Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Rejestr umów na rok 2023Numer Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość Szczegóły
73/WO/2023-178564 29.11.2023
Refundacja kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do Przedszkola nr 32 w Koninie. 640,00 PLN Szczegóły
38/IN/2023-172427 28.11.2023
Dostawa oprogramowania biurowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie 26 866,89 PLN Szczegóły
37/IN/2023-172427 28.11.2023
Dostawa sprzętu komputerowego (AIO) dla Urzędu Miejskiego w Koninie 107 932,50 PLN Szczegóły
133/KSS/2023-179768 27.11.2023
Współorganizacja Jarmarku Świątecznego 0,00 PLN Szczegóły
55/GN/2023-177837 21.11.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działki pod łącznik drogi ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 1 528,80 PLN Szczegóły
42/GK/2023-178223 20.11.2023
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 6 000,00 PLN Szczegóły
54/GN/2023-177841 17.11.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działki pod łącznik drogi ul. Rumiankowa z ul. Zakładową 1 008,00 PLN Szczegóły
53/GN/2023-177846 17.11.2023
Odszkodowanie za częściowe zajęcie działki pod łącznik drogi ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 5 065,87 PLN Szczegóły
41/GK/2023-177996 17.11.2023
Umowa nieodpłatnego użyczenia Konińskiemu Domu Kultury wiaty śmietnikowej "Zielony kosz z zieloną ścianą" 0,00 PLN Szczegóły
23/AG/2023-173853 17.11.2023
świadczenie usług w zakresie „Konserwacji i utrzymania w należytym stanie technicznym dźwigów osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie” 33 136,20 PLN Szczegóły
72/WO/2023-176618 16.11.2023
Zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły. 222,00 PLN Szczegóły
132/KSS/2023-177756 16.11.2023
Zakup 6 000 sztuk kart plastikowych z nadrukowaną wizualizacją Konińskiej Karty Mieszkańca wraz z dostawą do Urzędu Miejskiego w Koninie 18 180,00 PLN Szczegóły
52/GN/2023-176182 15.11.2023
Odszkodowanie za użytkowanie części działki jako łącznik drogi ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 2 053,33 PLN Szczegóły
40/GK/2023-177135 14.11.2023
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 4 400,00 PLN Szczegóły
39/WZ/2023-176779 13.11.2023
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 3 732,50 PLN Szczegóły
38/WZ/2023-176772 13.11.2023
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 33 818,50 PLN Szczegóły
37/WZ/2023-176772 13.11.2023
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 33 818,50 PLN Szczegóły
36/WZ/2023-176775 13.11.2023
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 2 182,00 PLN Szczegóły
35/WZ/2023-176776 13.11.2023
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 1 751,06 PLN Szczegóły
31/RI/2023-170337 13.11.2023
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Koninie” w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Zapytanie ofertowym) i obowiązującymi przepisami. 94 710,00 PLN Szczegóły
39/GK/2023-174594 13.11.2023
Umowa na remont kojców dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a. 57 810,00 PLN Szczegóły
40/WZ/2023-176718 10.11.2023
Dotacja dla KM PSP w Koninie 5 678,13 PLN Szczegóły
51/GN/2023-173680 10.11.2023
Odszkodowanie za użytkowanie części działki jako łącznik ulicy Rumiankowa - Zakładowa 1 978,83 PLN Szczegóły
50/GN/2023-173627 10.11.2023
Odszkodowanie za częściowe zajęcie działki pod łącznik ulic Rumiankowa - Zakładowa 4 427,41 PLN Szczegóły
49/GN/2023-173627 09.11.2023
Odszkodowanie za użytkowanie części działki jako łącznik ulic Rumiankowa - Zakładowa 1 410,80 PLN Szczegóły
48/GN/2023-173831 09.11.2023
Odszkodowanie za użytkowanie części działek jako łącznik ulic Rumiankowa - Zakładowa 9 142,96 PLN Szczegóły
47/GN/2023-175694 09.11.2023
Odszkodowanie za użytkowanie części działki jako łącznik ulic Rumiankowa - Zakładowa 2 026,20 PLN Szczegóły
34/WZ/2023-173146 06.11.2023
Ubezpieczenie NNW członków OSP 18 918,90 PLN Szczegóły
36/IN/2023-173570 06.11.2023
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi Fortinet 24x7 FortiCare Contract polegającej na utrzymaniu pełnej funkcjonalności sprzętowej urządzenia FortiAnalyzer 400E (sn: FL-4HE3R17900740) na okres 1 roku 13 154,85 PLN Szczegóły
35/IN/2023-173516 06.11.2023
Udostępnienie platformy informatycznej pod nazwą Platforma budzetyjst.pl 2 751,00 PLN Szczegóły
46/GN/2023-174322 06.11.2023
Odszkodowanie za użytkowanie części działki jako łącznik ulicy Rumiankowej z Zakładową 7 416,00 PLN Szczegóły
22/AG/2023-173149 06.11.2023
ubezpieczenia komunikacyjne 85 550,00 PLN Szczegóły
21/AG/2023-173188 06.11.2023
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilne
983 997,08 PLN Szczegóły
39/GM/2023-169926 27.10.2023
dostosowanie danych zgromadzonych w bazie GESUT w zakresie ciepłowniczej sieci uzbrojenia terenu do wymogów obowiązujących przepisów prawa 36 777,00 PLN Szczegóły
7/BHP/2023-172048 26.10.2023
Sprzedaż posiłków profilaktycznych dla strażników Straży Miejskiej w Koninie w okresie zimowym 2023. 13 000,00 PLN Szczegóły
45/GN/2023-171981 25.10.2023
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 5 000,00 PLN Szczegóły
44/GN/2023-171974 25.10.2023
Wykonanie naprawy awarii Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie 85 500,00 PLN Szczegóły
6/BHP/2023-167661 25.10.2023
Wykonanie dokumentacji projektowej celem dostosowania budynku Ratusza Miejskiego w Koninie do ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 19 680,00 PLN Szczegóły
43/GN/2023-171017 24.10.2023
Remont polegający na układaniu płytek gresowych na posadzkach Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych w Koninie ul. Ametystowa 1 35 500,00 PLN Szczegóły
38/GM/2023-163525 24.10.2023
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina w 2023 r. 14 740,00 PLN Szczegóły
36/GM/2023-172175 24.10.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
34/IN/2023-166527 23.10.2023
Dostawa serwera NAS i dysków HDD. 31 438,80 PLN Szczegóły
38/GK/2023-171290 23.10.2023
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim", w ramach Projektu FEWP.10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej / Działanie FEWP.10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny Miasto Konin - PKS w Koninie S.A. 0,00 PLN Szczegóły
35/COP/2023-171341 23.10.2023
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA I WSPARCIA TECHNICZNEGO w zakresie Generatora eNGO 6 273,00 PLN Szczegóły
37/GK/2023-171282 19.10.2023
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim", w ramach Projektu FEWP.10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej / Działanie FEWP.10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny Miasto Konin - MZK w Koninie Sp. z o.o. 0,00 PLN Szczegóły
90/OS/2023-154245 18.10.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 14 000,00 PLN Szczegóły
33/WZ/2023-169736 13.10.2023
Zakup paliw płynnych i adblue w systemie bezgotówkowym na potrzeby jednostek OSP z terenu M.Konina w 2023 r. 6 330,50 PLN Szczegóły
71/WO/2023-166574 13.10.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 887,00 PLN Szczegóły
30/RI/2023-168499 13.10.2023
Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego – V Osiedla w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa 499 872,00 PLN Szczegóły
29/RI/2023-168492 13.10.2023
Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego – Osiedla Diamentowego w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa 632 220,00 PLN Szczegóły
32/WZ/2023-168162 12.10.2023
Umowa darowizny węży hydraulicznych. 12 004,80 PLN Szczegóły
89/OS/2023-168300 12.10.2023
Umowa na zakup sprzętu multimedialnego do ekopracowni dla Szkół Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12 w Koninie 74 995,01 PLN Szczegóły
88/OS/2023-168309 12.10.2023
Zakup wyposażenia tj. mebli do ekopracowni dla Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 12
w Koninie
29 000,00 PLN Szczegóły
35/GM/2023-169422 12.10.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
104/BR/2023-169350 11.10.2023
obsługa administracyjno-finansowa wyborów 1 200,00 PLN Szczegóły
103/BR/2023-169352 11.10.2023
obsługa administracyjno-finansowa wyborów 1 200,00 PLN Szczegóły
102/BR/2023-169168 11.10.2023
nadzór nad obsługą administracyjno- finansową wyborów 1 000,00 PLN Szczegóły
20/AG/2023-169062 11.10.2023
Wykonanie remontu schodów do budynku Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Pułkownika Witolda Sztarka 1. 33 000,00 PLN Szczegóły
70/WO/2023-166513 09.10.2023
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie. 1 700,00 PLN Szczegóły
33/IN/2023-167425 09.10.2023
Dostawę sprzętu sieciowego: FortiAP-223E 19 188,00 PLN Szczegóły
34/GM/2023-167532 09.10.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
101/BR/2023-168287 09.10.2023
wstawienie i aktualizacja informacji na stronie internetowej miasta 500,00 PLN Szczegóły
100/BR/2023-168250 09.10.2023
umieszczanie i aktualizacja informacji w BIP 500,00 PLN Szczegóły
99/BR/2023-168049 09.10.2023
aktualizacja spisu wyborców 3 327,75 PLN Szczegóły
98/BR/2023-168053 09.10.2023
aktualizacja spisu wyborców 3 219,30 PLN Szczegóły
97/BR/2023-168048 09.10.2023
aktualizacja spisu wyborców 3 219,30 PLN Szczegóły
96/BR/2023-167973 09.10.2023
aktualizacja spisu wyborców 3 219,30 PLN Szczegóły
95/BR/2023-167971 09.10.2023
aktualizacja spisu wyborców 2 689,20 PLN Szczegóły
94/BR/2023-167970 09.10.2023
uaktualnienie spisu wyborców 2 656,00 PLN Szczegóły
42/GN/2023-167233 06.10.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działki pod budowę drogi łączącej ul. Rumiankową z ul. Zakładową 1 800,00 PLN Szczegóły
41/GN/2023-167029 06.10.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działki po budowę drogi łączącej ul. Rumiankową z ul. Zakładową 2 160,00 PLN Szczegóły
87/OS/2023-156265 05.10.2023
usuwanie wyrobów zawierających azbest 43 416,00 PLN Szczegóły
32/IN/2023-164482 04.10.2023
Udostępnienie łącza internetowego 0,00 PLN Szczegóły
69/WO/2023-163579 03.10.2023
Zwrot kosztów dowozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły. 896,00 PLN Szczegóły
1/USC/2023-164226 03.10.2023
Konserwacja i renowacja ksiąg stanu cywilnego 30 000,00 PLN Szczegóły
36/GK/2023-166037 03.10.2023
Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu w Parku Miejskim im. Fryderyka Chopina w Koninie 29 500,00 PLN Szczegóły
34/COP/2023-164467 03.10.2023
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin pt. Wspieranie aktywności fizycznej i społecznej-wycieczka do Wrocławia dla uczestników WTZ TPD 8 270,00 PLN Szczegóły
86/OS/2023-162165 02.10.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
40/GN/2023-166826 02.10.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek po łącznik drogi ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 2 210,40 PLN Szczegóły
39/GN/2023-165098 02.10.2023
Odszkodowanie za zajęcie częsci drogi łączącej ul. Rumiankową z ul. Zakładową 6 144,00 PLN Szczegóły
38/GN/2023-165048 02.10.2023
Odszkodowanie za zajęcie części drogi łączącej ul. Rumiankową z ul. Zakładową 984,00 PLN Szczegóły
93/BR/2023-166472 29.09.2023
OKW 11 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
92/BR/2023-166440 29.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Koninie. 500,00 PLN Szczegóły
91/BR/2023-165901 29.09.2023
OKW 46 i 47 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 700,00 PLN Szczegóły
90/BR/2023-165900 29.09.2023
OKW 45 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
89/BR/2023-165899 29.09.2023
OKW 44 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
88/BR/2023-165898 29.09.2023
OKW 43 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
87/BR/2023-165889 29.09.2023
OKW 42 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
86/BR/2023-165888 29.09.2023
OKW 41 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
85/BR/2023-165887 29.09.2023
OKW 40 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
84/BR/2023-165886 29.09.2023
OKW 39 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
83/BR/2023-165885 29.09.2023
OKW 38 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
82/BR/2023-165884 29.09.2023
OKW 37 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
81/BR/2023-165882 29.09.2023
OKW 36 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
80/BR/2023-165881 29.09.2023
OKW 35 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
79/BR/2023-165880 29.09.2023
OKW 34 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
78/BR/2023-165879 29.09.2023
OKW 33 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
77/BR/2023-165877 29.09.2023
OKW 32 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
76/BR/2023-165876 29.09.2023
OKW 31 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
75/BR/2023-165874 29.09.2023
OKW 30 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
74/BR/2023-165870 29.09.2023
OKW 29 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
73/BR/2023-165869 29.09.2023
OKW 28 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
72/BR/2023-165867 29.09.2023
OKW 27 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
71/BR/2023-165866 29.09.2023
OKW 25 i 26 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 700,00 PLN Szczegóły
70/BR/2023-165865 29.09.2023
OKW 23 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
69/BR/2023-165864 29.09.2023
OKW 22 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
68/BR/2023-165863 29.09.2023
