Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Rejestr umów zawartych przez Urząd Miejski w Koninie w roku 2020

Numer umowy Nazwa kontrahenta Data zawarcia umowy Przedmiot umowy Wartość umowy brutto [PLN] Data zamieszczenia informacji w rejestrze umów
OR.RU.11.2020
Benefit Systems Spółka Akcyjna Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
2020-12-29
Umowa o świadczenie usług.
57000,00
OR.RU.10.2020
PKO TFI ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa
2020-12-21
umowa o zarządzanie PPK dla pracowników urzędu
1,5% wynagrodzenia
35/IN/2020-7446
Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 142 A 02-305 Warszawa
2020-12-18
Pozostawienie i korzystanie z sieci teletechnicznej
738,00
2021-03-15
GN.RU.55.2020
PGKIM Sp. z o.o. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2020-12-16
Demontaż, konserwacja i magazynowanie ogródków letnich
11070,00
OR.RU.9.2020
FRAPO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O.
2020-12-15
Zakup bonów towarowych dla emerytów i rencistów UM i ZOUM.
33250,00
BU.RU.7.2020
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Puławska 15 02-515 Warszawa
2020-12-09
Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji
4579180,20
BU.RU.8.2020
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Puławska 15 02-515 Warszawa
2020-12-09
Umowa o wykonanie funkcji Agenta Emisji
7380,00
6/IN/2021
Sigid
2020-12-04
Przedłużenie gwarancji
25138,74
1
Sigid
2021-07-01
Aneks do umowy nr IN.RU.6.2021
W związku z przejęciem od ZOUM w Koninie przes Miasto Konin Programów
27325,07
2021-07-02
30/IN/2020
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2020-12-01
Przedmiotem umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemów informatycznych Planowanie i Realizacja Budżetu JST-WPF, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST oraz Cesarz,
24151,05
OR.RU.8.2020
HURTOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA Poznańska 74 62-510 Konin
2020-11-27
Przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla dzieci dla pracowników UM l ZOUM w Koninie
11196,80
33/DG/2020-36540
ARKON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-200 Gniezno ul. św. Michała 8/6
2020-11-23
Rozbudowa i przebudowa zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie.
10945770,00
2
ARKON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-200 Gniezno ul. św. Michała 8/6
2021-12-14
Aneks do umowy nr 33/DG/2020-36540
Zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy
10945770,00
1
ARKON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-200 Gniezno ul. św. Michała 8/6
2020-12-23
Aneks do umowy nr 33/DG/2020-36540
Wykreślenie z §7 umowy ustępu 1 o płatnościach dla Wykonawcy w kolejnych latach
10945770,00
34/DG/2020-36541
MBI Sp. z o.o. 87-800 Włocławek Wojskowa 11
2020-11-23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową "Domu Zemełki" w Koninie
118080,00
2
MBI Sp. z o.o. Wojskowa 11 87-800 Włocławek
2021-12-17
Aneks do umowy nr 34/DG/2020-36541
Zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy
118080,00
1
MBI Sp. z o.o. Wojskowa 11 87-800 Włocławek
2020-12-23
Aneks do umowy nr 34/DG/2020-36541
Wykreślenie z §8 umowy ustępu 3 o płatnościach dla Wykonawcy w kolejnych latach
118080,00
BU.RU.5.2020
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Aleje Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
2020-11-23
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.300.000 zł
7300000
GK.RU.65.2020
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2020-11-20
Przeglądu, remontu, montażu i konserwacji iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina
75813,42
64/GK/2020 – 36514
SOMAR - czyszczenie i renowacja budowli Liliowa 22 62-510 Konin
2020-11-19
Dodatkowe prace przy remoncie fontanny "KOŃ"
3075,00
32/DG/2020-36271
MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE 62-505 Konin ul. Muzealna 6
2020-11-18
Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas rozbudowy i przebudowy "Domu Zemełki", w zakresie dotyczącym przeprowadzenia badań archeologicznych podczas robót ziemnych
6000,00
4
MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE ul. Muzealna 6 62-505 Konin
2021-12-31
Aneks do umowy nr 32/DG/2020-36271
Zmiana terminu umownego z 31.12.2021 r. na 30.12.2022 r.
bz.
3
MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE ul. Muzealna 6 62-505 Konin
2021-12-23
Aneks do umowy nr 32/DG/2020-36271
Zmiana terminu umownego z 27 na 31.12.2021 r.
bz.
2
MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE 62-505 Konin ul. Muzealna 6
2021-10-26
Aneks do umowy nr 32/DG/2020-36271
Zmiana terminu umownego z 29.10 na 27.12.2021 r.
bz.
1
MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE ul. Muzealna 6 62-505 Konin
2021-05-28
Aneks do umowy nr 32/DG/2020-36271
Zmiana terminu umownego z 28.05 na 29.10.2021 r.
bz.
31/DG/2020-34017
TOYA DESIGN ul. Marcina Kasprzaka 19/6 60-236 Poznań
2020-11-10
Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego przy przebudowie "Domu Zemełki"
118080,00
2
TOYA DESIGN ul. Marcina Kasprzaka 19/6 60-236 Poznań
2021-12-17
Aneks do umowy nr 31/DG/2020-34017
Zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy
118080,00
63/GK/2020-35985
Mariusz Dynia ul. Starommorzysławska 16 62-510 w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-11-10
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwesty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2100,00
63.1/GK/2020 – 37242
Mariusz Dynia ul. Staromorzysławska 16 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurencji PWiK Sp. z o.o.
2020-11-26
Aneks do umowy nr 63/GK/2020-35985
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
3000,00
WO.RU.136.2020
Grochocińska Agata
2020-11-04
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1032,00
30/DG/2020-32210
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zagórowska 20 62-500 Konin
2020-11-03
wykonanie oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie OW "Przystań Gosławice"
21088,35
1.WM.2020. 34372
Marta Kornalska
2020-10-30
Umowa o dzieło grafiki
585
79/OŚ/2020-31178
Anonimizacja
2020-10-28
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
GN.RU.52.2020
Kubicki Piotr
2020-10-28
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1008,00
OR.RU.7.2020
Maliński Tomasz Jesionowa 13A 62-090 Poznań
2020-10-21
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozpoznawania gatunków drzew.
2400,00
BU.RU.4.2020
Aesco Group Sp. z o.o. Sienna 72A/1602 00-833 Warszawa
2020-10-20
Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji
55350
WO.RU.130.2020
Pawlak Wioleta
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
307,00
WO.RU.129.2020
BLUMCZYŃSKA ANNA
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
739,00
WO.RU.127.2020
PRZYBYLSKI ARTUR
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do SOS-W w Laskach
4759,00
WO.RU.128.2020
MANUSZAK TOMASZ
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1124,00
WO.RU.133.2020
ŚLIWCZYŃSKI RADOSŁAW
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
596,00
WO.RU.131.2020
Królikowska-Wydrzyńska Magdalena
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
441,00
WO.RU.132.2020
Jacolik Jacek
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
222,00
WO.RU.134.2020
Kostiukow Dawid
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
2440,00
WO.RU.135.2020
LEŚNIEWSKA BOŻENA
2020-10-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
284,00
WZ.RU.42.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CUKROWNIA GOSŁAWICE W KONINIE Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2020-10-14
Umowa darowizny- Fundusz Sprawiedliwości.
17000,00
WZ.RU.41.2020
PUH Termit - Skoczylas Karol 11 listopada 34/44 62-510 Konin
2020-10-13
Umowa - dezynfekcja szkół.
29889,00
WS.RU.41.2020
Anonimizacja
2020-10-12
Porozumienie - Anna Jarocka - rodzina zastępcza - PCPR Konin
6627,60
WO.RU.126.2020
Kwiecińska Anna
2020-10-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
495,00
WO.RU.125.2020
BĄCLER RENATA
2020-10-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
425,00
COP.RU.23.2020
KONIŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE MUSTANG ul. 3 Maja 3 62-500 Konin
2020-10-08
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin
10000,00
59/GK/2020 – 32141
SOMAR - czyszczenie i renowacja budowli Liliowa 22 62-510 Konin
2020-10-06
wykonania remontu fontanny "Koń" na skwerze zieleni miejskiej Plac Niepodległości / ul. Dworcowa w Koninie
131610,00
60 /GK/2020 - 32296
OBSŁUGA BUDOWNICTWA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA Posada ul. Elizy Orzeszkowej 4 62-530 Kazimierz Biskupi
2020-10-06
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu fontanny "Koń" na skwerze zieleni miejskiej Plac Niepodległości / ul. Dworcowa w Koninie"
6150,00
WZ.RU.39.2020
Sprzęt-Poż Jagiełły 17E 45-920 Opole
2020-10-02
Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie. Fundusz Sprawiedliowści.
