Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestr umów zawartych przez Urząd Miejski w Koninie w roku 2021

Numer umowy Nazwa kontrahenta Data zawarcia umowy Przedmiot umowy Wartość umowy brutto [PLN] Data zamieszczenia informacji w rejestrze umów
128/KSS/2021-37010
Starostwo Powiatowe w Koninie Al. 1 Maja 9 62-510 Konin
2021-12-30
120000
2022-01-04
12/IN/2022
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZATORZE ul. Zygmunta Noskowskiego 1A 62-510 Konin
2021-12-30
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4
5904,00
2021-12-30
WZ.RU.27.2021
OSP Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2021-12-27
Umowa darowizny.
14979,65
2021-12-27
WZ.RU.31.2021
OSP Chorzeń Poznańska 69 62-510 Konin
2021-12-27
Umowa darowizny - OSP Chorzeń.
28788,37
2021-12-27
WZ.RU.32.2021
OSP w Koninie 3 Maja 60 62-500 Konin
2021-12-27
Umowa darowizny - OSP Konin.
14696,65
2021-12-27
WZ.RU.29.2021
OSP Morzysław Jana Pawła II 17 62-510 Konin
2021-12-27
Umowa darowizny - OSP Morzysław.
17920,66
2021-12-27
WZ.RU.30.2021
OSP Gosławice Muzealna 4 62-510 Konin
2021-12-27
Umowa darowizny - OSP Gosławice.
8445,73
2021-12-27
OR.RU.9.2021
Benefit Systems Spółka Akcyjna Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
2021-12-20
Świadczenie usług
57000,00
32/IN/2021
CURULIS Sp. z o.o.
2021-12-20
Dostęp do portalu wpfa.curulis.pl
9717,00
2021-12-28
GN.RU.66.2021
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Gajowa 1 62-510 Konin
2021-12-15
Umowa przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła na 2022 rok
50000
2021-12-30
WZ.RU.26.2021
OSP Chorzeń Poznańska 69 62-510 Konin
2021-12-14
umowa darowizny
6749,00
2021-12-14
GN.RU.67.2021
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Poznańska 49 62-510 Konin
2021-12-14
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2022 roku - ul. Z. Urbanowskiej 12
4100
2021-12-30
GN.RU.68.2021
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Poznańska 49 62-510 Konin
2021-12-14
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2022 roku - ul. Dąbrowskiego 3
1320
2021-12-30
GN.RU.69.2021
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Poznańska 49 62-510 Konin
2021-12-14
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2022 roku - ul. Kamienna 57A
1900
2021-12-30
GN.RU.70.2021
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Poznańska 49 62-510 Konin
2021-12-14
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2022 roku - ul. Powstańców Wielkopolskich 14
5700
2021-12-30
GN.RU.71.2021
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Poznańska 49 62-510 Konin
2021-12-14
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2022 roku - ul. Staszica 27
500
2021-12-30
GN.RU.72.2021
Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Poznańska 49 62-510 Konin
2021-12-14
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2022 roku - ul. 3 Maja 28/32
230
2021-12-30
OR.RU.8.2021
FRAPO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. Hurtowa 2 62-510 Konin
2021-12-10
Zakup bonów towarowych dla emerytów i rencistów Urzędu Miejskiego.
37550,00
61/GK/2021-35856
SIMAAN Sylwester Sipa Genowefa 30 a 62-513 Krzymów
2021-12-10
Umowa na zakup i montaż 5 rolet na Targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie
27400,00
1/BU/2021-34225
Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-950 Warszawa
2021-12-08
Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
4500000
WO.RU.96.2021
Anonimizacja
2021-12-06
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
70,00
WO.RU.97.2021
Anonimizacja
2021-12-06
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
70,00
WO.RU.98.2021
Anonimizacja
2021-12-06
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
140,00
WO.RU.99.2021
Anonimizacja
2021-12-06
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
140,00
5/KS/2021-34762
Aesco Group Sp. z o.o.
2021-12-02
1193,10
27/IN/2021
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2021-12-01
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemów informatycznych Planowanie i Realizacja Budżetu JST-WPF, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST oraz Cesarz
25358,91
2021-12-01
30/RI/2021-33758
Nieruchomości Andrzej Szachów ul. Ogrodowa 6 78-600 Wałcz NIP 7651312193 REGON 570349385
2021-11-26
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu budowlanego renowacji budynku synagogi w Koninie w zakresie: stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rynien.
3600,00
KSS.RU.118.2021
KLUB BIEGACZA AKTYWNI KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2021-11-18
organizacja XXX Biegu o Lamkę Górniczą
8000
59/GK/2021 - 30959
PGKiM Sp. z o. o w Koninie Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2021-11-09
Umowa na montaż i demontaż iluminacji świetlnych ulic i placów miasta Konina
127999,98
2021-11-10
60/GK/2021-31370
Maria Wróbel ul. Osada 2 2-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-11-09
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
GN.RU.55.2021
GRZEBIELUCHA ZOFIA
2021-11-08
Odszkodowania Rumiankowa-Zakładowa
768,00
2021-11-16
WO.RU.94.2021
Śledź Kamila
2021-11-04
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2021/2022
898,00
WO.RU.93.2021
Czarnoucka Małgorzata
2021-11-04
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
900,00
56/GK/2021-31364
Mirosław Balcerzak ul. Osada 15 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-11-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
57/GK/2021-31365
Mieczysław Rybicki ul. Osada 24 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-11-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
600,00
58/GK/2021-31366
Mieczysław Rybicki ul. Osada 24 2-500 Konin inwestycja ul. Osada 24 A w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-11-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12600,00
7/OI/2021 - 29908
FHU GRACJAN Artur Tomicki Mieczysława Karłowicza 4/6 62-510 Konin
2021-11-03
udział w Targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-11-03
13/OI/2021 - 29920
KARLOS OZE Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jana Pawła II 82 62-510 Konin
2021-11-03
udział w Targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-11-03
16/OI/2021 - 29899
ELTAR ENERGY Sp. z o.o. Europejska 13 62-500 Konin
2021-10-28
udział w Targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-10-29
12/OI/2021 - 29922
Roman Karbowy Tadeusza Kościuszki 13a/27 62-500 Konin
2021-10-28
udział w Targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-10-29
15/OI/2021 - 29926
Plamowski Maciej MM Consulting Nad Stawami 3 62-590 Kraśnica-Kolonia Golina
2021-10-28
udział w Targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-10-29
14/OI/2021 - 29936
Mikołaj Świerczek P.P.H.U. "EDMAX" Ptaków Leśnych 9 Rumin 62-500 Konin
2021-10-28
udział w Targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-10-29
11/OI/2021 - 29939
Energia Eko Sp. z o.o. Spółdzielców 5 62-510 Konin
2021-10-28
udział w Targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-10-29
10/OI/2021 - 29949
Biomasa Partner Group Sp. z o.o. Bursztynowa 37 Modła Królewska
2021-10-28
udział w Targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-10-29
9/OI/2021 - 29954
ArtDom Ślesińska 7 62-510 Konin
2021-10-28
nie dotyczy
2021-10-29
8/OI/2021 - 29985
KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA Zakładowa 11 62-502 Konin
2021-10-28
udział w targach Enlit Europe
nie dotyczy
2021-10-29
52/GK/2021-30983
Wiesława Kulka ul. Osada 35 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-27
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6300,00
53/GK/2021-30984
Kazimierz Pawlikowski ul. Osada 16 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-27
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
4800,00
54/GK/2021-30986
Danuta Mierkiewicz ul. Osada 31 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-27
