Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Rejestr umów zawartych przez Urząd Miejski w Koninie w roku 2019

Numer umowy Nazwa kontrahenta Data zawarcia umowy Przedmiot umowy Wartość umowy brutto [PLN] Data zamieszczenia informacji w rejestrze umów
101/GK/219-51099
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie Gajowa 7a 62-510 Konin
2019-12-27
Umowa na prowadzenie schroniska dla bezomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a
1530000,00
5/BU/2019-50626
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
2019-12-27
Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
15450000
KS.RU.2.2019
DOSKOMP SP. Z O.O OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łodź
2019-12-20
Umowa wdrożeniowa modułu fakturowanie dla podległych jednostek organizacyjnych Miasta Konin
5166,00
KT.RU.46.2019
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2019-12-20
Porozumienie w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego w 2020 roku
100000,00
GM.RU.37.2019
ROLSKI PIOTR BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
2019-12-20
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
UMOWA NR 16 / UA /2019 – 48223
Instytut Rozwoju Miast i Regionów ul. Targowa 45 03-728 Warszawa NIP 6772201345 REGON 356582934 reprezentowany przez Wojciecha Jarczewskiego - Dyrektora
2019-12-11
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
18450,00
UMOWA NR 17/UA/2019 – 48320
Instytut Rozwoju Miast i Regionów ul. Targowa 45 03-728 Warszawa NIP 6772201345 REGON 356582934 reprezentowany przez Wojciecha Jarczewskiego - Dyrektora
2019-12-11
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Umowa bezwydatkowa
65/OŚ/2019 - 47761
WOLBACH JAN Wolbach Barbara
2019-12-06
Umowa dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
64/OŚ/2019 - 48253
Steczyński Maciej Stokrotkowa 31 62-510 Konin
2019-12-06
Umowa dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
1
Steczyński Maciej Stokrotkowa 31 62-510 Konin
2019-12-13
Aneks do umowy nr 64/OŚ/2019 - 48253
zmiana terminu realizacji prac
2000,00
OR.RU.15.2019
FRAPO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. Hurtowa 2 62-510 Konin
2019-12-06
Dostarczenie bonów towarowych dla emerytów i rencistów UM i ZOUM.
23150,00
GN.RU.66.2019
GEOWIK WIKTOR KASPRZYK Armii Krajowej 17 62-500 Konin
2019-12-06
Umowa do powołania rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym
9348,00
6/IN/2020
POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO SIECIOWE Zygmunta Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań
2019-12-06
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku -umowa-PCSS
10922,40
GN.RU.62.2019
Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu Aleja Wolnosci 8 62-800 Kalisz
2019-12-05
Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych - 2020 r.
390000,00
27/IN/2019
Point Sp z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A 02-366 Warszawa
2019-12-04
Umowa - utrzymanie urządzeń UTM FortiGate-500D
59040,00
GN.RU.65.2019
ARIS Izabela Szczecińska Izabelin 60 62-510 Konin
2019-12-04
Umowa do powołania rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym
8118,00
26/IN/2019
Anonimizacja
2019-12-02
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemów informatycznych
23001,00
GK.99.2019
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-12-02
Powierzenia parki Miejskie, las komunalny, Bulwar Nadwarcianski i mini zoo na rok 2010 i 2021.
1666154,55
GN.RU.64.2019
BIURO NIERUCHOMOŚCI CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74/116 62-510 Konin
2019-12-02
Umowa do powołania rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym
6765,00
OR.RU.14.2019
HURTOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA Poznańska 74 62-510 Konin
2019-11-29
Sprzedaż i dostarczenie paczek świątecznych dla dzieci pracowników UM i ZOUM.
11111,00
63/ÓŚ/2019-46416
Centrum Dendrologiczne Pawłowice ul. Topolowa 39 05-555 Tarczyn
2019-11-27
wykonanie opinii dendrologicznej
2214,00
GK.97.2019
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2019-11-08
"Przegląd, remont, montaz i konserwacja iluminacji świątecznych" 2019r.
:75 813,42
104/DG/2019-44068
Anonimizacja
2019-11-08
umowa na udzielenie wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji "Starówka"
1590,00
GN.RU.60.2019
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2019-11-08
Demontaż,magazynowanie ,konserwacj i montaż ogródków letnich.
9500,00
62/OŚ/2019-42847
ŚWIĄTEK JAROSŁAW
2019-11-06
dotacja celowa na wymianę systemu grzewczego A
5000,00
102/DG/2019-43349
IMMOQEE Sp. z o.o. Karola Chodkiewicza 3/U10 02-593 Warszawa
2019-11-05
umowa na realizację indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw z obszaru rewitalizacji Starówka
7950,00
WS.RU.50.2019
Piguła Anita ul. Poznańska 208 62-510 Konin
2019-11-04
porozumienie
10400,00
59/OŚ/2019 - 40868
Gasiorowski Waldemar
2019-10-30
umowa na dotację celową do wymiany systemu grzewczego
5000,00
ST.RU.46.2019
Koniński KLub Futsalu
2019-10-30
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie (pięcioosobowej halowej piłki nożnej - Futsal). Popularyzacja dyscypliny.
15000,00
COP.RU.33.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI"
2019-10-30
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni
7000,00
KT.RU.45.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-10-28
XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup" Konin 2019
5000,00
WO.RU.76.2019
Anonimizacja
2019-10-25
zwrot kosztów przejazdu ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
1000,00
COP.RU.30.2019
Stowarzyszenie Aktywne Zatorze
2019-10-25
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z kategorii- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznośći lokalnych
7869,00
61/OŚ/2019 - 39082
KOSTIUKOW ANDRZEJ
2019-10-24
dotacja celowa na wymianę systemu grzewczego
5000,00
1/OI/2019-40566
Sense Consulting Świętego Michała 43 61-119 Poznań
2019-10-23
usługa doradcza polegająca na przygotowaniu zgodnie z dokumentacją konkursową studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. "Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii", w celu złożenia go w naborze nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19, ogłoszonym w ramach Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, WRPO 2014+.
31365,00
COP.RU.31.2019
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER
2019-10-23
Prowadzenie Generatora eNGO
4495,65
95/GK/2019-40993
Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa ul. Armii Poznań 93 a 62-030 Luboń
2019-10-22
Opracowanie koncepcji rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a
7995,00
COP.RU.29.2019
STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY KONIN
2019-10-22
realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Bezpieczny Konin z kategorii Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spoleczności lokalnych
10000,00
WO.RU.75.2019
Anonimizacja
2019-10-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
460,00
25/IN/2019
NetSecure Sp.z o.o. ul. Słowackiego 16/18 01-627 Warszawa
2019-10-16
Odnowienie usługi Fortinet FortiCare 8x5 utrzymania pełnej funkcjonalności sprzętowej urządzenia FortiAnalyzer 400E
7749,00
58/OŚ/2019 - 37511
Papiewska-Szpak Maria Reymonta 14 62-500 Konin
2019-10-14
umowa na dotację celową do wymiany systemu grzewczego
5000,00
57/OŚ/2019 - 38982
ECOVIDI Piotr Stańczuk Łukasiewicza 1 31-429 Kraków
2019-10-10
dotyczy przygotowania raportu z realizacji PGN dla miasta Konina na lata 2014-2020
3690,00
WO.RU.74.2019
Anonimizacja
2019-10-09
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1000,00
GN.RU.58.2019
BRYL ANTONI
2019-10-08
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.59.2019
PĘDZIWIATR J. M.
2019-10-08
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
189,37
GN.RU.57.2019
Kubicki Piotr
2019-10-08
odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
56/OŚ/2019-38028
Rosłon-Szeryńska Edyta
2019-10-07
wykonanie opinii denrologicznej dwóch dębów na terenie Parku im. F. Chopina
1476,00
COP.RU.28.2019
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
2019-10-04
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z kategorii Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pt. Dostępność gabinetów ginekologicznych
6000,00
aneks nr 1
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
2019-11-15
Aneks do umowy nr COP.RU.28.2019
aneks do umowy nr 28.COP/2019-37481 z 04.10.2019 r. - nie zmieniający kosztorysu realizacji zadania publicznego.