OKW 21 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
67/BR/2023-165862 29.09.2023
OKW 20 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
66/BR/2023-165861 29.09.2023
OKW 19 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
65/BR/2023-165860 29.09.2023
OKW 18 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
64/BR/2023-165859 29.09.2023
OKW 17 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
63/BR/2023-165856 29.09.2023
OKW 16 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
62/BR/2023-165855 29.09.2023
OKW 15 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
61/BR/2023-165854 29.09.2023
OKW 14 i 24 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 700,00 PLN Szczegóły
60/BR/2023-165853 29.09.2023
OKW 13 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
59/BR/2023-165852 29.09.2023
OKW 12 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
58/BR/2023-165849 29.09.2023
OKW 10 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
57/BR/2023-165845 29.09.2023
OKW 9 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
56/BR/2023-165844 29.09.2023
OKW 8 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
55/BR/2023-165843 29.09.2023
OKW 7 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
54/BR/2023-165842 29.09.2023
OKW 6 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
53/BR/2023-165840 29.09.2023
OKW 4 i 5 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 700,00 PLN Szczegóły
52/BR/2023-165838 29.09.2023
OKW 3 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
51/BR/2023-165837 29.09.2023
OKW 2 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
50/BR/2023-165835 29.09.2023
OKW 1 umowa o dzieło - przygotowanie lokalu wyborczego, budynku i jego otoczenia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 500,00 PLN Szczegóły
131/KSS/2023-165513 27.09.2023
Wykonanie spektaklu: "Tadek Niejadek" 40 000,00 PLN Szczegóły
130/KSS/2023-164891 27.09.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
5 934,00 PLN Szczegóły
129/KSS/2023-164061 27.09.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
5 934,00 PLN Szczegóły
49/BR/2023-164602 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 47 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
48/BR/2023-164601 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 46 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
47/BR/2023-164599 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 45 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
46/BR/2023-164597 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 44 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
45/BR/2023-164593 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
44/BR/2023-164586 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
43/BR/2023-164566 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
42/BR/2023-164565 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 40 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
41/BR/2023-164563 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 39 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
40/BR/2023-164561 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 38 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
39/BR/2023-164558 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 37 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
38/BR/2023-164535 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 36 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
37/BR/2023-164533 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 35 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
36/BR/2023-164532 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
35/BR/2023-164531 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 33 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
34/BR/2023-164527 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 32 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
33/BR/2023-164526 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 31 w Koninie. 500,00 PLN Szczegóły
32/BR/2023-164525 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 30 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
31/BR/2023-164523 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 29 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
30/BR/2023-164521 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
29/BR/2023-164519 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
28/BR/2023-164517 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
27/BR/2023-164515 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
26/BR/2023-164505 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
25/BR/2023-164503 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
24/BR/2023-164501 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
23/BR/2023-164500 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
22/BR/2023-164498 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
21/BR/2023-164490 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
20/BR/2023-164567 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
19/BR/2023-164564 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
18/BR/2023-164562 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
17/BR/2023-164557 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
16/BR/2023-164556 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
15/BR/2023-164555 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
14/BR/2023-164544 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
13/BR/2023-164528 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Koninie 0,00 PLN Szczegóły
12/BR/2023-164520 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
11/BR/2023-164514 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
10/BR/2023-164502 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
9/BR/2023-164499 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
8/BR/2023-164497 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
7/BR/2023-164491 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
6/BR/2023-164487 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
5/BR/2023-164484 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
4/BR/2023-164484 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
3/BR/2023-164478 27.09.2023
operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Koninie 500,00 PLN Szczegóły
28/RI/2023-156633 21.09.2023
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz
z kosztorysem, na zadanie inwestycyjne pn. „KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej”.
33 948,00 PLN Szczegóły
33/GM/2023-163729 21.09.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
85/OS/2023-163255 20.09.2023
wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Konin 12 000,00 PLN Szczegóły
84/OS/2023-161206 20.09.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
37/GN/2023-162676 20.09.2023
Odszkodowanie za częściowe zajęcie działek po budowę łącznika drogi ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 8 016,00 PLN Szczegóły
27/RI/2023-157472 19.09.2023
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową – etap I” 50 430,00 PLN Szczegóły
24/RI/2023-162114 19.09.2023
1. Przedmiotem umowy jest budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową na terenie „hałd pokopalnianych”, zlokalizowanych w mieście Konin na północ od osiedla Zatorze. 1 290 001,13 PLN Szczegóły
31/IN/2023-157205 19.09.2023
Roboty budowlane obejmujące wykonanie na podstawie przygotowanego projektu linii światłowodowej łączącej budynek MOSiR przy ul. Kurów 1. 34 440,00 PLN Szczegóły
31/WZ/2023-161967 18.09.2023
Umowa darowizny sprzętu ppoż. 1 932,80 PLN Szczegóły
68/WO/2023-162938 18.09.2023
Przekazanie komputerów przenośnych typu laptop 1 884 206,25 PLN Szczegóły
26/RI/2023-157416 18.09.2023
Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 7 budynków użyteczności publicznej w związku
z projektem „KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (Działanie 10.6).
17 220,00 PLN Szczegóły
25/RI/2023-155765 18.09.2023
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu:
a) studium wykonalności
b) wniosku o dofinansowanie (w systemie LSI 2021+) wraz z załącznikami
dla projektu „KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wraz z ewentualnymi korektami, wynikającymi z oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.
9 840,00 PLN Szczegóły
2/BR/2023-161606 18.09.2023
Zastępca kierownika Miejskiego Zespołu Informatycznego w Koninie 1 800,00 PLN Szczegóły
1/BR/2023-161600 18.09.2023
Koordynator gminny do spraw informatyki - kierownik Miejskiego Zespołu Informatycznego w Koninie 1 800,00 PLN Szczegóły
32/GM/2023-162135 14.09.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
67/WO/2023-160753 13.09.2023
Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 2 799,00 PLN Szczegóły
30/IN/2023-158247 13.09.2023
Przedłużenie i aktywacja w firmie Cisco Systems kontraktu serwisowego Cisco dla dwóch przełączników. 7 074,96 PLN Szczegóły
36/GN/2023-160178 13.09.2023
Wypłata odszkodowania za zajęcie części działki pod drogę łączącą ul. Rumiankową z ul. Zakładową 905,28 PLN Szczegóły
35/GN/2023-160531 13.09.2023
Wypłata odszkodowania za zajęcie części działki pod łącznik drogi ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 792,00 PLN Szczegóły
66/WO/2023-160448 12.09.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 2 486,00 PLN Szczegóły
127/KSS/2023-160474 12.09.2023
Zakup 7000 (siedem tysięcy) sztuk kart plastikowych z nadrukowaną wizualizacją Konińskiej Karty Mieszkańca oraz 35 (trzydzieści pięć) sztuk taśm do nadruku - personalizacji kart oraz dostawa do Urzędu Miejskiego w Koninie. 21 210,00 PLN Szczegóły
29/WZ/2023-156816 11.09.2023
Umowa darowizny sprzętu ppoż. dla OSP w Koninie - Fundusz Sprawiedliwości 9 887,76 PLN Szczegóły
28/WZ/2023-156812 11.09.2023
Umowa darowizny sprzętu 10 099,80 PLN Szczegóły
65/WO/2023-160219 11.09.2023
realizacja szkolenia sportowego oddziałów mistrzostwa sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie 0,00 PLN Szczegóły
64/WO/2023-159893 11.09.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1 518,00 PLN Szczegóły
63/WO/2023-158805 11.09.2023
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola nr 10 w Koninie. 2 100,00 PLN Szczegóły
62/WO/2023-159273 11.09.2023
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki dziecka niepełnosprawnego do Szkoły podstawowej w Szczepidle. 1 890,00 PLN Szczegóły
23/RI/2023-157417 11.09.2023
Przedmiotem umowy jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla 7 budynków użyteczności publicznej. 8 610,00 PLN Szczegóły
6/SL/2023-158635 07.09.2023
Najem 32 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Magnetytowej 7 w Koninie ("Dom Seniora") 13 215,65 PLN Szczegóły
83/OS/2023-154244 07.09.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
34/GN/2023-159244 07.09.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek pod łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 84,80 PLN Szczegóły
33/GN/2023-159131 07.09.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek pod łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 202,80 PLN Szczegóły
32/GN/2023-155148 07.09.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek pod drogę łączącą ul. Zakładową z ul. Rumiankową 1 080,00 PLN Szczegóły
126/KSS/2023-155292 06.09.2023
Międzynarodowy Festiwal Bluesonalia 2023 35 000,00 PLN Szczegóły
22/RI/2023-158086 05.09.2023
Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego – ul. Dworcowej 331 731,00 PLN Szczegóły
30/WZ/2023-157284 04.09.2023
dotacja celowa na częściowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie 610 000,00 PLN Szczegóły
125/KSS/2023-156028 01.09.2023
43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” w ramach „Konińskiej Jesieni Poetyckiej” (21 października 2023 roku) 5 000,00 PLN Szczegóły
82/OS/2023-155019 30.08.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
31/GN/2023-157868 30.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek pod drogi jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 888,00 PLN Szczegóły
30/GN/2023-157854 30.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie działek pod drogę jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 1 713,60 PLN Szczegóły
29/GN/2023-157869 30.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek pod łącznik drogi ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 376,80 PLN Szczegóły
28/GN/2023-157855 30.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek po łącznik drogi ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 926,40 PLN Szczegóły
14/GN/2023-155861 30.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 912,00 PLN Szczegóły
61/WO/2023-157100 29.08.2023
refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie 37 604,00 PLN Szczegóły
128/KSS/2023-159750 29.08.2023
Dotacja celowa na zadanie pn.: "Tadek Niejadek" - spektakl 32 000,00 PLN Szczegóły
27/GN/2023-157621 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 936,00 PLN Szczegóły
26/GN/2023-155285 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 264,00 PLN Szczegóły
25/GN/2023-156076 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 1 008,00 PLN Szczegóły
24/GN/2023-155272 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 4 694,40 PLN Szczegóły