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2400,00
55/GK/2021-30987
Teresa Kałkowska ul. Osada 13 A 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-27
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
8400,00
WO.RU.73.2021
Rodzic dziecka niepełnosprawnego
2021-10-26
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.e
800,00
WO.RU.72.2021
Musiałowska Emilia
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk. 2021/2022
1576,00
WO.RU.74.2021
Lewandowski Tomasz
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk. 2021/2022
970,00
WO.RU.75.2021
Lisnyj Elżbieta
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk. 2021/2022
1496,00
WO.RU.76.2021
Nawrocka Izabela
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk. 2021/2022
1227,00
WO.RU.77.2021
Nowakowski Tomasz
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk. 2021/2022
841,00
WO.RU.78.2021
Leczyk Julita
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk. 2021/2022
1082,00
WO.RU.81.2021
Cieślak Alicja
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola
783,00
WO.RU.80.2021
KOSMOWSKA WIOLETTA
2021-10-26
zwrot kosztów przewoz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
750,00
WO.RU.82.2021
KOZIARA KRZYSZTOF
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
675,00
WO.RU.83.2021
Przybysz Ewa
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
666,00
WO.RU.84.2021
TOMIAK ELŻBIETA
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do OREW w Koninie w roku szk.2021/2022
1049,00
WO.RU.85.2021
Siekierska Sabrina
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
1444,00
WO.RU.86.2021
Pawlak Małgorzata
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2021/2022
2661,00
WO.RU.87.2021
Płóciennik Marta
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2021/2022
826,00
WO.RU.88.2021
Szubert Agnieszka
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnisprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
3248,00
WO.RU.89.2021
Jacolik Jacek
2021-10-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2021/2022
286,00
WO.RU.90.2021
WOJCIECHOWSKA KLABISCH EWA
2021-10-26
zwrot kosztów przejazdu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2021/2022
1188,00
WO.RU.91.2021
LEŚNIEWSKA BOŻENA
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
365,00
WO.RU.92.2021
DRYJAŃSKI JAKUB
2021-10-26
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
462,00
45/GK/2021 - 28614
HORTIFLORA ZAKŁADANIE TERENÓW ZIELONYCH BOŻENA HAŃCZEWSKA Poznańska 210 62-510
2021-10-25
Umowa na "Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie"
89972,03
2021-10-25
WO.RU.67.2021
Wszendybył Monika
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
981,00
WO.RU.68.2021
Wojtczak Iwona
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2021/2022
511,00
WO.RU.69.2021
PRZYBYLSKI ARTUR
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
7861,00
WO.RU.70.2021
Pawlak Wioleta
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2021/2022
598,00
WO.RU.71.2021
ZBIERSKA MILENA
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
989,00
WO.RU.66.2021
Królikowska - Wydrzyńska Magdalena
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
476,00
WO.RU.65.2021
TREPKA EWA
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
890,00
WO.RU.64.2021
Gajewska Jolanta
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w roku szk.2021/2022
1077,00
WO.RU.63.2021
Kaczmarek Lidia
2021-10-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
1360,00
46/GK/2021-30191
Paweł Wróbel ul. Osada 45 A 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9600,00
47/GK/2021-30193
Sławomir Sabaciński ul. Osada 32 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
48/GK/2021-30195
Kazimierz Mielcarek ul. Osada 21 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5400,00
49/GK/2021-30197
Zdzisława Grabarek ul. Osada 20 A 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
2021-10-25
50/GK/2021-30198
Teresa Budner ul. Osada 19 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6000,00
51/GK/2021-30199
Jarosław Wróbel ul.Osada 45 A 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
2021-10-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
14400,00
OI.RU.17.2021
EU-Consult Sp. zo.o. Toruńska 18C lokal D 80-747 Gdańsk
2021-10-25
Opracowanie Analizy wybranych rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych przedsiębiorstwa oraz prowadzenia działań eksportowych. Zakres analizy: - znaczenie internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi dla MŚP z subregionu wschodniej Wielkopolski - określenie dwóch wybranych, perspektywicznych rynków zagranicznych, na których proces transformacji energetycznej i gospodarczej jest wdrażany, objętych analizą wraz z uzasadnieniem - opracowanie koncepcji wejścia na wybrane rynki zagraniczne, w tym szacowanie kosztów wdrożenia strategii eksportowej, - analiza finansowa, wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej, - analiza otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa oraz konkurencji na rynkach docelowych, - wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynarodowienia, - przygotowanie procesu wejścia na rynki i rozwoju sprzedaży, - prowadzenie negocjacji i bezpieczeństwo transakcji.
50000,00
2021-10-28
WO.RU.59.2021
BĄCLER RENATA
2021-10-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
547,00
WO.RU.60.2021
BLUMCZYŃSKA ANNA
2021-10-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
920,00
WO.RU.61.2021
RÓŻAŃSKA BEATA
2021-10-22
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szk.2021/2022
933,00
38.COP.2021-30176
Fundacja Konin Dzieciom Sosnowa 1/54 62-510 Konin
2021-10-21
realizacja zadania publicz.w trybie małych grantów ze śrdków PFRON w
10000,00
141/OŚ/2021-29849
Piotrem Zbyszewskim prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą Zakład Usługowo-Handlowy "AGROMAX" Zbyszewski Piotr ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna
2021-10-20
Umowa dot. zagospodarownia pasa drogowego ul. Kopernika
52750,00
2021-10-20
117/KSS/2021-29840
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-10-15
Dotacja celowa na konkurs poetycki "Milowy Słup 2021"
5000,00
2021-10-19
20.RI.2021-29458
ENEA S.A. Górecka 1 60-201 Poznań
2021-10-15
dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023.
12263918,74
2021-10-19
139/OŚ-202129705
Józefiak Justyna ul. Ireny Sendlerowej 7 62-510 Konin
2021-10-15
Umowa: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
6000,00
2021-10-15
37.COP.2021-29425
STOWARZYSZENIE RAZEM DAMY RADĘ
2021-10-15
realizacja zadania publicznego ze środków PFRON
10000,00
136/OŚ/2021-29452
SIEDLECKI TOMASZ
2021-10-13
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
14000,00
2021-10-13
GM.RU.36.2021
GEOPLAN SPÓŁKA JAWNA
2021-10-11
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
44/GK/2021-27106
Eko Flora Współczesne Tereny Zieleni Mateusz Hańczewski Kolno 35 62-590 Golina
2021-10-04
Łąki kwietne w całym mieście
91800,00
2021-10-04
134/OŚ/2021-28162
DOBERSZTYN KAZIMIERZ JÓZEF FLISACKA 12A 62-510 Konin
2021-09-30
Umowa na utylizację azbestu
2000,00
WZ.RU.24.2021
Remiza 24 Sklep Pożarniczy s.c. 50 62-817 Pólko
2021-09-29
Umowa na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu miasta Konina.
86744,47
2021-09-29
1
Remiza 24
2021-11-30
Aneks do umowy nr WZ.RU.24.2021
Zmiana terminu dostawy.
86744,47
2021-12-01
NR 10146/U/400/495/2021
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
2021-09-29
Umowa dotacji dot. realizacji Przedsięwzięcia pn. "W Koninie stawiamy na ekologię - wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 15 i 10 w Koninie- zakup pomocy dydaktycznych"
60000,00
2021-09-29
GN.RU.50.2021
EKO-FLORA Nowoczesna Zielen Kolno 35 62-590 Golina
2021-09-24
Nasadzenie 51 szt. drzew na nieruchomości o nr 235/23 w obrębie Czarków m. Konina.