6000,00
BR.RU.194.2019
BERNAT BARTOSZ
2019-10-04
obsługa techniczna wyborów 13.10.2019
1200
BR.RU.193.2019
KRZYŻOSTANIAK EMIL
2019-10-04
obsługa techniczna wyborów 13.10.2019
1200
BR.RU.195.2019
DĘBOWSKI LECH
2019-10-04
obsługa techniczna wyborów 13.10.2019
1000
1
DĘBOWSKI LECH
2019-10-11
Aneks do umowy nr BR.RU.195.2019
usługa transportu - zmiana ilości godzin
1200
BR.RU.196.2019
PROTASIEWICZ URSZULA
2019-10-04
obsługa techniczna wyborów 13.10.2019
400
55/OŚ/2019 - 34686
STRÓŻCZYK JADWIGA
2019-10-03
dotacja celowa na wymianę systemu grzewczego
5000,00
BR.RU.150.2019
HEPNER MAGDALENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.151.2019
DUBONOSOW PIOTR
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.152.2019
WITEK GRAŻYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.153.2019
POTRZEBOWSKI MARIAN
2019-10-02
przygotowanie lokali wyborczych - 13.10.2019
500
BR.RU.154.2019
SZATKOWSKI PIOTR
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.155.2019
STRZELCZYŃSKA DOROTA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.156.2019
DREWNIKOWSKA IWONA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.157.2019
KAŁUŻNA SABINA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.158.2019
PAKUŁA KAMILA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.159.2019
KACZYŃSKA MONIKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.160.2019
PRZYBYLAK ADAM
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.161.2019
OSAJDA BEATA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.162.2019
UBYCH RENATA
2019-10-02
przygotowanie lokali wyborczych - 13.10.2019
500
BR.RU.163.2019
KLEJNA JUSTYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.164.2019
BLIM MONIKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.165.2019
WOLNIAK MIESZKO
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.166.2019
ŁAPUT KRZYSZTOFA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.167.2019
ANTAS MAŁGORZATA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.168.2019
WOŹNIAK MARTYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.169.2019
ZIMNA JUSTYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.170.2019
MAZURKIEWICZ AGNIESZKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego -13.10.2019
350
BR.RU.171.2019
JASIAK IRENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.172.2019
KAMIŃSKA JUSTYNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.173.2019
NOWAKOWSKA EWELINA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.174.2019
KAPERA MAŁGORZATA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.175.2019
JAKUBOWSKA ANNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.176.2019
ANDRZEJCZYK MARIA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.177.2019
ZARĘBSKA ANETA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.178.2019
ANDRZEJEWSKA DARIA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.179.2019
MIJALSKA-GUSKO MONIKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.180.2019
WOJDAK HANNA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.181.2019
KASPEROWICZ RENATA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.182.2019
GRZYBOWSKA MARIA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.183.2019
JADCZAK URSZULA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.184.2019
OLEJNICZAK GRZEGORZ
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.185.2019
BUBACZ MILENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.186.2019
KUBIAK AGNIESZKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.187.2019
PACHCIARZ ELŻBIETA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.188.2019
NOWAK DOROTA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.189.2019
JUSZCZAK MICHAŁ
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.190.2019
WOŹNIAK MARLENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.191.2019
KLUGA MAGDALENA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
BR.RU.192.2019
GUTKOWSKA MONIKA
2019-10-02
przygotowanie lokalu wyborczego - 13.10.2019
350
54/OŚ/2019 - 27767
CHORZEWSKI JAN
2019-10-01
umowa na dotację celową wymiany systemu grzewczego
5000
BR.RU.102.2019
ROGOWSKI MIROSŁAW
2019-10-01
informatyk OKW 1 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.103.2019
DUBONOSOW PIOTR
2019-10-01
informatyk OKW 2 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.104.2019
ROGAWSKA ALICJA
2019-10-01
informatyk OKW 3 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.105.2019
WANJAS MARTA
2019-10-01
informatyk OKW 4 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.106.2019
GAWLIK AGNIESZKA
2019-10-01
informatyk OKW 5 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.107.2019
KANTANISTA ARKADIUSZ
2019-10-01
informatyk OKW 6 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.108.2019
BOROWCZYK KRZYSZTOF
2019-10-01
informatyk OKW 7 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.109.2019
KRASZEWSKA ALINA
2019-10-01
informatyk OKW 8 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.110.2019
SZCZEPANIAK EMILIA
2019-10-01
informatyk OKW 9 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.111.2019
GOŹDZIK ROBERT
2019-10-01
informatyk OKW 10 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.112.2019
PAWŁOWSKA ELŻBIETA
2019-10-01
informatyk OKW 11 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.113.2019
KRYSIAK ADAM
2019-10-01
informatyk OKW 12 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.114.2019
LUSARSKA MARIOLA
2019-10-01
informatyk OKW 13 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.115.2019
KAMIŃSKI ADAM
2019-10-01
informatyk OKW 14 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.116.2019
KLEJNA JUSTYNA
2019-10-01
informatyk OKW 15 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.117.2019
POLOWCZYK KATARZYNA
2019-10-01
informatyk OKW 16 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.118.2019
WALCZAK JAKUB
2019-10-01
informatyk OKW 17 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.119.2019
KARPIŃSKA ŻANETA
2019-10-01
informatyk OKW 18 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.120.2019
KIERZEK MACIEJ
2019-10-01
informatyk OKW 19 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.121.2019
BODZIANOWSKI ŁUKASZ
2019-10-01
informatyk OKW 20 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.122.2019
POTURAŁA STANISŁAW
2019-10-01
informatyk OKW 21 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.123.2019
KOŚCIELSKA JOLANTA
2019-10-01
informatyk OKW 22 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.124.2019
SZMYT GRZEGORZ
2019-10-01
informatyk OKW 23 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.125.2019
MAZGAJCZYK ADAM
2019-10-01
informatyk OKW 24 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.126.2019
ZAWADZIŃSKI ROBERT
2019-10-01
informatyk OKW 25 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.127.2019
MIEDZIŃSKI KAROL
2019-10-01
informatyk OKW 26 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.128.2019
ZALEWSKI ROBERT
2019-10-01
informatyk OKW 27 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.129.2019
KAPERA MAŁGORZATA
2019-10-01
informatyk OKW 28 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.130.2019
ZALEWSKA ANNA
2019-10-01
informatyk OKW 29 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.131.2019
CZAPSKI KRZYSZTOF
2019-10-01
informatyk OKW 30 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.132.2019
PIECHALAK TOMASZ
2019-10-01
informatyk OKW 31 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.133.2019
OLEJNICZAK SŁAWOMIR
2019-10-01
informatyk OKW 32 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.134.2019
MIJALSKA-GUSKO MONIKA
2019-10-01
informatyk OKW 33 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.135.2019
WOJDAK ADRIAN
2019-10-01
informatyk OKW 34 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.136.2019
KASPEROWICZ ANDRZEJ
2019-10-01
informatyk OKW 35 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.137.2019
JEŻYK MIROSŁAW
2019-10-01
informatyk OKW 36 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.138.2019
ŁUKOMSKI MICHAŁ
2019-10-01
informatyk OKW 37 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.139.2019
KACZMAREK PRZEMYSŁAW
2019-10-01
informatyk OKW 38 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.140.2019
KRZOS OLGA
2019-10-01
informatyk OKW 39 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.141.2019
KUBIAK AGNIESZKA
2019-10-01
informatyk OKW 40 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.142.2019
PACHCIARZ ELŻBIETA
2019-10-01
informatyk OKW 41- wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.143.2019
WASILEWSKI JACEK
2019-10-01
informatyk OKW 44 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.144.2019
ŻACZEK MARIUSZ
2019-10-01
informatyk OKW 43 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.145.2019
ŁUKASIEWICZ KLAUDIUSZ
2019-10-01
informatyk OKW 44 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.146.2019
ADAMCZAK TOMASZ
2019-10-01
informatyk OKW 45 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.147.2019
GÓRSKI DAWID
2019-10-01
informatyk OKW 46 - wybory 13.10.2019 r.
350
BR.RU.148.2019
KOWALCZYK KATARZYNA
2019-10-01
informatyk OKW 47 - wybory 13.10.2019 r.
350
99/DG/2019-36176
RAD TRACKS Sp. z o.o. 14-200 Iława ul. Jagiellończyka 16/210
2019-09-27
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)"
10000,00
WS.RU.44.2019
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Przyjaźni 1 62-510 Konin
2019-09-26
Badania dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży - umowa została anulowana w dniu 01.10.2019r.
16000,00
WO.RU.73.2019
Anonimizacja
2019-09-26
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1000,00
WS.RU.43.2019
Edukacja Rozwój Praca Konińska 18 62-540 Kleczew
2019-09-25
Razem w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
9900,00
COP.RU.26.2019
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie
2019-09-25
realizacja zadania publicznego pt. Poprawa komfortu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
4125,00
COP.RU.27.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2019-09-25
realizacja zadania publicznego pt. "Organizacja Gali Jubileuszowej z okazji 100 lecia TPD"
10000,00
52/OŚ/2019-355512019
SYLWESTRZAK JOANNA
2019-09-24
dotacja celowa na wymianę systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.44.2019
Roth Linus
2019-09-24
Muzyczne Przestrzenie 2019
5360
KT.RU.42.2019
Ogrodowska Karolina
2019-09-24
"Muzyczne Przestrzenie 2019
13640
KT.RU.43.2019
Pastuszka Martyna
2019-09-24
Muzyczne Przestrzenie 2019
11000
51/OŚ/2019 - 34436
BURSZTYN GRAŻYNA
2019-09-23
umowa na dotację celową Grażyna Bursztyn
5000,00
98/DG/2019-35024
AX-BUD Inwestycje Sp. z o.o. 62-561 Ślesin ul. Powstańców Wielkopolskich 17
2019-09-20
Wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych przy wejściu do Filii "Siódemka" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, w celu zapewnienia dostępu osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych, w zakresie części I - przebudowy wejścia, budowy podjazdu i miejsca postojowego.
71310,00
1
AX-BUD Inwestycje Sp. z o.o. Powstańców Wielkopolskich 17 62-561 Ślesin
2019-12-09
Aneks do umowy nr 98/DG/2019-35024
Zmiana terminu umownego z 9.12. na 20.12.2019 r.
71310,00
COP.RU.25.2019
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM"
2019-09-20
realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5,010
KT.RU.41.2019
Pikała Rafał
2019-09-19
koncert_Niestraszne arie w pałacu
5000,00
WO.RU.72.2019
Anonimizacja
2019-09-19
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1460,00
BR.RU.96.2019
Katarzyna Bąkowska
2019-09-19
nadzór nad obsługą księgową wyborów 13.10.2019 r.
1000
BR.RU.100.2019
Dorota Janiak
2019-09-19
obsługa ksiegowa wyborów 13.10.2019 r.
700
BR.RU.97.2019
Anna Nowińska
2019-09-19
obsługa księgowa wyborów 13.10.2019 r.
700
BR.RU.98.2019
Eliza Bartczak
2019-09-19
obsługa księgowa wyborów 13.10.2019 r.
700
BR.RU.99.2019
Magdalena Cybulska
2019-09-19
obsługa księgowa wyborów 13.10.2019 r.
700
BR.RU.101.2019
Justyna Małecka
2019-09-19
obsługa księgowa wyborów 13.10.2019 r.
500
WZ.RU.33.2019
Anonimizacja
2019-09-17
Przegląd punktów alarmowych na terenie miasta Konina
1900
GM.RU.29.2019
Karykowski Geodezja Marcin Karykowski
2019-09-17
Zzgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
BR.RU.94.2019
Maksymilian Sypniewski
2019-09-17
aktualizacja danych strona internetowa miasta - wybory 13.10.2019 r.
400
BR.RU.95.2019
Katarzyna Łubik
2019-09-17
aktualizacja danych w BIP - wybory 13.10.2019 r.
400
GM.RU.28.2019
GLOB NIERUCHOMOŚCI Daniel Adamczyk
2019-09-16
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
BR.RU.82.2019
Magdalena Michnicka
2019-09-12
obsługa administracyjna wyborów - 13.10.2019 r.
2300
BR.RU.83.2019
Monika Trzcielińska
2019-09-12
obsługa adinistracyjna wyborów
2300
BR.RU.84.2019
Magdalena Kamińska
2019-09-12
obsługa administracyjna wyborów
2000
BR.RU.85.2019
Justyna Koszal
2019-09-12
obsługa administracyjna wyborów
2000
BR.RU.86.2019
Marcin Łasowski
2019-09-12
koordynator gminny informatycznej obsługi wyborów - 13.10.2019 r.
700
BR.RU.87.2019
Edyta Wojnarowska
2019-09-12
z-ca kierownika Miejskiego Zespołu Informatycznego w Koninie
700
BR.RU.88.2019
Czesław Botor
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - 13.10.2019 r.
2236,50
BR.RU.89.2019
Maciej Błaszczyk
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - 13.10.2019 r.
2236,50
BR.RU.90.2019
Julita Łukomska
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - wybory 13.10.2019 r.
2928,75
1
ŁUKOMSKA JULITA
2019-10-11
Aneks do umowy nr BR.RU.90.2019
zmiana ilości godzin
2928,75
BR.RU.91.2019
Małgorzata Mikołajewska
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - wybory 13.10.2019 r.
2236,50
1
MIKOŁAJEWSKA MAŁGORZATA
2019-10-11
Aneks do umowy nr BR.RU.91.2019
zmiana ilości godzin - sporządzenie spisu wyborców
2928,75
BR.RU.92.2019
Marzena Dobrychłop
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - wybory 13.10.2019 r.
2928,75
BR.RU.93.2019
Katarzyna Torzewska
2019-09-12
sporządzenie spisu wyborców - wybory 13.10.2019 r.
159,75
96/DG/2019-33167
LM LOKALNE MEDIA SPÓŁKA Z O.O. plac Wolności 2 62-500 Konin
2019-09-09
Umowa na spopularyzowanie usług gastronomicznych na obszarze rewitalizacji "Starówka" w zakresie przedsięwzięcia pn. "Smacznie na Starówce"
20000,00
WO.RU.71.2019
Anonimizacja
2019-09-09
zwrot kosztów przejzdu uczennicy niepełnisprawnej do szkoły
950,00
WO.RU.70.2019
Anonimizacja
2019-09-05
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnisprawnej do szkoły
420,00
WO.RU.69.2019
Anonimizacja
2019-09-04
zwrot kosztów przejazdu ucznennicy niepełnosprawnej do szkoły
1000,00
GN.RU.56.2019
CIEPLIŃSKI JACEK
2019-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2560,80
WZ.RU.35.2019
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN-MORZYSŁAW . 62-510 Konin al. Jana Pawła II 17
2019-09-04
Umowa darowizny.
