1600,00
COP.RU.9.2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
2019-03-01
Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu konińskiego będących uczestnikami WTZ na terenie miasta Konina
26073,21
50/DG/2019-5978
Pasjart Katarzyna Kołakowska-Frontczak Ostrowąż 55 62-561 Ślesin
2019-03-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
49/DG/2019-6008
Twój Ogród Maciej Skonieczny Okólna 39/50 62-510 Konin
2019-03-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
48/DG/2019-5968
Mar-Kop Marcin Chwaciński ul. Konińska 5 Brzeźno 62-513 Krzymów
2019-03-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
48999,99
1/BU/2019-5455
Anonimizacja
2019-03-01
Audyt dotychczasowej strategii Miasta Konina
5100,00
2/BU/2019-5361
Anonimizacja
2019-03-01
Audyt dotychczasowej strategii Miasta Konina
5100
47/DG/2019-5685
IMMERSIVE 3D Sp. z o.o. Kąkolowa 1 62-510 Konin
2019-02-28
Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej na "Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)", uwzględniających ustalenia podjęte na spotkaniu w dniu 21.02.2019 r. dotyczącym dostosowania dokumentacji projektowej do etapowania / zmiany zakresu realizacji tężni.
9471,00
BP.RU.2.2019
Instytut Monitorowania Mediów ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
2019-02-26
Monitroing mediów: internetu, social mediów, prasy, telewizji i radia
4920,00
KT.RU.7.2019
Piotr Maślanka Agencja Koncertowo-Wydawnicza KARROT KOMMANDO Fabryczna 24A/1 47-330 Zdzieszowice
2019-02-25
Kapela ze Wsi Warszawa
14500,00
6/OŚ/2019-3185
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz ul. A. Grottgera 22a 60-681 Katowice
2019-02-21
monitorowanie jakości powietrza
830,00
4/OŚ/2019-3198
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz ul. A. Grottgera 22a 60-681 Katowice
2019-02-21
Zakup wyświetlacza LED
3797,63
5/OŚ/2019-5591
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz ul. A. Grottgera 22a 60-681 Katowice
2019-02-21
zakup sensora jakości powietrza
2687,55
ST.RU.21.2019
UKS MTB SMECZ
2019-02-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - badminton
5000,00
KT.RU.5.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-02-20
Z książką po drodze
99000,00
KT.RU.6.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-02-20
Konin lubi książki 4
35000,00
1
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-05-16
Aneks do umowy nr KT.RU.6.2019
zmiana zał. nr 4 - Harmonogram dotacji celowej
35000,00
WO.RU.47.2019
Anonimizacja
2019-02-20
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2700,00
17/IN/2019
Sieciowe Systemy Informatyczne - Andrzej Kowalczyk Plac Zamkowy 24a 55-200 Oława
2019-02-19
Serwis pogwarancyjny przełączników Cisco
44861,79
46/DG/2019-4775
Pracownia Projektowa Jakub Urbaniak Armii Poznań 93a 62-030 Luboń
2019-02-18
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę "skaczącej" fontanny na placu Wolności w Koninie
17343,00
GN.RU.7.2019
Anonimizacja
2019-02-18
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
9072,00
COP.RU.7.2019
TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2019-02-18
Promocja KBO na 2020 r.
30000,00
45/DG/2019 - 3126
Urząd Miejski w Koninie
2019-02-18
wykonanie materiałów promocyjnych Programu Wspierania Przedsiębiorczości
35216,46
GM.RU.4.2019
ARROW ul. Sosnowiecka 79 31-345 Kraków
2019-02-15
Szkolenia z oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych - w ramach realizacji zamówienia w części GM.271.10.2018
14244,00
28/DG/2019-2380
BUTIK ODZIEŻOWY LETIS IZABELA BUCZKOWSKA F. Chopina 9/68 62-510 Konin
2019-02-15
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
GN.RU.6.2019
Anonimizacja
2019-02-13
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
122352,00
44/DG/2019-3892
Pracownia Projektowa Jakub Urbaniak Armii Poznań 93a 62-030 Luboń
2019-02-12
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 siłowni zewnętrznych przy ZS im. Kopernika i na terenie ZSBiKZ (KBO)
19434,00
41/DG/2019-3394
AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA Anna Kopaczewska Reymonta 13 62-586 Rzgów
2019-02-12
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.41.1.2019
AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA Anna Kopaczewska Reymonta 13 62-586 Rzgów
2019-03-28
Aneks do umowy nr 41/DG/2019-3394
przedłużenie realizacji przedsięwzięcia
49000
GN.RU.3.2019
CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74 62-510 Konin
2019-02-08
Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2019 roku
6592,80
GN.RU.5.2019
GEOWIK Konin ul. Armii Krajowej 17 62-500 Konin
2019-02-08
Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2019 roku
18757,50
GN.RU.4.2019
Wika Błażej Wojdak Chrusty 23 62-590 Golina
2019-02-08
Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2019 roku
500
18/GK/2019-3460
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3450,00
19/GK/2019-3462
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
20/GK/2019-3464
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2250,00
21/GK/2019-3465
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2100,00
22/GK/2019-3466
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
23/GK/2019-3468
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2250,00
24/GK/2019-3469
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
8250,00
25/GK/2019-3470
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
26/GK/2019-3471
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4200,00
27/GK/2019-3472
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5250,00
28/GK/2019-3473
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
29/GK/2019-3474
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1500,00
30/GK/2019-3475
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
31/GK/2019-3476
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4710,00
ST.RU.19.2019
COPACABANA KONIN
2019-02-07
Szkolenie uzdolnionych stopniowo w pięściarstwie
70000,00
ST.RU.20.2019
UKS "Górnik"
2019-02-07
Szkolenie uzdolnionych sportowo w judo
30000,00
ST.RU.18.2019
AEROKLUB KONIŃSKI
2019-02-06
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
25000,00
COP.RU.5.2019
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE Zygmunta Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-02-06
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z zakresu dzialalnośc na rzezcz osób niepełnosprawnych
4000,00
KT.RU.4.2019
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2019-02-05
Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego
100000,00
COP.RU.2.2019
Fundacja Konin Dzieciom Sosnowa 1/54 62-510 Konin
2019-02-05
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z zakresu działalności wspomagającej rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych
4000
COP.RU.3.2019
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2019-02-05
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspolnot i społeczności lokalnych
4000,00
COP.RU.4.2019
Stowarzyszenie Pojutrze Narcyzowa 2 62-510 Konin
2019-02-05
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
4000,00
16/IN/2019
Net-Serwis s.c. Spokojna 26 62-700 Konin
2019-02-05
Przyłącza światłowodowe
78252,60
36/DG/2019-2416
CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA MARCIN LEWANDOWSKI Patrzyków nr 41 62-511 Kramsk
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.36.2.2019
CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA MARCIN LEWANDOWSKI Patrzyków nr 41 62-511 Kramsk
2019-03-20
Aneks do umowy nr 36/DG/2019-2416
zmiana §2 ust 1 i 2
44512,19
DG.RU.36.1.2019
CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA MARCIN LEWANDOWSKI Patrzyków nr 41 62-511 Kramsk
2019-02-26
Aneks do umowy nr 36/DG/2019-2416
dot. wydatków dot. przedsięwzięcia
48999,99
33/DG/2019-2453
WIK-ELEKTRONIK Marcin Szurgot Krzymowska 18 62-513 Brzeźno
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
37/DG/2019-2454
"Powiew czystości" Iwona Galikowska Posoka ul. Rzgowska 7 62-504 Konin
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.37.1.2019
"Powiew czystości" Iwona Galikowska Posoka ul. Rzgowska 7 62-504 Konin
2019-03-20
Aneks do umowy nr 37/DG/2019-2454
zmiana §3 ust 1
49000,00
39/DG/2019-2471
Wywóz nieczystości + odśnieżanie Kubacki Tadeusz Genowefa 31 62-513 Krzymów
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
38/DG/2019-2398
BIANCO DESIGN NATALIA KARMOWSKA-GAWROŃSKA Sławsk nr 174 62-586 Rzgów
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
40/DG/2019-2406
MOTO-KAR MICHAŁ KARMOWSKI Sławsk ul. Konińska nr 1 62-586 Rzgów
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
29/DG/2019-2434
Gabinet Logopedyczny Milena Majewska Kazimierów 32B 62-571 Stare Miasto
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.29.1.2019
Gabinet Logopedyczny Milena Majewska Kazimierów 32B 62-571 Stare Miasto
2019-03-25
Aneks do umowy nr 29/DG/2019-2434
przedłużenie terminu realizacji
49000
30/DG/2019-2437
Usługi Elektryczne Zbigniew Fabiszak Zagórowska 17A 62-586 Rzgów
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
31/DG/2019-2444
DB PROJEKT Danuta Borowska Konińska 36 62-513 Brzeźnok
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.31.1.2019
DB PROJEKT Danuta Borowska Konińska 36 62-513 Brzeźno
2019-04-01
Aneks do umowy nr 31/DG/2019-2444
Zmiana terminu realizacji zakupów z dotacji na rozpoczecie działalności.
49000,00
34/DG/2019-2462
FRIEND WIOLETTA JACKOWSKA 11 Listopada 31/115 62-510 Konin
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.34.1.2019
FRIEND WIOLETTA JACKOWSKA 11 Listopada 31/115 62-510 Konin
2019-04-01
Aneks do umowy nr 34/DG/2019-2462
Przedłużenie terminu wydatkowania środków z dotacji na rozpoczecie działalności.
49000,00
35/DG/2019-2480
Pure Blue Crochet MONIKA FAŁEK ul. Beznazwy 1 62-500 Konin
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
32/DG/2019-2448
ALELIER MIKKO JOANNA MIKORSKA PCK 9 62-500 Konin
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
11/IN/2019
Doskomp Dubois 114/116 93-465 Łódź
2019-02-01
Licencja na używanie systemu informatycznego "Fakturowanie"
6133,00
26/DG/2019-2337
Mirosław Józefowicz Lubiecz 24 62-590 Golina
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.26.1.2019
Mirosław Józefowicz Lubiecz 24 62-590 Golina
2019-04-02
Aneks do umowy nr 26/DG/2019-2337
przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia
49000
9/DG/2019-2407
AnaBel Barbara Kamińska Olchowa 3 62-571 Stare Miasto
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
25/DG/2019-2428
LIVE STREAM DARIUSZ KOWAL Makowa 4/43 62-510 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
24/DG/2019-2429
Pracownia florystyczna ArtRosa Przemyslaw Drop Stefana Żeromskiego 1 62-586 Rzgów
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
13/DG/2019-2459
KWIACIARNIA Z FANTAZJĄ Krystyna Musialik ul. Bohaterów II Wojny Światowej 41 62-590 Golina
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
17/DG/2019-2572
Warsztat Samochodowy Hutnik Paweł Jankowski ul. Staromiejska 8 62-571 Żychlin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
19/DG/2019-2697
KATARZYNA DYBIKOWSKA USŁUGI SPRZĄTANIA ECO CLEAN M. Karłowicza 6/22 62-510 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.19.1.2019
KATARZYNA DYBIKOWSKA USŁUGI SPRZĄTANIA ECO CLEAN M. Karłowicza 6/22 62-510 Konin
2019-04-23
Aneks do umowy nr 19/DG/2019-2697
Zmiana terminu realizacji zakupów z dotacji na działalnośc gospodarczą
49000,00
27/DG/2019-2411
GEO-MAPA Ewelina Zawadzka ul. Główna 1c 62-513 Krzymów
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
22/DG/2019-2412
BaJa-Animacje Paulina Ruda-Rządkowska J. Piłsudskiego 20/19 62-500 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
16/DG/2019-2465
TS AUTO TEOFIL SĘKOWSKI Paprotnia ul. Kupiecka 19 62-513 Krzymów
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
14/DG/2019-2473
Usługi Remontowo-Wykończeniowe Tomasz Czaja Rosocha Druga 15 62-590 Golina
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
15/DG/2019-2375
SALON ODZIEŻOWY PEŁNA SZAFA Magdalena Radzimska ul. Gwoździarska 1 62-500 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
23/DG/2019-2417
ADAMEK BIS Aneta Adamek Zalesie 18B 62-513 Krzymów
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
18/DG/2019-2584
PSZCZELARSKI KAMILA NOWIŃSKA A. B. Dobrowolskiego 3 62-510 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
Aneks nr 1
PSZCZELARSKI KAMILA NOWIŃSKA A. B. Dobrowolskiego 3 62-510 Konin
2019-07-09
Aneks do umowy nr 18/DG/2019-2584
Zmiana adresu wykonywqania działalności na ul.Jqana Pawła II 23, 62-510 Konin.
49000,00
21/DG/2019-2944
PERKOS Paulina Kostrzewska Kępa 1a 62-561 Ślesin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.21.1.2019
PERKOS Paulina Kostrzewska Kępa 1a 62-561 Ślesin
2019-03-08
Aneks do umowy nr 21/DG/2019-2944
dot. zmiany wartosci wsparcia finansowego
49000
20/DG/2019-2400
Agnieszka Pietrauszka Kosmonautów 6/15 62-510 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
12/DG/2019-2571
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2019-01-30
dotacja dla KDK - Gala Biznesu
37500,00
10/DG/2019-2997
Agencja Reklamy Kuźnia Dobrego Losu Paweł Czerenko Osiedle Tysiąclecia 51/15 31-610 Kraków
2019-01-30
pokaz kulinarny podczas V Konińskich Targów Przedsiębiorczości
22140,00
GN.RU.2.2019
Marzol Zbigniew Instalacje Wod Kan i co Wyszyna ul.Kolska 7 62-710 Władysławów
2019-01-30
wymiana rur kanalizacji sanitarnej w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych
11059,18
1/PO/2019 - 1996 NK 69939
Kasprzyk Wiktor Armii Krajowej 17 62-500 Konin
2019-01-29
Wykonanie wyceny wartości rynkowej budowli na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego,
1845,00
15/IN/2019
ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA Łangowskiego 4 45-031 Opole
2019-01-29
Umowa na zakup licencji na programu F7
1230,00
WO.RU.46.2019
Anonimizacja
2019-01-29
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2600,00
8/DG/2019-2634
Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa ul. Armii Poznań 93a 62-030 Luboń
2019-01-29
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b
24231,00
7/DG/2019-2073
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TRANS-GAJ" s.c. 62-500 Konin ul. Zagórowska 16
2019-01-28
Wykonanie nadwarciańskiej strefy edukacji przyrodniczej - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego "Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)"
114077,27
WZ.RU.14.2019
Anonimizacja
2019-01-28
Umowa - zlecenie przeprawa promowa Jan Warzych
6. 000, 00
3/OŚ/2019-1464
Anonimizacja
2019-01-28
Opinie dendrologiczne
4000,00
GN.RU.1.2019
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zachodnia 15 A 62-500 Konin
2019-01-28
Odczyt, zestawienie zużycia energii elektrycznej - ELKON BIS
14760,00
12/IN/2019
Doskomp Dubois 114/116 93-465 Łódź
2019-01-23
licencja na używanie systemu informatycznego "Centralny Rejestr VAT dla JST"
5960,08
WO.RU.43.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
9000,00
WO.RU.45.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przewjazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2300,00
WO.RU.36.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
5500,00
WO.RU.41.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zasady zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie przejazdu do Przedszkola nr 32 oraz powrotu do miejsca zamieszkania wraz z rodzicem.
4800,00
WO.RU.42.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1800,00
WO.RU.40.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
900,00
WO.RU.37.2019
Anonimizacja
2019-01-23
określają zasady zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie przejazdu do Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, ul. Kasztanowa 2 oraz powrotu do miejsca zamieszkania wraz z rodzicem.
5000,00
WO.RU.44.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
850,00
WO.RU.33.2019
Anonimizacja
2019-01-22
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3200,00
WO.RU.31.2019
Anonimizacja
2019-01-22
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3500,00
WO.RU.32.2019
Anonimizacja
2019-01-22
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1900,00
WO.RU.30.2019
Anonimizacja
2019-01-21
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2300,00
ST.RU.17.2019
konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang
2019-01-21
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce na wózkach
47000,00
WO.RU.25.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1500,00
WO.RU.26.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2300,00
WO.RU.27.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1500,00
WO.RU.28.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3300,00
WO.RU.29.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2900,00
WO.RU.18.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1500,00
WO.RU.17.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2200,00
WO.RU.20.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1700,00
WO.RU.19.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
17000,00
WO.RU.21.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1500,00
WO.RU.23.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnmosprawnej do szkoły
3000,00
WO.RU.22.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3200,00
WO.RU.24.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2200,00
KT.RU.3.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-01-17
Projekt KBO 2018 - Senior czyta książki
80000,00
WS.RU.32.2019
Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Sp. jawna Wojska Polskiego 33 62-500 Konin
2019-01-17
usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
4940
10/IN/2019
OPTIMARK Chopina 18b 62-510 Konin
2019-01-17
zakup laptopów
61116,09
WO.RU.11.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
650,00
WO.RU.13.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
12000,00
WO.RU.14.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3200,00
WO.RU.15.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2300,00
WO.RU.16.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3300,00
ST.RU.16.2019
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2019-01-16
Szkolenie uzdolnionych sportowców w Boksie
125000,00
5/DG/2019-830
PROSTO ARCHITEKCI Maciej Gierwielaniec Wybickiego 30 62-500 Konin
2019-01-15
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacja zagospodarowania otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego
6450,00
2/OŚ/2019-852
ECOVIDI Piotr Stańczuk Łukasiewicza 1 31-429 Kraków
2019-01-15
Aktualizacja PGN
1845,00
1/OŚ/2019-920
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. ul. Rybnickiej 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój
2019-01-15
900,90095,4390
14464,80
ST.RU.13.2019
KONIŃSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2019-01-15
Szkolenie uzdolninych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
170000,00
ST.RU.14.2019
CUKROWNICZY KLUB SPORTOWY "SPARTA KONIN"
2019-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłoce nożnej
105000,00
ST.RU.12.2019
AZS PWSZ KONIN
2019-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
31000,00
KT.RU.2.2019
Kazimierz Białkowski
2019-01-15
Umowa o dzieło - portret Zofii Urbanowskiej
800,00
ST.RU.15.2019
Klub Sportowy Oranje Sport Konin
2019-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - piłka nożna
95000,00
WO.RU.4.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3500,00
WO.RU.6.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1700,00
WO.RU.7.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
7800,00
WO.RU.9.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2800,00
WO.RU.8.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3000,00
WO.RU.10.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów p[rzejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3400,00
9/IN/2019
VOLTIS Spółdzielców 12 Konin
2019-01-14
Serwis klimatyzacji w serwerowniach UM Konin
5166,00
WO.RU.2.2019
Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja 3 Maja 3 62-500 Konin
2019-01-14
dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
23000,00
WO.RU.3.2019
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2019-01-14
ref.kosztów dowozu uczniów niepełnosprtawnych do OREW w Koninie
75000,00
WS.RU.27.2019
URZĄD GMINY KRZYMÓW Kościelna 2 62-513 Krzymów
2019-01-14
Porozumienie
4800,00
WS.RU.28.2019
URZĄD GMINY KRZYMÓW Kościelna 2 62-513 Krzymów
2019-01-14
Porozumienie
4800,00
WS.RU.29.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-01-14
"Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT"
10000
OR.RU.3.2019
Anonimizacja
2019-01-14
szkolenie z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego - SM
3600
ST.RU.8.2019
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2019-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
55000,00
ST.RU.10.2019
MEDYK Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego
2019-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
560000,00
ST.RU.9.2019
SSRiR "Start" Konin
2019-01-14
Szkolenie uzdolninych sportowo w piłce ręcznej
143000,00
WS.RU.31.2019
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Etap Wiśniowa 7 62-510 Konin
2019-01-14
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
100000
WS.RU.30.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-14
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
4000
ST.RU.11.2019
Uczniowski Klub Sportowy Górnicza przy ZSGE
2019-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
26000,00
8/GK/2019-491
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
10500,00
9/GK/2019-492
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4950,00
10/GK/2019-494
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
11/GK/2019-497
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
12/GK/2019-499
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2400,00
13/GK/2019-768
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1500,00
14/GK/2019-770
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15000,00
OR.RU.1.2019
Anonimizacja
2019-01-11
Prowadzenie kasy PKZP przy UM KONIN
9600
OR.RU.2.2019
Anonimizacja
2019-01-11
Prowadzenie PKZP przy UM Konin
7800
WS.RU.26.2019
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE Szeroka 8 62-506 Konin
2019-01-11
Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem
55300
KT.RU.1.2019
MOSIR Kurów 1 62-510 Konin
2019-01-11
Umowa użyczenia hali Rondo na Festiwal Kultur Miast Partnerskich
0,00
WZ.RU.13.2019
Anonimizacja
2019-01-10
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice.