39355,20
2021-09-22
WZ.RU.23.2021
Dilectro Sp. z o.o. S.k. Al. Jana Pawła II 80/2 00-175 Warszawa
2021-09-24
Umowa w sprawie zakupu drona na potrzeby minitorowania miasta Konina
25000,00
2021-09-24
132/OŚ/2021-27625
ROBAK KRZYSZTOF
2021-09-23
Umowa na utylizację azbestu
2000,00
GN.RU.53.2021
ANTECKI HIERONIM
2021-09-23
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1528,00
2021-10-05
GN.RU.52.2021
FRANKOWSKA RENATA
2021-09-23
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
2880,00
2021-10-05
36.COP.2021-27276
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI"
2021-09-23
realizacja zadania publicz.w trybie małych grantow
10000,00
43/GK/2021-24803
PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź
2021-09-22
Działania informacyjno - promocyjnych dla Projektu "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III"
25104,30
131/OŚ/2021-27334
Nowicka Dorota
2021-09-22
Umowy o udzielenie dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2000,00
GN.RU.48.2021
Pawlaczyk Leszek
2021-09-21
Odszkodowania Rumiankowa-Zakładowa
720,00
2021-10-04
GN.RU.47.2021
Etynkowski Mariusz
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
2376,00
2021-10-04
GN.RU.45.2021
Mikołajczyk Renata
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
2088,00
2021-10-04
GN.RU.44.2021
PIĄTKOWSKI DARIUSZ
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
5808,00
2021-10-04
GN.RU.42.2021
BIESIADA HALINA BENEDYKT
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1440,00
2021-10-04
GN.RU.41.2021
Liszkowska Bożena
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
2592,00
2021-10-04
GN.RU.40.2021
Gościniak Marek
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1008,00
2021-10-04
GN.RU.39.2021
GRACZYK JAROSŁAW
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
945,60
2021-10-01
GN.RU.38.2021
Bryl Michał n
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
4872,00
2021-10-01
GN.RU.37.2021
SADOWSKI WIESŁAW
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
8928,00
2021-10-01
GN.RU.36.2021
Durlak Błażej
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1080,00
2021-10-01
GN.RU.35.2021
Piaskowski Jacek
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1596,00
2021-10-01
GN.RU.34.2021
FILIPIAK IRENA
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
905,28
2021-10-01
GN.RU.27.2021
WARZYCH JAN
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1713,60
2021-10-05
GN.RU.26.2021
ŻAK ELŻBIETA MARIA
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
2592,00
2021-10-05
GN.RU.25.2021
ZWIERZ HELENA
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa - Zakładowa
1176,00
2021-10-05
GN.RU.33.2021
PRZYBYLSKI JACEK
2021-09-21
Odszkodowania Rumiankowa-Zakładowa
2659,20
2021-10-05
GN.RU.32.2021
Piaskowski Piotr
2021-09-21
Odszkodowania umiankowa-Zakładowa
912,00
2021-10-05
GN.RU.31.2021
WALCZAK STANISŁAW
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
5400,00
2021-10-05
GN.RU.30.2021
Czerwińska Agnieszka
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
2400,00
2021-10-05
GN.RU.28.2021
OLEJNIK JERZY
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
5568,00
2021-10-05
GN.RU.24.2021
Zaradzki Maciej
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa- Zakładowa
3129,60
2021-10-05
GN.RU.43.2021
Kordylewski Edward
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
11976,00
2021-10-05
GN.RU.29.2021
RÓŻEWICZ JADWIGA
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1728,00
2021-10-06
GN.RU.49.2021
GOŹDZIK WOJCIECH
2021-09-21
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
792,00
2021-10-06
42/GK/2021- 25422
HORTIFLORA ZAKŁADANIE TERENÓW ZIELONYCH BOŻENA HAŃCZEWSKA Poznańska 210 62-510
2021-09-20
Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie
59787,96
2021-09-20
GN.RU.18.2021
Kubicki Piotr
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1008,00
2021-09-23
GN.RU.22.2021
Chojnacka Elżbieta
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1512,00
2021-09-23
GN.RU.20.2021
MATUSZAK JAROSŁAW
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
26448,00
2021-09-23
GN.RU.19.2021
SIMIŃSKI SYLWESTER
2021-09-20
Odszkodowania Rumiankowa-Zakładowa
1051,20
2021-09-23
GN.RU.17.2021
SZAJDA RENATA
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
376,80
2021-09-23
GN.RU.16.2021
Miedziński Mirosław
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
1017,60
2021-09-23
GN.RU.21.2021
MATUSZAK JÓZEF
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
5424,00
2021-09-23
GN.RU.15.2021
DURLAK KRZYSZTOF
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
960,00
2021-09-23
GN.RU.14.2021
GŁOWACKI LECH
2021-09-20
Odszkodoawnie Rumiankowa-Zakładowa
1296,00
2021-09-23
GN.RU.13.2021
SWĘDROWSKA - STAWNIAK EWELINA
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
264,00
2021-09-23
GN.RU.11.2021
GOŚCINIAK PAWEŁ
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
936,00
2021-09-23
GN.RU.10.2021
SZUBIŃSKI JAROSŁAW
2021-09-20
Odszkodowanie Rumiankowa-Zakładowa
926,40
2021-09-23
COP.RU.35.2021
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER
2021-09-15
Umowa świadczenia usług utrzymania i wsparcia technicznego w zakresie Generatora eNGO
4495,65
25/IN/2021-25509
PZP24.pl Sp. z o.o. ul. Legnicka 57D lok. B/J 54-203 Wrocław
2021-09-14
Umowa na dostęp do platformy przetargowej PZP24.pl
5880
2021-09-14
129/OŚ/.2021-25913
WALICKA BOGUSŁAWA
2021-09-09
Umowa na utylizację azbestu- Bogusława Walicka
2000,00
KSS.RU.109.2021
Anonimizacja
2021-09-09
Porozumienie - spokrewniona rodzina zastępcza
4724,67
BP.RU.3.2021
VSG pl. Zamkowy 1A 62-500 Konin
2021-09-06
System komunikacji UM za pomocą totemów
5904,00
41/GK/2021-19590
Salon Urody Lavages Woźniak Anna ul. 11 Listopada 31 62-510 Konin
2021-09-03
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6600,00
2021-09-03
WZ.RU.17.2021
NZOZ KON VITA Przemysłowa 2 62-510 Konin
2021-08-31
Umowa na specjalistyczne badania lekarskie na potrzeby kwalifikacji wojskowej
3788,10
112/OŚ/2021-25018
Zaczkiewicz Lesław
2021-08-31
Umowa dotacji na utylizację azbestu-Lesław Zaczkiewicz
2000,00
110/OŚ/2021-25020
Chojnacki Zbigniew
2021-08-31
Umowa dotacji na utylizację azbestu-Z. Chojnacki
2000
98/OŚ/2021-23608
ANDRZEJEWSKA-SŁUGIEWICZ NATALIA
2021-08-30
2000,00
107/OŚ/2021-24298
TOMICKA ANNA
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Tomicka Anna
2000,00
100/OŚ/2021-24299
TOMICKI JÓZEF
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Tomicki Józef
2000,00
101/OŚ/2021-24311
Kukulska Grażyna
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Grażyna Kukulska
6000,00
102/OŚ/2021-24312
MIĘTKIEWICZ WŁADYSŁAW
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Miętkiewicz Władysław i Jadwiga
2000,00
103/OŚ/2021-24315
GRZEJSZCZAK JOLANTA
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Grzejszczak Jolanta
10000,00
104/OŚ/2021-24318
STUDZIŃSKA HANNA
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Studzińska Hanna
6000,00
105/OŚ/2021-24319
ANDRZEJEWSKA-SŁUGIEWICZ NATALIA
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Andrzejewska-Sługiewicz Natalia
10000,00
106/OŚ/2021-24322
Andrzejewska Bożena
2021-08-30
Umowa dotacji do budowy zbiorników retencyjnych - Andrzejewska Bożena
2000,00
108/OŚ/2021–24755
Anonimizacja
2021-08-27
umowa dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z budową instalacji do gromadzenia wód opadowych i roztopowych
2000,00
2021-08-27
GM.RU.28.2021
GEO-MAS JAKUB KRUSZCZAK
2021-08-11
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
GM.RU.25.2021
Maciej Górecki wycena nieruchomości
2021-08-04
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
GM.RU.24.2021
SKB GIS s.c. Złota 14/25 10-698 Olsztyn
2021-08-03
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej kl. 3 dla miasta Konina - etap II
89790,00
KSS.RU.106.2021
Anonimizacja
2021-08-03
Porozymienie - rodzina zastępcza
10054,94
COP.RU.33.2021
FUNDACJA MIELNICA
2021-08-02
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
10000,00
GM.RU.23.2021
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Plac Wolności 1 62-500 Konin
2021-07-30