350,00
48/OŚ/2019 - 32026
ANNSTAL SPÓŁKA Z O.O. KONIN
2019-09-02
dotacja celowa na wymianę systemu
5000,00
47/OŚ/2019 - 32029
RUSIN JAN
2019-09-02
dotacja celowa do wymiany systemu grzewczego
5000,00
49/OŚ/2019 - 32135
GRABOWSKA IWONA
2019-09-02
celowa dotacja systemu grzewczego
5000;00
WO.RU.68.2019
Anonimizacja
2019-08-30
zwrot kosztów dojazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
420,00
87/GK/2019-31844
Anonimizacja
2019-08-28
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania pn.: ,,Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a
3936,00
45/OŚ/2019-31427
Tomaszewski Błażej
2019-08-26
celowa dotacja na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
46/OŚ/2019-31541
LASKOWSKA MARIA LASKOWSKI JAN
2019-08-26
dotacja celowa do wymiany systemu grzewczego
5000,00 ZŁ
GN.RU.55.2019
Olejnik Piotr
2019-08-26
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
904,80
OR.RU.9.2019
Biuro Podróży EUROKON TRAVEL Al.1 Maja 13 62-510 Konin
2019-08-23
Organizacja wycieczki w Bieszczady.
37050,00
WO.RU.67.2019
Anonimizacja
2019-08-23
zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1000,00
WO.RU.65.2019
Anonimizacja
2019-08-22
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
70,00
WO.RU.66.2019
Anonimizacja
2019-08-22
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
70,00
OŚ/44/2019 - 31231
Pawlak Arkadiusz
2019-08-22
dotacja celowa na wymianę systemu grzewczego Arkadiusz Pawlak
5000,00
93/DG/2019-31265
Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa ul. Armii Poznań 93a 62-030 Luboń
2019-08-22
wykonanie materiału informacyjnego z wizualizacją dla projektu przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej
9840,00
42/OŚ/2019-31288
Śmigielska Zofia
2019-08-21
dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
GN.RU.54.2019
Przedsiębiorstwo Melioracyjno Ekologiczne EKO-MEL Solna 28A 62-500 Konin
2019-08-13
Odwodnienie gruntów przy ul. Objazdowej w Koninie
24648,59
ST.RU.45.2019
Stowarzyszenie "Pojutrze"
2019-08-12
Stworzenie i promocja ścieżki geocashingowej POZNAJCIE KONIN
3500,00
GM.RU.26.2019
AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI MAGISTER INŻYNIERII ZBIGNIEW BRYŁKA
2019-08-12
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
39/OŚ/2019-16810
Anonimizacja
2019-08-09
zmiana systemu
5000
41/OŚ/2019 - 28895
Anonimizacja
2019-08-09
usuwanie wyrobów azbeztowych
2000,00
40/OŚ/2019-29039
Anonimizacja
2019-08-09
zmiana systemu ogrzewania
5000
23/IN/2019
3pro Sp. z o.o. ul. Marcina Flisa 4 02-247 Warszawa
2019-08-09
Umowa na zakup upgrade systemu Veeam do wersji Veeam Backup & Replication Enterprise
80005,35
36/OŚ/2019-27686
PHU EXIM Katarzyna Grzelka
2019-08-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
37/OŚ/2019-27767
OLEK DOROTA
2019-08-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
38/OŚ/2019-27802
RYBARCZYK MARIAN RYBARCZYK GRAŻYNA
2019-08-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
90/DG/2019-26610
DAMART Damian Smelczyński Grabowska 30B 62-570 Rychwał
2019-07-26
Umowa na wykonanie siłowni zennętrznej dla III Osiedla ( ZS im. M. Kopernika)
82586,98
91/DG/2019-26614
DAMART Damian Smelczyński Grabowska 30B 62-570 Rychwał
2019-07-26
Umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na V Osiedlu (ZSBiKZ )
79592,00
85/GK/2019-27008
PPHU CEZBET Franikowski Cezary Władysława Reymonta 22 Posada 62-530 Kazimierz Biskupi
2019-07-25
,Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a - etap II
39899,97
ST.RU.44.2019
KLUB BIEGACZA AKTYWNI KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2019-07-25
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
11000,00
35/OŚ/2019-22079
MATCZAK RYSZARD
2019-07-24
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
92/DG/2019-25768
VN Consulting Beata Frontczak Dobrowolskiego 17 62-510 Konin
2019-07-24
Usługa doradcza polegająca na przygotowaniu zgodnie z dokumentacją konkursową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. "Adaptacja Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności Kulturalnej" w celu złożenia go w naborze nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19, ogłoszonym w ramach Poddziałania 4.4.1 WRPO 2014+ - Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Zamówienie obejmuje sporządzenie ewentualnej korekty, wynikającej z oceny formalnej i merytorycznej wniosku przez IZ WRPO 2014+.
10000,00
34/OŚ/2019-27043
WIŚNIEWSKA ŁUCJA
2019-07-24
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
33/OŚ/2019-25932
ZAWISNY ROMAN
2019-07-23
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
29/OŚ/2019-24875
STRZELECKI TOMASZ
2019-07-19
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
30/OŚ/2019-24879
GRZECHOWIAK JOANNA
2019-07-19
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania - umowa
5000,00
321/OŚ/2019-24935
Miedziński Mirosław
2019-07-19
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania - umowa
5000,00
32/OŚ/2019-25912
BRZĘCKI STANISŁAW
2019-07-19
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
ST.RU.38.2019
Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin 3 Maja 26 62-500 Konin
2019-07-19
organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
5000,00
ST.RU.40.2019
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SAMURAJ Harcerska 1/31 62-510 Konin
2019-07-19
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1500,00
ST.RU.39.2019
Konińskie Stowarzyszenie Rolkalskie SkateKon 3 Maja 1 62-500 Konin
2019-07-19
3500,00
ST.RU.42.2019
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN Dworcowa 2A 62-510 Konin
2019-07-19
6000,00
ST.RU.41.2019
Koniński Klub K-1 11 Listopada 33/10 62-510 Konin
2019-07-19
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
5000,00
GM.RU.19.2019
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Włodzimierz Pachciarz
2019-07-19
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Komornik
.
88/DG/2019-26051
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA ZAKŁADOWA 11 62-510 Konin
2019-07-18
Umowa na organizację Kongresu Gospodarczego
20000,00
ST.RU.35.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-07-18
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2000,00
ST.RU.36.2019
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KWB KONIN Ślesińska 42 62 510 Konin
2019-07-18
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
8000,00
ST.RU.37.2019
Koniński Klub Golfowy
2019-07-18
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie
11000,00
GM.RU.16.2019
GEOKART GEODEZJA Sp. z o.o.
2019-07-16
zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GM.RU.17.2019
PRACOWNIA GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNA GEOCENTER ROBERT ŚWIDERSKI Krokusowa 3 62-510 Konin
2019-07-16
zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
OR.RU.7.2019
Podryban-Jankowska Martyna
2019-07-16
Umowa zlecenie - Przeprowadzenia analizy rynku pod kątem identyfikacji wizualnej stosowanej przez JST w Polsce i za granicą oraz agencji reklamowych specjalizujących się w projektowaniu identyfikacji wizualnej oraz tworzeniu strategii komunikacji. - Przeprowadzenie analizy komunikacji stosowanej przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Konina w ciągu ostatnich lat. - Przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia konkursu na wykonanie identyfikacji wizualnej dla Miasta Konin.
5865,60
ST.RU.34.2019
KONIŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Matejki 18A 62-510 Konin 2
2019-07-15
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
6000,00
ST.RU.33.2019
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ Południowa 2a 62-510 Konin
2019-07-15
organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami
7000,00
WO.RU.54.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
490,00
WO.RU.55.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
280,00
WO.RU.57.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
280,00
WO.RU.56.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
280,00
WO.RU.59.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
210,00
WO.RU.60.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
210,00
WO.RU.61.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
210,00
WO.RU.62.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
420,00
WO.RU.63.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
420
WO.RU.64.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
140,00
ST.RU.32.2019
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Kilińskiego 1 62-500 Konin
2019-07-11
3000,00
WO.RU.58.2019
Anonimizacja
2019-07-11
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
140,00
GM.RU.15.2019
PRZYŁĘBSKI MAREK
2019-07-08
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GK.84.2019
POLAMP Sp. z o.o Przemysłowa 1 11-500 Giżycko
2019-07-05
" Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie KBO"
60516,00
25/OŚ/2019-22117
MITEK DARIUSZ
2019-07-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
26/OŚ/2019-23702
Kurzawa Agnieszka
2019-07-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
28/OŚ/2019-23761
PIJACKA TERESA
2019-07-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
27/OŚ/2019-23811
JAŚNIEWSKI MARIUSZ
2019-07-05
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
ST.RU.30.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MŁODZI AKTYWNI
2019-07-04
Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Konina ,,Rowerowy Konin" promocja jazdy rowerem.
4000,00
86/DG/2019-22851
Lider Projekt Sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 1/3 Poznań
2019-06-28
Usługa polegająca na przygotowaniu Zarysu projektu (etap I procedury wyboru projektów), w sposób zgodny z z informacjami wskazanymi w Regulaminie naboru i wyboru projektów w ramach Programu "Rozwój Lokalny", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021
11685,00
WS.RU.41.2019
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM" J.Malczewskiego 6 62-510 Konin
2019-06-28
Realizacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna
20000
WS.RU.42.2019
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM" J.Malczewskiego 6 62-510 Konin
2019-06-28
Realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Konina.
10000
WZ.RU.32.2019
Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Cukrownia Gosławice.
1590,00
WZ.RU.29.2019
Ochotnicza Straż Pożarna 3 Maja 60 62-500 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny- OSP Konin.
1180,00
WZ.RU.30.2019
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE CHORZEŃ Poznańska 69 62-502 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Chorzeń.
1180,00
WZ.RU.31.2019
Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Morzysław Jana Pawła II 17 62-510 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Morzysław.
1190,00
WZ.RU.28.2019
Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Gosławice Muzealna 4 62-510 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Gosławice.
1250,00
WZ.RU.27.2019
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRÓJEC Strażacka 1 62-510 Konin
2019-06-27
Umowa darowizny - OSP Grójec.
2050,00
23/OŚ/2019-22071
BIESIADA HALINA
2019-06-26
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
24/OŚ/2019-22154
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda - Świerz ul. A. Grottgera 22a 40-681 Katowice
2019-06-26
Ekran LED - umowa
19500,00
82/GK/2019 - 22379
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-06-26
"Odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i ich przekazywanie do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Koninie" na okres 01.07.2019 r. - 30.06.2023 r.
