Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Rejestr umów na rok 2022Numer Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość Szczegóły
23/OI/2022-61857 26.09.2022
przeprowadzenie prelekcji i udział w panelu eksperckim w trakcie Targów OZE 2022 2 500,00 PLN Szczegóły
29/GK/2022-69421 26.09.2022
Dostawa i montaż 2 sztuk wiat przystankowych 13 284,00 PLN Szczegóły
50/WZ/2022-72137 23.09.2022
Umowa darowizny baterii do defibrylatora dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie. 756,00 PLN Szczegóły
49/WZ/2022-72141 23.09.2022
Umowa darowizny środka pianotwórczego dla OSP Morzysław. 599,99 PLN Szczegóły
48/WZ/2022-72100 23.09.2022
Umowa darowizny sprzętu ppoż. dla OSP Cukrownia Gosławice w Koninie. 14 744,88 PLN Szczegóły
106/KSS/2022-64709 23.09.2022
Powierzenie przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji PKKM 0,00 PLN Szczegóły
9/UA/2022-14488 22.09.2022
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach umowy Nr 7/UA/2022-14488 z 22.09.2022 r. 0,00 PLN Szczegóły
8/UA/2022-14482 22.09.2022
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach umowy Nr 6/UA/2022-14482 z dnia 22.09.2022 r. 0,00 PLN Szczegóły
7/UA/2022-14488 22.09.2022
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla części II zamówienia obejmującej:
- miasta Konina – Jezioro Gosławskie,
- miasta Konina: Hurtowa – św. Maksymiliana Kolbego,
- miasta Konina: Kleczewska – Jeżowa.
68 900,00 PLN Szczegóły
6/UA/2022-14482 22.09.2022
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla części I zamówienia obejmującej:
- wybranych terenów położonych na 3 osiedlach: Laskówiec, Starówka, Wilków,
- miasta Konina – Pątnów Północ,
- miasta Konina: Józefa Piłsudskiego – Jaspisowa.
80 900,00 PLN Szczegóły
56/GN/2022-70135 22.09.2022
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa 5 568,00 PLN Szczegóły
55/GN/2022-63230 22.09.2022
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa 11 976,00 PLN Szczegóły
54/GN/2022-70120 22.09.2022
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa 1 017,60 PLN Szczegóły
53/GN/2022-70126 22.09.2022
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa 376,80 PLN Szczegóły
52/GN/2022-70124 22.09.2022
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa 1 008,00 PLN Szczegóły
51/GN/2022-70191 22.09.2022
Wypłata odszkodowania za drogę Rumiankowa, Zakładowa 905,28 PLN Szczegóły
50/RI/2022-70139 20.09.2022
Tłumaczenie ustne, w tym symultaniczne szeptane (z języka angielskiego na język polski i odwrotnie) w trakcie pobytu delegacji Norweskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) podczas pobytu oraz podczas konferencji pn. „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce.” w dniach 20-21.09.2022 r. 2 077,00 PLN Szczegóły
99/OS/2022-66957 20.09.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
98/OS/2022-663869 20.09.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
97/OS/2022-65826 20.09.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 10 000,00 PLN Szczegóły
96/OS/2022-59312 20.09.2022
Świadczenie usługi doradczej w zakresie konsultacji technicznych w sprawie wykonywania nasadzeń zieleni
w warunkach miejskich prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie w szczególności na ul. Mikołaja Kopernika oraz ul. Bankowej
3 080,00 PLN Szczegóły
22/OI/2022-61858 20.09.2022
opracowanie i dostarczenie prezentacji, prowadzenie prelekcji, udział w panelu dyskusyjnym w trakcie Targów OZE 2022 2 000,00 PLN Szczegóły
28/GK/2022-68657 20.09.2022
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 651,00 PLN Szczegóły
27/GK/2022-69108 20.09.2022
Zadanie II – Budowa parku kieszonkowego przy ul. Sosnowej 5 157 512,00 PLN Szczegóły
26/GK/2022-69093 20.09.2022
Zadanie I- Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zakole 1-3 120 975,00 PLN Szczegóły
95/OS/2022-67950 19.09.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
94/OS/2022-68778 19.09.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
93/OS/2022-68550 19.09.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
21/OI/2022-64507 19.09.2022
Tłumaczenie ustne, w tym symultaniczne z języka angielskiego na język polski i odwrotnie, w trakcie trwania pobytu delegacji Miasta Konina, reprezentującej WDE na targach Expo Real w Monachium. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR. 13 950,00 PLN Szczegóły
36/IN/2022-61850 19.09.2022
Umowa na dostęp do platformy przetargowej PZP24.pl 12 177,00 PLN Szczegóły
20/OI/2022-61844 16.09.2022
udział w panelu eksperckim zaplanowanym w trakcie Targów OZE "Nowa Energia w Regionie" 1 800,00 PLN Szczegóły
19/OI/2022-63293 16.09.2022
udział w panelu dyskusyjnym zaplanowanym w trakcie Targów OZE "Nowa Energia w Regionie" 2 459,98 PLN Szczegóły
90/WO/2022-67587 15.09.2022
Zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola. 2 000,00 PLN Szczegóły
92/OS/2022-46201 15.09.2022
Wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu pasów drogowych po prawej stronie ul. M. Kopernika o długości ok. 250 m oraz przy ul. Bankowej (pas drogowy po obu stronach ulicy o łącznej długości ok. 440 m) w Koninie. 118 800,00 PLN Szczegóły
20/AG/2022-2501-12 15.09.2022
użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Miejskiego 0,00 PLN Szczegóły
91/OS/2022-66365 14.09.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
90/OS/2022-67951 14.09.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
89/OS/2022-67038 14.09.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
35/GM/2022-68396 13.09.2022
Dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
89/WO/2022-68235 12.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 350,00 PLN Szczegóły
2/KS/2022-67952 12.09.2022
Kompleksowe usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie restrukturyzacji istniejącego zadłużenia Miasta Konina . 16 605,00 PLN Szczegóły
88/WO/2022-67665 08.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 926,00 PLN Szczegóły
87/WO/2022-66877 08.09.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 2 050,00 PLN Szczegóły
86/WO/2022-67247 08.09.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 852,00 PLN Szczegóły
85/WO/2022-67195 08.09.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 3 030,00 PLN Szczegóły
84/WO/2022-67624 08.09.2022
Zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnego do szkoły. 792,00 PLN Szczegóły
83/WO/2022-67607 08.09.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 611,00 PLN Szczegóły
82/WO/2022-67079 08.09.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 331,00 PLN Szczegóły
81/WO/2022-67041 08.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 351,00 PLN Szczegóły
80/WO/2022-66898 08.09.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 3 426,00 PLN Szczegóły
79/WO/2022-66694 08.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 419,00 PLN Szczegóły
49/RI/2022-67248 08.09.2022
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Wrocławia o tematyce proekologicznej dla 10 osób ( 8 uczniów III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie z 2 opiekunami, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)
2. Wycieczka realizowana jest w ramach projektu pn. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” Program „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.
4 400,00 PLN Szczegóły
34/GM/2022-66371 08.09.2022
Umowa na dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
78/WO/2022-66879 07.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 063,00 PLN Szczegóły
77/WO/2022-67004 07.09.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 770,00 PLN Szczegóły
76/WO/2022-67142 07.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 261,00 PLN Szczegóły
75/WO/2022-66709 06.09.2022
Zwrot kosztów dziecka niepełnosprawnego do przedszkola. 1 008,00 PLN Szczegóły
35/IN/2022-57686 06.09.2022
Audyt cyberbezpieczeństwa zrealizowany zgodnie z wymogami projektu „Cyfrowa Gmina" 4,00 PLN Szczegóły
25/GK/2022-60827 06.09.2022
Remont grobu śp. Aleksandra Zawarzyna na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Kolskiej w Koninie 21 525,00 PLN Szczegóły
74/WO/2022-66623 05.09.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 1 387,00 PLN Szczegóły
73/WO/2022-66568 05.09.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 657,00 PLN Szczegóły
72/WO/2022-66398 05.09.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 487,00 PLN Szczegóły
47/WZ/2022-60866 02.09.2022
1. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Dysponenta Funduszu dotacji w wysokości 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Dotowanemu, na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w celu pokrywania bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy. 60 000,00 PLN Szczegóły
71/WO/2022-66399 02.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 613,00 PLN Szczegóły
70/WO/2022-64994 02.09.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 1 248,00 PLN Szczegóły
69/WO/2022-65713 02.09.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 2 161,00 PLN Szczegóły
68/WO/2022-63561 02.09.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 1 580,00 PLN Szczegóły
105/KSS/2022-66643 02.09.2022
Uchodźcy 54 600,00 PLN Szczegóły
67/WO/2022-62893 01.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 345,00 PLN Szczegóły
66/WO/2022-64033 01.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 666,00 PLN Szczegóły
65/WO/2022-61613 01.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 913,00 PLN Szczegóły
64/WO/2022-64082 01.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 042,00 PLN Szczegóły
63/WO/2022-65585 01.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 10 123,00 PLN Szczegóły
62/WO/2022-62602 01.09.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 629,00 PLN Szczegóły
15/OR/2022-65953 01.09.2022
organizacja imprezy turystycznej 32 475,00 PLN Szczegóły
50/GN/2022-64793 31.08.2022
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa 1 008,00 PLN Szczegóły
49/GN/2022-63198 31.08.2022
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa 2 659,20 PLN Szczegóły
48/GN/2022-64794 31.08.2022
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa 1,44 PLN Szczegóły
47/GN/2022-64598 31.08.2022
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa 792,00 PLN Szczegóły
46/GN/2022-64277 31.08.2022
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa 1 528,80 PLN Szczegóły
45/GN/2022-64231 31.08.2022
Odszkodowanie za drogę Zakładowa - Rumiankowa 1 728,00 PLN Szczegóły
88/OS/2022-64928 30.08.2022
umowa na dotacji celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
87/OS/2022-64927 30.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
86/OS/2022-64926 30.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
104/KSS/2022-64982 30.08.2022
Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022 - 2023 90 000,00 PLN Szczegóły
103/KSS/2022-64813 29.08.2022
XLII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup” 2022
w ramach „Konińskiej Jesieni Poetyckiej” (7 października 2022 roku)
5 000,00 PLN Szczegóły
19/AG/2022-63913 29.08.2022
zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Miasta Konina 28 302,00 PLN Szczegóły