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonej na terenie miasta Konina - w zakresie podziałów nieruchomości
4920,00
GM.RU.22.2021
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Plac Wolności 1 62-500 Konin
2021-07-28
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - w zakresie podziałów nieruchomości
7626,00
KSS.RU.105.2021
WOPR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄD REJONOWY W KONINIE SZYMANOWSKIEGO 5A 62-510 Konin
2021-07-28
zapewnienie bezpieczeństwa imprez na wodzie
2600,00
104/KSS/2021-21762
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-07-26
Porozumienie Miasto-MBP w Koninie - książka A. Majewskiego
0
2021-07-30
96/OŚ/2021–21355
Anonimizacja
2021-07-22
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-22
89/OŚ/2021-21309
Spytek Barbara
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-20
89.1/OŚ/2021-27927
89.1/OŚ/2021-27927
2021-09-30
Aneks do umowy nr 89/OŚ/2021-21309
Aneks do umowy dotacji do budowy zbiorników retencyjnych w sprawie zmiany terminu realizacji umowy
2000,00
2021-10-05
90/OŚ/2021-21311
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-21
90.1/OŚ/2021-29713
Piasecki Marek Magnetytowa 2 Bielas-Piasecka Karolina 62-500 Konin
2021-10-14
Aneks do umowy nr 90/OŚ/2021-21311
Aneks do umowy dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych- zmiana terminu realizacji
10000,00
2021-10-14
92/OŚ/2021-21320
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-21
93/OŚ/2021-21331
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-21
94/OŚ/2021-21374
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-21
OŚ.RU.95.2021
Anonimizacja
2021-07-21
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
6000,00
2021-07-21
86/OŚ/2021-21144
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-21
85/OŚ/2021-21150
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-20
87/OŚ/2021-21155
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-20
88/OŚ/.2021-21157
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
6000,00
2021-07-21
88.1/OŚ/2021-31375
Wróbel Zenon i Grażyna ul. Topolowa 3B Konin
2021-11-10
Aneks do umowy nr 88/OŚ/.2021-21157
Anek do umowy w sprawie zmiany terminu realizacji umowy
6000,00
2021-11-10
91/OŚ/2021-21318
Anonimizacja
2021-07-20
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-20
WO.RU.57.2021
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU al.Niepodleglości 34 61-714 Poznań
2021-07-17
"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dofinansowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"
1527895,35
2021-08-03
77/OŚ/2021-20634
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-16
78/OŚ/2021-20678
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-19
80/OŚ/2021-20839
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-19
81/OŚ/2021-20867
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-19
82/OŚ/2021-20884
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-19
79/OŚ/2021-20908
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
2000,00
2021-07-19
83/OŚ/2021-20900
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-21
84/OŚ/2021-20917
Anonimizacja
2021-07-16
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych
10000,00
2021-07-21
102/KSS/2021-20664
KONIŃSKI DOM KULTURY ul. Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2021-07-14
Umowa na projektor laserowy
180000,00
2021-07-16
KSS.RU.101.2021
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Zarząd Rejonowy w Koninie Szymanowskiego 5A 62-510 Konin
2021-07-07
Samochód dla grupy interwencyjnej wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym
89298,00
64/OŚ/2021-18816
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZEMYSŁOWA 132 ul. Przemysłowa 132 62-510 Konin
2021-07-06
Umowa dotacji na utylizację azbest
6000,00
2021-07-06
99/KSS/2021-19882
Fundacja CODA Różyckiego 2/16 62-510 Konin
2021-07-05
Umowa - zBajerowny Konin
13000
2021-07-05
KSS.RU.100.2021
R2 ul.Spółdzielców 14 Konin
2021-07-05
Wyznakowanie Konińskiego Szlaku Miejskiego poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków II etap.
5613,72
62/OŚ/2021-18813
Anonimizacja
2021-07-01
Umowa dotacji na utylizację azbestu - Ostrowski Mariusz
2000,00
2021-07-01
98/KSS/2021-19564
Fundacja Miasto Prowincjonalne Poznańska 158 62-510 Konin
2021-07-01
Umowa - Pirania
29998,80
2021-07-06
GN.RU.56.2021
MPEC-Konin Sp.zo.o. Gajowa 1 62-510 Konin
2021-07-01
Przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Dostawcy - Staszica 27
5589,51
97/KSS/2021-19588
MTBS SP ZOO 3 Maja 21 62-500 Konin KONIŃSKI DOM KULTURY ul. Plac Niepodległości 1 62-510 Konin
2021-06-30
Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji spektaklu "Peregrinus" w ramach projektu "Otwórz okno na kulturę"
0,00
95/KSS/2021-19283
Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2021-06-29
Umowa - Plener rzeźbiarski
10000
2021-06-29
2/OI/2021-19129
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin
2021-06-28
najem pomieszczeń na potrzeby Targów OZE w Koninie
7478,40
2021-06-30
1/OI/2021-15992
AAA EXPO sp. z o.o. os. B. Chrobrego 34/13 60-681 Poznań
2021-06-28
wynajem stoisk wystawienniczych - Targi OZE w Koninie
55227,00
2021-06-05
93/KSS/2021-18982
Visual Sensation laser & technologies Jaroslaw Nadolny Glówna 2 64-117 Krzycko Małe
2021-06-25
Umowa mapping
6524,30
2021-06-25
94/KSS/2021-19012
KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28A 62-510 Konin
2021-06-25
Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji spektaklu "Lament na placu Konstytucji
0,00
2021-06-28
OR.RU.7.2021
Ogórkiewicz Aleksandra
2021-06-25
wykonanie czynności pracownika technicznego wsparcia do spraw organizacyjnych w USC w Koninie.
7020,00
2021-06-25
1/RI/2021-18434
ANDROKOP Krycha 18 62-610 Sompolno
2021-06-24
Przedmiotem umowy jest budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7A w Koninie, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap I (KBO
233700,00
RI.RU.1.1.2021
ANDROKOP Krycha 18 62-610 Sompolno
2021-11-09
Aneks do umowy nr 1/RI/2021-18434
264450,000
2/RI/2021-18484
Pracownia Projektowa 3F Bartosz Kapuściński Wyzwolenia 1 62-590 Golina
2021-06-23
Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7A w Koninie"
9500,00
91/KSS/2021-18536
STOWARZYSZENIE AUTORÓW DYREKCJA OKRĘGOWA W POZNANIU Grobla 27a 61-858 Poznań
2021-06-22
ZAIKS_Cool!turalny Weekend
1599
40/GK/2021-18315
KO-MAR Malicki Michał ul. Dobiegniewska 21 87-820 Kowal
2021-06-22
Umowa na sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie-część III
61047,36
2021-06-22
90/KSS/2021-18226
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE ADAMA MICKIEWICZA 3 62-500 Konin
2021-06-21
22000
2021-06-21
GN.RU.9.2021
PWiK Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin
2021-06-21
Umowa o dostarczanie ścieków i odprowadzanie ścieków.
400,00
2021-07-20
GM.RU.20.2021
Adam Bodnar Wycena Nieruchomości Gen. Stanisława Maczka 12/63 08-110 Siedlce
2021-06-21
elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
GM.RU.19.2021
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Chlebowa 4/8 61-003 Poznań
2021-06-21
Umowa powierzenia przetwarzania danych w rejestrze publicznym egib
.
WZ.RU.16.2021
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KONINIE Przemysłowa 2 62-510 Konin KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2A 60 844 Poznań
2021-06-17
Porozumienie Miasto Konin Policja na samochody 2021 r
110000,00
86/KSS/2021-17988
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE GOSPEL ul. 3 Maja 1:3 62-510 Konin
2021-06-17
21000
2021-06-18
87/KSS/2021-18006
2021-06-17
6000
2021-06-18
88/KSS/2021-18036
Fundacja Głos Koniński ul. 3 Maja 1-3 62-500 Konin
2021-06-17
3000
2021-06-18
89/KSS/2021-18042
Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego Kiszkowska 1 62-200 Piekary
2021-06-17
30000
2021-06-18
GM.RU.18.2021
Wycena Nieruchomości Marcin Arndt
2021-06-16
Elektroniczny dostęp do baz danych pzgik za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
.
GN.RU.6.2021
Energa Operator S.A.
2021-06-15
Umowa dystrybucji energii elektrycznej
1000,00
GN.RU.7.2021
Energa Operator S.A.