4800
WS.RU.19.2019
STOWARZYSZENIE PROM Wodna 8 62-500 Konin
2019-01-10
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka
660000
WS.RU.14.2019
Fundacja Aleją Zdrowia-od Juniora do Seniora Osiedle Legionów 12/1 62-510 Konin
2019-01-10
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu
65000
WS.RU.22.2019
Fundacja Wiosna w Sercu Akacjowa 5 62-510 Konin
2019-01-10
Porozumienie
13500,00
Anonimizacja
2019-07-10
Aneks do umowy nr WS.RU.22.2019
Aneks nr 1
27000,00
WS.RU.25.2019
Andrzejewska Edyta
2019-01-10
Porozumienie
82800,00
Aneks nr 1
Anonimizacja
2019-06-07
Aneks do umowy nr WS.RU.25.2019
zwiększenie środków finansowych na realizację zadania do końca 2019 r.
110400,00
WS.RU.23.2019
Kupczyńska Agnieszka Piłsudskiego 22 B 62 - 500 Konin
2019-01-10
Porozumienie
90000,00
Aneks nr 1
Anonimizacja
2019-06-07
Aneks do umowy nr WS.RU.23.2019
zwiększenie środków finansowych na realizację zadania do końca 2019 r.
91600,00
WS.RU.24.2019
ANDRZEJEWSKI PAWEŁ
2019-01-10
Porozumienie
36000,00
nr 1
Anonimizacja
2019-06-07
Aneks do umowy nr WS.RU.24.2019
zwiększenie środków finansowych na realizacęe zadania do końca 2019 r.
45600,00
WS.RU.15.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-01-10
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
129766
WS.RU.18.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-01-10
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
110000
WS.RU.16.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-01-10
"Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem"
107920
ST.RU.5.2019
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2019-01-10
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
540000,00
ST.RU.6.2019
UKS SMECZ Konin
2019-01-10
Szkolenie uzdolninych sportowo w szachach
56000,00
ST.RU.7.2019
Konińskie Towarzystwo Pływackie "ISKRA" 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2019-01-10
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu
40000,00
WS.RU.12.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-01-09
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
42400
ST.RU.2.2019
KONIŃSKI KLUB TENISOWY
2019-01-09
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym
10000,00
WZ.RU.12.2019
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie
2019-01-09
Umowa przekazania środków finasowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
10000,00
WZ.RU.11.2019
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań KOMENDA MIEJSKA POLICJI Przemysłowa 2 62-510 Konin
2019-01-09
Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych przez miasto Konin na FWP
500000,00
WS.RU.10.2019
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 1i 3 62-500 Konin
2019-01-09
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
54510
WS.RU.11.2019
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2019-01-09
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
102200
ST.RU.3.2019
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2019-01-09
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
450000,00
ST.RU.4.2019
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KONINIE
2019-01-09
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce
130000,00
WS.RU.13.2019
Bank Żywności w Koninie Przemysłowa 124D 62-510 Konin
2019-01-09
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
25000
1/GK/2019-408
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-01-09
Usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
37800,00
BP.RU.1.2019
Sweet Lemon ul.Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2019-01-09
Usługi związane ze stroną www.konin.pl
9000,00
WS.RU.9.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-01-08
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
8715
WZ.RU.10.2019
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole Prusa 3 62-600 Koło
2019-01-07
Porozumienie Miasto Konin - PGWP Zarząd Zlewni w Kole
par. 4260 - 50 000, 00, par. 4300 - 33 600, 00
ST.RU.1.2019
UKS SMECZ Konin
2019-01-07
Szkolenie uzdolnionych sportowo w w tenisie stołowym
31000,00
WS.RU.6.2019
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2019-01-07
"Prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych"
990000
WS.RU.8.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-07
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
18885
WS.RU.7.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-07
Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem
50304
GM.RU.13.2018
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina płk. Witolda Sztarka 1 62-500 Konin
2019-01-07
powierzenie przetwarzania danych osobowych w zbiorze egib
.
GM.RU.2.2019
SOFTRONIC Poznań ul. Towarowa 37 61-896 Poznań
2019-01-04
Szkolenia z oprogramowania bazodanowego - Microsoft SQL Server 2016, w ramach realizacji części zamówienia publicznego nr GM.271.3.2018.
21150,00
GM.RU.1.2019
SOFTRONIC Poznań ul. Towarowa 37 61-896 Poznań
2019-01-04
Szkolenia z oprogramowania do administracji systemów operacyjnych - Microsoft Windows Server 2016 Standard, w ramach realizacji części zamówienia publicznego nr GM.271.10.2018
21150,00
WZ.RU.9.2019
Samorządowy Informator SMS Sp zoo Tadeusza Gajcego 19 51-143 Wrocław
2019-01-04
Umowa oo świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS
5000
WS.RU.2.2019
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2019-01-04
Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych
150000
WS.RU.4.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-04
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
100000
WS.RU.5.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-04
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"
43000
WZ.RU.7.2019
Anonimizacja
2019-01-03
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin.
4800,00
GK.94.2018
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-01-02
Konserwacji, demontażu i magazynowania zamontowanych iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina - 2019 rok
39758,40
4/IN/2019
WOLTERS KLUWER S.A
2019-01-02
Dostęp do Portalu Prawniczego
17955,54
5/IN/2019
POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO SIECIOWE Zygmunta Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań
2019-01-02
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019 roku -umowa-PCSS
9889,20
7/IN/2019
HAWE ul. Franciszka Nullo 2 00-486 Warszawa 00-486 Warszawa
2019-01-02
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019 roku -umowa-HAV
11 808 ,00
6/IN/2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZATORZE" ul. Noskowskiego 1 A 62-510 Konin
2019-01-02
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4
5904,00
WS.RU.1.2019
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2019-01-02
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
1300000
WZ.RU.1.2019
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2019-01-02
Umowa na zakup paliw i olejów napędowych w 2019r.
19500,00
WZ.RU.2.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń.
4800,00
WZ.RU.3.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia-Gosławice.
4800,00
WZ.RU.5.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław
4800,00
WZ.RU.6.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec.
4800,00
WZ.RU.4.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z Komendantem Gminnym OSP w 2019r
7800,00
WO.RU.1.2019
Anonimizacja
2019-01-02
w sprawie używania samochodu osobowego marki FORD FOCUS nr rej. PN 53797 poj. Silnika 1753 cm 3 stanowiącego własność zleceniobiorcy do celów służbowych.
3100,00
COP.RU.1.2019
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2019-01-02
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koninie
378540,00
8/IN/2019
ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID SP. Z O.O.
2019-01-02
Umowa serwisowa
22416,75
3/IN/2019
Anonimizacja
2019-01-02
Asysta serwisowa na rok 2019
11808,00
GN.RU.63.2018
Energa - Operator S.A. al. Wolności 8 62-800 Kalisz
2018-12-31
Świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej - tereny inwestycyjne Międzylesie 2019 rok
400000,00
WZ.RU.34.2018
KOMENDA MIEJSKA POLICJI Przemysłowa 2 62-510 Konin
2018-12-20
Porozumienie w sprawie realizacji działań profilaktycznych pod nazwą "Razem dla bezpieczeństwa".
0
168/DG/2018-31073
Justyna Nowak Usługi sprzątające Stare Paprockie Kolendry 11 62-513 Krzymów
2018-12-20
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.168.1.2018
Justyna Nowak Usługi sprzątające Stare Paprockie Kolendry 11 62-513 Krzymów
2019-02-06
Aneks do umowy nr 168/DG/2018-31073
Zmiana dotyczy pomocy de minimis
49000,00
171/DG/2018-31078
Adam Matuszewski Usługi remontowo-budowlane "PROFESKA" Konińska 11 62-586 Rzgów
2018-12-20
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.171.1.2018
Adam Matuszewski Usługi remontowo-budowlane "PROFESKA" Konińska 11 62-586 Rzgów
2019-02-06
Aneks do umowy nr 171/DG/2018-31078
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
4/BU/2018-35673
Bank Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie
2018-12-18
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 12.600.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
12600000,00
1
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
2019-01-15
Aneks do umowy nr 4/BU/2018-35673
Obniżenie kwoty kredytu o 3.134.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
9466000,00
GN.RU.62.2018
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2018-12-13
demontaż,magazynowanie i montaż ogródków letnich na Bulwarze nadwarciańskim
9500,00
93/GK/2018-35568
CHARTARI Świerkowa 29 62-500 Konin
2018-12-12
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie z Poddzialania 3.3.1 WRPO (KOSI etap II)
22000,00
Aneks nr 1/GK/2018 – 36635
CHARTARI Świerkowa 29 62-500 Konin
2018-12-21
Aneks do umowy nr 93/GK/2018-35568
Zmiana treści § 2 Termin wykonania zamówienia
22000,00
35/IN/2018
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elektro-Inwest Kaczmarek Jan Brzozowa 36 62-500 Konin
2018-12-11
Rozładunek, montaż agregatu prądotwórczego wraz z SZR oraz przebudowa WLZ i dobudowa rozdzielni napięć gwarantowanych
27000,00
OR.RU.11.2018
FRAPO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. Hurtowa 2 62-510 Konin
2018-12-07
Zakup bonów towarowych dla emerytów i rencistów UM i ZOUM.
21250,00
34/IN/2018
FOGO Sp. z o.o. Święciechowska 36 Wilkowice 64-115 Święciechowa
2018-12-06
Dostawa zabudowanego agregatu prądotwórczego z SZR
47900,00
169/DG/2018-31087
USŁUGI ZIEMNE MINIKOPARKĄ ANTWIR ROMAN JUSZCZAK Rumin 112D 62-504 Stare Miasto
2018-12-06
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
170/DG/2018-31099
Usługi księgowe i bhp RAPORT Monika Wojnarowska Żdżary 44a 62-571 Stare Miasto
2018-12-06
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.170.1.2018
Usługi księgowe i bhp RAPORT Monika Wojnarowska Żdżary 44a 62-571 Stare Miasto
2019-02-06
Aneks do umowy nr 170/DG/2018-31099
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
167/DG/2018-31106
MARKO EKSKLUZYWNE ŁAZIENKI OD A DO Z MAREK KOZŁOWICZ Przemysłowa 6/14 62-510 Konin
2018-12-06
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.167.1.2018
MARKO EKSKLUZYWNE ŁAZIENKI OD A DO Z MAREK KOZŁOWICZ Przemysłowa 6/14 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 167/DG/2018-31106
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
0,00
172/DG/2018-33806
MADAME SANDRA WOJCIECHOWSKA Zakole 4 62-510 Konin
2018-12-06
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.172.1.2018
MADAME SANDRA WOJCIECHOWSKA Zakole 4 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 172/DG/2018-33806
Zmiana dotyczy zapisów o pomocy de minimis
49000,00
174/DG/2018-33820
ZDOLNA IZA - IZABELA ŚMIGIELSKA Makowa 7a/23 62-510 Konin
2018-12-06
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.174.1.2018
ZDOLNA IZA - IZABELA ŚMIGIELSKA Makowa 7a/23 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 174/DG/2018-33820
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
173/DG/2018-33829
AMOR USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ROMAN PIETRZAK Polna13 62-510 Konin
2018-12-06
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.173.2.2018
AMOR USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ROMAN PIETRZAK Polna13 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 173/DG/2018-33829
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
DG.RU.173.1.2018
AMOR USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ROMAN PIETRZAK Polna13 62-510 Konin
2018-12-31
Aneks do umowy nr 173/DG/2018-33829
zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia
49000
176/DG/2018-33833
"KĄCIK URODY" SALON KOSMETYCZNY LIDIA SMEKTAŁA Aleje 1 Maja 19E 62-510 Konin
2018-12-06
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.176.2.2018
"KĄCIK URODY" SALON KOSMETYCZNY LIDIA SMEKTAŁA Aleje 1 Maja 19E 62-510 Konin
2019-03-28
Aneks do umowy nr 176/DG/2018-33833
przedłużenie realizacji przedsięwzięcia
49000
DG.RU.176.1.2018
"KĄCIK URODY" SALON KOSMETYCZNY LIDIA SMEKTAŁA Aleje 1 Maja 19E 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 176/DG/2018-33833
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
175/DG/2018-34318
"CUDA WIANKI" MAGDALENA KIN Targowa 1 62-586 Rzgów
2018-12-06
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.175.3.2018
"CUDA WIANKI" MAGDALENA KIN Targowa 1 62-586 Rzgów
2019-03-28
Aneks do umowy nr 175/DG/2018-34318
przedłużenie terminu realizacji przedsiewzięcia
49000
DG.RU.175.2.2018
"CUDA WIANKI" MAGDALENA KIN Targowa 1 62-586 Rzgów
2019-02-06
Aneks do umowy nr 175/DG/2018-34318
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
32/IN/2018
Konica Minolta ul. Dąbrowskiego 286/288 60-406 Poznań
2018-12-05
Dzierżawa drukarek
98146,62
1
Konica Minolta ul. Dąbrowskiego 286/288 60-406 Poznań
2019-10-18
Aneks do umowy nr IN.RU.32.2018
Dzierżawa drukarek
113146,62
BR.RU.150.2018
Key Company ul. Usługowa 4 15-522 Zaścianki-Białystok
2018-12-04
wykonanie i dostawa nowych urn wyborczych dla m. Konina
5737,95
33/IN/2018
Point Sp z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A 02-366 Warszawa
2018-12-04
Utrzymanie urządzeń UTM FortiGate-500D
55350,00
31/IN/2018
OPW Doskomp Sp. z o.o. Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łódź
2018-12-03
Przedmiotem umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemów informatycznych
20910,00
160/DG/2018-31056
MAXBUD Patrycjusz Pawłowski ul. Długa 17 62-590 Golina
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.160.2.2018
MAXBUD Patrycjusz Pawłowski ul. Długa 17 62-590 Golina
2019-02-06
Aneks do umowy nr 160/DG/2018-31056
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
DG.RU.160.1.2018
MAXBUD Patrycjusz Pawłowski ul. Długa 17 62-590 Golina
2018-12-20
Aneks do umowy nr 160/DG/2018-31056
zmiana terminu realizacji przedsiewzięcia
49000
161/DG/2018-31040
Home Wood Jarosław Napieralski Patrzyków 40B 62-511 Kramsk
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.161.1.2018
Home Wood Jarosław Napieralski Patrzyków 40B 62-511 Kramsk
2019-02-06
Aneks do umowy nr 161/DG/2018-31040
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
163/DG/2018-31050
Usługi Budowlane Bartosz Jończyk BARTLON Marianowo 14 62-561 Ślesin
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.163.1.2018
Usługi Budowlane Bartosz Jończyk BARTLON Marianowo 14 62-561 Ślesin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 163/DG/2018-31050
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
164/DG/2018-33328
ELŻBIETA MICHALAK - BARDOTKA Topazowa 20/8 62-500 Konin
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.164.1.2018
ELŻBIETA MICHALAK - BARDOTKA Topazowa 20/8 62-500 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 164/DG/2018-33328
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
165/DG/2018-33568
Dystrybucja Gazu Szymon Łykowski ul. Wiejska 1 62-500 Konin
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.165.1.2018
Dystrybucja Gazu Szymon Łykowski ul. Wiejska 1 62-500 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 165/DG/2018-33568
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
166DG/2018-33708
WWW System Mateusz Głowacki Janowska 5/6 62-510 Konin
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.166.2.2018
WWW System Mateusz Głowacki Janowska 5/6 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 166DG/2018-33708
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
DG.RU.166.1.2018
WWW System Mateusz Głowacki Janowska 5/6 62-510 Konin
2018-12-31
Aneks do umowy nr 166DG/2018-33708
zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia
49000
WS.RU.59.2018
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2018-12-03
Realizacja akcji profilaktycznej w ramach imprezy "Rock z Mikołajem"
3500
KT.RU.57.2018
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
2018-12-03
25000,00
162/DG/2018-31045
Dariusz Murawski Usługi Remontowo Budowlane Narcyzowa 5 62-561 Różopole
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.162.1.2018
Dariusz Murawski Usługi Remontowo Budowlane Narcyzowa 5 62-561 Różopole
2019-02-13
Aneks do umowy nr 162/DG/2018-31045
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
158/DG/2018-31051
ALU-STAL Roman Czarnecki Grąblin 102 62-563 Licheń Stary
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.158.1.2018
ALU-STAL Roman Czarnecki Grąblin 102 62-563 Licheń Stary
2019-02-06
Aneks do umowy nr 158/DG/2018-31051
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
157/DG/2018-31058
OGRODY Z PASJĄ Kinga Berezowska Radwaniec 19 62-530 Kazimierz Biskupi
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.157.2.2018
OGRODY Z PASJĄ Kinga Berezowska Radwaniec 19 62-530 Kazimierz Biskupi
2019-03-20
Aneks do umowy nr 157/DG/2018-31058
zmiana § 3 ust.1
49000,00
DG.RU.157.1.2018
OGRODY Z PASJĄ Kinga Berezowska Radwaniec 19 62-530 Kazimierz Biskupi
2019-02-06
Aneks do umowy nr 157/DG/2018-31058
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
159/DG/2018-31112
ULA BOGACKA FOTOGRAFIA Urszula Bogacka Wieruszew 47 62-530 Kazimierz Biskupi
2018-12-03
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.159.1.2018
ULA BOGACKA FOTOGRAFIA Urszula Bogacka Wieruszew 47 62-530 Kazimierz Biskupi
2018-12-27
Aneks do umowy nr 159/DG/2018-31112
zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia
49000
WZ.RU.33.2018
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA Warszawska 165 05-520 Konstancin Jeziorna
2018-11-30
Porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy miastem Konin a PSE S.A.
0,00
29/IN/2018
Advatech Sp. z o.o. Św. Michała 43 61-119 Poznań
2018-11-28
Zakup wsparcia serwisowego do systemu Avamar
12020,00
OR.RU.10.2018
Konindis Sp. zo.o. Towarowa 35 61-896 Poznań
2018-11-26
Zakup paczek dla dzieci.
10720,79
1
Konindis Sp. zo.o. Towarowa 35 61-896 Poznań
2018-12-03
Aneks do umowy nr OR.RU.10.2018
zmiana liczby paczek i ich wartości.
10770,72
WZ.RU.29.2018
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE CHORZEŃ Poznańska 69 62-502 Konin
2018-11-23
17220 - Środki pozabudżetowe
WZ.RU.30.2018
Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2018-11-23
Umowa darowizny sprzętu strażackiego dla OSP Cukrownia Gosławice.
3677,70
WZ.RU.28.2018
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOSŁAWICACH Muzealna 4 62-505 Konin
2018-11-23
Umowa darowizny sprzętu strażackiego dla OSP Konin Gosławice.
4050,00
WZ.RU.31.2018
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRÓJEC Strażacka 1 62-510 Konin
2018-11-23
Umowa darowizny sprzętu strażackiego dla OSP Konin-Grójec.
3942,00
WZ.RU.27.2018
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE MORZYSŁAW Jana Pawła Ii 17 62-510 Konin
2018-11-23
Umowa darowizny dla OSP Konin-Morzysław.
3942,00
GM.RU.12.2018
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEOBIZ Bartłomiej Siekanko Piastowska 40D/10 66-300 Międzyrzecz
2018-11-22
zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnianie przez Ośrodek materiałów niezbędnych do wykonania tych prac drogą elektroniczną
.
WO.RU.59.2018
Anonimizacja
2018-11-19
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie, ul. Przemysłowa 7
400,00
87/GK/2018-32664
Anonimizacja
2018-11-14
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
GN.RU.61.2018
Anonimizacja
2018-11-13
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
142/DG/2018-30818
Ośrodek Szkoleniowy dla Zwierząt Krzysztof Białecki Good Dog Centralna 10 62-510 Wola Podłężna
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.142.2.2018
Ośrodek Szkoleniowy dla Zwierząt Krzysztof Białecki Good Dog Centralna 10 62-510 Wola Podłężna
2019-02-19
Aneks do umowy nr 142/DG/2018-30818
§ 3 ust. 1 "Okres realizacji przedsięwzięcia objętego bezzwrotnym wsparciem ustala się następująco: • rozpoczęcie realizacji: 01.11.2018 r. • zakończenie realizacji 30.06.2019 r."