23/GN/2023-155268 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 1 176,00 PLN Szczegóły
22/GN/2023-155632 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 1 344,00 PLN Szczegóły
21/GN/2023-155712 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 295,20 PLN Szczegóły
20/GN/2023-155634 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 2 592,00 PLN Szczegóły
19/GN/2023-155288 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 1 008,00 PLN Szczegóły
18/GN/2023-155286 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 945,60 PLN Szczegóły
17/GN/2023-155283 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 1 296,00 PLN Szczegóły
16/GN/2023-155284 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 2 088,00 PLN Szczegóły
15/GN/2023-156170 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik ul. Rumiankowej z ul. Zakładową 187,20 PLN Szczegóły
13/GN/2023-155287 28.08.2023
Odszkodowanie za zajęcie części działek jako łącznik drogi Rumiankowa z ul. Zakładową 1 596,00 PLN Szczegóły
20/RI/2023-132957 25.08.2023
Przyłaczenie do sieci instalacji przyłączanej - przepompownia ścieków P3 dz. nr 184/1 Międzylesie
Umowa nr P/23/029748
1 013,32 PLN Szczegóły
21/RI/2023-143960 23.08.2023
Przyłaczenie do sieci instalacji przyłączanej - przepompownia ścieków P3 dz. nr 1426/4 Gosławice
Umowa nr P/23/029338
1 583,32 PLN Szczegóły
81/OS/2023-154246 23.08.2023
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. 8 000,00 PLN Szczegóły
80/OS/2023-153824 23.08.2023
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła 8 000,00 PLN Szczegóły
79/OS/2023-153364 23.08.2023
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. 8 000,00 PLN Szczegóły
78/OS/2023-152047 23.08.2023
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła 8 000,00 PLN Szczegóły
124/KSS/2023-155768 22.08.2023
Awans i udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej 20 000,00 PLN Szczegóły
123/KSS/2023-156151 22.08.2023
UDZIAŁ W LIDZE WIELKOPOLSKIEJ TRAMPKARZA MŁODSZEGO 2 000,00 PLN Szczegóły
60/WO/2023-131325 21.08.2023
Rządowy program "Aktywna tablica" edycja 2023 r. 91 000,00 PLN Szczegóły
30/GM/2023-156165 18.08.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
29/GM/2023-155502 18.08.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
122/KSS/2023-154448 16.08.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach 15 000,00 PLN Szczegóły
31/GM/2023-158467 16.08.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
107/KSS/2023-143972 10.08.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Natalii Spała, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
27/WZ/2023-152978 09.08.2023
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina - zakup współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 19 987,56 PLN Szczegóły
35/GK/2023-151767 09.08.2023
Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z wyceny wartości mienia komunalnego- urządzeń wchodzących w skład placu zabaw i siłowni plenerowych do ewidencji wartości majątku, położonych na terenie miasta Konina 34 500,00 PLN Szczegóły
26/WZ/2023-153288 07.08.2023
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina 53 030,76 PLN Szczegóły
77/OS/2023-151750 07.08.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
28/GM/2023-153549 07.08.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
26/GM/2023-152061 02.08.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
27/GM/2023-151049 01.08.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
33/COP/2023-152370 01.08.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Wiśnik CUP-turniej koszykówki na wózkach 9 990,00 PLN Szczegóły
34/GK/2023-151746 28.07.2023
Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1 34 932,00 PLN Szczegóły
121/KSS/2023-150663 21.07.2023
Umowa dotacyjna na realizację zadania publicznego - otwarty konkurs ofert. 2 000,00 PLN Szczegóły
120/KSS/2023-150517 20.07.2023
Dotacja celowa - Inauguracja Roku Kulturalnego 2023/2024 100 000,00 PLN Szczegóły
25/GM/2023-150601 20.07.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
5/SL/2023-150433 19.07.2023
umowa o świadczenie usług za pośrednictwem systemu MnS - dopłaty do czynszu dla podnajemców lokalu użytkowych budynku mieszkalnego przy ul. Magnetytowej 7 w Koninie (DOM SENIORA). 0,00 PLN Szczegóły
4/SL/2023-150433 19.07.2023
umowa w sprawie dopłat do czynszu dla podnajemców lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego przy ul. Magnetytowej 7 w Koninie, 2 299 039,20 PLN Szczegóły
19/AG/2023-149681 19.07.2023
dostawa materiałów papierniczych
i biurowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie
30 261,63 PLN Szczegóły
29/IN/2023-141901 18.07.2023
Wykonanie, uruchomienie i konfiguracja systemu do Rejestracji Czasu Pracy (RCP) w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie 60 536,69 PLN Szczegóły
76/OS/2023-143448 17.07.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
75/OS/2023-142214 17.07.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 10 000,00 PLN Szczegóły
33/GK/2023-143556 17.07.2023
Udzielanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 13 800,00 PLN Szczegóły
32/GK/2023-148191 17.07.2023
Dostawa i montaż nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec, w ramach rozbudowy Systemu Konińskiego Roweru Miejskiego (KRM) realizowanej ze środków Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 214 020,00 PLN Szczegóły
74/OS/2023-147498 14.07.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
25/WZ/2023-139817 13.07.2023
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego. 86 080,00 PLN Szczegóły
16/RI/2023-147170 12.07.2023
„Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” dla miasta Konina w ramach działań informacyjno – promocyjnych i edukacyjnych projektu „Generator miejskiej energii źródłem Konina”. 8 511,60 PLN Szczegóły
119/KSS/2023-141888 12.07.2023
Umowa na realizację zadania publicznego - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina w 2023 roku 35 000,00 PLN Szczegóły
18/AG/2023-149118 12.07.2023
dostawa foteli biurowych 25 639,35 PLN Szczegóły
32/COP/2023-147253 11.07.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Organizacja działań wspierających aktywność fizyczną i społeczną osób niepełnosprawnych. 10 000,00 PLN Szczegóły
73/OS/2023-146343 07.07.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
72/OS/2023-146307 07.07.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
71/OS/2023-145830 07.07.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
24/WZ/2023-146751 06.07.2023
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia Gosławice w Koninie. 2 700,00 PLN Szczegóły
59/WO/2023-147371 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 240,00 PLN Szczegóły
58/WO/2023-147370 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 320,00 PLN Szczegóły
57/WO/2023-147368 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 400,00 PLN Szczegóły
56/WO/2023-147367 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 400,00 PLN Szczegóły
55/WO/2023-147366 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 800,00 PLN Szczegóły
54/WO/2023-147365 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 1 200,00 PLN Szczegóły
53/WO/2023-147364 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 880,00 PLN Szczegóły
52/WO/2023-147363 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 400,00 PLN Szczegóły
51/WO/2023-147362 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 1 040,00 PLN Szczegóły
50/WO/2023-147360 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 400,00 PLN Szczegóły
49/WO/2023-147359 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 1 360,00 PLN Szczegóły
48/WO/2023-147356 06.07.2023
Umowa zlecenie na uczestnictwo w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla określonego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2 000,00 PLN Szczegóły
1/OI/2023-144633 05.07.2023
wykonanie opinii geotechnicznej na potrzeby promocji inwestycyjnej i zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 468/23, obręb Międzylesie w Koninie 32 893,28 PLN Szczegóły
24/GM/2023-147635 05.07.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
31/GK/2023-146891 05.07.2023
Umowa na realizację zadania pn.: ,,Nowe budy dla psiaków w schronisku” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 129 027,00 PLN Szczegóły
23/WZ/2023-125777 04.07.2023
Przedmiotem umowy jest modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Koninie wraz z przeszkoleniem obsługi Centrum z obsługi nowych urządzeń. 93 480,00 PLN Szczegóły
118/KSS/2023-147093 04.07.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Hanny Wojciechowskiej, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 15 011,74 PLN Szczegóły
70/OS/2023-141754 03.07.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
69/OS/2023-143571 03.07.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
68/OS/2023-143568 03.07.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
12/GN/2023-142140 29.06.2023
Kontrola roczna budynków zarządzanych przez Zleceniodawcę. (budynki będące własnością Skarb Państwa) 2 706,00 PLN Szczegóły
11/GN/2023-142140 29.06.2023
Kontrola roczna oraz pięcioletnia budynków zarządzanych przez Zleceniodawcę. (budynki własność - Miasto Konin) 13 254,50 PLN Szczegóły
67/OS/2023-143822 28.06.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
14/RI/2023-143969 27.06.2023
Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Chorznia w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” 415 861,99 PLN Szczegóły
23/GM/2023-145722 27.06.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
9/BP/2023-141887 27.06.2023
Usługa druku półrocznika „Koniński Informator Samorządowy” (KIS) 9 288,00 PLN Szczegóły
117/KSS/2023-143961 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Oliwii Zięby, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
116/KSS/2023-143974 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Damiana Chabińskiego, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
115/KSS/2023-143975 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Adama Wojciechowskiego, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
114/KSS/2023-143901 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Oliwii Garncarz, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
113/KSS/2023-143973 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Nikodema Stencla - Pieczyńskiego, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
112/KSS/2023-143913 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Dagmary Radziemskiej - Koziarskiej, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
111/KSS/2023-143904 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Kamila Nowaka, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
110/KSS/2023-144020 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Anny Jarockiej, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
109/KSS/2023-143971 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Marceliny Pawlaczyk, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
108/KSS/2023-143970 26.06.2023
w sprawie przyjęcia do rodziny zastępczej dziecka Marceliny Pawlaczyk, oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 8 166,00 PLN Szczegóły
106/KSS/2023-144036 23.06.2023
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 24 950,00 PLN Szczegóły
105/KSS/2023-144233 23.06.2023
Porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji Festiwalu Teatrów "Otwórz okno na kulturę" 0,00 PLN Szczegóły
29/GK/2023-143556 23.06.2023
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 26 000,00 PLN Szczegóły
28/GK/2023-143554 23.06.2023
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 8 800,00 PLN Szczegóły
27/GK/2023-143551 23.06.2023
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 7 600,00 PLN Szczegóły
26/GK/2023-143394 23.06.2023
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 6 800,00 PLN Szczegóły
25/GK/2023-143392 23.06.2023
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 28 000,00 PLN Szczegóły
24/GK/2023-140570 23.06.2023
Usługa polegająca na termicznym unieszkodliwianiu przeterminowanych leków (zwanych dalej także odpadami) pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanych dalej także PSZOK) znajdujących się na terenie miasta Konina. 10 000,00 PLN Szczegóły
3/SL/2023-143919 22.06.2023
umowa najmu z prawem do podnajmu 16 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 7 w Koninie 38 215,62 PLN Szczegóły
8/OR/2023-139080 22.06.2023
Pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie, pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy, pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy 20 022,00 PLN Szczegóły
7/OR/2023-139078 22.06.2023
Ochrona mienia oraz dozór obiektów i budynków Urzędu Miejskiego w Koninie 22 560,00 PLN Szczegóły
104/KSS/2023-144189 22.06.2023
Prace konserwatorskie ołtarza kaplicy Przemienienia Pańskiego z początku XVIII w. z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koninie (etap II) 30 000,00 PLN Szczegóły
5/BHP/2023-141813 22.06.2023
Zapewnienie pracownikom Urzędu Miejskiego w Koninie wody mineralnej podczas okresu letniego.
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-07-04
Informacje:
Zwiększenie środków o 4000 zł na dostarczenie wody w okresie letnim dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie.