2021-06-15
Umowa dystrybucji energii elektrycznej
600,00
84/KSS/2021-17691
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI" Fikusowa 8 62-502 Konin
2021-06-14
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszakańców Konina
18000,00
2021-06-14
37/GK/2021-16996
DGP Clean Partner Sp. z o.o. Zygmunta Słomińskiego 15/52 00-195 Warszawa
2021-06-11
Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie - część I
ROK 2021: - kwota brutto: 144 396,36 ROK 2022: - kwota brutto: 154 494,12
2021-06-11
38/GK/2021-17130
DGP Clean Partner Sp. z o.o. Zygmunta Słomińskiego 15/52 00-195 Warszawa
2021-06-11
Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie - część II
ROK 2021: - kwota brutto: 56996,70 ROK 2022: - kwota brutto: 59 783,22
2021-06-11
39/GK/2021-17147
US Destello Wojciech Wójcik Górna 23 44-100 Gliwice
2021-06-11
Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie - część III
ROK 2021: - kwota brutto: 21 857,52 ROK 2022: - kwota brutto: 24 158,34
2021-06-11
WZ.RU.15.2021
OSP Chorzeń Poznańska 69 62-510 Konin
2021-06-11
Umowa darowizny nr
4590,00
2021-06-11
28.COP/2021-16402
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2021-06-10
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON
10000,00
29.COP/2021-16405
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska HUFIEC Konin
2021-06-10
Realizacja zadania publicznego ze środkow PFRON w trybie malych grantów
10000,00
30.COP/2021-17233
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
2021-06-10
realizacja umowy ze środków PFRON w trybie małych grantów
7390,00
GN.RU.8.2021
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań
2021-06-07
Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa
252
KSS.RU.85.2021
PARAFIA RZYM.-KAT. PW.ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA ul. Kościelna 1 62-500 Konin
2021-06-07
prace konserwatorskie polichromii kaplicy Przemienienia Pańskiego
30000,00
GM.RU.15.2021
DeGosh Investments GRZEGORZ GÓRNY ul. Lisiecka 60 62-571 Stare Miasto
2021-05-27
wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - w zakresie podziałów nieruchomości
40020,51
35/GK/2021-16169
Anna Kałkowska ul. Staromorzysławska 10 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-26
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3300,00
2021-05-27
36/GK/2021-16172
Dorota Olejnik ul. Staromorzysławska 10 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-26
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
2021-05-27
58/OŚ/2021-14223
Anonimizacja
2021-05-24
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-05-21
60/OŚ/2021-15108
Anonimizacja
2021-05-24
Umowa na utylizację wyrobów zawierających azbest
2000,00
2021-05-21
59/OŚ/2021-15134
Anonimizacja
2021-05-24
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-05-21
81/KSS/2021- 15653
Polska Flota Klasy Korsarz
2021-05-21
Wielkopolski Puchar Klasy Korsarz - Regaty
8000
82/KSS/2021-15847
PWSZ Przyjaźni 1 62-510 Konin
2021-05-21
Umowa najmu z PWSZ
1399,74
2021-05-24
79/KSS/2021- 15294
Stowarzyszenie Klub Żeglarski "SPINAKER"
2021-05-19
Organizacja regat w klasie 0ptymist
8000
29/GK/2021-14061
Anna Chojnicka ul. Osada 7 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9300,00
2021-05-17
30/GK/2021-14063
Zofia Sucharska ul. Osada 9 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
8400,00
2021-05-17
31/GK/2021-14065
Daniel Rybicki ul. Osada 5 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9300,00
2021-05-17
32/GK/2021-14066
Danuta Andrzejewska ul. Osada 13 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
9000,00
2021-05-17
33/GK/2021-14068
Piotr Lament ul. Konwaliowa 2/33 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
2021-05-17
34/GK/2021-14070
Jakub Kolosek ul. Staromorzysławska 3D 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-05-17
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
37500,00
2021-05-17
74/KSS/2021-14455
Teatr Klinika Lalek Stacja Wolimierz ul. Dworcowa 73 59-820 Leśna
2021-05-17
Dotyczy spektaklu "Cyrk Tarabumba"
18000
66/KSS/2021-14373
PTTK Kolejowa 11 62-510 Konin
2021-05-14
: Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina
8400
65/KSS/2021- 14637
FUNDACJA JESZCZE WIĘCEJ SPORTU ul. Kolejowa 12/10 62-600 Koło
2021-05-14
: River Triathlon Series Konin
10000,00
69/KSS/2021- 14764
Klub Sportowy Copacabana Konin Stefanii Esse 19 62-500 Konin
2021-05-14
Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu
8000
70/KSS/2021-14784
KLUB ŻEGLARSKI PRZY KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO KONIN ul. Ślesińska 42 62-506 Konin
2021-05-14
XXVII Zimowe Regaty Barbórkowe o
6000
72/KSS/2021-
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA Dworcowa 2 62-510 Konin
2021-05-14
#Złap_za_wiosło!
5000
68/KSS/2021- 14989
KLUB BIEGACZA AKTYWNI KONIN Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
2021-05-14
organizacja biegu nocnego z okazji 10-lecia klubu
5000
73/KSS/2021- 14518
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KORTY Sosnowa 10A 62-510 Konin
2021-05-14
Liga tenisa ziemnego, turnieje tenisowe
5000
27.COP/2021-14306
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2021-05-13
realizacja zadania publicznego ze śr. PFRON w trybie małych grantów
10000,00
25.COP/2021-13534
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto
2021-05-12
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON
10000,00
26.COP/2021-13770
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE
2021-05-12
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantow ze środków PFRON
10000,00
12/DG/2021-13652
Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe OLBUD Krystian Olejniczak Rzgowska 8 62-500 Posoka
2021-05-10
wykonanie ogrodu zimowego w budynku hospicjum przy ul. Południowej 3 w Koninie
190000,00
KSS.RU.64.2021
Auto Kobziński sp z o.o. Sulejowska 45 97-300 Piotrków Trybunalski
2021-05-06
KBO - samochód dla grupy interwencyjnej WOPR
89298,00
53/OŚ/2021-13021
Anonimizacja
2021-05-05
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-05-05
KSS.RU.62.2021
Błękitna Fala os. Zwycięstwa 13/75 61-647 Poznań
2021-05-05
zakup i dostawa skutera wodnego wyprodukowanego w 2020 roku, marki YAMAHA VX1050E-W, poj. silnika 1050 cm3, zwanego dalej ,,skuterem" oraz Szkolenie K38 na stopień "Operatora skutera ratowniczego" dla 4 ratowników WOPR.
80000,00
COP.RU.24.2021
FUNDACJA MIELNICA
2021-05-05
Dofinansowanie działaności WTZ przez Miasto Konin i Powiat Koniński - Fundacja Mielnica
194370,00
2021-05-05
COP.RU.22.2021
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2021-05-05
Dofinansowanie działaności WTZ przez Miasto Konin i Powiat Koniński - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
56544,00
2021-05-05
COP.RU.21.2021
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KONINIE
2021-05-05
Dofinansowanie działaności WTZ przez Miasto Konin i Powiat Koniński
102486,00
2021-05-05
63/KSS/2021-13020
Janda Marszałkowska 56 Warszawa
2021-05-04
Realizacja spektaklu "Lament na Placu Konstytucji"
14000
GM.RU.14.2021
GEOMAP SPÓŁKA Z.O.O. DARIUSZ KACZMAREK
2021-05-04
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
11/DG/2021-13196
Arkada Będzin Sp. z o.o. Mickiewicza 63 42-506 Będzin
2021-05-04
Aktualizacja projektu budowlanego przebudowy elewacji i pokrycia dachowego budynku Synagogi w Koninie
81918,00
1/RI/2021- 23279
Arkada Będzin Sp. z o.o. Mickiewicza 63 42-506 Będzin
2021-08-18
Aneks do umowy nr 11/DG/2021-13196
Przesunięcie terminu wykonania umowy do 30.09.2021 r.