49000,00
DG.RU.142.1.2018
Ośrodek Szkoleniowy dla Zwierząt Krzysztof Białecki Good Dog Centralna 10 62-510 Wola Podłężna
2019-02-06
Aneks do umowy nr 142/DG/2018-30818
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
153/DG/2018-3861
ONESTO KREDYTY Ewa Szafran-Marzec B. Krzywoustego 14 62-510 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.153.2.2018
ONESTO KREDYTY Ewa Szafran-Marzec B. Krzywoustego 14 62-510 Konin
2019-03-25
Aneks do umowy nr 153/DG/2018-3861
przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia
49000
DG.RU.153.1.2018
ONESTO KREDYTY Ewa Szafran-Marzec B. Krzywoustego 14 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 153/DG/2018-3861
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
144/DG/2018-30864
Pracownia Dekor Agnieszka Grzybowska Budowlanych 1 62-510 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.144.1.2018
Pracownia Dekor Agnieszka Grzybowska Budowlanych 1 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 144/DG/2018-30864
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
146/DG/2018-30865
Meble na Wymiar Malwina Kruszyńska Niedźwiady Duże 5A 62-561 Ślesin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.146.2.2018
Meble na Wymiar Malwina Kruszyńska Niedźwiady Duże 5A 62-561 Ślesin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 146/DG/2018-30865
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
DG.RU.146.1.2018
Meble na Wymiar Malwina Kruszyńska Niedźwiady Duże 5A 62-561 Ślesin
2018-12-20
Aneks do umowy nr 146/DG/2018-30865
zmiana terminu realizacji przedsiewzięcia
49000
155/DG/2018-30868
Mobilne Usługi ślusarsko spawalnicze Dawid Modrzejewski Helenów Pierwszy 49A 62-563 Licheń Stary
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.155.1.2018
Mobilne Usługi ślusarsko spawalnicze Dawid Modrzejewski Helenów Pierwszy 49A 62-563 Licheń Stary
2019-02-06
Aneks do umowy nr 155/DG/2018-30868
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
150/DG/2018-30870
Katarzyna Adamczyk KATIE`S BEAUTY SALON R. Traugutta 2 62-510 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.150.1.2018
Katarzyna Adamczyk KATIE`S BEAUTY SALON R. Traugutta 2 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 150/DG/2018-30870
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
143/DG/2018-30873
LENA PIECZE MARLENA TRĘBACZ Jana Matejki 18B 62-510 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
48999,58
DG.RU.143.1.2018
LENA PIECZE MARLENA TRĘBACZ Jana Matejki 18B 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 143/DG/2018-30873
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
48999,58
149/DG/2018-30948
Higienistka Stomatologiczna Agnieszka Woźniak Cicha 2 62-510 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.149.1.2018
Higienistka Stomatologiczna Agnieszka Woźniak Cicha 2 62-510 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 149/DG/2018-30948
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
147/DG/2018-30970
Mobilne i Stacjonarne Korepetycje z Języka Angielskiego - Marta Adamiak Topazowa 26/48 62-500 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.147.1.2018
Mobilne i Stacjonarne Korepetycje z Języka Angielskiego - Marta Adamiak Topazowa 26/48 62-500 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 147/DG/2018-30970
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
151/DG/2018-30997
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "RWB" Piotr Wójkowski Edmunda Taczanowskiego 12 62-500 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.151.1.2018
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "RWB" Piotr Wójkowski Edmunda Taczanowskiego 12 62-500 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 151/DG/2018-30997
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
148/DG/2018-30998
WD STUDIO Waldemar Domski Wojska Polskiego 15C 62-500 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.148.2.2018
WD STUDIO Waldemar Domski Wojska Polskiego 15C 62-500 Konin
2019-03-26
Aneks do umowy nr 148/DG/2018-30998
zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia
49000
DG.RU.148.1.2018
WD STUDIO Waldemar Domski Wojska Polskiego 15C 62-500 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 148/DG/2018-30998
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
154/DG/2018-30999
MARKETING4YOU Krzysztof Chojnacki Kaliska 15 62-500 Konin
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
Aneks nr 2 do umowy
MARKETING4YOU Krzysztof Chojnacki Kaliska 15 62-500 Konin
2019-06-21
Aneks do umowy nr 154/DG/2018-30999
Zmienia się dane identyfikacyjne przedsiębiorcy - adres firmy na ul. Makowa 8 lok.14, 62-510 Konin
49000,00
DG.RU.154.1.2018
MARKETING4YOU Krzysztof Chojnacki Kaliska 15 62-500 Konin
2019-02-06
Aneks do umowy nr 154/DG/2018-30999
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
152/DG/2018-31026
Aleksandra Kozieł `KOZIEŁ DESIGN` Diamentowa 89 62-571 Janowice
2018-11-07
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.152.1.2018
Aleksandra Kozieł `KOZIEŁ DESIGN` Diamentowa 89 62-571 Janowice
2019-02-06
Aneks do umowy nr 152/DG/2018-31026
zmiana dot. zapisów o pomocy de minimis
49000
141/DG/2018-31170
Epiqe Creative Agata Goldman Parcelowa 34 62-510 Konin
2018-11-07
opracowanie i wykonanie folderu
9384,90
DG.RU.141.1.2018
Epiqe Creative Agata Goldman Parcelowa 34 62-510 Konin
2018-12-19
Aneks do umowy nr 141/DG/2018-31170
zmiana terminu realizacji
9384,90
ST.RU.55.2018
CKS Sparta Konin
2018-11-07
Szkolenie i uczestnictwo w Wielkopolskiej Lidze juniorów uzdonionej sportowo młodzieży
20000,00
156/DG/2018-32026
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2018-11-07
Współorganizacja kampanii informacyjno-promocyjnej pn."Być przedsiębiorcą"
16472,80
ST.RU.54.2018
WOPR Województwa Wielkopolskiego Słowiańska 78 61-664 Poznań
2018-11-05
Zakup łodzi motorowej
50000,00
BR.RU.136.2018
Anonimizacja
2018-11-02
obsługa wyborów
500
BR.RU.137.2018
Anonimizacja
2018-11-02
obsługa wyborów
500
BR.RU.138.2018
Anonimizacja
2018-11-02
obsługa wyborów
500
BR.RU.139.2018
Anonimizacja
2018-11-02
obsługa wyborów
500
BR.RU.140.2018
Anonimizacja
2018-11-02
obsługa wyborów
500
BR.RU.141.2018
Anonimizacja
2018-11-02
wybory - kierowca
250
BR.RU.142.2018
Anonimizacja
2018-11-02
wybory - kierowca
250
BR.RU.143.2018
Anonimizacja
2018-11-02
aktualizacja spisu wyborców
600
BR.RU.144.2018
Anonimizacja
2018-11-02
aktualizacja spisu wyborców
600
BR.RU.145.2018
Anonimizacja
2018-11-02
aktualizacja spisu wyborców
600
BR.RU.146.2018
Anonimizacja
2018-11-02
aktualizacja spisu wyborców
600
BR.RU.147.2018
Anonimizacja
2018-11-02
aktualizacja spisu wyborców
600
BR.RU.148.2018
Anonimizacja
2018-11-02
aktualizacja spisu wyborców
600
BR.RU.149.2018
Anonimizacja
2018-11-02
aktualizacja spisu wyborców
600
140/DG/2018-31080
agromax zakład usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2018-10-31
Umowa na wykonanie miejsca spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci
42063,54
WO.RU.57.2018
Anonimizacja
2018-10-31
zwrot kosztów przejazdu przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
470,00
WO.RU.56.2018
Anonimizacja
2018-10-31
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1000,00
WO.RU.58.2018
Anonimizacja
2018-10-31
zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1460,00
BR.RU.127.2018
DRUKARNIA BRACI WIELIŃSKICH Nadbrzeżna 1 62-500 Konin
2018-10-31
wydruk i dostarczenie kart do ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Konina
9018,00
BR.RU.133.2018
Anonimizacja
2018-10-31
pełnomocnik MKW
600
BR.RU.134.2018
Anonimizacja
2018-10-31
operatora zespołu informatycznego MKW
400
BR.RU.135.2018
Anonimizacja
2018-10-31
przygotowanie lokalu wyborczego
200
BR.RU.128.2018
Anonimizacja
2018-10-31
przygotowanie lokalu wyborczego
300
BR.RU.129.2018
Anonimizacja
2018-10-31
przygotowanie lokalu wyborczego
200
BR.RU.130.2018
Anonimizacja
2018-10-31
przygotowanie lokalu wyborczego
200
BR.RU.131.2018
Anonimizacja
2018-10-31
przygotowanie lokalu wyborczego
200
BR.RU.132.2018
Anonimizacja
2018-10-31
przygotowanie lokalu wyborczego
200
BR.RU.78.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.79.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.80.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.81.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.82.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.119.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.83.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.84.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.86.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.87.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.88.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.120.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.91.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.90.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.92.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.93.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.94.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.121.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.95.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.122.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.96.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.97.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.98.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.99.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.100.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.101.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.102.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.103.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.104.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.105.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.106.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.107.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.108.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.123.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operatpr OKW
180
BR.RU.109.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator
180
BR.RU.110.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.111.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.112.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.113.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.114.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.115.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.116.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.124.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.117.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.118.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.125.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
BR.RU.126.2018
Anonimizacja
2018-10-30
operator OKW
180
ST.RU.52.2018
UKS SMECZ Konin
2018-10-25
Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach
12000,00
52/OŚ//2018-30534
Anonimizacja
2018-10-25
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
ST.RU.53.2018
FUNDACJA IMIENIA DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ POŁUDNIOWA 2A 62-510 Konin
2018-10-25
Wiśnik Cup - IV Edycja
5000,00
ST.RU.51.2018
REGIONALNY KLUB KARATE KYOKUSHIN KONIN Królowej Jadwigi 59 62 510 Konin
2018-10-24
Zawody, turnieje i akademie Karate
5000,00
3/BU/2018-30120
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
2018-10-24
Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji
50432600,00
COP.RU.31.2018
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER Zamkowa 3A/1 43-400 Cieszyn
2018-10-24
Świadczenie usługi szkoleniowej oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi Generatora eNGO
4630
GM.RU.11.2018
OPEGIEKA Sp. z o.o. al. Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg Systherm-info sp.z.o.o. Złotowska 27 60-189 Poznań
2018-10-18
"Pozyskanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz migracja danych do rejestrów mpzp, zieleni miejskiej i innych"
1697400,00
51/OŚ/2018-29693
Anonimizacja
2018-10-18
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
BR.RU.77.2018
Anonimizacja
2018-10-17
przygotowanie lokalu wyborczego
300
26/IN/2018
NetSecure Sp. z o.o. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa
2018-10-15
Odnowienie usługi utrzymania pełnej funkcjonalności sprzętowej urządzenia FortiAnalyzer 400
7250,85
86/GK/2018-29344
Anonimizacja
2018-10-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
86.1/GK/201/-34153
Anonimizacja
2018-11-27
Aneks do umowy nr 86/GK/2018-29344
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
6000,00
BR.RU.75.2018
Anonimizacja
2018-10-15
ZOUM - obsuga wyborów
800
BR.RU.72.2018
Anonimizacja
2018-10-15
kierowca - obsługa wyborów
500
BR.RU.73.2018
Anonimizacja
2018-10-15
kierowca - obsługa wyborów
500
BR.RU.74.2018
DRUKARNIA BRACI WIELIŃSKICH Nadbrzeżna 1 62-500 Konin
2018-10-12
wydruk i dostarczenie kart do głosowania na radnych oraz wydruk i dostarczenie kart do głosowania na prezydenta
48097,99
BR.RU.68.2018
Anonimizacja
2018-10-12
ZOUM - obsługa wyborów
1000
BR.RU.69.2018
Anonimizacja
2018-10-12
ZOUM - obsługa wyborów
700
BP.RU.29.2018
Janiak Magdalena
2018-10-11
Tłumaczenie - j. niemiecki i sprawowanie opieki nad młodzieżą z II LO podczas Święta Młodosci 15-21.10.2018 r.
2500,00
BP.RU.30.2018
Janiak Michał
2018-10-11
Ttłumaczenie - j. niemiecki, pełnienie roli opiekuna młodzieży z II LO i przewdonika dla młodzieży z Herne podczas Święta Młodości 15-21.10.2018 r.
3500,00
WS.RU.55.2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wielkoploski
2018-10-11
Porozumienie Alan Tuzik
13,064,55
BR.RU.63.2018
Anonimizacja
2018-10-11
ZOUM obsługa wyborów
800
BR.RU.64.2018
Anonimizacja
2018-10-11
ZOUM - obsługa wyborów
800
BR.RU.65.2018
Anonimizacja
2018-10-11
ZOUM - obsługa wyborów
800
BR.RU.67.2018
Anonimizacja
2018-10-11
ZOUM - obsługa wyborów
400
BR.RU.71.2018
Anonimizacja
2018-10-11
ZOUM - obsługa wyborów
800
WS.RU.54.2018
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2018-10-09
Konin dla seniora
18772
BR.RU.1.2018
Anonimizacja
2018-10-09
Pełnomocnik do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie
1080
BR.RU.55.2018
Anonimizacja
2018-10-09
operatora zespołu informatycznego Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie
980
BR.RU.56.2018
Anonimizacja
2018-10-09
sporządzenie spisu wyborców
1710
BR.RU.57.2018
Anonimizacja
2018-10-09
sporządzenie spisu wyborców
1672
BR.RU.59.2018
Anonimizacja
2018-10-09
sporządzenie spisu wyborców
1710
BR.RU.60.2018
Anonimizacja
2018-10-09
sporządzenie spisu wyborców
1672
BR.RU.61.2018
Anonimizacja
2018-10-09
sporządzenie spisu wyborców
1672
BR.RU.62.2018
Anonimizacja
2018-10-09
sporządzenie spisu wyborców
1672
GK.85.2018
AgromaxZzakładUusługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2018-10-05
Utrzymanie ścieżki spacerowej wraz ze schodami w stronę budynku MOSiR przy ul.Wyszyńskiego w Koninie..
26097,00
25/IN/2018
HELPDESK PLUS SPÓŁKA CYWILNA
2018-10-05
Dostawa sprzętu audio-wideo na Sesje Rady Miasta Konina
17568,30
BR.RU.47.2018
Anonimizacja
2018-10-05
operator OKW
360
BR.RU.48.2018
Anonimizacja
2018-10-05
operator OKW
360
BR.RU.50.2018
Anonimizacja
2018-10-05
operator OKW
360
BR.RU.51.2018
Anonimizacja
2018-10-05
operator OKW
360
BR.RU.52.2018
Anonimizacja
2018-10-05
operator OKW
360
BR.RU.53.2018
Anonimizacja
2018-10-05
operator OKW
360
BR.RU.54.2018
Anonimizacja
2018-10-05
operator OKW
360
BR.RU.49.2018
Anonimizacja
2018-10-05
operator OKW
360
GK.83.2018
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2018-10-04
"Przegląd, naprawa, montaż i konserwacja iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina 2018 rok"
69960,71
GN.RU.60.2018
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu Aleja Wolnosci 8 62-800 Kalisz
2018-10-04
Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina
400000,00
WS.RU.51.2018
Fundacja Aleją Zdrowia-od Juniora do Seniora Osiedle Legionów 12/1 62-510 Konin
2018-10-03
"Realizacja działań prozdrowotnych skierowanych do konińskich szkół i przedszkoli " KLINIKA PLUSZOWEGO MISIA
15000
WS.RU.53.2018
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEHO HUFIEC KONIN Harcerska 4 62-510 Konin
2018-10-03
"Konin dla seniora"
15808
WS.RU.52.2018
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego Spółdzielców 30 62-510 Konin
2018-10-03
Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z miasta Konina "Nie jesteś sam"
5000
50/OŚ/2018-28235
Anonimizacja
2018-10-03
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
BR.RU.42.2018
Anonimizacja
2018-10-03
751,75109 § 4170
400
BR.RU.43.2018
Anonimizacja
2018-10-03
przygotowanie lokalu wyborczego
300
BR.RU.44.2018
Anonimizacja
2018-10-03
przygotowanie lokalu wyborczego
300
BR.RU.45.2018
Anonimizacja
2018-10-03
przygotowanie lokalu wyborczego
300
BR.RU.46.2018
Anonimizacja
2018-10-03
przygotowanie lokalu wyborczego
300
WO.RU.53.2018
Anonimizacja
2018-10-02
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do SOS-W w Koninie
1000,00
BR.RU.2.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.3.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.4.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.5.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.6.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.7.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.8.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.9.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.10.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.11.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.12.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.13.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.14.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.15.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.16.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.18.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.19.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.20.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.21.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.22.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.23.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.24.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.25.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.26.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.28.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.27.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.29.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.30.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.31.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.32.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.33.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.34.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.35.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.36.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.37.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.38.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.39.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.40.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
BR.RU.41.2018
Anonimizacja
2018-10-01
operator OKW
360
OI.RU.5.2018
Geotermia Konin Sp zoo w Koninie Gajowa 1 62-510 Konin
2018-09-28
Przekazanie srodków finansowych Geotermi Konin
420000,00
84/GK/2018-27671
Anonimizacja
2018-09-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
138/DG/2018-27676
Anonimizacja
2018-09-28
umowa powierzenia danych osobowych
0,00
WO.RU.51.2018
Anonimizacja
2018-09-28
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi "Leszczynowa Górka", ul Chopina 11.
950,00
WO.RU.52.2018
Anonimizacja
2018-09-28
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do Samorządowego Przedszkola w Starym Mieście, ul. Kasztanowa 2, 62-571 Stare Miasto.
1500,00
ST.RU.50.2018
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KWB KONIN Ślesińska 42 62 510 Konin
2018-09-28
XXIV Zimowe Regaty Barbórkowe
8000,00
OŚ.49/OŚ/2018-26905
Anonimizacja
2018-09-26
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
82/GK/2018-27214
Anonimizacja
2018-09-26
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
20700,00
ST.RU.49.2018
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2018-09-25
Turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Górnik Konin dla uczniów konińskich szkół podstawowych
3000,00
47/OŚ/2018-2018
Anonimizacja
2018-09-21
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
48/OŚ/2018-26500
Anonimizacja
2018-09-21
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
74/GK/2018-26965
Anonimizacja
2018-09-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
74.1/GK/2018-32701
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 74/GK/2018-26965
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
3600,00
75/GK/2018-26966
Anonimizacja
2018-09-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5850,00
76/GK/2018-26967
Anonimizacja
2018-09-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4500,00
77/GK/2018-26968
Anonimizacja
2018-09-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
77.1/GK/2018-32704
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 77/GK/2018-26968
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
3900,00
78/GK/2018-26969
Anonimizacja
2018-09-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
78.1/GK/2018-32703
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 78/GK/2018-26969
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
4800,00
79/GK/2018-26970
Anonimizacja
2018-09-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
79.1/GK/2018-32702
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 79/GK/2018-26970
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
4200,00
81/GK/2018-26973
Anonimizacja
2018-09-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
WO.RU.50.2018
Anonimizacja
2018-09-19
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do SOS-W w Koninie
1000,00
ST.RU.48.2018
Koniński Klub K-1 Dawid Drzewiecki 11 Listopada 33/10 62-510 Konin
2018-09-18
Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina
8000,00
45/OŚ/2018-25084
PGNiG OD ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa
2018-09-17
Porozumienie
0
WS.RU.50.2018
GMINA KRZYMÓW Kościelna 2 62-513 Krzymów
2018-09-17
Porozumienie w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Krzymów z terenu której dziecko uczęszcza do Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Świerkowa 24 w Koninie
1200,00
70/GK/2018-26489
Anonimizacja
2018-09-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5100,00
71/GK/2018-26492
Anonimizacja
2018-09-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2100,00
72/GK/2018-26493
Anonimizacja
2018-09-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5250,00
73/GK/2018-26494
Anonimizacja
2018-09-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
19500,00
KT.RU.48.2018
Anonimizacja
2018-09-17
Stradivarius w Koninie_J.Wawrowski
5000,00
KT.RU.49.2018
Anonimizacja
2018-09-17
Stradivarius w Koninie_A.Janczy
5000,00
KT.RU.50.2018
Anonimizacja
2018-09-17
Stradivarius w Koninie_J.Rybak
5000,00
OŚ.6220.1.12.2018
Anonimizacja
2018-09-13
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
65/GK/2018-26091
Anonimizacja
2018-09-13
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
13830,00
65.1/GK/2018-32707
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 65/GK/2018-26091
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
14700,00
66/GK/2018-26093
Anonimizacja
2018-09-13
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1320,00
66.1/GK/2018-32706
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 66/GK/2018-26093
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
6600,00
67/GK/2018-26094
Anonimizacja
2018-09-13
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12300,00
68/GK/2018-26095
Anonimizacja
2018-09-13
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9000,00
69/GK/2018-26096
Anonimizacja
2018-09-13
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9150,00
69.1/GK/2018-32698
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 69/GK/2018-26096
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
10200,00
2/BU/2018-26133
Aesco Group Sp. z o.o. ul. Sienna 86/59 Warszawa
2018-09-13
Świadczenie usług doradztwa w organizacji emisji obligacji komunalnych
60270
WZ.RU.25.2018
Anonimizacja
2018-09-12
Umowa o dzieło w sprawie przeprowadzenie szkolenia obronnego
1100
44/OŚ/2018-24991
Anonimizacja
2018-09-10
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
102/DG/2018-21728
Anonimizacja
2018-09-10
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
115/DG/2018-21761
Anonimizacja
2018-09-10
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
ST.RU.47.2018
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SAMURAJ Harcerska 1/31 62-510 Konin
2018-09-10
Popularyzacja japońskiej sztuki walki ju-jitsu wśród mieszkańców miasta Konina poprzez organizację treningów, szkoleń, obozów i zawodów sportowych
2500,00
GN.RU.59.2018
Anonimizacja
2018-09-10
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2376,00
53/GK/2018-25586
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5400,00
54/GK/2018-25588
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
55/GK/2018-25589
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5400,00
56/GK/2018-25590
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4950,00
56.1/GK/2018-32700
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 56/GK/2018-25590
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
5700,00
57/GK/2018-25591
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
750,00
58/GK/2018-25595
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2100,00
58.1/GK/2018-32699
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 58/GK/2018-25595
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
3900,00
59/GK/2018-25597
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2400,00
60/GK/2018-25598
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
61/GK/2018-25600
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
62/GK/2018-25601
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
63/GK/2018-25602
Anonimizacja
2018-09-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7800,00
63.1/GK/2018-32696
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 63/GK/2018-25602
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
9600,00
64/GK/2018-25247
Public Transport Consulting Marcin Gromadzki Strzelców 1B/33 81-586 Gdynia
2018-09-07
Opracowania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
30627,00
43/OŚ/2018-24710
Anonimizacja
2018-09-05
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.47.2018
KDK
2018-09-05
Inauguracja Roku Kulturalnego_umowa
65000,00
WO.RU.49.2018
Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja 3 Maja 3 62-500 Konin
2018-09-03
dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
8 3460,00
42/OŚ/2018-24498
Anonimizacja
2018-08-31
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
137/DG/2018-24829
Anonimizacja
2018-08-31
obsługa konferansjerska Forum
3000
ST.RU.46.2018
MEDYK Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego
2018-08-31
Udział zawodniczek KKPK "MEDYK" Konin w rozgrywkach Ekstraligi kobiet - najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce
80000,00
133/DG/2018-21790
Anonimizacja
2018-08-31
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
KT.RU.45.2018
Agencja Reklamowa Agrys Plus ul. Konwaliowa 4 62-510 Konin
2018-08-30
Umowa - skład Raportu o stanie miasta za lata 2014-2018
3075,00
KT.RU.46.2018
BOOKS SP. Z O.O. SP. K. Tuliszkowska 14D Żychlin 62-571 Stare Miasto
2018-08-30
Umowa na druk - Raport o stanie miasta 2014-2018
3942,75
106/DG/2018-21747
Anonimizacja
2018-08-30
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
40/OŚ/2018-20815
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ.WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU DEPARTAMENT ŚRODOWISKA al.. Niepodległości 34 61-714 Poznań
2018-08-29
udzielenie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie opracowania " Bilans wód podziemnych..."