17000,00
WZ.RU.36.2020
FLORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Sulańska 1 62-510 Konin
2020-09-29
Umowa na wykonanie monitoringu w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie.
14553,56
WZ.RU.37.2020
Majer Andrzej Solna 30A 62-500 Konin
2020-09-29
Umowa na modernizację podjazdów przy budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie.
15219,49
WO.RU.122.2020
KOSMOWSKA WIOLETTA
2020-09-29
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do zkoły w roku szk.2020/2021
602,00
WZ.RU.35.2020
KMP Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kochanowskiego 2a
2020-09-28
Przeznaczenie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
8000
WO.RU.121.2020
Cieślak Alicja
2020-09-25
zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola
376,00
29/DG/2020-30931
Leroy Melrlin Polska Sp. z o.o. Spółdzielców 16 62-510 Konin
2020-09-25
umowa darowizny
686,26
GM.RU.24.2020
SKB GIS s.c. ul. Złota 14/25 10-698 Olsztyn
2020-09-25
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zadania pn. "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3. klasy na terenie miasta Konina"
9309,87
WO.RU.120.2020
Musiałowska Emilia
2020-09-24
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1266,00
UMOWA 7/WM/2020-29590
AMS S.A.
2020-09-24
Wynajem billbordów AMS
7902,02
9/WM/2020-31507
Epiqe Creative Agata Goldman
2020-09-24
Umowa na wykonanie gadżetów dla Miasta
8 649.36
WO.RU.118.2020
Pawlak Małgorzata
2020-09-18
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
2094,00
WO.RU.119.2020
Kobojek Anna
2020-09-18
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
500,00
GN.RU.51.2020
MATUSZAK JAROSŁAW
2020-09-17
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Posada
4608,00
69/OŚ/2020-30588
Anonimizacja
2020-09-15
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
WS.RU.40.2020
Anonimizacja
2020-09-15
Porozumienie - Oliwia Garncarz - spokrewniona rodzina zastępcza
5014,71
WO.RU.116.2020
TREPKA EWA
2020-09-15
zwrot kosztów rzewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
715,00
WO.RU.117.2020
Kucharska Karolina
2020-09-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
659,00
WZ.RU.34.2020
Anonimizacja
2020-09-11
Przegląd punktów alarmowych na terenie miasta Konina
1900,00
WO.RU.115.2020
Kaczmarek Lidia
2020-09-10
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1071,00
8/WM/2020-30302
butterfly Agnieszka Borowy Myśliwska 8/1 71-112 Szczecin
2020-09-10
23671,35
GN.RU.50.2020
KSM Kard.S. Wyszyńskiego 28 A Konin
2020-09-10
Dzierżawa gruntu od KSM
19680,00
68/OŚ/2020-30060
Anonimizacja
2020-09-10
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
67/OŚ/2020-30077
Anonimizacja
2020-09-10
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
GN.RU.49.2020
OLEJNIK JERZY
2020-09-10
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
5568,00
GN.RU.48.2020
Pawlaczyk Leszek Pawlaczyk Wojciech Pawlaczyk Bożena Pawlaczyk Szymon Pawlaczyk Krzysztof Kapusta Alicja
2020-09-10
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
720,00
WO.RU.113.2020
Siekierska Sabrina
2020-09-09
zwrot kosztów przewozu ucznia nepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1131,00
WO.RU.111.2020
ZBIERSKA MILENA
2020-09-09
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
794,00
WO.RU.112.2020
Płóciennik Marta
2020-09-09
-zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
724,00
WO.RU.110.2020
Sali Elis
2020-09-09
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
572,00
58/GK/2020-30182
Daszkiewicz Marek "Somar"- Czyszczenie i Renowacja Budowli ul. Liliowa 22 62-510 Konin
2020-09-09
Umowa na wykonanie i montaż poręczy na schodach przy ul. Paderewskiego
3690,00
WO.RU.107.2020
LEWANDOWSKI TOMASZ DARIUSZ
2020-09-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
764,00
WO.RU.108.2020
Przybysz Ewa
2020-09-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
471,00
WO.RU.109.2020
Czarnoucka Małgorzata
2020-09-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
494,00
WO.RU.105.2020
Gajewska Jolanta
2020-09-07
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
848,00
WO.RU.106.2020
Lisnyj Elżbieta
2020-09-07
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
1201,00
ST.RU.41.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-09-04
Rowerowy Konin
5500,00
WO.RU.104.2020
TOMIAK ELŻBIETA
2020-09-04
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do OREW w Koninie
825,00
GN.RU.30.2020
JULMAT KONIN Sp. z o.o. Zakładowa 4 62-510 Konin
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1296,00
GN.RU.31.2020
Zaradzki Maciej
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
3129,60
GN.RU.32.2020
Nowak Mirosław i Jolanta
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
888,00
GN.RU.33.2020
SZUBIŃSKI JAROSŁAW
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
926,40
GN.RU.35.2020
Miedziński Mirosław Agnieszka Przybylak
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1017,60
GN.RU.36.2020
MATUSZAK JÓZEF
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
5424,00
GN.RU.37.2020
Piatkowscy Aneta i Dariusz
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
5808,00
GN.RU.38.2020
GOŹDZIK WOJCIECH
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
792,00
GN.RU.39.2020
GŁOWACKI LECH
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1296,00
GN.RU.40.2020
SWĘDROWSKA - STAWNIAK EWELINA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
264,00
GN.RU.41.2020
FILIPIAK IRENA ŁUKASZ FILIPIAK PAWEŁ FILIPIAK MARIOLA CZEKALSKA MARZENA WYROBEK
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
905,28
GN.RU.43.2020
WALCZAK MAŁGORZATA STANISŁAW
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
5400,00
GN.RU.42.2020
DURLAK KRZYSZTOF I RENATA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
960,00
GN.RU.44.2020
PRZYBYLSKI JACEK
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
2659,20
GN.RU.45.2020
ZWIERZ HELENA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1176,00
GN.RU.34.2020
ANTECKI HIERONIM
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1528,80
GN.RU.47.2020
Piaskowski Piotr
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
912,00
GN.RU.46.2020
WARZYCH JAN
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa.
1713,60
GN.RU.27.2020
KASZUBA WIESŁAWA JACEK SZKUDLAREK JADWIGA CIERZNIAK ANDRZEJ ŁAWNICZA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa Zakładowa
1344,00
GN.RU.29.2020
RÓŻEWICZ JADWIGA CIESIELSKA ANETA CEGIELSKA BEATA
2020-09-04
Odszkodowanie za drogę Rumiankowa - Zakładowa
1728,00
WO.RU.103.2020
Kubiak Anna
2020-09-03
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
835,00
WO.RU.102.2020
Nowakowski Tomasz
2020-09-03
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
676,00
WO.RU.98.2020
Leczyk Julita
2020-09-02
ref.kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
869,00
WO.RU.99.2020
Szubert Agnieszka
2020-09-02
kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do SOS-W w Owińskach w roku szk.2020/2021
2493,00
WO.RU.100.2020
KARCZEWSKA ANDŻELIKA
2020-09-02
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
556,00
WO.RU.101.2020
Andrzejewska Wioletta
2020-09-02
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
235,00
WO.RU.114.2020
Rodzic dziecka Pani Rychlińska Monika.
2020-09-02
W zakresie zapewnienia i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałamia Integracyjnymi.
600,00
UMOWA 4/WM/2020-29279
Vixonmedia Sp. z o. o.
2020-09-02
Wynajem billbordów
21586,50
6/WM/2020-29376
Agencja Reklamy Błażej Kupczyk
2020-09-02
Umowa na wynajem billbordu Kupczyk
2214
5/WM/2020-29297
Luxbud s. c.