nie dotyczy
10/DG/2021-13029
STOWARZYSZENIE HELIANTHUS 11 Listopada 26 62-510 Konin
2021-04-30
Umowa darowizny
99841,00
COP.RU.20.2021
Powiat Koniński
2021-04-30
Dotyczy dofinansowania uczestników WTZ będacych mieszkańcami Powiatu Konińskiego
35340
2021-04-30
1.PO.2021-10781 NK 89690
KSSP KURYŁO SUDOLSKI SZREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Tadeusza Kościuszki 29/BUD. B IIp 50-011 Wrocław
2021-04-29
Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Miasta Konina usług doradztwa prawnego
301230,00
19.COP/2021-12591
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE
2021-04-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
10000,00
22/GK/2021-12075
Roman Łętowski ul. Działkowa 14 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
2021-04-21
23/GK/2021-12076
Małgorzata Grzyśnik ul. Osada 17 b 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
1800,00
2021-04-21
24/GK/2021-12078
Krzysztof Olejnik ul. Osada 17 c 62-500 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7200,00
2021-04-21
25/GK/2021-12079
Stanisław Goździk ul. Działkowa 2 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5100,00
2021-04-21
26/GK/2021-12081
Irena Budner ul. Osada 19 a 62-500 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2700,00
2021-04-21
27/GK/2021-12082
Urszula Kałecka ul. Działkowa 4 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-21
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5100,00
2021-04-21
COP.RU.18.2021
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE
2021-04-21
Dofinansowanie działalności WTZ przez Miasto Konin
95418,00
2021-04-21
KSS.RU.59.2021
Anonimizacja
2021-04-16
Porozumienie -Santiago Dopieralski
213,36
15/GK/2021-11390
Jerzy Frej ul. Działkowa 3 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3600,00
2021-04-15
16/GK/2021-11391
Jerzy Frej ul. Działkowa 3 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
2021-04-15
17/GK/2021-11393
Grażyna Kordylewska ul. Działkowa 10 a 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
15000,00
2021-04-15
18/GK/2021-11395
Joanna Szmyt ul. Osada 17 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
7500,00
2021-04-15
19/GK/2021-11397
Małgorzata Łechtańska ul. Działkowa 5 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
11700,00
2021-04-15
20/GK/2021-11399
Karolina Papiera ul. Kazimierska 54 A 62-510 Konin w imieniu której występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
12000,00
2021-04-15
21/GK/2021-11401
Tomasz Pieńkowski ul. Harcerska 9A 62-510 Konin w imieniu którego występują Prokurenci PWiK Sp. z o.o. w Koninie
2021-04-15
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
5400,00
2021-04-15
6/DG/2021-9553
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Aleja Wolności 8 62-800 Kalisz
2021-04-14
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej "Domu Zemełki"
6855,28
38/OŚ/2021-9874
Anonimizacja
2021-04-07
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-04-07
39/OŚ/2021-10069
Anonimizacja
2021-04-07
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-04-07
40/OŚ/2021-10093
Anonimizacja
2021-04-07
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-04-07
23/IN/2021-9864
Digital Sp. z o.o. Skarbka z Gór 15D/26 03-287 Warszawa
2021-04-06
Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin
36900,00
2021-04-06
31/OŚ/2021-9173
Anonimizacja
2021-03-30
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-03-30
31.1/OŚ/.2021-17677
Anonimizacja
2021-06-21
Aneks do umowy nr 31/OŚ/2021-9173
Zmiana terminu realizacji umowy
2000,00
2021-06-21
8/DG/2021-9554
MPEC-Konin Sp.zo.o. Gajowa 1 62-510 Konin
2021-03-30
Wniesienie do MPEC-Konin wkładu pieniężnego na wykonanie niezależnego węzła cieplnego dla zabytkowego "Domu Zemełki"
80000,00
2
MPEC-Konin Sp.zo.o. Gajowa 1 62-510 Konin
2021-10-26
Aneks do umowy nr 8/DG/2021-9554
Zmiana terminów umownych
bz.
11/GK/2021-9125
Żelichowska Barbara Słowackiego 4/16 62-500 Konin
2021-03-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6900,00
2021-03-29
12/GK/2021-9138
Miśkiewicz Paulina ul. Osada 37 A 62-500 Konin
2021-03-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
3750,00
2021-03-29
13/GK/2021-9146
Maria Wróbel ul. Osada 2 62-500 Konin
2021-03-25
Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
6750,00
2021-03-29
21/IN/2021-8808
REBEL IT MAGDALENA OSTROWSKA T.Toeplitza 2/62 01-560 Warszawa
2021-03-22
Umowa na zakup oprogramowania ESET Endpoint Protection Standard i ESET Mail Security for IBM Lotus Domino
33333,00
2021-03-22
WO.RU.42.2021
Śledź Kamila
2021-03-15
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
712,00
WO.RU.40.2021
MANUSZAK TOMASZ
2021-03-08
-zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1390,00
WO.RU.39.2021
Wojciechowska-Klabisz Ewa
2021-03-04
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
942,00
23/OŚ/2021-4937
Anonimizacja
2021-03-01
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-02-25
23.1/OŚ/2021-12191
Anonimizacja
2021-04-26
Aneks do umowy nr 23/OŚ/2021-4937
Aneks w sprawie przesunięcia terminu realizacji umowy
2000,00
17.COP.2021-5916
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
2021-03-01
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
6900,00
8.COP.2021-5752
STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY KONIN
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5,400
10.COP.2021-5912
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W KONINIE
2021-02-26
realizacja umowy w trybie małych grantów
10000,00
11.COP.2021-5914
Klub Żeglarski " SPINAKER"
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
4,500
12.COP/2021-5915
Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie Skatekon
2021-02-26
reakizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
8,499
13.COP.2021-5918
Stowarzyszenie Senior - Art
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5000,00
14.COP.2021-5919
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC KONIN
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
7000,00
15.COP.2021-5920
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społeczne" POMOC"
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
3700,00
16.COP.2021-5923
STOWARZYSZENIE AKCJA KONIN
2021-02-26
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
6000,00
26/OŚ/2021-5409
"Ekostandard" Pracownia Analiz Środowiskowych Robert Siudak ul. Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las
2021-02-25
Umowa na opracowanie Programu Ochrony Środowiska
9840,00
2021-02-26
26.2/OŚ/2021-
"Ekostandard" Pracownia Analiz Środowiskowych Robert Siudak ul. Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las
2021-10-19
Aneks do umowy nr 26/OŚ/2021-5409
Aneks do umowy na opracowanie Programu Ochrony Środowiska - zmiana terminu realizacji umowy
9840,00
2021-10-19
OŚ.RU.26.1.2021
Ekostandard Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las
2021-06-23
Aneks do umowy nr 26/OŚ/2021-5409
Aneks do umowy w sprawie zmiany terminu na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Konina na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028
9840,00
2021-06-23
WO.RU.38.2021
Kostiukow Dawid
2021-02-24
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3371,00
22/OŚ/2021-4963
Anonimizacja
2021-02-23
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-02-25
BP.RU.2.2021
Agora S.A. ul.Czerska 8/10 00-732 Warszawa
2021-02-23
Druk i dostawa Konińskiego Informatora Samorządowego
23286,00
2021-03-19
14/WZ/2021-4493
CHS-MED Chryzanta Sobczyńska ul. Spółdzielców 5 62-510 Konin
2021-02-22
Umowa w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu
4000
58/KSS/2021-5120
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-02-22
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w wydaniu albumu "Ryszard Fórmanek. Fotoreporter nieoczywisty".