6 000,00 PLN Szczegóły
10/ZO/2023-143692 21.06.2023
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 4 400,00 PLN Szczegóły
103/KSS/2023-143267 21.06.2023
Realizacja spektaklu "Kosmiczna podróż Guliwera" w ramach Festiwalu Teatrów Otwórz okno na kulturę 26 000,00 PLN Szczegóły
102/KSS/2023-143704 21.06.2023
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznych z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ZYCIE POZA SIECIA 76 400,00 PLN Szczegóły
101/KSS/2023-143890 21.06.2023
Współpraca w zakresie realizacji spektaklu podczas Festiwalu Teatrów "Otwórz okno na kulturę" 0,00 PLN Szczegóły
100/KSS/2023-143455 21.06.2023
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 16 000,00 PLN Szczegóły
99/KSS/2023-143148 21.06.2023
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych "Półkolonie w Koninie-formą super atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci", 90 250,00 PLN Szczegóły
31/COP/2023-142527 21.06.2023
. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy(-com), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jedni z Wielu” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę(-ców) w dniu 19.05.2023 r. 10 000,00 PLN Szczegóły
66/OS/2023-141753 20.06.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
47/WO/2023-140784 19.06.2023
umowa licencyjna na aplikację hostową Dotacje 9 850,00 PLN Szczegóły
19/RI/2023-140430 19.06.2023
Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej - przepompownia ścieków sanitarnych P1 - Konin dz. Międzylesie - 126/4 (P/23/029744) 506,66 PLN Szczegóły
18/RI/2023-140433 19.06.2023
Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej - przepompownia ścieków sanitarnych (Łężyn), Konin dz. Łężyn - 480 (P/23/029750) 506,66 PLN Szczegóły
98/KSS/2023-142127 19.06.2023
Porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji Festiwalu Teatrów "Otwórz okno na kulturę". 0,00 PLN Szczegóły
97/KSS/2023-142868 19.06.2023
w sprawie współpracy pomiędzy Miastem Konin a Stowarzyszeniem Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” 0,00 PLN Szczegóły
22/GM/2023-142749 19.06.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
96/KSS/2023-142682 16.06.2023
Prezentacje teatralne w ramach festiwalu "Otwórz okno na kulturę" 44 000,00 PLN Szczegóły
10/GN/2023-140904 15.06.2023
Remont pomostów Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie 12 900,00 PLN Szczegóły
95/KSS/2023-142321 14.06.2023
Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 42 400,00 PLN Szczegóły
94/KSS/2023-142232 14.06.2023
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych POZA SIECIĄ 99 000,00 PLN Szczegóły
93/KSS/2023-142204 14.06.2023
Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - kolonia socjoterapeutyczna w Pobierowie 100 000,00 PLN Szczegóły
92/KSS/2023-142125 14.06.2023
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina 1 000 000,00 PLN Szczegóły
8/BP/2023-141760 14.06.2023
tłumaczenie ustne z języka rosyjskiego podczas Dni Konina 1 800,00 PLN Szczegóły
7/BP/2023-141437 14.06.2023
tłumaczenie ustne z języka niemieckiego podczas Dni Konina 1 800,00 PLN Szczegóły
17/AG/2023-2512 13.06.2023
Kontrola roczna oraz pięcioletnia budynków zarządzanych przez Zleceniodawcę 5 166,00 PLN Szczegóły
16/AG/2023-141297 13.06.2023
przegląd i odgrzybianie instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie 14 200,00 PLN Szczegóły
15/RI/2023-124633 09.06.2023
Przyłączenie do sieci instalacji przyłączeniowej w obiekcie Przepompownia Ścieków Konin ul. Strażacka dz. Grójec
- 144/6 (P/23/017250)
1 266,65 PLN Szczegóły
91/KSS/2023-141006 07.06.2023
Umowa na realizację zadania publicznego - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina w 2023 roku 10 000,00 PLN Szczegóły
90/KSS/2023-140281 07.06.2023
Umowa na realizację zadania publicznego - orqanizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina w 2023 r. 17 000,00 PLN Szczegóły
28/IN/2023-124327 07.06.2023
Zakup wsparcia oprogramowania Veeam Backup & Replication Enterprise do wyspecyfikowanych licencji do dnia 19.10.2024 roku 48 355,72 PLN Szczegóły
15/AG/2023-140526 07.06.2023
sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie – część II 254 950,96 PLN Szczegóły
14/AG/2023-140518 07.06.2023
sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie – część I 614 237,40 PLN Szczegóły
46/WO/2023-131095 06.06.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 2 208,00 PLN Szczegóły
65/OS/2023-139701 06.06.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
64/OS/2023-139758 06.06.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
63/OS/2023-138974 06.06.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
17/RI/2023-124634 05.06.2023
Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej - Przepompownia ścieków, Konin ul. Kanałowa dz. Gosławice - 792 (P/23/018721) 1 266,65 PLN Szczegóły
27/IN/2023-138623 05.06.2023
Dostawa sprzętu komputerowego 33 180,00 PLN Szczegóły
2/UA/2023-129757 01.06.2023
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy Nr 1/UA/2023 - 129757 z dnia 31.05.2023 r. 0,00 PLN Szczegóły
89/KSS/2023-139096 01.06.2023
Dotacja na realizację zadania publicznego "Muzyka w Ewangelickim" - otwarty konkurs ofert 10 000,00 PLN Szczegóły
88/KSS/2023-139081 01.06.2023
Dotacja na realizację zadania publicznego "Koncert muzyki polskiej" - otwarty konkurs ofert 10 000,00 PLN Szczegóły
21/GM/2023-124324 01.06.2023
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina w 2023 r. – Część II. 44 970,00 PLN Szczegóły
20/GM/2023-124324 01.06.2023
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina w 2023 r. – Część I. 34 650,00 PLN Szczegóły
19/GM/2023-139660 01.06.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
23/GK/2023-139365 01.06.2023
Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy nr 22/GK/2023 – 139342 z dnia 01.06.2023 r., której przedmiotem jest "Realizacja usługi polegającej na magazynowaniu oraz wydawaniu nabywcy paliwa stałego (węgla kamiennego) zakupionego przez Gminę i będącego jej własnością " 0,00 PLN Szczegóły
22/GK/2023-139342 01.06.2023
Realizacja usługi polegającej na transporcie, magazynowaniu oraz wydawaniu nabywcy paliwa stałego (węgla kamiennego) zakupionego przez Gminę i będącego jej własnością - sprzedaż końcowa 3 346,47 PLN Szczegóły
21/GK/2023-138956 01.06.2023
Dostawa i montaż 5 zielonych wiat przystankowych 208 300,50 PLN Szczegóły
1/UA/2023-129757 31.05.2023
świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxly i bieżącej aktualizacji danych 6 245,00 PLN Szczegóły
2/SL/2023-128440 31.05.2023
umowa o świadczenie usług za pośrednictwem systemu MnS - dopłaty do czynszu dla podnajemców lokalu użytkowych budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 7 w Koninie. 0,00 PLN Szczegóły
1/SL/2023-128440 31.05.2023
dopłaty do czynszu dla podnajemców lokalu użytkowych budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 7 w Koninie
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-07-19
Informacje:
Aneks dotyczy zmiany zapisów umowy w zakresie podnajmu mieszkań oraz obowiązujących zapisów rozliczania umowy w systemie MnS
1 108 026,00 PLN Szczegóły
20/GK/2023-139386 31.05.2023
Umowa na remont grobu ofiar barbarzyńskiego nalotu hitlerowców w roku 1939 zlokalizowanego na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Kolskiej w Koninie 40 590,00 PLN Szczegóły
30/COP/2023-138774 31.05.2023
Realizacja zadania publicznego ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin pt. XV Konińskie Dni Autyzmu- "Angażuj całe ciało oraz zmysły". 9 973,00 PLN Szczegóły
18/GM/2023-138567 30.05.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
62/OS/2023-132457 29.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
61/OS/2023-132269 29.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
22/WZ/2023-138540 25.05.2023
Przedmiotem umowy jest modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Koninie wraz z przeszkoleniem obsługi Centrum z obsługi nowych urządzeń. 94 000,00 PLN Szczegóły
87/KSS/2023-138522 25.05.2023
Realizacja programu profilaktycznego pt: „Ciekawy świata – Wolny jak ptak!” 65 000,00 PLN Szczegóły
86/KSS/2023-138516 25.05.2023
Realizacja programu profilaktycznego pt.: „Bezpieczny Senior” 70 000,00 PLN Szczegóły
85/KSS/2023-132036 24.05.2023
Opłata ZAIKS za koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w dn. 7 maja 2023 r. 853,62 PLN Szczegóły
60/OS/2023-127920 22.05.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
59/OS/2023-126786 22.05.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
58/OS/2023-124898 22.05.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
57/OS/2023-123318 22.05.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
56/OS/2023-123155 22.05.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 6 000,00 PLN Szczegóły
55/OS/2023-118908 22.05.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
54/OS/2023-130693 22.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
53/OS/2023-129158 22.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
17/GM/2023-131592 22.05.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
19/GK/2023-112458 22.05.2023
Usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, położonych na terenie miasta Konina oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonujących na terenie miasta Konina. 34 521 456,11 PLN Szczegóły
21/WZ/2023-130775 18.05.2023
Umowa darowizny opon do pojazdu Magirus-Deutz. 10 240,00 PLN Szczegóły
52/OS/2023-130757 18.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
13/AG/2023-128932 18.05.2023
Porozumienie w zakresie wspólnego przygotowania, przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2024 r. 0,00 PLN Szczegóły
16/GM/2023-130947 17.05.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
6/BP/2023-124656 17.05.2023
Umowa na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Konina w 2023 roku. 41 393,81 PLN Szczegóły
51/OS/2023-129931 16.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-09-19
Informacje:
dotyczy zmiany zakończenia inwestycji na 30 listopada 2023r.
10 000,00 PLN Szczegóły
26/IN/2023-129897 16.05.2023
Usługa polegająca na prowadzeniu wsparcia technicznego dla urządzeń Cisco w sieci LAN i WAN Miasta Konina 11 500,50 PLN Szczegóły
29/COP/2023-130513 16.05.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Warsztat wokalne "Znajdź w sobie miłość do muzyki". 10 000,00 PLN Szczegóły
28/COP/2023-130496 16.05.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Moc trzeciego wymiaru-warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnościami. 10 000,00 PLN Szczegóły
13/RI/2023-130637 15.05.2023
usługa pomocy technicznej i rozwój narzędzia internetowego „System Koordynacji Strategii” 3 500,00 PLN Szczegóły
50/OS/2023-128308 15.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
49/OS/2023-129417 15.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
15/GM/2023-127758 15.05.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
48/OS/2023-126032 10.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
47/OS/2023-124332 10.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
46/OS/2023-125216 10.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
12/AG/2023-113120 10.05.2023
Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina
i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025
43 050,00 PLN Szczegóły
45/OS/2023-123520 09.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
44/OS/2023-122499 09.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
43/OS/2023-124608 09.05.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
14/GM/2023-128234 09.05.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
27/COP/2023-127360 08.05.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON w dyspozycji MOPR Konin pt. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. 10 000,00 PLN Szczegóły
26/COP/2023-127347 08.05.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Siła wsparcia dla SM-owców 2023 10 000,00 PLN Szczegóły
42/OS/2023-125939 05.05.2023
umowa na usunięcie wyrobów azbestowych 2 000,00 PLN Szczegóły
41/OS/2023-122259 04.05.2023
dotacja celowa do usuwania wyrobów zawierających azbest 2 000,00 PLN Szczegóły
25/IN/2023-126444 28.04.2023
Łącze do NASK do podłączenia do systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react) - umowa PCSS 2 225,07 PLN Szczegóły
11/AG/2023-125176 28.04.2023
Porozumienie w zakresie wspólnego przygotowania, przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i podmiotów wymienionych w preambule Porozumienia. 0,00 PLN Szczegóły
13/GM/2023-123401 26.04.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
12/RI/2023-121699 25.04.2023
Wykonanie statuetek "Złotego Konia", statuetek nominacyjnych oraz dyplomów w konkursie gospodarczym. 12 315,00 PLN Szczegóły
24/IN/2023-124533 25.04.2023
Umowa o korzystanie z Usługi Paybynet 0,00 PLN Szczegóły
11/RI/2023-123178 21.04.2023
Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i zacieniającej w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-09-18
Informacje:
zmiana terminu wykonania umowy Numer aneksu: 2
Data aneksu: 2023-10-06
Informacje:
Przesunięcie terminu zakończenia umowy do 27.10.2023 r. oraz zwiększenie wynagrodzenia nieprzekraczającego 15% wartości umowy podstawowej.