16000,00
99/DG/2018-21723
Anonimizacja
2018-08-27
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
132/DG/2018-21789
Anonimizacja
2018-08-27
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
ST.RU.45.2018
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2018-08-27
Organizacja imprez sportowych
70000,00
135/DG/2018-24090
JUPP jakub Urbaniak Pracownia Projektowa osiedle Rusa 8/33 Poznań 61-245
2018-08-27
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej na wykonanie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami
7380,00
ST.RU.44.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI"
2018-08-24
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Konina - "Rowerowy Konin" promocja jazdy rowerem wśród mieszkańców Konina
3000,00
136/DG/2018-24108
AX-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 17 62561 Ślesin
2018-08-24
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO)
bezkosztowa
ST.RU.43.2018
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2018-08-24
Awans drużyn do Wlkp. Ligi Trampkarz Starszy C1 oraz Trampkarz Starszy C2
80.000-
WO.RU.48.2018
Anonimizacja
2018-08-24
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1030,00
91/DG/2018-21711
Anonimizacja
2018-08-23
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
128/DG/2018-21781
Anonimizacja
2018-08-23
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
GM.RU.10.2018
Biuro Geodezji S.C. Poznańska 15a 62-400 Słupca Biuro Geodezji-Robert Nadgrodkiewicz Poznańska 15A Artur Kuchowicz Biuro Geodezji Poznańska 15A
2018-08-23
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Konina
1002591,81
COP.RU.28.2018
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEHO HUFIEC KONIN Harcerska 4 62-510 Konin
2018-08-23
wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru zadań z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
10000,00
COP.RU.30.2018
Stowarzyszenie Pojutrze Narcyzowa 2 62-510 Konin
2018-08-23
wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10000,00
COP.RU.29.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MŁODZI AKTYWNI Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-08-23
wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru działań podtrzymujących i upowszechniających tradycje narodowe, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
10000,00
92/DG/2018-21713
Anonimizacja
2018-08-21
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
108/DG/2018-21750
Anonimizacja
2018-08-21
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
113/DG/2018-21758
Anonimizacja
2018-08-21
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
52/GK/2018-23073
PREZYDENT MIASTA KONINA
2018-08-21
Zagospodarowanie terenu w miejscu pamięci przy ul. Wał Tarejwy
44403,00
95/DG/2018-21718
Anonimizacja
2018-08-20
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
103/DG/2018-21729
Anonimizacja
2018-08-20
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
107/DG/2018-21748
Anonimizacja
2018-08-20
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
111/DTG/2018-21754
Anonimizacja
2018-08-20
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
117/DG/2018-21763
Anonimizacja
2018-08-20
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
126/DG/2018-21777
Anonimizacja
2018-08-20
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
129/DG/2018-21786
Anonimizacja
2018-08-20
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
90/DG/2018-21710
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
93/DG?2018-21715
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
97/DG/2018-21720
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
100/DG/2018-21726
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
105/DG/2018-21745
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
109/DG/2018-21752
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
112/DG/2018-21756
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
116/DG/2018-21762
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
120/DG/2018-21767
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
121/DG/2018-21770
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
122/DG/2018-21772
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
123/DG/2018-21773
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
125/DG/2018-21776
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
127/DG/2018-21779
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
131/DG/2018-21787
Anonimizacja
2018-08-17
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
94/DG2018-21716
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
96/DG/2018-21719
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
98/DG/2018-21722
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
101/DG/2018-21727
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
104/DG/2018-21744
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
110/DG/2018-21753
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
114/DG/2018-21759
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
118/DG/2018-21764
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
119/DG/2018-21765
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
124/DG/2018-21774
Anonimizacja
2018-08-16
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
1/BU/2018-22190
Bank Gospodarstwa Krajowego
2018-08-13
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
15000000,00
KT.RU.39.2018
Niepubliczna Szkoła Muzyki Rozrywkowej I Stopnia Music Story Józefa Chełmońskiego 1 62-510 Konin
2018-08-13
Koncert Na Rockowo
3000
KT.RU.41.2018
Topolska Iwona Długa 7/9 62-095 Murowana Goślina
2018-08-13
3000
KT.RU.40.2018
OLIŃSKI MARCIN
2018-08-13
Koncert Na Rockowo
3000
50/GK2018-23265
Anonimizacja
2018-08-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
51/GK/2018-23267
Anonimizacja
2018-08-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9000,00
WS.RU.49.2018
Hanna Wertlewska Wojciechowo 12 62 - 510 Konin
2018-08-09
Porozumnienie
34000,00
Aneks nr 2
Anonimizacja
2019-06-07
Aneks do umowy nr WS.RU.49.2018
zwiększenie środków finansowych na realizację zadania do końca 2019 r.
81600,00
1
2019-01-10
Aneks do umowy nr WS.RU.49.2018
Aneks nr 1
61200,00
COP.RU.26.2018
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Geppetto" ul. Powstańców Wielkopolskich 14 62-510 Konin
2018-08-08
realizacja zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pt. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
10000,00
COP.RU.27.2018
Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum ul. Powstańców Wielkopolskich 14 62-510 Konin
2018-08-08
realizacja zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy"
4800,00
134/DG/2018-22326
Leadership Source Rocco A. Spencer ul. Zabłocińska 11/1 01-697 Warszawa
2018-08-06
Wykład motywacyjny podczas IV Konińskiego Forum Lokalnej Gospodarki
14022,00
41/OŚ/2018-22463
Anonimizacja
2018-08-06
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
COP.RU.25.2018
Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa Dworcowa 7/U7 62-500 Konin
2018-08-02
realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Imprezy promujące zdrowy styl życia"
5200,00
39/OŚ/2018-22041
Anonimizacja
2018-07-31
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
49/GK/2018-22181
Anonimizacja
2018-07-31
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2337,00
KT.RU.37.2018
BOOKS SP. Z O.O. SP. K. Tuliszkowska 14D Żychlin 62-571 Stare Miasto
2018-07-31
14017,50
1
2018-08-24
Aneks do umowy nr KT.RU.37.2018
Aneks do umowy - Album o Koninie
12967,50
ST.RU.42.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-07-30
Miedzyszkolny maraton sportowy. Szkoła jak z bajki bez przemocy i uzależnień
2000,00
ST.RU.40.2018
KONIŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Matejki 18A 62-510 Konin 2
2018-07-27
Organizacja imprez żeglarskich dla mieszkańców Konina
8000,00
ST.RU.41.2018
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2018-07-27
Odkrywamy Boks Olimpijski
5000,00
38/OŚ/2018-21460
Anonimizacja
2018-07-26
zmiana sytemu ogrzewania
5000,00
37/OŚ/2018-21480
Anonimizacja
2018-07-26
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
89/DG/2018-21016
Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych Górecka 115/1 Poznań
2018-07-23
powierzenie zadania w ramach projektu "rewitalizacja konińskiej Starówki ..." - zagospodarowanie podwórek
50000,00
ST.RU.39.2018
KLUB BIEGACZA "AKTYWNI" KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2018-07-23
Organizacja XXVII Biegu o Lampkę Górniczą
10000,00
GN.RU.58.2018
NADLEŚNICTWO KONIN Gajowa 2 62-510 Konin
2018-07-23
Dzierżawa gruntu
302,58
88/DG/2018-21110
Wydział Rozwoju Gospodarczego
2018-07-20
Nadzór nad wykonaniem ściezki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę
3690,00
48/GK/2018-21239
Anonimizacja
2018-07-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7950,00
86/DG/2018-20274
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Aleja Wolności 8 62-800 Kalisz
2018-07-20
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej tężni solankowej na V osiedlu
608,17
2/DG/2019-7238
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Aleja Wolności 8 62-800 Kalisz
2019-03-19
Aneks do umowy nr 86/DG/2018-20274
Wydłużenie terminu realizacji instalacji przyłączanej z 30-04-2019 na 31-07-2019
608,17
1/DG/2018-33869
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Aleja Wolności 8 62-800 Kalisz
2018-12-18
Aneks do umowy nr 86/DG/2018-20274
Wydłużenie terminu realizacji instalacji przyłączanej z 20-12-2018 na 30-04-2019
608,17
ST.RU.38.2018
UKS SMECZ Konin
2018-07-19
Organizacja zawodów tenisa stołowego
8000,00
KT.RU.36.2018
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Przemysłowa 3d 62-510 Konin
2018-07-19
Umowa - dotacja celowa_ Wczasy w Koninie
20000,00
85/DG/2018-20250
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Trans-Gaj" s.c. Zagórowska 16 62-500 Konin
2018-07-18
Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę, w ramach zadania inwestycyjnego "Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)"
111771,59
KT.RU.35.2018
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS DYREKCJA OKRĘGOWA POZNAŃ Za Groblą 3/4 61-860 Poznań
2018-07-18
Umowa ZAiKS - Lato na Bulwarze i Konin dla Niepodległej
6321,00
36/OŚ/2018-20440
KIELKART Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych UL. STAROWAPIENNIKOWA NR 6 25-113 Kielce
2018-07-16
Opracowanie ekspertyzy pn.:"Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów".
23739,00
35/OŚ/2018-20181
Anonimizacja
2018-07-13
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.34.2018
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2018-07-13
Organizacja i współorganizacja wydarzeń kult_VII i VIII 2018
27000,00
87/DG/2018-20273
AX-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 17 62561 Ślesin
2018-07-12
Umowa na wykonanie robót koniecznych- szyby bezpieczne w oknach sali gimnastycznej
18819,66
34/OŚ/2018-19723
Anonimizacja
2018-07-11
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
33/OŚ/2018-20140
Anonimizacja
2018-07-11
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
84/DG/2018- 19987
AX-BUD Inwestycje Sp. z o.o. XXX-lecia PRL 17 62-561 Ślesin
2018-07-10
Przebudowa kan. sanitarnej na terenie SOSW ul. Kaliska 19
71587,76
32/OŚ/2018-20155
Anonimizacja
2018-07-10
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
46/GK/2018-20226
Anonimizacja
2018-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
10950,00
46,1/GK/2018-27456
Anonimizacja
2018-09-26
Aneks do umowy nr 46/GK/2018-20226
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
10950,00
44/GK/2018 - 19811
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.w organizacji ul. M Dąbroskiej 8 62-500 Konin
2018-07-06
Umowan na wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.w organizacji
5220000,00
39/DG/2018-16048
Anonimizacja
2018-07-05
świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
0,00
38/DG/2018-16071
Anonimizacja
2018-07-05
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
WZ.RU.24.2018
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole Prusa 3 62-600 Koło
2018-07-05
Aneks nr 9 do Porozumienia Nr 17/WZ-2013-1474 z dnia 12 lipca 2013 r.
128500,00
45/GK/2018-19131
Zakład wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk ul. Akacjowa 3 86-005 Lipniki Białe Błota
2018-07-05
Umowa na dostawę i montaż fabrycznie nowych 8 stojaków sześciostanowiskowych na rowery
20664,00
WO.RU.47.2018
Anonimizacja
2018-07-04
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do Przedszkola nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie za m-c lipiec i Przedszkola nr 16 Jana Brzechwy w Koninie za m-c sierpień.
422,00
ST.RU.36.2018
KLUB ŻEGLARSKI ENERGETYK Przemysłowa 158 62-510 Konin
2018-07-04
Cykliczna organizacja imprez żeglarskich w wymiarze sportowym i rekreacyjnym
7000,00
ST.RU.37.2018
Koniński Klub Kajakowy i Sportów Wodnych Zofii Urbanowskiej 12 62-500 Konin
2018-07-04
Kajakarstwo i sporty wodne
2500,00
83/DG/2018-17171
Anonimizacja
2018-07-03
staż
1412,95
DG.RU.82.2018
Anonimizacja
2018-07-03
staż
1156,05
OI.RU.3.2018
You Can Be Interactive Sp. z o.o.
2018-07-03
dotyczy produkcji spotu reklamowego
553,50
OI.RU.4.2018
You Can Be Interactive Sp. z o.o.
2018-07-03
Umowa dot. emisji reklamy na lotniskach
9717,00
KT.RU.32.2018
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Przemysłowa 3d 62-510 Konin
2018-07-03
umowa dotacja celowa MDK_Konin dla Niepodległej
11500
42/GK/2018-19330
Anonimizacja
2018-07-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3900,00
GN.RU.57.2018
PTHU "Konin" Sp. z o.o. Al 1 Maja 13 62-510 Konin
2018-07-02
Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PTHU "Konin"
4190000,00
GK..40.2018
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2018-06-29
"UTrzymanie nowo wybudowanych w ramach KBO dwoch fontann usytuowanych na terenie parku im.F.Chopina ul.Kościuszki i na skwerze zieleni miejskiej przy ul.Wyszynskiego w Koninie"
10332,00
41/GK/2018-18922
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w organizacji ul. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2018-06-29
Umowa powierzenia drukarek fiskalnych
0
43/GK/2018-19388
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. M Dąbroskiej 8 62-500 Konin
2018-06-29
Umowa na świadczenie usług w zakresie organizcji publicznego transportu zbiorowego
182255524,00
43.8/GK/2018-18912
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. M Dąbroskiej 8 62-500 Konin
2020-06-04
Aneks do umowy nr 43/GK/2018-19388
Aneks nr 8 do umowy na świadczenie usług w zakresie organizcji publicznego transportu zbiorowego
192563715,31
43.6/2019-32549
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. M Dąbroskiej 8 62-500 Konin
2019-10-14
Aneks do umowy nr 43/GK/2018-19388
Aneks nr 6 do umowy na świadczenie usług w zakresie organizcji publicznego transportu zbiorowego
21409524,98
43.4/GK/2019-4995
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. M Dąbroskiej 8 62-500 Konin
2019-02-19
Aneks do umowy nr 43/GK/2018-19388
Aneks nr 4 do umowy na świadczenie usług w zakresie organizcji publicznego transportu zbiorowego
182255524,00
43.3/GK/2018-634
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. ul. M Dąbroskiej 8 62-500 Konin
2019-01-14
Aneks do umowy nr 43/GK/2018-19388
Aneks nr 3 do umowy na świadczenie usług w zakresie organizcji publicznego transportu zbiorowego
182255524,00
43.2/GK/2018-32723
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. M Dąbroskiej 8 62-500 Konin
2018-11-14
Aneks do umowy nr 43/GK/2018-19388
Aneks nr 2 do umowy na świadczenie usług w zakresie organizcji publicznego transportu zbiorowego
182255524,00
43.1/GK/2018-29322
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. M Dąbroskiej 8 62-500 Konin
2018-10-12
Aneks do umowy nr 43/GK/2018-19388
Anek do umowy na świadczenie usług w zakresie organizcji publicznego transportu zbiorowego
182255524,00
36/GK/2018-18799
Anonimizacja
2018-06-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
37/GK/2018-18801
Anonimizacja
2018-06-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4800,00
38/GK/2018-18803
Anonimizacja
2018-06-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2400,00
38.1/GK/2018-32705
Anonimizacja
2018-11-14
Aneks do umowy nr 38/GK/2018-18803
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
2700,00
39/GK/2018-18804
Anonimizacja
2018-06-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjne
5400,00
OR.RU.9.2018
Anonimizacja
2018-06-28
przedstawieniu wyników raportu
6000
GN.RU.56.2018
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2018-06-27
Zakup środków trwałych od PGKiM
553500,00
ST.RU.35.2018
Koniński Klub Golfowy
2018-06-26
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie
12225,00
WZ.RU.23.2018
Anonimizacja
2018-06-25
Przegląd punktów alarmowych na terenie miasta Konina
1900,00
WO.RU.46.2018
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Kościuszki 93 61-716 Poznań
2018-06-25
Program Rządowy- "Aktywna Tablica 2018"
14000,00
WO.RU.45.2018
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ al. Szucha 25 00-918 Warszawa
2018-06-25
porozumienie dotyczące realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
749400,00
57/DG/2018-16116
Anonimizacja
2018-06-22
świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
0,00
GN.RU.54.2018
PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO EKOLOGICZNE EKO MEL SPÓŁKA Z O.O. Solna 28A 62-500 Konin
2018-06-20
Awaryjne oczyszczenie rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej w obrębach : Wilków, Międzylesie, Czarków w Koninie
15999,36
ST.RU.32.2018
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2018-06-20
III Piknik sportowy z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego.