0
2021-02-22
3.COP.2021-4891
STOWARZYSZENIE HELIANTHUS
2021-02-19
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
6300,00
aneks nr 1
STOWARZYSZENIE HELIANTHUS
2021-04-06
Aneks do umowy nr 3.COP.2021-4891
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
6300
4.COP.2021-4925
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej
2021-02-19
realizacja umowy w trybie małych grantów
7500,00
aneks nr 1
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej
2021-06-25
Aneks do umowy nr 4.COP.2021-4925
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
7500,00
5.COP.2021-4933
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnoksztalcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
2021-02-19
realizacja zadania publicznego w trtbie małych grantów
7200,00
6.COP.2021-4935
Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości
2021-02-19
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
2000,00
7.COP.2021-5007
Fundacja Miasto Prowincjonalne
2021-02-19
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów
5000,00
3/ GN/2021-4359
Wika Błażej Wojdak Karłowicza 6/18 62-510 Konin
2021-02-18
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2021 roku
20720,00
2021-02-18
4/GN/2021- 4368
Wycena nieruchomości Anna Kabacińska oś. Wł. Łokietka 5c/1 62-200 Gniezno
2021-02-18
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2021 roku
11070,00
2021-02-18
5/GN/2021-4370
CONSTANS KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI Poznańska 74/116 62-510 Konin
2021-02-18
wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2021 roku
17200,32
2021-02-18
10/GK/2021-4598
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie Gajowa 7a 62-510 Konin
2021-02-16
Realizacja zadania pn.:,,Opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
99000,00
GM.RU.5.2021
MSG Michał Sędziwy
2021-02-16
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną
.
1.COP/.2021-3913
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "MŁODZI - AKTYWNI"
2021-02-12
realizacja umowy w trybie małych grantów
10000
2021-02-15
2.COP/2021-3918
Fundacja W spektrum życia
2021-02-12
realizacja umowy w trybie małych grantów
5000
2021-02-15
19/OŚ/.2021-3228
Anonimizacja
2021-02-11
Umowa dotacji na utylizację azbestu
2000,00
2021-02-11
12/WZ/2021-4271
OSP Cukrownia Gosławice Aleja Cukrownicza 15A 62-510 Konin
2021-02-11
Umowa darowizny akumulatorów - OSP Cukrownia.
1510,00
13/WZ/2021-4273
OSP w Koninie 3 Maja 60 62-500 Konin
2021-02-11
Umowa darowizny akumulatorów - OSP Konin.
450,00
2021-02-11
WO.RU.34.2021
Szubert Agnieszka
2021-02-10
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
3116,00
WO.RU.35.2021
Jacolik Jacek
2021-02-10
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
302,00
WO.RU.33.2021
Płóciennik Marta
2021-02-09
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
986,00
WO.RU.32.2021
Leczyk Julita
2021-02-08
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1184,00
GK/8/2021-2929
PGKIM Sp. z o.o. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2021-02-05
Bieżące remonty i utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci
34798,65
WO.RU.31.2021
KARCZEWSKA ANDŻELIKA
2021-02-05
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
757,00
KSS.RU.57.2021
Uczniowski Klub Pływacki " REKIN" Konin
2021-02-05
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
4000,00
KSS.RU.56.2021
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Hetman" ODK Zatorze
2021-02-05
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach
17000,00
15/OŚ/2021-2681
NIEZABITOWSKI MAREK
2021-02-04
opinie dendrologiczne
4.000.00
15/IN/2021
OPW Doskomp Sp. z o.o. Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łódź
2021-02-01
Przedmiotem Umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Fakturowanie"
7083,57
2021-02-01
16/IN/2021
OPW Doskomp Sp. z o.o.
2021-02-01
Przedmiotem Umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Centralny Rejestr VAT dla JST"
6884,31
2021-02-01
WO.RU.29.2021
Czarnoucka Małgorzata
2021-02-01
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
673,00
KSS.RU.55.2021
UKS MTB SMECZ
2021-02-01
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
8000,00
WO.RU.30.2021
Pawlak Małgorzata
2021-02-01
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
2591,00
7/GK/2021-2766
Eko-Geo Glob Rafał Modzejewski ul. Klonowa 30 43-250 Pawłowice
2021-02-01
"Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2021-2035"
8610,00
WO.RU.27.2021
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KONINIE
2021-01-29
-ref.kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w Koninie
90000,00
WO.RU.28.2021
Siekierska Sabrina
2021-01-29
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1484,00
KSS.RU.54.2021
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin
2021-01-29
Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego
100000,00
2021-02-01
GN.RU.2.2021
FLORTECH SP. Z O.O. SULAŃSKA 1 62-510 Konin
2021-01-29
umowa dot. monitorowania systemu sygnalizacji pożarowej
7143,84
2021-02-02
WO.RU.26.2021
TOMIAK ELŻBIETA
2021-01-28
zwrot kosztów przewozu ucznia do OREW w Koninie
1124,00
KSS.RU.51.2021
Klub Sportowy Oranje Sport Konin
2021-01-27
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
95000,00
KSS.RU.52.2021
Fundacja Lech Poznań
2021-01-27
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej
6000,00
KSS.RU.53.2021
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang
2021-01-27
Szkolenie uzdolnionych w dyscyplinie koszykówka na wózkach
55000,00
50/KSS/2021-2220
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-01-26
Strefa Chilloutu - Czytelnie dla każdego
99999,99
2021-01-27
GN.RU.1.2021
ELKON BIS BŁAŻEJ GRZESZCZAK Zagórowska 20 62-500 Konin
2021-01-26
Odczyt liczników, przegląd sieci i zestawienia zużycia energii elektrycznej.
14760,00
2021-02-03
17/IN/2021
F&M TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Spółdzielców 3 62-510 Konin
2021-01-25
Przegląd klimatyzacji
5953,20
2021-01-25
WO.RU.23.2021
BĄCLER RENATA
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu ucznia nepełnosprawnego do szkoły
579,00
WO.RU.21.2021
Gajewska Jolanta
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
1155,00
WO.RU.22.2021
Kaczmarek Lidia
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1459,00
WO.RU.24.2021
KOSMOWSKA WIOLETTA
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
820,00
WO.RU.25.2021
SKARZYŃSKA MAŁGORZATA
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
886,00
WO.RU.20.2021
Cieślak Alicja
2021-01-25
zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola
829,00
KSS.RU.49.2021
Akademia Tenisowa w Koninie
2021-01-25
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym
4000,00
4/GK/2021-1226
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
2021-01-22
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I,
286527,28
2021-01-22
5/GK/2021-1242
EKO-FLORA Nowoczesna Zieleń Kolno 35 62-590 Golina
2021-01-22
utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II
559877,22
2021-01-22
6 /GK/2021-1279
agromax zakład usługowo- Handlowy Piotr Zbyszewski ul. Sosnowa 13 Wola Podłężna 62-510 Konin
2021-01-22
utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III
475415,45
2021-01-22
KSS.RU.41.2021
UKS SMECZ Konin
2021-01-22
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach
60000,00
KSS.RU.40.2021
UKS SMECZ Konin
2021-01-22
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
20000,00
KSS.RU.46.2021
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-01-22
KBO_ Konin lubi książki 6
99999,00
KSS.RU.43.2021
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA KONIN
2021-01-22
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubelskich Lig Piłkarskich oraz rozgrywek WZPN dla dzieci i młodzieży z Konina
18000,00
KSS.RU.42.2021
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY " GÓRNICZA" PRZY ZSGE W KONINIE
2021-01-22
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
26000,00
2021-01-25
KSS.RU.44.2021
Koniński KLub Futsalu
2021-01-22
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie (halowej piłki noznej - Futsal)
18000,00
KSS.RU.45.2021
AREOKLUB KONIŃSKI
2021-01-22
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych
15000,00
KSS.RU.39.2021
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Dworcowa 13 62-510 Konin
2021-01-21
Projekt KBO "Z książką po drodze 3"
99900,00
2021-01-21
WO.RU.19.2021
ZBIERSKA MILENA
2021-01-21
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1082,00
WO.RU.17.2021
Królikowska-Wydrzyńska Magdalena
2021-01-21
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
601,00
WO.RU.18.2021
TREPKA EWA
2021-01-21
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
974,00
GM.RU.2.2021
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina płk. Witolda Sztarka 1 62-500 Konin
2021-01-21
Umowa powierzenia przetwarzania danych w rejestrze publicznym egib
.