829 204,32 PLN Szczegóły
10/RI/2023-123187 21.04.2023
Przebudowa obiektów małej architektury w rejonie Parku Winnica i budynku Konińskiego Domu Kultury w Koninie w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” 85 459,77 PLN Szczegóły
40/OS/2023-123519 21.04.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
18/GK/2023-119960 21.04.2023
Wykonanie rocznego przeglądu technicznego gminnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Konina 28 290,00 PLN Szczegóły
9/GN/2023-122666 20.04.2023
Zakup i nasadzenie 24 szt. drzew na nieruchomościach o nr 457/70, 235/23 lub/i 235/20, w obrębie Czarków m. Konina 15 552,00 PLN Szczegóły
84/KSS/2023-123244 19.04.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w golfie 10 000,00 PLN Szczegóły
25/COP/2023-123543 19.04.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON. Impreza Integracyjna- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych pn. Kosmiczna Impreza- każdy ważny". 10 000,00 PLN Szczegóły
24/COP/2023-123531 19.04.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Gepetto RelACCja V 10 000,00 PLN Szczegóły
23/COP/2023-123515 19.04.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Odkryć siebie 5 000,00 PLN Szczegóły
22/COP/2023-123510 19.04.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów ze środków PFRON pt. Moda dla każdego! edycja 16 10 000,00 PLN Szczegóły
23/IN/2023-112457 18.04.2023
Oprogramowanie biurowe (wersja Office Home & Business 2021 , producent Microsoft)1 - 33 szt. 32 877,90 PLN Szczegóły
22/IN/2023-112457 18.04.2023
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, na który składa się:
Monitor 24” FHD – 70 sztuk
Monitor 27” FHD– 30 sztuk
Monitor 27” WQHD– 20 sztuk
66 481,50 PLN Szczegóły
21/IN/2023-112457 18.04.2023
Komputer stacjonarny - 30 szt. 73 615,50 PLN Szczegóły
12/GM/2023-122566 17.04.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
17/GK/2023-122268 17.04.2023
Bieżące utrzymanie porządku w miejscach pamięci znajdujących się na terenie miasta Konina 45 000,00 PLN Szczegóły
20/WZ/2023-98130 12.04.2023
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnienie i wydawanie dokumentów osobistych osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej 3 488,40 PLN Szczegóły
19/WZ/2023-98130 12.04.2023
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnienie i wydawanie dokumentów osobistych osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej 3 488,40 PLN Szczegóły
18/WZ/2023-98130 12.04.2023
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnienie i wydawanie dokumentów osobistych osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej 4 113,88 PLN Szczegóły
17/WZ/2023-98130 12.04.2023
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnienie i wydawanie dokumentów osobistych osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej 4 113,88 PLN Szczegóły
9/RI/2023-119707 12.04.2023
Rozbudowa i przebudowa zabytkowego „Domu Zemełki”
w Koninie, w związku z przeznaczeniem obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-11-10
Informacje:
Przedłużenie terminu realizacji umowy do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy. Wzrost kwoty wynagrodzenia do kwoty 19.477.875,01 zł z tyt. robót dodatkowych.
18 833 462,27 PLN Szczegóły
39/OS/2023-120401 11.04.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
38/OS/2023-119501 11.04.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
37/OS/2023-119553 11.04.2023
umowa na dotację celową do utylizacji wyrobów azbestowych 2 000,00 PLN Szczegóły
36/OS/2023-119555 11.04.2023
umowa na dotację celową do utylizacji azbestu 2 000,00 PLN Szczegóły
35/OS/2023-121208 11.04.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
16/WZ/2023-105239 05.04.2023
Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem 29 898,00 PLN Szczegóły
15/WZ/2023-114235 05.04.2023
Umowa o wykonanie badań na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej. 12 400,00 PLN Szczegóły
6/OR/2023-119886 05.04.2023
Reprezentowanie Urzędu Miejskiego w Koninie przed Sądem 7 195,50 PLN Szczegóły
34/OS/2023-117772 04.04.2023
Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2 000,00 PLN Szczegóły
33/OS/2023-117475 04.04.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
32/OS/2023-117775 04.04.2023
umowa na dotację celową do wymiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
31/OS/2023-116193 04.04.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
29/OS/2023-116194 04.04.2023
Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2 000,00 PLN Szczegóły
16/GK/2023-119921 04.04.2023
Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a 34 932,00 PLN Szczegóły
30/OS/2023-117007 03.04.2023
Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2 000,00 PLN Szczegóły
28/OS/2023-112712 03.04.2023
Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2 000,00 PLN Szczegóły
27/OS/2023-116195 31.03.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
83/KSS/2023-117877 31.03.2023
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w niezawodowej rodzinie zastępczej na terenie Miasta Konina 13 807,74 PLN Szczegóły
7/RI/2023-118213 30.03.2023
Dostawa i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami roślinnością we wskazanych elementach w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. 606 267,00 PLN Szczegóły
82/KSS/2023-119251 30.03.2023
Umowa dotacyjna - realizacja zadania publicznego - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 27 000,00 PLN Szczegóły
81/KSS/2023-118243 30.03.2023
Umowa dotacyjna - realizacja zadania publicznego - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 22 000,00 PLN Szczegóły
5/BP/2023-117402 29.03.2023
Umowa na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Konina w 2023 roku. 19 292,55 PLN Szczegóły
4/BP/2023-117177 29.03.2023
Umowa na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Konina w 2023 roku. 13 431,60 PLN Szczegóły
3/BP/2023-117176 29.03.2023
Umowa na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Konina w 2023 roku. 12 300,00 PLN Szczegóły
45/WO/2023-117771 28.03.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 4 730,00 PLN Szczegóły
80/KSS/2023-117801 27.03.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej mężczyzn 406 000,00 PLN Szczegóły
79/KSS/2023-117146 27.03.2023
Umowa dotacyjna - Projekt SOWA 918 000,00 PLN Szczegóły
78/KSS/2023-117379 27.03.2023
Umowa dotacyjna na realizację zadania publicznego 2 000,00 PLN Szczegóły
20/IN/2023-112056 27.03.2023
Zakup 530 licencji oprogramowania ESET PROTECT Complete ON-PREM 51 537,00 PLN Szczegóły
11/GM/2023-116581 27.03.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
20/COP/2023-116356 24.03.2023
Dofinansowanie do działalności WTZ w 2023 r. 116 802,00 PLN Szczegóły
14/WZ/2023-11975 23.03.2023
Umowa darowizny śruby napędowej do silinka Evinrude. 749,00 PLN Szczegóły
8/RI/2023-108752 23.03.2023
Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w Obiekcie: fontanna, zlokalizowanej w miejscowości Konin dz. Starówka 217 gm. Konin miejska. 126,67 PLN Szczegóły
9/GM/2023-109626 23.03.2023
1. konwersja baz danych EGiB, RCN, GESUT, BDOT500,BDSOG do formatu zgodnego z nowymi przepisami.
2. zakup dodatkowej funkcjonalności do systemu GEO-INFO umożliwiającej przenumerowanie "obrębowe"
69 956,25 PLN Szczegóły
21/COP/2023-116354 23.03.2023
Dofinansowanie do działalności WTZ w 2023 r.
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-10-23
Informacje:
Zwiększenie dofinansowania dla WTZ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie
125 454,00 PLN Szczegóły
19/COP/2023-105085 23.03.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. W magicznym świecie seniora artysty 5 000,00 PLN Szczegóły
16/COP/2023-116352 23.03.2023
Dofinansowanie do działalności WTZ w 2023 r.
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-10-18
Informacje:
Zwiększenie dofinansowania dla WTZ TPD-Oddział Powiatowy w Koninie
69 215,97 PLN Szczegóły
15/COP/2023-116357 23.03.2023
Dofinansowanie do działalności WTZ w 2023 r.