2000,00
ST.RU.34.2018
Konińskie Stowarzyszenie Rolkalskie SkateKon
2018-06-20
Organizacja imprez rolkowych dla mieszkańców Konina
6000,00
35/GK/2018-17968
Anonimizacja
2018-06-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6750,00
ST.RU.33.2018
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KORTY
2018-06-20
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych i cyklicznych turniejów w tenisie dla mieszkańców miasta Konina
11500,00
78/DG/2018-17174
Anonimizacja
2018-06-19
Staż dla uczniów i studentów
1156,05
77/DG/2018-17175
Anonimizacja
2018-06-19
Staż dla uczniów i studentów
1156,05
80/DG/2018-17181
Anonimizacja
2018-06-19
Staże dla uczniów i studentów
1156,05
81/DG/2018-17185
Anonimizacja
2018-06-19
Staże dla uczniów i studentów
1156,05
79/DG/2018-17189
Anonimizacja
2018-06-19
Staże dla uczniów i studentów
1156,05
GM.RU.8.2018
NOVICOM Sp. z o.o. i Sp. komandytowa Świderska 114 G 03-128 Warszawa
2018-06-19
Zakup infrastruktury sprzętowo-programowej
592903,05
31/OŚ/2018-17120
Anonimizacja
2018-06-18
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
34/GK/2018-17177
Anonimizacja
2018-06-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5100,00
KT.RU.26.2018
Anonimizacja
2018-06-18
koncert Na dobry początek
122,00
KT.RU.28.2018
Anonimizacja
2018-06-18
koncert Na dobry początek
550,00
KT.RU.27.2018
Anonimizacja
2018-06-18
koncert Na dobry początek
400,00
41/DG/2018-16074
Anonimizacja
2018-06-18
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
31/DG/2018-16037
Anonimizacja
2018-06-15
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
32/DG/2018-16039
Anonimizacja
2018-06-15
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
33/DG/2018-16040
Anonimizacja
2018-06-15
umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
43/DG/2018-16091
Anonimizacja
2018-06-15
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
46/DG/2018-16096
Anonimizacja
2018-06-15
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
58/DG/2018-16120
Anonimizacja
2018-06-15
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
GN.RU.52.2018
Anonimizacja
2018-06-15
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1440,00
GN.RU.53.2018
Anonimizacja
2018-06-15
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
912,00
37/DG/2018-16070
Anonimizacja
2018-06-14
świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
0,00
63/DG/2018-16126
Anonimizacja
2018-06-14
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
66/DG/2018-16129
Anonimizacja
2018-06-14
świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
0,00
69/DG/2018-16133
Anonimizacja
2018-06-14
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
BP.RU.25.2018
Pietrzak Jolanta
2018-06-14
Tłumaczenie (j. rosyjski) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.26.2018
Wisialska Linda
2018-06-14
Tłumaczenie (j. niemiecki) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.27.2018
Szeflińska Magdalena
2018-06-14
Tłumaczenie (j, rosyjski) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.28.2018
Mitrushin Victor
2018-06-14
Tłumaczenie (j, rosysjki) podczas Dni Konina
1000,00
KT.RU.25.2018
Młodzieżowy Dom Kultury Przemysłowa 3 d 62-510 Konin
2018-06-13
Umowa na dotację celową - MDK - koncert Papieski
38000,00
KT.RU.25.1.2018
Młodzieżowy Dom Kultury Przemysłowa 3 d 62-510 Konin
2018-07-12
Aneks do umowy nr KT.RU.25.2018
Aneks do Umowy na dotację celową MDK_Koncet Papieski
38000,00
30/DG/2018-15976
Anonimizacja
2018-06-13
NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH
0,00
34/DG/2018-16041
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
0,00
44/DG/2018-16043
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
35/DG/2018-16045
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
36/DG/2018-16047
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
40/DG/2018-16072
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
42/DG/2018-16089
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
45/DG/2018-16092
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
47/DG/2018-16097
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
48/DG/2018-16102
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
49/DG/2018-16103
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
50/DG/2018-16104
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
51/DG/2018-16105
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
0,00
52/DG/2018-16107
Anonimizacja
2018-06-13
umoawa na świadczneie usług szkoleniowo-doraczych
0,00
53/DG/2018-16108
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
54/DG/2018-16109
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
55/DG/2018-16112
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
56/DG/2018-16113
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
59/DG/2018-16121
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
60/DG/2018-16122
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
61/DG/2018-16123
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
62/DG/2018-16125
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
0,00
64/DG/2018-16127
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
0,00
65/DG/2018-16128
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
67/DG/2018-16130
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
68/DG/2018-16131
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
71/DG/2018-16135
Anonimizacja
2018-06-13
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
0,00
27/OŚ/2018-16308
Anonimizacja
2018-06-12
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
28/OŚ/2018-16548
Anonimizacja
2018-06-12
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
30/OŚ/2018-16587
Anonimizacja
2018-06-12
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
29/OŚ//2018-16619
Anonimizacja
2018-06-12
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
33/GK/2018-16803
Anonimizacja
2018-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
33.1/GK/2018 - 31100
Anonimizacja
2018-10-30
Aneks do umowy nr 33/GK/2018-16803
Zmiana długosci przyłącza i kwoty przyznanej dotacji
6540,00
72/DG/2018-16316
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA ZAKŁADOWA 11 62-510 Konin
2018-06-11
organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z związanym z nim doradztwem indywidulanym
59540,00
GN.RU.49.2018
Anonimizacja
2018-06-11
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2088,00
GN.RU.48.2018
Anonimizacja
2018-06-11
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1051,20
GN.RU.47.2018
Anonimizacja
2018-06-11
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
904,80
GN.RU.46.2018
Anonimizacja
2018-06-11
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5424,00
GN.RU.41.2018
Anonimizacja
2018-06-11
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
926,40
GN.RU.42.2018
Anonimizacja
2018-06-11
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5808,00
GN.RU.43.2018
Anonimizacja
2018-06-11
Odszkodwanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.44.2018
Anonimizacja
2018-06-11
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa
2400,00
WS.RU.43.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-06-08
"Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
44717,50
WS.RU.44.2018
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2018-06-08
Realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"
20000,00
WS.RU.46.2018
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2018-06-08
"Realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina"
10000,00
WS.RU.45.2018
Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilatyczno-Konsultacyjna w Koninie Okólna 54 62-510 Konin
2018-06-08
"Realizacja szkolnego programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli"
10000,00
ST.RU.31.2018
Koniński Klub Tenisowy
2018-06-07
XIV Mistrzostwa POlski Samorządowców w tenisie ziemnym
12000,00
GM.RU.7.2018
BOGUSŁAW OLEJNIK LAPIS DZIAŁYŃSKICH 4/4 Gołuchów
2018-06-04
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
19/IN/2018
FAST M.J. Orszańscy sp. jawna
2018-06-01
Zakup licencji na system fastGIS PST (paszportyzacja sieci)
15450
WS.RU.41.2018
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2018-06-01
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
14000
WS.RU.40.2018
Koniński Kongres Kobiet 3 Maja 1-3 62-510 Konin
2018-06-01
"Seks z kobiecej perspektywy" - organizacja wykładu w ramach KBO
4500
WS.RU.38.2018
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2018-06-01
"Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
20540,00
WS.RU.39.2018
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2018-06-01
"Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
18742,50
WS.RU.42.2018
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 1i 3 62-500 Konin
2018-06-01
"Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
6000
GN.RU.30.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
376,80
GN.RU.31.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1596,00
GN.RU.32.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drog Rumiankowa - Zakładowa
3057,60
GN.RU.33.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1713,60
GN.RU.34.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1176,00
GN.RU.35.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2880,00
GN.RU.37.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
936,00
GN.RU.38.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
8928,00
GN.RU.39.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.40.2018
Anonimizacja
2018-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
4872,00
WS.RU.34.2018
Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbe Kolbe 2 62-510 Konin
2018-05-29
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
16420
WS.RU.37.2018
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej "POMOC" Południowa 1 62-510 Konin
2018-05-29
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
15000
WS.RU.36.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-05-29
"Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych"
60000
WS.RU.35.2018
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2018-05-29
"Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych"
60000
ST.RU.30.2018
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Popiełuszki 2A/28 62-510 Konin
2018-05-29
Organizacja imprez i stałych rozgrywek w piłce siatkowej
4500,00
1
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
2018-06-06
Aneks do umowy nr ST.RU.30.2018
Zmiana nr konta i daty przelewu w § 3
4500,00
29/DG/2018-13213
Urząd Miejski w Koninie
2018-05-28
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
0,00
28/DG/2018-14895
Lider Projekt Sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 1 Poznań
2018-05-28
Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji "Starówka" w Koninie - pilotaż
107502,00
DG.RU.28.1.2018
Lider Projekt Sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 1 Poznań
2018-08-27
Aneks do umowy nr 28/DG/2018-14895
zmiana terminu
0,00
BP.RU.24.2018
Katarzyna Chlebowska Sweet Lemon ul. Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2018-05-28
Modyfikacja strony internetowej miasta poprzez zaprojektowanie jej jako strony responsywnej
3936,00
GN.RU.19.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
264,00
GN.RU.20.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
8016,00
GN.RU.21.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkdowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1017,60
GN.RU.22.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
GN.RU.23.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodwanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2208,00
GN.RU.24.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1587,12
GN.RU.25.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1440,00
GN.RU.26.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
11976,00
GN.RU.27.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
945,60
GN.RU.28.2018
Anonimizacja
2018-05-24
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
26/DG/2018-14937
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2018-05-23
Urządzenie 3 ogródków letnich na bulwarze
157440,00
26/OŚ/2018-15027
Anonimizacja
2018-05-23
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
31/GK/2018-13952
Zakładem Betoniarsko Kamieniarskim "Skorbet" Marek Skoraszewski ul. Staromorzysławska 8A 62 - 510 Konin
2018-05-23
Rremont płyt przy pomniku kardynała Wyszyńskiego
8856,00
GN.RU.16.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
905,28
GN.RU.15.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1080,00
GN.RU.14.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2560,80
GN.RU.13.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
792,00
GN.RU.12.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.11.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5568,00
GN.RU.18.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5400,00
GN.RU.9.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.8.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodwanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.17.2018
Anonimizacja
2018-05-22
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1344,00
25/OŚ/2018-14013
Anonimizacja
2018-05-21
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
GK.15.2018
DOTIPEST Matejki 1 49-200 Grodków
2018-05-17
"Wykonanie oprysków przeciwko kleszczom, komarom i meszkom na terenach miasta Konina"KBO
16964,48
24/OŚ/2018-12044
Anonimizacja
2018-05-15
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
20/IN/2018
TELION SP ZOO Węglew Kolonia 166c 62-590 Golina
2018-05-15
Przyłącza światłowodowe
58671,00
25/DG/2018-13556
AX-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O. ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 17 62-561 Ślesin
2018-05-14
Umowa na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 12
54735,00
GN.RU.7.2018
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zachodnia 15 A 62-500 Konin
2018-05-14
Dostosowanie miejskiej sieci elektroenergetycznej do zwiększonego poboru
35670,00
GN.RU.7.1.2018
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zachodnia 15 A 62-500 Konin
2018-06-19
Aneks do umowy nr GN.RU.7.2018
Dostosowanie miejskiej sieci elektroenergetycznej do zwiększonego poboru
35670,00
WO.RU.44.2018
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Kościuszki 93 61-716 Poznań
2018-05-11
Rządowy program "NPRC"
48000,00
GN.RU.6.2018
Anonimizacja
2018-05-11
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
122352,00
24/DG/2018-12679
MPEC-Konin Sp.zo.o. Gajowa 1 62-510 Konin
2018-05-10
Umowa wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I. Padarewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie
650000,00
30/GK/2018-12776
PREZYDENT MIASTA KONINA
2018-05-09
umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: " Zagospodarowanie terenu w miejscu pamięci przy ul. Wał Tarejwy"
9840,00
COP.RU.20.2018
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto Powstańców Wielkopolskich 14 62-510 Konin
2018-05-08
wsparcie realizacji zadania publicznego pt Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
10,000
COP.RU.22.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MŁODZI AKTYWNI Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-05-08
wsparcie realizacji zadania publicznego pt Jedni z Wielu- Propagpowanie i rozpowszechnianie wszelkich form aktywności społecznej wśród osób niepełnosprawnych
10,000
COP.RU.21.2018
FUNDACJA PODAJ DALEJ Południowa 2A 62-510 Konin
2018-05-08
realizacja zadania publicznego pt Integracyjny Przegląd Twórczości Muzyczna Pocztówka
7,633,00
aneks nr 1
FUNDACJA PODAJ DALEJ Południowa 2A 62-510 Konin
2018-09-10
Aneks do umowy nr COP.RU.21.2018
zmiana terminu realizacji zadania publicznego
7, 633
23/OŚ/2018-12363
Anonimizacja
2018-05-07
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
COP.RU.18.2018
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej "POMOC" Południowa 1 62-510 Konin
2018-05-07
umowa na realizację zadania publicznego pt XVI Koninski MIędzynarodowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej- Od juniora do seniora
10,000
COP.RU.19.2018
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Kilińskiego 1 62-500 Konin
2018-05-07
realizacja zadania publicznego pt Moda dla każdego! Edycja 11
10,000
KT.RU.24.2018
Dańczak Andrzej
2018-04-27
Umowa-zlecenie obsługa elektryczna "Grająca ulica Paderewskiego"
240,00
22/OŚ/2018-12021
Anonimizacja
2018-04-27
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
17/DG/2018-11327
Media-One Emilia Wasielewska ul. Leśna 49 62-510 Konin
2018-04-26
powierzenie danych osobowych
0,00
OI.RU.2.2018
MPK Łódź Tramwajowa 6 90-132 Łódź
2018-04-26
Umowa dot. najmu powierzchni reklamowej MPK Łódź
7995,00
21/OŚ/2018-9777
Anonimizacja
2018-04-25
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
GM.RU.4.2018
Usługi Geodezyjne Łukasz Kamiński Kąty 4 62-400 Supca
2018-04-24
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
OR.RU.7.2018
Anonimizacja
2018-04-23
Analiza z weryfikacji aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół.
5000
29/GK/2018-12106
Anonimizacja
2018-04-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5000,00
COP.RU.17.2018
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2018-04-20
Umowa na realizację zadania publicznego w ramach małych grantów pt.Niepełnosprawny senior aktywny społecznie
10,000
28/GK/2018-11990
Anonimizacja
2018-04-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2000,00
19/DG/2018-10986
Anonimizacja
2018-04-17
sporządzenie opinii o kandydatach projektu
4500,00
21/DG/2018-10988
Anonimizacja
2018-04-17
sporządzenie opinii o kandydatach do projektu
3250,00
Aneks nr 2 do umowy 21/DG/2018-10988
Anonimizacja
2018-08-08
Aneks do umowy nr 21/DG/2018-10988
Sporządzenie opinii o kandydatach do projektu, wraz z odwołaniami
3640,00
18/DG/2018-10991
Media ONE Leśna 49 62-510 Konin
2018-04-17
sporządzenie opinii o kandydatach projektu
2250,00
20/DG/2018-10994
Anonimizacja
2018-04-17
sporządzenie opinii o kandydatach projektu
3750,00
COP.RU.16.2018
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie Szymanowskiego 4 62-510 Konin
2018-04-13
Umowa na realizację zadania publicznego w ramach małych grantów pt."Z kulturą za pan brat"
8,288
15/DG/2018-10569
Biuro Obsługi Budownictwa Arkadiusz Kwieciński
2018-04-12
Pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie"
7520,00
ST.RU.26.2018
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Kilińskiego 1 62-500 Konin
2018-04-12
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami
3000,00
ST.RU.27.2018
KLUB BIEGACZA "AKTYWNI" KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2018-04-12
Piknik Patriotyczno - Sportowy z okazji Dnia Flagi
4000,00
27/GK/2018-10575
Anonimizacja
2018-04-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
18620,00
KT.RU.23.2018
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2018-04-10
Współorganizacja i organizacja wydarzeń kulturalnych
304000,00
1
2018-05-11
Aneks do umowy nr KT.RU.23.2018
zmiana §1 ust. 1, §2 ust. 1
309800,00
COP.RU.15.2018
KONIŃSKI KLUB AMAZONKI Przemysłowa 4 62-510 Konin
2018-04-09
Umowa na realizację zadania publicznego w ramach małych grantów pt. "jest jak jest. Sprawna ja"
10,000
14/DG/2018-9473
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KAZIMIERZ OLIWECKI Nowy Krzymów 33 62-513 Krzymów
2018-04-06
Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
376117,67
GK.24.2018
Agromax Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2018-04-03
Utrzymanie , pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina - Rejon III
399389,67
GK.25.2018
Eko Flora Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski Kolno 3 5 62-590 Golina EKO-FLORA Nowoczesna Zielen Kolno 35 62-590 Golina
2018-04-03
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III
446201,48
18/IN/2018
REBEL IT MAGDALENA OSTROWSKA T.Toeplitza 2/62 01-560 Warszawa
2018-03-30
Umowa na zakup oprogramowania ESET Endpoint Antivirus Suite i ESET Mail Security for IBM Lotus Domino
32964,00
20/OŚ/2018-8238
Anonimizacja
2018-03-28
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.22.2018
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE IN ART Zakole 5/38 62-510 Konin
2018-03-28
Festiwal Bluesonalia
120000,00
1
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE IN ART Zakole 5/38 62-510 Konin
2019-04-25
Aneks do umowy nr KT.RU.22.2018
zmiana §3 ust 1 - nowy harmonogram i kosztorys
40000,00
13/DG/2018-8051
IMMERSIVE 3D Sp. z o.o. 62-510 Konin ul. Kąkolowa 1
2018-03-26
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę mini tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami przy ul. Zakole 6-12 a ul. Sosnową 21 na V Osiedlu w Koninie ( wniosek KBO)
19400,00
1/DG/2018-15312
IMMERSIVE 3D Sp. z o.o. Kąkolowa 1 62-510 Konin
2018-05-25
Aneks do umowy nr 13/DG/2018-8051
Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy o projekt dodatkowego oświetlenia terenu i monitoringu wizyjnego; zmiana terminu realizacji z 26.05.2018 do 29.06.2018
19400,00
WZ.RU.21.2018
Maciejewska Urszula Zberzyn 24 62-541 Budzisław Kościelny
2018-03-23
zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej
750.75045§4170 2.040 §4110 350,67
WZ.RU.22.2018
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NZOZ KON VITA Przemysłowa 2 62-510 Konin
2018-03-23
umowa obejmuje badania urologiczne, echokardiografii, laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, psychiatryczne, psychologiczne oraz analizy laboratoryjne
3000,00
15/OŚ/2018-6771
Anonimizacja
2018-03-23
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
17/OŚ/2018 – 6772
Anonimizacja
2018-03-23
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
16/OŚ/2018-8029
Anonimizacja
2018-03-23
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
19/OŚ/2018 – 8168
Anonimizacja
2018-03-23
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
18/OŚ/2018 – 8190
Anonimizacja
2018-03-23
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
23/GK/2018-8365
Anonimizacja
2018-03-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
11600,00
GM.RU.3.2018
APEGEO Perła Lewandowski spółka jawna Pod Lipami 16 61-638 Poznań
2018-03-23
dostęp do i.Kerg
.
KT.RU.20.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-03-22
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańcow Konina
10000,00
WO.RU.43.2018
Anonimizacja
2018-03-22
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2500,00
KT.RU.21.2018
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE ADAMA MICKIEWICZA 3 62-500 Konin
2018-03-22
Kurs Muzyczny im. W. Friemanna
75000,00
1
KTM
2019-02-25
Aneks do umowy nr KT.RU.21.2018
zmiana §3 ust.1
25000,00
OŚ.RU.14.2018
Anonimizacja
2018-03-21
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
WZ.RU.17.2018
Krzywosz Maria Bicz 20A 62-571 Stare Miasto
2018-03-21
zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej
4170- 2.040, 4110 - 350,67
WZ.RU.20.2018
Adamiak Dorota Margaretkowa 9/18 62-510 Konin
2018-03-21
prowadzenie zajęc świetlicowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej
4170 - 2.040, §4110 - 350,67
WZ.RU.19.2018
Majchrzak Magdalena
2018-03-21
zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej
4170 2.040, §4110 350,67 , §4120 49,98
WZ.RU.18.2018
Rolewicz Kinga Kolejowa 25b 62-610 Sompolno
2018-03-21
zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej
2040,00
GN.RU.5.2018
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2018-03-19
Odpłatna eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych
25074,54
GN.RU.5.1.2018
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2018-06-27
Aneks do umowy nr GN.RU.5.2018
Odpłatna eksploatacja przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - tereny inwestycyjne
25074,54
COP.RU.14.2018
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2018-03-15
Prowadzenie Warsztatów Trapii Zajęciowej na rok 2018
140846,20
Aneks nr 2
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2018-11-08
Aneks do umowy nr COP.RU.14.2018
Aneks nr 2 do umowy NR 14.COP/2018-7423 z dnia 15 marca 2018 roku
145906,20
Aneks nr 1
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2018-06-12
Aneks do umowy nr COP.RU.14.2018
Aneks nr 1 do umowy NR 14.COP/2018-7423 z dnia 15 marca 2018 roku
143220,00
BP.RU.17.2018
Małas-Manikowska Danuta
2018-03-14
Tłumaczenie (j. czeski) podczas Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
1000,00
BP.RU.18.2018
Stępień-Milukow Dymitr
2018-03-14
Tłumaczenie (j. rosyjski) podczas Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
1000,00
BP.RU.19.2018
Wiatrowski Ireneusz
2018-03-14
Tłumaczenie (j. rosyjski) podczas Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
1000,00
BP.RU.20.2018
Pietrzak Jolanta
2018-03-14
Tłumaczenie (j. rosyjski) podczas Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
1000,00
BP.RU.21.2018
Szeflińska Magdalena
2018-03-14
Tłumaczenie (j. rosyjski) podczas Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
1000,00
BP.RU.22.2018
Wiatrowska-Pers Maria
2018-03-14
Tłumaczenie (j. rosyjski) podczas Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
1000,00
BP.RU.23.2018
Mitrushin Victor
2018-03-14
Tłumaczenie (j.rosyjski) podczas Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
1000,00
KT.RU.19.2018
Wielkopolskie Stowarzyszenie "Gospel" ul. 3 Maja 1 i 3 62-510 Konin
2018-03-14
18000,00
KT.RU.18.2018
Wielkopolskie Stowarzyszenie "Gospel" ul. 3 Maja 1 i 3 62-510 Konin
2018-03-13
Festiwal GOSPEL NAD WARTĄ
15000,00
11/DG/2018-6967
AIG ARCHITEKCI
2018-03-13
Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń CIM na punkt gastronomiczny i urządzenie ogródków letnich oraz ustawienie pawilonu usługowego na bulwarze
18450,00
COP.RU.11.2018
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE Różyckiego 3 62-510 Konin
2018-03-13
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na rok 2018
70308,00
Aneksz nr 1
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE Różyckiego 3 62-510 Konin
2018-10-10
Aneks do umowy nr COP.RU.11.2018
Aneks nr 1 do UMOWY NR 11.COP/2018-7322 z dnia 13 marca 2018 roku
71626,68
COP.RU.13.2018
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2018-03-13
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na rok 2018
41664,00
Aneks nr 1
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2018-11-09
Aneks do umowy nr COP.RU.13.2018
Aneks nr 1 do umowy NR 13.COP/2018-7325 z dnia 13 marca 2018 roku
42445,44
COP.RU.12.2018
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-03-13
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na rok 2018
69929,44
Aneks nr 2
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-11-14
Aneks do umowy nr COP.RU.12.2018
Aneks nr 2 do umowy NR 12.COP/2018-7361 z dnia 13 marca 2018 roku
76 932,36
Aneks nr 1
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-06-12
Aneks do umowy nr COP.RU.12.2018
Aneks nr 1 do umowy NR 12.COP/2018-7361 z dnia 13 marca 2018 roku
75516,00
ST.RU.25.2018
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA WIELKOPOLSKIE ODDZIAŁ REGIONALNY KONIN 3 Maja 26 skryt.poczt. 62-510 Konin
2018-03-09
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjncych dla osób z niepełnosprawnościami
10000,00
13/OŚ/2018-5812
Anonimizacja
2018-03-08
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
KT.RU.15.2018
Kubacka Renata
2018-03-08
Umowa o dzieło - potrawy regionalne SKULSK
1000,00
KT.RU.17.2018
Bąkowska Marianna
2018-03-08
Umowa o dzieło - potrawy regionalne KRZYMÓW
1000,00
KT.RU.16.2018
Staszak Beata
2018-03-08
Umowa o dzieło - potrawy regionalne KAZIMIERZ BISKUPI
1000,00
COP.RU.10.2018
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2018-03-08
Porozumienie w sprawie wysokości i zasad pokrywania w 2017r. przez Powiat Koniński kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu konińskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta Konin
22791,76
Aneks Nr 1
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2018-04-12
Aneks do umowy nr COP.RU.10.2018
ANEKS NR 1 do porozumienia nr 10.COP/2018-6125 z dnia 8 marca 2018 r.