48/RI/2022-64693 26.08.2022
Usługa prowadzenia XXV Gali Biznesu w dniu 9.09.2022 r. 2 500,00 PLN Szczegóły
85/OS/2022-59300 26.08.2022
worki do kropelkowego podlewania drzew 17 564,39 PLN Szczegóły
102/KSS/2022-64709 26.08.2022
Uruchomienie oraz obsługa Programu Konińskiej Karty Mieszkańca obejmująca dostawę sprzętu i oprogramowania do wydawania i personalizacji kart, udostępnienie oprogramowania, dzierżawę terminali do weryfikacji kart, wdrożenie Systemu Konińskiej Karty Mieszkańca, dostawę niespersonalizowanych Kart, utrzymanie systemu i asysty technicznej. 114 755,00 PLN Szczegóły
47/RI/2022-64022 25.08.2022
Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej utworzenia 1 Klubu Seniora. 94,00 PLN Szczegóły
84/OS/2022-58121 25.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
83/OS/2022-63760 25.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
18/OI/2022-61840 25.08.2022
prowadzenie w dniach 11 – 12.10.2022 r. konferencji organizowanej w trakcie Targów OZE – „Nowa Energia w Koninie" 1 770,00 PLN Szczegóły
44/GN/2022-63695 25.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 2 880,00 PLN Szczegóły
43/GN/2022-64179 25.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 2 592,00 PLN Szczegóły
42/GN/2022-64149 25.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 26 448,00 PLN Szczegóły
41/GN/2022-64182 25.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 888,00 PLN Szczegóły
32/GM/2022-64340 25.08.2022
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
46/WZ/2022-63694 24.08.2022
Zakup paliw do pojazdów i sprzętu będących na stanie OSP z terenu Miasta Konina. 9 926,30 PLN Szczegóły
61/WO/2022-64640 24.08.2022
dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie 36 652,00 PLN Szczegóły
40/GN/2022-64181 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 960,00 PLN Szczegóły
39/GN/2022-63260 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 2 688,00 PLN Szczegóły
38/GN/2022-63206 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 2 400,00 PLN Szczegóły
37/GN/2022-63203 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 1 296,00 PLN Szczegóły
36/GN/2022-63150 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 1 080,00 PLN Szczegóły
35/GN/2022-63153 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 2 592,00 PLN Szczegóły
34/GN/2022-63158 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 936,00 PLN Szczegóły
33/GN/2022-63163 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 8 928,00 PLN Szczegóły
32/GN/2022-63201 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 2 376,00 PLN Szczegóły
31/GN/2022-63212 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 945,60 PLN Szczegóły
30/GN/2022-63132 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 5 808,00 PLN Szczegóły
29/GN/2022-63237 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 2 208,00 PLN Szczegóły
28/GN/2022-63220 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 1 008,00 PLN Szczegóły
27/GN/2022-63222 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 187,20 PLN Szczegóły
26/GN/2022-63229 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 264,00 PLN Szczegóły
25/GN/2022-63231 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 2 088,00 PLN Szczegóły
24/GN/2022-63200 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 768,00 PLN Szczegóły
23/GN/2022-63183 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 1 713,60 PLN Szczegóły
22/GN/2022-63189 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 1 051,20 PLN Szczegóły
21/GN/2022-63791 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 720,00 PLN Szczegóły
20/GN/2022-63505 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 1 176,00 PLN Szczegóły
19/GN/2022-63572 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 1 596,00 PLN Szczegóły
18/GN/2022-63480 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 926,40 PLN Szczegóły
17/GN/2022-63507 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 837,60 PLN Szczegóły
16/GN/2022-63499 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 912,00 PLN Szczegóły
15/GN/2022-63192 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 5 400,00 PLN Szczegóły
14/GN/2022-63501 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową 5 424,00 PLN Szczegóły
13/GN/2022-63503 24.08.2022
Wypłata odszkodowania za drogę łączącą ul. Rumiankową i ul. Zakładową. 4 872,00 PLN Szczegóły
82/OS/2022-62991 23.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
81/OS/2022-63233 23.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
30/GM/2022-59439 23.08.2022
Dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
101/KSS/2022-63787 22.08.2022
Międzynarodowy Festiwal Bluesonalia 2022 34 000,00 PLN Szczegóły
31/GM/2022-62452 22.08.2022
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
45/WZ/2022-62944 18.08.2022
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 12 602,94 PLN Szczegóły
44/WZ/2022-62808 18.08.2022
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 10 492,32 PLN Szczegóły
43/WZ/2022-63267 18.08.2022
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 8 740,56 PLN Szczegóły
42/WZ/2022-62762 18.08.2022
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 3 345,82 PLN Szczegóły
41/WZ/2022-63281 18.08.2022
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 29 506,85 PLN Szczegóły
12/GN/2022-43590 17.08.2022
Wykonanie kontroli okresowej pięcioletniej Bulwaru Nadwarciańskiego 4 978,00 PLN Szczegóły
80/OS/2022-61848 16.08.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
79/OS/2022-61136 16.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
46/RI/2022-61382 11.08.2022
Dostawa i montaż wiaty rowerowej z zielonym dachem w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa 58 041,61 PLN Szczegóły
45/RI/2022-61378 11.08.2022
Dostawa i montaż 5 zielonych przystanków w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa 299 589,26 PLN Szczegóły
78/OS/2022-58270 11.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
77/OS/2022-58120 11.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
40/WZ/2022-59840 10.08.2022
UMOWA w sprawie wykonywania czynności związanych z montażem punktu monitorowania systemu wizyjnego Miasta Konina 5 700,00 PLN Szczegóły
73/OS/2022-60148 09.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
72/OS/2022-59614 09.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
71/OS/2022-57828 09.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
70/OS/2022-58269 09.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
69/OS/2022-57548 09.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
76/OS/2022-59340 08.08.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
75/OS/2022-56604 08.08.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 10 000,00 PLN Szczegóły
74/OS/2022-56604 08.08.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 10 000,00 PLN Szczegóły
100/KSS/2022-60928 08.08.2022
Obsługa techniczna - zabezpieczenie spływu kajakowego 1 000,00 PLN Szczegóły
67/OS/2022-56263 02.08.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
29/GM/2022-58659 02.08.2022
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
68/OS/2022-57824 01.08.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 6 000,00 PLN Szczegóły
44/RI/2022-59299 29.07.2022
Umowa na odbycie miesięcznego stażu dla uczniów szkół średnich w ramach PWP 2020-2022 1 500,00 PLN Szczegóły
66/OS/2022-57547 28.07.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 6 000,00 PLN Szczegóły
65/OS/2022-55010 28.07.2022
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina 60 000,00 PLN Szczegóły
34/IN/2022-56596 28.07.2022
Dostawa przełączników sieciowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie 207 537,90 PLN Szczegóły
39/WZ/2022-58412 25.07.2022
Akumulator do pojazdu Lublin 550,00 PLN Szczegóły
28/GM/2022-57599 25.07.2022
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
24/GK/2022-58318 25.07.2022
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 8 250,00 PLN Szczegóły
23/GK/2022-57261 20.07.2022
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 41 400,00 PLN Szczegóły
22/GK/2022-57260 20.07.2022
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 9 300,00 PLN Szczegóły
43/RI/2022-56308 19.07.2022
Wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Budowa parkingu z lokalami użytkowymi przy targowisku w Starym Koninie” – Część IV, w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.) 232 470,00 PLN Szczegóły
26/GM/2022-56683 18.07.2022
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
64/OS/2022-55531 15.07.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
63/OS/2022-55909 15.07.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
33/IN/2022-53650 14.07.2022
zakup serwera HP 74 538,00 PLN Szczegóły
32/IN/2022-53330 14.07.2022
zakup oprogramowania do wirtualizacji 146 125,23 PLN Szczegóły
60/WO/2022-54433 11.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 140,00 PLN Szczegóły
62/OS/2022-54488 11.07.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
33/COP/2022-54007 11.07.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Prezentacja i promocja dorobku artystycznego placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 10 000,00 PLN Szczegóły
59/WO/2022-54438 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 350,00 PLN Szczegóły
58/WO/2022-54437 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 350,00 PLN Szczegóły
57/WO/2022-54435 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 280,00 PLN Szczegóły
56/WO/2022-54432 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 840,00 PLN Szczegóły
55/WO/2022-54431 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 630,00 PLN Szczegóły
54/WO/2022-54426 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 630,00 PLN Szczegóły
53/WO/2022-54424 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 210,00 PLN Szczegóły
52/WO/2022-54423 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 210,00 PLN Szczegóły
51/WO/2022-54421 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 280,00 PLN Szczegóły
50/WO/2022-54419 08.07.2022
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 280,00 PLN Szczegóły
42/RI/2022-54240 07.07.2022
Umowa na zorganizowanie stażu. 1 500,00 PLN Szczegóły
41/RI/2022-53810 07.07.2022
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu budowlanego renowacji budynku synagogi w Koninie w zakresie robót budowlanych związanych z: przebudową i renowacją elewacji Synagogi, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów, wykonaniem drenażu i opaski żwirowej, naprawą murów, renowacją wieżyczki na dachu, wykonaniem instalacji przeciwpożarowej oraz systemu bezpieczeństwa i alarmowania. 9 000,00 PLN Szczegóły
14/OR/2022-53390 07.07.2022
Pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie,pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy, pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy. 5 594,80 PLN Szczegóły
31/IN/2022-40295 07.07.2022
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na który składa się:
Komputer stacjonarny – 6 szt.
Monitor - 6 szt.