2020-09-02
Wynajem billbordu
2160
WO.RU.95.2020
Pałaszyńska Izabela
2020-09-01
ref.kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
1213,00
WO.RU.92.2020
Nawrocka Izabela
2020-09-01
ref.kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
966,00
WO.RU.91.2020
RÓŻAŃSKA BEATA
2020-09-01
ref.kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
734,00
WO.RU.89.2020
WSZENDYBYŁ WALDEMAR
2020-09-01
ref.kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
591,00
WO.RU.90.2020
Kwiecień Paweł
2020-09-01
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do OREW w Koninie w roku szk.2020/2021
533,00
WO.RU.94.2020
Wojtczak Iwona
2020-09-01
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
402,00
WO.RU.93.2020
Wojciechowska-Klabisz Ewa
2020-09-01
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2020/2021
954,00
WO.RU.96.2020
SKARZYŃSKA MAŁGORZATA
2020-09-01
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2020/2021
650,00
2/WM/2020-27345
Megato
2020-09-01
Wynajem billbordów Megato
12177
3/WM/2020-84738
MEDAS Sp. z o. o.
2020-09-01
Umowa na wynajem billbordów
3653,10
WZ.RU.33.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN-CHORZEŃ POZNAŃSKA 69 62-510 Konin
2020-08-31
Umowa darowizny łodzi ratunkowej dla OSP Konin-Chorzeń.
67650,00
KT.RU.14.2020
Wielkopolskie Stowarzyszenie "Gospel" ul. 3 Maja 1 i 3 62-510 Konin
2020-08-28
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
23000
KT.RU.15.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-08-28
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
20000
ST.RU.40.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W KONINIE
2020-08-26
Organizacja rajdów rowerowych i pieszych
6550,00
WZ.RU.32.2020
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kochanowskiego 2a
2020-08-25
Umowa darowizny nr 32/WZ/2020-27852
27267,21
ST.RU.39.2020
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN Dworcowa 2A 62-510 Konin
2020-08-25
Mecz Boksersk
6000,00
GN.RU.24.2020
Gościniak Paweł Anna
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
936,00
GN.RU.18.2020
GOŚCINIAK MAREK
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
1008,00
GN.RU.19.2020
MATUSZAK JAROSŁAW
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
8016,00
GN.RU.20.2020
Piaskowski Jacek
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
1596,00
GN.RU.21.2020
ETYNKOWSCY BOGUMIŁA MARIUSZ
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2376,00
GN.RU.22.2020
Czerwińska Agnieszka
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2400,00
GN.RU.10.2020
Mariola Chojnacka Elżbieta Chojnacka Zygmunt Chojnacki Grażyna Majchrowska Zenon Chojnacki Andrzej Chojnacki
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
3024,00
GN.RU.23.2020
MIKOŁAJCZAK RENATA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2088,00
GN.RU.15.2020
BIESIADA HALINA BENEDYKT
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
1440,00
GN.RU.16.2020
Durlak Błażej
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
1080,00
GN.RU.17.2020
GRACZYK JAROSŁAW
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
945,60
GN.RU.26.2020
KORDYLEWSCY EDWARD I BARBARA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
11976,00
GN.RU.25.2020
GRZEBIELUCHA ZOFIA URSZULA LEWANDOWSKA ANDRZEJ GRZEBIELUCHA ALEKSANDER GRZEBIELUCHA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
768,00
GN.RU.14.2020
Poniedziałek Teresa i Kazimierz
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2592,00
GN.RU.13.2020
SADOWSKI WIESŁAW
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
8928,00
GN.RU.12.2020
Bryl Michał
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
4872,00
GN.RU.11.2020
FRANKOWSKA RENATA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową.
2880,00
GN.RU.9.2020
Bryl Helena i Antoni
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
2208,00
GN.RU.8.2020
SZAJDA RENATA
2020-08-25
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową.
376,80
BU.RU.2.2020
PKO BANK POLSKI Puławska 15 02-515 Warszawa
2020-08-19
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 18.510.000 zł
18510000
ST.RU.38.2020
Polska Flota Klasy Korsarz Jałowcowa 23 89-608 Małe Swornegacie
2020-08-19
Wielkopolski Puchar Klasy Korsarz - Regaty
10000,00
ST.RU.36.2020
Akademia Tenisowa w Koninie Wiśniowa 7 62-510 Konin
2020-08-14
Rodzinny Piknik z Tenisem Ziemnym
4000,00
ST.RU.35.2020
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN Dmowskiego 4 62-500 Konin
2020-08-06
Turniej piłki noznej o Puchar Prezesa Górnika Konin dla uczniów konińskich szkół podstawowych (klasy pierwsze)
3000,00
1
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2020-10-21
Aneks do umowy nr ST.RU.35.2020
Zmiana sposobu wykonania zadania publicznego
3000,00
UMOWA NR 1 / UA /2020 – 26067
Stadtraum Polska sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11 61-693 Poznań
2020-08-05
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej sieci zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy.
39819,80 brutto
ST.RU.34.2020
Klub Biegacza Aktywni Konin ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2020-08-04
organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Konina
10000,00
Klub Biegacza Aktywni Konin ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2020-12-14
Aneks do umowy nr ST.RU.34.2020
zmiana terminu
10000,00
ST.RU.33.2020
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO KONIN ul. Ślesińska 42 62-506 Konin
2020-08-03
XXVI Zimowe Regaty Barbórkowe
8000,00
ST.RU.30.2020
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KORTY Sosnowa 10A 62-510 Konin
2020-07-31
Turnieje tenisowe, liga tenisowa
8000,00
ST.RU.31.2020
Stowarzyszenie Klub Żeglarski "SPINAKER" Rybacka 7 62-510 Konin
2020-07-31
Organizacja regat w klasie Optimist
8000,00
ST.RU.29.2020
Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie Skatekon 3 Maja 1 i 3 62-500 Konin
2020-07-31
Organizacja imprez rolkowych dla mieszkańców Konina
2000,00
OR.RU.5.2020
Pałasz Bożena
2020-07-31
Zadania związane z WPF.
5000,00
1/2020
Pałasz Bożena
2020-12-14
Aneks do umowy nr OR.RU.5.2020
Zadania związane z WPF
7800,00
ST.RU.32.2020
KONIŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Matejki 18A 62-510 Konin 2
2020-07-31
organizacja sportowych i turystycznych imprez żeglarskich
5500,00
GM.RU.19.2020
POLSERVICE Geo Sp. z o.o. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
2020-07-30
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Konina
92434,50
56/GK/2020-25808
WERHUN-POPIOŁEK MAŁGORZATA
2020-07-30
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania pn. "Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie".
4918,00
24/DG/2020-25262
GMINA KRAMSK Chopina 12 62-511 Kramsk Gmina Golina Nowa 1 62-590 Golina GMINA RZGÓW Konińska 8 62-586 Rzgów Gmina Stare Miasto Główna 16b 62-571 Stare Miasto GMINA KAZIMIERZ BISKUPI Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi GMINA KRZYMÓW Kościelna 2 62
2020-07-30
Ustanowienie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap III", w ramach WRPO 2014+
nie dotyczy
55/GK/2020-25258
International Management Services Sp. z o.o. Felicjanek 4/10 Kraków
2020-07-29
Umowa na aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina na lata 2021-2030
12054,00
22/DG/2020-24951
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH "BUDOPROJEKT" ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI Bolesława ul. Śmiałego 6 62-502 Konin
2020-07-27
Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy zasilania elektroenergetycznego MOW "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie
4000,00
KT.RU.11.2020
Red Chili Studio & Event
2020-07-21
Porozumienie o współpracyw zakresie organizacji wydarzenia o charakterze społecznym i edukacyjnym pt. "#WspieramyPolskę"
0
COP.RU.20.2020
FUNDACJA PODAJ DALEJ Południowa 2A 62-510 Konin
2020-07-20
realizacja zadania publicznego w kategorii Działalność na rzez osób niepełnosprawnych
9960,00
WO.RU.81.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
280,00
WO.RU.82.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
560,00
WO.RU.80.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
840,00
WO.RU.83.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
420,00
WO.RU.84.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
140,00
WO.RU.85.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
140,00
WO.RU.86.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
140,00
WO.RU.87.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
210,00
WO.RU.88.2020
Anonimizacja
2020-07-15
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla określonych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
210,00
20/DG/2020-23682
RAD TRACKS Sp. z o.o. 14-200 Iława ul. Jagiellończyka 16 p.210
2020-07-13
Budowa toru rowerowo-rolkowego typu pumptrack, przy Szkole Podstawowej nr 8
150000,00
21/DG/2020-23559
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ul. Górna Wilda 99A/8 81-903 Poznań
2020-07-10
Porozumienie z PCK dot. realizacji przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie, w zakresie dostosowania do przepisów p.poż.