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-10-18
Informacje:
Zwiększenie dofinansowania dla WTZ Fundacja Mielnica
237 930,00 PLN Szczegóły
26/OS/2023-113849 22.03.2023
Opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Konina za lata 2019-2020 oraz za lata 2021-2022 7 995,00 PLN Szczegóły
10/GM/2023-116160 22.03.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
18/COP/2023-105073 22.03.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Międzypokoleniowa integracja społeczności Łężyna- sportowo, zdrowo, pokoleniowo. 10 000,00 PLN Szczegóły
17/COP/2023-105070 22.03.2023
Realizacja zadania w trybie małych grantów pt. III Integracyjny Festiwal Piosenki RAZEM 10 000,00 PLN Szczegóły
8/SO/2023-114749 20.03.2023
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2023 1 936,92 PLN Szczegóły
7/SO/2023-114748 20.03.2023
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2023 1 936,92 PLN Szczegóły
6/SO/2023-114747 20.03.2023
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2023R. 1 936,92 PLN Szczegóły
5/SO/2023-114744 20.03.2023
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2023R. 1 936,92 PLN Szczegóły
4/SO/2023-114741 20.03.2023
UMOWA ZLECENIE - REJESTR WYBORCÓW 2023R. 1 936,92 PLN Szczegóły
3/SO/2023-114740 20.03.2023
Umowa zlecenie - rejestr wyborców 2023r 1 936,93 PLN Szczegóły
77/KSS/2023-114839 20.03.2023
Platforma sportbm 18 440,00 PLN Szczegóły
76/KSS/2023-115455 20.03.2023
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 8 000,00 PLN Szczegóły
75/KSS/2023-115429 20.03.2023
XXIX Zimowe Regaty Barbórkowe 8 000,00 PLN Szczegóły
74/KSS/2023-115290 20.03.2023
XIX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu 8 000,00 PLN Szczegóły
73/KSS/2023-115311 20.03.2023
Samsung River Triathlon Series Konin 2023 10 000,00 PLN Szczegóły
72/KSS/2023-115353 20.03.2023
Spływ kajakowy osób z niepełnosprawnościami 5 000,00 PLN Szczegóły
71/KSS/2023-115346 20.03.2023
#Złap_za_wiosło! 10 000,00 PLN Szczegóły
70/KSS/2023-115040 20.03.2023
Wiosenne Rajdy Turystyczne 5 000,00 PLN Szczegóły
69/KSS/2023-115370 20.03.2023
Organizacja sportowych i turystycznych imprez żeglarskich 8 000,00 PLN Szczegóły
68/KSS/2023-115376 20.03.2023
Organizacja jesiennych imprez turystycznych dla mieszkańców Konina 5 000,00 PLN Szczegóły
67/KSS/2023-115163 20.03.2023
Mistrzostwa Polski TKKF w Tenisie Ziemnym. Liga tenisa ziemnego 8 000,00 PLN Szczegóły
66/KSS/2023-115364 17.03.2023
Otwarci na zdrowie 5 000,00 PLN Szczegóły
44/WO/2023-115154 15.03.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 3 152,00 PLN Szczegóły
1/PO/2023-3032.1. 15.03.2023
świadczenie usług prawnych w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w stosunku do wybranych podatników 129 000,00 PLN Szczegóły
25/OS/2023-113398 15.03.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
8/GM/2023-114293 15.03.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
14/COP/2023-105088 15.03.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Rodzinny Festyn Integracyjny „W zdrowym stylu” 10 000,00 PLN Szczegóły
13/COP/2023-105106 15.03.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Integracja Konińskiego środowiska rolkarskiego 6 500,00 PLN Szczegóły
12/COP/2023-105078 15.03.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Podróże oknem na świat 9 740,00 PLN Szczegóły
11/COP/2023-105056 15.03.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Aktywni w przestrzeni 2023 6 500,00 PLN Szczegóły
7/GM/2023-114668 13.03.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
43/WO/2023-112931 07.03.2023
Zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 5 019,00 PLN Szczegóły
24/OS/2023-111806 06.03.2023
umowa na dotację celową do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
65/KSS/2023-112124 06.03.2023
Szkolenie dzieci i młodzież uzdolnionych sportowo w dyscyplinie sportowej – żeglarstwo – realizacja zadania publicznego w 2023 roku 8 000,00 PLN Szczegóły
15/GK/2023-111785 02.03.2023
,,Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 99 360,00 PLN Szczegóły
2/BP/2023-112040 02.03.2023
realizacja materiałów filmowych emitowanych na antenie Telewizji Wielkopolskiej promujących wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe oraz gospodarcze miasta Konin. Materiał filmowy może być zapowiedzią wydarzenia, relacją z niego bądź materiałem promującym aktualną działalność samorządową, np. o planowanych lub realizowanych przedsięwzięciach
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-08-11
Informacje:
określenie częstotliwości emisji programu ,,Konin na Wizji"
14 760,00 PLN Szczegóły
19/IN/2023-111579 01.03.2023
Serwis pogwarancyjny tj. utrzymania pełnej funkcjonalności sprzętowej i programowej routera Cisco Catalyst 8500-12X 39 230,85 PLN Szczegóły
10/COP/2023-109556 01.03.2023
W sprawie wysokości i zasad pokrywania w 2023 r. przez Powiat Koniński kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu, będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie miasta Konina na podstawie art. 10b ust. 6 w zw. z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-10-13
Informacje:
Zwiększenia wysokości dofinansowania do uczestników WTZ z Powiatu Konińskiego
51 912,00 PLN Szczegóły
10/AG/2023-2512 01.03.2023
wykonanie dokumentacji pt.: „Opinia techniczna w sprawie zawilgocenia ścian w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. 3 Maja 1-3” . 3 690,00 PLN Szczegóły
6/RI/2023-108765 28.02.2023
Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w Obiekcie: fontanna, zlokalizowanej w miejscowości Konin dz. Osada 227/12 gm. Konin miejska. 115,35 PLN Szczegóły
8/GN/2023-109728 28.02.2023
Umowa na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Miasta Konina 53 170,00 PLN Szczegóły
7/GN/2023-109744 28.02.2023
Umowa na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Miasta Konina 21 948,12 PLN Szczegóły
6/GN/2023-109733 28.02.2023
Wykonanie operatów szacunkowych na terenie Miasta Konina 20 516,40 PLN Szczegóły
5/GN/2023-105221 28.02.2023
Administrowanie budynkiem po byłym hotelu Central 152 000,00 PLN Szczegóły
9/COP/2023-110569 27.02.2023
realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Poznaj swój kraj ze wspólnota Amazonek 2 360,00 PLN Szczegóły
8/COP/2023-105060 27.02.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Konińska EkoSfera- Wspólna Sprawa 10 000,00 PLN Szczegóły
7/COP/2023-103168 27.02.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Z kulturą za pan brat 2023 3 500,00 PLN Szczegóły
23/OS/2023-108906 23.02.2023
przygotowanie raportu z realizacji PGN-u 4 305,00 PLN Szczegóły
5/RI/2023-110162 22.02.2023
Świadczenie usługi hostingowej Systemu Koordynacji Strategii
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-07-13
Informacje:
Zmiana nazwy oraz siedziby firmy - kontrahenta
4 723,20 PLN Szczegóły
4/GM/2023-106494 22.02.2023
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
zgromadzonych w rejestrze publicznym
„Ewidencja gruntów i budynków m. Konina”
0,00 PLN Szczegóły
4/GN/2023-108436 21.02.2023
Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Konin 2 000,00 PLN Szczegóły
22/OS/2023-108767 20.02.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 14 000,00 PLN Szczegóły
21/OS/2023-107300 20.02.2023
dotacja do wymiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
20/OS/2023-107426 20.02.2023
dotacja celowa do zmiany systemu ogrzewania 6 000,00 PLN Szczegóły
64/KSS/2023-110085 20.02.2023
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i WLLP dla dzieci i młodzieży z Konina 15 000,00 PLN Szczegóły
63/KSS/2023-109473 20.02.2023
Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo w piłce nożnej, biorących udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 20 000,00 PLN Szczegóły
1/KS/2023-108527 17.02.2023
świadczenie usług doradczych w zakresie doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i inne doradztwo zgodnie z potrzebami Zamawiającego 46 672,40 PLN Szczegóły
19/OS/2023-103655 16.02.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 2 000,00 PLN Szczegóły
6/GM/2023-108846 15.02.2023
dostęp do aplikacji i.Rzeczoznawca 0,00 PLN Szczegóły
18/OS/2023-101359 14.02.2023
świadczenie przez na rzecz Zleceniodawcy usług doradczych w zakresie usuwania, pielęgnacji i nasadzeń drzew i/lub krzewów, w tym sporządzaniu opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych przy podejmowaniu merytorycznych decyzji w postępowaniach administracyjnych 6 400,00 PLN Szczegóły
17/OS/2023-105727 13.02.2023
dotacja celowa do zmiany sytemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
16/OS/2023-104883 13.02.2023
dotacja celowa do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
15/OS/2023-106422 13.02.2023
dotacja celowa do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
6/COP/2023-105109 13.02.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Europejskie tradycje I LO w Koninie 10 000,00 PLN Szczegóły
42/WO/2023-106018 10.02.2023
Nabór elektroniczny do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 13 440,00 PLN Szczegóły
41/WO/2023-106018 10.02.2023
Nabór elektroniczny do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 13 440,00 PLN Szczegóły
40/WO/2023-97263 09.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 3 360,00 PLN Szczegóły
39/WO/2023-96581 09.02.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 7 299,00 PLN Szczegóły
38/WO/2023-97674 09.02.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 7 233,00 PLN Szczegóły
37/WO/2023-99020 09.02.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 4 351,00 PLN Szczegóły
14/OS/2023-33953 09.02.2023
realizacja usługi polegającej na nadzorze ornitologicznym i chiropterologicznym podczas realizacji projektu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" 6 000,00 PLN Szczegóły
13/OS/2023-105169 09.02.2023
dotacja celowa do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
12/OS/2023-104884 09.02.2023
53 1090 1199 0000 0001 4294 9310 10 000,00 PLN Szczegóły
11/OS/2023-104882 09.02.2023
dotacja celowa do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
10/OS/2023-104881 09.02.2023
dotacja celowa do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
9/OS/2023-104880 09.02.2023
dotacja celowa do zmiany systemu ogrzewania 10 000,00 PLN Szczegóły
8/OS/2023-104879 09.02.2023
dotacja celowa do zmiany systemu ogrzewania 8 000,00 PLN Szczegóły
58/KSS/2023-106427 09.02.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo – koszykówka na wózkach 80 000,00 PLN Szczegóły
57/KSS/2023-105742 09.02.2023
„Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” 10 000,00 PLN Szczegóły
36/WO/2023-97679 08.02.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 3 673,00 PLN Szczegóły
35/WO/2023-98459 08.02.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 5 818,00 PLN Szczegóły
34/WO/2023-97678 08.02.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 10 813,00 PLN Szczegóły
33/WO/2023-97717 08.02.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 10 215,00 PLN Szczegóły
32/WO/2023-100497 08.02.2023
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-04-25
Informacje:
Zmiana marki samochodu.