21 121,56 PLN Szczegóły
30/IN/2022-40295 06.07.2022
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biurowego na który składa się: Microsoft Office Home & Student 2021 PL – 55 szt. 31 051,35 PLN Szczegóły
29/IN/2022-40295 06.07.2022
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na który składa się: Tablet – 1 szt. 1 832,70 PLN Szczegóły
28/IN/2022-40295 06.07.2022
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na który składa się: Laptop – 48 szt. 157 872,96 PLN Szczegóły
59/OS/2022-24018 05.07.2022
realizacja usługi polegającej na wykonaniu pięciu ostoi dla ptaków 61 900,00 PLN Szczegóły
57/OS/2022-52817 05.07.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
99/KSS/2022-51754 05.07.2022
Współorganizacja spektaklu "Zapach czasu" 0,00 PLN Szczegóły
98/KSS/2022-52087 05.07.2022
Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych" Z drugiej strony okna. 30 000,00 PLN Szczegóły
97/KSS/2022-52445 05.07.2022
prace konserwatorskie ołtarza kaplicy Przemienienia Pańskiego z początku XVIII w. z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koninie 30 000,00 PLN Szczegóły
25/GM/2022-54152 05.07.2022
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
56/OS/2022-52317 04.07.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
55/OS/2022-51826 04.07.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
96/KSS/2022-52974 04.07.2022
Dotacja celowa - Inauguracja Roku Kulturalnego 2022/2023 75 000,00 PLN Szczegóły
61/OS/2022-52316 01.07.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
60/OS/2022-44388 01.07.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
58/OS/2022-45196 01.07.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
95/KSS/2022-52258 30.06.2022
Porozumienie w zakresie współpracy podczas realizacji spektaklu w dn. 17 lipca 2022 0,00 PLN Szczegóły
32/COP/2022-52390 30.06.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. XIV Konińskie Dni Autyzmu "Na sportowo-kolorowo" 6 620,00 PLN Szczegóły
31/COP/2022-52384 30.06.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Jednodniowa wycieczka edukacyjno-kulturalna do Warszawy z opiekunami. 8 000,00 PLN Szczegóły
40/RI/2022-52457 29.06.2022
Umowa na zorganizowanie stażu. 3 000,00 PLN Szczegóły
24/GM/2022-47367 29.06.2022
Umowa na dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
38/WZ/2022-51142 28.06.2022
Zakup i montaż 10 sztuk fabrycznie nowych automatycznych defibrylatorów. 67 239,00 PLN Szczegóły
52/OS/2022-46727 28.06.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
51/OS/2022-37194 28.06.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
50/OS/2022-47656 28.06.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
49/OS/2022-51193 28.06.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
48/OS/2022-51198 28.06.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
54/OS/2022-44276 27.06.2022
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
53/OS/2022-44637 27.06.2022
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
17/OI/2022-51641 27.06.2022
Przetłumaczenie prezentacji pn. „Oferta terenów inwestycyjnych”, z języka polskiego na język ukraiński. 2 000,00 PLN Szczegóły
94/KSS/2022-52031 27.06.2022
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina 1 000 000,00 PLN Szczegóły
93/KSS/2022-51926 27.06.2022
Realizacja spektakli:
5 lipca: "Pelat" Joan Catala (Hiszpania), "Etsumon" Afuma (Togo, Afryka),
16 lipca: "Zapach czasu" Teatr KTO z Krakowa
61 000,00 PLN Szczegóły
37/WZ/2022-49040 24.06.2022
Dotacja na remont dachu 10 000,00 PLN Szczegóły
36/WZ/2022-46828 24.06.2022
wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem analizy monitoringu wizyjnego Miasta Konina 2 500,00 PLN Szczegóły
39/RI/2022-51558 24.06.2022
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 2-miesięcznego stażu. 3 000,00 PLN Szczegóły
38/RI/2022-51558 24.06.2022
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 2-miesięcznego stażu. 3 000,00 PLN Szczegóły
37/RI/2022-51471 24.06.2022
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 1-miesięcznego stażu. 1 500,00 PLN Szczegóły
36/RI/2022-51471 24.06.2022
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 1-miesięcznego stażu. 1 500,00 PLN Szczegóły
35/RI/2022-51471 24.06.2022
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 1-miesięcznego stażu. 1 500,00 PLN Szczegóły
34/RI/2022-51558 24.06.2022
Umowa na zorganizowanie stażu. 3 000,00 PLN Szczegóły
33/RI/2022-51204 24.06.2022
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Przygotowanie procesu/regulaminu PPP, celem zwiększenia gotowości Zamawiającego do przeprowadzenia procedur PPP dotyczących wdrożenia Inwestycji objętych Ocenami Efektywności” – Część VI w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.) 36 285,00 PLN Szczegóły
32/RI/2022-51177 24.06.2022
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – Część V w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.) 178 350,00 PLN Szczegóły
31/RI/2022-51471 24.06.2022
Umowa na zorganizowanie stażu. 1 500,00 PLN Szczegóły
30/RI/2022-51111 24.06.2022
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Zielony i pasywny Amfiteatr” – Część III, w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.) 59 040,00 PLN Szczegóły
29/RI/2022-51094 24.06.2022
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Trasa Warszawska” – Część II, w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.) 119 925,00 PLN Szczegóły
28/RI/2022-51022 24.06.2022
wykonanie Oceny Efektywności dla inwestycji pn. „Ekologiczny salon miasta – przebudowa wyspy Pociejewo” – Część I w ramach działania: Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie konińskich inwestycji (badania popytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.) 325 950,00 PLN Szczegóły
92/KSS/2022-51144 23.06.2022
Festiwal "Muzyczne Przestrzenie" w ramach otwartego konkursu ofert na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina w 2022 roku 34 000,00 PLN Szczegóły
18/AG/2022-50268 23.06.2022
sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie – część II 496 581,75 PLN Szczegóły
17/AG/2022-47476 22.06.2022
sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie – część II 210 606,52 PLN Szczegóły
91/KSS/2022-48973 21.06.2022
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 15 032,00 PLN Szczegóły
90/KSS/2022-49036 21.06.2022
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych "Półkolonie miejscem aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku", 51 032,00 PLN Szczegóły
30/COP/2022-45675 21.06.2022
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON pt. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 PLN Szczegóły
89/KSS/2022-46942 20.06.2022
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ŻYCIE POZA SIECIĄ 55 932,00 PLN Szczegóły
11/GN/2022-47162 20.06.2022
Remont budynku przy ulicy Kleczewskiej 41A 14 732,73 PLN Szczegóły
23/GM/2022-46539 17.06.2022
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
35/WZ/2022-46562 15.06.2022
Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja punktów alarmowych wchodzących w skład Radiowego Systemu Włączania Syren (RSWS 2000-3000) na terenie miasta Konina-syreny mechaniczne 2 000,00 PLN Szczegóły
88/KSS/2022-45563 15.06.2022
Spektakl "Cmok.Smok" w ramach projektu Otwórz okno na kulturę 4 000,00 PLN Szczegóły
47/OS/2022-45469 14.06.2022
umowa na dotację celo9wą do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
87/KSS/2022-45844 14.06.2022
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 38 004,00 PLN Szczegóły
86/KSS/2022-45774 14.06.2022
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. ŚCIEŻKAMI ZDROWIA - kolonia socjoterapeutyczna  w Pobierowie 70 000,00 PLN Szczegóły
85/KSS/2022-45811 14.06.2022
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych POZA SIECIĄ 70 000,00 PLN Szczegóły
84/KSS/2022-45462 14.06.2022
II edycja imprezy ,,Zbarejowany Konin'' w ramach otwartego konkursu na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 11 150,00 PLN Szczegóły
29/COP/2022-43877 14.06.2022
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w trybie małych grantów pt."Wiśnik CUP-turniej koszykówki na wózkach" 8 000,00 PLN Szczegóły
27/RI/2022-31385 10.06.2022
Umowa dotyczy oddania w użyczenie przedmiotu użyczenia, którym są lokale użytkowe, położone w Koninie przy ul. Al. 1 Maja 13, składające się
z pomieszczeń o łącznej powierzchni 214 m² (VII piętro Hotelu KONIN).
0,00 PLN Szczegóły
49/WO/2022-30508 09.06.2022
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3 32 000,00 PLN Szczegóły
16/AG/2022-41740 09.06.2022
dostawa materiałów papierniczych
i biurowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie
80 909,40 PLN Szczegóły
34/WZ/2022-44286 08.06.2022
Umowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina 79 433,97 PLN Szczegóły
10/GN/2022-43590 08.06.2022
Przeglądy okresowe - Skarb Państwa 2 214,00 PLN Szczegóły
9/GN/2022-43590 08.06.2022
Przeglądy okresowe budynków - Miasto Konin 9 040,50 PLN Szczegóły
15/AG/2022-2512 07.06.2022
„Kontrola roczna budynków zarządzanych przez Zleceniodawcę” . 4 415,70 PLN Szczegóły
33/WZ/2022-11375 06.06.2022
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym do kwalifikacji wojskowej 2 836,80 PLN Szczegóły
32/WZ/2022-25548 06.06.2022
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym do kwalifikacji wojskowej 2 836,80 PLN Szczegóły
31/WZ/2022-38284 06.06.2022
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym do kwalifikacji wojskowej 2 836,80 PLN Szczegóły
30/WZ/2022-24758 06.06.2022
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym do kwalifikacji wojskowej 2 836,80 PLN Szczegóły
29/WZ/2022-24432 06.06.2022
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej 2 836,80 PLN Szczegóły
46/OS/2022-43320 06.06.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
83/KSS/2022-44162 06.06.2022
19. Koncert Urodzinowy Konin Gospel Choir w ramach otwartego konkursu ofert na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 21 000,00 PLN Szczegóły
16/OI/2022-42456 03.06.2022
Udział w misji gospodarczej 0,00 PLN Szczegóły
15/OI/2022-42525 03.06.2022
Udział w misji gospodarczej 0,00 PLN Szczegóły
14/OI/2022-42469 03.06.2022
Udział w misji gospodarczej 0,00 PLN Szczegóły
13/OI/2022-42458 03.06.2022
Udział w misji gospodarczej 0,00 PLN Szczegóły
11/OI/2022-42140 03.06.2022
Udział w misji gospodarczej 0,00 PLN Szczegóły
9/OI/2022-41821 03.06.2022
Udział w misji gospodarczej 0,00 PLN Szczegóły
8/OI/2022-41820 03.06.2022
Udział w misji gospodarczej 0,00 PLN Szczegóły
7/OI/2022-41832 03.06.2022
Udział w misji gospodarczej 0,00 PLN Szczegóły
5/OI/2022-39225 03.06.2022
Opracowaniu i dostarczeniu prezentacji – do dnia 06.06.2022 r.