-
62/OŚ/2020 - 24083
Dudek Jadwiga i Zbigniew
2020-07-10
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
BR.RU.74.2020
ŁASOWSKI MARCIN WOJNAROWSKA EDYTA
2020-07-10
Miejski Zespół Informatyczny - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
1400
BR.RU.79.2020
Krzyżostaniak Emil Bernat Bartosz KORDYLAS SŁAWOMIR DĘBOWSKI LECH Protasiewicz Urszula Samulczyk Jolanta
2020-07-10
Umowy od nr 319 do nr 324 - obsługa techniczna wyborów - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
3700
BR.RU.77.2020
Sypniewski Maksymilian ŁUBIK KATARZYNA
2020-07-10
umowy ne 313 i 314 - strona internetowa i BIP - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
400
BR.RU.76.2020
BOTOR CZESŁAW BŁASZCZYK MACIEJ ŁUKOMSKA JULITA DOBRYCHŁOP MARZENA TORZEWSKA KATARZYNA Krysiak Adam
2020-07-10
Umowy od nr 307 do nr 312 - aktualizacja spisu wyborców - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
7614,22
BR.RU.75.2020
Bąkowska Katarzyna NOWIŃSKA ANNA BARTCZAK ELIZA JANIAK DOROTA CYBULSKA MAGDALENA MAŁECKA JUSTYNA
2020-07-10
obsługa ksiegowa wyborów - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
4411,98
BR.RU.78.2020
TRZCIELIŃSKA MONIKA Michnicka Magdalena Kamińska Magdalena Koszal Justyna
2020-07-10
Umowy dod nr 315 do nr 318 - obsługa administracyjna wyborów - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
7178,40
61/OŚ/2020 - 23542
Świderska Irena
2020-07-09
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
56/OŚ/2020 - 22726
Stolarek Jarosław
2020-07-07
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
KT.RU.8.2020
KONIŃSKI DOM KULTURY ul. Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2020-07-07
Dotacja celowa Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim i Jarmark św. Bartłomieja
12000
BR.RU.71.2020
obsługa informatyczna wyborów
2020-07-07
47 umów - obsługa informatyczna wyborów - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
17051,59
BR.RU.73.2020
przygotownie i dezynfekcja kolali wyborczych
2020-07-07
Umowy od nr 261 do nr 298 - dezynfekcja lokali - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020
5850
WZ.RU.30.2020
MAZURIA 11-214 Galiny Galiny 2
2020-07-01
Umowa na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Konin- Chorzeń.
67650,00
58/OŚ/2020 - 22594
MARZOL STANISŁAW
2020-07-01
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
WZ.RU.31.2020
Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Morzysław Jana Pawła II 17 62-510 Konin
2020-07-01
Umowa darowizny.
870,00
COP.RU.17.2020
TPD Noskowskiego 1a 62-510 Konin
2020-07-01
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin
10000,00
COP.RU.18.2020
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Kilińskiego 1 62-500 Konin
2020-07-01
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin
10000,00
aneks nr 1
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Kilińskiego 1 62-500 Konin
2020-09-23
Aneks do umowy nr COP.RU.18.2020
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
10000,00
GM.RU.14.2020
USŁUGI GEODEZYJNE KRZYSZTOF SKOTNICKI Legionów 4/9 62-510 Konin
2020-07-01
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GM.RU.13.2020
Przedsiębiorstwo Usługowe Inter Geo Paweł Jagodziński
2020-06-30
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
54/OŚ/2020 - 22335
Maszałkiewicz Beata
2020-06-26
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
18/DG/2020-22333
MPEC-Konin Sp. z o.o. 62-510 Konin ul. Gajowa 1
2020-06-24
Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Domu Zemełki
j.w.
1
MPEC-Konin Sp.zo.o. Gajowa 1 62-510 Konin
2021-10-27
Aneks do umowy nr 18/DG/2020-22333
Zmiana terminów umownych
jw.
52/GK/2020-1973
Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski "AGROMAX" Wola Podłężna ul. Sosnowa 13 62-510 Konin
2020-06-24
Utrzymanie tężni solankowej w Koninie przy ul. Zakole (OS. V)
:64 698,00
49/OŚ/2020 - 21354
Łosik Helena Łosik Henryk
2020-06-23
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
47/OŚ/2020 - 20971
WOJTENKO PIOTR WOJTENKO ANNA
2020-06-19
Dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
aneks nr 1
Anna Wojtenko i Piotr Wojtenko
2020-07-21
Aneks do umowy nr 47/OŚ/2020 - 20971
Zmiana terminu realizacji prac i rozliczenia dotacji
2000,00
WZ.RU.29.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CUKROWNIA GOSŁAWICE W KONINIE Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2020-06-18
Umowa darowizny - akumulatory. OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
1300,00
COP.RU.15.2020
ZHP KONIN Harcerska 4 62-510 Konin
2020-06-18
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów. Śr. PFRON w dysp. MOPR Konin
10000,00
COP.RU.16.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2020-06-18
realizacja zad. publicz. w trybie małych grantów. Środki PFRON w dyspozycji MOPR Konin
8600,00
UMOWA NR 45/OŚ/2020 - 20797
MAŁGORZATA i SŁAWOMIR LACHOWICZ
2020-06-17
Dotacja celowa na utylizację wyrobów zawierajacych azbest
2000,00
15/DG/2020-19830
Agromax Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2020-06-09
Umowa na wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 "Kosmatek"
162255,45
43/OŚ/2020 - 20139
Czapski Wojciech
2020-06-09
dotacja celowa udzielana przez Miasto Konin z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
16/DG/2020-19363
SM ZATORZE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-06-09
Umowa użytkowania urzadzeń zamontowanych na placach zabaw na os. Zatorze
bz
COP.RU.14.2020
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Geppetto" Powstańców Wielkopolskich Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Geppetto" 14 62-510 Konin
2020-06-04
10000,00
WO.RU.79.2020
CORTLAND ul. Zgoda 38 60-122 Poznań
2020-06-01
Umowa z dostawcą na zakup sprzętu komputerowego (76 szt. tabletów) w ramach projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
125076,24
WO.RU.78.2020
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa
2020-05-29
dofinansowanie zakupu tabletów dla szkół w ramach programu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
125323,96
GM.RU.12.2020
PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE GEODETA ANDRZEJ BURSZTYN Hiacyntowa 3B/46 62-510 Konin Usługi Geodezyjne Ryszard Bartkowiak Bolesława Chrobrego 60 73-200 Choszczno
2020-05-27
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - Część II w zakresie podziałów nieruchomości, wyznaczenia punktów granicznych i ich utrwalenia znakami, wyznaczenia i okazania znaków granicznych.
28536,00
WZ.RU.24.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CUKROWNIA GOSŁAWICE W KONINIE Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzetu ppoż.- OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
12767,26
WZ.RU.23.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE-CHORZNIU ul. Poznańska 69 62-502 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Chorzeń.
25763,00
WZ.RU.25.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - GOSŁAWICE ul. Muzealna 4 62-505 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Gosławice.
8421,81
WZ.RU.26.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE ul. 3 Maja 60 62-500 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Konin.
15519,13
WZ.RU.27.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRÓJEC Strażacka 1 62-510 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Grójec.
18892,80
WZ.RU.28.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE - MORZYSŁAWIU ul. Jana Pawła II 17 62-510 Konin
2020-05-25
Umowa darowizny sprzętu ppoż. - OSP Morzysław.
13549,93
WZ.RU.22.2020
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE-CHORZNIU ul. Poznańska 69 62-502 Konin
2020-05-22
Umowa darowizny.
380,00
14/DG/2020-16546
TOYA DESIGN 60-236 Poznań ul. Marcina Kasprzaka 19/6
2020-05-12
Wykonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych rozbudowy i przebudowy "Domu Zemełki"
36900,00
1
TOYA DESIGN ul. Marcina Kasprzaka 19/6 60-236 Poznań
2020-06-23
Aneks do umowy nr 14/DG/2020-16546
Zmiana terminu umownego z 23.06 na 03.07.2020 r.
b.z.