3 743,00 PLN Szczegóły
31/WO/2023-101662 08.02.2023
Zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły. 4 142,00 PLN Szczegóły
30/WO/2023-106396 08.02.2023
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 2 959,00 PLN Szczegóły
29/WO/2023-96346 08.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 34 894,00 PLN Szczegóły
28/WO/2023-96962 08.02.2023
zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola. 4 069,00 PLN Szczegóły
3/GN/2023-106988 08.02.2023
Monitorowanie i konserwację systemu sygnalizacji pożarowej w budynku przy ulicy Ametystowej 1 w Koninie. 7 441,50 PLN Szczegóły
5/COP/2023-105099 08.02.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Żydowski Konin-miejsce nie tylko na mapie 2.0 9 900,00 PLN Szczegóły
4/COP/2023-105082 08.02.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Razem dla bezpieczeństwa 6 500,00 PLN Szczegóły
3/COP/2023-105084 08.02.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. Galeria "Bajana"-Biblioteczna Galeria Malarstwa Konińskiego 10 000,00 PLN Szczegóły
2/COP/2023-105065 08.02.2023
Realizacja zadania publicznego w trybie małych grantów pt. W drodze po kulturę 10 000,00 PLN Szczegóły
27/WO/2023-101105 07.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 17 904,00 PLN Szczegóły
62/KSS/2023-105561 07.02.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej 3 000,00 PLN Szczegóły
61/KSS/2023-105646 07.02.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w Judo 3 000,00 PLN Szczegóły
60/KSS/2023-105765 07.02.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – realizacja zadania publicznego w 2023 roku 5 000,00 PLN Szczegóły
59/KSS/2023-105698 07.02.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szachach 70 000,00 PLN Szczegóły
5/GM/2023-107120 07.02.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
26/WO/2023-98136 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 6 005,00 PLN Szczegóły
25/WO/2023-97775 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 5 157,00 PLN Szczegóły
24/WO/2023-96906 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 7 121,00 PLN Szczegóły
23/WO/2023-96694 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 3 584,00 PLN Szczegóły
22/WO/2023-96401 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 13 605,00 PLN Szczegóły
21/WO/2023-96386 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 5 365,00 PLN Szczegóły
20/WO/2023-96385 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 5 597,00 PLN Szczegóły
19/WO/2023-99320 06.02.2023
W zakresie zapewnienie przewozu i opieki dziecka niepełnosprawnego Jarosława do Przedszkola nr 32 w Koninie. 5 700,00 PLN Szczegóły
18/WO/2023-98116 06.02.2023
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie. 7 800,00 PLN Szczegóły
17/WO/2023-103657 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 5 515,00 PLN Szczegóły
16/WO/2023-102396 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 2 955,00 PLN Szczegóły
15/WO/2023-99110 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 5 381,00 PLN Szczegóły
14/WO/2023-99193 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 4 027,00 PLN Szczegóły
13/WO/2023-98516 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 5 202,00 PLN Szczegóły
12/WO/2023-98433 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 2 641,00 PLN Szczegóły
11/WO/2023-97950 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 4 409,00 PLN Szczegóły
10/WO/2023-98265 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 4 583,00 PLN Szczegóły
9/WO/2023-96945 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 6 308,00 PLN Szczegóły
8/WO/2023-96158 06.02.2023
W zakresie zapewnienia przewozu i opieki dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie. 13 000,00 PLN Szczegóły
7/WO/2023-96299 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu uczennicy niepełnosprawnej do szkoły 1 649,00 PLN Szczegóły
6/WO/2023-96118 06.02.2023
zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 5 058,00 PLN Szczegóły
4/RI/2023-104027 02.02.2023
Wykonanie Parku kieszonkowego 11 Listopada w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa 124 230,00 PLN Szczegóły
3/RI/2023-104024 02.02.2023
Wykonanie Parku kieszonkowego - ”Szaga” na Zatorzu w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa 143 910,00 PLN Szczegóły
2/RI/2023-104023 02.02.2023
Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Amfiteatru w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa. 89 742,77 PLN Szczegóły
7/OS/2023-99845 02.02.2023
usuwanie materiału z azbestu 2 000,00 PLN Szczegóły
6/OS/2023-103051 02.02.2023
usuwanie materiału z azbestu 2 000,00 PLN Szczegóły
5/OS/2023-103140 02.02.2023
usuwanie materiału zawierającego azbest 2 000,00 PLN Szczegóły
56/KSS/2023-105178 02.02.2023
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w spokrewnionej rodzinie zastępczej na terenie Miasta Konina 28 867,74 PLN Szczegóły
14/GK/2023-104546 02.02.2023
,,Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 99 000,00 PLN Szczegóły
17/IN/2023-100942 01.02.2023
Dostęp do danych zawartych w aplikacji r-VAT w formie danych archiwalnych, na serwerach Wykonawcy na okres 5 lat 6 150,00 PLN Szczegóły
15/IN/2023-96144 01.02.2023
Eksploatacja sieci ODN-WSS - 2022r. 6 642,00 PLN Szczegóły
2/GN/2023-103227 30.01.2023
umowa na okresowe przeglądy oraz odczyt liczników inwestorów podłączonych do miejskiej sieci elektroenergetycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina - Konin-Międzylesie 14 760,00 PLN Szczegóły
55/KSS/2023-103300 27.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - FUTSAL 20 000,00 PLN Szczegóły
54/KSS/2023-103333 27.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w breakingu 2 000,00 PLN Szczegóły
1/KM/2023-102964 27.01.2023
Przedmiotem umowy jest opracowanie oraz dostarczenie przez Wykonawcę 10 stronicowego wkładu do Pakietu inspiracji o tematyce: „Angażujące metody pracy w praktyce – jak prowadzić proces nauczania w ciekawy i włączający uczniów sposób? Praktyczne sposoby organizacji przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej budowaniu relacji i zwiększaniu efektywności nauczania”. w ramach projektu pn. „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?”, w ramach Programu Edukacja - Projekt finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych, na mocy podpisanej Umowy w sprawie realizacji projektu Nr: EOG/21/K4/W/0005 z dn. 20.12.2021 r. 3 000,00 PLN Szczegóły
18/IN/2023-101501 27.01.2023
Przeglądy oraz konserwacje instalacji klimatyzacyjnych zamontowanych w serwerowniach UM Konin 8 152,00 PLN Szczegóły
9/AG/2023-102615 27.01.2023
Monitorowanie i badanie systemu sygnalizacji pożarowej 53 382,00 PLN Szczegóły
53/KSS/2023-101414 26.01.2023
Porozumienie w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego 120 000,00 PLN Szczegóły
13/GK/2023-100167 26.01.2023
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III 596 169,85 PLN Szczegóły
12/GK/2023-100155 26.01.2023
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II 842 003,63 PLN Szczegóły
11/GK/2023-100089 26.01.2023
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I 427 497,07 PLN Szczegóły
5/WO/2023-102571 25.01.2023
Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN 18 690,00 PLN Szczegóły
4/WO/2023-102569 25.01.2023
Nabór Przedszkola Vulcan 18 405,00 PLN Szczegóły
3/GM/2023-100910 25.01.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
13/WZ/2023-100121 23.01.2023
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacji, napraw i wymiany elementów systemu monitoringu wizyjnego Miasta Konina. 30 000,00 PLN Szczegóły
52/KSS/2023-101873 23.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach szybowcowych,
samolotowych i balonowych
10 000,00 PLN Szczegóły
51/KSS/2023-101826 23.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu 7 000,00 PLN Szczegóły
49/KSS/2023-101895 23.01.2023
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 42 083,00 PLN Szczegóły
48/KSS/2023-101921 23.01.2023
Prowadzenie Świetlic Środowiskowych z dożywianiem 113 857,00 PLN Szczegóły
47/KSS/2023-101646 20.01.2023
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 137 619,00 PLN Szczegóły
46/KSS/2023-100949 20.01.2023
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 54 847,00 PLN Szczegóły
45/KSS/2023-100932 20.01.2023
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 68 271,00 PLN Szczegóły
44/KSS/2023-100559 20.01.2023
Harcerska Świetlica Podwórkowa - realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina 23 366,00 PLN Szczegóły
43/KSS/2023-100409 20.01.2023
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 21 634,00 PLN Szczegóły
42/KSS/2023-100382 20.01.2023
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 13 216,00 PLN Szczegóły
41/KSS/2023-99688 20.01.2023
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 159 023,00 PLN Szczegóły
40/KSS/2023-99569 20.01.2023
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 51 416,00 PLN Szczegóły
50/KSS/2023-100092 19.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej 55 000,00 PLN Szczegóły
39/KSS/2023-100376 18.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym 5 000,00 PLN Szczegóły
38/KSS/2023-100341 18.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – piłka nożna mężczyzn 20 000,00 PLN Szczegóły
37/KSS/2023-100222 18.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w pływaniu 40 000,00 PLN Szczegóły
3/WO/2023-96616 17.01.2023
Dotyczy używania samochodu osobowego marki FORD FOCUS nr rej. PN 53797 poj. Silnika 1753 cm 3 stanowiącego współwłasność pracownika do celów służbowych. 2 760,00 PLN Szczegóły
2/GM/2023-100333 17.01.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
1/GM/2023-99594 17.01.2023
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
7/AG/2023-2512 17.01.2023
Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie 17 720,00 PLN Szczegóły
2/WK/2023-98501 16.01.2023
wykonanie wspólnych czynności kontrolnych zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2022.988 z późn. zm.) zwana dalej - „Prawo o ruchu drogowym” w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Prezydenta. 11 200,00 PLN Szczegóły
1/WK/2023-98504 16.01.2023
przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 10 000,00 PLN Szczegóły
4/OS/2023-99002 16.01.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 6 000,00 PLN Szczegóły
36/KSS/2023-98259 16.01.2023
Organizacja koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 65 000,00 PLN Szczegóły
35/KSS/2023-98928 16.01.2023
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych 140 000,00 PLN Szczegóły
34/KSS/2023-98565 16.01.2023
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 115 000,00 PLN Szczegóły
33/KSS/2023-97962 16.01.2023
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 110 000,00 PLN Szczegóły
32/KSS/2023-98445 16.01.2023
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 7 680,00 PLN Szczegóły
31/KSS/2023-98150 16.01.2023
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 44 000,00 PLN Szczegóły
30/KSS/2023-98157 16.01.2023
Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych 50 000,00 PLN Szczegóły
29/KSS/2023-98005 16.01.2023
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 101 200,00 PLN Szczegóły
28/KSS/2023-98046 16.01.2023
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 74 800,00 PLN Szczegóły
27/KSS/2023-98159 16.01.2023
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie miasta Konina 41 250,00 PLN Szczegóły
26/KSS/2023-97989 16.01.2023
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 92 400,00 PLN Szczegóły
25/KSS/2023-98163 16.01.2023
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie miasta Konina 27 000,00 PLN Szczegóły
24/KSS/2023-98500 16.01.2023
"Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych" Z drugiej strony okna 79 200,00 PLN Szczegóły
23/KSS/2023-99704 16.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – piłka ręczna 185 000,00 PLN Szczegóły
22/KSS/2023-98177 16.01.2023
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Konina 72 000,00 PLN Szczegóły
21/KSS/2023-98850 16.01.2023
Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT 15 000,00 PLN Szczegóły
20/KSS/2023-98073 16.01.2023
Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy", 53 000,00 PLN Szczegóły
19/KSS/2023-99470 16.01.2023
Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 66 383,00 PLN Szczegóły
18/KSS/2023-99494 16.01.2023
Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 33 285,00 PLN Szczegóły
17/KSS/2023-98126 16.01.2023
Olimpiada wiedzy nt. uzależnień 10 000,00 PLN Szczegóły
16/KSS/2023-98048 16.01.2023
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 130 000,00 PLN Szczegóły
1/GN/2023-99780 16.01.2023
Utrzymanie ładu i porządku na terenie przylegającym do budynku przy ulicy Powstańców Wlkp. 14 w Koninie 2 875,00 PLN Szczegóły
10/GK/2023-99614 16.01.2023
Umowa udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 9 000,00 PLN Szczegóły
2/WO/2023-98807 13.01.2023
ref. kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych "SZANSA" w Koninie 100 000,00 PLN Szczegóły
2/SO/2023-97882 13.01.2023
Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy 2 000,00 PLN Szczegóły
1/SO/2023-97878 13.01.2023
Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy 8 000,00 PLN Szczegóły
3/OS/2023-88827 13.01.2023
Dotacja celowa na przeznaczona na realizację zadania ”Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych” 6 000,00 PLN Szczegóły
15/KSS/2023-97864 12.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej 15 000,00 PLN Szczegóły
14/KSS/2023-97739 12.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w kolarstwie 235 000,00 PLN Szczegóły
13/KSS/2023-97052 12.01.2023
KBO - Czytamy z filiami 2 99 999,99 PLN Szczegóły
12/KSS/2023-97972 12.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu – realizacja zadania publicznego w 2023 roku. Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci
i młodzieży wg. filozofii Lecha Poznań w oddziale Lech Poznań Football Academy Konin
6 000,00 PLN Szczegóły
11/KSS/2023-97797 12.01.2023
Szkolenie w dyscyplinie boks 50 000,00 PLN Szczegóły
10/KSS/2023-97855 12.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet w piłce nożnej 30 000,00 PLN Szczegóły
9/KSS/2023-97961 12.01.2023
Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina 75 000,00 PLN Szczegóły
7/GK/2023-97776 11.01.2023
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie 280 440,00 PLN Szczegóły
8/AG/2023-2512 11.01.2023
użyczenie lokalów użytkowych - garaży o powierzchni 40 m2 położonych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie przy ul. Dworcowej 13. 8 856,00 PLN Szczegóły
8/GK/2023-96724 10.01.2023
Świadczenie usług związanych z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały usunięte z dróg z terenu miasta Konina na podstawie art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 0,00 PLN Szczegóły
6/AG/2023-2512 10.01.2023
korzystanie z energii elektrycznej z budynku przy ul. 3 Maja 62a w Koninie, do zasilania kamery monitoringu miejskiego. 1 476,00 PLN Szczegóły
1/RI/2023-96942 09.01.2023
Ustalenie zasad, wysokości i terminów przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. 1 700 000,00 PLN Szczegóły
8/KSS/2023-97030 09.01.2023
KBO - Konin lubi książki 8 99 999,00 PLN Szczegóły
7/KSS/2023-97051 09.01.2023
KBO - Z książką po drodze 5 99 999,00 PLN Szczegóły
6/KSS/2023-97698 09.01.2023
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce 150 000,00 PLN Szczegóły
5/KSS/2023-97600 09.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu 655 000,00 PLN Szczegóły
4/KSS/2023-97168 09.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce 500 000,00 PLN Szczegóły
3/KSS/2023-97233 09.01.2023
Szkolenie uzdolnionych sportowo w Boksie 180 000,00 PLN Szczegóły
2/KSS/2023-97726 09.01.2023
Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina 100 000,00 PLN Szczegóły
1/KSS/2023-97612 09.01.2023
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina 1 000 000,00 PLN Szczegóły
9/GK/2023-94930 09.01.2023
Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych 4 050 000,00 PLN Szczegóły
6/GK/2023-96335 09.01.2023
Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina 4 938 450,00 PLN Szczegóły
1/WO/2023-96279 05.01.2023
refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w Marianowie 50 456,00 PLN Szczegóły
5/GK/2023-96829 05.01.2023
Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy nr 4/GK/2023-96727 z dnia 05.01.2023 r. 0,00 PLN Szczegóły
4/GK/2023-96727 05.01.2023
Realizacja usługi polegającej na transporcie, magazynowaniu oraz wydawaniu nabywcy paliwa stałego (węgla kamiennego) zakupionego przez Gminę i będącego jej własnością 216 300,00 PLN Szczegóły
12/WZ/2023-95941 04.01.2023
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Gosławice. 5 400,00 PLN Szczegóły
11/WZ/2023-95947 04.01.2023
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Chorzeń. 5 400,00 PLN Szczegóły
10/WZ/2023-95962 04.01.2023
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław w Koninie.