Przeprowadzeniu prelekcji w terminie 07.06.2022 r. oraz czynnego udziału w dyskusji po prelekcji.
2 000,00 PLN Szczegóły
4/OI/2022-37978 03.06.2022
Umowa o dzieło 2 000,00 PLN Szczegóły
3/OI/2022-37831 03.06.2022
Umowa o dzieło 2 000,00 PLN Szczegóły
45/OS/2022-42014 02.06.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
44/OS/2022-38111 02.06.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 6 000,00 PLN Szczegóły
28/COP/2022-42071 02.06.2022
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON pt. "Lato w mieście" 10 000,00 PLN Szczegóły
27/COP/2022-42068 02.06.2022
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON pt. Jedni z Wielu 10 000,00 PLN Szczegóły
5/BHP/2022-39632 02.06.2022
Zakres usług obejmuje dostarczenie wody pracownikom w okresie letnim. 10 000,00 PLN Szczegóły
28/WZ/2022-39746 31.05.2022
Zakup i montaż 2 syren elektronicznych z osprzętem 52 988,40 PLN Szczegóły
27/WZ/2022-41159 30.05.2022
Wykonanie badań specjalistycznych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Koninie 3 440,00 PLN Szczegóły
25/RI/2022-41716 30.05.2022
Organizacja wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii dla 2 osób 24 500,00 PLN Szczegóły
82/KSS/2022-42085 30.05.2022
Prezentacja "Faunt-le-Roy i jego Eskadra w Polsce" w ramach otwartego konkursu na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na rok 2022 2 000,00 PLN Szczegóły
27/IN/2022-41773 30.05.2022
Dostawa systemu bezpieczeństwa typu UTM 109 470,00 PLN Szczegóły
12/OI/2022-41802 27.05.2022
Najem 20 m2 powierzchni wystawienniczej na indywidualnym stoisku oraz zabudowa i wyposażenie najętej powierzchni – system PURE podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2022 25 574,16 EUR Szczegóły
43/OS/2022-40584 26.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
10/OI/2022-41157 26.05.2022
Tłumaczenie ustne, (z języka angielskiego na język polski i odwrotnie) w trakcie pobytu delegacji z Turcji na misji gospodarczej w Koninie, w dniach 06-09.06.2022 r. 2 500,00 PLN Szczegóły
81/KSS/2022-40786 26.05.2022
Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski u13K 5 000,00 PLN Szczegóły
21/GK/2022-40952 26.05.2022
Dostawa i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski – lokalizacja masztu: Konin, ul. Aleje 1 Maja, działka nr 229/20, obręb Czarków 9 778,50 PLN Szczegóły
20/GK/2022-39496 26.05.2022
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Spółdzielców w Koninie 30 830,85 PLN Szczegóły
26/WZ/2022-41896 25.05.2022
Umowa darowizny akumulatora do pojazdu Lublin nr rej. KMP 0498. 576,20 PLN Szczegóły
26/RI/2022-22912 25.05.2022
Umowa Powierzenia Danych Osobowych z rejestru PESEL dot. liczby osób zameldowanych na stałe i czasowo w granicach Miasta Konin w celu prowadzenia prac analitycznych i planistycznych przy opracowaniu "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030" 0,00 PLN Szczegóły
6/OI/2022-40953 24.05.2022
najem wyposażenia strefy wystawienniczej, transport, montaż, rozbiórka na potrzeby Targów OZE, które odbędą się w dniach 11-12.10.2022 75 681,90 PLN Szczegóły
22/GM/2022-40658 23.05.2022
dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
26/COP/2022-40366 23.05.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Piknik Integracyjny "Niepełnosprawni razem" 7 400,00 PLN Szczegóły
25/COP/2022-40368 23.05.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych granów ze środków PFRON pt. Integracyjny Teatr PODAJ DALEJ 4 980,00 PLN Szczegóły
24/COP/2022-39968 23.05.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Gepetto-relAACja IV 10 000,00 PLN Szczegóły
42/OS/2022-39207 20.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
24/RI/2022-39526 19.05.2022
Organizacja wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii dla 15 osób w ramach realizacji projektu "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" 108 200,00 PLN Szczegóły
41/OS/2022-39207 19.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
40/OS/2022-38884 19.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
39/OS/2022-38880 19.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
13/OR/2022-38484 19.05.2022
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
• pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie,
• pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy,
• pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
5 594,80 PLN Szczegóły
21/GM/2022-39670 19.05.2022
Umowa na dostęp do i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
5/UA/2022-35760 18.05.2022
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy Nr 4/UA/2022-35760 z dnia 11.05.2022 r. 0,00 PLN Szczegóły
19/GK/2022-39440 18.05.2022
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parku kieszonkowego przy ul. Zakole 1-3 oraz ul. Sosnowej 5. 18 000,00 PLN Szczegóły
38/OS/2022-33953 17.05.2022
realizacja usługi polegającej na wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków i nietoperzy na terenie objętym projektem pn. „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" 15 006,00 PLN Szczegóły
36/OS/2022-37658 17.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
23/COP/2022-38429 17.05.2022
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w trybie małych grantów pt. "LogoShow - warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnościami" 10 000,00 PLN Szczegóły
37/OS/2022-36243 12.05.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 10 000,00 PLN Szczegóły
35/OS/2022-37657 12.05.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
4/UA/2022-35760 11.05.2022
świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxly i bieżącej aktualizacji danych 4 550,00 PLN Szczegóły
20/GM/2022-37068 10.05.2022
umowa na dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
34/OS/2022-36240 06.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
22/COP/2022-35782 06.05.2022
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin pt. Siła wsparcia dla SM- owców!2022 10 000,00 PLN Szczegóły
33/OS/2022-35953 05.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
32/OS/2022-35598 05.05.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
19/GM/2022-35435 05.05.2022
Wykonanie prac geodezyjnych związanych z
wyznaczeniem punktów granicznych, ich utrwaleniem znakami granicznymi i okazaniem znaków granicznych nieruchomości położonych w Koninie
9 963,00 PLN Szczegóły
18/GM/2022-35435 05.05.2022
Prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości – obręb Łężyn;
Prace geodezyjne związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w rejonie ulic Krańcowa, Wojciechowo – obręb Łężyn.
97 000,00 PLN Szczegóły
17/GM/2022-35435 05.05.2022
Wykonanie prac geodezyjnych związanych
z podziałami nieruchomości - obręb Glinka, Laskówiec, Maliniec, Morzysław, Niesłusz, Osada, Przydziałki, Starówka, Wilków
127 182,00 PLN Szczegóły
16/GM/2022-35435 05.05.2022
wykonanie prac geodezyjnych związanych
z podziałami nieruchomości – obręb Chorzeń, Czarków, Nowy Dwór.
65 153,10 PLN Szczegóły
21/COP/2022-34516 29.04.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Otwarci na hipoterapię 5 000,00 PLN Szczegóły
20/COP/2022-34498 29.04.2022
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin pt. Moda dla każdego! edycja 15 10 000,00 PLN Szczegóły
31/OS/2022-32142 28.04.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 6 000,00 PLN Szczegóły
80/KSS/2022-35174 28.04.2022
Koncert RZAWP w dn. 8 maja 2022 w Koninie 0,00 PLN Szczegóły
26/IN/2022-35853 28.04.2022
Zakup uaktualnienia (upgrade) systemu bezpieczeństwa typu UTM 100 000,00 PLN Szczegóły
18/GK/2022-32275 27.04.2022
Umowa na bieżące utrzymanie porządku w miejscach pamięci znajdujących się na terenie miasta Konina. 49 600,00 PLN Szczegóły
12/OR/2022-33106 22.04.2022
Pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie.
Pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy.
Pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
3 073,20 PLN Szczegóły
8/GN/2022-30804 22.04.2022
Przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej obiektu przy ul. Powstańców Wlkp. 14 32 134,44 PLN Szczegóły
14/GM/2022-30133 22.04.2022
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
14/AG/2022-29156 22.04.2022
konserwacja instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie 10 824,00 PLN Szczegóły
48/WO/2022-30766 21.04.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 630,00 PLN Szczegóły
30/OS/2022-31621 21.04.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 6 000,00 PLN Szczegóły
29/OS/2022-31904 21.04.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 6 000,00 PLN Szczegóły
2/OI/2022-32290 21.04.2022
najem auli, sal 2B, 3B mieszczących się w budynku ANS w Koninie przy ul. Przyjaźni 1, w celu organizacji w dniach 8-9 czerwca 2022 r. Targów OZE 8 511,60 PLN Szczegóły
20/IN/2022-24470 20.04.2022
Dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie 3 351 750,00 PLN Szczegóły
79/KSS/2022-32345 19.04.2022
Organizacja koncertów ,,Muzyka w ratuszu. Prezydent miasta zaprasza" w ramach otwartego konkursu ofert na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 25 000,00 PLN Szczegóły
25/IN/2022-31738 15.04.2022
Wsparcie techniczne dla przełączników Cisco w sieci LAN i WAN 10 455,00 PLN Szczegóły
15/GM/2022-30634 14.04.2022
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
17/GK/2022-31064 14.04.2022
Bezpłatne czipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 99 000,00 PLN Szczegóły
78/KSS/2022-31566 13.04.2022
Spektakl taneczny "Składamy się z..." w ramach otwartego konkursu ofert na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na 2022 rok 14 850,00 PLN Szczegóły
28/OS/2022-29468 11.04.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
77/KSS/2022-30331 11.04.2022
Organizacja regat w klasie 0ptymist 7 000,00 PLN Szczegóły
76/KSS/2022-30343 11.04.2022
XXVIII Zimowe Regaty Barbórkowe 6 000,00 PLN Szczegóły
75/KSS/2022-30340 11.04.2022
Organizacja Biegu Ulicznego o Lampkę Górniczą 7 000,00 PLN Szczegóły
23/IN/2022-30067 11.04.2022
Przekazanie sprzętu komputerowego 0,00 PLN Szczegóły
74/KSS/2022-29638 07.04.2022
Porozumienie ws. zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. 166 600,00 PLN Szczegóły
73/KSS/2022-29635 07.04.2022
Porozumienie ws. zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy 136 499,99 PLN Szczegóły
23/RI/2022-28810 06.04.2022
Wykonanie utwardzenia ścieżki spacerowej nad brzegiem Jeziora Zatorze w ramach zadania pt. „Budowa ścieżki spacerowej nad Jeziorem Zatorze” z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 88 129,50 PLN Szczegóły
27/OS/2022-27854 06.04.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
24/IN/2022-17214 06.04.2022
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 251 500,00 PLN Szczegóły
13/GM/2022-28637 06.04.2022
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
12/GM/2022-28946 06.04.2022
dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
22/RI/2022-28167 05.04.2022
Wykonanie Statuetek Złotego Konia, statuetek nominacyjnych i dyplomów 17 455,00 PLN Szczegóły
21/RI/2022-28415 05.04.2022
Ulepszenia aplikacji internetowej System Koordynacji Strategii Rozwoju Konina 2020-2030 31 615,92 PLN Szczegóły
10/GM/2022-25943 05.04.2022
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
72/KSS/2022-732 04.04.2022
Opracowanie Programu Rozwoju Kultury w Koninie
w ramach projektu pn.”Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
68 880,00 PLN Szczegóły
7/GN/2022-27950 04.04.2022
Umowa o dzieło - wykonanie ekspertyzy na bulwarach Rzeki Warty w Koninie 5 208,00 PLN Szczegóły
19/COP/2022-28097 04.04.2022
Dofinansowanie WTZ PSnrzOzNI Koło w Koninie w 2022 r. 108 228,00 PLN Szczegóły
18/COP/2022-28093 04.04.2022
Dofinansowanie WTZ SnrzPOChP w 2022 r. 100 764,00 PLN Szczegóły
17/COP/2022-28083 04.04.2022
Dofinansowanie WTZ TPD OP w Koninie 59 712,00 PLN Szczegóły
16/COP/2022-28064 04.04.2022
Dofinansowanie działalności WTZ Mielnica w 2022 r. 205 260,00 PLN Szczegóły
26/OS/2022-26584 01.04.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
11/OR/2022-28421 01.04.2022
umowa dot.: przeprowadzenia kursów jednodniowych (8 godzin zegarowych) z zakresu zarządzania projektami realizowanego w ramach projektu: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”, 4 800,00 PLN Szczegóły
10/OR/2022-28419 01.04.2022
umowa dot.: przeprowadzenia kursów jednodniowych (8 godzin zegarowych) z zakresu zarządzania projektami realizowanego w ramach projektu: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”, 4 800,00 PLN Szczegóły
22/IN/2022-27052 01.04.2022
Utrzymania pełnej funkcjonalności sprzętowej i programowej routera Cisco Catalyst 8500-12X (SN: TTM24330AWG) (wykonawca dokona aktywacji umowy serwisowej typu SmartNet 8x5xNBD w firmie Cisco Systems, Inc.) 36 518,70 PLN Szczegóły
13/AG/2022-21483 01.04.2022
Przedmiotem umowy jest przygotowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej na przebudowę i wyposażenie Urzędu Miejskiego w Koninie (plac Wolności 1) w celu stworzenia nowych funkcji wraz z przygotowaniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 15 990,00 PLN Szczegóły
3/UA/2022-7437 31.03.2022
opracowanie Standardów dbania o przestrzeń miejską
w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
46 000,00 PLN Szczegóły
9/OR/2022-26085 31.03.2022
• pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie,
• pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy,
• pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy.
6 304,00 PLN Szczegóły
8/OR/2022-19876 31.03.2022
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie. 766 875,00 PLN Szczegóły
71/KSS/2022-26255 31.03.2022
„Przygotowanie polityki senioralnej dla Miasta Konina” na lata 2022-2030 w ramach realizacji projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” w ramach dofinansowania z Programu ROZWÓJ LOKALNY 30 000,00 PLN Szczegóły
11/GM/2022-28080 31.03.2022
dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
47/WO/2022-27347 30.03.2022
Przedłużenie licencji na korzystanie z aplikacji Dotacje 8 000,00 PLN Szczegóły
20/RI/2022-25565 30.03.2022
Wykonanie i przekazanie zdjęć na potrzeby projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. 11 070,00 PLN Szczegóły
25/OS/2022-25019 25.03.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 50 000,00 PLN Szczegóły
12/AG/2022-22251 25.03.2022
Przedmiotem zamówienia opracowanie koncepcji jednolitego oznaczenia poziomego i pionowego dla budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w ramach realizacji projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 9 840,00 PLN Szczegóły
21/IN/2022-5558 24.03.2022
Zaprojektowanie linii światłowodowej łączącej powstający budynek Ciepłowni Geotermalnej. Roboty budowlane obejmujące wykonanie na podstawie przygotowanego projektu linii światłowodowej łączącej powstający budynku Ciepłowni Geotermalnej ul. Podwale z linią światłowodową sieci KoMAN biegnąca wzdłuż Trasy Warszawskiej.
Zaprojektowanie linii światłowodowej łączącej budynek MOSiR przy ul. Kurów 1 z linią światłowodową sieci KoMAN biegnąca wzdłuż ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
41 205,00 PLN Szczegóły
9/GM/2022-25149 24.03.2022
dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
16/GK/2022-25374 24.03.2022
„Prowadzenie jednego całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu Miasta Konina i przekazanie na parking strzeżony na podstawie art. 130a ust.1 i 2 oraz art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 ze zm.). 60 885,00 PLN Szczegóły
15/GK/2022-25866 23.03.2022
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 10 500,00 PLN Szczegóły
14/GK/2022-25367 23.03.2022
„Świadczenie całodobowych usług, przez 7 dni w tygodniu w zakresie holowania pojazdów usuniętych z dróg z terenu Miasta Konina i przekazanie na parking strzeżony na podstawie art. 130a ust.1 i 2 oraz art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U z 2011 r. Nr 143, poz. 845 ze zm.). 6 145 550,00 PLN Szczegóły
13/GK/2022-24716 23.03.2022
Obsługa ogólnodostępnego szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie miasta Konina– część II
(szalet przy ul. 11 Listopada 7)
112 668,00 PLN Szczegóły
12/GK/2022-24708 23.03.2022
Obsługa ogólnodostępnego szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie miasta Konina– część I
(szalet przy ul. Aleje 1-go Maja 18a)
101 598,00 PLN Szczegóły
25/WZ/2022-25090 22.03.2022
Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców 16 800,00 PLN Szczegóły
24/WZ/2022-25106 22.03.2022
Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy 24 500,00 PLN Szczegóły
70/KSS/2022-24680 22.03.2022
Otwarci na zdrowie - piknik rodzinny 4 999,95 PLN Szczegóły
69/KSS/2022-24678 22.03.2022
Organizacja sportowych i turystycznych imprez żeglarskich 7 000,00 PLN Szczegóły
23/WZ/2022-25438 21.03.2022
wykonanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców 3 000,00 PLN Szczegóły
22/WZ/2022-25439 21.03.2022
wykonanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców 3 000,00 PLN Szczegóły
46/WO/2022-23589 21.03.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 046,00 PLN Szczegóły
19/IN/2022-20836 21.03.2022
Zakup oprogramowania 530 licencji ESET PROTECT Complete ON-PREM 39 309,57 PLN Szczegóły
21/WZ/2022-24790 18.03.2022
Wykonywanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców 3 000,00 PLN Szczegóły
20/WZ/2022-24792 18.03.2022
Wykonywanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców 3 000,00 PLN Szczegóły
19/WZ/2022-24789 18.03.2022
wykonywanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców 3 000,00 PLN Szczegóły
24/OS/2022-22423 18.03.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 6 000,00 PLN Szczegóły
67/KSS/2022-24006 18.03.2022
Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina 8 400,00 PLN Szczegóły
66/KSS/2022-23618 18.03.2022
Spływa kajakowy osób z niepełnosprawnościami z piknikiem 5 000,00 PLN Szczegóły
68/KSS/2022-23510 17.03.2022
#Złap_za_wiosło! 6 000,00 PLN Szczegóły
18/WZ/2022-24091 16.03.2022
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin. 0,00 PLN Szczegóły
17/WZ/2022-24073 16.03.2022
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin. 0,00 PLN Szczegóły
16/WZ/2022-24062 16.03.2022
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin. 0,00 PLN Szczegóły
15/WZ/2022-24056 16.03.2022
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin. 0,00 PLN Szczegóły
14/WZ/2022-24054 16.03.2022
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin. 0,00 PLN Szczegóły
13/WZ/2022-23947 16.03.2022
Określenie zadań realizowanych przez OSP i przez Miasto Konin. 0,00 PLN Szczegóły