13/DG/2020-15647
ALFA PROJEKT Spółka z o. o. Przedzamcze 8 87-100 Toruń
2020-05-07
Przygotowanie studium wykonalności do projektu "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin - dostosowanie infrastruktury edykacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"
9999,90
46/GK/2020-15550
Arret Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11 41-807- Zabrze
2020-05-06
Umowa na dostawę i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych
203256,60
31/OŚ/2020 - 15635
Nyzio Jarosław Nyzio Emilia
2020-05-06
udzielenie dotacji celowej z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
47/GK/2020-15924
EKO-FLORA Nowoczesna Zielen Kolno 35 62-590 Golina
2020-05-05
"Nasadzenia krzewów kwitnących w Koninie"
19764,00
45/GK/2020-15602
Arret Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11 41-807- Zabrze
2020-05-04
Umowa na dostawę i montaż fabrycznie nowych 23 stojaków na rowery
13437,75
WO.RU.59.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZOFII URBANOWSKIEJ W KONINIE ul. Kolska 2 62-500 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
7140,15
WO.RU.60.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KONINIE ul. Sosnowa 16 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.61.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W KONINIE ul. Kazimierza Błaszaka 4 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.62.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KONINIE ul. Kolejowa 2 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.63.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.64.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.65.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE ul. Fikusowa 8 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.66.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KONINIE ul. Leopolda Staffa 5 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.67.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. FLORIANA MARCINIAKA W KONINIE ul. Łężyńska 9 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.68.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KONINIE ul. Tadeusza Szeligowskiego 5 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.69.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW Turkusowa 1A 62-504 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.70.2020
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KONINIE ul. Adama Mickiewicza 14 62-500 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
7140,15
WO.RU.71.2020
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KONINIE ul. 11 Listopada 7A 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.72.2020
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE ul. Karola Szymanowskiego 5 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.73.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE ul. płk. Witolda Sztarka 2 62-500 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.74.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE Wodna 1 62-500 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.75.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE ul. Aleje 1 Maja 22 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.76.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
4760,10
WO.RU.77.2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE ul. Budowlanych 6 62-510 Konin
2020-04-30
UMOWA UŻYCZENIA dotycząca projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
9520,20
44/GK/2020-14833
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2020-04-27
Umowa na bieżące remonty i utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci
34798,65
28/OŚ/2020 - 14684
Józef Okoń Anna Okoń Monika Łuczak
2020-04-23
Umowa udzielenia dotacji celowej na utylizację azbestu
2000,00
WZ.RU.20.2020
OSP Chorzeń Poznańska 69 62-510 Konin
2020-04-21
Umowa darowizny.
19903,90
BR.RU.19.2020
Koszal Justyna
2020-04-17
obsługa administracyjna wyborów
2000
BR.RU.17.2020
Sypniewski Maksymilian
2020-04-16
strona internetowa - wybory
400
BR.RU.18.2020
ŁUBIK KATARZYNA
2020-04-16
umieszczanie informacji w BIP - wybory
400
BR.RU.11.2020
Bąkowska Katarzyna
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
1000
BR.RU.12.2020
Nowińska Anna
2020-04-16
obsługa ksiegowa wyborów
700
BR.RU.14.2020
BARTCZAK ELIZA
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.16.2020
JANIAK DOROTA
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.13.2020
CYBULSKA MAGDALENA
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
700
BR.RU.15.2020
SZMAGAJ IWONA
2020-04-16
obsługa księgowa wyborów
500
BR.RU.3.2020
ŁASOWSKI MARCIN
2020-04-15
koordynator gminny do spraw informatyki
700
BR.RU.4.2020
WOJNAROWSKA EDYTA
2020-04-15
zastepca koordynatora gminnego do spraw informatyki
700
BR.RU.5.2020
BOTOR CZESŁAW
2020-04-15
sporządzenie spisu wyborców
2220,40
BR.RU.6.2020
Błaszczyk Maciej
2020-04-15
sporzadzenie spisu wyborców
2220,40
BR.RU.8.2020
MIKOŁAJEWSKA MAŁGORZATA
2020-04-15
sporzadzenie spisu wyborców
2220,40
BR.RU.9.2020
DOBRYCHŁOP MARZENA
2020-04-15
sporządzenie spisu wyborców
2220,40
BR.RU.10.2020
Torzewska Katarzyna
2020-04-15
sporządzenie spisu wyborców
2220,40
WO.RU.58.2020
Advisor Spółka z o.o. Sp.k. ul.Św.Wincentego7 61-003 Poznań
2020-04-09
zakup komputerów w ramach programu Zdalna Szkoła
99962,10
27/OŚ/2020 - 13736
Radca Prawny Dehmel Maciej Przecznica 13 A 62-040 Puszczykowo
2020-04-08
Reprezentacja prawna Miasta Konina jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
8000,00
aneks nr 1
Dehmel Maciej Przecznica 13 A 62-040 Puszczykowo
2020-09-01
Aneks do umowy nr 27/OŚ/2020 - 13736
zwiększenie zakresu usługi oraz zmiana terminu płatności II raty wynagrodzenia
8000,00
ST.RU.26.2020
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Zarząd Rejonowy w Koninie Szymanowskiego 5A 62-510 Konin
2020-04-06
zakup sprzętu ratowniczego
32200,00
COP.RU.13.2020
TPD
2020-04-01
Dofinansowanie działalności WTZ w 2020 r.- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy w Koninie
51264,00
COP.RU.12.2020
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
2020-04-01
Dofinansowanie działaności WTZ 2020 r.- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepłnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
92916,00
COP.RU.11.2020
FUNDACJA MIELNICA
2020-04-01
Dofinansowanie działalności WTZ w 2020 r. -Fundacja Mielnica
176220,00
COP.RU.10.2020
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE
2020-04-01
Dofinansowanie działaności WTZ w 2020 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Chorych Psychicznie
86508,00
BP.RU.4.2020
WTI ul. Zakładowa 7 62-510 Konin
2020-03-30
Realizacja materiałów filmowych emitowanych na antenie TV Wielkopolska
15000,00
GK.43.2020
Agromax Zakład Usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2020-03-27
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III
492054,09
WZ.RU.18.2020
OSP Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2020-03-26
280,00
42/GK/2020-8336
Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dolina 35 85-212 Bydgoszcz
2020-03-25
Umowa na realizację zadania nr 4 - działania informacyjno promocyjne dla projektu "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II"
59409,00
GM.RU.7.2020
Kancelaria Geodezyjno-Prawna GEO-LEX Józef Starczyński Piłsudskiego 8/17 62-504 Konin
2020-03-18
Scalenie i podział nieruchomości położonych w Koninie, w sąsiedztwie ulic: Brzozowa - Michała Oczapowskiego.
95571,00
BR.RU.1.2020
Michnicka Magdalena
2020-03-18
Umowa na obsługę administracyjną i organizacyjną wyborów
2500
BR.RU.2.2020
TRZCIELIŃSKA MONIKA
2020-03-18
Umowa na obsługę administracyjną i organizacyjną wyborów
2500
21/IN/2020-10587
REBEL IT MAGDALENA OSTROWSKA T.Toeplitza 2/62 01-560 Warszawa
2020-03-17
Umowa na zakup oprogramowania ESET Endpoint Protection Standard i ESET Mail Security for IBM Lotus Domino
33333,00
22/IN/2020-10507
Flortech Sp. z o.o Sulańska 1 62-510 Konin
2020-03-17
Wykonanie, uruchomienie i konfigurację System SSWiN + KD
15019,30
WZ.RU.17.2020
OSP Konin Gosławice.