47517855,23
GK.RU.82.3.2019
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2020-03-31
Aneks do umowy nr 82/GK/2019 - 22379
48548747,71
GK.RU.82.2.2019
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-12-05
Aneks do umowy nr 82/GK/2019 - 22379
47817855,23
83/GK/2019-22681
Enovio Sp. z o.o. ul. Puławska 457 02-844 Warszawa
2019-06-26
Umowa na realizację projektu KBO pt.: "Zakup i montaż inteligentnych i ekologicznych ławek z funkcją ładowania, WiFi oraz sensorem smogu"
61500,00
83.1/GK/2019-25221
Enovio Sp. z o.o. ul. Puławska 457 02-844 Warszawa
2019-07-12
Aneks do umowy nr 83/GK/2019-22681
Aneks do umowy na realizację projektu KBO pt.: "Zakup i montaż inteligentnych i ekologicznych ławek z funkcją ładowania, WiFi oraz sensorem smogu"
61500,00
ST.RU.28.2019
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W KONINIE
2019-06-25
Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina
7500,00
ST.RU.29.2019
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KORTY Sosnowa 10A 62-510 Konin
2019-06-25
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i cyklicznych turniejów tenisowych dla mieszkańców Konina
7000,00
GN.RU.53.2019
GOŹDZIK WOJCIECH
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
792,00
GN.RU.52.2019
WARZYCH JAN
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1713,60
GN.RU.51.2019
SZUBIŃSKI JAROSŁAW
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
926,40
GN.RU.50.2019
Piaskowski Piotr
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
912,00
GN.RU.49.2019
SIMIŃSKI SYLWESTER
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1051,20
GN.RU.48.2019
Żak Elżbieta i Jerzy
2019-06-25
Umowa - odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
22/OŚ/2019-18011
FLORTECH SPÓŁKA Z O.O. ANDRZEJ BIERNACKI
2019-06-21
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
WZ.RU.26.2019
OSP Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2019-06-21
52500,00
WS.RU.40.2019
Anonimizacja
2019-06-19
Porozumienie - Krzysztof Marczak
6380,32otych
WM.RU.3.2019
Onlineidea Sp zoo Poznańska 62/89 60-853 Poznań
2019-06-19
Elektroniczny system koordynacji projektu
70000,00
3/BU/2019-19646
Anonimizacja
2019-06-19
Umowa serwisu brokerskiego
0,00
4/BU/2019-21216
Anonimizacja
2019-06-19
Umowa serwisu brokerskiego
0,00
BP.RU.12.2019
Jolanta Pietrzak
2019-06-18
Tłumaczenie ustne (j.rosyjski) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.13.2019
Magdalena Szeflińska
2019-06-18
Tłumaczenie ustne (j.rosyjski) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.14.2019
Victor Mitrushin
2019-06-18
Tłumaczenie ustne (j.rosyjski) podczas Dni Konina
1000,00
BP.RU.15.2019
ATUT Sp. z o.o. ul. Toruńska 27 62-563 Licheń Stary
2019-06-18
Usługi hotelowe, gastronomiczne i turystyczne dla delegacji z zagranicy uczestniczących w Dniach Konina
do 50.000,00
83/DG/2019-15859
Konińska Izba Gospodarcza ul. Zakładowa 11 62-510 Konin
2019-06-17
Przedmiotem umowy jest realizacja indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym w ramach projektu"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI", numer projektu: Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 dla 34 osób, w wymiarze 6 godzin zegarowych na jedną osobę, w terminie od czerwca 2019 r. do lutego 2020 r.
36720,00
WS.RU.39.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-06-17
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
40495
GM.RU.13.2019
GEO-MAPA Ewelina Zawadzka
2019-06-17
Zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
.
GN.RU.47.2019
WALCZAK MAŁGORZATA STANISŁAW
2019-06-17
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa -
5400,00
GN.RU.46.2019
FILIPIAK IRENA FILIPIAK ŁUKASZ FILIPIAK PAWEŁ CZEKALSKA MARIOLA WYROBEK MARZENA
2019-06-17
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa -
905,28
GN.RU.39.2019
NOWAK MIROSŁAW JOLANTA
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
888,00
GN.RU.40.2019
ZWIERZ HELENA
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1176,00
GN.RU.42.2019
Żabierek Krystyna
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1587,12
GN.RU.43.2019
RÓŻEWICZ JADWIGA CIESIELSKA ANETA CEGIELSKA BEATA
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1728,00
GN.RU.41.2019
ANTECKI HIERONIM
2019-06-17
Odszkodwanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
1528,80
GN.RU.45.2019
PRZYBYLSKI JACEK
2019-06-17
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
2659,20
72/DG/2019-20569
SZART RĄPEL SZYMON Pionierów 55 62-510 Konin
2019-06-14
Wykonanie mini tężni solankowej rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego "Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)"
485850,00
73/DG/2019-20571
Biuro Obsługi Budownictwa Arkadiusz Kwieciński Brzeźno ul. Okólna 17 62-513 Krzymów
2019-06-14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)",
8900,00
81/GK/2019-19530
PREZYDENT MIASTA KONINA
2019-06-12
bieżące remonty i utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci
31919,94
GN.RU.34.2019
FRANKOWSKA RENATA
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
2880,00
GN.RU.33.2019
Piatkowscy Aneta i Dariusz
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
5808,00
GN.RU.32.2019
SZAJDA RENATA
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
376,80
GN.RU.35.2019
Bryl Michał
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
4872,00
GN.RU.37.2019
SADOWSKI WIESŁAW
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
8928,00
GN.RU.36.2019
OLEJNIK JERZY
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
5568,00
GN.RU.38.2019
Swędrowska-Stawniak Ewelina
2019-06-12
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
264,00
WS.RU.38.2019
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEHO HUFIEC KONIN Harcerska 4 62-510 Konin
2019-06-11
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych W POSZUKIWANIU SIEBIE - kolonia socjoterapeutyczna w Pobierowie
60000
ST.RU.25.2019
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Popiełuszki 2A/28 62-510 Konin
2019-06-11
Organizacja imprez i stałych rozgrywek w piłce siatkowej,
4000,00
ST.RU.24.2019
TOWARZYSTWO SPORTOWO REKRACYJNE HETMAN ODK ZATORZE
2019-06-10
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - SZACHY
15000,00
WS.RU.37.2019
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 1i 3 62-500 Konin
2019-06-07
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
6375
WS.RU.36.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-06-07
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych "Turystycznie i sportowo w 100-lecie TPD"
22625
71/DG/2019-20195
MTM Magdalena Tamulska Monika Tamulska Stróżyk s.c Wiśniowa 14 Konin
2019-06-05
na świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji
3664,50
WS.RU.34.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-06-04
"Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
20505
WS.RU.35.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-06-04
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ,, BUTY DO CELU"
60000
KS.RU.1.2019
GETIN NOBLE BANK PRZYOKOPOWA 33 01-208 Warszawa
2019-06-04
Umowa na limit karty płatnicze
40000,00
GM.RU.12.2019
GEONET
2019-06-04
Zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
.
GN.RU.31.2019
Etynkowscy Bogumiła i Mariusz
2019-06-03
Odszkodowanie za dorgę Rumiankowa - Zakładowa
2376,00
GN.RU.30.2019
Grzebielucha Zofia Grzebielucha Andrzej Grzebielucha Aleksander Lewandowska Urszula
2019-06-03
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.28.2019
Miedziński Mirosław Przybylak Agnieszka
2019-06-03
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1017,60
GN.RU.29.2019
Poniedziałek Teresa i Kazimierz
2019-06-03
Odszkodwanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2592,00
GN.RU.26.2019
Przybylscy Stanisław i Stanisława
2019-06-03
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
768,00
GN.RU.27.2019
MATUSZAK JÓZEF
2019-06-03
Odszkodwanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5424,00
GN.RU.25.2019
Kaszuba Wiesława Szkudlarek Jacek Cierzniak Jadwiga Ławniczak Andrzej
2019-06-03
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1344,00
DG.RU.67.2019
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Aleja Wolności 8 62-800 Kalisz
2019-05-31
Umowa o przyłączenie do sieci ENERGA-OPERATOR Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań-Gosławice" przy ul. Rybackiej
81078,53
80/GK/2019-19255
Box Play.pl Budownictwo Modułowe Zdwórz 10/2 09-520 Łąck
2019-05-31
Zakup i montaz dwóch kontenerów biurowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
46000,00
KT.RU.32.2019
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW MAKSYMILIANA KOLBEGO bł. Maksymiliana Kolbego 2 62-510 Konin
2019-05-31
Umowa - Koncert Muzyki Chrześcijańskiej CORPUS DEI - Parafia
6500,00
KT.RU.31.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-05-31
Umowa - Festiwal muzyki ludowo-biesiadnej z nocą świętojańską - TPD
2000,00
GN.RU.24.2019
Gościniak Paweł i Anna
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę - Rumiankowa - Zakładowa
936,00
GN.RU.23.2019
KORDYLEWSCY EDWARD I BARBARA
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
11976,00
GN.RU.22.2019
MIKOŁAJCZAK RENATA
2019-05-30
Odszkodowanie za droge Rumiankowa - Zakładowa
2088,00
GN.RU.21.2019
Durlak Błażej
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1080,00
GN.RU.20.2019
Hyży Agnieszka
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
2400,00
GN.RU.16.2019
Pawlaczyk Leszek Krystyna Pawlaczyk Wojciech Pawlaczyk Bożena Pawlaczyk
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
720,00
GN.RU.15.2019
Piaskowski Jacek
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1596,00
GN.RU.18.2019
GRACZYK JAROSŁAW
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
945,60
GN.RU.17.2019
DURLAK KRZYSZTOF i RENATA
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.19.2019
MATUSZAK JAROSŁAW
2019-05-30
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
8016,00
KT.RU.30.2019
Fundacja Konin Dzieciom Sosnowa 1/54 62-510 Konin
2019-05-29
Umowa - Artystyczny Festyn Rodzinny Konin Dzieciom - Konin Dzieciom
5500,00
21/OŚ/2019-18144
Cierniak Andrzej
2019-05-28
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
19/OŚ/2019-17946
JANICKA MAŁGORZATA
2019-05-27
dotacja celowa-zmiana systemu ogrzewania
5000,00
20/OŚ/2019-18015
KUKULSKA DOBROWOLSKA MAGDALENA
2019-05-27
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
1/WM/2019-72862
Greenhat Sp. z. o. o. ul. Nowowiejskiego 25/4 61-732 Poznań
2019-05-24
Umowa z Agencją Strategiczną
49200
2/WM/2019-73086
Resort Marketing sp. z o. o.
2019-05-24
Umowa z Agencją Kreatywną
39973,52
Aneks nr 1
Resort Marketing sp. z o. o.