45/WO/2022-22184 16.03.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 657,00 PLN Szczegóły
44/WO/2022-22185 15.03.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 444,00 PLN Szczegóły
6/SO/2022-5010.3. 15.03.2022
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022 1 975,20 PLN Szczegóły
5/SO/2022-5010.3. 15.03.2022
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022 1 975,20 PLN Szczegóły
4/SO/2022-5010.3. 15.03.2022
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022 1 975,20 PLN Szczegóły
3/SO/2022-5010.3. 15.03.2022
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022 1 975,20 PLN Szczegóły
2/SO/2022-5010.3. 15.03.2022
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2022 1 975,20 PLN Szczegóły
1/SO/2022-SO.5010 15.03.2022
Umowa Zlecenie - Rejestr Wyborców 2022 1 975,20 PLN Szczegóły
65/KSS/2022-22431 14.03.2022
Samsung River Triathlon Series Konin 10 000,00 PLN Szczegóły
64/KSS/2022-22433 14.03.2022
: Liga tenisa ziemnego, turnieje tenisowe 5 000,00 PLN Szczegóły
63/KSS/2022-22356 14.03.2022
XIX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu 7 000,00 PLN Szczegóły
19/RI/2022-22355 11.03.2022
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową. Zadanie jest realizowane w ramach zadania pn. „Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO).” 88 049,01 PLN Szczegóły
1/KS/2022-20754 11.03.2022
świadczenie usług doradczych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) ,doradztwa podatkowego i inne doradztwo zgodnie z potrzebami 56 284,80 PLN Szczegóły
18/RI/2022-19500 08.03.2022
Przedmiotem umowy jest napisanie 8 artykułów prasowych sponsorowanych o charakterze informacyjno-promocyjnym 9 210,60 PLN Szczegóły
23/OS/2022-17671 08.03.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
11/GK/2022-19479 07.03.2022
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie. 303 000,00 PLN Szczegóły
22/OS/2022-19171 04.03.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
10/GK/2022-18168 04.03.2022
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III 587 488,00 PLN Szczegóły
9/GK/2022-18166 04.03.2022
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II. 632 760,37 PLN Szczegóły
8/GK/2022-18165 04.03.2022
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I. 318 199,93 PLN Szczegóły
43/WO/2022-19424 03.03.2022
zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły 750,00 PLN Szczegóły
17/RI/2022-19206 03.03.2022
Przedmiotem umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych. 0,00 PLN Szczegóły
16/RI/2022-19206 03.03.2022
Przeprowadzenie Kampanii dla młodzieży „Być Przedsiębiorcą” w ramach zadania Realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości realizowanego z projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa 65 989,50 PLN Szczegóły
8/GM/2022-19937 03.03.2022
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
15/COP/2022-19057 03.03.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Debaty Młodych:Konin 2022 1 500,00 PLN Szczegóły
14/COP/2022-19054 03.03.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami 7 090,00 PLN Szczegóły
2/UA/2022-6882 02.03.2022
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 0,00 PLN Szczegóły
1/UA/2022-6882 01.03.2022
Opracowanie Programu „Zielona przestrzeń” – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 115 005,00 PLN Szczegóły
15/RI/2022-18454 01.03.2022
Obsługa fanpage na Facebooku pod nazwą „Konin dla Biznesu” oraz przeprowadzenie kampanii w systemie reklamowym Facebook Ads. 3 000,00 PLN Szczegóły
14/RI/2022-18680 01.03.2022
Wykonanie „Dokumentacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (przedmiot zamówienia) na przygotowanie wytycznych do opracowania szczegółowej analizy budowania partnerstwa publiczno-prywatnego”. 46 000,00 PLN Szczegóły
7/GM/2022-19088 01.03.2022
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
13/RI/2022-18582 28.02.2022
Opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina – etap IV” 467 400,00 PLN Szczegóły
62/KSS/2022-18419 28.02.2022
„Plan Smart City – Konin” w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 99 507,00 PLN Szczegóły
21/OS/2022-13265 26.02.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
61/KSS/2022-17792 25.02.2022
opracowanie dokumentacji technicznej - Zielony i pasywny Amfiteatr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 910 000,00 PLN Szczegóły
13/COP/2022-17016 25.02.2022
Dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej 44 784,00 PLN Szczegóły
7/OR/2022-15554 24.02.2022
Warsztaty z zakresu wypracowania rozwiązań i pracy w grupie (17 osób) 4 800,00 PLN Szczegóły
6/OR/2022-15532 24.02.2022
Warsztaty z zakresu wypracowania i rozwiązań i pracy w grupie (13 osób) 4 500,00 PLN Szczegóły
6/SL/2022-16316 23.02.2022
umowa dotycząca budowy, finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie powstałych przy udziale finansowym Miasta Konina w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego 9 949 638,33 PLN Szczegóły
5/SL/2022-10376 23.02.2022
umowa dotycząca budowy, finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie powstałych przy udziale finansowym Miasta Konina w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Koninie, przy ul. Obrońców Westerplatte oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego 6 329 877,15 PLN Szczegóły
4/SL/2022-12849 23.02.2022
umowa dotycząca budowy, finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie powstałych przy udziale finansowym Miasta Konina w budynku mieszkalnym wielorodzinnym „Dom Seniora” w Koninie oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego 18 212 547,89 PLN Szczegóły
1/OI/2022-16807 23.02.2022
Tłumaczenie ustne (z języka francuskiego na język polski i odwrotnie) w trakcie pobytu delegacji Miasta Konina reprezentującej Wielkopolską Dolinę Energii na targach inwestycyjnych MIPIM 2022 w Cannes we Francji, w dniach 15-18.03.2022 r. 8 730,00 PLN Szczegóły
6/GK/2022-16699 23.02.2022
Kompleksowa obsługa systemu wypożyczalni Konińskiego Roweru Miejskiego (KRM) 559 994,00 PLN Szczegóły
11/AG/2022-5681 23.02.2022
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacji i napraw systemu monitoringu wizyjnego Miasta Konina, składającego się 86 punktów kamerowych wraz z urządzeniami transmisyjnymi oraz systemem obserwacji i rejestracji obrazu. 26 400,00 PLN Szczegóły
20/OS/2022-6578 22.02.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 14 000,00 PLN Szczegóły
6/GM/2022-16530 22.02.2022
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
7/GK/2022-16721 22.02.2022
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 37 500,00 PLN Szczegóły
3/SL/2022-16316 21.02.2022
finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta Konin w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie przy ul. Wodnej 9 949 638,33 PLN Szczegóły
1/BP/2022-15487 21.02.2022
Usługa składu, łamania, drukowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dwumiesięcznika „Koniński Informator Samorządowy” 19 947,00 PLN Szczegóły
42/WO/2022-14766 18.02.2022
Zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 765,00 PLN Szczegóły
19/OS/2022-5590 18.02.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 14 000,00 PLN Szczegóły
18/OS/2022-7500 17.02.2022
realizacja usługi polegającej na wykonaniu pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 z użyciem drona na terenie miasta Konina 2 950,00 PLN Szczegóły
5/GK/2022-15106 17.02.2022
,,Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Konina” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 99 000,00 PLN Szczegóły
41/WO/2022-15589 16.02.2022
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola Samorządowego
w Starym Mieście
1 900,00 PLN Szczegóły
16/OS/2022-12669 16.02.2022
dotacja do wymiany systemu ogrzewania 2 950,00 PLN Szczegóły
10/AG/2022-14179 16.02.2022
Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie 14 883,00 PLN Szczegóły
40/WO/2022-12525 15.02.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 596,00 PLN Szczegóły
12/RI/2022-14704 14.02.2022
Przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadanie pn.” Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice” do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie 7 170,90 PLN Szczegóły
17/OS/2022-6983 14.02.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 14 000,00 PLN Szczegóły
15/OS/2022-7053 14.02.2022
Umowa dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
60/KSS/2022-13233 14.02.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu 8 000,00 PLN Szczegóły
12/COP/2022-13216 14.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Pociągiem do tańca- integracyjny spektakl taneczny. 10 000,00 PLN Szczegóły
11/RI/2022-9239 11.02.2022
Przetwarzanie powierzonych danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą 0,00 PLN Szczegóły
10/RI/2022-9239 11.02.2022
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina polegające na świadczeniu usługi doradztwa eksperckiego polegającego na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) na podstawie współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji oraz zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku 86 100,00 PLN Szczegóły
14/OS/2022-10284 11.02.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
9/RI/2022-12815 10.02.2022
zakup usługi biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji oraz zatwierdzenia przygotowanych przez Zamawiającego sprawozdań z realizacji projektu wraz z zestawieniem dokumentów księgowych w ramach realizacji projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, co będzie potwierdzone przygotowanym Protokołem z badania biegłego rewidenta. 14 514,00 PLN Szczegóły
13/OS/2022-12080 10.02.2022
usługi dendrologiczne 5 600,00 PLN Szczegóły
6/GN/2022-11659 09.02.2022
Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2022 roku 33 456,00 PLN Szczegóły
5/GN/2022-11657 09.02.2022
Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2022 roku 10 080,00 PLN Szczegóły
4/GN/2022-11655 09.02.2022
Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Miasta Konin w 2022 roku 12 270,48 PLN Szczegóły
5/GM/2022-13667 09.02.2022
Dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
59/KSS/2022-12863 08.02.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej mężczyzn 450 000,00 PLN Szczegóły
4/GM/2022-12555 08.02.2022
Umowa na dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
8/RI/2022-11508 07.02.2022
publikacja artykułów sponsorowanych o charakterze informacyjno-promocyjnym 40 344,00 PLN Szczegóły
18/IN/2022-10555 07.02.2022
Serwis klimatyzacji w serwerowniach UM Konin 6 252,00 PLN Szczegóły
7/RI/2022-9105 04.02.2022
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz
z kosztorysem, na planowane zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie”.