2020-03-16
Umowa darowizny
400,00
WZ.13.2020
Anonimizacja
2020-03-13
2040,00 350,67
WZ.14.2020
Anonimizacja
2020-03-13
2040,00
41/GK/2020-9503
Luxury Care & More sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6 71-441 Szczecin
2020-03-06
Umowa na realizację zadania nr 5 - akcja informacyjno promocyjna dotycząca zrównoważonej mobliności dla projektu" Ekologiczny Konin- rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"
58506,49
41.1/2020-13972
Luxury Care & More sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6 71-441 Szczecin
2020-04-10
Aneks do umowy nr 41/GK/2020-9503
Aneks do umowy na realizację zadania nr 5 - akcja informacyjno promocyjna dotycząca zrównoważonej mobliności dla projektu" Ekologiczny Konin- rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"
58506,49
KT.RU.6.2020
Teatr Klinika Lalek Stacja Wolimierz ul. Dworcowa 73 59-820 Leśna
2020-03-06
Umowa_Cyrk Tarabumba
18000,00
WO.RU.56.2020
KWIECIEŃ PAWEŁ
2020-03-05
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do OREW w Koninie
663,00
GN.RU.5.2020
Żabierek Krystyna
2020-03-05
Odszkodowanie za drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową
51799,20
COP.RU.9.2020
POWIAT KONIŃSKI Aleje 1 Maja 9 Konin 62-510
2020-03-05
Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu konińskiego będących uczestnikami WTZ na terenie miasta Konina
28836,00
16/OŚ/2020 - 8214
MAŁECKA KATARZYNA
2020-03-04
dotacja celowa na transport i utylizację azbestu
2000,00
17/OŚ/2020 - 8324
ŁUKASZEWSCY RENATA I ZBIGNIEW
2020-03-04
dotacja celowa na transport i utylizację azbestu
2000,00
WZ.RU.11.2020
HARMON MACIEJ ZAKRZEWSKI Poznańska 134A 62-510 Konin
2020-03-04
Umowa- brama garażowa.
19903,90
39/GK/2020-9429
Krzysztof Bukaty ul. Witkiewicza 12 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-04
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
40/GK/2020-9432
Anna Walczak ul. Osada 18 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-04
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4800,00
ST.RU.23.2020
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW ANDRZEJA APOSTOŁA Gosławicka 38 62-505 Gosławice
2020-03-03
prace konserwatorsko - restauratorskie
30000,00
8/DG/2020-8283
INNOWATOR-PLUS Poznańska 74 62-510 Konin
2020-03-02
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)"
9840,00
9/DG/2020-8306
Lider Projekt Sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 1/3 Poznań
2020-03-02
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na przygotowaniu kompletnej propozycji projektu wraz z załącznikami w tym m. in. Programem Rozwoju Lokalnego i Programem rozwoju instytucjonalnego (etap II procedury wyboru projektów) w sposób zgodny z informacjami wskazanymi w Ogłoszeniu o naborze i w Regulaminie naboru i wyboru projektów w ramach Programu "Rozwój Lokalny" wraz z załącznikami, opublikowanymi na stronie www - http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/rozpoczyna-sie-ii-etap-naboru-wnioskow-do-programu-rozwoj-lokalny/
36900,00
Aneks nr 1 do umowy DG.RU.9.1.2020
Lider Projekt Sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 1/3 Poznań
2020-07-08
Aneks do umowy nr 9/DG/2020-8306
Zmiana w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy do 30.10.2020 r. z uwagi na decyzję Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą terminu naboru kompletnych propozycji projektów.
nie dotyczy
35/GK/2020-8527
Andrzej Marek Muszyński plac Górnika 3/3 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
19500,00
36/GK/2020-8528
Jacek Kacprzak ul. Malczewskiego 19 62-510 Konin
2020-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
37/GK/2020-8529
Zofia Piaskowska ul. Osada 40 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
38/GK/2020-8530
Barbara Swędrowska ul. Działkowa 18 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-03-02
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7800,00
ST.RU.25.2020
FUNDACJA LECH POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY
2020-02-28
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
4000,00
ST.RU.24.2020
TOWARZYSTWO SPORTOWO REKRACYJNE HETMAN ODK ZATORZE
2020-02-28
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - SZACHY
15000,00
14/OŚ/2020 - 7165
Strużyński Arkadiusz
2020-02-24
dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
2000,00
KT.RU.5.2020
Teatr KTO Krowoderska 74 31-158 Kraków
2020-02-24
Otwórz okno na kulturę_Reregrinus
21000,00
1
Teatr KTO
2020-06-26
Aneks do umowy nr KT.RU.5.2020
zmiana daty spektaklu_ §1 ust.3 i §2 ust.3
21000,00
COP.RU.8.2020
Fundacja W spektrum życia
2020-02-24
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5,000
aneks nr 2
Fundacja W spektrum życia
2020-10-21
Aneks do umowy nr COP.RU.8.2020
aneks nr 2 do umowy nr 8.COP/2020-7253 z 24 lutego 2020 r.
5000,00
aneks nr 1
Fundacja W spektrum życia
2020-04-30
Aneks do umowy nr COP.RU.8.2020
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
5,000
COP.RU.7.2020
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
2020-02-21
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5000,00
BU.RU.1.2020.6101
EURO INNOWACJE GARBARY 100/11 Poznań
2020-02-20
Świadczenie usług udostępnienia Platformy budzetyjst.pl
2658,03
ST.RU.22.2020
Uczniowski Klub Sportowy MTB " Smecz"
2020-02-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
10000,00
GM.RU.3.2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Marek Bajcar
2020-02-20
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Komornik
.
WS.RU.23.2020
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Zagórowska 3a 62-500 Konin
2020-02-20
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych
20000
KT.RU.3.2020
Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Marszałkowska 56 Warszawa
2020-02-19
Otwórz okno na kulturę_Lament na placu Konstytucji
14000,00
26/GK/2020-6213
Zofia Bejanek ul. Zapłocie 1/3 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4.800.00
27/GK/2020-6214
Zdzisław Nowak ul. Pogodna 19 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5.400.00
28/GK/2020-6215
Agnieszka Szparagowska ul. Laskówiecka 9 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
29/GK/2020-6216
Marek Gościniak ul. Poznańska 100 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
30/GK/2020-6217
Waldemar Niemczynowicz ul. Poznańska 118 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1500,00
31/GK/2020-6218
Jan Kubasiewicz ul. Poznańska 144 A 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
31.1/GK/2020-36729
Jan Kubasiewicz ul. Poznańska 144 A 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-11-18
Aneks do umowy nr 31/GK/2020-6218
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
9000,00
32/GK/2020-6371
Jolanta Szczepaniak ul. Zemełki 57 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7500,00
33/GK/2020-6373
Jerzy Mróz ul. Osada 33 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7200,00
34/GK/2020-6374
Krzysztof Świderski ul. Olszewskiego 16 62-510 Konin
2020-02-18
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
COP.RU.5.2020
TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE
2020-02-17
Promocja KBO na 2021 r.
25.000, 00
COP.RU.6.2020
Stowarzyszenie Senior - Art
2020-02-17
realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Senior Art
5,000
aneks nr 1
Stowarzyszenie Senior - Art
2020-05-04
Aneks do umowy nr COP.RU.6.2020
aneks do umowy na realizację zadania publicznego w trybie małych grantów
5000,00
14/GK/2020-6194
Stefan Sobolewski ul. Jędrzejewskiego 8 62-510 Konin
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
22470,00
16/GK/2020-6197
Robert Tralewski ul. Rolna 8 A 62-510 Konin
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1200,00
17/GK/2020-6201
Sławomir Koszewski ul. Dąbrowskiego 16 A w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15000,00
18/GK/2020-6202
Damian Olejniczak ul. Frankiewicza 6 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
19/GK/2020-6204
Jadwiga Drzewiecka ul. Poznańska 75 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1.200.00
19.1/GK/2020-36728
Jadwiga Drzewiecka ul. Poznańska 75 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2020-11-18
Aneks do umowy nr 19/GK/2020-6204
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
2100,00
20/GK/2020-6206
Dorota Jędro ul. Brzozowa 53 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15900,00
21/GK/2020-6207
Katarzyna Plewa ul.Spacerowa 4 A 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
22500,00
21.1/GK/2020 – 36913
Katarzyna Plewa ul. Spacerowa 4 A 62-510 Konin w imienu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o.