2019-11-12
Aneks do umowy nr 2/WM/2019-73086
Zmiana terminu realizacji
39973,52
70/GK/2019-14316
Iwona Kałużnaw imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12450,00
71/GK/2019-14332
Paweł Krygier w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
72/GK/2019-14336
Dariusz Mitek w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
73/GK/2019-14337
Dariusz Myszkun w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2250,00
74/GK/2019-14340
Sylwia Dominiak w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3900,00
75/GK/2019-14342
Elżbieta Walaszek w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15300,00
76/GK/2019-14343
Jolanta Przydryga w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
11400,00
77/GK/2019-14345
Magdalena Gruchalska w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7500,00
78/GK/2019-14347
Remigiusz Rogoziński w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6150,00
79/GK/2019-14915
Arkadiusz Łukomski w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2019-05-23
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3900,00
GN.RU.13.2019
BIESIADA HALINA BENEDYKT
2019-05-23
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1440,00
GN.RU.14.2019
GOŚCINIAK MAREK
2019-05-23
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
GN.RU.12.2019
Bryl Helena i Antoni
2019-05-23
Odszkodowanie za dorgę Rumiankowa - Zakładowa
2208,00
KT.RU.28.2019
Wielkopolskie Stowarzyszenie "Gospel" ul. 3 Maja 1 i 3 62-510 Konin
2019-05-22
Umowa - 15 Festiwal Gospel nad Wartą - GOSPEL
15000,00
66/DG/2019-18134
SAUF sp. z o.o. Paderewskiego 14 62-510 Konin
2019-05-22
umowa na opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałow informacyjnych
12000,00
KT.RU.29.2019
Wielkopolskie Stowarzyszenie "Gospel" ul. 3 Maja 1 i 3 62-510 Konin
2019-05-22
Umowa - 16 Koncert Urodzinowy Konin Gospel Choir - GOSPEL
11000,00
GK.63.2019
Park Edukacyjny "INTERAKCJE" Sp. z o.o. ul. Straconki 58/2 63-300 Bielko-Biała
2019-05-20
- "Ścieżka doświadczen nad jeziorkiem Zatorze - ul.Paderewskiego KBO"
98799,75
18/OŚ/2019-16811
MIĘTKIEWSKA JÓZEFA
2019-05-20
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
17/OŚ/2019-16812
Herbich Marzena
2019-05-20
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
65/GK/2019-14320
Sebastian Andrzejewski
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9900,00
66/GK/2019-14321
Janusz Pieńkowski
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
67/GK/2019-14322
Marek Pieńkowski
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5850,00
68/GK/2019-14325
Iwona Szmagaj
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
69/GK/2019-14331
Anna Nowińska
2019-05-20
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6900,00
KT.RU.27.2019
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE ADAMA MICKIEWICZA 3 62-500 Konin
2019-05-20
Umowa - XXXII Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych - KONIN 2019 - KTM
2000
64/GK/2019-17316
Gmina Krzymów ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów
2019-05-20
Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzymów w formie dotacji celowej
10000,00
KT.RU.26.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-05-17
Umowa - Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańcow Konina - Młodzi-Aktywni
10000,00
KT.RU.25.2019
Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych "FRONTAR" Wrocławska 23/5 61-838 Poznań
2019-05-16
Umowa - Wczasy w Koninie - Dziedzictwo - Frontar
20000,00
64/DG/2019-16545
Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa INWEST BUD Begoniowa 14 62-510 Konin
2019-05-15
Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ametystowej 1 do przepisów p.poż.
29889,00
65/DG/2019-16327
WROGEO Marek Jędrzeczak Spółka Jawna Osobowicka 70 A 51-008 Wrocław
2019-05-15
Umowa na wykonanie skanowania laserowego Konińskiego Słupa Drogowego
5300,00
BR.RU.81.2019
Elżbieta Ramecka
2019-05-15
obsługa organizacyjna wyborów do PE
300
KT.RU.23.2019
Szymański Michał Nieświastów 51a 62-530 Kazimierz Biskupi
2019-05-14
Umowa na prowadzenie imprezy pn. Urodziny Zofii Urbanowskiej
600
16/OŚ/2019-16222
WRÓBEL TOMASZ
2019-05-14
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
BR.RU.80.2019
Andrzej Papiewski
2019-05-14
obsługa organizacyjna wyborów do PE - kierowca
500
62/DG/2019-16643
Usługi transportowe EURO-BUS Andrzej Krysztofowicz Poznańska 47a 62-540 Kleczew
2019-05-13
umowa na świadczenie usług transportowych na wyjazdy studyjne w ramach projektu "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz modelowym pilotażem"
4710,00
63/DG/2019-16770
Sadowa Sp. z.o.o. Grunwaldzka 56 80-769 Gdańsk
2019-05-13
umowa na usługę hotelową, gastronomiczną w ramach projektu Rewitalizacja konińskiej Starówki ...... - wraz z modelowym pilotażem"
6050,00
BR.RU.50.2019
Czesław Botor
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.55.2019
Maciej Błaszczyk
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.51.2019
Julita Łukomska
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.52.2019
Małgorzata Mikołajewska
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.53.2019
Marzena Dobrychłop
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.54.2019
Magdalena Michalak
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.56.2019
Katarzyna Torzewska
2019-05-13
sporządzenie spisu wyborców
1786
BR.RU.63.2019
Magdalena Michnicka
2019-05-13
przygotowanie i obsługa organizacyjna wyborów
2000
BR.RU.66.2019
Magdalena Kamińska
2019-05-13
przygotowanie i obsługa organizacyjna wyborów
1350
BR.RU.64.2019
Monika Trzcielińska
2019-05-13
przygotowanie i obsługa organizacyjna wyborów
2000
BR.RU.67.2019
Justyna Koszal
2019-05-13
przygotowanie i obsługa organizacyjna wyborów
1800
BR.RU.59.2019
Anna Nowińska
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.60.2019
Eliza Bartczak
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.68.2019
Dorota Janiak
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.61.2019
Magdalena Cybulska
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.62.2019
Iwona Szmagaj
2019-05-13
obsługa księgowa wyborów
500
BR.RU.57.2019
Maksymilian Sypniewski
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów - umieszczanie informacji na stronie internetowej miasta
300
BR.RU.58.2019
Katarzyna Łubik
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów - umieszczanie i aktualizacja informacji w BIP
300
BR.RU.75.2019
Adam Przybylak
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.69.2019
Joanna Janicka
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
400
BR.RU.74.2019
Hanna Wojdak
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.71.2019
Maria Grzybowska
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.72.2019
Michał Juszczak
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.73.2019
Monika Gutkowska
2019-05-13
wybory PE - przygotowanie lokalu wyborczego
350
BR.RU.76.2019
Bartosz Bernat
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów do PE
800
BR.RU.77.2019
Emil Krzyżostaniak
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów do PE
800
BR.RU.78.2019
Lech Dębowski
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów do PE
800
BR.RU.79.2019
Urszula Protasiewicz
2019-05-13
obsługa organizacyjna wyborów do PE
300
WZ.RU.24.2019
Fire-Max Al. Jerozolimskie 224 02-495 Warszawa
2019-05-09
Dostawa narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
52500,00
BR.RU.3.2019
Mirosław Rogowski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.4.2019
Piotr Dubonosow
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.5.2019
Alicja Rogawska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.6.2019
Marta Wanjas
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.7.2019
Agnieszka Gawlik
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.8.2019
Jarosław Kwaśniewski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.9.2019
Krzysztof Borowczyk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.10.2019
Alina Kraszewska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.12.2019
Emilia Szczepaniak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.11.2019
Robert Goździk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.13.2019
Elzbieta Pawłowska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.14.2019
Artur Sobczak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.15.2019
Mariola Lusarska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.16.2019
Adam Kamiński
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.17.2019
Justyna Klejna
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.18.2019
Katarzyna Polowczyk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.19.2019
Jakub Walczak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.20.2019
Bartłomiej Białek
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.21.2019
Maciej Kierzek
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.22.2019
Łukasz Bodzianowski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.23.2019
Stanisław Poturała
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.24.2019
Janusz Lubiewski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.25.2019
Grzegorz Szmyt
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.26.2019
Adam Mazgajczyk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.27.2019
Robert Zawadziński
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.28.2019
Karol Miedzińsk
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.29.2019
Robert Zalewski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.30.2019
Małgorzata Kapera
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.31.2019
Anna Zalewska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.32.2019
Dominik Łukasiewicz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.33.2019
Tomasz Piechalak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.34.2019
Sławomir Olejniczak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.35.2019
Krzysztof Czapski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.36.2019
Mariusz Żaczek
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.37.2019
Andrzej Kasperowicz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.38.2019
Dawid Łukasiewicz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.39.2019
Michał Łukomski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.40.2019
Przemysław Kaczmarek
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.41.2019
Olga Krzos
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.42.2019
Agnieszka Kubiak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.43.2019
Elżbieta Pachciarz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.44.2019
Jacek Wasilewski
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.45.2019
Klaudiusz Łukasiewicz
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.46.2019
Maciej Jasiński
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.47.2019
Tomasz Adamczak
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.48.2019
Edyta Wojnarowska
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
BR.RU.49.2019
Katarzyna Kowalczyk K
2019-05-08
operator obsługi informatycznej okw - wybory do PE
350
61/DG/2019-14888
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STASYSTYCZNEJ GUS JACHRANKA 81 Serock
2019-05-06
wykonanie "Opracowania statystycznego na potrzeby programu gospodarczego dla m. Konina"
14760,00
WZ.RU.23.2019
ENERGO-SERWIS WOJCIECH GĘBSKI Lewkoniowa 4 62-502 Konin
2019-04-30
Umowa na wykonanie, wymianę i montaż zbiornika wodnego w samochodzie Star 244 nr rej. PN 47920 (OSP Cukrownia Gosławice w Koninie).
8270,52
WZ.RU.22.2019
Anonimizacja
2019-04-30
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław.