23436,00
KT.RU.14.2018
KUPCZYK FRANCISZEK
2018-03-08
Umowa na wykonanie zdjęć do albnumu o Koninie
2000
KT.RU.13.2018
TOPOLSKI TADEUSZ
2018-03-08
Umowa na wykonanie zdjęć do albumu o Koninie
2000
12.KT.2018.5996
Marcin Oliński
2018-03-08
Umowa na wykonanie zdjęć do albumu o Koninie
2000
14/GK/2018-6163
Anonimizacja
2018-03-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
800,00
GK.12.2018
Pracownia Projektowa Jakub Urbaniak Rusa 8/33 61-245 Poznań
2018-03-06
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Wykonanie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością : przy ul. Przemysłowej 7 w Koninie dzialka nr 472/7 obręb Czarków
26814,00
KT.RU.10.2018
Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbe Kolbe 2 62-510 Konin
2018-03-06
Koncert muzyki chrześcijańskiej"Corpus Dei"
5000,00
GK.13.2018
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2018-03-05
Rejon I - Utrzymanie , pielęgnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina
239410,70
KT.RU.8.2018
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2018-03-05
Umowa na doposażenie zbiorów MBP w Koninie 2018 - KBO 2017
99000,00
KT.RU.9.2018
RABIEGA ARKADIUSZ
2018-03-05
Umowa - obsługa konferansjerska podczas FKMP
360,00
10/DG/2018-5793
PROSTO ARCHITEKCI Maciej Gierwielaniec Wybickiego 30 62-500 Konin
2018-03-02
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej zagospodarowania otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego
14950,00
BP.RU.16.2018
Fundacja Głos Koniński ul. 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2018-03-01
Konin na portalu www.gloskoninski.pl
9840,00
KT.RU.7.2018
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE ADAMA MICKIEWICZA 3 62-500 Konin
2018-03-01
Organizacja koncertów z cyklu "Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza"
75000,00
1
KTM
2019-02-15
Aneks do umowy nr KT.RU.7.2018
zmiana §3 ust.1 - nowy harmonogram i kosztorys
25000,00
6.KT.2018.4028
Rudy Lis Studio Kasjan Farbisz
2018-03-01
Umowa na wykonanie zdjęć do albumu o Koninie
2000
KT.RU.5.2018
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2018-02-28
Konin lubi książki
30000,00
2
MBP w Koninie
2018-10-18
Aneks do umowy nr KT.RU.5.2018
zmiana zał nr 4 - Harmonogramu dotacji celowej "Konin lubi książki"
30000,00
1
MBP w Koninie
2018-09-14
Aneks do umowy nr KT.RU.5.2018
zmiana zał nr 4 - Harmonogramu dotacji celowej "Konin lubi książki"
30000,00
GN.RU.4.2018
RADKON Radosław Zajdlic Bicz 4 62-571 Stare Miasto
2018-02-28
Awaryjne oczyszczenie rowu melioracyjnego w obrębie Międzylesie m Konina
9834,15
ST.RU.24.2018
PTTK Kolejowa 11 62-510 Konin
2018-02-27
Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina
30000,00
OŚ.RU.12.2018
Anonimizacja
2018-02-26
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
11/OŚ/2018-4596
Anonimizacja
2018-02-21
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
9/DG/2018-3841
Agencja Reklamy Kuźnia Dobrego Losu Osiedle Tysiąclecia 51/15 31-610 Kraków
2018-02-19
pokaz kulinarny podczas IV Konińskich Targów Przedsiębiorczości
21894,00
WO.RU.38.2018
Anonimizacja
2018-02-19
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach
19000,00
GN.RU.3.2018
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Marzanna Czeszejko Gąski 65 88-140 Gniewkowo
2018-02-14
Usługa na wykonanie operatów szacunkowych na terenie miasta Konina w 2018 roku
25997,00
11/GK/2018-4072
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie Gajowa 7a 62-510 Konin
2018-02-14
Umowa na realizację zadania pn.: ,,Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Konina"
9000,00
COP.RU.9.2018
TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2018-02-13
realizacja zadania publicznego pt.Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
30,000.00
10/OŚ/2018-3968
Anonimizacja
2018-02-13
5000,00
GM.RU.2.2018
SYSTHERM INFO SPÓŁKA Z O.O. Złotowska 27 60-189 Poznań
2018-02-13
Nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO
15498,00
8/DG/2018-3899
AG PROJEKT os. Wyzwolenia 1/11 62-700 Turek
2018-02-13
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej do posttepowania przetargowego na przebudowę tarasu zachodniego MDK w Koninie
13000,00
9/OŚ/2018-2539
Anonimizacja
2018-02-12
5000,00
ST.RU.23.2018
Uczniowski Klub Sportowy Górnik
2018-02-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w judo
31975,00
GN.RU.2.2018
BIURO NIERUCHOMOŚCI CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74/116 62-510 Konin
2018-02-09
Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2018 roku
13130,25
6/DG/2018-3181
Anonimizacja
2018-02-08
Wniesienie wkładu pieniężnego na przebudowę węzła cieplnego w SOSW ul. Kaliska 19
30000,00
7/DG/2018-3182
Anonimizacja
2018-02-08
opracowanie logo Konińskich Targów Przedsiębiorczości wraz z książką znaku
1100,00
ST.RU.22.2018
AEROKLUB KONIŃSKI
2018-02-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
25665,00
WS.RU.22.2018
Fundacja Wiosna w Sercu Akacjowa 5 62-510 Konin
2018-02-08
Porozumienie - Niepubliczny Żłobek Tygrysek
24000,00
Anonimizacja
2019-07-10
Aneks do umowy nr WS.RU.22.2018
Aneks nr 3
72000,00
15/IN/2018
ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA Łangowskiego 4 45-031 Opole
2018-02-07
Umowa na zakup licencji na programu F7
1230,00
ST.RU.21.2018
PR9 Sp. z o. o.
2018-02-07
Szkolenie uzdolnionych sportowo biorących udział -piłka nożna
12000,00
ST.RU.20.2018
Klub Sportowy Oranje Sport Konin
2018-02-05
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
90000,00
COP.RU.8.2018
Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka Plac Zamkowy 3/9 62-500 Konin
2018-02-02
realizacja zadania publicznego pt. Akademia Malucha"
5,300.00
10/GK/2018-2605
Miejski Zakład Komunikacji M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2018-02-02
Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina
-
WS.RU.21.2018
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2018-02-02
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
10000,00
4/DG/2018-1908
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TRANS-GAJ" s.c. Zagórowska 16 62-500 Konin
2018-02-01
Wykonanie frezowania 19 pni starych drzew na terenie parku w Laskówcu
9744,00
BP.RU.14.2018
3MAR Sp. z o.o. ul. Poznańska 74c 62-510 Konin
2018-02-01
Konin na portalu wkonin.pl
11000,00
BP.RU.15.2018
Spółdzielnia Socjalna Inter Media ul. 600-lecia 33 62-540 Kleczew
2018-02-01
Konin w Twojej Telewizji Regionalnej
5500,00
WO.RU.36.2018
Anonimizacja
2018-02-01
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnej uczennicy do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ul. Przemysłowa 7.
3000,00
WS.RU.20.2018
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2018-02-01
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
17000
8/OŚ/2018-2208
Anonimizacja
2018-01-31
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
WZ.RU.16.2018
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Prusa 3 62-600 Koło Zarząd Zlewni w Kole ul. Prusa 3
2018-01-31
Aneks nr 8 do Porozumienia Nr 17/WZ-2013-1474 z dnia 12 lipca 2013 r.
28 500,00 15 000,00
WO.RU.34.2018
Anonimizacja
2018-01-31
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1900,00
WO.RU.35.2018
Anonimizacja
2018-01-31
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepoełnosprawnej do szkoły
6400,00
COP.RU.7.2018
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2018-01-30
realizacji zadania publicznego z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.Rodzinny Festyn Integracyjny "W zdrowym stylu"
10,000.00
ST.RU.18.2018
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SMECZ
2018-01-30
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach
56856,00
WO.RU.29.2018
Anonimizacja
2018-01-30
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2600,00
WO.RU.30.2018
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-01-30
ref.kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w Koninie
65000,00
ST.RU.19.2018
UKS MTB SMECZ
2018-01-30
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu- badminton
8000,00
WO.RU.31.2018
Anonimizacja
2018-01-30
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2300,00
WO.RU.32.2018
Anonimizacja
2018-01-30
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ul. Przemysłowa 7.
3500,00
KT.RU.3.2018
MOSIR Kurów 1 62-510 Konin
2018-01-30
Umowa użyczenia hali Rondo 17-18.03.2018
0,00
COP.RU.6.2018
Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka Plac Zamkowy 3/9 62-500 Konin
2018-01-29
realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. IV Noc Planszówek
9,480.00
WS.RU.19.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-01-29
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
43000,00
WO.RU.28.2018
Anonimizacja
2018-01-29
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2800,00
WO.RU.27.2018
Anonimizacja
2018-01-29
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2300,00
WO.RU.26.2018
Anonimizacja
2018-01-29
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1400,00
WO.RU.25.2018
Anonimizacja
2018-01-29
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2500,00
COP.RU.5.2018
Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 3 Maja 1-3 Konin
2018-01-26
realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. VI Koniński Kongres Kobiet
5,230.00
WO.RU.6.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
12000,00
WO.RU.7.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3300,00
WO.RU.8.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
900,00
WO.RU.9.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
8000,00
WO.RU.10.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepelnosprawnego do szkoły
3900,00
WO.RU.11.2018
Anonimizacja
2018-01-26
-zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2500,00
WO.RU.13.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu uczniennicy niepełnosprawnej do szkoły
2500,00
WO.RU.14.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3000,00
WO.RU.15.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2500,00
WO.RU.16.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3500,00
WO.RU.17.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3500,00
WO.RU.18.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2000,00
WO.RU.12.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3200,00
WO.RU.5.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2000,00
WO.RU.4.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1500,00
WO.RU.3.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2800,00
WO.RU.2.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1400,00
WO.RU.1.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznie niepełnosprawnego do szkoły
9000,00
WO.RU.20.2018
Anonimizacja
2018-01-26
wrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
5000,00
WO.RU.22.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepoełnosprawnej do szkoły
2600,00
WO.RU.19.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1900,00
WO.RU.21.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1500,00
WO.RU.23.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
4500,00
WO.RU.24.2018
Anonimizacja
2018-01-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2600,00
WS.RU.18.2018
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM Szeroka 8 62-510 Konin
2018-01-26
Prowadzenie swietlicy srodowiskowej z dożywianiem
76880,64
7/OŚ/2018-1278
Anonimizacja
2018-01-24
opinie dendrologiczne
3000,00
ST.RU.17.2018
Konińskie Towarzystwo Pływackie "ISKRA"
2018-01-24
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu
40000,00
ST.RU.16.2018
COPACABANA KONIN
2018-01-23
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pięściarstwie
108888,00
GK.RU.6.2018
Zakład Utylizacji Odpadów ul. Sulańska 1 62-510 Konin
2018-01-22
usługa odbioru, wywozu oraz unieszkodliwiania przeterminowanych leków zebranych z aptek na terenie miasta Konina.
15000,00
WS.RU.17.2018
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2018-01-22
Organizacja koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu "Trzeźwienie przez kulturę"
20000,00
COP.RU.4.2018
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2018-01-22
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.Aktywnośc seniora
9990,00
5/OŚ/2018-948
Anonimizacja
2018-01-19
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
6/OŚ/2018-1094
Anonimizacja
2018-01-19
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
7/GK/2018-1139
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie
2018-01-19
Bieżące remonty i utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci
17000,00
KT.RU.2.2018
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2018-01-19
Gala Biznesu
78650,00
ST.RU.15.2018
konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang
2018-01-19
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce na wózkach
50000,00
3/OŚ/2018-1213
Anonimizacja
2018-01-18
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
4/OŚ/2018-1220
Anonimizacja
2018-01-18
5000,00
ST.RU.14.2018
KONIŃSKI KLUB TENISOWY
2018-01-17
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym
10655,00
ST.RU.12.2018
AZS PWSZ KONIN
2018-01-16
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
31935,00
WS.RU.14.2018
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2018-01-16
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
99999,34
ST.RU.13.2018
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SMECZ
2018-01-16
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie stołowym
30158,00
WS.RU.15.2018
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2018-01-16
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
4000,00
GN.RU.1.2018
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zachodnia 15 A 62-500 Konin
2018-01-16
Odczyt, zestawienie zużycia energii elektrycznej
14760,00
OR.RU.5.2018
Anonimizacja
2018-01-16
Prowadzenie księgowości PKZP - Domagała Teresa
7800
OR.RU.4.2018
Anonimizacja
2018-01-16
Prowadzenie księgowości PKZP
9600
BP.RU.13.2018
Digital Art Studio Przemysław Gała ul. Szkolna 40 26-026 Bilcza
2018-01-15
Wykonanie usługi opracowania graficznego, druku oraz dostarczenia miesięcznika "Koniński Informator Samorządowy"
10886,40
WZ.RU.13.2018
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie
2018-01-15
Umowa przekazania środków finasowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
10000,00
3/DG/2018-347
REVITAL-INVEST sp. z o. o. Jana Pawła II 47B/23 09-410 Plock
2018-01-12
Strony zawierają umowę dotyczącą : 1. Opracowania studium wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwiniecie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych" wraz z ewentualnymi korektami, wynikającymi z oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Opracowania innych dokumentów aplikacyjnych dla ww. projektu, wraz z ewentualnymi korektami, wynikającymi z oceny formalnej i merytorycznej.
5904,00
ST.RU.3.2018
CUKROWNICZY KLUB SPORTOWY "SPARTA KONIN"
2018-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
105553,00
ST.RU.4.2018
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2018-01-12
szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
65000,00
WS.RU.11.2018
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 1i 3 62-500 Konin
2018-01-12
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
49810,67
ST.RU.11.2018
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA Dworcowa 2 62-510 Konin
2018-01-12
Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina
40000,00
ST.RU.8.2018
Uczniowski Klub Sportowy Górnicza przy ZSGE
2018-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
30630,00
ST.RU.9.2018
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2018-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowców w Boksie
123026,00
ST.RU.10.2018
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KONINIE
2018-01-12
szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce
170000,00
ST.RU.7.2018
KONIŃSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2018-01-12
Szkolenie sportowe
170000,00
ST.RU.6.2018
KKPK "MEDYK"
2018-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
601000,00
ST.RU.5.2018
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2018-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
450364,00
1
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2018-04-06
Aneks do umowy nr ST.RU.5.2018
zmiana harmonogramu przekazywania transz
450364,00
WS.RU.12.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-01-12
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
125201,34
WS.RU.13.2018
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2018-01-12
Prowadzenie świetlic srodowiskowych z dożywianiem
98181,34
WS.RU.8.2018
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2018-01-11
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"
45000,00
ST.RU.1.2018
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2018-01-11
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
483000,00
ST.RU.2.2018
STOWARZYSZENIE SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI START W KONINIE
2018-01-11
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce ręcznej
143070,00
WS.RU.10.2018
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2018-01-11
"Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem"
49926,67
WS.RU.9.2018
Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa Staszica 27 62-500 Konin
2018-01-11
"Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina"
50000,00
1/OŚ/2018-456
Anonimizacja
2018-01-10
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
4/GK/2018-762
Agencja Handlowo - Usługowa "MAXPERT“ Maciej Zaradzki ul. Zakładowa 4 62-510 Konin
2018-01-10
Usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmiec
49734,00
WS.RU.2.2018
Fundacja Aleją Zdrowia-od Juniora do Seniora Osiedle Legionów 12/1 62-510 Konin
2018-01-09
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu
65000
WS.RU.3.2018
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2018-01-09
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
100000,00
WS.RU.5.2018
KONIŃSKI BANK ŻYWNOŚCI Przemysłowa 124d 62-510 Konin
2018-01-09
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
25000,00
WS.RU.4.2018
Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilatyczno-Konsultacyjna w Koninie Okólna 54 62-510 Konin
2018-01-09
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
100000,00
WS.RU.6.2018
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2018-01-09
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
110000,00
WS.RU.7.2018
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2018-01-09
Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT
15000-
COP.RU.3.2018
Fundacja Sukces Dziecka 3 Maja 1 i 3 62-500 Konin
2018-01-05
Pomoc i wsparcie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz modernizacji obiektów pn: " Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina "
65,000.00
3/GK/2018 - 69
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2018-01-05
Umowa na realizację zadania pn.: "Odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i ich przekazywanie do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Koninie" na okres 2018-2020
34287048,72
3.2/GK/2019 - 18209
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-05-22
Aneks do umowy nr 3/GK/2018 - 69
zmiana § 8 ust. 3 Umowy w zakresie wskazania strony Umowy odpowiedzialnej za zlecenie audytu rekompensaty
34932584,27
3.1/GK/2018 – 35229
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2018-12-10
Aneks do umowy nr 3/GK/2018 - 69
Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę: 645.535,55 zł w związku z przekroczeniem szacowanej ilości odpadów komunalnych w 2018 roku.
34932584,27
WZ.RU.11.2018
PGKIM SPÓŁKA Z O.O.
2018-01-04
0/00
COP.RU.2.2018
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-01-03
Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie. Zadanie na lata 2018-2020
255,000.00
WZ.RU.10.2018
SISMS SP. Z O.O Kruczkowskiego 19 51-143 Wrocław
2018-01-03
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS
3972,90
WZ.RU.10.1.2018
SISMS SP. Z O.O Kruczkowskiego 19 51-143 Wrocław
2018-11-19
Aneks do umowy nr WZ.RU.10.2018
Aneks Nr1/2018 do Umowy Nr 10/WZ/2018-38959 z dnia 03.01.2018r.
40000
WZ.RU.3.2018
Anonimizacja
2018-01-03
Umowa z Komendantem Gminnym OSP.
7800
WZ.RU.5.2018
Anonimizacja
2018-01-03
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń.
4800,00
WZ.RU.7.2018
Anonimizacja
2018-01-03
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice.
4800
WZ.RU.6.2018
Anonimizacja
2018-01-03
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia-Gosławice.
4800
WZ.RU.4.2018
Anonimizacja
2018-01-03
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec.
4800
WZ.RU.1.2018
WATIS SP.ZO.O. Aleja Wyszyńskiego 3 62-420 Strzałkowo
2018-01-03
Umowa na zakup paliw i olejów napędowych dla jednostek OSP z terenu miasta Konina.