2020-11-23
Aneks do umowy nr 21/GK/2020-6207
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
24600,00
22/GK/2020-6208
Sylwia Ćwiklińska ul. Plonowa 9 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
23/GK/2020-6209
Piotr Inerowicz ul. Staromorzysławska 12 B 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3000,00
24/GK/2020-6211
Izabela Bobrowska ul. Staromorzysławska 12 C 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
25/GK/2020-6212
Zbigniew Lech ul. Zapłocie 1/2 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
25.1/GK/2020-35983
Zbigniew Lech ul. Zapłocie 1/2 62-510 Konin
2020-11-10
Aneks do umowy nr 25/GK/2020-6212
Aneks do umowy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - zmiana długości przyłącza
10800,00
GN.RU.3.2020
CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74 62-510 Konin
2020-02-14
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2020 roku
6420,60
13/OŚ/2020-4886
Niezabitowski Marek
2020-02-14
Opinie dendrologiczne
4000,00
ST.RU.21.2020
COPACABANA KONIN
2020-02-14
Szkolenie w dyscyplinie boks
75000,00
KT.RU.2.2020
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2020-02-14
Konin lubi książki 5
80000,00
GK.10.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-02-10
Pielęgnacja zieleni Rejon I na rok 2020/21
298388,10
GK.9.2020
EKO-FLORA Nowoczesna Zielen Kolno 35 62-590 Golina
2020-02-10
Pielęgnacja zieleni EKO-FLORA Rejon II 2020 rok
629376,73
COP.RU.3.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2020-02-04
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów przez PTSR o/Konin pt. Z kulturą za pan brat III
5000,00
aneks nr 1
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2020-04-01
Aneks do umowy nr COP.RU.3.2020
aneks do umowy nr 3.COP/2020- 4008 z 4 lutego 2020 r. spowodowny przesunięciem terminu realizcji zadania publicznego (pandemia)
5,000
COP.RU.4.2020
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM"
2020-02-04
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów przez St. Razem pt. Wspólnota konińskich seniorów
4,750
13/IN/2020
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2020-02-03
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Centralny Rejestr VAT dla JST"
6555,95
12/IN/2020
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2020-02-03
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Fakturowanie"
6746,50
WO.RU.49.2020
Anonimizacja
2020-02-03
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1788,00
15/IN/2020
ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA Łangowskiego 4 45-031 Opole
2020-01-31
Umowa na zakup licencji na programu F7 z konwersją baz danych
2460,00
GN.RU.2.2020
Expell Michał Żuławski 11 Listopada 37/6 62-510 Konin
2020-01-30
utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina
72740,00
ST.RU.20.2020
AREOKLUB KONIŃSKI
2020-01-30
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
20000,00
WO.RU.48.2020
Anonimizacja
2020-01-30
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
787,00
GM.RU.2.2020
Usługi Geodezyjne Przemysław Łechtański
2020-01-29
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
ST.RU.18.2020
Koniński Klub Golfowy
2020-01-29
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
10000,00
WO.RU.46.2020
Anonimizacja
2020-01-29
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
380,00
ST.RU.19.2020
Koniński Klub Futsalu
2020-01-29
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie (halowej piłki nożnej - Futsal). Popularyzacja dyscypliny.
15000,00
WO.RU.47.2020
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2020-01-29
refundacja kosztów przewozu ucznióe niepełnosprawnych do OREW w Koninie
80000,00
BP.RU.3.2020
Agora S.A. ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
2020-01-29
Druk i dostawa Konińskiego Informatora Samorządowego w 2020 roku
22338,00
WO.RU.45.2020
Rodzic dziecka
2020-01-28
zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym Ertanem Nedzhmedina do Samorządowego Przedszkola w Starym Mieście.
2600,00
8/Gk/2020-46931
Firma Projektowa E.Orzechowskiej 4 Kazimierz Biskupi
2020-01-27
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: "Kompleksowy remont fontanny "Kon" na skwrze zieleni miejskiej Plac Niepodległości/ul.Dworcowa w Koninie"
8610,00
6/DG/2020-3555
KERRIA Piórkowski sp. j. ul.Żeromskiego 80 62-600 Koło
2020-01-27
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO)" przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
4797,00
WO.RU.41.2020
Anonimizacja
2020-01-27
zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3881,00
WO.RU.42.2020
Anonimizacja
2020-01-27
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
340,00
WO.RU.43.2020
Anonimizacja
2020-01-27
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
469,00
WO.RU.44.2020
Anonimizacja
2020-01-27
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
220,00
GK.RU.7.2020
INSTYTUT KARPACKI Łącznik 12h 33-300 Nowy Sącz
2020-01-24
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Konina na lata 2020-2035"
21525,00
ST.RU.17.2020
PR9 Sp. z o. o.
2020-01-24
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej oraz rozgrywek WZPN dla dzieci i młodzieży z Konina
15000,00
ST.RU.16.2020
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SMECZ
2020-01-24
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
56000,00
WO.RU.38.2020
Anonimizacja
2020-01-24
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1179,00
WO.RU.39.2020
Anonimizacja
2020-01-24
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
629,00
WO.RU.25.2020
Anonimizacja
2020-01-23
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1034,00
ST.RU.14.2020
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2020-01-23
Szkolenie uzdolnionych sportowców w Boksie
149000,00
ST.RU.15.2020
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG
2020-01-23
Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce na wózkach
50000,00
WO.RU.33.2020
Rodzic dziecka Pani Monika Rychlińska.
2020-01-23
w zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
1000,00
WO.RU.35.2020
Rodzic dziecka Pani Izabela Nawrocka
2020-01-23
w zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
1400,00
WO.RU.34.2020
Anonimizacja
2020-01-23
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1832,00
WO.RU.37.2020
Rodzic dziecka Pani Elżbieta Lisnyj
2020-01-23
Umowa w sprawie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
1200,00
GN.RU.1.2020
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zagórowska 20 62-500 Konin
2020-01-23
Umowa - odczyt liczników, przegląd sieci i zestawienia zużycia energii elektrycznej.
7380,00
WO.RU.36.2020
Rodzic dziecka Pani Matela Iwona
2020-01-23
w zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnymP-10
1200,00
3/DG/2020-1981
AG PROJEKT Agnieszka Maciejewska Lipowa 11 62-530 Kazimierz Biskupi
2020-01-22
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - rozbudowa plac zabaw "Dziecięce marzenia" na terenie SOSW w Koninie
4182,00
WO.RU.24.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do OREW w Koninie
1274,00
WO.RU.19.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
432,00
WO.RU.20.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1137,00
WO.RU.21.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
958,00
WO.RU.22.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1315,00
WO.RU.23.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1117,00
WO.RU.27.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1263,00
WO.RU.26.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
474,00
WO.RU.28.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu uczna niepełnosprawnego do szkoły
1133,00
WO.RU.31.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
405,00
WO.RU.29.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
858,00
WO.RU.30.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3919,00
WO.RU.32.2020
Anonimizacja
2020-01-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
7711,00
WS.RU.22.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE Szeroka 8 62-506 Konin
2020-01-21
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
8000
WS.RU.15.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-01-20
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
42120
WS.RU.17.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-01-20
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
119494,20
WS.RU.18.2020
STOWARZYSZENIE TERAZ MŁODZIEŻ 3 Maja 1i 3 62-500 Konin
2020-01-20
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
58716,20
WS.RU.20.2020
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE Szeroka 8 62-506 Konin
2020-01-20
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
58716,20
WS.RU.19.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-20
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
4000
WS.RU.21.2020
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Etap Wiśniowa 7 62-510 Konin
2020-01-20
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
89520
WS.RU.16.2020
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2020-01-20
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
113494,20
WO.RU.14.2020
Anonimizacja
2020-01-17
zwrot kosztów przewozu uczenncy niepełnosprawnej do szkoły
722,00
WO.RU.15.2020
Anonimizacja
2020-01-17
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1409,00
WO.RU.17.2020
Anonimizacja
2020-01-17
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1246,00
WO.RU.18.2020
Anonimizacja
2020-01-17
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1289,00
BP.RU.2.2020
Newspoint Sp.z o.o. ul. Zygmunta Słomińskiego 5/104 00-195 Warszawa
2020-01-17
Monitoring mediów w 2020 roku
5461,20
WS.RU.14.2020
Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa Dworcowa 7/U7 62-500 Konin
2020-01-17
Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina
60000
WS.RU.13.2020
Bank Żywności w Koninie Przemysłowa 124D 62-510 Konin