3200,00
12/OŚ/2019-12548
Adrian Momot
2019-04-26
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
15/OŚ/2019-13691
Anonimizacja
2019-04-26
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
BR.RU.1.2019
Marcin Łasowski
2019-04-26
koordynator gminny obsługi informatycznej - wybory PE
1000,00
BR.RU.2.2019
Edyta Wojnarowska
2019-04-26
operator zespołu informatycznego - wybory PE
360,00
KT.RU.20.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-04-25
Monografia Z. Urbanowskiej
25000,00
KT.RU.19.2019
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2019-04-25
współorganizacja Pikniku Patriotycznego
50000,00
WO.RU.50.2019
WOJEWODA WIELKOPOLSKI al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
2019-04-25
porozumienie dot. sfinansowania kosztów doradców metodycznych
604032,00
13/OŚ/2019-12820
Anonimizacja
2019-04-25
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
14/OŚ/2019-13725
Anonimizacja
2019-04-25
zmiana systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.18.2019
Anonimizacja
2019-04-16
Prowadzenie wydarzenia_Urodziny ulicy S.Moniuszki
1000,00
KT.RU.16.2019
PPHU ZIMEL-Michał Zimny Złotkowska 3b 62-570 Rychwał
2019-04-15
obsługa energetyczna_Moniuszko i Z. Urbanowska
2460,00
GM.RU.10.2019
GiK Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne Piotr Dzierzgowski Ogrodowa 48 62-571 Stare Miasto
2019-04-11
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - Część 1
89421,00
BP.RU.11.2019
PPH Jawapol Ks. Jerzego Popiełuszki 2 62-510 Konin
2019-04-11
Kolportaż Konińskiego Informatora Samorządowego
8856,00
OŚ/11/2019-11063
EKO-PRECYZJA Zakład Analiz Środowiskowych Paweł Czupryn ul. Sikorskiego 10 43-450 Ustroń
2019-04-11
19680,00
GM.RU.10.2019
GiK Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne Piotr Dzierzgowski Ogrodowa 48 62-571 Stare Miasto
2019-04-11
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - Część 1
89421,00
44/GK/2019-6182
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2250,00
45/GK/2019-6185
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7335,00
46/GK/2019-6187
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
47/GK/2019-6189
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
18000,00
48/GK/2019-6191
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2550,00
49/GK/2019-6192
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
11850,00
50/GK/2019-6194
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
16050,00
51/GK/2019-6197
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7950,00
52/GK/2019-10656
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1830,00
53/GK/2019-10657
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1950,00
54/GK/2019-10658
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6150,00
55/GK/2019-10660
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4320,00
56/GK/2019-10662
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
57/GK/2019-10663
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9000,00
58/GK/2019-11306
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5250,00
59/GK/2019-11307
Anonimizacja
2019-04-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
42/GK/2019-9299
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-04-01
Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie
558150,00
42.1/GK/2019 – 48290
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-12-18
Aneks do umowy nr 42/GK/2019-9299
Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie
744999,12
10/OŚ/2019-10205
Pracownia Geologiczno - Inżynierska Anna Tunak ul. Pelargoniowa 5 62-510 Konin
2019-04-01
Likwdacja otworów obserwacyjnych
14760,00
BP.RU.10.2019
MITRUSHIN VICTOR
2019-04-01
Tłumaczenie - język rosyjski
1000,00
BP.RU.4.2019
Małas-Manikowska Danuta
2019-04-01
Tłumaczenie - język czeski
1400,00
BP.RU.8.2019
Szeflińska Magdalena
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
BP.RU.7.2019
Pietrzak Jolanta
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
BP.RU.9.2019
Wiatrowska-Pers Maria
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
BP.RU.5.2019
Stępień-Milukow Dymitr
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
BP.RU.6.2019
WIATROWSKI IRENEUSZ
2019-04-01
Tłumaczenie - j. rosyjski
1000,00
9/OŚ/2019-9490
EKO-PRECYZJA Zakład Analiz Środowiskowych Bielska 94 43-520 Chybie
2019-03-26
Aktualizacja Programu usuwania azbestu
19680,00
20/IN/2019
REBEL IT MAGDALENA OSTROWSKA T.Toeplitza 2/62 01-560 Warszawa
2019-03-25
Umowa na zakup oprogramowania ESET Endpoint Antivirus Suite i ESET Mail Security for IBM Lotus Domino
33333,00
GK.RU.40.2019
Usługi Specjalistyczne Pokrzywka i Wspólnicy s.c. Europejska 83 62-500 Konin
2019-03-21
prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego
14800,00
GK.RU.41.2019
MECHANIKA BLACHARSTWO LAKIERNICTWO ZBYSZEK BEREZOWSKI
2019-03-21
umowa na holowanie pojazdów od 01.04.2019r.-31.03.2022r
60733,20
COP.RU.19.2019
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM Szeroka 8 62-510 Konin
2019-03-21
realizacja zadania publicznego. Środki PFRON w dyspozycji MOPR Konin
10,000
19/IN/2019
HILTEL Kolska 19 62-700 Turek
2019-03-20
Umowa na wykonanie modernizacji sieci strukturalnej
23663,14
8/OŚ/2019- 8137
Anonimizacja
2019-03-20
usuwanie wyrobów azbestowych
2000,00
OR.RU.6.2019
Anonimizacja
2019-03-19
Szkolenie pracowników Wydziału Oświaty
715,00
BP.RU.3.2019
Agora S.A. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
2019-03-19
Druk Konińskiego Informatora Samorządowego
13910,40
ST.RU.23.2019
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA Dworcowa 2 62-510 Konin
2019-03-18
Promocja walorów turystycznych Miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej
60000,00
53/DG/2019-8146
Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa INWEST-BUD 62-510 Konin Begoniowa 14
2019-03-18
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie (KBO)"
3690,00
KT.RU.9.2019
TOMASZEWSKI ANDRZEJ
2019-03-15
Umowa o dzieło - wykonanie obrazu
1100,00
WZ.RU.15.2019
NZOZ KON VITA Przemysłowa 2 62-510 Konin
2019-03-15
Umowa zlecenie na badanie osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2000
GM.RU.8.2019
Vavatech Sp. z o.o. ul. Olesińska 21 02-548 Warszawa
2019-03-14
Szkolenia z oprogramowania do archiwizacji - w ramach realizacji zamówienia w części GM.271.3.2018
14200,00
7/OŚ/2019-7032
Anonimizacja
2019-03-14
Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania
5000,00
KT.RU.8.2019
RABIEGA ARKADIUSZ
2019-03-14
Umowa - prowadzenie XII Festiwalu Kultur Miast Partnerskich
360,00
38/GK/2019 - 7157
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-03-13
Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego miasta Konina w zakresie zarządzania Targowiskami miejskimi
837 853,98 - na rok 2019
38.2/GK/2021 - 1297
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2021-01-25
Aneks do umowy nr 38/GK/2019 - 7157
Aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego miasta Konina w zakresie zarządzania Targowiskami miejskimi
1117200,00
Aneks nr Nr 38.1/GK/2019-48379
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-12-18
Aneks do umowy nr 38/GK/2019 - 7157
Aneks Nr 38.1/GK/2019-48379 do Porozumienia nr 38/GK/2019-7157 z dnia 13.03.2019r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego miasta Konina w zakresie zarządzania Targowiskami miejskimi- ustalenie wynagrodzenia na 2020 rok
1117200,00
ST.RU.22.2019
PR9 Sp. z o. o.
2019-03-13
Szkolenie uzdolnionych sportowo biorących udział - piłka nożna
15000,00
COP.RU.13.2019
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2019-03-12
Dofinansowanie WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
84013,68
COP.RU.12.2019
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE Różyckiego 3 62-510 Konin
2019-03-12
Dofinansowanie WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie
78219,63
COP.RU.14.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-03-12
Dofinansowanie WTZ - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
46352,37
COP.RU.10.2019
FUNDACJA MIELNICA Szpitalna 43 62-504 Konin
2019-03-12
Dofinansowanie WTZ - Fundacja Mielnica
159336,28
GK..35.2019
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-03-11
Utrzymanie, pielegnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I 2019/20 r.
222868,18
GK..36.2019
EKO-FLORA Nowoczesna Zielen Kolno 35 62-590 Golina EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski Kolno 35 62-590 Golina
2019-03-11
Utrzymanie, pielęgnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina REJON II 2019/20r
504453,68
GK.37.2019
Agromax Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2019-03-11
Utrzymanie, pielęgnacja i porzadkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III 2019/20 r
465366,61
GN.RU.9.2019
TRANS GAJ PAWEŁ GRABARCZYK Zagórowska 16 62-500 Konin
2019-03-08
Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina
47368,35
WO.RU.49.2019
Anonimizacja
2019-03-08
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1600,00
COP.RU.9.2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
2019-03-01
Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu konińskiego będących uczestnikami WTZ na terenie miasta Konina
26073,21
50/DG/2019-5978
Pasjart Katarzyna Kołakowska-Frontczak Ostrowąż 55 62-561 Ślesin
2019-03-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
49/DG/2019-6008
Twój Ogród Maciej Skonieczny Okólna 39/50 62-510 Konin
2019-03-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
48/DG/2019-5968
Mar-Kop Marcin Chwaciński ul. Konińska 5 Brzeźno 62-513 Krzymów
2019-03-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
48999,99
1/BU/2019-5455
Anonimizacja
2019-03-01
Audyt dotychczasowej strategii Miasta Konina
5100,00
2/BU/2019-5361
Anonimizacja
2019-03-01
Audyt dotychczasowej strategii Miasta Konina
5100
47/DG/2019-5685
IMMERSIVE 3D Sp. z o.o. Kąkolowa 1 62-510 Konin
2019-02-28
Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej na "Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)", uwzględniających ustalenia podjęte na spotkaniu w dniu 21.02.2019 r. dotyczącym dostosowania dokumentacji projektowej do etapowania / zmiany zakresu realizacji tężni.
9471,00
BP.RU.2.2019
Instytut Monitorowania Mediów ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
2019-02-26
Monitroing mediów: internetu, social mediów, prasy, telewizji i radia
4920,00
KT.RU.7.2019
Piotr Maślanka Agencja Koncertowo-Wydawnicza KARROT KOMMANDO Fabryczna 24A/1 47-330 Zdzieszowice
2019-02-25
Kapela ze Wsi Warszawa
14500,00
6/OŚ/2019-3185
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz ul. A. Grottgera 22a 60-681 Katowice
2019-02-21
monitorowanie jakości powietrza
830,00
4/OŚ/2019-3198
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz ul. A. Grottgera 22a 60-681 Katowice
2019-02-21
Zakup wyświetlacza LED
3797,63
5/OŚ/2019-5591
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz ul. A. Grottgera 22a 60-681 Katowice
2019-02-21
zakup sensora jakości powietrza
2687,55
ST.RU.21.2019
UKS MTB SMECZ
2019-02-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - badminton
5000,00
KT.RU.5.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-02-20
Z książką po drodze
99000,00
KT.RU.6.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-02-20
Konin lubi książki 4
35000,00
1
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-05-16
Aneks do umowy nr KT.RU.6.2019
zmiana zał. nr 4 - Harmonogram dotacji celowej
35000,00
WO.RU.47.2019
Anonimizacja
2019-02-20
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2700,00
17/IN/2019
Sieciowe Systemy Informatyczne - Andrzej Kowalczyk Plac Zamkowy 24a 55-200 Oława
2019-02-19
Serwis pogwarancyjny przełączników Cisco
44861,79
46/DG/2019-4775
Pracownia Projektowa Jakub Urbaniak Armii Poznań 93a 62-030 Luboń
2019-02-18
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę "skaczącej" fontanny na placu Wolności w Koninie
17343,00
GN.RU.7.2019
Anonimizacja
2019-02-18
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
9072,00
COP.RU.7.2019
TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2019-02-18
Promocja KBO na 2020 r.