12000
WZ.RU.1.2.2018
WATIS SP.ZO.O. Aleja Wyszyńskiego 3 62-420 Strzałkowo
2018-11-08
Aneks do umowy nr WZ.RU.1.2018
Aneks nr 2 do umowy Nr 1/WZ/2018-39285 z dn. 3.01.2018r
15500,00
1
Watis al. Wyszyńskiego 3 62-420 Strzałkowo
2018-10-12
Aneks do umowy nr WZ.RU.1.2018
13500
11/IN/2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZATORZE" ul. Noskowskiego 1 62-510 Konin
2018-01-03
Umowa na dzierżawę pomieszczenia Moniuszki 4
5904,00 brutto
BP.RU.1.2018
Wydawnictwo Przegląd Koniński Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9 62-510 Konin
2018-01-03
Publikacja na łamach tygodnika "Przegląd Koniński" materiałów z szeroko pojętego życia i działalności środowisk seniorów na terenie miasta Konina
14760,00
BP.RU.2.2018
Wydawnictwo Przegląd Koniński Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9 62-510 Konin
2018-01-03
Publikacja na łamach tygodnika "Przegląd Koniński" materiałów o działalności samorządu
29520,00
BP.RU.3.2018
Wydawnictwo Przegląd Koniński Sp. zo.o. ul. Przemysłowa 9 62-510 Konin
2018-01-03
Emisja na portalu www.przegladkoninski.pl materiałów filmowych z udziałem prezydenta Konina
5904,00
BP.RU.4.2018
LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. plac Wolności 2 62-500 Konin
2018-01-03
Emisja materiałów video dotyczących działań samorządu Konina na portalu LM.pl i lajt.LM.pl
16531,20
BP.RU.5.2018
"domskastudio" Agata Domska ul. Kapitańska 9 62-510 Konin
2018-01-03
Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych o mieście Koninie oraz ich emisja w serwisie internetowym You Tube oraz portalu facebook.com - Kalejdoskop Wielkopolski Wschodniej i fanpage’u Konin.I love it.
15600,00
BP.RU.6.2018
4Stars Małgorzata Bywalska ul. 11 listopada 14/10 62-510 Konin
2018-01-03
Emisja materiałów dotyczących działań samorządu Konina na portalu infoKONIN.pl
11808,00
BP.RU.8.2018
Wielkopolska Telewizja Informacyjna Sp. z o.o. ul.Zakładowa 7 62-510 Konin
2018-01-03
Emisja wywiadów z prezydentem Konina na antenie TV Wielkopolska oraz na portalu www.wielkopolska.tv.
24000,00
BP.RU.10.2018
Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k. Al. Stanów Zjednoczonych 61A 02-028 Warszawa
2018-01-03
Audycje informacyjne z Konina na antenie RMF MAXXX
16236,00
BP.RU.11.2018
AGENCJA REKLAMOWA ESPERO Paweł Sikorski ul. Młodzieżowa 24 62-510 Konin
2018-01-03
Emisja materiałów dotyczących działań samorządu na łamach portalu konin24.info
11808,00
BP.RU.12.2018
Interaktywna Agencja Reklamowa Sweet Lemon Katarzyna Chlebowska ul. Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2018-01-03
Hosting strony www.konin.pl
7380,00
GM.RU.1.2018
SYSTHERM INFO SPÓŁKA Z O.O. Złotowska 27 60-189 Poznań
2018-01-03
subskrypcja oprogramowania GEO-INFO 6 na 2018 r.
36900,00
BP.RU.9.2018
EUROZET Sp. z o.o. ul. Żurawia 8 00-503 Warszawa
2018-01-03
Audycje informacyjne z Konina na antenie Melo Radia
16236,00
BP.RU.7.2018
FIRMA KONCEPT Olga Żaryn ul. Sosnowa 17/11 62-510 Konin
2018-01-03
Prowadzenie fanpage a miasta Konin na FB
13200,00
1/IN/2018
HELPDESK PLUS SPÓŁKA CYWILNA Poznańska 119 60-185 Poznań/Skórzewo
2018-01-02
Transmisja audio obrad Sesji Rady MIasta Konina
3960,00
4/IN/2018
WOLTERS KLUWER Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
2018-01-02
Umowa na portal prawniczy
16974,00
COP.RU.1.2018
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-01-02
"Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koninie
262,476.00
aneks nr 5
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-11-21
Aneks do umowy nr COP.RU.1.2018
aneks nr 5 do umowy nr 1.COP/2018-38801 z 02.01.2018 r.
354,140.80
aneks nr 4
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-11-09
Aneks do umowy nr COP.RU.1.2018
aneks nr 4 do umowy nr 1.COP/2018-38801 z 02.01.2018 r.
318,419.40
aneks nr 3
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-06-19
Aneks do umowy nr COP.RU.1.2018
aneks nr 3 do umowy nr 1.COP/2018-38801 z 02.01.2018 r.
319148,40
aneks nr 2
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2018-05-10
Aneks do umowy nr COP.RU.1.2018
aneks nr 2 do umowy nr 1.COP/2018-38801 z 02.01.2018 r.
286,060,80
GK..2.2018
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2018-01-02
Konserwację, demontaz i magazynowanie iluminacji świątecznych
38 528,40m
10/IN/2018
Print Non Stop Polska Zawieprzycka 8L 20-228 Lublin
2018-01-02
Umowa na serwis i ekploatacje drukarek w UM Konin
90200,00
KT.RU.1.2018
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2018-01-02
Powierzenie MBP w Koninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego
100000,00
5/IN/2018
POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO SIECIOWE Zygmunta Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań
2018-01-02
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 roku -umowa-PSCC
13579,20
6/IN/2018
INEA SPÓŁKA AKCYJNA Klaudyny Potockiej 25 60-211 Poznań
2018-01-02
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 roku -umowa-INEA
10332,00
1/GK/2018-39061
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-12-29
"Oczyszczanie Miasta Konina"
3776166,00
COP.RU.24.2017
Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA Kolorowa 6 20-802 Lublin
2017-12-27
"Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina"
9989,20
OR.RU.12.2017
Benefit Systems Spółka Akcyjna Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
2017-12-20
Umowa o świadczenie usług
45000,00
Aneks nr 1
Benefit Systems Spółka Akcyjna Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
2018-06-15
Aneks do umowy nr OR.RU.12.2017
Zmiany do umowy związane z wprowadzeniem RODO
45000,00
GN.RU.64.2017
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu Aleja Wolnosci 8 62-800 Kalisz
2017-12-20
Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina - Konin - Międzylesie.
400000,00
GN.RU.63.2017
Anonimizacja
2017-12-14
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1051,20
GK.RU.110.2017
PKS Konin
2017-12-12
Strony zawierają umowę dotyczącą: Prowadzenia jednego całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu Miasta Konina
11377,50
35/IN/2017
Point Sp z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A 02-366 Warszawa
2017-12-11
Umowa z Point - utrzyanie urządzeń UTM -2x Fortigate 500D
49938,40
OR.RU.11.2017
FRAPO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. Hurtowa 2 62-510 Konin
2017-12-07
Zakup bonów towarowych dla emerytów i rencistów UM i ZOUM.
19850,00
109/GK/2017 – 37467
MZGOK Sulańska 13 62-510 Konin
2017-12-07
Przedmiotem umowy jest: 1) zagospodarowanie przez Wykonawcę pochodzących z terenu miasta Konina zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz wszystkich odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. 2) prowadzenie i obsługa na rzecz Zamawiającego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej "PSZOK".
1010875,44
108/GK/2017-36764
Przedsiębiorstwo Usługowe HOLOX Spółka cywilna ul. Wilsona 9/1 43-300 Bielsko Biała
2017-12-06
Umowa na wycenę MZK Konin
3382,50
108.1/GK/2017-36764
Przedsiębiorstwem Usługowym HOLOX Spółka cywilna ul. Wilsona 9/1 43-300 Bielsko Biała
2017-12-13
Aneks do umowy nr 108/GK/2017-36764
Aneks do umowy na wycenę MZK w sprawie zmiany terminu realizacji
3382,50
131/DG/2017-36996
PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Świerkowa 37A Konin
2017-12-06
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową fontann przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina i na skwerse im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka
2706,00
129/DG/2017-36768
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2017-12-05
Umowa na wykonanie budowy fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka
94710,00
33/IN/2017
Doskomp Dubois 114/116 93-465 Łódź
2017-12-01
Licencja na używanie licencji Planowanie i Realizacji Budżetu
24600,00
WZ.RU.35.2017
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2A 60 844 Poznań
2017-11-30
Przekazanie przez Miasto Konin środków finansowych w kwocie 65.000,00 złotych łącznie (słownie: słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł), z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji
65. 000,00
KT.RU.57.2017
CKiS
2017-11-30
Jarmark świąteczny. Kolęda na wysokości_porozumienie
23000,00
OR.RU.10.2017
HURTOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA Poznańska 74 62-510 Konin
2017-11-29
Zakup paczek dla dzieci pracowników UM i ZOUM
9930,60
GN.RU.62.2017
Anonimizacja
2017-11-29
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
904,80
34/IN/2017
Advacom Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Informatyczne Zawady 33 61-001 Poznań
2017-11-28
Zakup wsparcia serwisowego do systemu Avamar
10696,26
106/GK/2017-34124
BIRKENORD Polska Sp. z o.o. Węglowa 1/3 Poznań 60-122
2017-11-28
Zakup i montaż wiat przystankowych
74907,00
49/OŚ/2017-35140
Anonimizacja
2017-11-24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
48/OŚ/2017-33728
Anonimizacja
2017-11-23
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
46/OŚ/2017-32229
Anonimizacja
2017-11-22
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
47/OŚ/2017-31442
Anonimizacja
2017-11-21
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
125/DG/2017-34680
Anonimizacja
2017-11-21
Nadzór nad pracami konserwatorskimi przy zieleni parkowej w Laskówcu
10455,00
ST.RU.7.2017
REGIONALNY KLUB KARATE KYOKUSHIN KONIN Królowej Jadwigi 59 62 502 Konin
2017-11-17
Zawody, turnieje i akademie Karate
7000,00
ST.RU.6.2017
KLUB BIEGACZA "AKTYWNI" KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2017-11-09
organizacja XXVI Biegu o Lampkę Górnicz
16000,00
44/OŚ/2017-33803
Anonimizacja
2017-11-08
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
45/OŚ/2017-33586
Anonimizacja
2017-11-08
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
GM.RU.22.2017
AZYMUT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH Tadeusz Matysiak Zakole 16/11 62-510 Konin
2017-11-08
Podział nieruchomości położonej na terenie m. Konina oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków - obręb Osada - numerami działek: 227/3 i 227/5
2340,00
43/OŚ/2017-33810
Anonimizacja
2017-11-07
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
WO.RU.55.2017
VULCAN sp z o.o. Wołowska 6 51-116 Wrocław
2017-11-07
Umowa na konfigurację aplikacji Dotacje oraz szkolenie dotowanych jednostek
3000,00
ST.RU.5.2017
FUNDACJA IMIENIA DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ POŁUDNIOWA 2A 62-510 Konin
2017-11-06
Wiśnik CUP
7000,00
103/GK/2017-33854
Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dolina 35 85-212 Bydgoszcz
2017-11-06
Działania informacyjno-promocyjne dla projektu pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"
108408,51
ST.RU.4.2017
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KWB KONIN Ślesińska 42 62 510 Konin
2017-10-27
XXIII Zimowe Regaty Barbórkowe
10000,00
102/GK/2017-31350
PREZYDENT MIASTA KONINA plac Wolności 1 62-500 Konin
2017-10-26
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
5940,90
ST.RU.3.2017
Fundacja Piotra Reissa Źródlana 19/1 60-642 Poznań
2017-10-26
Reiss Cup - turniej piłki nożnej
2000,00
WO.RU.54.2017
Anonimizacja
2017-10-25
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1420,00
WS.RU.61.2017
STOWARZYSZENIE KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Przyjaźni 1 62-510 Konin
2017-10-23
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
12985,00
42/OŚ/2017-31402
Anonimizacja
2017-10-19
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
COP.RU.23.2017
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ Południowa 2a 62-510 Konin
2017-10-18
Integracyjny Przegląd Twórczości MUZYCZNA POCZTÓWKA"
7610,00
aneks nr 1
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ Południowa 2a 62-510 Konin
2017-10-26
Aneks do umowy nr COP.RU.23.2017
aneks nr 1 do umowy nr 23.COP/2017-31337 z dn. 18.10.2017 r. "Integracyjny Przegląd Twórczości Muzyczna Pocztówka
7610,00
WO.RU.52.2017
Anonimizacja
2017-10-17
zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie, ul. Przemysłowa 7.
1300,00
WS.RU.60.2017
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społeczne" POMOC" Południowa 1 62-510 Konin
2017-10-17
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
15425,00
GM.RU.20.2017
AZYMUT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH Tadeusz Matysiak Zakole 16/11 62-510 Konin
2017-10-17
Wyznaczenie wraz ze stabilizacją punktów granicznych oraz okazanie znaków granicznych.
1740,00
GK.100.2017
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-10-16
"Przegląd, remont,montaż i konserwacja iluminacji świątecznych " 2017 rok
68388,00
WS.RU.58.2017
STOWARZYSZENIE KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Przyjaźni 1 62-510 Konin
2017-10-16
"Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne"
10800,00
WO.RU.53.2017
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Kościuszki 93 61-716 Poznań
2017-10-13
Program rządowy "Aktywna tablica"
150478,00
121/DG/2017-31167
Anonimizacja
2017-10-10
Budowa sali gimnastycznej sportowo-rehabilitacyjnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie
3655165,45
29/IN/2017
TELION SP ZOO Węglew Kolonia 166c 62-590 Golina
2017-10-10
Budowa przyłączy SP6 i BS1
29766,00
41/OŚ/2017-31183
Krakowskie Biuro Promocji Kultury oś. Niepodległości 5/168 31-861 Kraków
2017-10-10
umowa dot.usługi polegającej na wystawienia spektaklu "Baron Smog"
3000,00
120/DG/2017-30219
Anonimizacja
2017-10-09
Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy SOSW
42435,00
28/IN/2017
NetSecure Sp. z o.o. Kochanowskiego 45 lok. 6 01-627 Warszawa
2017-10-05
Dostawa urządzenia FortiAnalyzer 400E firmy Fortinet
42328,00
ST.RU.2.2017
Koniński Klub K-1 Dawid Drzewiecki 11 Listopada 33/10 62-510 Konin
2017-10-05
organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina
7000,00
99/GK/2017 – 30037
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-10-03
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
2300,00
26/IN/2017
TEROPLAN S.A. Klucznikowska 1 32-600 Oświęcim
2017-10-02
Dostarczenia dodatkowego stanowiska dla systemu Foris-Dokumenty
1599,00
40/OŚ/2017-29777
Anonimizacja
2017-10-02
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
ST.RU.1.2017
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2017-10-02
XXV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie
15000,00
102/DG/2017-29734
Anonimizacja
2017-10-02
Wykonanie koncepcji na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim
19680,00
DG.RU.102.1.2017
Anonimizacja
2017-10-31
Aneks do umowy nr 102/DG/2017-29734
Przedłużenie terminu realizacji koncepcji do 16.11.2017 r.
19680,00
84/DG/2017-29318
Anonimizacja
2017-09-29
umowa szkoleniowo-doradcza
-
85/DG/2017-29321
Anonimizacja
2017-09-29
umowa szkoleniowo-doradcza
-
96/GK/2017 – 29758
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
7800,00
89/GK/2017 - 29763
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
3400,00
89.1/GK/2017 - 36040
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 89/GK/2017 - 29763
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
3400,00
95/GK/2017 – 29779
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
3200,00
94/GK/2017 – 29815
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
4400,00
94.1/GK/2017-36046
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 94/GK/2017 - 29815
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
4400,00
93/GK/2017 – 29819
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
6400,00
92/GK/2017 – 29825
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
4600,00
91/GK/2017 – 30010
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
4600,00
90/GK/2017 – 30023
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-29
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego.
1000,00
80/DG/2017-27829
Anonimizacja
2017-09-25
Nadzór archeologiczny nad budową sali gimnastycznej przy SOSW
5000,00
WZ.RU.33.2017
Anonimizacja
2017-09-21
Umowa w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie
1100,00
WO.RU.50.2017
Anonimizacja
2017-09-20
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1070,00
WO.RU.51.2017
Anonimizacja
2017-09-20
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1500,00
GK.RU.80.2017
Zakład Betoniarsko Kamieniarski "Skorbet" Marek Skoraszewski ul. Staromorzysławska 8A 62 - 510 Konin
2017-09-14
budowa nagrobka dzieci martwo urodzonych
13284,00
83/GK/2017 - 27951
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-09-14
Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na oczyszczaniu Miasta Konina.
3777300,00
KT.RU.56.2017
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2017-09-14
Utworzenie kącika dla seniorów
11000,00
GN.RU.61.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO EKOLOGICZNE EKO MEL SPÓŁKA Z O.O. Solna 28A 62-500 Konin
2017-09-13
Naprawa rowów melioracyjnych w obrębach: Międzylesie, Morzysław w Koninie".
24649,40
84/GK/2017 - 28552
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-13
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
800,00
87/GK/2017 - 28583
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-13
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
1400,00
85/GK/2017 - 28593
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-13
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
1000,00
86/GK/2017 - 28609
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-09-13
Umowa udzielenia dotacji celowej na budowę przyłacza kanalizacyjnego
1600,00
86.1/GK/2017-36073
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 86/GK/2017 - 28609
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
1600,00
38/OŚ/2017-26960
Anonimizacja
2017-09-12
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000.00
39/OŚ/2017-27693
Anonimizacja
2017-09-11
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
WO.RU.49.2017
VULCAN sp z o.o. Wołowska 6 51-116 Wrocław
2017-09-08
Korzystanie z aplikacji Dotacje
8000,01
37/OŚ/2017-27680
Anonimizacja
2017-09-08
zmiana sytemu ogrzewania
5000,00
81/GK/2017 - 28031
Anonimizacja
2017-09-08
Udzielenie dotacji celowej w kwocie nie przekraczającej 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie: "Budowa przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej".
900,00
OR.RU.9.2017
BIURO PODRÓŻY RAJDTOUR Kolejowa 11 62-510 Konin
2017-09-07
Organizacja wycieczki na trasie:Kraków-Wieliczka
22762,00
76/DG/2017-27007
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KAZIMIERZ OLIWECKI Nowy Krzymów 33 62-513 Krzymów
2017-09-05
Umowa na wykonanie przebudowy wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
551058,50
60/GN/2017-26713
2017-09-04
rozbiórka budynków ul. Janowska w Koninie
39360,00
36/OŚ/2017-26704
Anonimizacja
2017-09-01
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
77/DG/2017-27084
INNOWATOR-PLUS Poznańska 74 62-510 Konin
2017-08-31
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
8610,00
1/DG/2017-
INNOWATOR-PLUS Poznańska 74 62-510 Konin
2017-10-16
Aneks do umowy nr 77/DG/2017-27084
Zmiana terminu przedmiotu umowy do 30.11.2017 r.
bz
WO.RU.47.2017
Anonimizacja
2017-08-30
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1600,00
WO.RU.46.2017
Anonimizacja
2017-08-30
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1700,00
74/DG/2017-26350
R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA Roman Pilch Siąszyce 67 62-570 Rychwał
2017-08-29
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie połączenia budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie z kamienicą "Dom Zemełki" na potrzeby osób niepełnosprawnych
20000,00
1
R PILCH Siąszyce 67 62-570 Rychwał
2017-09-29
Aneks do umowy nr 74/DG/2017-26350
Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy o projekt nowego systemu sygnalizacji pożaru i projekt budowlany; zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 29 348,00 PLN; wydłużenie terminu realizacji z 29.09.2017 do 31.10.2017
29348,00
SL.RU.3.2017
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE 3 Maja 21 62-500 Konin
2017-08-29
Umowy w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na dziłakach nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka.
1400000,00
Aneks nr 1/2018
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE 3 Maja 21 62-500 Konin
2018-02-07
Aneks do umowy nr SL.RU.3.2017
Aneks nr 1 do umowy nr 3/SL/2017-26361 z dnia 29.08.2017r.
2050000,00
79/GK/2017-26557
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-08-29
Przedmiotem Umowy jest świadczenie na terenie Miasta Konina usługi polegającej na: a) odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; b) odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne; c) transporcie odpadów, o których mowa w punktach a) i b) do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie; d) utrzymaniu i obsłudze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie.
10252539,36
GK.77.2017
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY AGROMAX Sosnowa 13 62-510 Konin Wola Podłężna
2017-08-23
"Wykonanie remontu chodnika na terenie Plac Lotnika w Koninie"
10455,00
78/GK/2017-26257
Anonimizacja
2017-08-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4000,00
33/OŚ/2017-24332
Anonimizacja
2017-08-22
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
WZ.RU.32.2017
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3 Maja 21 62-500 Konin
2017-08-21
Umowa na zakup i montaż wyciągu spalin w dwóch garażach w OSP Konin-Chorzeń.