2020-01-17
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
30000
WS.RU.12.2020
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2020-01-17
Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT
10000
WO.RU.3.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
701,00
WO.RU.4.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
783,00
WO.RU.6.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
650,00
WO.RU.5.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
469,00
WO.RU.7.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
620,00
WO.RU.8.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
918,00
WO.RU.11.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2828,00
WO.RU.10.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1176,00
WO.RU.9.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
921,00
WO.RU.13.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
969,00
WO.RU.12.2020
Anonimizacja
2020-01-16
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1714,00
WS.RU.5.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-16
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
53085
WS.RU.8.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-16
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"
43000
WS.RU.6.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-16
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
110000
WS.RU.7.2020
TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH Pck 13 62-500 Konin
2020-01-16
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
18330
WS.RU.9.2020
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-01-16
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
16550
WS.RU.10.2020
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-01-16
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
120000
WS.RU.11.2020
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-01-16
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
116494,20
2/DG/2020-1337
Radosław Karczewski RABAnet Radosław Karczewski Klonowa 6 62-500 Konin
2020-01-15
wykonanie usługi hostingu strony internetowej dedykowanej rewitalizacji
2280,00
ST.RU.13.2020
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2020-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
55000,00
WO.RU.2.2020
Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja 3 Maja 3 62-500 Konin
2020-01-14
Zapewnienie przewozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
27000,00
ST.RU.11.2020
Stowarzyszenie Sportu Rekreacji i Rehabilitacji "START"
2020-01-13
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce ręcznej
148000,00
ST.RU.12.2020
KONIŃSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2020-01-13
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
195000,00
11/IN/2020
F&M TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-01-10
Przegląd i konserwacje klimatyzacji w serwerowniach UM Konin
5166,00
OR.RU.3.2020
LASKOWSKA JADWIGA
2020-01-10
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo-księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie
10752,00
OR.RU.4.2020
DOMAGAŁA TERESA
2020-01-10
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo-księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie
8736,00
ST.RU.10.2020
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KONINIE
2020-01-09
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce
135000,00
WS.RU.3.2020
MULTIMED INVEST Tadeusz Jucyk Sp. Jawna Wojska Polskiego 33 62-500 Konin
2020-01-09
usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
6000
ST.RU.2.2020
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
479000,00
ST.RU.4.2020
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
550000,00
1
2020-02-14
Aneks do umowy nr ST.RU.4.2020
Zmiana § 1 ust. 3 - zmiana harmonogramu transz
550000,00
ST.RU.5.2020
AZS PWSZ KONIN
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
35000,00
ST.RU.3.2020
UKS SMECZ Konin
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie stołowym
31000,00
ST.RU.6.2020
Oranje Sport Klub
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - piłka nożna
90000,00
ST.RU.7.2020
Uczniowski Klub Sportowy Górnicza przy ZSGE
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
26000,00
ST.RU.8.2020
Konińskie Towarzystwo Pływackie "ISKRA"
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu
37000,00
ST.RU.9.2020
KKPK MEDYK
2020-01-08
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
600000,00
WZ.RU.9.2020
AMM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Gajcego 19 51-143 Wrocław
2020-01-07
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS zawarta w dniu 07.01..2020r. w Koninie
5000,00
WZ.RU.10.2020
Anonimizacja
2020-01-07
Umowa z konserwatorem sprzetu w OSP Konin w 2020r.
4800
OR.RU.2.2020
Konińskie Centrum JU JITSU Wojciech Malczak
2020-01-07
Umowa dotycząca prowadzenia zajęć z zakresu stosowania środków przymusu bezpośrednego dla pracowników Straży Miejskiej
3600,00
ST.RU.1.2020
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA
2020-01-07
Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej
60000,00
WS.RU.1.2020
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W KONINIE Staromorzysławska 1 62-510 Konin
2020-01-03
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
1300000
GK.RU.1.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-01-02
Konserwacja, demontaz i magazynowanie zamontowanych iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina - 2020 rok
39999,99
OR.RU.16.2019
GARMOND PRESS S.A. ul. Lubicz 3 31-034 Kraków
2020-01-02
Zakup czasopism dla UM Konin
33568,95
5/IN/2020
INEA SPÓŁKA AKCYJNA Klaudyny Potockiej 25 60-211 Poznań
2020-01-02
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku -umowa-Inea
9594,00
4/IN/2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2020-01-02
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4
5904,00
GK.RU.3.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-01-02
1. "Usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.
37584,00
GK.RU.3.1.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-10-12
Aneks do umowy nr GK.RU.3.2020
zwiekszenie wynagrodzenia na nielegalne wysypiska
117584,00
9/IN/2020
Sigid
2020-01-02
23413,05
7/IN/2020
WOLTERS KLUWER
2020-01-02
korzystanie z publikacji elektronicznych wydawanych Wolters Kluwer
21463,50
8/IN/2020
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp zoo
2020-01-02
Wsparcia techniczne na System Ysoft SafeQ 5
6462,48
WZ.RU.36.2019
Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczny OPracy MED-ALKO Sp.z.o.o. Gajowa 7 62-510 Konin
2020-01-02
Umowa o wykonanie badań lekarskich dla strażaków z jednostek OSP.
10000,00
WZ.RU.37.2019
AMM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Gajcego 19 51-143 Wrocław
2020-01-02
Umowa Nr 37/WZ/2019-51355 o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS . Uwaga - Umowa została błędnie wprowadzona do rejestru umów w 2019r. .Ponownie została wprowadzona do rejestru na 2020r.
5000
WZ.RU.6.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń w 2020r.
4800,00
WZ.RU.1.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław w 2020r.
4800,00
WZ.RU.5.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec w 2020r.
4800,00
1/OŚ/2020 - 50920
Global Innovative Solutions Katarzyna Burda - Świerz Artura Grottgera 22 A 40-681 Katowice
2020-01-02
usługa monitorowania jakości powietrza
1033,20
WZ.RU.4.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice.
4800,00
WZ.RU.3.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia-Gosławice w 2020r.
4800,00
WZ.RU.2.2020
Anonimizacja
2020-01-02
Umowa z Komendantem Gminnym w 2020r.
7800,00
WZ.RU.7.2020
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2020-01-02
Umowa na zakup paliw w 2020r.
19500,00
1
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2020-04-22
Aneks do umowy nr WZ.RU.7.2020
ANEKS NR 1/WZ/2020 do umowy Nr 7/WZ/2020-51107 z dn. 2.01.2020r
19500,00
WZ.RU.8.2020
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED ALKO SP. Z O.O. Gajowa 7 62-510 Konin
2020-01-02
Umowa o wykonanie badań lekarskich członków OSP z terenu miasta Konina.
10000,00
WZ.RU.8.1.2020
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED ALKO SP. Z O.O. Gajowa 7 62-510 Konin
2020-06-17
Aneks do umowy nr WZ.RU.8.2020
Aneks nr 1.
12000,00
GK.RU.6.2020
PGKIM SPÓŁKA Z O.O.
2020-01-02
porozumienie w sprawie powierzenia wykonania zadania utworzenia oraz prowadzenia dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej PSZOK) na terenie Miasta Konina (jeden dla sektora I i jeden dla sektora
1.414 946,88
6.5/2021
PGKIM SPÓŁKA Z O.O.
2021-11-09
Aneks do umowy nr GK.RU.6.2020
zwiększenie srodków finansowych na rok 2021 o 86 000, 00 zł
1533125,29
2021-11-12
GK.RU.6.4.2020
PGKIM SPÓŁKA Z O.O.
2021-02-19
Aneks do umowy nr GK.RU.6.2020
zmiana cennika za zagospodaorwanie odpadów niebezpiecznych
1447125,29
GK.RU.6.1.2020
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2020-04-06
Aneks do umowy nr GK.RU.6.2020
zwiększenie należności głównej
1433298,24
OR.RU.1.2020
WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZADOWYCH Sienkiewicza 22 60-818 Poznań
2020-01-02
Umowa dotycząca usługi polegającej na comiesięcznym przesyłaniu publikacji "Dotacje-Serwis informacyjny"
967,80
BP.RU.1.2020
Katarzyna Chlebowska Interaktywna Agencja reklamowa Sweet Lemon ul. Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2020-01-02
Usługi związane ze stroną internetową miasta Konina
9000,00
COP.RU.1.2020
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie
2020-01-02
Prowadzenie ŚDS typu B
453722,00
COP.RU.2.2020
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE
2020-01-02
Prowadzenie Klubu Wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w latach 2020-2023
260000,00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4479263
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,