30000,00
45/DG/2019 - 3126
Urząd Miejski w Koninie
2019-02-18
wykonanie materiałów promocyjnych Programu Wspierania Przedsiębiorczości
35216,46
GM.RU.4.2019
ARROW ul. Sosnowiecka 79 31-345 Kraków
2019-02-15
Szkolenia z oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych - w ramach realizacji zamówienia w części GM.271.10.2018
14244,00
28/DG/2019-2380
BUTIK ODZIEŻOWY LETIS IZABELA BUCZKOWSKA F. Chopina 9/68 62-510 Konin
2019-02-15
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
GN.RU.6.2019
Anonimizacja
2019-02-13
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
122352,00
44/DG/2019-3892
Pracownia Projektowa Jakub Urbaniak Armii Poznań 93a 62-030 Luboń
2019-02-12
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 siłowni zewnętrznych przy ZS im. Kopernika i na terenie ZSBiKZ (KBO)
19434,00
41/DG/2019-3394
AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA Anna Kopaczewska Reymonta 13 62-586 Rzgów
2019-02-12
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.41.1.2019
AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA Anna Kopaczewska Reymonta 13 62-586 Rzgów
2019-03-28
Aneks do umowy nr 41/DG/2019-3394
przedłużenie realizacji przedsięwzięcia
49000
GN.RU.3.2019
CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74 62-510 Konin
2019-02-08
Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2019 roku
6592,80
GN.RU.5.2019
GEOWIK Konin ul. Armii Krajowej 17 62-500 Konin
2019-02-08
Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2019 roku
18757,50
GN.RU.4.2019
Wika Błażej Wojdak Chrusty 23 62-590 Golina
2019-02-08
Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2019 roku
500
18/GK/2019-3460
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3450,00
19/GK/2019-3462
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
20/GK/2019-3464
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2250,00
21/GK/2019-3465
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2100,00
22/GK/2019-3466
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
23/GK/2019-3468
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2250,00
24/GK/2019-3469
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
8250,00
25/GK/2019-3470
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
26/GK/2019-3471
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4200,00
27/GK/2019-3472
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5250,00
28/GK/2019-3473
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
29/GK/2019-3474
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1500,00
30/GK/2019-3475
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
31/GK/2019-3476
Anonimizacja
2019-02-08
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4710,00
ST.RU.19.2019
COPACABANA KONIN
2019-02-07
Szkolenie uzdolnionych stopniowo w pięściarstwie
70000,00
ST.RU.20.2019
UKS "Górnik"
2019-02-07
Szkolenie uzdolnionych sportowo w judo
30000,00
ST.RU.18.2019
AEROKLUB KONIŃSKI
2019-02-06
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
25000,00
COP.RU.5.2019
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE Zygmunta Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-02-06
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z zakresu dzialalnośc na rzezcz osób niepełnosprawnych
4000,00
KT.RU.4.2019
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2019-02-05
Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego
100000,00
COP.RU.2.2019
Fundacja Konin Dzieciom Sosnowa 1/54 62-510 Konin
2019-02-05
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z zakresu działalności wspomagającej rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych
4000
COP.RU.3.2019
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RAZEM Jacka Malczewskiego 6 62-510 Konin
2019-02-05
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspolnot i społeczności lokalnych
4000,00
COP.RU.4.2019
Stowarzyszenie Pojutrze Narcyzowa 2 62-510 Konin
2019-02-05
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
4000,00
16/IN/2019
Net-Serwis s.c. Spokojna 26 62-700 Konin
2019-02-05
Przyłącza światłowodowe
78252,60
36/DG/2019-2416
CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA MARCIN LEWANDOWSKI Patrzyków nr 41 62-511 Kramsk
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.36.2.2019
CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA MARCIN LEWANDOWSKI Patrzyków nr 41 62-511 Kramsk
2019-03-20
Aneks do umowy nr 36/DG/2019-2416
zmiana §2 ust 1 i 2
44512,19
DG.RU.36.1.2019
CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA MARCIN LEWANDOWSKI Patrzyków nr 41 62-511 Kramsk
2019-02-26
Aneks do umowy nr 36/DG/2019-2416
dot. wydatków dot. przedsięwzięcia
48999,99
33/DG/2019-2453
WIK-ELEKTRONIK Marcin Szurgot Krzymowska 18 62-513 Brzeźno
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
37/DG/2019-2454
"Powiew czystości" Iwona Galikowska Posoka ul. Rzgowska 7 62-504 Konin
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.37.1.2019
"Powiew czystości" Iwona Galikowska Posoka ul. Rzgowska 7 62-504 Konin
2019-03-20
Aneks do umowy nr 37/DG/2019-2454
zmiana §3 ust 1
49000,00
39/DG/2019-2471
Wywóz nieczystości + odśnieżanie Kubacki Tadeusz Genowefa 31 62-513 Krzymów
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
38/DG/2019-2398
BIANCO DESIGN NATALIA KARMOWSKA-GAWROŃSKA Sławsk nr 174 62-586 Rzgów
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
40/DG/2019-2406
MOTO-KAR MICHAŁ KARMOWSKI Sławsk ul. Konińska nr 1 62-586 Rzgów
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
29/DG/2019-2434
Gabinet Logopedyczny Milena Majewska Kazimierów 32B 62-571 Stare Miasto
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.29.1.2019
Gabinet Logopedyczny Milena Majewska Kazimierów 32B 62-571 Stare Miasto
2019-03-25
Aneks do umowy nr 29/DG/2019-2434
przedłużenie terminu realizacji
49000
30/DG/2019-2437
Usługi Elektryczne Zbigniew Fabiszak Zagórowska 17A 62-586 Rzgów
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
31/DG/2019-2444
DB PROJEKT Danuta Borowska Konińska 36 62-513 Brzeźnok
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.31.1.2019
DB PROJEKT Danuta Borowska Konińska 36 62-513 Brzeźno
2019-04-01
Aneks do umowy nr 31/DG/2019-2444
Zmiana terminu realizacji zakupów z dotacji na rozpoczecie działalności.
49000,00
34/DG/2019-2462
FRIEND WIOLETTA JACKOWSKA 11 Listopada 31/115 62-510 Konin
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.34.1.2019
FRIEND WIOLETTA JACKOWSKA 11 Listopada 31/115 62-510 Konin
2019-04-01
Aneks do umowy nr 34/DG/2019-2462
Przedłużenie terminu wydatkowania środków z dotacji na rozpoczecie działalności.
49000,00
35/DG/2019-2480
Pure Blue Crochet MONIKA FAŁEK ul. Beznazwy 1 62-500 Konin
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
32/DG/2019-2448
ALELIER MIKKO JOANNA MIKORSKA PCK 9 62-500 Konin
2019-02-04
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
11/IN/2019
Doskomp Dubois 114/116 93-465 Łódź
2019-02-01
Licencja na używanie systemu informatycznego "Fakturowanie"
6133,00
26/DG/2019-2337
Mirosław Józefowicz Lubiecz 24 62-590 Golina
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.26.1.2019
Mirosław Józefowicz Lubiecz 24 62-590 Golina
2019-04-02
Aneks do umowy nr 26/DG/2019-2337
przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia
49000
9/DG/2019-2407
AnaBel Barbara Kamińska Olchowa 3 62-571 Stare Miasto
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
25/DG/2019-2428
LIVE STREAM DARIUSZ KOWAL Makowa 4/43 62-510 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
24/DG/2019-2429
Pracownia florystyczna ArtRosa Przemyslaw Drop Stefana Żeromskiego 1 62-586 Rzgów
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
13/DG/2019-2459
KWIACIARNIA Z FANTAZJĄ Krystyna Musialik ul. Bohaterów II Wojny Światowej 41 62-590 Golina
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
17/DG/2019-2572
Warsztat Samochodowy Hutnik Paweł Jankowski ul. Staromiejska 8 62-571 Żychlin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
19/DG/2019-2697
KATARZYNA DYBIKOWSKA USŁUGI SPRZĄTANIA ECO CLEAN M. Karłowicza 6/22 62-510 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.19.1.2019
KATARZYNA DYBIKOWSKA USŁUGI SPRZĄTANIA ECO CLEAN M. Karłowicza 6/22 62-510 Konin
2019-04-23
Aneks do umowy nr 19/DG/2019-2697
Zmiana terminu realizacji zakupów z dotacji na działalnośc gospodarczą
49000,00
27/DG/2019-2411
GEO-MAPA Ewelina Zawadzka ul. Główna 1c 62-513 Krzymów
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
22/DG/2019-2412
BaJa-Animacje Paulina Ruda-Rządkowska J. Piłsudskiego 20/19 62-500 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
16/DG/2019-2465
TS AUTO TEOFIL SĘKOWSKI Paprotnia ul. Kupiecka 19 62-513 Krzymów
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
14/DG/2019-2473
Usługi Remontowo-Wykończeniowe Tomasz Czaja Rosocha Druga 15 62-590 Golina
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
15/DG/2019-2375
SALON ODZIEŻOWY PEŁNA SZAFA Magdalena Radzimska ul. Gwoździarska 1 62-500 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
23/DG/2019-2417
ADAMEK BIS Aneta Adamek Zalesie 18B 62-513 Krzymów
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
18/DG/2019-2584
PSZCZELARSKI KAMILA NOWIŃSKA A. B. Dobrowolskiego 3 62-510 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
Aneks nr 1
PSZCZELARSKI KAMILA NOWIŃSKA A. B. Dobrowolskiego 3 62-510 Konin
2019-07-09
Aneks do umowy nr 18/DG/2019-2584
Zmiana adresu wykonywqania działalności na ul.Jqana Pawła II 23, 62-510 Konin.
49000,00
21/DG/2019-2944
PERKOS Paulina Kostrzewska Kępa 1a 62-561 Ślesin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
DG.RU.21.1.2019
PERKOS Paulina Kostrzewska Kępa 1a 62-561 Ślesin
2019-03-08
Aneks do umowy nr 21/DG/2019-2944
dot. zmiany wartosci wsparcia finansowego
49000
20/DG/2019-2400
Agnieszka Pietrauszka Kosmonautów 6/15 62-510 Konin
2019-02-01
udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
49000
12/DG/2019-2571
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2019-01-30
dotacja dla KDK - Gala Biznesu
37500,00
10/DG/2019-2997
Agencja Reklamy Kuźnia Dobrego Losu Paweł Czerenko Osiedle Tysiąclecia 51/15 31-610 Kraków
2019-01-30
pokaz kulinarny podczas V Konińskich Targów Przedsiębiorczości
22140,00
GN.RU.2.2019
Marzol Zbigniew Instalacje Wod Kan i co Wyszyna ul.Kolska 7 62-710 Władysławów
2019-01-30
wymiana rur kanalizacji sanitarnej w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych
11059,18
1/PO/2019 - 1996 NK 69939
Kasprzyk Wiktor Armii Krajowej 17 62-500 Konin
2019-01-29
Wykonanie wyceny wartości rynkowej budowli na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego,
1845,00
15/IN/2019
ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA Łangowskiego 4 45-031 Opole
2019-01-29
Umowa na zakup licencji na programu F7
1230,00
WO.RU.46.2019
Anonimizacja
2019-01-29
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2600,00
8/DG/2019-2634
Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa ul. Armii Poznań 93a 62-030 Luboń
2019-01-29
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b
24231,00
7/DG/2019-2073
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TRANS-GAJ" s.c. 62-500 Konin ul. Zagórowska 16
2019-01-28
Wykonanie nadwarciańskiej strefy edukacji przyrodniczej - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego "Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)"
114077,27
WZ.RU.14.2019
Anonimizacja
2019-01-28
Umowa - zlecenie przeprawa promowa Jan Warzych
6. 000, 00
3/OŚ/2019-1464
Anonimizacja
2019-01-28
Opinie dendrologiczne
4000,00
GN.RU.1.2019
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zachodnia 15 A 62-500 Konin
2019-01-28
Odczyt, zestawienie zużycia energii elektrycznej - ELKON BIS
14760,00
12/IN/2019
Doskomp Dubois 114/116 93-465 Łódź
2019-01-23
licencja na używanie systemu informatycznego "Centralny Rejestr VAT dla JST"
5960,08
WO.RU.43.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
9000,00
WO.RU.45.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przewjazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2300,00
WO.RU.36.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
5500,00
WO.RU.41.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zasady zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie przejazdu do Przedszkola nr 32 oraz powrotu do miejsca zamieszkania wraz z rodzicem.
4800,00
WO.RU.42.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1800,00
WO.RU.40.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
900,00
WO.RU.37.2019
Anonimizacja
2019-01-23
określają zasady zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie przejazdu do Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, ul. Kasztanowa 2 oraz powrotu do miejsca zamieszkania wraz z rodzicem.