10 000,00 PLN Szczegóły
58/KSS/2022-10749 04.02.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie 10 000,00 PLN Szczegóły
57/KSS/2022-9240 04.02.2022
Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 10 949,35 PLN Szczegóły
39/WO/2022-11195 03.02.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 3 309,00 PLN Szczegóły
11/COP/2022-11813 03.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Żydowski Konin-miejsce nie tylko na mapie 9 900,00 PLN Szczegóły
10/COP/2022-10746 03.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Remont harcówki VII Szczepu Harcerskiego w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie 10 000,00 PLN Szczegóły
9/COP/2022-10659 03.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Konin czasów Napoleona-książka, wystawa, konkurs 7 500,00 PLN Szczegóły
8/COP/2022-10640 03.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Senior w podróży 8 250,00 PLN Szczegóły
7/COP/2022-10632 03.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Integracja Konińskiego środowiska rolkarskiego. 8 960,00 PLN Szczegóły
6/COP/2022-10612 03.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Z kulturą za pan brat 3 500,00 PLN Szczegóły
38/WO/2022-10265 02.02.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 821,00 PLN Szczegóły
5/COP/2022-10579 02.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Aktywni w przestrzeni 2022 6 500,00 PLN Szczegóły
4/COP/2022-10742 02.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Rodzinny Festyn Integracyjny W zdrowym stylu 10 000,00 PLN Szczegóły
3/COP/2022-10558 02.02.2022
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Integracyjny Festiwal Piosenki Razem 10 000,00 PLN Szczegóły
6/RI/2022-8595 01.02.2022
Produkcja i emisja spotów reklamowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dot. projektu pn. "Zielone Korytarze Miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" 14 819,00 PLN Szczegóły
5/RI/2022-7866 01.02.2022
Produkcja i emisja spotów reklamowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dot. projektu pn. "Zielone Korytarze Miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" 15 000,00 PLN Szczegóły
12/OS/2022-7162 01.02.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
17/IN/2022-5571 01.02.2022
wsparcie Microsoft 3,00 PLN Szczegóły
16/IN/2022-5566 01.02.2022
wsparcie VMware 4 000,00 PLN Szczegóły
15/IN/2022-4462 01.02.2022
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego „Fakturowanie” 7 083,57 PLN Szczegóły
14/IN/2022-4482 01.02.2022
Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego „Centralny Rejestr VAT dla JST” 6 844,31 PLN Szczegóły
37/WO/2022-2069 31.01.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 621,00 PLN Szczegóły
36/WO/2022-5587 31.01.2022
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 975,00 PLN Szczegóły
35/WO/2022-10236 31.01.2022
refundacja kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie 30 000,00 PLN Szczegóły
2/SL/2022-12849 31.01.2022
finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta Konin w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dom Seniora w Koninie 18 212 547,89 PLN Szczegóły
11/OS/2022-7161 31.01.2022
umowa na dotację celową do wymiany sytemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
56/KSS/2022-9335 31.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym 5 000,00 PLN Szczegóły
55/KSS/2022-9343 31.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej,
biorących udział w rozgrywkach WZPN
70 000,00 PLN Szczegóły
54/KSS/2022-9345 31.01.2022
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i WLLP dla dzieci i młodzieży z Konina 18 000,00 PLN Szczegóły
53/KSS/2022-9350 31.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo – koszykówka na wózkach 55 000,00 PLN Szczegóły
52/KSS/2022-9356 31.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu 5 000,00 PLN Szczegóły
51/KSS/2022-9348 31.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach 17 000,00 PLN Szczegóły
50/KSS/2022-9347 31.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych, samolotowych i balonowych 15 000,00 PLN Szczegóły
34/WO/2022-6228 28.01.2022
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie „Leszczynowa Górka”. 2 500,00 PLN Szczegóły
33/WO/2022-9719 28.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 188,00 PLN Szczegóły
9/AG/2022-7611 28.01.2022
Użyczenie garaży o powierzchni 40 m2 położonych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie przy ul. Dworcowej 13. 8 856,00 PLN Szczegóły
2/COP/2022-7959 27.01.2022
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Przyszłość na dwóch kołach-budowa elektrycznego roweru. 5 400,00 PLN Szczegóły
32/WO/2022-9042 26.01.2022
refundacja kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły 95 000,00 PLN Szczegóły
31/WO/2022-4022 26.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 429,00 PLN Szczegóły
30/WO/2022-5382 26.01.2022
Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 za pomocą systemu komputerowego. 10 920,00 PLN Szczegóły
29/WO/2022-5997 26.01.2022
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 za pomocą systemu komputerowego 15 188,00 PLN Szczegóły
4/RI/2022-9664 26.01.2022
dotacja w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” na realizację projektu: "Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" 3 241 145,46 PLN Szczegóły
3/GM/2022-8391 26.01.2022
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
8/AG/2022-5666 26.01.2022
Monitorowanie i przeglądy systemu sygnalizacji pożarowej. 44 526,00 PLN Szczegóły
49/KSS/2022-8130 25.01.2022
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 85 000,00 PLN Szczegóły
28/WO/2022-6244 24.01.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 377,00 PLN Szczegóły
27/WO/2022-6232 24.01.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 1 297,00 PLN Szczegóły
26/WO/2022-6575 24.01.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 1 090,00 PLN Szczegóły
25/WO/2022-6233 24.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia do ośrodka 1 385,00 PLN Szczegóły
24/WO/2022-2072 24.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 295,00 PLN Szczegóły
23/WO/2022-2071 24.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 788,00 PLN Szczegóły
22/WO/2022-5265 24.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 215,00 PLN Szczegóły
21/WO/2022-5588 24.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 10 809,00 PLN Szczegóły
8/OS/2022-6309 24.01.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
1/SL/2022-10376 21.01.2022
finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta Konin w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie przy ul. Obrońców Westerplatte 6 329 877,15 PLN Szczegóły
3/RI/2022-4975 21.01.2022
Hosting strony i wsparcie techniczne przy jej prowadzeniu (obsługa strony internetowej dedykowanej rewitalizacji – www.rewitalkonin.pl), monitoring funkcjonowania strony www. 2 460,00 PLN Szczegóły
10/OS/2022-7032 21.01.2022
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 10 000,00 PLN Szczegóły
9/OS/2022-6847 21.01.2022
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 2 000,00 PLN Szczegóły
48/KSS/2022-6552 21.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu 165 000,00 PLN Szczegóły
47/KSS/2022-6504 20.01.2022
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce 146 000,00 PLN Szczegóły
46/KSS/2022-7364 20.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu 33 000,00 PLN Szczegóły
45/KSS/2022-6605 20.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – realizacja zadania publicznego w 2022 roku 6 000,00 PLN Szczegóły
44/KSS/2022-6623 20.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu 10 000,00 PLN Szczegóły
43/KSS/2022-6658 20.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej - FUTSAL 18 000,00 PLN Szczegóły
42/KSS/2022-7373 20.01.2022
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 64 888,00 PLN Szczegóły
41/KSS/2022-6359 20.01.2022
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 121 000,00 PLN Szczegóły
40/KSS/2022-6362 20.01.2022
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 65 000,00 PLN Szczegóły
39/KSS/2022-6825 20.01.2022
Organizacja koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 60 000,00 PLN Szczegóły
3/GN/2022-6407 20.01.2022
Odczyt liczników, przegląd sieci i zestawienia zużycia energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina. 14 760,00 PLN Szczegóły
2/GN/2022-6429 20.01.2022
Monitorowanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z jego konserwacją w budynku przy ulicy Ametystowej 1 w Koninie. 7 143,84 PLN Szczegóły
7/AG/2022-5329 20.01.2022
korzystanie z energii elektrycznej z budynku przy ul. 3 Maja 62a, do zasilania kamery monitoringu miejskiego 1 033,20 PLN Szczegóły
38/KSS/2022-5635 19.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach 62 000,00 PLN Szczegóły
37/KSS/2022-5574 19.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w Boksie 170 000,00 PLN Szczegóły
36/KSS/2022-5722 19.01.2022
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 59 270,00 PLN Szczegóły
35/KSS/2022-5623 18.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w kolarstwie 225 000,00 PLN Szczegóły
34/KSS/2022-5756 18.01.2022
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 144 842,00 PLN Szczegóły
33/KSS/2022-5229 18.01.2022
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 100 000,00 PLN Szczegóły
32/KSS/2022-5451 18.01.2022
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 6 720,00 PLN Szczegóły
13/IN/2022-3217 18.01.2022
Umowa o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet Fiber 1 761,24 PLN Szczegóły
2/GM/2022-5181 18.01.2022
dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
7/OS/2022-1741 17.01.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
6/OS/2022-4305 17.01.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
5/OS/2022-3975 17.01.2022
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
4/OS/2022-96579 17.01.2022
dotacja celowa do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
31/KSS/2022-5064 17.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej 30 000,00 PLN Szczegóły
30/KSS/2022-5518 17.01.2022
Szkolenie w dyscyplinie boks 50 000,00 PLN Szczegóły
29/KSS/2022-4846 17.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w wybranych dyscyplinach sportu 30 000,00 PLN Szczegóły
12/WZ/2022-3491 14.01.2022
Umowa z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej. 7 800,00 PLN Szczegóły
16/WO/2022-4020 14.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 305,00 PLN Szczegóły
15/WO/2022-2067 14.01.2022
zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do niepublicznego przedszkola 1 636,00 PLN Szczegóły
14/WO/2022-4284 14.01.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 674,00 PLN Szczegóły
13/WO/2022-4021 14.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 4 466,00 PLN Szczegóły
12/WO/2022-4282 14.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 175,00 PLN Szczegóły
11/WO/2022-4283 14.01.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 789,00 PLN Szczegóły
5/OR/2022-3288 14.01.2022
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo- księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie. 9 360,00 PLN Szczegóły
4/OR/2022-3286 14.01.2022
Prowadzenie księgowości i całokształtu spraw finansowo- księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Koninie. 11 520,00 PLN Szczegóły
28/KSS/2022-3969 14.01.2022
KBO - Czytamy z filiami – nowe książki dla bibliotek osiedlowych 99 999,99 PLN Szczegóły
27/KSS/2022-4806 14.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu 660 000,00 PLN Szczegóły
26/KSS/2022-4704 14.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej 60 000,00 PLN Szczegóły
25/KSS/2022-3843 14.01.2022
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce 492 000,00 PLN Szczegóły