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-03-27
Informacje:
Rozwiązanie umowy z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Morzysław.
5 400,00 PLN Szczegóły
9/WZ/2023-95957 04.01.2023
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Cukrownia Gosławice w Koninie.
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-06-29
Informacje:
Rozwiązanie umowy z dniem 30.06.2023r.
5 400,00 PLN Szczegóły
8/WZ/2023-95935 04.01.2023
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin. 5 400,00 PLN Szczegóły
7/WZ/2023-95914 04.01.2023
Umowa z konserwatorem sprzętu w OSP Konin-Grójec. 5 400,00 PLN Szczegóły
6/WZ/2023-95911 04.01.2023
Umowa z komendantem gminnym ochrony ppoż. 7 800,00 PLN Szczegóły
5/WZ/2023-95808 04.01.2023
Umowa na zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu M. Konina. 25 130,97 PLN Szczegóły
4/WZ/2023-95815 04.01.2023
Badania lekarskie strażaków z jednostek OSP z terenu M. Konina. 15 000,00 PLN Szczegóły
1/BP/2023-95600 04.01.2023
Hosting strony internetowej www.konin.pl 12 000,00 PLN Szczegóły
4/BHP/2023-92186 04.01.2023
Zapewnienie posiłków profilaktycznych pracownikom Straży Miejskiej. 15 000,00 PLN Szczegóły
3/BHP/2023-92185 04.01.2023
Zapewnienie badań okulistycznych pracownikom urzędu w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. 15 000,00 PLN Szczegóły
2/BHP/2023-91603 04.01.2023
Zapewnienie badań laboratoryjnych pracownikom urzędu w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-03-01
Informacje:
Zmiana Wykonawcy Diagnostyka spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31 – 864 Kraków
10 000,00 PLN Szczegóły
1/BHP/2023-91597 04.01.2023
Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników urzędu. 19 000,00 PLN Szczegóły
5/AG/2023-94311 04.01.2023
dostawa materiałów papierniczych
i biurowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2023 r.
78 559,05 PLN Szczegóły
4/AG/2023-95426 04.01.2023
odbiór i wywóz odpadów komunalnych
z obiektów Miasta Konina.
36 082,80 PLN Szczegóły
3/WZ/2023-96277 03.01.2023
Umowa w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu 9 000,00 PLN Szczegóły
2/WZ/2023-96211 03.01.2023
Umowa w sprawie usuwania, transportu i odławiania zwierząt nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina 98 892,00 PLN Szczegóły
1/WZ/2023-96157 03.01.2023
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS 5 000,00 PLN Szczegóły
2/OS/2023-93366 03.01.2023
Reprezentacja prawna Miasta Konina jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym dot. nielegalnego wysypiska przy ul. Marantowskiej 13 w Koninie 11 000,00 PLN Szczegóły
1/IN/2023-3217 03.01.2023
Umowa o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet Fiber, budynek ul. Teligi 1 1 904,04 PLN Szczegóły
3/GK/2023-95696 03.01.2023
Powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy nr 2/GK/2023-95695 z dnia 03.01.2023 r. 0,00 PLN Szczegóły
2/GK/2023-95695 03.01.2023
Realizacja usługi polegającej na transporcie, magazynowaniu oraz wydawaniu nabywcy paliwa stałego (węgla kamiennego) zakupionego przez Gminę i będącego jej własnością 618 000,00 PLN Szczegóły
3/AG/2023-94754 03.01.2023
1.Zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video z obrad Rady Miasta Konina,
2.Usługa przechowywania i udostępnienia w systemie transmisji nagrań archiwalnych z obrad z okresu od 21.11.2018 r. do 31.12.2022 r.
3.Świadczenie usługi konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenie go w materiale audio/video z posiedzeń organizowanych przez Zamawiającego.
4.Świadczenie usługi „Zdalnej Sesji”,
5.Opieka serwisowa systemu.
29 867,09 PLN Szczegóły
2/AG/2023-94756 03.01.2023
Konserwacji i utrzymania w należytym stanie technicznym dźwigów osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie 42 976,20 PLN Szczegóły
1/AG/2023-94169 03.01.2023
zakup paliw płynnych i adblue w systemie bezgotówkowym na potrzeby Miasta Konina i OSP w 2023 r. 85 898,00 PLN Szczegóły
9/ZO/2023-95360 02.01.2023
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 5 200,00 PLN Szczegóły
8/ZO/2023-95388 02.01.2023
orzekanie o stopniu niepełnosprawności 7 800,00 PLN Szczegóły
7/ZO/2023-95386 02.01.2023
orzekanie o stopniu niepełnosprawności 7 800,00 PLN Szczegóły
6/ZO/2023-95384 02.01.2023
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-06-14
Informacje:
zwiększenie ogólnej wartości przedmiotu umowy do kwoty 30.240 zł
16 800,00 PLN Szczegóły
5/ZO/2023-95381 02.01.2023
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 18 900,00 PLN Szczegóły
4/ZO/2023-95376 02.01.2023
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-09-14
Informacje:
zwiększenie kwoty umowy
14 700,00 PLN Szczegóły
3/ZO/2023-95374 02.01.2023
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 37 800,00 PLN Szczegóły
2/ZO/2023-95371 02.01.2023
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 21 000,00 PLN Szczegóły
1/ZO/2023-95359 02.01.2023
orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 42 000,00 PLN Szczegóły
1/OS/2023-88412 02.01.2023
Usługę monitorowania i wizualizacji jakości powietrza polegającą na profesjonalnym przetwarzaniu danych pochodzących z odczytów pomiarów jakości powietrza 1 036,80 PLN Szczegóły
5/OR/2023-93964 02.01.2023
Wykonanie zadań polegających na ochronie mienia oraz dozorze obiektów i budynków Urzędu Miejskiego w Koninie, wydawaniu i przyjmowaniu kluczy do pomieszczeń oraz obsłudze, konserwacji i naprawie zegara w Ratuszu. 21 888,00 PLN Szczegóły
4/OR/2023-83242 02.01.2023
Wykonanie czynności pracownika technicznego wsparcia do spraw organizacyjnych w USC w Koninie. 16 668,00 PLN Szczegóły
3/OR/2023-85193 02.01.2023
pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie, pomoc w tłumaczeniu przy wypełnianiu formularzy przez obywateli z Ukrainy, pomoc w tłumaczeniu przy załatwianiu wszelkich spraw w zakresie obsługi obywateli z Ukrainy. 19 425,60 PLN Szczegóły
2/OR/2023-82152 02.01.2023
Usługa polegająca na comiesięcznym przesyłaniu publikacji "Dotacje-Serwis Informacyjny" zawierającej informacje o dostępnych środkach pomocowych dla samorządów i NGO 1 180,80 PLN Szczegóły
1/OR/2023-81495 02.01.2023
Dostawa czasopism i prasy do Urzędu Miejskiego w Koninie w 2023 roku 44 467,35 PLN Szczegóły
14/IN/2023-93762 02.01.2023
wsparcie inżyniera vmware 4 000,00 PLN Szczegóły
13/IN/2023-93758 02.01.2023
Wsparcie inżyniera Microsoft 3 000,00 PLN Szczegóły
12/IN/2023-94677 02.01.2023
Umowa na dzierżawę pomieszczenia w budynku na ul. Moniuszki 4 na 2023 r. 5 904,00 PLN Szczegóły
11/IN/2023-91932 02.01.2023
Umowa serwisowa na rok 2023 11 808,00 PLN Szczegóły
8/IN/2023-93084 02.01.2023
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2023 do 31.12.2023 roku 10 627,20 PLN Szczegóły
4/IN/2023-90103 02.01.2023
Eksploatacja systemu F& - 2023r. 2 103,30 PLN Szczegóły
3/IN/2023-90049 02.01.2023
Eksploatacja systemu AA_USC - 2023r. 4 551,00 PLN Szczegóły
2/IN/2023-90035 02.01.2023
Eksploatacja systemu SELWIN - 2023r. 43 202,52 PLN Szczegóły
1/GK/2023-88480 02.01.2023
„Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania”. 49 788,00 PLN Szczegóły
1/COP/2023-97706 02.01.2023
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Koninie
Aneksy:
Numer aneksu: 1
Data aneksu: 2023-04-12
Informacje:
Zwiększenie wysokości dotacji-zadanie z zakresu administracji rządowej. Numer aneksu: 2
Data aneksu: 2023-08-28
Informacje:
Zwiększenie wysokości dotacji-zadanie z zakresu administracji rządowej.
544 752,00 PLN Szczegóły
16/IN/2023-94999 01.01.2023
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad świadczenia przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów.
3 025,80 PLN Szczegóły
7/IN/2023-91221 01.01.2023
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę niewyłącznych i niezbywalnych
licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych wydawanych przez Licencjodawcę w ramach oferty „LEX
Administracja”,
27 800,46 PLN Szczegóły
6/IN/2023-91226 01.01.2023
1. Dostawa i wdrożenie urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Koninie wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, usługą serwisową i naprawami dostarczonych urządzeń drukujących. 129 002,40 PLN Szczegóły
5/IN/2023-92019 01.01.2023
Roczne udostępnienie wsparcia technicznego
i aktualizacji oprogramowania
9 500,00 PLN Szczegóły
10/IN/2023-93482 30.12.2022
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej (transmisja głosu, faksów, danych, wideo-konferencji), usługi SIP (usługi VOIP) w zakresie połączeń wychodzących lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych, zapewnienie połączeń przychodzących oraz usługę wsparcia technicznego dotyczącego systemu telekomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem w 2023 r 36 767,16 PLN Szczegóły
9/IN/2023-93321 30.12.2022
Dostawa internetu dla Miasta Konina w okresie 1.01.2023 do 31.12.2023 roku - umowa PCSS 7 380,00 PLN Szczegóły
9/SO/2023-62459 22.08.2022
ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ NA WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA 33 600,00 PLN Szczegóły
40/GM/2023-177265 30.11.1999
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
37/GM/2023-172989 30.11.1999
dostęp do i.aplikacji 0,00 PLN Szczegóły
30/GK/2023-144132 30.11.1999
„Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, położonych na terenie miasta Konina oraz prowadzenie dwóch PSZOKów na terenie miasta Konina”, 29 074 820,40 PLN Szczegóły

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3226698
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,