5000,00
WO.RU.44.2019
Anonimizacja
2019-01-23
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
850,00
WO.RU.33.2019
Anonimizacja
2019-01-22
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3200,00
WO.RU.31.2019
Anonimizacja
2019-01-22
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3500,00
WO.RU.32.2019
Anonimizacja
2019-01-22
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1900,00
WO.RU.30.2019
Anonimizacja
2019-01-21
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2300,00
ST.RU.17.2019
konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang
2019-01-21
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce na wózkach
47000,00
WO.RU.25.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1500,00
WO.RU.26.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2300,00
WO.RU.27.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1500,00
WO.RU.28.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3300,00
WO.RU.29.2019
Anonimizacja
2019-01-18
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2900,00
WO.RU.18.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1500,00
WO.RU.17.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2200,00
WO.RU.20.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1700,00
WO.RU.19.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
17000,00
WO.RU.21.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1500,00
WO.RU.23.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnmosprawnej do szkoły
3000,00
WO.RU.22.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3200,00
WO.RU.24.2019
Anonimizacja
2019-01-17
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2200,00
KT.RU.3.2019
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dworcowa 13 62-510 Konin
2019-01-17
Projekt KBO 2018 - Senior czyta książki
80000,00
WS.RU.32.2019
Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Sp. jawna Wojska Polskiego 33 62-500 Konin
2019-01-17
usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
4940
10/IN/2019
OPTIMARK Chopina 18b 62-510 Konin
2019-01-17
zakup laptopów
61116,09
WO.RU.11.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
650,00
WO.RU.13.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
12000,00
WO.RU.14.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3200,00
WO.RU.15.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2300,00
WO.RU.16.2019
Anonimizacja
2019-01-16
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3300,00
ST.RU.16.2019
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2019-01-16
Szkolenie uzdolnionych sportowców w Boksie
125000,00
5/DG/2019-830
PROSTO ARCHITEKCI Maciej Gierwielaniec Wybickiego 30 62-500 Konin
2019-01-15
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacja zagospodarowania otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego
6450,00
2/OŚ/2019-852
ECOVIDI Piotr Stańczuk Łukasiewicza 1 31-429 Kraków
2019-01-15
Aktualizacja PGN
1845,00
1/OŚ/2019-920
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. ul. Rybnickiej 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój
2019-01-15
900,90095,4390
14464,80
ST.RU.13.2019
KONIŃSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2019-01-15
Szkolenie uzdolninych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
170000,00
ST.RU.14.2019
CUKROWNICZY KLUB SPORTOWY "SPARTA KONIN"
2019-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłoce nożnej
105000,00
ST.RU.12.2019
AZS PWSZ KONIN
2019-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
31000,00
KT.RU.2.2019
Kazimierz Białkowski
2019-01-15
Umowa o dzieło - portret Zofii Urbanowskiej
800,00
ST.RU.15.2019
Klub Sportowy Oranje Sport Konin
2019-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - piłka nożna
95000,00
WO.RU.4.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3500,00
WO.RU.6.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1700,00
WO.RU.7.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
7800,00
WO.RU.9.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2800,00
WO.RU.8.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
3000,00
WO.RU.10.2019
Anonimizacja
2019-01-15
zwrot kosztów p[rzejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3400,00
9/IN/2019
VOLTIS Spółdzielców 12 Konin
2019-01-14
Serwis klimatyzacji w serwerowniach UM Konin
5166,00
WO.RU.2.2019
Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja 3 Maja 3 62-500 Konin
2019-01-14
dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
23000,00
WO.RU.3.2019
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2019-01-14
ref.kosztów dowozu uczniów niepełnosprtawnych do OREW w Koninie
75000,00
WS.RU.27.2019
URZĄD GMINY KRZYMÓW Kościelna 2 62-513 Krzymów
2019-01-14
Porozumienie
4800,00
WS.RU.28.2019
URZĄD GMINY KRZYMÓW Kościelna 2 62-513 Krzymów
2019-01-14
Porozumienie
4800,00
WS.RU.29.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-01-14
"Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT"
10000
OR.RU.3.2019
Anonimizacja
2019-01-14
szkolenie z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego - SM
3600
ST.RU.8.2019
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2019-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
55000,00
ST.RU.10.2019
MEDYK Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego
2019-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
560000,00
ST.RU.9.2019
SSRiR "Start" Konin
2019-01-14
Szkolenie uzdolninych sportowo w piłce ręcznej
143000,00
WS.RU.31.2019
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Etap Wiśniowa 7 62-510 Konin
2019-01-14
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
100000
WS.RU.30.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-14
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
4000
ST.RU.11.2019
Uczniowski Klub Sportowy Górnicza przy ZSGE
2019-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
26000,00
8/GK/2019-491
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
10500,00
9/GK/2019-492
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4950,00
10/GK/2019-494
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
11/GK/2019-497
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
12/GK/2019-499
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2400,00
13/GK/2019-768
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1500,00
14/GK/2019-770
Anonimizacja
2019-01-11
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15000,00
OR.RU.1.2019
Anonimizacja
2019-01-11
Prowadzenie kasy PKZP przy UM KONIN
9600
OR.RU.2.2019
Anonimizacja
2019-01-11
Prowadzenie PKZP przy UM Konin
7800
WS.RU.26.2019
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE Szeroka 8 62-506 Konin
2019-01-11
Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem
55300
KT.RU.1.2019
MOSIR Kurów 1 62-510 Konin
2019-01-11
Umowa użyczenia hali Rondo na Festiwal Kultur Miast Partnerskich
0,00
WZ.RU.13.2019
Anonimizacja
2019-01-10
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice.
4800
WS.RU.19.2019
STOWARZYSZENIE PROM Wodna 8 62-500 Konin
2019-01-10
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka
660000
WS.RU.14.2019
Fundacja Aleją Zdrowia-od Juniora do Seniora Osiedle Legionów 12/1 62-510 Konin
2019-01-10
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu
65000
WS.RU.22.2019
Fundacja Wiosna w Sercu Akacjowa 5 62-510 Konin
2019-01-10
Porozumienie
13500,00
Anonimizacja
2019-07-10
Aneks do umowy nr WS.RU.22.2019
Aneks nr 1
27000,00
WS.RU.25.2019
Andrzejewska Edyta
2019-01-10
Porozumienie
82800,00
Aneks nr 1
Anonimizacja
2019-06-07
Aneks do umowy nr WS.RU.25.2019
zwiększenie środków finansowych na realizację zadania do końca 2019 r.
110400,00
WS.RU.23.2019
Kupczyńska Agnieszka Piłsudskiego 22 B 62 - 500 Konin
2019-01-10
Porozumienie
90000,00
Aneks nr 1
Anonimizacja
2019-06-07
Aneks do umowy nr WS.RU.23.2019
zwiększenie środków finansowych na realizację zadania do końca 2019 r.
91600,00
WS.RU.24.2019
ANDRZEJEWSKI PAWEŁ
2019-01-10
Porozumienie
36000,00
nr 1
Anonimizacja
2019-06-07
Aneks do umowy nr WS.RU.24.2019
zwiększenie środków finansowych na realizacęe zadania do końca 2019 r.
45600,00
WS.RU.15.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-01-10
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
129766
WS.RU.18.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-01-10
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
110000
WS.RU.16.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-01-10
"Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem"
107920
ST.RU.5.2019
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2019-01-10
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
540000,00
ST.RU.6.2019
UKS SMECZ Konin
2019-01-10
Szkolenie uzdolninych sportowo w szachach
56000,00
ST.RU.7.2019
Konińskie Towarzystwo Pływackie "ISKRA" 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2019-01-10
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu
40000,00
WS.RU.12.2019
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2019-01-09
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
42400
ST.RU.2.2019
KONIŃSKI KLUB TENISOWY
2019-01-09
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym
10000,00
WZ.RU.12.2019
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie
2019-01-09
Umowa przekazania środków finasowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
10000,00
WZ.RU.11.2019
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań KOMENDA MIEJSKA POLICJI Przemysłowa 2 62-510 Konin
2019-01-09
Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych przez miasto Konin na FWP
500000,00
WS.RU.10.2019
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 1i 3 62-500 Konin
2019-01-09
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
54510
WS.RU.11.2019
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2019-01-09
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
102200
ST.RU.3.2019
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2019-01-09
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
450000,00
ST.RU.4.2019
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KONINIE
2019-01-09
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce
130000,00
WS.RU.13.2019
Bank Żywności w Koninie Przemysłowa 124D 62-510 Konin
2019-01-09
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
25000
1/GK/2019-408
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-01-09
Usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
37800,00
BP.RU.1.2019
Sweet Lemon ul.Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2019-01-09
Usługi związane ze stroną www.konin.pl
9000,00
WS.RU.9.2019
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2019-01-08
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
8715
WZ.RU.10.2019
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole Prusa 3 62-600 Koło
2019-01-07
Porozumienie Miasto Konin - PGWP Zarząd Zlewni w Kole
par. 4260 - 50 000, 00, par. 4300 - 33 600, 00
ST.RU.1.2019
UKS SMECZ Konin
2019-01-07
Szkolenie uzdolnionych sportowo w w tenisie stołowym
31000,00
WS.RU.6.2019
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2019-01-07
"Prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych"
990000
WS.RU.8.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-07
"Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
18885
WS.RU.7.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-07
Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem
50304
GM.RU.13.2018
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina płk. Witolda Sztarka 1 62-500 Konin
2019-01-07
powierzenie przetwarzania danych osobowych w zbiorze egib
.
GM.RU.2.2019
SOFTRONIC Poznań ul. Towarowa 37 61-896 Poznań
2019-01-04
Szkolenia z oprogramowania bazodanowego - Microsoft SQL Server 2016, w ramach realizacji części zamówienia publicznego nr GM.271.3.2018.
21150,00
GM.RU.1.2019
SOFTRONIC Poznań ul. Towarowa 37 61-896 Poznań
2019-01-04
Szkolenia z oprogramowania do administracji systemów operacyjnych - Microsoft Windows Server 2016 Standard, w ramach realizacji części zamówienia publicznego nr GM.271.10.2018
21150,00
WZ.RU.9.2019
Samorządowy Informator SMS Sp zoo Tadeusza Gajcego 19 51-143 Wrocław
2019-01-04
Umowa oo świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS
5000
WS.RU.2.2019
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2019-01-04
Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych
150000
WS.RU.4.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-04
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
100000
WS.RU.5.2019
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2019-01-04
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"
43000
WZ.RU.7.2019
Anonimizacja
2019-01-03
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin.
4800,00
GK.94.2018
PGKIM SPÓŁKA Z O.O. M.Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2019-01-02
Konserwacji, demontażu i magazynowania zamontowanych iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina - 2019 rok
39758,40
4/IN/2019
WOLTERS KLUWER S.A
2019-01-02
Dostęp do Portalu Prawniczego
17955,54
5/IN/2019
POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO SIECIOWE Zygmunta Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań
2019-01-02
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019 roku -umowa-PCSS
9889,20
7/IN/2019
HAWE ul. Franciszka Nullo 2 00-486 Warszawa 00-486 Warszawa
2019-01-02
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019 roku -umowa-HAV
11 808 ,00
6/IN/2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZATORZE" ul. Noskowskiego 1 A 62-510 Konin
2019-01-02
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4
5904,00
WS.RU.1.2019
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2019-01-02
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
1300000
WZ.RU.1.2019
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2019-01-02
Umowa na zakup paliw i olejów napędowych w 2019r.
19500,00
WZ.RU.2.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń.
4800,00
WZ.RU.3.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia-Gosławice.
4800,00
WZ.RU.5.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław
4800,00
WZ.RU.6.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec.
4800,00
WZ.RU.4.2019
Anonimizacja
2019-01-02
Umowa z Komendantem Gminnym OSP w 2019r
7800,00
WO.RU.1.2019
Anonimizacja
2019-01-02
w sprawie używania samochodu osobowego marki FORD FOCUS nr rej. PN 53797 poj. Silnika 1753 cm 3 stanowiącego własność zleceniobiorcy do celów służbowych.
3100,00
COP.RU.1.2019
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2019-01-02
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koninie
378540,00
8/IN/2019
ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID SP. Z O.O.
2019-01-02
Umowa serwisowa
22416,75
3/IN/2019
Anonimizacja
2019-01-02
Asysta serwisowa na rok 2019
11808,00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4478611
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,