24/KSS/2022-1768 14.01.2022
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie miasta Konina 41 250,00 PLN Szczegóły
23/KSS/2022-3587 14.01.2022
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 44 000,00 PLN Szczegóły
22/KSS/2022-695 14.01.2022
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień 4 000,00 PLN Szczegóły
21/KSS/2022-948 14.01.2022
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" 43 000,00 PLN Szczegóły
4/GK/2022-4526 14.01.2022
Umowa udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 3 780,00 PLN Szczegóły
3/GK/2022-1044 14.01.2022
Umowa udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 15 900,00 PLN Szczegóły
20/WO/2022-3074 13.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 281,00 PLN Szczegóły
19/WO/2022-1579 13.01.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 1 111,00 PLN Szczegóły
18/WO/2022-1583 13.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 2 081,00 PLN Szczegóły
10/WO/2022-4023 13.01.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 1 568,00 PLN Szczegóły
2/WK/2022-3196 13.01.2022
Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. 10 000,00 PLN Szczegóły
1/WK/2022-3375 13.01.2022
Wspólne czynności kontrolne zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450 z późn. zm.) w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Prezydenta. 11 900,00 PLN Szczegóły
3/OS/2022-2052 13.01.2022
Umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 5 000,00 PLN Szczegóły
20/KSS/2022-4850 13.01.2022
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 34 000,00 PLN Szczegóły
19/KSS/2022-4810 13.01.2022
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 45 000,00 PLN Szczegóły
18/KSS/2022-4499 13.01.2022
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 31 000,00 PLN Szczegóły
17/KSS/2022-3571 13.01.2022
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 101 200,00 PLN Szczegóły
16/KSS/2022-3580 13.01.2022
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 74 800,00 PLN Szczegóły
15/KSS/2022-3602 13.01.2022
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie miasta Konina 27 000,00 PLN Szczegóły
14/KSS/2022-1026 13.01.2022
Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT 10 000,00 PLN Szczegóły
13/KSS/2022-3617 13.01.2022
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 72 000,00 PLN Szczegóły
12/KSS/2022-782 13.01.2022
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 120 000,00 PLN Szczegóły
11/KSS/2022-3768 13.01.2022
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 110 000,00 PLN Szczegóły
10/KSS/2022-1074 13.01.2022
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych 130 000,00 PLN Szczegóły
9/KSS/2022-3557 13.01.2022
wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 92 400,00 PLN Szczegóły
9/WO/2022-683 12.01.2022
Ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 005,92 PLN Szczegóły
8/KSS/2022-629 12.01.2022
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina 1 000 000,00 PLN Szczegóły
7/KSS/2022-657 12.01.2022
Prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych 1 080 000,00 PLN Szczegóły
6/KSS/2022-582 12.01.2022
Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych 180 000,00 PLN Szczegóły
5/KSS/2022-680 12.01.2022
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych 40 000,00 PLN Szczegóły
4/KSS/2022-3426 12.01.2022
Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina 65 000,00 PLN Szczegóły
3/KSS/2022-692 12.01.2022
Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina 85 000,00 PLN Szczegóły
11/WZ/2022-855 11.01.2022
Umowa w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu 8 000,00 PLN Szczegóły
10/WZ/2022-789 11.01.2022
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS 5 000,00 PLN Szczegóły
8/WO/2022-2070 11.01.2022
Zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola 1 600,00 PLN Szczegóły
7/WO/2022-2815 11.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 891,00 PLN Szczegóły
6/WO/2022-1578 11.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 482,00 PLN Szczegóły
5/WO/2022-792 11.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 629,00 PLN Szczegóły
4/WO/2022-2068 11.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 879,00 PLN Szczegóły
3/WO/2022-2816 11.01.2022
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 1 422,00 PLN Szczegóły
2/WO/2022-808 11.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 723,00 PLN Szczegóły
1/WO/2022-2817 11.01.2022
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 796,00 PLN Szczegóły
2/RI/2022-1375 11.01.2022
Świadczenie usługi hostingowej. 3 896,64 PLN Szczegóły
9/WZ/2022-487 10.01.2022
Umowa w sprawie usuwania, transportu i odławiania zwierząt nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina 98 892,00 PLN Szczegóły
17/WO/2022-953 10.01.2022
Nabór elektroniczny do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 14 963,00 PLN Szczegóły
2/KSS/2022-738 10.01.2022
Projekt KBO " Konin lubi książki 7" 99 999,00 PLN Szczegóły
1/KSS/2022-1019 10.01.2022
Projekt KBO "Z książką po drodze 4" 99 999,00 PLN Szczegóły
1/GK/2022-2088 10.01.2022
Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina 44 925,75 PLN Szczegóły
4/BHP/2022-37072 10.01.2022
Zakres usług obejmuje wykonywanie badań laboratoryjnych. 10 000,00 PLN Szczegóły
3/BHP/2022-37064 10.01.2022
Świadczenie usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej na rzecz pracowników. 10 000,00 PLN Szczegóły
2/BHP/2022-37054 10.01.2022
świadczenie usług w zakresie badań okulistycznych na rzecz pracowników 15 000,00 PLN Szczegóły
1/BHP/2022-37039 10.01.2022
sprzedaż posiłków profilaktycznych dla strażników Straży Miejskiej w Koninie w okresie zimowym 2022 15 000,00 PLN Szczegóły
6/AG/2022-1297 10.01.2022
1. Zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video z obrad Rady Miasta Konina,
2. Usługa przechowywania i udostępnienia w systemie transmisji nagrań archiwalnych z obrad z okresu od 21.11.2018 r. do 31.12.2021 r.
3. Świadczenie usługi konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenie go w materiale audio/video z posiedzeń organizowanych przez Zamawiającego.
4. Świadczenie usługi „Zdalnej Sesji”.
30 594,50 PLN Szczegóły
1/GM/2022-809 07.01.2022
dostęp do aplikacji i.Kerg 0,00 PLN Szczegóły
1/RI/2022-616 05.01.2022
umowa w sprawie zasad, wysokości i terminów przekazywania dotacji celowej na współdziałanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2022 roku 1 700 000,00 PLN Szczegóły
1/OS/2022-35693 04.01.2022
Dostawca zobowiązuje się odpłatnie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę monitorowania i wizualizacji jakości powietrza,
Dział, rozdział paragraf: 900,90095,4300 NK 96044 płacone ze środków ochrony środowiska

Umowy do 30.000 € netto
- kwota netto: 3 960,00
- kwota brutto: 4 870,80
4 870,80 PLN Szczegóły
8/IN/2022-36454 04.01.2022
Eksploatacja Programu F7 - 2022r. 1 845,00 PLN Szczegóły
1/IN/2022-35322 04.01.2022
Eksploatacja systemu Selwin - 2022r. 38 376,00 PLN Szczegóły
1/GN/2022-GN.6845 04.01.2022
Zarządzanie w 2022 roku nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Konina. 61 275,96 PLN Szczegóły
9/ZO/2022-36815 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 7 600,00 PLN Szczegóły
8/ZO/2022-36825 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 4 800,00 PLN Szczegóły
7/ZO/2022-36823 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 7 200,00 PLN Szczegóły
6/ZO/2022-36821 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 7 200,00 PLN Szczegóły
5/ZO/2022-36818 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 9 500,00 PLN Szczegóły
4/ZO/2022-36817 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 19 000,00 PLN Szczegóły
3/ZO/2022-36816 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 26 600,00 PLN Szczegóły
2/ZO/2022-36813 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 19 000,00 PLN Szczegóły
1/ZO/2022-36812 03.01.2022
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 38 000,00 PLN Szczegóły
8/WZ/2022-761 03.01.2022
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec. 4 800,00 PLN Szczegóły
7/WZ/2022-755 03.01.2022
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice. 4 800,00 PLN Szczegóły
6/WZ/2022-743 03.01.2022
Piotr Koszela 4 800,00 PLN Szczegóły
5/WZ/2022-739 03.01.2022
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław. 4 800,00 PLN Szczegóły
4/WZ/2022-690 03.01.2022
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin. 4 800,00 PLN Szczegóły
3/WZ/2022-670 03.01.2022
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń. 4 800,00 PLN Szczegóły
2/WZ/2022-613 03.01.2022
Umowa o wykonanie okresowych badań lekarskich dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Konina. 12 000,00 PLN Szczegóły
1/WZ/2022-603 03.01.2022
Zakup paliw dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina. 14 072,00 PLN Szczegóły
2/OS/2022-36959 03.01.2022
usługa polegająca na reprezentacji Miasta Konina jako oskarżyciela posiłkowego w toczącym się przed Sądem Rejonowym w Koninie postępowaniu karnym (sygn. akt II K 1567/19) 9 000,00 PLN Szczegóły
3/OR/2022-35969 03.01.2022
usługa polegająca na comiesięcznym przesyłaniu publikacji "Dotacje-Serwis Informacyjny" 1 180,80 PLN Szczegóły
2/OR/2022-35728 03.01.2022
Prenumerata prasy dla Urzędu Miejskiego w Koninie na 2022 rok 34 460,00 PLN Szczegóły
1/OR/2022-36939 03.01.2022
Pracownik technicznego wsparcia do spraw organizacyjnych w USC w Koninie. 14 184,00 PLN Szczegóły
12/IN/2022-37181 03.01.2022
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4 5 904,06 PLN Szczegóły
11/IN/2022-36565 03.01.2022
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2022 do 31.12.2022 roku -umowa-HAVE 10 922,40 PLN Szczegóły
10/IN/2022-36372 03.01.2022
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2022 do 31.12.2022 roku -umowa-Inea 11 070,00 PLN Szczegóły
9/IN/2022-36951 03.01.2022
Eksploatacja sieci ODN-WSS - 2022r. 6 642,00 PLN Szczegóły
7/IN/2022-36378 03.01.2022
umowa asysty technicznej HCL DOMINO 2022 11 808,00 PLN Szczegóły
6/IN/2022-36266 03.01.2022
Wsparcie techniczne do systemu drukowania SafeQ 7 872,00 PLN Szczegóły
5/IN/2022-35861 03.01.2022
Aktualizacja programów SIGID 27 212,52 PLN Szczegóły
4/IN/2022-35804 03.01.2022
Udzielenie licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych 23 881,68 PLN Szczegóły
3/IN/2022-35285 03.01.2022
Dzierżawa urządzeń drukujących 100 958,40 PLN Szczegóły
2/IN/2022-35325 03.01.2022
Eksploatacja systemu AA_USC - 2022r. 4 378,80 PLN Szczegóły
2/GK/2022-35857 03.01.2022
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. 53 892,00 PLN Szczegóły
1/COP/2022-647 03.01.2022
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Koninie w 2022 r. 516 816,00 PLN Szczegóły
5/AG/2022-37411 03.01.2022
Korzystanie z energii elektrycznej do zasilania kamery monitoringu miejskiego oraz zasilania anteny internetu bezprzewodowego 3 480,00 PLN Szczegóły
4/AG/2022-35854 03.01.2022
Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Miasta Konina w 2022 r. 60 740,00 PLN Szczegóły
3/AG/2022-37367 03.01.2022
Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym dźwigów osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie 41 278,80 PLN Szczegóły
2/AG/2022-33209 03.01.2022
Dostawa materiałów papierniczych
i biurowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2022 r.
129 621,85 PLN Szczegóły
1/AG/2022-36303 03.01.2022
Odbiór odpadów komunalnych z obiektów UM w Koninie 30 769,20 PLN Szczegóły
37/GM/2022-71092 30.11.1999
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
36/GM/2022-69952 30.11.1999
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
33/GM/2022-64537 30.11.1999
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
27/GM/2022-56684 30.11.1999
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,