KSS.RU.37.2021
Koniński Klub Golfowy
2021-01-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie
10000,00
2021-01-21
KSS.RU.36.2021
COPACABANA KONIN
2021-01-20
Szkolenie w dyscyplinie boks
45000,00
2021-01-21
KSS.RU.38.2021
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY SPARTA KONIN
2021-01-20
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej mężczyzn
5000,00
WO.RU.15.2021
RÓŻAŃSKA BEATA
2021-01-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1000,00
WO.RU.14.2021
Wszendybył Monika
2021-01-19
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1073,00
WO.RU.13.2021
Wojtczak Iwona
2021-01-19
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
548,00
WO.RU.16.2021
Pawlak Wioleta
2021-01-19
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
418,00
12/OŚ/2021 - 1485
Dehmel Maciej Przecznica 13 A 62-040 Puszczykowo
2021-01-19
Reprezentacja Miasta Konina jako oskarżyciela posiłkowego w toczącym się przed Sądem Rejonowym w Koninie postępowaniu karnym (sygn. akt II K 1567/19).
8000,00
2021-01-20
WO.RU.12.2021
Lewandowski Tomasz
2021-01-18
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1040,00
WO.RU.4.2021
Anonimizacja
2021-01-15
Ryczałt na samochód
2000,00
KSS.RU.22.2021
KLUB BOKSERSKI ZAGŁĘBIE KONIN
2021-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo w Boksie
160000,00
WO.RU.3.2021
Lisnyj Elżbieta
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1637,00
WO.RU.7.2021
Musiałowska Emilia
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1725,00
WO.RU.6.2021
Nawrocka Izabela
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
1316,00
WO.RU.5.2021
Nowakowski Tomasz
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły
920,00
KSS.RU.23.2021
AZS PWSZ KONIN
2021-01-15
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej
35000,00
WO.RU.9.2021
BLUMCZYŃSKA ANNA
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprwnego do szkoły
1007,00
WO.RU.8.2021
PRZYBYLSKI ARTUR
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
6841,00
WO.RU.11.2021
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPORT I REHABILITACJA
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
20000,00
WO.RU.10.2021
Kobojek Anna
2021-01-15
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
681,00
OR.RU.5.2021
LASKOWSKA JADWIGA
2021-01-15
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo-księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie
10752,00
2021-01-15
OR.RU.6.2021
DOMAGAŁA TERESA
2021-01-15
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo-księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie
8736,00
2021-02-01
KSS.RU.19.2021
KLUB SPORTOWY GÓRNIK KONIN
2021-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowow w piłce nożnej mężczyzn
510000,00
KSS.RU.20.2021
KONIŃSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2021-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo w kolarstwie
210000,00
2021-01-15
KSS.RU.21.2021
MKS MOS
2021-01-14
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
140000,00
3/GK/2021 - 32
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O.
2021-01-13
Konserwacji, demontażu i magazynowania zamontowanych iluminacji świątecznych na terenie miasta Konina - 2021 rok
44526,00
2021-01-14
KSS.RU.8.2021
Kupczyńska Agnieszka Piłsudskiego 22 B 62 - 500 Konin
2021-01-13
Porozumienie
100000,00
KSS.RU.9.2021
Fundacja Wiosna w Sercu Akacjowa 5 62-510 Konin
2021-01-13
Porozumienie
36000,00
KSS.RU.11.2021
Piguła Anita ul. Poznańska 208 62-510 Konin
2021-01-13
Porozumienie
84000,00
KSS.RU.13.2021
WERTLEWSKA HANNA
2021-01-13
Porozumienie
68000,00
KSS.RU.14.2021
ANDRZEJEWSKI PAWEŁ
2021-01-13
Porozumienie
40000,00
KSS.RU.15.2021
Andrzejewska Edyta
2021-01-13
Porozumienie
92000,00
KSS.RU.16.2021
Fundacja Wiosna w Sercu Akacjowa 5 62-510 Konin
2021-01-13
Porozumienie
27000,00
KSS.RU.17.2021
MEDYK Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego
2021-01-13
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
610000,00
2021-01-14
KSS.RU.7.2021
KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY
2021-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce
482000,00
2021-01-13
KSS.RU.8.2021
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ
2021-01-12
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej
60000,00
KSS.RU.9.2021
KTP ISKRA
2021-01-12
32000,00
11/WZ/2021-163
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KONIN SPÓŁKA Z O.O.
2021-01-11
Umowa w sprawie usuwania, transportu i odławiania zwierząt nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina
98892,00
2021-01-11
WO.RU.1.2021
Rodzic dziecka.
2021-01-11
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie,
1300,00
WO.RU.2.2021
Rodzic dziacka
2021-01-11
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie "Leszczynowa Górka"
3600,00
KSS.RU.5.2021
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MARINA
2021-01-08
Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej
60000,00
2021-01-11
14/IN/2021-40504
Orange S.A.Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
2021-01-07
Umowa o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet Fiber
1905,27
10/WZ/2021-40117
Anonimizacja
2021-01-05
Umowa z konserwatorem sprzetu w OSP Konin-Grójec.
4800
2021-01-05
9/WZ/2021 - 5
AMM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-01-05
Umowa Nr 9/WZ/2021-5 o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS
5000
2021-01-05
OR.RU.4.2021
Konińskie Centrum JU JITSU Wojciech Malczak
2021-01-05
Przeprowadzenie szkolenia z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w zakresie samoobrony oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego
3600,00
5/IN/2021
Konica Minolta
2021-01-04
Wsparcie techniczne systemu SafeQ
7221,33
7/IN/2021
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp zoo Krakowiaków 44 02-255 Warszawa
2021-01-04
Dzierżawa urządzeń drukujących
88493,58
7/IN/1
Konica Minolta ul. Dąbrowskiego 286/288 60-406 Poznań
2021-11-25
Aneks do umowy nr IN.RU.7.2021
Zmiana ceny ofertowej
96493,58
8/IN/2021
MT-IT S.C Strzelców Bytomskich 87B 41-914 Bytom
2021-01-04
Asysta techniczna na rok 2021
11808
OR.RU.2.2021
GARMOND PRESS KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA. Unii Lubelskiej 3 61-249 Poznań
2021-01-04
Umowa na prasę na rok 2021
33847,73
BP.RU.1.2021
Katarzyna Chlebowska Interaktywna Agencja Reklamowa Sweet Lemon ul.Hiacyntowa 1 62-540 Kleczew
2021-01-04
Usługi związane ze stroną internetową miasta Konina
9600,00
2/WZ/2021-40108
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z Komendantem Gminnym związku OSP.
7800
3/WZ/2021-40110
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin.
4800
4/WZ/2021-40112
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP konin-Chorzeń.
4800
5/WZ/2021-40113
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserewatorem sprzetu w OSP Konin-Morzysław.
4800
6/WZ/2021-40115
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin Gosławice.
4800
2021-02-19
7/WZ/2021-40118
Anonimizacja
2021-01-04
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
4800
8/WZ/2021-40134
Med-Alko sp. z o.o. Gajowa 7 62-510 Konin
2021-01-04
Umowa o wykonanie badań lekarskich dla strazaków ochotników z jednostek OSP.
12000,00
1/WZ/2021-40141
PKS Konin Zakładowa 4 62-510 Konin
2021-01-04
Umowa na zakup paliw i olejów do pojazdów i sprzętu ppoż. w 2021r.
19500,00
OR.RU.3.2021
Pałasz Bożena
2021-01-04
Zadania związane z WPF.
4000,00
24.COP/2020-39405
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Nepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Koninie Karola Kurpińskiego 3 62-510 Konin
2021-01-04
Prowadzenie Środowiskowego Domun Samopomocy typu B w Koninie
460557,00
2021-01-04
Aneks nr 2 do umowy
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
2021-09-29
Aneks do umowy nr 24.COP/2020-39405
Prowadzenie ŚDS w Koninie
506149,60
2021-09-29
OR.RU.1.2021
WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZADOWYCH Sienkiewicza 22 60-818 Poznań
2021-01-02
Umowa dotycząca usługi polegającej na comiesięcznym przesyłaniu publikacji "Dotacje-Serwis informacyjny"
967,80
1/KS/2020-39418
2021-01-01
37047,60
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,