29950,00
72/DG/2017-25401
Brian Tracy International Sp.z o.o Mickiewicza 9/U5 Warszawa
2017-08-21
przeprowadzenie wykładu
9840,00
73/DG/2017 - 25552
Ewa Siwicka Media Wiesiołkowa 21 61-680 Poznań
2017-08-21
prowadzenie III Forum Gospodarczego
3813,00
34/OŚ/2017-24325
Anonimizacja
2017-08-17
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
76/GK/2017-25151
zakład wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk akacjowa 3 86-005 Lipniki Białe Błota
2017-08-17
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Chopina
3700,00
35/OŚ/2017-25372
Anonimizacja
2017-08-17
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
31/OŚ/2017-24825
Anonimizacja
2017-08-10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
32/OŚ/2017-24945
Anonimizacja
2017-08-10
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
71/DG/2017-24971
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STASYSTYCZNEJ GUS JACHRANKA 81 Serock
2017-08-10
opracowanie statystyczne dot. trendów i kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego
8364,00
74/GK/2017-24471
EKOPACK SP. Z O.O.
2017-08-07
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
18700,00
74.1/GK/2017-36241
Anonimizacja
2017-11-30
Aneks do umowy nr 74/GK/2017-24471
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
18700,00
75/GK/2017 - 24473
Anonimizacja
2017-08-07
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4900,00
70/DG/2017-24086
Anonimizacja
2017-08-01
Wykonanie projektu budowlanego na wydzielony zakresu zagospdarowania parku w Laskówcu .
5000,00
GM.RU.19.2017
Geoanglo Lech Głowacki Piwoniowa 14 62-502 Konin
2017-07-31
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
30/OŚ/2017-23723
Anonimizacja
2017-07-28
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
67/GK/2017-23964
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
19200,00
68/GK/2017-23965
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
13800,00
70/GK/2017-23966
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2200,00
71/GK/2017-23967
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
8400,00
72/GK/2017-23968
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5800,00
73/GK/2017-23969
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1600,00
69/GK/2017-23970
Anonimizacja
2017-07-28
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
10200,00
29/OŚ/2017-23123
Anonimizacja
2017-07-24
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.55.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI"
2017-07-20
Rowerem Szlakami Wielkopolski
9700,00
GK.65.2017
OTHER-BUDOWNICTWO SP.Z O.O. Sokołów 2 62-570 Rychwał
2017-07-19
" Dokończenie budowy ścieżki nad jeziorem Zatorze"
164210,42
WS.RU.44.2017
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2017-07-14
Realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina
10000
WS.RU.45.2017
Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilatyczno-Konsultacyjna w Koninie Okólna 54 62-510 Konin
2017-07-14
Realizacja szkolnego programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli
7000
KT.RU.53.2017
Uczniowski Klub Sportowy Strzelec Wodna 1 62-500 Konin
2017-07-14
II Bieg Legionisty
3000,00
KT.RU.52.2017
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SMECZ
2017-07-14
Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach - II Liga Seniorów
15000,00
28/OŚ/2017-22240
Anonimizacja
2017-07-13
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
GN.RU.59.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO EKOLOGICZNE EKO MEL SPÓŁKA Z O.O. Solna 28A 62-500 Konin
2017-07-11
Awaryjna naprawa rowów przy ulicach : Rudzicka i Torowa w Koninie
13202,66
21/OŚ/2017-18176
Anonimizacja
2017-07-10
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
20/OŚ/2017-18224
Anonimizacja
2017-07-10
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
OŚ.RU.24.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 4 drzew
3588,45
OŚ.RU.25.2017
Anonimizacja
2017-07-10
likwidacja piezometrów na terenie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina
32595,00
58/GK/2017-21751
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1200,00
59/GK/21754
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
10200,00
60/GK/2017-21757
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
61/GK/2017-21758
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9800,00
61.1/GK/2017-36072
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 61/GK/2017-21758
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
9800,00
62/GK/2017-21760
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2400,00
63/GK/2017-21762
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5600,00
63.1/GK/2017-36074
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 63/GK/2017-21762
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
5600,00
64/GK/2017-21763
Anonimizacja
2017-07-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4400,00
26/OŚ/2017-21939
Anonimizacja
2017-07-10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
27/OŚ/2017-21945
Anonimizacja
2017-07-10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
GM.RU.15.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Scalenie i podział nieruchomości w obrębie Wilków
125952,00
WZ.RU.31.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Umowa na orzeglad punktów alarmowych na terenie miasta
1900,00
GM.RU.15.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Scalenie i podział nieruchomości w obrębie Wilków
125952,00
OŚ.RU.24.2017
Anonimizacja
2017-07-10
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 4 drzew
3588,45
WS.RU.43.2017
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2017-07-07
Realizacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna
20000
UW.RU.1.2017
BARTGRAFIC Bartosz Kosiba Składowa 10 62-081 Przeźmierowo
2017-07-05
dodatkowe urny wyborcze dla miasta Konina, dodatkowe opakowania kartonowe do urn oraz plomby do urn wyborczych
11999,32
23/IN/2017
VOLTIS
2017-07-03
Serwis klimatyzacji w serwerowniach UM Konin
2583,00
GM.RU.13.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE Poznańska 49 62-510 Konin
2017-07-03
Umowa na dostęp do rejestrów publicznych - EGiB oraz BDSOG
.
23/OŚ/2017-20348
Anonimizacja
2017-06-30
usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
GN.RU.58.2017
Anonimizacja
2017-06-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
672,00
GN.RU.57.2017
Anonimizacja
2017-06-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładawoa
905,28
53/GK/2017-20784
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6400,00
54/GK/2017-20785
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9700,00
55/GK/2017-20786
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4900,00
55.1/GK/2017-36043
Anonimizacja
2017-11-28
Aneks do umowy nr 55/GK/2017-20786
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana terminu rozliczenia dotacji
4900,00
56/GK/2017-20787
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5800,00
57/GK/2017-20788
Anonimizacja
2017-06-29
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2800,00
DG.RU.69.2017
Anonimizacja
2017-06-28
staże dla uczniów i studentów
2825,90
WS.RU.40.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-06-27
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
20250,00
WS.RU.39.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-06-27
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
39500,00
WS.RU.38.2017
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEHO HUFIEC KONIN Harcerska 4 62-510 Konin
2017-06-27
"Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych"
60000,00
WS.RU.37.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-06-27
"Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych"
60000,00
WS.RU.41.2017
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2017-06-27
"Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
20250
GM.RU.12.2017
Anonimizacja
2017-06-26
Świadczenie usług doradczych - Inżyniera Projektu, dla projektu pn. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"
94753,71
GN.RU.55.2017
Anonimizacja
2017-06-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2560,80
GN.RU.56.2017
Anonimizacja
2017-06-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1344,00
GN.RU.54.2017
Anonimizacja
2017-06-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
376,80
GM.RU.11.2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina - Benesza 1 62-500 Konin
2017-06-23
Umowa powierzenia przetwarzania danych - PINB
.
68/DG/2017-19828
Anonimizacja
2017-06-22
staże dla uczniów i studentów
900,00
GM.RU.10.2017
Sipa Mateusz Wybickiego 8 62-500 Konin
2017-06-22
Umowa o zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
KT.RU.51.2017
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA Dworcowa 2 62-510 Konin
2017-06-22
Wodna przygoda na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski
10300,00
60/DG/2017-19646
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
59/DG/2017-19654
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
2825,90
58/DG/2017-19731
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
61/DG/2017-19808
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
62/DG/2017-19811
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
63/DG/2017-19819
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
2825,90
64/DG/2017-19637
Anonimizacja
2017-06-20
staż dla uczniów i studentów
900,00
GN.RU.42.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
81568,00
GN.RU.43.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
984,00
GN.RU.35.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
GN.RU.36.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
936,00
GN.RU.37.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.38.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
8928,00
GN.RU.39.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5424,00
GN.RU.40.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
8016,00
GN.RU.41.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2659,20
GN.RU.44.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
264,00
GN.RU.45.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.46.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.47.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1728,00
GN.RU.48.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
4872,00
GN.RU.49.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.50.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
888,00
GN.RU.51.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5808,00
GN.RU.52.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.53.2017
Anonimizacja
2017-06-20
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1017,60
OŚ.RU.19.2017
Anonimizacja
2017-06-19
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
WZ.RU.29.2017
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE Przemysłowa 7 62-510 Konin
2017-06-13
Umowa przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
40000,00
WZ.RU.30.2017
HARMON MACIEJ ZAKRZEWSKI Poznańska 134A 62-510 Konin
2017-06-13
Umowa na zakup i montaż bramy garażowej w OSP Konin-Grójec.
8949,48
55/DG/2017-18109
Projekty Miejskie Andrzej Brzozowy Bartycka 18 00-716 Warszawa
2017-06-12
Umowa na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zaangażowanych w proces rewitalizacji
2000,00
KT.RU.50.2017
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW BARTŁOMIEJA Kościelna 1 62-500 Konin
2017-06-12
prace remontowo - budowlane instalacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. św. Bartłomieja
123000,00
KT.RU.50.1.2017
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW BARTŁOMIEJA Kościelna 1 62-500 Konin
2017-11-09
Aneks do umowy nr KT.RU.50.2017
Czas realizacji zadania ustala się od chwili zawarcia umowy do 30 listopada 2017 r.
123000,00
47/GK/2017-18177
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1500,00
48/GK/2017-18216
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5700,00
49/GK/2017-18218
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
50/GK/2017-18219
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
51/GK/2017-18220
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2200,00
52/GK/2017-18221
Anonimizacja
2017-06-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2500,00
GN.RU.25.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.18.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa
1440,00
GN.RU.19.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2376,00
GN.RU.20.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
11976,00
GN.RU.21.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2508,00
GN.RU.22.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5568,00
GN.RU.23.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
837,60
GN.RU.24.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
945,60
GN.RU.26.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5400,00
GN.RU.27.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
792,00
GN.RU.28.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2400,00
56/DG/2017-18114
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRODZKA" PLAC WOLNOŚCI 7 62-500 Konin
2017-06-12
Umowa na świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pracowników zaangażowanych w proces rewitalizacji
600,00
GN.RU.32.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2880,00
GN.RU.29.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1713,60
GN.RU.34.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.31.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1176,00
GN.RU.33.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2088,00
GN.RU.30.2017
Anonimizacja
2017-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
926,40
GM.RU.9.2017
ASGEO Perłowa 5 62-600 Koło
2017-06-07
Umowa o zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GK.46.2017
Zaklad Usługowo Handlowy SITLAS Andrzej Łubik Posada Kossaka 8 62-530 Kazimierz Biskupi
2017-06-06
"Zagospodarowanie skwerów zieleni przy ul.Błaszaka 4 w Koninie"
29 766,00 z
KT.RU.49.2017
Koniński Klub Golfowy
2017-05-31
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie
12000,00
4/BU/2017-16537
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
2017-05-30
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 13 350 000,00 zł
13350000,00
SL.RU.1.2017
MTBS SP ZOO 3 Maja 21 62-500 Konin
2017-05-29
Umowa wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zakup działki od PKS
4400000,00
Aneks nr 1/2018
MTBS SP ZOO 3 Maja 21 62-500 Konin
2018-02-07
Aneks do umowy nr SL.RU.1.2017
Aneks nr 1 do umowy nr 1/SL/2017-17065 z dn. 29.05.2017r.
4400000,00
GN.RU.17.2017
Anonimizacja
2017-05-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1587,12
GN.RU.16.2017
Anonimizacja
2017-05-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1080,00
GN.RU.15.2017
Anonimizacja
2017-05-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2208,00
GN.RU.14.2017
Anonimizacja
2017-05-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
DG.RU.53.2017
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA ZAKŁADOWA 11 62-510 Konin
2017-05-25
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
17000,00
54/DG/2017- 15648
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA ZAKŁADOWA 11 62-510 Konin
2017-05-25
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
0,00
WO.RU.45.2017
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Kościuszki 93 61-716 Poznań
2017-05-25
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2017r
168000,00
GM.RU.6.2017
Anonimizacja
2017-05-22
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina
126254,33
GM.RU.8.2017
Anonimizacja
2017-05-22
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina
314845,68
GM.RU.7.2017
Anonimizacja
2017-05-22
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina
261108,18
WS.RU.34.2017
Fundacja Aleją Zdrowia-od Juniora do Seniora Osiedle Legionów 12/1 62-510 Konin
2017-05-22
"Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu" (zadanie realizowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok).
20000
WS.RU.35.2017
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2017-05-22
Prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach Klubów Seniora
10000
WS.RU.36.2017
Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 3 Maja 1-3 K0Nin
2017-05-22
Prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach Klubów Seniora
4000
17/OŚ/2017-15122
Anonimizacja
2017-05-17
ususwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
18/OŚ/2017-15482
Anonimizacja
2017-05-16
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.48.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-05-16
II Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego
1500,00
KT.RU.47.2017
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2017-05-16
Międzyszkolny Maraton Sportowy Szkoła Bez Przemocy i Uzależnień
3000,00
38/GK/2017-15539
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
800,00
39/GK/2017-15541
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
40/GK/2017-15542
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5600,00
41/GK/2017-15543
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
42/GK/2017-15544
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2200,00
43/GK/2017-15546
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
21000,00
44/GK/2017-15547
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1000,00
45/GK/2017-15548
Anonimizacja
2017-05-12
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
800,00
WZ.RU.28.2017
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2A 60 844 Poznań
2017-05-11
Przekazanie przez Miasto Konin środków finansowych w kwocie 55.000,00 złotych łącznie (słownie: słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł), z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji
55. 000,00
WZ.RU.28.1.2017
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2A 60 844 Poznań
2017-06-29
Aneks do umowy nr WZ.RU.28.2017
Aneks w sprawie zmiany nazwy zadania i daty przekazania środków finasowych
55000,00
COP.RU.19.2017
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ Południowa 2a 62-510 Konin
2017-05-09
"KONIN- Miasto dostępne"
10000,00
COP.RU.16.2017
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2017-05-08
Umowa -"Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach"
10 000.00
aneks nr 2
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie
2017-12-08
Aneks do umowy nr COP.RU.16.2017
aneks nr 2 do umowy nr 16.COP/2017-12837 z 8 maja 2017 r.
10,000
COP.RU.18.2017
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2017-05-08
"Niepełnosprawny senior aktywny społecznie"
10000,00
COP.RU.17.2017
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto Powstańców Wielkopolskich 14 62-510 Konin
2017-05-08
"Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek"
10000,00
COP.RU.20.2017
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE Jana Kilińskiego 1 62-500 Konin
2017-05-08
"MODA DLA KAŻDEGO- edycja 10"
10000,00
COP.RU.21.2017
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA Harcerska 4 62-510 Konin
2017-05-08
"HARCERSKA PRZYGODA- edukacyjno- wychowawczy obóz dla osób niepełnosprawnych w Pobierowie"
5800,00
COP.RU.15.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-05-08
Umowa- "Integracyjny festyn rodzinny- w zdrowym stylu"
9,200.00
COP.RU.22.2017
STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI EDUKACJI PROMOCJI ZDROWIA I REHABILITACJI Pck 13 62-500 Konin
2017-05-08
"Integracyjne warsztaty z robotyki i programowania dla dzieci niepełnosprawnych i zajęcia wspierające ich rodziców"
9960,00
WZ.RU.27.2017
ARPAPOL SP.Z O.O Karmelkowa 29 52-437 Wrocław
2017-05-08
Umowa na dostawe łodzi ratunkowej wraz z osprzetem dla OSP Cukrownia Gosławice.
95275,80
52/DG/2017-13438
Anonimizacja
2017-05-05
Wykonanie dokumentacji na wyposażenie budynku urzędu przy pl. Wolnosci 1 w windę do transportu osób niepełnosprawnych
19557,00
15/OŚ/2017-13209
Anonimizacja
2017-05-04
usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
BP.RU.13.2017
PRZEGLĄD KONIŃSKI ul.Przemysłowa 9 62-510 Konin
2017-05-02
Wywiady z prezydentem Konina na portalu www.przegladkoninski.pl
3936,00
KT.RU.46.2017
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2017-05-02
Wniesienie wkładu do PWiK_budowa przyłącza
157724,00
GK.RU.35.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-04-28
Oczyszczanie miasta Konina - Rejon I
376099,20
GK.RU.36.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-04-28
Oczyszczanie misata Konina - Rejon II
447439,44
16/OŚ/2017-15122
Anonimizacja
2017-04-27
usuwanie wyrobów zawiertających azbest
2000,00
GN.RU.12.2017
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-04-25
umowa kupna- sprzedaży nakładów
896155,25
28/GK/2017-8616
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt - OTOZ ANIMALS oddział w Koninie Karłowicza 2/16 62-510 Konin
2017-04-20
Umowa na realizację zadania pn.: ,,Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami" w ramach Konińskeigo Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
50000,00
GK.34.2017
agromax zakład usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2017-04-13
"Budowa 4 szt ogrodzen placów zabaw na terenie m. Konina"
79999,20
WZ.RU.26.2017
Sprzęt-Poż Jagiełły 17E 45-920 Opole
2017-04-12
Umowa na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu miasta Konina.
36176,00
14/OŚ/2017-12090
Anonimizacja
2017-04-12
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
2000,00
KT.RU.44.2017
COPACABANA KONIN Stefanii Esse 19 62-504 Konin
2017-04-10
XV Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu
10500,00
GK.32.2017
EURO-INVEST Wojsdka Polskiego 37 62-500 Konin
2017-04-07
Wykonanie schodów wraz z ciągiem dla niepełnosprawnych z ul.Młodzieżowej do ul.Jana Pawla II - osiedle Glinka.
66844,71
33/GK/2017-11276
Anonimizacja
2017-04-07
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2600,00
GK.31.2017
EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski Kolno 35 62-590 Golina
2017-04-06
Utrzymanie, pielęgnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina - REJON II
444409,02
KT.RU.43.2017
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE Jana Kilińskiego 1 62-500 Konin
2017-04-05
"Piknik rodzinny - bądź aktywny"
3000,00
11/DG/2017-10102
Anonimizacja
2017-04-04
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: - Ścieżkę pieszą z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO) - Nadwarciańską strefę edukacji przyrodniczej (KBO)
12000,00
COP.RU.14.2017
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE Różyckiego 3 62-510 Konin
2017-04-04
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
70483,23
10/DG/2017-4694
PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Świerkowa 37A Konin
2017-04-03
Umowa na wykonanie domumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji stawu i odbudowy fontanny przy wejściu do Parku Miejskiego im F. Chopina oraz budowy fontanny na skwerze im. Harcmistrza Stachowiaka
21402,00
30/GK/2017-10337
Anonimizacja
2017-04-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6500,00
20/IN/2017
HAWE ul. Franciszka Nullo 2 00-486 Warszawa 00-486 Warszawa
2017-04-01
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.04.2017 do 31.12.2017 roku -umowa-HAVE
14391,00
KT.RU.42.2017
Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie Skatekon 3 Maja 1 i 3 62-500 Konin
2017-03-31
Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina
7500,00
KT.RU.41.2017
Koniński Klub Kajakowy i Sportów Wodnych Zofii Urbanowskiej 12 62-500 Konin
2017-03-31
Kajakarstwo i sporty wodne
3000,00
13/OŚ/2017-10054
Anonimizacja
2017-03-31
Zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.39.2017
KLUB BIEGACZA "AKTYWNI" KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2017-03-30
organizacja VII Pikniku z okazji Dnia Flagi oraz uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom
4000,00
KT.RU.40.2017
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA WIELKOPOLSKIE ODDZIAŁ REGIONALNY KONIN 3 Maja 26 skryt.poczt. 62-510 Konin
2017-03-30
10000,00
WO.RU.43.2017
Anonimizacja
2017-03-30
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2200,00
COP.RU.13.2017
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2017-03-30
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
132159,50
ANEKS NR 3
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2017-08-08
Aneks do umowy nr COP.RU.13.2017
ANEKS NR 3 do umowy NR 13.COP/2017-10024 z dnia 30 marca 2017 r.
131959,26
ANEKS NR 2
fUNDACJA MIELNICA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Zagórowska 3 a 62-500 Konin
2017-07-04
Aneks do umowy nr COP.RU.13.2017
ANEKS NR 2 do umowy NR 13.COP/2017-10024 z dnia 30 marca 2017 r.
132159,50
ANEKS NR 1
FUNDACJA MIELNICA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Zagórowska 3a 62-504 Konin
2017-06-14
Aneks do umowy nr COP.RU.13.2017
ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 13.COP/2017-10024 z dnia 30 marca 2017 r.
130958,06
COP.RU.12.2017
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2017-03-30
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
41664,00
COP.RU.11.2017
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2017-03-30
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
69684,10
GK..21.2017
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2017-03-29
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Kona Rejon I 2017/18 r.